|

Abs Lampa V70

Du kan kontrollera ABS-bromsarna manuellt. Du vet att systemet fungerar om du under en kraftig inbromsning känner en pulserande rörelse från bromspedalen.ABS-givaren är en viktig komponent i ABS-bromssystemet. Den sitter på varje hjul och mäter hastigheten på hjulet och rapporterar det till bilens ABS-styrning. ABS-styrningen använder informationen från ABS-givarna för att reglera bromstrycket och förhindra att hjulen låser sig under en inbromsning.

Om ABS-givaren går sönder kan ABS-systemet sluta fungera korrekt. Det kan leda till att ABS-lampan tänds på instrumentbrädan och att bromsarna inte fungerar optimalt vid hård inbromsning. Om du misstänker att ABS-givaren är defekt, är det viktigt att du tar bilen till en kvalificerad verkstad för att få den kontrollerad och eventuellt bytt.Blinkande lampor kan indikera att sladd- eller stabilitetskontroll-funktionerna träder in men fast ljus varnar för att systemen inte fungerar. Så här gör du vid om lamporna lyser.* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Kontakt mot jord ger ingen anledning för hemmameckaren att kassera givaren. Är det inte avbrott i lindningen, så räcker det med att isolera plåtkapslingen från kontakt med ”hålet”. Vad som krävs är att ”hålet” filas ut en aning, med filmaskin eller för hand. Så pass att man får plats med en eltejp kring givaren.
Felsökningen bör alltid startas från ABS-datorns stora huvudkontakt. Man kan då ringa in även det absolut vanligaste felet, dålig kontakt i någon av de skarvkontakter som sitter närmast givarna. Startar man mätningen ute vid skarvkontakterna, har man så att säga sprungit förbi ett viktigt steg i felsökningen. Felsökningen är enkel så länge det handlar om ett distinkt fel. Är felet intermittent kan det bli besvärligare, men det är därför inte säkert att det är kört för hemmameckaren, se nedan.På Xantia 2,1TD har jag faktiskt lyckats både få isär och få ihop kontakterna på bakändans båda sidor, utan att sänka bakbryggan. Förmodligen går det även på alla andra Xantior som inte har Activa och Hydraktiv, men jag är inte säker på att det är värt besväret.

Hur vet du om det är något fel på ABS-systemet?
Du märker att ABS-systemet är ur funktion genom att en varningslampa lyser på instrumentpanelen. Du kan kontrollera ABS-bromsarna manuellt. Du vet att systemet fungerar om du under en kraftig inbromsning känner en pulserande rörelse från bromspedalen.
Det finns tre olika rent mekaniska tillstånd, där en givare med korrekt resistans, kan undvika att ge puls. Ingen av dem behöver mätas fram, eftersom de kan ses med blotta ögat. Se nedan.

Fel enl. 4, uppstår oftare fram än bak, kabeln är där är mera utsatt. Är ett avbrott konstaterat, har man att först reka ut om avbrottet är i kabeln eller i givaren. Detta kräver att man öppnar upp kabeln något vid änden som är närmast givaren. Kabeln kan där lätt återrepareras på ett hållbart sätt, eftersom den inte utsätts för någon utmattningspåkänning närmast givaren . Man öppnar upp försiktigt så att man kommer åt att sticka in knappnålar i de båda ledarna. Sedan kan man mäta fram om avbrottet är i kabeln eller i givaren. Att skaffa fram lämplig ersättningskabel, av tillräckligt god kvalitet, kan vara problematiskt. Detta har man kunnat se i inlägg i Citroënakuten.Omagnetisk skit som fastnat mellan kuggarna har ingen betydelse för givarens förmåga att leverera pulser. Korrekt avstånd mellan tandhjul och givare, brukar anges som 0,5 mm. Några enstaka tiondels mm i avvikelse gör inget.

