Al Tabari 6 111

Bokus har sålt böcker online sedan 1997. I utbudet på över 10 miljoner böcker hittar du både fysiska och digitala böcker till låga priser. Läs hur du vill – på papper, på skärm eller streama i Bokus Play – abonnemanget för ljudböcker och e-böcker. Vi klimatkompenserar alla kundfrakter genom Vi-skogen. * Antalet skottår man har genomlevt visar hur många 29 februari man har passerat. T.ex. kommer någon född i augusti 2012 upplevt 2 skottår eftersom han föddes efter 29 februari. År 2000 var ett skottår. Var fjärde år är skottår, om de inte är delbara med 100. Såvida de inte kan delbara med med 400. Sara har 149 dagar kvar till sin födelsedag som infaller på en tisdag, då hon fyller 27 år. Idag är hon 26 år, 7 månader och 4 dagar gammal. Födelsedatum i romerska siffror är XXVIII.XI.MCMXCVI (28.11.1996), som man brukar se på gamla skrifter och på moderna tatueringar. Samt hennes nuvarande ålder i romerska siffror som är XXVI (26) år.Sara Tabari är folk­bokförd i Stockholm på Västmannagatan 86 lägenhet 1403 i Stockholm. Hennes bostad är belägen i S:t Matteus församling. Antal mantals­skrivna på adressen är 1 person, Sara Tabari (26 år)

Intressant fakta (baserat på en snittperson): Sen Sara föddes har hon tagit runt 194 miljoner andetag och hennes hjärta har slagit runt 971 miljoner hjärtslag.
Samma år som Sara föds så kostar en Big Mac 26 kr, en Piggelin 4 kr och en liter bensin 7,87 kr. Sverige tog 8 medaljer i Sommar-OS 1996 (Atlanta, USA).

När Sara Tabari såg dagens ljus för första gången var Göran Persson (Socialdemokraterna) Sveriges statsminister och Carl XVI Gustaf Sveriges kung. Hon föddes i slutet av hösten, i stjärn­tecknet skytten och enligt kinesiskt horoskop i råttans år (elementet eld och symbolen yang). Hon är 90-talist och ligger i gränslandet mellan Generation Y (millennie­generationen) och Z (även känd som Zoomers). Hon är inte gift. Namnet Sara betyder Hebreiskt namn med bet. ’furstinna, härskarinna’.
Guldfödelsedag (golden birthday) är när man fyller samma ålder som sin födelsedag i månaden. Så är man född på den tjugoåttonde dagen i månaden, så firar man guldfödelsedagen på det tjugoåttonde året. Det betyder att Saras guldfödelsedag är den 28 november 2024.Åldersmilstolpar: En miljard sekunder (6 aug 2028), hundratusen timmar (25 apr 2008), femtusen dagar (7 aug 2010), tio miljoner minuter (3 dec 2015), tusen veckor (28 jan 2016), tiotusen dagar (15 apr 2024), tio miljarder sekunder (18 okt 2313), tvåtusen veckor (29 mar 2035), femtontusen dagar (23 dec 2037), tjugotusen dagar (1 sep 2051), tjugofemtusen dagar (10 maj 2065) och tjugo miljarder sekunder (7 sep 2630).

Bland kändisar som fyller år samma dag har vi Ed Harris (72 år), Amerikansk skådespelare. Jon Stewart (60 år), Komiker och mest känd som värd av ”Daily Show”. Paul Shaffer (73 år), David Lettermans bandledare. Ryan Kwanten (46 år), Australisk skådespelare. Terri Seymour (48 år), Brittisk TV-profil. Trey Songz (38 år), Amerikansk sångare.
Birthday.se hjälper dig att säkerställa glädjen för dina nära och kära, och andra du vill hylla på deras bemärkelsedagar. En kostnadsfri tjänst som föddes 11 maj 2006.

Bandhagen, Enskede, Enskede gård, Enskededalen, Hägersten, Johanneshov, Lidingö, Nacka, Nacka strand, Solna, Stockholm, Tomteboda, Trekanten, Trångsund, Årsta

Sportåret 1996: Sverige tog 8 medaljer i Sommar-OS 1996 (Atlanta, USA). Årets vasalopp vanns av Håkan Westin från Graningealliansen, Sverige på tiden 04:01:15. Årets finnkamp vanns av Sverige i herrarnas och av Finland i damernas som avgjordes i Helsingfors.

