4 Kyu Ju Jutsu

Krav Maga är lättlärt och baserat på instinktiva rörelser och försvar. I Krav Maga lär du dig att försvara dig mot många olika typer av angrepp. Är du nybörjare lär du dig till en början försvar mot enklare former av grepp, strypningar samt slag och sparkar.

En fullkontakts kampsport med ursprung från Thailand. Få och enkla tekniker där du använder skenben, knän, händer och armbågar. Du lär dig att försvara dig med hela kroppen.
En kampsport där det är fokus på fullkontakt. Sparkar, slag, kast och markkamp är synonymt med MMA. I denna sport får du göra nästan allt förutom att peta i ögon, sparka i skrev, bitas med mera.Den bästa träningen är den som blir av, det vet vi alla. Kampsport innebär mycket rolig träning och närkontakt med dina kamrater. Alla har samma intressen så att få vänner är inga problem.

Boxning är bra för att lära sig självförsvar. En träningsform som är fokuserad på boxning innebär mycket styrka, reflexer och uthållighet. Boxning är en kampsport där två personer tävlar mot varandra med vadderade boxningshandskar.
Kampsport är bra träning då du ökar din muskelmassa och blir starkare i kroppen. Du tränar på explosivitet, kondition, smidighet och koordinationsförmåga.

Du räknas som avancerad efter din första gradering och bör därefter bära gi. På vänster ärm skall förbundets märke sitta. Gi och märken kan du beställa via din instruktör alternativt kan du beställa din gi från någon av de rekommenderade leverantörerna.
Graderna i vårat Jujutsu-system består av kyu och dan grader. Som ograderad börjar man med vitt bälte, för att sedan genom tålamod, hängivenhet och engagemang uppnå högre grader.Du rekommenderas att införskaffa benskydd, suspensoar och knogskydd, dock inte ett krav. Utrustningen kan du beställa på samma sätt som din gi, via instruktör eller själv via en av de leverantörer som vi rekommenderar.

Allt eftersom en elev klättrar upp i grader blir teknikerna mer utmanande och bygger på förkunskaper från tidigare grader. De handlar om: frigörningar, falltekniker (ukemi waza), slagtekniker (tsuki waza), sparktekniker (geri waza), blockeringar (uke waza), ledbrytningar (kansetsu waza) m.fl.Det tar förhållandevis lång tid att gradera sig inom BJJ då kampsporten är mycket krävande. Stor vikt läggs vid tillämpning av tekniker (i exempelvis sparring eller situationsbaserad sparring) snarare än korrekt utförande. I regel tar det cirka två år att erhålla den första graderingsnivån (blått bälte). I tävling är det förutom indelning på bälten även viktklasser, klasser för juniorer tillämpas också. Beroende på nivå finns det tekniker som är otillåtna beroende på högre skaderisk. Match vinns genom poäng, submission eller avbrott från domare.

Teknikerna är utformade på ett sådant sätt att ge största mekaniska fördel, exempelvis genom att använda positioner där du har bättre kontroll, rörlighet, balans, styrka eller hävarm. Det finns vanligen flertal kontringar på en och samma teknik.1915 flyttade Maeda till Brasilien där han blev känd som ”Conde Koma”, stridens greve. Carlos Gracie (numera kallad Carlos Sr.) började träna hos Maeda som 14-åring, ett sätt för Maeda att tacka Gestao, Carlos far, för all den hjälp han givit japanska invandrare.

När Carlos blev lite äldre hade en ny typ av tävlingar spridit sig, Vale tudo. Carlos började tävla och mötte vem han än fick, oberoende av storlek och viktskillnad. Han förlorade inte en match. När han slutade tävla i Vale tudo, började han coacha sina yngre bröder, Oswaldo, Gastado, Jorge och Helio Gracie.Man tränar både med dräkt (gi). Det finns sex olika grader av bälten, vanligen används även streck för att indikera hur långt man är på väg till nästa bälte. Rött bälte innehas endast av ett fåtal personer i världen så som medlemmar i familjen Gracie samt några andra pionjärer inom sporten). Barn under 16 har fler färger, då man inte får gradera sig till blått förrän vid 16 års ålder.

