10 40 Pm

Ett fåtal länder, särskilt engelsktalande, använder 12-timmarsklockan eller en blandning av 24- och 12-timmarsystemen. I de länder där 12-timmarsklockan fortfarande dominerar, föredrar vissa yrken att använda 24-timmarsklockan. Särskilt då det praktiseras medicin, och i allmän dokumentation av vård, används 24-timmarsklockan, eftersom det förhindrar tvetydighet när händelser inträffade i patientens medicinska historia. I USA och en handfull andra länder kallas detta vanligtvis för militär tid.Notationen 24:00 är främst till för att referera till exakt slutet av en dag i ett tidsintervall. En typisk användning ger öppettider som slutar vid midnatt (t.ex. ”00:00-24:00”, ”07:00-24:00”). På samma sätt visar vissa tidtabeller för tåg 00:00 som avgångstid och 24:00 som ankomsttid. Juridiska avtal löper ofta från startdatumet klockan 00:00 till slutdatumet klockan 24:00.

Användandet av 24-timmarsklockan i Storbritannien har ökat stadigt sedan början av 1900-talet, dock med ett flertal försök att få systemet att misslyckas. BBC bytte till 24-timmarsklockan 1934 för sändningar och programförteckningar. Experimentet stoppades efter fem månader efter en brist på entusiasm från allmänheten, och BBC fortsatte använda 12-timmarsklockan. Samma år antog de amerikanska flygbolagen Pan American World Airways Corporation och Western Airlines 24-timmars klockan. I modern tid använder BBC en blandning av 12-timmars och 24-timmarsklocka. British Rail och London Transport bytte till 24-timmarsklockan i sina tidtabeller 1964. En blandning av klockorna på 12 och 24 timmar förekommer på samma sätt i andra länder i det engelsktalande samväldet: fransktalande har antagit 24-timmarsklockan i Kanada mycket mer än engelsktalande. Även Australien använder båda systemen.Sir Sandford Fleming föreslog att hela världen skulle ha en enda 24-timmarsklocka, som ligger i mitten av jorden, inte kopplad till någon ytmeridian – en föregångare till koordinerad universell tid. Detta efter att ha missat ett tåg i Irland 1876, då en tidtabell angett tiden i p.m. istället för a.m. Han var en tidig förespråkare av att använda 24-timmarsklockan som en del av ett program för att reformera tidsåtgärder, vilket också innefattade etablering av tidszoner och en standardmeridian. Canadian Pacific Railway var bland de första organisationerna att anta 24-timmarsklockan, vid midsommar 1886.

Under första världskriget antog brittiska flottan 24-timmarsklockan (1915) och de allierade väpnade styrkorna följde snart efter. Storbritanniens armé bytte officiellt 1918. Kanadas väpnade styrkor började att använda 24-timmarsklockan först i slutet av 1917. År 1920 var USA:s flotta den första amerikanska organisationen att anta systemet. Officiellt antog inte USA:s armé 24-timmarsklockan förrän under andra världskriget, den 1 juli 1942.I amerikansk och kanadensisk engelska är termen militär tid en synonym för 24-timmarsklockan. I dessa språkvarianter anges tiden nästan uteslutande enligt 12-timmarsklockan, vilken räknar timmarna på dagen som 12, 1, …, 11 med tilläggssuffix a.m. och p.m. som skiljer de två tolvtimmarsrepetitionerna åt. 24-timmarsklockan används där endast inom vissa specialområden (militär, luftfart, navigering, turism, meteorologi, astronomi, databehandling, logistik, akuttjänster, sjukhus) där tvetydigheten i 12-timmarsnoteringen anses vara obekväm, besvärlig eller farlig. Inom USA:s väpnade styrkor används 24-timmarsklockan eftersom verksamhet pågår under hela dygnet samt i olika tidszoner runt om i världen.

Dygnets tidssystem har sitt ursprung i de egyptiska astronomiska dekanernas system och har använts i århundraden av forskare, astronomer, navigatörer och horologer. I Östasien användes 24-timmarsklockan före den västerländska moderniseringen. Västerländska klockorna gjordes då med en urtavla som räknade 2×12-timmar när de skickades till Kina i Qingdynastin. Det finns många kvarlevande exempel på klockor som byggdes med hjälp av 24-timmarssystemet, inklusive den berömda Orlojklockan i Prag och Shepherd Gate Clock på Greenwich.
Den vanligaste separatorsymbolen mellan timmar, minuter och sekunder är kolon, vilket också är symbolen som används i ISO 8601. Tidigare använde flera europeiska länder en punkt på linjen som separator, men de flesta nationella standarder på tidsmärkning har sedan dess ändrats till den internationella standarden kolon. I bland annat Finland och Norge har man dock bibehållit punkt som separator. I vissa sammanhang (inklusive USA:s militär och vissa dataprotokoll) används ingen separator och tider skrivs som till exempel ”2359”.