Jubileumsfödelsedagar hänvisar till speciella årsdagar, i det här fallet födelsedagar. Stora jubileum som firas är bl.a. 25, 40, 50, 60 och 70 år. Nästa stora jubileum för Sara är rubinjubileum som inträffar fredagen den 28 november 2036. Andra jubileum är silver­jubileum 25 år (28 nov 2021), guld­jubileum 50 år (28 nov 2046), diamant­jubileum 60 år (28 nov 2056) och platium­jubileum 70 år (28 nov 2066).

Med andra ord, 319 månader. Därför, du är 26,6 år gammal. Du föddes på en torsdag, din senaste födelsedag var på en måndag och din nästa födelsedag kommer vara på en tisdag.
För siffernördarna: Det var 1 387 veckor och 3 dagar sen Sara föddes på den trehundratrettiotredje dagen på året. Det är 26 år och 216 dagar, inkluderat 6 skottår eller 26 år, 30 veckor och 6 dagar. Med andra ord, 319 månader och 4 dagar. Därför, hon är 26,6 år gammal. Sara föddes på en torsdag, den senaste födelsedagen var på en måndag och nästa födelsedag kommer vara på en tisdag.Ett urval av de mest visade filmerna filmåret 1996 var Jägarna, Lilla Jönssonligan och cornflakeskuppen, Ringaren i Notre Dame, Independence Day, The Rock, Romeo & Julia, Trainspotting, Fargo, Happy Gilmore och Mission: Impossible.

Musikåret 1996 bjöd bl.a. på One More Time som vinner melodifestivalen med ’Den vilda’. Årets Eurovision hölls i Oslo, Norge och Eimear Quinn från Irland vann med låten ’The Voice’.
Fem noveller om kärlek och vänskap. Titelnovellen skildrar en 16-årig flickas mognad till kvinna. De övriga fyra novellerna handlar om pojkens passionerade kärlek och hans dröm att återerövra den.Romanen handlar om det egyptiskt-saudiska kriget i början av 1960-talet. Genom att följa huvudpersonen Yahyas liv får man detaljerade skildringar av människoöden i saudiarabiska miljöer i skuggan av kriget och långt efter dess slut. Ibrahim Ahmad är irakisk-svensk författare (f. 1946). Han debuterade 1976 och flera av hans arbeten är översatta till flera språk. Den här lättlästa och välskrivna samlingen består av korta historier i varierande längd. Muhammed var både Guds bud­bärare och en van­lig män­niska som åt, drack, skrat­tade, grät, van­drade på stadens gator och hjälpte till i hem­met med det vardagli­ga hushållsarbetet.Mus­limer ber inte till eller dyrkar Muham­mad. Vi tror dock att han var det sista sän­de­budet som Gud sände och på sam­ma sätt som de andra pro­feter­na var män­skli­ga var ock­så han det. Det finns emeller­tid de som tror att mus­limer dyrkar Muham­mad och det­ta är en anled­ning till att vi felak­tigt har kallats för ”muhammedan­er”.