I Europa slog BJJ inte igenom förrän de tidiga Ultimate Fighting Championship, 1993 och framåt, då Royce Gracie (Helios son) besegrade många större, tyngre och starkare fighters med sin Gracie Jiu Jitsu. Folk började då inse att man måste kunna någon form av grappling för att kunna anse sig vara en bra fighter och att markkamp var viktigt.
BJJ består till största delen markkamp, det vill säga brottning med lås och strypningar (submissions), eller newaza, men inkluderar även nedtagningar. BJJ innehåller inga typer av slag eller sparkar, även om den effektivt kan användas i kombination med dessa. Den s.k. Gracie Jiujitsu innehåller dock såväl slag och sparkar som försvar mot dessa. Väl på marken handlar det om att få en fördelaktig kontrollposition på din motståndare, varifrån du kan genomföra ett ledlås eller en strypning. I ett underläge försöker du återta en kontrollposition eller nå en mer neutral position. Vanliga positioner är side control, mount, guard och back mount.

Maeda åkte slutligen tillbaka till Japan men Gracie-familjen fortsatte att utveckla sin jujutsustil. 1925 öppnade den första Gracie Jiu-Jitsu-klubben i Brasilien. Helio Gracie, den minste och yngste av bröderna fortsatte att utveckla teknikerna och dess tillämpningar. I dag, nästan 100 år efter att Maeda kom till Japan, är Gracie-familjen känd för stilen.
Den brasilianska varianten av jiu jitsu är grundad av den brasilianska familjen Gracie. Från Kodokan Judo (Kano Ryu Jiu-jitsu) lades grunden av Jigoro Kano och Maeda Mitsuyo till vad som idag kallas brasiliansk jiu-jitsu.

Vad är skillnaden mellan judo och jujutsu?
I brasilianska jiu jitsu tränas kampen på marken eller ne-waza mycket mer än den stående kampen. Å andra sidan och när judo fokuserar mer på fotkampen finns det många strategier, kombinationer som är typiska för denna sport som utvecklas i tachi-waza och som BJJ-utövare ofta inte dominerar sätt de goda judokorna.
Ju Jutsuklubben Dokan Dojo i Göteborg grundades år 1987 på initiativ av Pavel Antonsson. Klubbens inriktning har sedan starten varit att bedriva en realistisk självförsvarsträning och fighting-träning.Vår huvudstil är Dokan Ryu Ju Jutsu. Vi har också flera sektioner för vår träning i Karate Jutsu, Kobujutsu & Koryu, traditionell Kodokan Judo, Toyama Ryu Iaijutsu och Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo.

Sveriges första Ju-jutsumästare hette dock Viking Cronholm. Han graderades postumt till 10:e dan 2008 i samband med att ju-jutsun firade 100 år i Sverige.Klubbens ungdoms-instruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på ungdomsläger. Instruktörs-licenserna uppdateras minst vart tredje år. Utöver den kontinuerliga fortbildningen förstås.

Ju-jutsu Kai är uppdelat i två delar, ett system innehållande kyu- och dangrader för vuxna, 14 år och uppåt, samt ett speciellt anpassat system (monsystemet) för barn och ungdom upp till 14 år.Du skall alltid ha god balans i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda fötterna under Din kropp och håll ryggen rak. Det är viktigt att alltid ha full kontroll och uppsikt åt alla håll under försvarstekniken så att andra motståndare inte kan angripa Dig.

Vad är det bästa bältet i Jujutsu?
Det svarta bältet är uppdelat i tio olika nivåer, Dan-grader (mästargrader). 1:a Dan är det första och 10:e Dan är det högsta. Vitt bälte har du som nybörjare. Efter ungefär en termins träning är du redo att testa till gult bälte (5:e Kyu) och efter ytterligare en termin kan du kanske testa till orange bälte (4:e Kyu). Cachad
Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart vid angreppet och bibehåll obalansen tills motståndaren är under full kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet till ett nytt angrepp.Klubbens vuxen-instruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på vuxenläger. Klubben har idag tre Elit- och två A-licensierade vuxen-instruktörer.Sträva alltid efter att hålla Dina händer och armar i ”kraftcirkeln” d.v.s. händerna framför Dig med handflatorna mot varandra och vanligvis inte bredare mellan händerna än Din axelbredd. På så vis utnyttjar Du Din muskelstyrka på ett effektivt sätt.Klubbens barn-instruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på knatteläger. Instruktörs-licenserna uppdateras minst vart tredje år. Utöver den kontinuerliga fortbildningen förstås.