Tidsmässiga noteringar utöver 24:00 (t.ex. 24:01 eller 25:00 istället för 00:01 eller 01:00) används vanligtvis inte och omfattas inte av relevanta standarder. De har emellertid använts ibland i vissa speciella sammanhang i Storbritannien, Japan, Sydkorea, Hongkong och Kina, där öppettider sträcker sig bortom midnatt, såsom sändning av tv-produktion och schemaläggning.
De första mekaniska klockorna som introducerades i Italien var mekaniska 24-timmarsklockor som räknade dagens 24 timmar från en halvtimme efter solnedgången till kvällen påföljande dag. Den 24:e timmen var den sista timmen av dagen. Slående klockor var då tvungna att producera 300 slag varje dag, vilket krävde mycket rep, och slet ut mekanismen snabbt. Ringsekvensen ändrades då från 1 till 12 två gånger (156 slag) eller till och med 1 till 6 upprepade 4 gånger (84 slag).En tid på dagen skrivs i 24-timmarsnotationen i form tt:mm (till exempel 01:23) eller tt:mm:ss (till exempel 01:23:45), där tt (00 till 23) är antalet fulla timmar som har gått sedan midnatt, mm (00–59) är antalet fulla minuter som har gått sedan den sista hela timmen och ss (00–59) är antalet sekunder sedan den sista hela minuten. I samband med skottsekunder kan värdet av ss sträcka sig till 60. En inledande nolla läggs till för tal under 10, men för timmarna är detta valfritt. Den ledande nollan används ofta i datortillämpningar och används alltid när en specifikation kräver det (till exempel ISO 8601).

I 24-timmarsnotering börjar dagen vid midnatt 00:00, och sista minuten på dagen börjar klockan 23:59. Även noteringen 24:00 kan användas för att referera till midnatt vid slutet av ett visst datum – det vill säga 24:00 en dag är samma tid som 00:00 påföljande dag.
I de flesta länder anges tiden med 24-timmarsklocka som standard på de flesta datorer. Till exempel aktiverar Microsoft Windows och Mac OS 12-timmarsnotering som standard endast om en dator befinner sig inom en viss region. 24-timmarssystemet används vanligtvis i textbaserade gränssnitt. De flesta program har som standard att visa tidsstämplar i 24-timmarsformat. Militär användning, som överenskommits mellan USA:s försvarsdepartement och allierade militära styrkor, skiljer sig i vissa avseenden från andra tidssystem som använder 24-timmarsklocka: En rapport från en regeringskommitté i Storbritannien noterade Italien som det första landet att anta 24-timmars tid nationellt, 1893. Andra europeiska länder följde: Frankrike antog den 1912 (den franska armén 1909), följt av Danmark (1916) och Grekland (1917). Vid 1920 hade Spanien, Portugal, Belgien och Schweiz bytt, följt av Turkiet (1925) och Tyskland (1927). I Sverige infördes tidräkning från kl. 0 till kl. 24 den 15 maj 1927 vid järnvägstrafik och postverket enligt konseljbeslut den 21 januari 1927. Vid början av 1920-talet hade många länder i Latinamerika också antagit 24-timmarsklockan. Några av Indiens järnvägar hade bytt till 24-timmarsklocka före utbrottet av första världskriget.Medan 24-timmarsnotering tydligt skiljer mellan midnatt i början (00:00) och slutet (24:00) av vilket datum som helst, finns det ingen allmänt accepterad skillnad bland användare av 12-timmarsnoteringen. Bland annat militära kommunikationsregler i vissa engelsktalande länder motverkar användningen av 24:00, även i 24-timmarsnoteringen, och rekommenderar rapporteringstider vid midnatt till 23:59 eller 00:01 istället. Ibland undviks användningen av 00:00 också. I motsats till detta använde korrespondensmanualen för USA:s flotta och USA:s marinkår tidigare 0001 till 2400. Manualen uppdaterades i juni 2015 till att använda 0000 till 2359. 24-timmarsklocka är en tidsomvandlingskonvention där dagen går från midnatt till midnatt och är uppdelad i 24 timmar, indikerad av timmarna som passerade sedan midnatt, från 0 till 23. Detta system är den vanligaste tidsnotationen i världen idag, och används av den internationella standarden ISO 8601. Egyptierna delade upp klockan i 12 timmar under dagen och 12 timmar på natten (eller alternativt 10 timmar mellan soluppgång och solnedgång, en timme för varje skymningsperiod och 12 timmars mörker). Detta är känt för flera solur från perioden markerade med timmar. Intressant nog betyder detta att timmarna började ändras i längd med årstiderna (eftersom mängden dagsljus kontra mörker ändras).Detta används främst i engelsktalande länder. I europeiska länder används 24-timmarsformatet överallt. När du läser artiklar på nätet för att till exempel förbereda din semester kan du stöta på tidsangivelserna. När exakt kommer ditt flyg? Speciellt om du flyger till olika tidszoner är det bra att veta när du kommer fram. Du kommer att vara den första (och inte den sista) som bokar ett hotell på fel dag eftersom ett misstag gjordes under dagen i kombination med AM och PM.