De verktyg som behövs är först och främst ett instrument som kan mäta motstånd. Utöver det behövs sladdar med flatstiftskontakter av den allra smalaste typen, (b=2,8mm) den storlek som brukar användas för att ansluta högtalare. Visst, det går att felsöka enbart med hjälp av instrumentets originalsladdar, men jag lovar, den övningen tär på Din livslängd som hemmameckare. Ett par sladdar med honor behövs för test ute vid givarkontakterna och ett par hanar vid datorns kontakt. Lyckas man bara få tag på honkontakter och ett kasserat vidrutetorkarblad ordnar det sig i alla fall. På bägge sidor om torkargummit sitter strimlor av fjäderstål med rätt mått. Lagom långa bitar kan bli hanar sedan de trätts in i honorna. Slipa bara ändarna vänligt gradfria och avrundade, så att inte kontakterna skadas.
Här finns i stort sett bara en rimlig förklaring. Det är kontakt mot jord i någon av givarlindningarna. Den får fullbordad kontakt mot jord endast i samband med fukt. Avbrott eller för svag puls är uteslutna i detta sammanhang.På Activan måste bryggan sänkas för att kontakterna ska gå att komma åt. Bryggan är fäst i karossen med två skruvar i framkant och två skruvar i bakkant. Endast skruvarna i bakkanten behöver tas loss. Sedan kan bryggan försiktigt släppas ned så att den vinklar ned tillräckligt för att komma åt kontakten.

Fel enl. 3. Avbrott i själva givaren, kan svårligen uppstå på fler än två sätt. Det ena är att plåtkapslingen klämts så pass hårt att den nupit av lindningstråden. En sådan skada ser man utanpå givaren. Den andra varianten är att lödfogen mellan givarlindningens tunna tråd och givarkabeln blivit bristfälligt utförd vid tillverkningen. Detta fel kan inte ses utifrån. Tunn lackisolerad koppartråd är vansklig att löda till en grövre ledare, om man inte är synnerligen noggrann. När givarna tillverkas vid fabrik, viker man koppartrådens ändar fram och tillbaka flera varv och tvinnar ihop paketet. Paketets ena ände avisoleras så gott det går och löds därefter till kabeln. Förfaringssättet har som syfte att säkra flera olika kontaktpunkter. Trots det kan det misslyckas.
Fel enl. 2. Det finns bara en väg för givarens lindning att få kontakt med jord. Jordkontakten kan endast uppstå genom att den plåtkapsling som omger givarens lindning fått någon buckla så att den ligger emot lindningen. Kontakt via givarens kärna eller fästbult är uteslutna. Dessa är alltför väl isolerade från lindningen.Kapslingen är gjord av tunn plåt och är lätt att skada när givaren demonteras, t.ex. i samband med lagerbyte. För att fullborda kontakt mot jord, räcker det inte med att plåtkapslingen ligger emot lindningen. Den ska dessutom vidarebefordra kontakten till det jordade gods som omger givaren. Mer om detta se intermittenta fel.

När ABS-lampan lyser har man definitivt ett fel på ABS-systemet. När ett fel uppstår kopplas ABS- funktionen helt bort. Bilen beter sig därefter som vilken annan bil som helst, som INTE är utrustad med ABS. Det innebär alltså inte att bilen är trafikfarlig. Två ganska stora nackdelar uppstår dock, det ena är att man går miste om ett rejält säkerhetshöjande system. Det andra är att Bilprovningen alltid underkänner en bil med lysande ABS-lampa. Eftersom bilen är ”typad” med ABS, Så SKA systemet fungera. Kontaktraderna är numrerade i ändarna med mycket små siffror. Man får därför räkna sig fram till rätt kontaktstift. Denna bild är lämplig att skriva ut och ha bredvid när man mäter givarna. Det blir då mycket enklare att orientera sig i den mångpoliga kontakten. Fel på själva ABS-datorn är utomordentligt ovanligt. Blir det fel på systemet, finns felet nästan alltid i någon givare eller någonstans mellan någon av givarna och den första skarvkontakten som kommer därefter. Skarvkontakten finns ungefär en halv meter från givaren i framändan och på något kortare avstånd i bakändan.

Det hela går lämpligen till så att man hissar upp bilen och sätter stöttar under domkraftfästena på karossen. Sedan stödjer man med domkrafter under bryggan, på bägge sidor. Därefter kan de två skruvarna i bryggans bakkant dras ur och bryggan försiktigt släppas ner tillräckligt mycket för att kontakterna ska gå att komma åt, från hjulhusen. Alla hydraulikkomponenter i häcken är fästade i bryggan och följer med ner. Det som kan spjärna emot är ljuddämparen. Den är fäst med ”gummikutsar”, dels (i dämparens framkant) i bryggan, dels (i bakkant) i själva karrossen. Vill inte bryggan ge sig ner tillräckligt på vänstersidan kan ljuddämparen behöva lossas från gummikutsarna.