Sträva efter att omedelbart få motståndarens armar ur dennes ”kraftcirkel” för att försvaga motståndaren. Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik stannar upp har motståndaren möjlighet att angripa Dig igen.
I Höör består våra träningspass av lek, mattbrottning, avslappning/koncentration. Knatteverksamheten har som mål att barnen skall ha kul på träningen och kunna lämna mattan med ett leende på läpparna. Vid 14 års ålder kan eleven byta till vuxengrupp och börja träna efter kyusystemet. Exakt när övergången skall ske beror på elevens mognad och utvecklingsnivå. För träning av barn och ungdomar i åldern 9-14 år har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga. Monsystemet skiljer sig från graderingssystemet för vuxna genom att det inte är optimerat för att vara ett funktionellt självförsvar. Därför förekommer inte slag- eller sparktekniker och dessutom utförs vissa ledbrytningar på ett sätt som inte riskerar att påverka växande individer.

Vid en övergång till Kyu-systemet så känns teknikerna mellan Mon och Kyu bekanta trots olika system. Det kan därför vara rimligt att ungdomar tränar mer på slag- och sparktekniker samt träna olika randoriformer, fria övningsformer för att utveckla sin ju-jutsu. Det innebär att all den kunskap man fått tidigare nu sätts på prov med mer fysiska inslag, högre tempo och större tekniska krav.För träning av barn och ungdomar har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Monsystemet är anpassat för barn och ungdomar i åldern 9-14 år och teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga.Svenska Ju-jutsuförbundet har ett knattesystem för barn i åldern 6-8 år. Knatteträningen är framför allt inriktad på koordination och rörelser som utvecklar barnens motoriska färdigheter. I knattesystemet bär man ett rött terminsstreck för varje termin man tränat för att visa vilken kunskapsnivå man har. Rekommenderad minimitid till 1:a dan är således 5 år med oavbruten träning. Alla tester till dangrader sker inför riksgraderingskommittén. En dangradering brukar ta cirka två timmar och under graderingen visas alla tekniker till den aktuella graden samt all kihon waza från samtliga tidigare grader. Ju-jutsudräktens jacka hålls ihop av ett kraftigt bälte. Bältena har olika färger som markerar ju-jutsuutövarens kunskapsnivå. Det är t.ex. mycket viktigt att du i en obekant träningsgrupp känner till din träningspartners kunskapsnivå så att du inte använder för avancerade tekniker. Bältessystemet delas in i två delar, kyugrader (elevgrader) och dangrader (svartbältesgrader). Det finns sex kyugrader och tio dangrader.

Stilen Ju-jutsu Kai innehåller ett stort antal väl utvalda tekniker som skall kunna fungera som självförsvar när så krävs. Stilen innehåller även en del gamla tekniker för att bevara den ursprungliga ju-jutsutraditionen. Ju-jutsu Kai kan tränas för att öka sin personliga säkerhet (självförsvar) eller som motionsform och för den som vill även som tävlingsform. Att träna Ju-jutsu Kai skall vara roligt.

3. Uppvisar en bra attityd/ödmjukhet, på och utanför mattan, på träning och match. Vi vill vara kända som en Umeåklubb med duktiga och trevliga fighters.