Låt oss läm­na det vik­to­ri­an­s­ka bib­lioteket för att istäl­let prö­va Har­ris äkthet. Hur skulle Har­ris rea­gera om han fått veta att pro­feten Muhammed haft mån­ga sak­er att säga om hur världen ser ut? Uni­ver­sums utveck­ling från en sin­gu­lar­itet (Kora­nen: 21:30), Uni­ver­sums expan­sion (Kora­nen: 51:47), lagen om “vägled­ning” (Kora­nen: 51:47) — ett nyck­elord i mån­ga av Dar­wins skrifter För exem­pel, se sid. 57, 66, 104 och 122 i Dar­win, C. (2004) The Descent of Man. Pen­guin Clas­sics., det grundläg­gande begrep­pet om zouj dvs. paritet som en funk­tion av mate­ria och liv (Kora­nen: 36:36 och 51:49), bergs iso­sta­tiskt utjäm­nande funk­tion som sta­bilis­er­ar jor­dens yta (Kora­nen: 78:6–7 och 16:15), den detal­jer­ade beskrivnin­gen av mikroskopiska men vik­ti­ga ske­den i embry­ots utveck­ling, hur vat­ten med oli­ka egen­skaper sep­a­r­eras (Kora­nen: 55:19–20; 25:53), den vik­ti­ga förmed­lande funk­tion yakhdūr (på ara­biska: “grönt ämne”, nyli­gen känt som klo­ro­fyll) pro­duk­tion av fruk­ter och frön genom foto­syntes (Kora­nen: 6:99) Jag måste kon­stat­era att mod­er­na över­sättare av Kora­nen inte har förstått den ara­biska innebör­den av ordet som förmed­lar det­ta fak­tum. Intres­sant nog var flera tidi­ga lärde, som at-Tabari … Fort­sätt läsa, pre­ci­sio­nen i Muhammeds pro­fe­tia om att de bar­fo­ta beduin­er­na av Ara­bi­en en gång kom­mer tävla i att uppföra höga byg­gnad­er En hadīth åter­berät­tad av Mus­lim: Vol. 1, nr 1, s. 111. (Riyadh och Dubai, ett per­fekt mikrokos­mos!), eller hans andra pro­fe­tia om att mark­nad­er kom­mer när­ma sig varan­dra Ahmed: #1036. (överväg glob­alis­erin­gen och uttryck­et “världen har bliv­it en liten by”), föru­tom mån­ga andra teck­en som vis­ar på äktheten i Kora­nen och pro­fetens ord.Det är inte rim­ligt att Boken (islams heli­ga Skrift, Kora­nen) som med­förde långt­gående andlig, moralisk, social, ekonomisk och poli­tisk rev­o­lu­tion och förän­drade his­to­riens gång var en pro­dukt av kram­pak­ti­ga epilep­tiska anfall! Det är inte heller rim­ligt att påstå att den­na Bok var en pro­dukt av en enkel öken­bo som varken kunde läsa eller skri­va. Badawi, J. (1990) Muhammed’s Prophet­hood: An Ana­lyt­i­cal View, World Assem­bly of Mus­lim Youth, KSA, s. 1. Ahmad (ett annat namn för Muhammed) tog emot en religiös lag (sharia) från sin Herre. Den­na lag är full av vis­dom. Jag får ljus från hon­om pre­cis som från solen. Haq, Z. (1997) The Last Prophet and the Quran in Revealed Scrip­tures @ . Yazīd b ’Abdul­lāh b. Qasīt sade: ”Guds sän­de­bud fick en kan­na saft, när de hällde upp frå­gade han, ’Vad är det?’ och de sva­rade, ’man­deldryck’. Då sade Guds sän­de­bud, ’Ta bort det från mig, den­na dryck är för mutrafīn – de som ger sig hän åt lyx och över­flöd!’ Abi ’Āzim i Kitāb az-Zuhd, Ibn al-Mubarak i Kitāb az-Zuhd, Abu Na’īm i al-Hilya och Ibn Sa’d i at-Tabaqāt

Ibn ’Abbās sade, ”När Guds sän­de­bud dog läm­nade han varken dinar eller dirham, ingen tjänare eller tjä­nar­in­na utan det han läm­nade efter sig var en sköld som pantsatts för 30 sa’ Sa’, ett mått motsvarande en hand­full med båda hän­der­na kupade till­sam­mans – övers. hos en jud­isk [köp­man]. al-Haythamī, som menade att den var aut­en­tisk, i boken Madjmā’a az-Zawā’id
En doku­menter­ad åter­givelse som styrk­er Muhammeds pro­fet­skap har rap­porter­ats av imam Bukhāri (810–870) i hans verk Sahih al-Bukhāri. Den­na redogörelse är den bysan­tinske kejsaren Her­ak­les svar till den ara­biske köp­man­nen Abu Sufyān (560–652) (som ännu inte antag­it islam) som Her­ak­les kallat till sig för att få svar på några frå­gor om pro­feten Muhammed. När Her­ak­les ställt samtli­ga frå­gor kom­menter­ade han Abu Sufyans svar. Abu Sufyan som själv bevit­tnade den­na hän­delse hos Her­ak­les berättar:Muhammeds dåli­ga nerv­er, som visade sig i form av sjuk­do­mar och dys­pep­si, led­de till att han hal­lu­cin­er­ade, vilket blev mer påtagligt under fasteda­gar och under ensamhet då han blick­ade ut i nat­ten. Han ägnade sig ock­så åt kon­tem­pla­tion som gav upphov till vision­er i vil­ka han hörde röster och såg andar, och efter­som han verk­li­gen trodde på vad han såg i dessa syn­er är det­ta ett klart fall av religiös sin­nessjuk­dom. Trots alla tviv­el var han alltid över­ty­gad om att han var Guds pro­fet. G.W. Davis (1890) Islam and the Kuran. The Old and New Tes­ta­ment Stu­dent, Vol. 10, nr 6, (juni), s. 341.

