|

Airsoft Butik Stockholm

Om du som privatperson vill skaffa ett startvapen krävs vapenlicens för så kallat udda ändamål. Förutsättningarna för att få licens för ett startvapen är att du behöver vapnet för hundträning, idrottstävlingar, inom lantbruk eller för att skrämma skadedjur. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.

Vart kan man köpa Air Soft?
Röda Stjärnan är Sveriges största butik för airsoft och airsofttillbehör. Som en av landets första aktörer har vi många års erfarenhet och en ambition att ha Sveriges nöjdaste airsoftkunder! Cachad
Effektbegränsade vapen drivs oftast med kolsyra, luft eller fjäder. Projektilen kan vara en metall- eller plastkula, en pil eller en färgampull. Effekten för ett skjutvapen bestäms utifrån kulans/ampullens/projektilens vikt och hastighet. Effekten mäts i joule och gränsen för ett effektbegränsat vapen går vid 10 joule, uppmätt fyra meter från pipans mynning (så kallad anslagsenergi). Gränsen för helautomatiska vapen är 3 joule.

Hur mycket kostar det att spela airsoft?
Som du förstår är det inte mycket som behövs för att börja spela airsoft! Det är faktiskt en sport som är väldigt billig att utöva! En startutrustning kan kosta så lite som ca 2500kr och då har du så god kvalitet att utrustningen kan vara i tio år, ja kanske ännu längre…
Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få licens för den här typen av vapen.

Föreningar och klubbar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Brukshundsklubben eller Svenska Kennelklubben behöver inte ha licens för startvapen. Är du medlem i en sådan förening får du använda klubbens startvapen.Luft-, airsoft- och paintballvapen är som huvudregel tillståndspliktiga. Dessa typer av vapen, vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder och skjuter iväg kula, pil eller färgampull kan i vissa fall anses effektbegränsande enligt vapenlagen.

Vi svarar i telefon i mån av tid. Har du frågor är det snabbaste sättet alltid att maila oss på [email protected] så hjälper vi dig så snabbt vi kan och/eller ringer upp när tillfälle ges.

Får 12 åringar spela airsoft?
Reglerna kring sk effektbegränsade vapen, där airsoft och luftvapen hör, återfinns i Vapenlag (1996:67) 2 kap. 1 §. Den säger, förenklat, att ingen person under 18 år får köpa eller inneha ett airsoftvapen eller ett luftvapen. För personer över 18 år kräs dock inget tillstånd eller licens.
Vi är Sveriges största airsoftbutik och funnits sedan 2005. Vi har allt inom airsoft, luftvapen, taktisk utrustning, knivar, friluftsliv, jakt, pyro och säkerhetsprodukter.

Vår vision är att vår anläggning är hemmaplanen för airsoftspelarna i Stockholm. Ett community där alla känner sig inkluderade. I dagsläget har vi stående drop-in på onsdagar mellan kl 16:30-21:00. Man kan både ha med sig egen utrustning eller hyra av oss.
De flesta börjar med att titta på en bössa. Valet är högst individuellt! Om du skall spela i lag med andra som redan har utrustning så kan det vara en idé att snegla på vad dom har i vapenväg! Det kan vara en fördel i spel att ha ett vapen med samma magasinstyp som medspelarna! Valet av vapen är dock högst personligt och det ska det vara! Försök att inte bli för påverkad utan gör ditt eget personliga val! Till vapnet skall du ha batteri och laddare. Du gör rätt i att välja ett vapen som är lätt att för uppgradering och underhåll. Oftast lönar det sig inte att välja det billigaste alternativet då den typen av vapen ofta kräver att du byter ut fler saker invändigt vid uppgradering.

Förutom vapen behöver du skyddsutrustning. Mask eller glasögon är ett val som skall göras. Dock är det många som köper både och, då man dels inte vill stå utan om något par går sönder, samt att sk nätmask inte immar på regniga och fuktiga speldagar.
Du har ett intresse för att engagera dig i hobbyn Airsoft?!! Välkommen till en mycket dynamisk hobby som innehåller allt från motion, utevistelse, spänning, skytte, samarbete och inte minst ADRENNALIN!Magasin – Nybörjare klarar sig ofta på två highcap, men läs vår guide om magasin innan du bestämmer dig! AEG levereras vanligtvis med ett eller två highcap.