Vilken kampsport är bäst för tjejer?
Krav Maga är lättlärt och baserat på instinktiva rörelser och försvar. I Krav Maga lär du dig att försvara dig mot många olika typer av angrepp. Är du nybörjare lär du dig till en början försvar mot enklare former av grepp, strypningar samt slag och sparkar. Boxning är bra för att lära sig självförsvar.
I Sport Ju-jutsu sker graderingar vanligtvis lokalt på klubben upp till och med brunt bälte. Vid gradering till svart bälte görs en uppvisning (tekniker och sparring) som bedöms av Riksgraderingskommittén. Svartbältesgraderingar hålls årligen under Dynamix Fighting Sports sommarläger i Nacka.I Sport Ju-jutsu-systemet ingår ett antal grundtekniker där ett visst antal ska kunnas vid gradering till grönt bälte och samtliga ska kunnas till svart bälte. Utöver det specificeras för varje grad de färdigheter som ska behärskas och för högre grader ställs högre krav på utförandet.I BJJ finns inga universella riktlinjer för graderingar. Vi är anslutna till teamet Dynamix Fighting Sports och våra svartbälten är graderade inom organisationen. Graderingar upp till och med brunt bälte genomförs av våra graderingsansvariga och nedan kan du se vad de bedömer vid beslut om graderingar.

Graderna baseras på färdigheter och problemlösningsförmåga på mattan och självklart vill vi se en bra attityd/ödmjukhet från våra utövare och vara kända som en Umeåklubb med duktiga och trevliga fighters.Vid en dangradering skall all kihon waza från alla bältesfärger kunna visas upp samt naturligtvis alla tekniker till den aktuella dangraden. En dangradering brukar ta ungefär två och en halv timme i anspråk.

Om man graderar på minimitiden kan man gå upp till svart bälte på 4,5 år. Nu är det inte många som gör det utan det brukar ta ca 6-7 år, eller mer. På en gradering skall man visa att man behärskar de tekniker som ingår till det bälte som man skall gradera till. Detta visar man för en högre graderad elev eller mästare som är licensierad för att gradera.
Klubben har gemensamma graderingar i slutet av varje termin, alltså två gånger om året. På Göteborgs Ju-jutsuklubb kan man gradera upp till brunt bälte i Ju-jutsu Kai och Sport ju-jutsu. Till svart bälte i Ju-jutsu Kai får man gradera inför Svenska Ju-jutsuförbundets Riksgraderingskommitté och till svart bälte i Sport ju-jutsu får man gradera inför Dynamix Fightingsports graderingskommitté. MMAnytt.se är den ultimata kampsportssidan för alla fans av MMA, boxning, kickboxning och andra kampsporter. Här hittar du dagliga uppdateringar, senaste nyheterna, recensioner, analyser, intervjuer och mycket mer. Med ett stort nätverk av experter och kända idrottsmän, levererar Mmanytt.se högkvalitativt innehåll som inspirerar, underhåller och informerar. Oavsett om du är en erfaren kampsportare eller nybörjare, kommer du att hitta allt du behöver för att hålla dig uppdaterad och motiverad på Mmanytt.se. Besök sidan idag och bli en del av den snabbväxande kampsportscommunityn! För vissa år krävs tio år för att få sitt svartbälte medan legender som B.J Penn och Ciao Terra nådde dit på tre år. Nu har någon lyckats halvera den tiden…

Hur många har rött bälte i jujutsu?
Rött bälte innehas endast av ett fåtal personer i världen så som medlemmar i familjen Gracie samt några andra pionjärer inom sporten). Barn under 16 har fler färger, då man inte får gradera sig till blått förrän vid 16 års ålder.
I judo har den som utövar judo olika färger på bältet. Ju mer kunskap man får och ju mer man tränar, desto mörkare färg på bältet får man vid en kunskapsprövning (gradering).

Vad är skillnad mellan BJJ och jujutsu?
BJJ innehåller inga typer av slag eller sparkar, även om den effektivt kan användas i kombination med dessa. Den s.k. Gracie Jiujitsu innehåller dock såväl slag och sparkar som försvar mot dessa.
Personer med brunt bälte kan graderas till svart bälte genom att utföra en godkänd Dan-gradering, som bland annat går ut på att demonstrera en kata. Personer med svart bälte kan sedan gradera sig till högre Dan-grader. Den faktiska färgen på bälte varierar beroende på vilken dan-grad personen har.På Kristi Himmelsfärd den 30/5 och på nationaldagen den 6/6 har vi gemensamma vuxenträningar kl 18.30 för alla bältsgrader. Alltså ingen sen träning för nybörjare vuxna. Barnträningen är inställd dessa två dagar.