Pro­feten Muhammed föd­des i Mec­ka, runt år 570, i stam­men Quraish. Hans härstamn­ing kan spåras till­ba­ka till pro­feten Abra­ham, som mus­limer kallar pro­feter­nas fad­er. I Rūd­hat­ul Muhib­bīn sprid­er ibn al Qay­im (1292–1350) ljus över Guds bud­bärares karak­tär som den beskriv­its av hans närm­s­ta följeslagare:
Malech­ha som till­hör ett främ­mande land och talar ett främ­mande språk, en andlig lärare som kom­mer till­sam­mans med hans föl­jes­la­gare. Hans namn kom­mer vara Mahamad…’Alāmah sade: Jag frå­gade ’Ā’isha hur Guds sän­de­buds bön var. Hon sva­rade, ”Vem av er skulle klara av det som Guds sän­de­bud kla­rade av? Hans han­dlin­gar var utan uppe­håll.” Bukhārī & Mus­lim.

Mitt val att utse Muhammed som världens mest infly­telserike per­son kanske förvå­nar vis­sa läsare och ifrå­gasätts av andra, men han är den ende man i his­to­rien som var­it framgångsrik både på ett religiöst och sekulärt plan. Michael H. Hart, The 100: A Rank­ing of The Most Influ­en­tial Per­sons in His­to­ryAbi ’Abdul­lāh al-Djadaliy berät­tade, ”Jag sade till ’Ā’isha: ’Hur var pro­fetens karak­tär när han var med sin familj?’ Hon sva­rade: ’Han hade den bäs­ta karak­tären av alla män­niskor! Han hand­lade inte skam­löst, han var inte högljudd på mark­naden och gav inte igen med ont utan för­lät och bad själv om ursäkt.’” Tir­mid­hi, Ibn Hib­bān, Ahmad, Aut­en­tisk (sahīh) enligt al-Albāni.På sam­ma sätt som Jesus aldrig pås­tod sig vara gudom­lig gjorde heller inte Muhammed det. Han kallade folket till att tillbe Gud den Allsmäk­tige och han framhävde ofta att han bara var en van­lig män­niska. För att han inte skulle ses som gudom­lig hän­visade han alltid till sig själv som ”Guds tjänare och sän­de­bud.” Han sade:

Anas berät­tade att Guds sän­de­bud en dag sade, ”Jag svär vid Den som håller Muhammeds själ i Sin hand – kvällen har inte sänkt sig över Muhammeds hushåll då han haft en hand­full span­n­mål eller en hand­full dad­lar kvar. Och vid den tiden hade han nio hushåll och nio kvin­nor” Bukhārī
En pro­fet skall jag låta upp­stå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall läg­ga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjud­er hon­om. Och om någon icke lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, så skall jag själv utkrä­va det av hon­om. Mose­bok 18:18–19Mu’ādh ibn Jabal sade: ”När Guds sän­de­bud skick­ade hon­om till Jemen sade han till hon­om, ’Akta dig för lyx, san­nerli­gen är Guds tjänare inte de som lever i lyx.’” al-Haytham i Mad­jmā’ az-Zawā’id, Ahmad sade, dess män [i berät­tarked­jan] är tillför­l­itli­ga

Hishām b. ’Urwah hörde från sin far [som berät­tade att han hörde] att ‘Ā’ishah sade: ”Jag svär vid min Herre att det brukade gå mer än en månad utan att det bakades något bröd i pro­fetens hushåll.” Han [Hishāms far] frå­gade, ”O troen­des mod­er, vad åt pro­feten – över hon­om vare frid?” Hon sva­rade: ”Vi hade grannar som var ansār (dvs bland de som hade tag­it emot pro­feten och de troende i Med­i­na då de utvan­drat från Mec­ka – övers anm.) och de hade yoghurt som de gav en del av till Guds sän­de­bud.” Ibn Mād­jah, aut­en­tisk enligt al-AlbāniBibeln antas innehål­la pro­fe­tior som förutser ankom­sten av pro­feten Muhammed. Det mest påfal­lande exem­plet återfinns i Femte Mose­bo­ken 18:18 där Gud talar till Moses:

Pro­feten Muhammeds ankomst och förkun­nande av islam var inte bara en upp­fyl­lelse av Bibelns pro­fe­tia utan ock­så en bekräf­telse av hin­duiska tex­ter som förut­säger en slut­lig avatar, dvs. fräl­sare och hjälte, som kom­mer förgöra det onda och åter­stäl­la god­het i världen. Trots det fak­tum att hin­duiska skrifter genomgått mån­ga förän­dringar under århun­drade­na och trots att mån­ga hin­duiska per­son­ligheter, som Atal Bihari Baji­pay (1924-) Indi­ens pre­miär­min­is­ter under tret­ton dagar., inte var över­ty­gade om att hin­duis­men är en reli­gion menar likväl flera hin­duiska lärde att det finns en slående likhet mel­lan de hin­duiska redogörelser­na om en slut­lig avatar och pro­feten Muhammed Fazlie, Mur­tahin B. (1997) Hin­duism and Islam: A Com­par­a­tive Study, Abul-Qasim Pub­lish­ing House, Sau­di Ara­bia.. En pro­fe­tia finns i Bhav­ishya Puran, Prati sarg Parv III: 3, tre, Mantra 5, där vi läser:
Dyrkan av Muhammed – eller någon annan män­niska – till­sam­mans med eller istäl­let för Gud är en oför­låtlig synd. Även om per­so­n­en som gör det­ta påstår sig vara mus­lim ogiltig­gör det­ta dennes islam.Vid fyr­tio års ålder fick pro­feten Muhammed ta emot uppen­barelsen från Gud. Bud­skapet i Kora­nen bekräf­tade den monoteis­tiska läran och fast­ställde grun­den för ett uni­versellt och heltäckande sys­tem, islam. Gilbert Reid, som insåg Muhammeds sto­ra ref­or­ma­tion, bekräftar:Hade det­ta var san­nin­gen om pro­feten Muhammed hade hans bud­skap hyst alla möjli­ga for­mer av fel och non­sens. För vad annat kan man förvän­ta sig av en hal­lu­cinerande, sjuk och dys­pep­tisk man? Som prof. Jamal Badawi uttryck­er det:Abu Hurayra sade, ”Guds sän­de­bud kri­tis­er­ade aldrig mat­en. Om han tyck­te om den åt han av den och om han inte tyck­te om den höll han tyst.” Aut­en­tisk, Mus­lim Vi strä­var efter att föl­ja Hans exem­pel men vi ber inte till inte hon­om. Islam lär att vi skall respek­tera alla Guds pro­feter och sän­de­bud men att respek­tera och äls­ka dem är inte det­sam­ma som att dyr­ka dem. Vi vet att det bara är Gud – Uni­ver­sums Ska­pare – som kan hjäl­pa oss. Utdraget “en pro­fet skall jag låta upp­stå åt dem bland deras bröder” hand­lar om en pro­fet som aldrig skall döma eller agera på egen hand. Kora­nen (53:3–4) talar ock­så om Muhammed som Guds trogna språkrör.Husayn sade: Att Guds bud­bärare sade: ”Jag rid­er inte på en röd­fär­gad Arjuwān, en röd färg som var myck­et dyr att fram­stäl­la övers. anm. [sadel] och jag klär mig inte i kläder fär­gade med saf­fran och tar inte på mig en skjor­ta vars man­schet­ter är av siden.” Han [dvs åter­berättaren] sade, ”Och al-Hasan pekade på sin skjort­fic­ka och sade, ’San­nerli­gen har man­nens parfym doft utan färg medan kvin­nans parfym har färg utan doft.’” Aut­en­tisk enligt al-AlbāniDe mest beryk­tade har bara satt vapen, lagar och imperier i rörelse. Vad de grun­dat, när det grun­dat något, var enbart något materiellt som ofta sön­der­föll fram­för deras ögon. Denne (Muhammed) berörde inte bara arméer, lagar, imperier, folk, dynas­ti­er och miljon­tals män­niskor över en tred­jedel av den bebod­da världen utan han berörde ock­så idéer, över­tygelser och män­nisko­rs inre. Han grun­dade utifrån en skrift, där var­je bok­stav bliv­it till lag, en andlig nation som omfat­tar män­niskor av alla språk och ras­er, och gjorde ett out­plån­ligt avtryck i den mus­lim­s­ka världen, för hatet mot fal­s­ka gudar och pas­sio­nen för Gud allena… Filosof, ora­tor, apos­tel, lags­tiftare, kri­gare, erövrare av idéer, upprättare av en rationell dogm för en kult utan avbilder, grun­dare av tju­go jordiska imperier och ett andligt imperi­um — det­ta är Muhammed. Av alla de skalor med vil­ka man mäter män­sklig storhet kan man frå­ga vem som var­it större? Lamar­tine, Alphonse Marie (1854) His­toire de la Turquie, Paris, Vol. 2, s. 276–77. Lamar­tine var en fran­sk poet och poli­tik­er. ‘Ā’ishah – må Gud vara nöjd med henne – sade, ”Min far – hon menar pro­feten – över hon­om vare frid – läm­nade det­ta livet (dun­yā) utan att ha ätit sig mätt ens på hårt bröd (khubz al-barr – ett ara­biskt hårt bröd som måste blö­tas för att kun­na tug­gas – övers. anm.) at-Tabarāniy, al-Bukhārīy har sam­ma berät­telse men med orden khubs al-sha’īr, korn­bröd Muham­mad utvaldes till att vara Guds sista sän­de­bud och till att förmed­la Guds bud­skap till män­sk­ligheten; både muntli­gen och genom prak­tisk tillämp­n­ing. Mus­limer älskar och respek­ter­ar hon­om på grund av hans oklan­derli­ga och rättskaf­fens karak­tär och för att han förmed­lade san­nin­gen från Gud – islams rena monoteism, tron på att Gud är En.Islam kan upp­skat­tas av krist­na efter­som det var en stor religiös ref­or­ma­tion Islam reformer­ade och upphävde vis­sa aspek­ter av de tidi­gare lagar­na, men främst återup­pli­vades och etabler­ades den monoteis­tiska dok­tri­nen, tron på Guds enhet och dyrkan av Hon­om allena.. Vad Sakya­mu­ni gjorde för brah­man­is­men gjorde Muhammed både för juden­domen och kris­ten­domen… De san­ningar som Gud tillkän­nagett genom alla tider hade gått för­lorade i män­niskans egna fåfän­ga föreställ­ningar. Det enda hop­pet var en åter­vän­do till de fun­da­men­ta­la tid­söver­skri­dande läror­na, att det bara finns en Gud… Muhammeds ref­or­ma­tion innebar en återgång till det förs­ta och andra budet som pro­feter­na Moses och Jesus själ­va under­visat. Reid, Gilbert (1916) Islam, an Appre­ci­a­tion. The Bib­li­cal World, Vol.48, nr 1, s. 12.