Skillnaden mellan AM och PM, vad var det nu igen? Du är verkligen inte den första världsresenären som måste leta upp det igen. Det är en tidsindikation på att vi är här Nederländerna använder den knappt eller nästan aldrig, så efter ett tag glömmer du den ofta igen. Om du vill veta vad skillnaden är, så är du verkligen inte ensam! I den här artikeln förklarar vi exakt vad skillnaden mellan AM och PM är, men vi ger också praktisk information om de länder som använder det, och var skillnaden kommer ifrån.AM är Ante Meridiem och gäller från kl. 12 till 12. Du kan lätt komma ihåg detta genom att tänka på ”Efter midnatt”. Natten börjar vid 12-tiden på natten. Så länge din AM = ”Efter midnatt” men kom ihåg att du också automatiskt vet vad PM ska vara.

Vilken tid är 12 PM?
12.00. The vote will take place on Thursday at 12 p. m.
En annan källa till förvirring är avsaknaden av en datumstämpel i 12-timmarssystemet, vilket gör det omöjligt att logiskt identifiera en korrekt tid när endast ett datum och middagstid (midnatt) anges.De flesta länder runt om i världen använder idag 24-timmarssystemet. Men 12-timmarsformatet, inklusive AM och PM, används officiellt endast i ett fåtal länder, inklusive:

PM står för Post Meridiem. Med andra ord efter eftermiddagen. Det är ingen katastrof om du glömmer vad det bokstavligen står för. Denna tid gäller kl 12-12. Du kan lätt komma ihåg att PM står för ”Pass Noon”. Detta är allt du behöver komma ihåg för att aldrig göra ett misstag igen!
Tänk dig att bli ombedd att hämta en vän från flygplatsen vid middagstid den 13 april. Skulle du åka dit mellan 12.00 april och 12 april vid midnatt? Eller 13 timmar senare?Ett sätt att lösa detta problem är att offra noggrannhet för tydlighet. Din vän kan be dig att vara på flygplatsen klockan 13:12 den 01 april eller, om följande midnatt avses, 23:59 den 13 april. Alternativt kan 24-timmarsformatet användas. Här avser 0:00 midnatt i början av dagen medan 24:00 är midnatt i slutet av dagen.Man tror att egyptier ansvarar för att dela upp dagen i 24 lika delar. En berättelse antyder att egyptierna var förtjusta i att räkna i bas tolv (istället för bas 10 som vanligtvis används idag).

Vad menas med 10 PM?
Post meridiem, p.m. eller PM, är latin för ’efter middag’ (alltså eftermiddag) och används i vissa språk och länder för att ange att ett klockslag tillhör dygnets andra hälft, från middag till midnatt. Klockan ”6 PM” betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00).
Detta tros bero på att man räknade fingerleder istället för fingrar. Var och en av dina fingrar har tre leder, så om du räknar genom att rikta tummen mot fingerlederna kan du räkna till tolv för varje hand. Detta kan tyckas godtyckligt, men det är egentligen bara konstigt att räkna i bas tio helt enkelt för att vi har tio siffror, siffror som någon någonsin har hittat på.