Vad gör man på jujutsu?
Jujutsu Fighting är en fartfylld tävlingsgren där de tävlande ska besegra varandra genom att ta poäng med slag, sparkar, kast, nedtagningar, fasthållningar, strypningar och ledlås.
RGK (Riksgraderingskommittén) har utlyst extra graderingstillfälle till Dangraderna 1:a & 2:a Dan denna höst och förlagt den i Göteborg. Den kommer att hållas i vår dojo på Fjärde Långgatan 46. Passa på att se en Dangradering! Kom i tid om du vill titta på, det kommer vara mycket folk. Nyfikna klubbmedlemmar och anhöriga till de graderande kommer få samsas på åskådarplatserna.Att visa förståelse för spelet från topposition inkluderar passeringar samt positioner och hur man ska förbättra sin position för att kunna komma till avslut.

Förstå hur att förbättra sin position underifrån genom att ställa sig upp, svepa från guard (stängd, öppen och halvguard) alternativt escapes från underlägsna positioner. (Side, mount, rygg etc.)
Å andra sidan och när judo fokuserar mer på fotkampen finns det många strategier, kombinationer som är typiska för denna sport som utvecklas i tachi-waza och som BJJ-utövare ofta inte dominerar sätt de goda judokorna.

Även om en brasiliansk jiu jitsu-konkurrent lätt kan delta och till och med lyckas i en judoturnering (som Rigan Machado eller BJ Penn), kan en judoka också tävla i en brasiliansk Jiu jitsu-turnering. Någon av dem bör helt enkelt anpassa sig till turneringens regler.
Judo grundades av Jigoro Kano i Japan 1882. För att skapa judo var Kano tvungen att sammanställa och modifiera en serie tekniker från Jiu Jitsu som han hade lärt sig i skolor som Tenjin Shinyo ryu och senare Kito ryu. Judo är en kampsport i Grappling-stil (grepp), vilket innebär att det inte finns nävar eller spark utom för vissa traditionella kator där de praktiseras. Därför, i den vanliga judo-utövningen, är alla rörelser baserade på greppet: projektioner, immobiliseringar, kvävningar och dislokationer.I början av 1900-talet öppnade Brasilien upp för asiatisk invandring, särskilt från japanska. Inom denna våg av japanska immigranter kom judoka Mitsuyo Maeda, som flyttade till Brasilien för ett diplomatiskt uppdrag. Koma, som var en direkt student av Kano på Kodokan-skolan, bosatte sig i staden Belém i delstaten Pará och där började undervisa judokurser för flera människor, bland dem var Carlos Gracie. Efter ett tag blir Carlos självständig och öppnar sin egen dojo senare flyttar han till Rio de Janeiro. Där börjar han experimentera och utveckla nya kunskapstekniker lärda med Maeda och med hjälp av sin yngre bror Helio Gracie och därmed utveckla en ny kampsport känd som Gracie Jiu Jitsu och senare som brasilianska Jiu Jitsu.I kampsportvärlden finns det många olika discipliner baserade på slagen som Kung fu, Karate, Taekwondo, Muay Thai, etc. … och sedan finns det andra discipliner där det inte finns stansar och det är där vi pratar om discipliner som vi vanligtvis kallar ”grab” eller på engelska ”grappling”.