För att ge läsaren en vidare anty­dan cit­eras G.W. Davis vars tankar om Muhammeds pro­fet­skap var typiska för mån­ga väster­länd­s­ka forskare under 1800- och 1900-talet. Efter en kort — och uppen­barli­gen ofull­ständig — studie av pro­fetens liv och upp­drag skyn­dar sig Davis till att lev­er­era ett per­fekt exem­pel på his­torisk desinformation:
Han var oskyldigt ljus och hade ett brett ansik­te. Hans upp­trä­dande var gott. Han hade svar­ta attrak­ti­va ögon, fint välv­da av sträck­ta ögonbryn. Hans hår var glän­sande, svart och lätt lock­igt. Hans röst var högst imponerande. Hans huvud var stort och väl­for­mat med en slank hals. Hans uttryck var fun­der­samt och begrun­dande, lugna och sub­li­ma… hans föl­jes­la­gare omgav ständigt hon­om. Närhelst han sade något lyssnade de när­varande med förd­ju­pad upp­märk­samhet och när han kom­mender­ade tävlade de med varan­dra i genom­föran­det av det. Han var befäl­havare och kom­men­dant. Hans ord
präglades av san­ning och upprik­tighet, fria från osan­ning och lögn Ibn al-Qay­im (1992) Roud­hat­ul Muhib­bīn, Vol. 1, s. 233–234..För mus­limer står pro­feten Muhammeds (över hon­om var Guds frid och väl­signelser) pro­fet­skap bor­tom allt tviv­el. De tror fullt och fast att han är Guds bud­bärare och att Guds tidi­gare uppen­barelser kul­minerar och ful­län­das genom hon­om, och därmed utgör det sista och uni­versel­la bud­skapet till män­sk­ligheten Badawi, J. (1990) Muhammed’s Prophet­hood: An Ana­lyt­i­cal View, World Assem­bly of Mus­lim Youth, KSA, s. 1..