Vad är 10 AM?
AM är Ante Meridiem och gäller från kl. 12 till 12. Du kan lätt komma ihåg detta genom att tänka på ”Efter midnatt”. Natten börjar vid 12-tiden på natten.
The Time Now är ett verktyg du kan lita på när du reser, ringer eller söker information. The Time Now levererar korrekt (USA:s nätverk av cesiumklockor) synkroniserad tid och korrekta tidsbaserade tjänster globalt.

Vilken tid är 9.00 PM?
21.00. (The sitting was suspended at 8.40 p.m. and resumed at 9 p.
Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!Hela produktserien av Medical Power överensstämmer alla internationella säkerhetsbestämmelser – UL / CUL / TUV / CB / CE / FCC och EMC-testning (EMC) och garanterar därmed säkerheten för olika medicinska apparater som används på sjukhus. Om du letar efter strömförsörjning som har hög tillförlitlighet, utmärkt kvalitet till ett rimligt pris, så är Powermec® definitivt ditt förstahandsval. Vi erbjuder helt enkelt en strömförsörjning som lever upp till de höga säkerhetskrav som ställs för medicinska utrustningar.

Kontakta oss om ni saknar någon modell, spänning, effekt eller spänningsaggregat med flera utgångar. Powermec® har hög kompetens och erbjuder rätt produkter till rätt pris.De har utvecklat energisparande medicinska kraftaggregat som presenteras ienlighet med DoE Level VI. Den medicinska kraftförsörjningen från MEAN WELL följer inte endast IEC60601-1 3: e versionen utan har även 2xMOPP- och MOOP-nivåer, vilket ger hög nivå av isoleringsskydd som lämpar sig för typ BF-utrustning (patientkontakt).

Har du en begagnad skärm som du vill ha kontrollerad kom till oss. Vi har den utrustning och kunskap som krävs för att göra en bra bedömning av skicket på din skärm.
{{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}

Speciell transmissionsolja, rekommenderas för användning under hårda driftsförhållanden året om. Denna olja rekommenderas till växellådan på Polinis motorer av Polini.
A.m. och p.m. är förkortningar för ante meridiem och post meridiem, vilka är latin och inte engelska, och de betyder förmiddag respektive eftermiddag. Då klockslag skrivs ihop med dessa förkortningar bör siffror användas i stället för bokstäver, till exempel ”11 a.m.” och inte ”eleven a.m.” (A.m. och p.m. kan också skrivas med stora bokstäver: AM och PM.)I vanligt tal används afternoon i engelskan när eftermiddag avses, till exempel: ”It is six o’clock in the afternoon”. När det gäller förmiddag kan både forenoon och morning användas. Forenoon är väldigt ovanligt och engelsktalande använder i allmänhet morning om både morgon och förmiddag, till exempel: ”It is eleven o’clock in the morning”.

Att lära sig klockan (the clock) på engelska handlar främst om att lära sig ett antal regler för klockslag. När du vet hur hela timmar, halvtimmar, kvart i och så vidare heter kan du namnen för alla klockslag på engelska.
År 2010 når EU:s nuvarande strategi för tillväxt och sysselsättning, den s.k. Lissabonstrategin, sitt måldatum. Vid Europeiska rådets möte i mars 2008 uppmanade stats- och regeringscheferna kommissionen och rådet att börja reflektera över den framtida Lissabonstrategin efter 2010.

Vad är 9 AM?
9.00. (The sitting was opened at 9 a.m.) (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.)
En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

Att skapa en konkurrenskraftig, sammanlänkad och miljövänligare ekonomi för att nå överenskomna klimat- och energimål, stärka den industriella basen, frigöra potentialen hos små och medelstora företag samt tillgodose framtida behov genom att öka produktiviteten och minska trycket på resurserna.
Att öka delaktigheten i ett samhälle för alla genom fler jobb, högre sysselsättningsgrad, jobb med högre kvalitet och produktivitet, ökad rättvisa, säkerhet och utkomstmöjligheter för alla på en arbetsmarknad öppen för alla.