Tydlig indikation på svag puls. Pulsen blir för svag eller uteblir vid låga hastigheter, men når till nöds upp till godkänd nivå vid högre hastigheter. Man får då ha i minnet att datorn inte ger godkänt direkt så fort man kommit upp i högre hastigheter. Har den löst ut p.gr.a. utebliven eller för svag puls, så krävs flera km körning för att datorn ska ”återställa sig”
Konstateras avbrott ska alltid i första hand givarens skarvkontakt misstänkas. Sedan felet lagats måste bilen köras för att självdiagnostiken ska återställas och lampan släckas. Har datorn löst ut p.g.a. att någon givare inte gett tydlig puls, behövs flera km körning för återställningsprocessen. Har den löst ut av andra skäl brukar det räcka med att köra högst något hundratal meter.

Var sitter ABS sensor?
Men först måste du veta följande: Vart sitter en ABS-givare? Den är sitter vanligtvis på hjulnavet. När sensorns plats väl har identifierats måste ledningarna till sensorn först tas bort och därefter ska voltmätaren anslutas till sensorn.
Fel enl. 1, brukar bero på oxid på kontaktytorna i kombination med att givarna arbetar med så extremt låga strömmar. Dessa låga strömmar saknar förmåga att ”bränna igenom” oxidskikten på samma sätt som vi är vana vid, när det gäller vanliga 12V komponenter. Motmedlen är i första hand rengöring av kontaktytorna och kontaktspray.Har givaren korrekt resistans men ändå inte ger puls, finns dessa tre olika rent mekaniska varianter av fel att välja på. Ingen av dom tillhör de allra vanligaste felen.ABS-kontakten är en stor hävarmsförsedd kontakt som är ansluten på ABS-datorn. ABS-datorn hittar man på vänster sida under huven, mellan batteriet och LHM-behållaren.

Varför lyser min ABS lampa?
Blinkande lampor kan indikera att sladd- eller stabilitetskontroll-funktionerna träder in men fast ljus varnar för att systemen inte fungerar. Så här gör du vid om lamporna lyser.
Sedan är det bara att kolla givarna en efter en. Ingen givare får ha avbrott eller kontakt mot jord. Det normala är att givarna har en resistans på 1 kohm. Men detta är inte särskilt kritiskt. Focus alltså på avbrott eller kontakt mot jord. När avvikaren hittats vet man exakt var svetten och mödan ska spenderas.Bakändan är definitivt besvärligare än framändan. Kontakterna sitter ovanpå de konsoler som omgärdar fjädringscylindrarna. Om man tänker sig en punkt, belägen ca 10 cm rakt ovanför centrum på fjädringsklockan, sedan flyttar man denna punkt ca 10 cm rakt framåt. Där hittar man kontakten.

Hur byter man ABS givare Volvo v70?
ChaptersABS givare / ABS sensor: utbytesguide steg för steg. 0:00. … Saker du kan behöva. 1:37. … Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. 2:35. … Skruva loss ABS-sensorns fästelement. 3:03. … Ta bort sensorn från dess monteringsplats. 3:14. … Montera den nya sensorn. 4:54. … Sätt fast kontakten och fäst sensorns ledningsknippe. 5:41.
Även kontakterna är besvärligare i bakändan. Man kan fråga sig varför de gjort på detta viset. Bak vore det ännu mer befogat med den lätthanterliga typ av kontakt som finns fram. Det är iofs. i grunden en likadan kontakt men den har en besvärligare variant av låsning. Låsbygeln måste petas undan med t.ex. en liten mejsel, istf. att bara klämma ihop med tum och pekfinger, som man gör i framändan