Idag, när fjor­ton århun­draden passer­at, fort­sät­ter Muhammeds läror att spri­da sig och rat­i­fi­cera det uni­versel­la axiom att san­nin­gen och bara san­nin­gen kom­mer leva för evigt.Att anta att Muhammed var en bedra­gare led­er till fler prob­lem än det lös­er. Dessu­tom är ingen av his­to­riens sto­ra per­son­ligheter så föga upp­skat­tad i väster­lan­det som Muhammed. Watt, William M. (1953) Muhammed at Mec­ca, Oxford, s. 52.

Abdullah Ash-Shehri har avlagt en doktorsexamen inom sociologi vid Leicester University, Storbritannien. Han har även studerat islamiska ämnen med en kandidatexamen inom islamisk lag från King Saud University, Riyadh.
Mas­rūq berät­tade att ’Ā’isha sade, ”Guds sän­de­bud läm­nade inte en dinar eller dirham, kamel­sto eller kamel och han läm­nade inget tes­ta­mente efter sig.” Dvs att det inte fanns någonting att tes­ta­mentera bort – övers. Bukhārī & Mus­lim.Hishām bin ’Urwat berät­tade att en man frå­gade ’Ā’isha, ”Vad gjorde Guds sän­de­bud i sitt hem?” Hon sva­rade, ”Han lap­pade kläder och lagade skor.” Ahmad.Jag har stud­er­at hon­om — denne under­bare man som enligt mig är långt ifrån en antikrist Tidi­ga krist­na lärde, som Eolo­gio och Paul Alvaro, förknip­pade islam med Antikrists ankomst som nämns i Nya Tes­ta­mentet och vars välde skulle före­bå­da de sista dagar­na före tidens slut. … Fort­sätt läsa. Han måste kallas för män­niskosläk­tets fräl­sare. Jag tror att om en man som hon­om skulle styra den mod­er­na världen med dik­tatur, då skulle han lyckas lösa dess prob­lem på ett sätt som skulle ge den väl­be­hövlig fred och lyc­ka. Jag har pro­feter­at om Muhammeds reli­gion, att den skall accepteras i framti­dens Europa som den ses accepteras i dagens Europa. Shaw, George B. (1936) The Gen­uine Islam, Vol. 1, nr 8.Abi Sāleh sade: ”Pro­feten – över hon­om vare frid – bjöds på mat, när han var färdig – och en gång sade han, ’när han ätit färdigt’ – tack­ade han Allāh. Sedan sade han, ’Jag har inte fyllt min mage med varm mat sedan den och den gån­gen.’” Ibn Mād­jah, svag (da’īf) enligt al-Albāni

I det­ta bibel­sty­cke finns en hän­vis­ning till israeliter­nas bröder som i sin tur är en ref­er­ens till deras ismaelitiska kusin­er. Pro­feten Muhammed är en ättling till Abra­hams son Ismael vilket är nöd­vändigt att förstå för att inse vem denne framti­da pro­fet som återges i Femte Mose­bok ovan är. Pas­sagen talar om en likhet mel­lan Moses och den förvän­tade pro­feten, som — vilket vi kom­mer se — vis­ar sig vara Muhammed. I tabellen nedan sam­man­fat­tas de egen­skaper som pro­feter­na Moses och Muhammed delade:
I Med­i­na finns den näst efter Kaba i Mek­ka vik­ti­gaste helge­domen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Pro­fetens moské, som innehåller pro­feten Muhammeds, hans dot­ter Fati­mas och de två förs­ta kalif­er­na Abu Bakrs och Umar ibn al-Khat­tabs gravar.