Hur lång tid tar det att få svart bälte i BJJ?
För vissa år krävs tio år för att få sitt svartbälte medan legender som B.J Penn och Ciao Terra nådde dit på tre år.
Brasilianska Jiu Jitsu kommer från judo och därför har de ganska många saker gemensamt, men hur skiljer de sig? Låt oss se vad vi tror är de tre största skillnaderna:

I den här artikeln kommer vi att prata om två av dem som ibland kan verka väldigt lika: judo och brasilianska Jiu Jitsu eller som det vanligtvis förkortas ”BJJ”.
Varje serie består av 5 fördefinierade attacker som paren har övat in försvar emot. Domaren meddelar aktuell serie för de tävlande och drar sedan slumpmässigt 3 attacker. Teknikerna visas en i taget. Före varje teknik meddelar domaren vilken attack som ska göras. Efter att ett par har visat sina tekniker i en serie går turen över till motståndarna. På liknande sätt kommenderas de av dommaren att visa sina försvar på samma attacker, som dock kan ha en annan ordningsföljd. Paren växlar startordning mellan serierna så att bedömningen skall bli så rättvis som möjligt. Det par som har flest poäng efter uppvisandet av den sista serien vinner matchen.Attacken ska alltid föregås av en så kallad förattack som är en distraktionsteknik (på japanska atemi) som till exempel en knuff, ett drag, en slag eller en spark. Det är viktigt att angreppet är korrekt utfört och att försvaret är relevant i förhållande till angreppet. Atemi i försvaret skall utföras på ett naturligt sätt och alla kast och nedläggningar skall ske med balansbrytning i god fart. Teknikerna ska avslutas på ett kontrollerat sätt.Svenska Jujutsufederationens tävlingsverksamhet samordnas i fem distrikt som utgår från SB&K:s indelning, dock med några sammanslagningar. Klubbarna inom ett distrikt uppmuntras att samarbeta genom tävlingar och angränsande aktiviteter som träningsläger, utbildningar, samordning av resor m.m. Nedan kan du se distrikten, geografiska indelningar och aktuella distriktssamordnare. Tveka inte att höra av dig till er distriktssamordnare om du t.ex. vill höra vad som är på gång eller få hjälp att komma igång med tävlingsarrangemang eller tävlingsträning.

Tävlingar för barn är anpassade för att ge barnen utmaningar som stimulerar utveckling av rätt färdigheter, utifrån ålder och utvecklingsnivå. Det viktigaste är alltid att barnet har kul, får träffa kompisar och får lära sig något. Barnets uppgift under en tävling är att kämpa och att göra tekniker som de tränat på samt att vara schyssta mot sina medtävlande. Domarnas, ledarnas och föräldrarnas huvuduppgift är alltid att se till att barnen får en positiv tävlingsupplevelse.
En match är 3 minuter lång. Den relativt korta matchtiden i kombination med att passivt agerande bestraffas, gör att tempot ofta blir högt. Publiken bjuds inte sällan på spektakulär kampsportsunderhållning.

De tävande får röra sig fritt mellan de olika delarna, exempelvis göra en slagkombination för att sedan greppa, kasta och ta en fasthållning på mattan. Vinner gör den som har flest poäng vid tidens slut eller den som lyckas utföra en fullpoängsteknik, en så kallad ippon, i vardera av de tre delarna. Tre domare dömer på mattan och för att en teknik ska vara poänggivande krävs att minst två domare ger poäng. För slag och sparkar så gäller semikontakt vilket innebär att träffarna ska vara kontrollerade och att knockout inte är tillåtet. Inga slag eller sparkar är tillåtna i del 2, dvs. efter greppning i stående, eller om matchen har tagits ner på mattan till del 3.
Jujutsu Fighting är en fartfylld tävlingsgren där de tävlande ska besegra varandra genom att ta poäng med slag, sparkar, kast, nedtagningar, fasthållningar, strypningar och ledlås. En match är tre minuter lång och vinst kan ske på två sätt: Antingen genom att ha flest poäng vid matchtidens slut, eller genom att sätta en fullpoängsteknik, en så kallad ippon, i vardera av matchens tre delar. Till Del 1 räknas slag och sparktekniker; till Del 2 räknas kast,nedtagningar, ledlås och strypningar; till Del 3 räknas fasthållningar, ledlås och strypningar. Matcherna håller högt tempo och bjuder ofta på spektakulär kampsportsunderhållning.Alla klubbar kan arrangera en tävling! En egen tävling ger arrangörsklubben en unik möjlighet att synas samtidigt som medlemmarna får chans att tävla på hemmaplan. Se vår Arrangörsguide för inspiration vägledning.I Sverige är tävlingsverksamheten utformad för att du ska kunna tävla redan efter en termins träning. Detta förutsätter dock att träningen på klubben förbereder för de moment som ingår i en match. Prata med din instruktör om du är intresserad av att tävla och gör upp en enklare planering som sträcker sig fram tills tävlingsdagen. Om er klubb inte har tävlingsförberedande träning rekommenderas att ni tar hjälp av en närliggande klubb, som ni vet bedriver den typen av träning. En möjlighet att lära är också att delta på något av de tävlingsförberedande träningsläger som arrangeras. Aktuella tävlingar finner du på sidan för Svenska Jujutsuligan (SJJL).