Regeringens utgångspunkt är att EU behöver en ambitiös och samordnad strategi med fokus på det övergripande målet hållbar tillväxt. För att långsiktigt stärka EU:s konkurrenskraft i en global ekonomi, möta klimat utmaningarna och hantera effekterna av en åldrande befolkning behöver strategin fokusera på ett antal nyckelområden: Strategins styrning bör förbättras för att stärka det politiska ägarskapet och genomförandet.År 2010 löper EU:s nuvarande strategi för tillväxt och sysselsättning, den s.k. Lissabonstrategin, ut. En ny strategi ska antas våren 2010 under Spanska ordförandeskapet baserat på ett förslag från kommissionen i början av året. Den 24 november presenterade kommissionen ett arbetsdokument om framtidsstrategin ”EU 2020” som ligger till grund för ett offentligt samråd om den framtida strategin. Kommissionens arbetsdokument anges en vision för de långsiktiga prioriteringarna i syfte att ställa om till en ”hållbar social marknadsekonomi”I kommissionens meddelande benämns efterföljaren till Lissabonstrategin ”EU 2020”. Kommissionens arbetsdokument anges en vision för de långsiktiga prioriteringarna i syfte att ställa om till en ”hållbar social marknadsekonomi” – en intelligentare, mer miljövänlig ekonomi där välstånd bygger på innovation och effektivare resursanvändning, och där kunskap är den viktigaste insatsvaran. I dokumentet pekas tre övergripande prioriterade områden ut:Svar på samrådet ska vara kommissionen tillhanda senast den 15 januari. Kommissionens förslag på ny strategi EU 2020 kommer troligen att presenteras i början av februari. Beslut fattas av Europeiska rådet vid toppmötet i mars 2010.

När är 15 PM?
24-timmarsklocka24-timmarsklocka12-timmarsklocka14:002:00 p.m.15:003:00 p.m.16:004:00 p.m.17:005:00 p.m.
Regeringens utgångspunkt är att EU behöver en ambitiös och samordnad strategi med fokus på det övergripande målet hållbar tillväxt. Detta för att långsiktigt stärka EU:s konkurrenskraft i en global ekonomi, möta klimat utmaningarna och hantera effekterna av en åldrande befolkning. För att uppnå detta bör strategin inbegripa ett antal nyckelområden:

Vad är PM i tid?
PM står för Post Meridiem. Med andra ord efter eftermiddagen. Det är ingen katastrof om du glömmer vad det bokstavligen står för. Denna tid gäller kl 12-12.
En ny strategi ska antas våren 2010 under Spanska ordförandeskapet baserat på ett förslag från kommissionen. Den 24 november presenterade kommissionen ett arbetsdokument om framtidsstrategin ”EU 2020” som ligger till grund för ett offentligt samråd om den framtida strategin. Samrådet pågår fram till den 15 januari 2010 och kommer ligga till grund för kommissionens förslag som väntas i början av februari 2010.

Strategins styrning bör förbättras genom färre men tydligare mål, bättre samstämmighet mellan strategins övergripande målsättningar och de konkreta målen, ökad involvering av lokala, regionala och nationella aktörer, bättre och effektivare uppföljning och utvärdering samt bättre anpassning till enskilda länders utmaningar och utgångspunkter för att stärka genomförandet och det nationella ägarskapet.Att skapa värde genom att bygga tillväxten på kunskap genom att skapa ett väl fungerande ”europeiskt kunskapsområde”, med stöd av en kunskapsinfrastruktur av yppersta klass, där studenter, lärare, forskare, utbildnings- och forskningsinstitutioner och företag drar nytta av den fria rörligheten för personer, kunskap och innovation (den s.k. femte friheten).

Vad är AM eller PM?
PM betyder Post, som i efter någonting, som i eftermiddag och kväll. AM betyder Ante, som i före någonting, som i natt och förmiddag.
Vid en första politisk diskussion i Allmänna rådet den 16 november betonade ett stort antal medlemsstater vikten av en extern dimension i strategin samt en väl fungerande inre marknad. Ett antal länder framhöll vikten av att stärka den sociala dimensionen i strategin. Vidare påpekade ett antal länder betydelsen av att stärka den industriella basen i Europa. Flera medlemsstater betonade vikten av, inom ramen för strategin, ökad koordinering mellan policyområden, samt kopplingen till finansiella perspektivet samt till Stabilitets- och tillväxtpakten.Post meridiem, p.m. eller PM, är latin för ’efter middag’ (alltså eftermiddag) och används i vissa språk och länder för att ange att ett klockslag tillhör dygnets andra hälft, från middag till midnatt. Klockan ”6 PM” betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00). PM motsvaras på svenska av förkortningen e.m. (eftermiddag).

Similar Posts