För underhållet köper du silikonspray. OBS! köp silikon som är avsedd för soft air guns! Du skall spraya mycket måtligt för underhåll samt dra pipan någon gång då och då (1-3ggr/år).Viktigt att tänka på som nybörjare är att respektera det faktum att du innehar ett luftvapen och att iaktaga de bestämmelser som finns angivna i vapenlagen. Du får inte visa vapnet på allmän plats. Därför är en vapenväska, inte bara ur bekvämlighetssynpunkt, ett bra köp! Det finns även möjlighet att uppgradera sina vapen, exempel på vanliga uppgraderingar är styvare fjäder, kraftigare batteri, metallexteriör, lasersikte, optiskt riktmedel, lampa och ljuddämpare. Knäskydd används i de flesta speltyper, i MilSim om de följer förlagans utrustning. Ibland används bara ett knäskydd på det knä man sätter i marken vid hukande skjutställning. Armbågsskydd är vanligast vid spel inomhus och spel som simulerar strid i bebyggelse (SIB). Hobbyn går i sin enklaste form ut på att med ett effektbegränsat vapen träffa sina motspelare, precis som paintball. Utifrån detta grundkoncept är det sedan vanligt att utövarna spelar efter olika regler. Deltagande i airsoft bygger till stor del på hänsyn och eget ansvar och föreningar som sysslar med airsoft har ofta stränga regler angående hanteringen av utrustningen. Vanligast är att deltagarna delar upp sig i lag och sedan försöker eliminera det andra lagets spelare. Antalet deltagare begränsas bara av spelområdets yta. I större spel förekommer det att man använder sig av militära fordon.

När får man spela airsoft i Sverige?
Reglerna kring sk effektbegränsade vapen, där airsoft och luftvapen hör, återfinns i Vapenlag (1996:67) 2 kap. 1 §. Den säger, förenklat, att ingen person under 18 år får köpa eller inneha ett airsoftvapen eller ett luftvapen. För personer över 18 år kräs dock inget tillstånd eller licens.
De mest populära gasvapnen är GBB (Gas Blow Back). Dessa får rekyl och automatisk omladdning i och med att manteln eller slutstycket slår bak mellan varje skott, precis som på ett riktigt vapen. NBB (Non Blow Back) saknar denna funktion men har oftast något bättre prestanda, är driftsäkrare och använder betydligt mindre gas per skott.En helmask skyddar både ögon och tänder. Det är ofta bara en enkel plastmask i svart eller grönt med ett metallnät för ögonen, men det finns spelare som använder paintball-masker eller specialbyggda masker inspirerade från till exempel spel eller film.

Airsoft är en global sport som utövas med airsoftvapen, vanligen kallade soft air guns eller air soft guns (efter engelskan). Sporten påminner om paintball, men utan färg och svagare effektbegränsade vapen.Säkerhetsutrustning används för att skydda känsliga delar av kroppen från skador. Förutom skyddsglasögon förekommer inom vissa föreningar krav på hjälm och/eller helmask. Övrig utrustning som kläder och andra tillbehör avgörs av egen smak, lagtillhörighet eller försök att efterlikna specifika militära enheter. Antalet klädesplagg bör vara begränsat för att minimera risken för missuppfattningar i samband med träff. 1 cm tyg totalt sett bör vara en god riktlinje i samband med airsoft.

Gasdrivna vapen är ofta mera påkostade och verklighetstrogna. Gas används oftast i pistoler, men även i kpistar, dyrare gevär och automatkarbiner. Gasvapen kan vara dyra i drift, då man kan göra slut på stora mängder gas. Då gasen expanderar mindre i kalla temperaturer fungerar gasvapen bäst i varma miljöer. Vapen som drivs med koldioxid är mindre känsliga för temperaturskillnader än vapen som drivs med propan, och är även starkare i vissa fall. Det finns även vapen som kan drivas med både propangas och koldioxid beroende på vilken typ av magasin som används.
Beroende på vapnets utgångshastighet, kan man behöva befinna sig en bit från den man skjuter på för att inte skada denne. Det finns tabeller för säkerhetsavstånd beroende på hur tunga kulor man använder och hur starkt vapnet skjuter.Hjälmar används normalt av rent estetiska skäl, men en bra hjälm fyller naturligtvis samma funktion som originalet; den skyddar huvudet mot stötar och skott. Vilken hjälmtyp man väljer beror ofta på vad för typ av enhet man efterliknar.