Har man SUSP i BJJ?
Brasiliansk Jiu-Jitsu: Det är inte tillåtet att ha susp när man tävlar så vänj dig vid att träna utan den också.
Partävlingen bedöms av en jury om 5 personer som är licenserade domare. Vid slutet av en serie med tre tekniker utdelar varje jurymedlem ett antal poäng på en skala mellan 0 till 10. Den lägsta och den högsta poängen räknas bort och paret erhåller summan av resterande 3 jurymedlemmars poänggivning.Tävling kan vara en inspirerande utmaning som ger utövarna motivation att träna mer. I Jujutsu tävlar vi i tre tävlingsgrenar: Fighting, Duo och Newaza.

Flera gånger har svenska fans fått jubla och sträcka händerna i luften! Sverige är och har historiskt varit en framstående jujutsu-nation med flera medaljörer på världscuptävlingar och internationella mästerskap. Läs mer om Sveriges landslag här.
Gå med i Facebook-gruppen Tävlingskalender för Jujutsu för att enkelt se vilka tävlingar som är på gång och för att få inbjudningar till planerade evenemang.Efter ungefär en termins träning är du redo att testa till gult bälte (5:e Kyu) och efter ytterligare en termin kan du kanske testa till orange bälte (4:e Kyu). Efter detta är ditt avancemang mycket individuellt beroende på hur mycket och hur ambitiöst du tränar. Är du riktigt duktig kanske du kan testa till svart bälte 1:a Dan redan efter fem års träning. Därefter har du möjlighet att ägna resten av ditt liv åt att fortsätta uppåt i Dangraderna.

Är jujutsu bra för barn?
Barnträning i sport ju-jutsu är ett mycket bra val av aktivitet då vi tränar hela kroppen och träningen ger många färdigheter både för balans och koordination. Träningen bygger även upp självförtroendet och vi lär barnen att det inte är farligt att kämpa och att bli svettig.
Som du säkert känner till har man i de flesta kampsporter med asiatiskt ursprung delmål för träningen i form av olika bältesfärger som anger utövarens skicklighet. Till varje bälte tränar du ett visst urval av tekniker, och när du tillsammans med din instruktör bedömer att du kan dem tillräckligt bra får du testa till nästa bältesgrad. Observera att barnens bälte ser lite annorlunda ut än ett vuxenbälte. Bältet som man bär skall spegla kunskaperna man har fått i jiujitsu. Man skall dock inte stirra sig blind på bältesfärgen, bältets huvudfunktion är främst att hålla ihop dräkten. Tiderna till tester för nästa grad är individuella. Kunskap och förståelse för Sjf:s principer är det viktigaste som bedöms vid varje test. Om du klarar testet blir du graderad till nästa bältesfärg. Bältesfärgerna i Jujitsu är vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart bälte. Förutom färgen på bältet har varje grad också ett nummer. De färgade bältena kallas Kyu-grader (elevgrader) för vuxna och Mon-grader (ungdomsgrader) för barn. Vitt bälte har nummer 6 (6:e Kyu) och brunt bälte har nummer 1 (1:a Kyu). Det svarta bältet är uppdelat i tio olika nivåer, Dan-grader (mästargrader). 1:a Dan är det första och 10:e Dan är det högsta. Vitt bälte har du som nybörjare.

Similar Posts