Denna beskrivning handlar primärt om Xantia som är försedd med ABS-dator av fabrikatet Ate. Den är dock till stora delar allmängiltig och bör i dessa delar kunna användas mer eller mindre rakt av för flertalet andra modeller.
Bilder och beskrivning som närmast följer har Xantia serie I som förebild. I allt väsentligt är det hela tillämpligt även för serie II-modeller. Men med ett undantag, serie II har en annan design på ABS-datorns kontakt. Tidpunkten för skiftet mellan de olika kontakterna vet jag inte exakt. Tror att det var någonstans kring 98-99.Inga tydliga ledtrådar. Kan vara ärg i någon givares första kontakt. I så fall är det antagligen nära till dess att felet slutar att vara intermittent och övergår till att bli distinkt. Sedan blir felet lätt att lokalisera. Har man inte tid att vänta, är det bara att ge sig på kontakterna, en efter en. En annan, inte alltför vanlig, men dock möjlig felkälla är, bristfällig lödförbindelse mellan givarlindningens tunna tråd och givarkabeln. Även detta övergår förmodligen så småningom till att bli ett distinkt fel. Har man inte tid att vänta kan man ju alltid åka till märkesverkstan och läsa av lagrade felkoder.

Händelseförloppet är i sig lätt att förstå. Givarlindningen har endast en väg att få kontakt med jord. Det är via plåtkapslingen. Jordkontakt via den skruv som håller givaren är utesluten. För att givarlindningen ska få fullbordad kontakt krävs dels att plåtkapseln ligger emot lindningen, dels att plåtkapseln dessutom lyckas få kontakt med godset i det rostiga ”hål” den är instucken i. Det är där fukten kommer in och hjälper till att fullborda kontakten. Feldiagnosen kan säkerställas genom att mäta direkt mot givarens plåtkapsel, i.st.f. att använda någon annan godtycklig jordpunkt.
Den information som man får genom att mäta pulser från givarna kan man både ha och vara utan. Det faktum att man kan mäta fram puls är inte någon som helst garanti för att givaren är felfri. Den kan utan hinder producera pulser trots att lindningen har kontakt mot jord. Eftersom ”kontakt mot jord” är ett av de kriterium som gör att datorn underkänner givaren, kan den alltså ge puls, men ändå bli underkänd av datorn.Problemet med intermittenta fel kan vara att det har försvunnit just när man sätter igång att mäta. Felet kan uppstå och upphöra med ganska täta mellanrum. Tyvärr är det inte alltid så enkelt att felet kan detekteras även om ABS-lampan lyser. När ett intermittent fel upphört återställer sig systemet sig självt. ABS- funktionen går omedelbart igång, men lampan släcks inte omedelbart för det. Den slocknar antingen efter något hundratal meters körning, eller inte förrän efter flera km körning, beroende på vad som utlöst felsignalen. Se längst ner på avsnittet med rubriken ”Hur man felsöker” Det innebär i sig att det inte är säkert att felet fortgår trots att lampan fortfarande lyser. Felet kan ha upphört men fullständig reset är ännu inte är avklarad. Ett vet man säkert, medan felet är pågående är ABS-en helt urkopplad på Xantia.I framändan går det relativt bra att komma åt. Finns ett bukskydd under motorn, måste detta först monteras bort. Kontakterna sitter på framsidan av frambryggans tvärbalk, ungefär 25cm åt vardera sidan om bilens mitt. VF är lättast att komma åt. Den sitter omedelbart bakom växellådan. HF är aningen besvärligare. Den sitter ovanpå den konsol som håller fast det runda undre motorfästet.

En ABS-lampa lyser: chansen är stor att du har sett det visas i kombiinstrumentet. I många bilar tänds detta ljus tillsammans med de andra varningslamporna en kort tid när bilen slås på för att göra ett kort funktionstest. Men om kombiinstrumentet ljus tänds längre, finns det en god chans att något är fel med ABS-systemet. I den här artikeln kan du läsa vad du måste göra för att lösa problemet.
Om det i vissa fall verkar som om ABS-enheten är defekt är det bra att först också kontrollera ABS-hjulsensorer. Så snart denna sensor skickar en fel signal till ABS ECU verkar det som om ABS-enheten är defekt, men det är inte alltid fallet.Slutligen kan defekten också hittas i själva ABS-enheten. Som diskuterats i en tidigare artikel ser vi ofta kommunikationsproblem med ABS ECU, defekter i pumpmotorn och fel på tryck- och hjulgivare på grund av lösa anslutningar i ABS-enheten.ABS-lampan kan praktiskt taget inte missas. I de allra flesta bilar är det en rund symbol där bokstäverna ”ABS” visas. Denna varningslampa har vanligtvis orange färg, men i vissa fall kan den också vara gul eller till och med röd.