Kan man köpa airsoft under 18?
Kolsyre-, luft- eller fjädervapen av sådan typ som soft air guns får inte utan tillstånd innehas av personer under 18 år. Det råder alltså inte något absolut förbud för personer under 18 år att inneha sådana vapen men innehavet är tillståndspliktigt.
Airsoftvapen är vanligen realistiska kopior av verkliga vapen både i utförande och material. Vapnen skjuter runda kulor av hårdplast i kaliber 6 eller 8 millimeter. Det finns tre huvudtyper av airsoftvapen: fjäderdrivna, gasdrivna och eldrivna.Eldrivna kulsprutepistoler, karbiner och gevär, AEG (Automatic Electric Gun), är den vanligaste typen av vapen vid spel. De drivs av fjäder som i sin tur spänns av en motor. Dessa vapen kan skjuta mycket snabbt och långt om de uppgraderas. Nästan alla eldrivna AEG är gjorda i metall och/eller plast, men det finns även modeller med trädetaljer. Elektriska vapen är billigare i drift än gasvapen då man laddar batterierna, men är ofta känsliga för väta.

Till skillnad från paintball, där kulorna ger ett färgmärke där de träffar, kräver airsoft med dess små plastkulor att den skjutne är ärlig när han eller hon träffas.
Airsoftvapen jämställs juridiskt sett med luftvapen. I Sverige är åldersgränsen 18 år både för innehav och köp av airsoftvapen. För att få använda luftvapen innan 18 års ålder krävs licens eller att det sker under övervakning av en vuxen person. Det är inte tillåtet att låna ut ett airsoftvapen om det kan antas att låntagaren kommer att missbruka vapnet.

Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule.1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller 2. ett harpunvapen.

Vanliga typer av spel är så kallade MilSim (militär simulering) och CQB (Close Quarter Battle) där den första efterliknar militära insatser, ofta i skogsmiljö, medan den senare vanligen efterliknar polisiära insatser i bebyggda områden.

Får man skjuta airsoft i sin trädgård?
Det är fullt tillåtet att skjuta med luftgevär på din tomt, även inom detaljplanelagt område.
Eldrivna pistoler finns i två varianter. Den äldre sorten, EBB (Electric Blow Back), har dålig prestanda i jämförelse med andra vapen. Den nyare varianten, AEP (Automatic Electric Pistol), har dock en prestanda som mäter sig med de gasdrivna pistolerna.Skyddsglasögon är den mest grundläggande och ofta enda obligatoriska delen av en airsoftutövares skyddsutrustning. Glasögonen skyddar mot kulor och kulfragment som annars skulle kunna ge ögonskador. Många seriösa spelare väljer dock att använda mer påkostade skyddsglasögon, ofta med utbytbara linser för att passa olika situationer. Det finns skyddsglasögon med militär klassning som sluter tätt kring hela ögat. Krav på användning av denna typ av skydd börjar idag bli allt vanligare, framför allt på kommersiella banor i USA.Hobbyn som har otroligt många utövare! De senaste 15 åren har det sålt miljontals softairguns och sporten bara ökar! Funstuff erbjuder dig garanterat allt du behöver.

Airsoft är en hobby som utövas med airsoftvapen, vanligen kallade Soft Air Guns eller Air Soft Guns (efter engelskan). Hobbyn går i sin enklaste form ut på att med ett effektbegränsat vapen träffa sina motspelare, precis som paintball. Utifrån detta grundkoncept är det sedan vanligt att utövarna spelar efter olika regler. Deltagande i airsoft bygger till stor del på hänsyn och eget ansvar och föreningar som sysslar med airsoft har ofta stränga regler angående hanteringen av utrustningen.
Funstuff.se är en utav nätets ledande butiker på att sälja häftiga och roliga prylar. Vår strävan är att ge dig som kund produkter till konkurrenskraftiga priser samt den bästa och snabbaste servicen.