’Umar bin ’Abd al-’Azīz — Må Gud vara nöjd med hon­om – hade en bostad som pro­feten – över hon­om vare frid – hade läm­nat efter sig, där brukade han sit­ta i ensamhet. Där fans en trasig säng som var lagad med stål­tråd, en vat­tenkan­na och en spruck­en vat­ten­skopa. [Där fanns ock­så] en kud­de stop­pad med tvättsvamp (līf) och en dammig filt som den vore av — och i den fans rester av pro­fetens – över hon­om vare frid – hår. Han brukade säga till Quraysh, ”O Quraysh! Det­ta är vad som är kvar av den som Gud har ärat er med och den bäs­ta av er har läm­nat livet så som ni ser.”

Skulle Jesus säga sak­er som: ‘Vatikan­bib­lioteket har exakt 37 226 böck­er’, och det visade sig vara rätt, skulle vi åtmin­stone kän­na att vi när­mar oss någon som har något att säga om hur världen funger­ar. Har­ris, S. (2006) The End of Faith: Reli­gion, Ter­ror, and the Future of Rea­son, Free Press, s. 77.
al-Aswad sade: ”Jag sade till ’Ā’isha, ’Vad gjorde Guds sän­de­bud när han kom hem?’ Hon sva­rade, ’Han var till sin familjs tjänst och när det blev tid för att be gick han ut och bad.” Bukhārī.

Ruh Bin ’Ubā­dah berät­tade att Bustām b. Mus­lim berät­tade att han hörde Mu’āwiyah b. Qur­ra säga: ”Min far berät­tade för mig: ’Vi levde en tid med vår pro­fet – över hon­om vare Guds frid – och vi hade inte någon mat föru­tom de två svar­ta.’ Och så frå­gade han, ’Vet ni vad de två svar­ta är?’ och vi sva­rade, ’Nej.’ Han sade, ’[Det är] dad­lar och vat­ten.’” Åter­giv­en av al-Haytha­mi i hans sam­ling az-Zawā’id
Her­ak­les bad över­sättaren att fram­föra föl­jande till mig: Jag frå­gade dig om hans familj och ditt svar var att han till­hörde en myck­et ädel familj. Fak­tum är att alla pro­feter har till­hört ädla famil­jer från deras respek­tive folk. Jag frå­gade dig om någon annan av er påstått något sådant, och svaret var nekande. Om svaret var­it jakande, hade jag trott att denne man föl­jer en föregån­gares väg. Där­på frå­gade jag dig om några av hans för­fäder var kun­gar. Ditt svar var nekande och hade det var­it jakande, hade jag trott att denne man hade velat åter­ta för­fäder­nas rike. Jag frå­gade vidare om han någon­sin hade ankla­gats för att lju­ga innan han sa vad han sa, och ditt svar var nekande. Så jag undrade hur en per­son som inte talar osan­ning om andra någon­sin kan lju­ga om Gud. Därefter frå­gade jag dig om de rika eller de fat­ti­ga föl­jer hon­om. Du sva­rade att det var de fat­ti­ga som föl­jer hon­om. Och i själ­va ver­ket har alla pro­feter följts av den­na grupp män­niskor. Sedan frå­gade jag dig om hans anhän­gare blev fler eller färre. Du sva­rade att de ökade, och i själ­va ver­ket är det­ta vägen för sann tro, tills den är ful­län­dad i alla avseen­den. Jag frå­gade dig vidare om någon efter att ha antag­it hans reli­gion bliv­it miss­nöjd och läm­nat den. Ditt svar var nekande, och i själ­va ver­ket är det­ta (teck­net för) sann tro när dess fröjd når hjär­tats djup. Jag frå­gade dig om han någon­sin hade för­rått. Du sva­rade nekande och så är det med pro­feter­na, de sviker aldrig. Sedan frå­gade jag dig vad han beor­drar er att göra. Du sva­rade att han beor­drar er att dyr­ka enbart Gud och inte sät­ta någon vid Hans sida och att han för­b­jud­er er att dyr­ka avgu­dar och beor­drar er att be, tala san­ning och vara kys­ka. Om det du sagt är sant, kom­mer han myck­et snart inta den­na plats under mina föt­ter och jag kände (genom skrifter­na) till att han skulle kom­ma men jag vis­ste inte att han skulle kom­ma från er. Och om jag kunde kom­ma till hon­om skulle jag ge mig av för att möta hon­om och om jag var med hon­om skulle jag tvät­ta hans föt­ter. Bukhari: Vol. 1, s. 7, Ibn-Kathīr Pub­lish­ing House, 1987.

Similar Posts