En annan komponent som är värd att kontrollera är ABS-enhetens magnet och kugghjul. Dessa ringar är faktiskt känsliga för smuts och skador som kan störa signalen. Var särskilt uppmärksam på smuts på magnetringar och skador på kugghjulen.Kort sagt: ja och nej. Så länge bara ABS-lampan är tänd, skadar det inte att köra hemåt eller till verkstaden. I princip behöver inte bilen parkeras direkt längs vägen. Av ovannämnda säkerhetsskäl är det emellertid lämpligt att åka till verkstaden på kort sikt för att åtgärda problemet. Kommer inte bara ABS-lampan, utan också ett rött ljus med ett utropstecken att lysa upp i en cirkel? Då är det viktigt att omedelbart parkera bilen vid sidan av vägen eller köra till närmaste verkstad. I så fall finns det en brist i bromssystemet, vilket gör körning farligt.

Vad händer om man kör utan ABS?
Bromsar du hårt i en gammal bil utan ABS-bromsar låser sig hjulen. Då kan du inte styra. – Det var viktigt förr att du tryckte ner frikopplingen och sedan pumpbromsade, för att kunna styra, säger Jörgen. Moderna bilar är utrustade med ABS-bromsar.
Även om ABS-ljuset redan indikerar en bra riktning där defekten är, kan det finnas flera skäl till att lampan lyser. Nedan är de viktigaste orsakerna som finns på verkstaden.Om du har ett av dessa problem, finns det en god chans att renovering av enheten kan erbjudas. Du hittar din ABS-enhet med några klick via vårt sökfält. Vänligen Observera: ACtronics arbetar endast med verkstäder och bilhandlare. Är du en privatperson? Titta här för vad vi kan göra för dig!

Ett ABS-system är naturligtvis inte på en bil för ingenting. Eftersom en plötslig bromsning är mycket jämnare med en ABS-enhet kan bilen styras mycket bättre. Detta förbättrar naturligtvis säkerheten, som vi redan har beskrivit. Sedan 2004 har systemet gjorts obligatoriskt enligt europeiska regler för produktion av bilar. Har du också en ESP-funktionalitet på ditt ABS-system, så fortsätter bilen också snyggt att följa den riktning du vill ha. Du kan föreställa dig att dessa typer av system har förhindrat allvarliga olyckor. Ännu mer anledning för olika europeiska länder att betrakta en lysande ABS-lampa som en anledning till att bilen inte går igenom hos Bilbesiktningen.
Få en AC-service och säkra optimal kylning. Just nu priser från 625 kr*. Anläggningen undersöks för läckage och fylls på med extra kylmedel. Få offerter och se ditt pris direkt!ABS-givare är avgörande för att ABS-systemet ska kunna fungera. Vid en hård inbromsning under t.ex. en plötslig nödsituation förhindrar systemet hjulen från att blockeras. Vilket gör det möjligt för föraren att behålla kontrollen över bilen. En ABS-givare eller ABS-sensor som de också kallas, består av en ring och en magnet. Skulle det uppstå något fel på en av ABS-givarna är det möjligt att byta ut dem. Innan du byter en sensor behöver du först rengöra den med en metallborste. Sedan kan du installera den nya ABS-givaren och se till att sensorkabeln är rätt placerad och sitter fast ordentligt. För en bilmekaniker eller praktisk bilägare går det relativt snabbt och enkelt att byta ut en ABS-givare. Jobbet bör ta ungefär tio minuter. Boka oljebyte online och spara pengar! Just nu priser från 840 kr*. Inkluderar påfyllning av 4 liter kvalitetsolja och montering av oljefilter. Få offerter och se ditt pris direkt!Om du har rengjort eller till och med bytt ut ABS-sensorerna men fortfarande kan läsa av felkoder eller se att lampan på instrumentpanelen lyser, kan något vara fel på en kabel eller sladd. För att fixa detta kan du behöva rätta till ABS-givarens ledning eller löda eventuella trasiga trådar. Få en basservice och kör säkert med din bil. Just nu priser från 890 kr*. Inkluderar byte av olja och oljefilter, upp till 4 liter kvalitetsolja samt komplett genomgång av din bil med 46 kontrollpunkter. Men först måste du veta följande: Vart sitter en ABS-givare? Den är sitter vanligtvis på hjulnavet. När sensorns plats väl har identifierats måste ledningarna till sensorn först tas bort och därefter ska voltmätaren anslutas till sensorn. Du utför testet genom att snurra på hjulet, vilket gör att du sedan kan mäta och läsa av spänningen.Är du osäker bör du låta en kvalificerad mekaniker testa och mäta dina abs givare åt dig, för att som sensorerna sitter rätt eller behöver bytas ut. Jämför offerter här:

Kan man köra om ABS lampan lyser?
Så länge bara ABS-lampan är tänd, skadar det inte att köra hemåt eller till verkstaden. I princip behöver inte bilen parkeras direkt längs vägen. Av ovannämnda säkerhetsskäl är det emellertid lämpligt att åka till verkstaden på kort sikt för att åtgärda problemet. Cachad
Efter ett tag kan sensorernas ABS-ring och magnet slitas ut och ändra ABS-sensorns prestanda. Det finns vissa tydliga tecken som indikerar att en eller flera av ABS-sensorerna är trasiga.Det finns olika metoder för att testa och mäta ABS-sensorerna i bilen: Testen kan utföras med hjälp av en multimeter eller voltmätare som mäter strömmen, med en ohmmeter som mäter det elektriska motståndet eller slutligen också med ett oscilloskop. Den enklaste metoden för testet är dock genom att använda en voltmätare till att mäta strömmen.

Om du inte vågar dig på att själv testa ABS-givaren kan du be om offerter från lokala bilverkstäder som mäter sensorerna genom att titta på felkoderna i bildatorn.
ABS-sensorer sitter på varje hjul av bilen: Deras funktion är att övervaka hjulens rotationshastighet. Vilken information som ABS-sensorn skickar till datorn avgör hur datorn anpassar bromstrycket. Informationen om hjulets rotation kommer också till användning för både motorsystemet, drivsystemet och navigationssystemet.Som ett skydd kan ABS-givaren vara täckt med ett lager plast som tillfälligtvis måste tas bort. Efteråt kan du ta bort sensorn genom att skruva av bultarna, utan att behöva dra. När detta är gjort kan du rengöra givaren genom att antingen använda ett rengöringsmedel eller bara genom att torka av den med en trasa.Innan du börjar rengöra sensorn måste bilen var lite förberedd. Se till att du har parkerat på en jämn yta, lagt i parkeringsbromsen och lyft ditt fordon med domkraft. Därefter kan du avmontera hjulet.

Hur känns det i pedalen när ABS-systemet jobbar?
ABS-bromsar fungerar genom att bromssystemet automatiskt minskar bromsverkan på de hjul som håller på att låsa sig. När de börjar rotera snabbare igen börjar systemet åter att bromsa hjulen. Denna process upprepas hela tiden vilket gör att det känns som att pedalen darrar eller pulserar när du bromsar.
Bromssystem är hydrauliska, vilket innebär att de kontrolleras av vätsketryck. För dig innebär det att du alltid ska säkerställa att det finns en konstant vätskenivå i bromssystemet. Bromsvätska borde inte försvinna av sig själv, men det kan uppstå läckage och vätskan kan avdunsta. Om vätskenivån sjunker kan det påverka bromsförmågan, och efter ett tag kommer datorn upptäcka detta och aktivera varningslampan för ABS. Då måste du identifiera varför bromsvätska försvinner från systemet.Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla sociala mediefunktioner och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster. Se vår Integritetspolicy för mer information.

Om ABS-modulen upptäcker något ovanligt eller om den inte får signaler från en eller alla sensorer kommer den aktivera varningslampan för ABS på instrumentpanelen för att meddela föraren om att det finns ett problem.
Det finns inbyggda sensorer i varje hjulnav som beräknar hastigheten för hjulen och därefter skickar vidare informationen till ABS-modulen. Om sensorn visar att minst ett av hjulen låser sig kommer ABS öka trycket på bromsvätskan för att låta hjulet återfå normal hastighet. Om det uppstår ett problem med sensorn kommer varningslampan för ABS lysa på instrumentpanelen.Om du har problem med ditt ABS-system rekommenderar vi att du tar bilen till en certifierad tekniker med ett skanningverktyg som kan kontrollera eventuella felkoder och hitta vilka komponenter i systemet som slutat fungera. Det finns dock vissa saker du kan kolla innan du ger dig iväg till verkstaden som ibland kan hjälpa:

När ABS-kontrollindikatorn lyser på instrumentpanelen ska du omedelbart hitta en säker plats att stanna på, stänga av fordonet och starta det igen. Detta startar om datorn och en ny kontroll utförs på alla sensorer där datorn kollar efter fel. Om detta inte hjälper kan du behöver besöka en certifierad tekniker med ett skanningverktyg som kan kolla varför ABS-systemet inte fungerar.Välfungerande ABS-system kommer meddela ABS-kontrollmodulen när de upptäcker skillnader mellan hjulens rotationshastigheter. ABS-modulen aktiverar då hydraulpumpen för att öka bromsvätskans tryck. Detta gör att hjulet kan bibehålla sitt grepp. Om bromsvätskan ligger på rätt nivå kan det vara pumpen som är problemet. En sliten hydraulpump kan orsaka att ABS-lampan lyser, vilket innebär att du måste byta ut pumpen. ABS-varningslampan kan också tändas om nivåerna för bromsvätskan är låga eller om en säkring gått sönder. Vissa ABS-system kan blinka varningslampan några gånger innan de tänder den permanent. Antalet blinkningar kan indikera antalet felkoder i ABS-systemet. ABS står för Anti-lock Brake System. Namnet säger vad ABS-systemets syfte är, nämligen att förhindra att hjulen “låser sig” när du trycker hårt på bromspedalen. Om bilen inte har ABS kommer den köra rakt fram när du bromsar och du kommer inte kunna svänga undan från ett hinder. ABS hjälper dig med andra ord att styra bilen när du gör en kraftig inbromsning.Tidigare nämnde vi att ABS-systemet använder sensorer på varje hjul för att övervaka rotationshastigheten. En ABS-modul övervakar signalerna från samtliga fyra hjul och jämför dem med positionen på bromspedalen. Det är den här processen som säkerställer att fordonet är stabilt och under kontroll.

Du kan ha råkat stänga av ABS-systemet. När du stänger av systemet lyser oftast varningslampan för ABS på instrumentpanelen för att varna dig om att ABS är inaktiverat. Kontrollera om du råkat trycka på knappen. Kolla i användarmanualen om du inte vet var den sitter.

ABS-kontrollmodulen kan utsättas för korrosion efter ett tag, och då kan den inte få information från hjulens hastighetssensorer. Detta är faktiskt en av de vanligaste anledningarna till varför man har problem med ABS-systemet. Det behövs inte mycket korrosion för att förstöra ABS-modulen. Om du drabbas av detta måste modulen bytas ut.Eftersom både ABS- och TCS-systemen delar samma kontrollmodul kan du ibland uppleva att de krånglar med varandra. Detta innebär att problem med TCS ibland kan orsaka att ABS-lampan börjar lysa. Det bästa du kan göra är att låta en certifierad tekniker med ett skanningverktyg kontrollera felet.

Många tror att bilen stannar snabbare när man har ABS jämfört med om man inte har det men det stämmer inte. Bilen får faktiskt en längre stoppsträcka. Dock så hjälper det dig få kontroll över din bil så att du kan styra bort från hinder och svänga in på en säker körväg.
Varje gång du startar bilen utförs en systemkontroll, och då lyser varningslampan för ABS på instrumentpanelen (oftast gult eller orange) och den ska släckas efter några sekunder. Om lampan inte släcks innebär det att ABS är inaktiverat på grund av ett elektriskt eller mekaniskt fel. Du kan köra utan ABS om inte varningslampan för bromsarna också lyser eftersom du har normal bromsfunktion även utan ABS. ABS-bromsfunktionen ser dock till att hjulen inte låser sig under kraftiga inbromsningar, och den funktionen har du inte tillgång till om ABS är inaktiverat. Om din bil dessutom är utrustad med TCS och ESP kommer de också inaktiveras eftersom de förlitar sig på samma hastighetssensorer som ABS. Fordonet borde inte köras om du känner en minskad bromskraft när lampan lyser.ABS-sensorer är monterade på varje hjul och de övervakar hastigheten som hjulen snurrar i. Om ett hjul snurrar långsammare än de andra när man bromsar indikerar det att hjulet håller på att låsa sig och då förhindrar systemet att man får sladd och tappar kontroll över styrningen. ABS hoppar snabbt in och “pumpar” bromsarna på hjulet som låser sig så att det kan fortsätta snurra och föraren bibehåller kontroll över bromsning och styrning.