För outdoor entusiaster finner ni produkter som underlättar, förgyller och gör ert äventyr till det bättre. Vad sägs som ett tändstål från Exotac eller vattentäta fodral & påsar från Alosak som skyddar din utrustning? Inom actionsport finner ni hos oss Sveriges bästa paintball-, luftvapen- och airsoftbutik. Vi har massor av markörer, gevär, pistoler, tillbehör och utrustning. Vi erbjuder även knivar & verktyg från välkända märken såsom Cold Steel, CRKT, SOG och Condor Outdoor i olika utföranden och till olika ändamål, jakt knivar, överlevnadsknivar och militära knivar till fällknivar, machetes, yxor och kastknivar. Till professionella användare finner ni den utrustning som kan tänkas att behövas. Taktiska bärsystem, hölster och även hundutrustning.
Allt du hittar i webbshoppen finner du även i vår stora butik i Åbyn, strax norr om Byske och ganska mitt emellan Skellefteå och Piteå, Åbyn 245, 930 47 Byske.Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter för allt från outdoor entusiaster och actionsportare till professionella användare som militär, polis och säkerhetspersonal.Vi erbjuder Sveriges bästa sortiment inom knivar, paintball, airsoft, luftvapen och friluftsliv. Hos oss hittar du även ett stort och brett urval av praktisk och högkvalitativ utrustning för äventyrare, militärer, poliser och ordningsvakter. Bland annat har vi ett rejält utbud av kikare och kikarsikten, taktiska bärsystem, ryggsäckar, ficklampor, kläder och kängor för yrke och fritid samt utrustningsfickor av hög kvalitet. Ni finner produkter från välkända varumärken såsom 5.11 Tactical, Gerber Gear, Lansky Sharpeners, mil-tec, SNIGEL och Pinewood.KONSTRUKTION OCH EGENSKAPERFem lager extra flexibel PVC, med stark polyester armering.Artikelnummer 1355-91010, 1355-91015 och 1355-91025 är försedda med Rectus 1625KA och Rectus 1600KA nippel.ANVÄNDNINGSOMRÅDELämplig för de flesta typer av tryckluftsaggregat, verktyg och slanguprullare.Airsoft performance är en ny mycket flexibel tryckluftsslang, fungerar smidigt även i kyla.TEMPERATUROMRÅDE-20°C-+60°CNär du är vid Rådmansgatan T-bana går du längs Sveavägen med riktning mot Hötorget. När du kommer till korsningen Tegnergatan tager du höger, vi ligger högre upp på den gatan på hörnet (Tegnergatan 20). Välkommen!

Är det olagligt att ha airsoft i Sverige?
Luft-, airsoft- och paintballvapen är som huvudregel tillståndspliktiga. Dessa typer av vapen, vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder och skjuter iväg kula, pil eller färgampull kan i vissa fall anses effektbegränsande enligt vapenlagen.
Vi köper en del material till soldater i Ukraina och handlar då bland annat från Röda Stjärnan. Förutom att vi har rabatt på alla köp får vi också varje gång utomordentligt bra service! Rekommenderas varmt! Fem stjärnor!Jag har gjort många beställningar under flera år och alltid blivit mycket nöjd. Väldigt snabba leveranser, rekordet hittills är 23 timmar från lagd order till avi från ombudet. Rekommenderas helt klart! Jag brukar få snabba och detaljerade svar på mail om jag undrar något.

Snabb leverans och bra kundservice när jag skicka ett mail för några dagar sedan, sidan i sig själv är väldigt enkel att använda speciellt för en autist som mig som redan har svårt att förstå. Den enklaste sidan där man kan beställa Airsoft vapen jag har använt och jag har beställt därifrån 2 gånger och allting kom i bra skick, själva beställningen var också enkel och smidig. Vill ni ha luft/Airsoft vapen så är detta den perfekta sidan 🙂
Beställde luftgevärskulor och dom kom i brevlådan dagen efter, det kallar jag service, snabbt och enkelt, ett föredöme, Tack, kommer att fortsätta handla här!

Vad är en kolsyrepistol?
Kolsyredrivna luftpistoler faller inom kategorin luftvapen och används för sportskytte och fritidsskytte. En kolsyrepistol har en inbyggd liten behållare med koldioxid och tack vare en ventilanordning så släpper kolsyrevapen ut en liten dos co2 vid varje skott.
Bra produkter. Värdelös, otrevlig personal som skickar iväg trasiga grejer och när du påpekar detta så dumförklarar dom och skyller allt på dig. Direkt betalningar strular alltid. Så en posetiv grej finns med dom, och det är bra produkter om du själv vet vad du handlar. Sen skulle jag inte sponsra detta företag i onödan med tanke på hur dom behandlar kunder..

Snabba leveranser och bra produkter. Är nöjd med mina köp hos Röda Stjärnan. De har en del billigare taktiska produkter som ibland överträffar förväntningarna, men ibland märks det att det är billigare varumärken. Dock inget att klaga på, jag upplever att det är snabb service och bra utbud.
Vem som helst får skriva ett omdöme på Trustpilot. Den som skriver ett omdöme äger sitt omdöme och detta innebär att personen i fråga kan redigera eller ta bort sitt omdöme när som helst. Omdömen finns kvar på Trustpilot sålänge omdömeslämnarens konto är aktivt.Röda Stjärnan har nyligen inlett ett samarbete med Svea Bank som skickar påminnelsefaktura och påminnelseavgift innan originalfakturan skickats. Jag har bett såväl Svea Bank som Röda Stjärnan om en förklaring men de har inte ens vett att be om ursäkt. Inte ok. Kommer aldrig mer att handla hos dem

Similar Posts