Vi nämnde tidigare att ABS-modulen delar vissa viktiga komponenter med ett annat system i ditt fordon: dragstyrningssystemet (Traction Control System, TCS). TCS är ett system som också kallas anti-spinn, och det säkerställer att hjulen inte spinner när det inte finns någon friktion mellan väglaget och däcken, och därmed får man bättre grepp. När systemet upptäcker att hjulen roterar snabbare än de borde göra så saktar det ner hjulet som spinner för att bibehålla väggreppet och begränsar accelerering så att man kan få fäste igen. Syftet med TCS är att identifiera vilket hjul som har bäst grepp och därefter överföra kraften till det hjulet, samt att reducera risken för att hjulet spinner.
När ett ABS-system aktiveras känner du ofta en pulserande eller vibrerande känsla i bromspedalen och du kan höra ett lågt ljud. Många blir rädda när detta händer och släpper på bromsen, men du ska faktiskt fortsätta ha foten stabilt på bromspedalen tills bilen stannar helt. Kom ihåg att ABS ökar bromssträckan på snö, grus och sand.

Följ kabeln, vanligtvis går den in i kupén och kommer upp någonstanns under sätet, bakluckan eller golvet. Oftast går kabeln igenom ett lock med en gummipackning som man kan skruva lös. Skruva upp locket.
Reservdelar – Behöver du t.ex. motorolja, bromsbelägg, bromsskivor, bilbatteri eller bromsok till din SAAB, Volvo, Volkswagen eller Audi behöver du inte vänta länge. Det utbud av reservdelar du hittar på Mekster.se är alla lagerförda artiklar och kan därför levereras till dig snabbt! Samma sak gäller för de tillbehör vi visar för dig!Mekster.se erbjuder dig reservdelar och tillbehör som passar din bil. Du kan känna dig trygg och säker när du handlar hos oss på Mekster.se då alla våra reservdelar håller samma kvalitet som originalbildelar och vissa fall högre kvalitet.

Var sitter ABS säkring?
På ovansidan av ABS-relät vid pedalerna.
När du kopplat ur den gamla kabeln så monterar du tillbaka den nya kabeln i omvänd ordning genom luckan för att sedan klicka i den nya kontakten, montera kabeln i clipsen och skruva åt den nya ABS-givaren vid hjulnavet.Har haft samma problem när en krans var dålig HF, men kan även vara givare eller abs-boxen. Är det boxen så behöver den förmodligen lödas om och det är lätt att göra själv om man vill, finns bra guider på det.

Hej, har en Volvo V70 2.4T -00 där det ibland kommer upp att det är bromsfel och att jag måste stanna omedelbart, Broms-varningslampan, ABS, antispinn börjar lysa samtidigt och ibland också motorlampan och oljelampan. om jag fortsätter köra försvinner ”bromsfel” och istället står det att service behövs. om jag fortsätter köra försvinner varningslamporna och felmeddelandet oftast, eller om bilen varit avstängd ett tag och jag sedan startar om så fungerar allt igen. Oftast påverkas inte bilen av att lamporna börjar lysa men senaste gången det hände gick det bara att köra på 1an växel och hastighet och varvmätare stod på noll. vad tror ni felet kan vara? kan det vara ABS-styrenheten, och i så fall hur felsöker man den. Jag har inte läst av felkoder i bilen, om det måste göras finns det någon billig man kan köpa själv för att läsa av och radera felkoder? tack på förhand /Emil

Vad säger besiktningen om ABS lampan lyser?
Om lampan för ABS-bromsarna lyser underkänns fordonet med krav på efterkontroll eftersom lampan indikerar ett fel i systemet.
– Åk till en trafikövningsplats, där du kan lära känna din bil under säkra former, säger Jörgen Rosenhall, utbildningschef, Bulltoftabanan i Malmö. På hemsidan trafikovningsplats.com hittar du din lokala övningsplats.Särskilt vintertid kan lågt mönsterdjup kraftigt minska greppet. Enligt lag ska vinterdäck ha ett mönsterdjur på minst 3,0 mm. Kontrollera mönsterdjupet på flera ställen.

Similar Posts