Alin Korkea Aste

Alva o Love är nio år. När de blir ihop märker de att det inte är så lätt. Alvas bästis blir sur när Alva hellre är med Love. Love vill ibland hellre ut och spela fotboll med killkompisarna. Men det är också härligt o pirrigt att vara ihop med någon.Klassisk berättelse om de engelska syskonen Wendy, Michael och John Darling som lär känna den märkliga pojken Peter Pan. Tillsammans med honom flyger de till landet Ingenstans, en plats där ingen någonsin blir vuxen. Utkom på svenska första gången 1921.

Miten syntyi rahan hallitsema maailma?”Suuri murros” kuvaa, kuinka vapaat markkinat syntyivät ja kehittyivät 17001900-luvuilla. Teos auttaa hahmottamaan vaihtoehtoja vallitsevalle …
Sankari-Suomen tyly taudinmääritysPaska Suomi on 100-vuotisjuhlien kuokkavieras, joka pilaa juhlatunnelman suoralla puheella päivänsankarin terveydentilasta.On aika pitää taukoa … Sankari-Suomen tyly taudinmääritys Paska Suomi on 100-vuotisjuhlien kuokkavieras, joka pilaa juhlatunnelman suoralla puheella päivänsankarin terveydentilasta. On aika pitää taukoa … Kapitalismi on täynnä virheitä.Riina Tanskanen ja Samu Kuoppa esittelevät yhdeksän keskeistä valhetta, joiden varassa nykyjärjestelmä lepää.Teos palauttaa talouspuheen arjen …Maailmansodan jälkeen Suomi oli teollistuva maatalousyhteiskunta, mutta puolessa vuosisadassa se nousi takamatkalta maailman vauraimpien maiden joukkoon, jälkiteolliseksi … ”Aidosti kiehtova ja inspiroiva… unohtumaton.” – Hector Tobar, Los Angeles TimesMiksi altavastaajat niin usein voittavat? Tekevätkö goljatit virheitä suuruudestaan huolimatta vai … Miten kiertotalous voi muuttaa kulutuskäyttäytymistä, energia- ja maataloutta ja rakentamista ympäristöystävällisemmäksi – ja samaan aikaan tuottaa taloudellista hyvinvointia ja …Millainen tulevaisuus odottaa vanhenevaa Suomea ja sen taloutta?Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön supistuminen hidastavat talouskasvua ja muovaavat rajusti Suomea … Globalisaatio lupasi yhdistää meidät toisiimme, poistaa kansakuntien väliset konfliktit ja levittää vaurautta kaikkiin maailman kolkkiin. Kaunis lupaus ei koskaan toteutunut: … Globaali kansantalous on kansantalouden perusteos, jossa on globaali näkökulma kansantalouteen. Kirjassa kuvataan yritysten ja talouksien kansainvälistymistä. Kansantalouden …

tohtorinarvo, Tohtori är de bästa översättningarna av ”doktorsgrad” till finska. Exempel på översatt mening: Förlitar du din doktorsgrad på vetenskap eller på Gud? ↔ Pidättekö tohtorinarvoa tieteen, vai Jumalan nimessä hög, lång, ljudlig är de bästa översättningarna av ”korkea” till svenska. Exempel på översatt mening: Tämä on korkein rakennus, jonka olen koskaan nähnyt. ↔ Det här är den högsta byggnad jag någonsin sett. RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning tillKollektivavtalens täckningsgrad och organisationsgraden på arbetsmarknaden Lars Calmfors Saltsjöbadsavtalet 80 år 12/3-2019 Täckningsgrad för kollektivavtal samt organisationsgrad för fack och arbetsgivare

Tre synpunkter på skattesänkningar 1 2 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Skatterna i ett EMU-perspektiv 5 1.2 Hur höga är de svenska skatterna? 7 1.3 Moderaternas skattereform ger mer till de som redan har 8 1.4Akava rf Allmän presentation Tillsammans för framgång och trygghet Akava är en facklig centralorganisation för högutbildade. Akava har 36 medlemsorganisationer med 609 000 medlemmar. Medlemskap i en medlemsorganisation1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1989-23 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 8 % 75 7 Finland EU-15 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 2.1.23/FFC /TL Källa: OECD Economic Outlook December 22 2 SYSSELSÄTTNINGSGRADFinanspolitiska rådets rapport 2017 15 maj 2017 Det krävs en stramare finanspolitik! Stramare finanspolitik krävs Högkonjunkturen förstärks både i år och nästa år och resursutnyttjandet blir alltmer ansträngt.

6 7.3. Löntagarnas inkomstbeskattning i medeltal i Finland och i några övriga europeiska länder , 2,,7,8 37, 3, Årsinkomst 2, euro Finland Övriga europeiska länderna*),8 2, *) Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Spanien, Italien, Österrike, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark; exkl. Estland Hushåll med en person Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse ; Statistikcentralen; Inkomstfördelningsstatistik.. Akavamedlemmarnas andel av löntagarna, löner och skatter Akavamedlemmar Övriga löntagare Antal löntagare (,7 milj) 8 Lönesumma (,8 mrd e) 72 Skatter och avgifter (,2 mrd e) 32 8 Statlig inkomstskatt (3,9 mrd e) 3 7 Kommunalskatt (,3 mrd e) 7 Arbetstagarnas pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift (3, mrd e) 72 8 Löntagare som arbetat minst månader i heltid med inkomst över 2 82 euro/. Källa: Statistikcentralen..
Vi tryggar lärarnas intressen Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ ansvarar för lärarnas intressebevakning. OAJ är landets enda fackorganisation som förhandlar om lärarnas löner, arbetstider ochLöner och arbetskraftskostnader 2018 Månadslöner inom den privata sektorn Medianlönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn euro Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid

5 7.3. Bruttolöners köpkraft i Finland och i EU Luxemburg Holland Danmark Belgien Irland Tyskland Storbritannien Österrike EU Finland Sverige Italien Frankrike Spanien Grekland Portugal Alla löntagare euro/ Årsinkomst, heltidsanställda personer. Källa: Eurostat, Structure of Earnings Survey Luxemburg Tyskland Österrike Holland Irland Belgien Storbritannien EU Danmark Finland Italien Spanien Frankrike Portugal Sverige Grekland Specialister euro/ Inkomstskattegrad för personer med löneinkomst på /mån i Italien Italia Belgien Belgia,9,7 Tyskland Saksa 2, Österrike Itävalta Danmark Tanska Finland Suomi Nederländerna Alankomaat 38, 37,9 37, 3,9 Frankrike Ranska 3, Spanien Espanja Sverige Ruotsi 32, 32, USA Norge Norja Storbritannien Britannia,7, 27,3 Australien Australia Japani Estland Viro 23, 22,8 22, Schweiz Sveitsi,7 2 3 Hushåll med en person, sinkomst 2 euro Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse.. 9
MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller Finanspolitiska rådets rapport 2017 16 maj 2017 Det krävs en stramare finanspolitik! Stramare finanspolitik krävs Högkonjunkturen förstärks både i år och nästa år och resursutnyttjandet blir alltmer ansträngt. Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att Södermanlands län år 2018 Data rörande alla anläggningar (Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping) Figur 1. Antal övernattande gäster, alla anläggningar, hela länet; svenska respektive utländska. 1200 Internationella löner för industriarbetare Löner och löneutveckling år 2000 2004 för industriarbetare i 31 länder Löne- och välfärdsenheten Mats Larsson Innehåll Sammanfattning…2 1 Inledning…5 2 Dataunderlag1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Hur fungerar kollektivavtalen? Lars Calmfors Institutet för Näringslivsforskning Styrelsemöte 19/9-2018 Två synsätt på kollektivavtal 1. Ekonomisk snedvridning – Icke marknadskonform lönenivå – Icke marknadskonformKapitel 9 Arbetsmarknad Avsnittet är baserat på Education at a Glance utgåvorna 2001 och 2002 (OECD). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A:Tabell 9.1 9.5. 143 Deltagande i arbetskraften I Sverige deltog

Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

De Högre Tjänstemännen YTN rf Högre tjänsteman En högre tjänsteman utför uppdrag i egenskap av expert, förman, chef eller på ledningsnivå. En högre tjänstemäns arbetsuppgifter kännetecknas av att de är Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika Finanspolitiska rådets rapport 2018 14 maj 2018 Finanspolitiken är förenlig med överskottsmålet Finanspolitiken och överskottsmålet Om man blickar bakåt har målet om ett offentligt sparande på 1 procentAkava rf Allmän presentation Tillsammans för framgång och trygghet Akava är en facklig centralorganisation för högutbildade. Akava har 35 medlemsorganisationer med närmare 600 000 medlemmar. Medlemskap

Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Högre lägstlöner för högre tillväxt Dan Andersson Albin Kainelainen 2004 Inledning 2 Värdeskapande genom omvandling 4 Rehn-Meidner modellen 4 Är lägstlönerna för låga? 6 Klarar arbetskraften ett ökat omvandlingstryck?
Hur kan lönesubventionerna förenklas? Lars Calmfors 9/10-2017 SNS Effekter av arbetsmarknadsprogram Effekter på deltagare Effekter på icke-deltagare Anställningsstöd är det effektivaste programmet för

Migration och integration Lars Calmfors Senioruniversitetet 12/12-2016 Arbetslöshet (25-74 år) fördelad på utbildningsnivå för inrikes och utomeuropeiskt födda Källa: Ekonomiska vårpropositionen 2016.
4 7.3. Beräknad andel arbetslösa* med examen i januari, Työttömien* osuus työvoimasta tammikuussa**, Konstindustri Taideaineet (högre (ylempi högskole-examen) korkeakoul.tutk.) Alla Kaikki arbetslösa työttömät Ekonomi, alempi (lägre) kk Kandidat/humanistiska Humanististen vetenskaper tieteiden kand. Filosofie Filosofian magister maist.(hum.) KandidatLuonnontieteiden i naturvetenskaper kand. Filosofian Filosofie maist. magister (luonnont.ala) (nat.) Alempi Lägrekorkeakouluaste Ylempi Högrekorkeakouluaste Ingenjör Insinööri (inkl. (ml.amk&rakennusarkkitehdit) YH & byggnadsarkitekt) Ekonomi, ylempi (högre) kk Politices mag./mag. Valtiot./yhteiskuntatiet. I samhällsvetenskaper maist. Tradenomi Lisensiaatti Licentiat Diplomingenjör Diplomi-insinööri Teologisk Teologian utbildning koulutus (högre (yl. korkeakoul.tutk.) högskole-ex.) Agronom, agronomie- Agronomi, maa- ochja forstmagister metsät. maist. Arkkitehti Arkitekt Socionom Sosionomi, (YH), socialbranschen sosiaalialan AMK Kasvatustieteiden Pedagogie magister maist. Doktor Tohtori Oikeustieteen Juris kandidat kand. Farmaceut Farmaseutti Barnträdgdslärare Lastentarhanopettaja Läkare Lääkäri * Arbetslösa exkl. permitterade Källa: Arbets- och näringsministeriet Lähteet: TEM: työttömät; *ei lomautettuja, TK: työvoima; **2 kk liukuva keskiarvo Löntagarnas totala inkomster 2 Akavamedlemmar Alla löntagare i genomsnitt /mån i genomsnitt /mån Arbetsgivarsektor: Stat 3 Kommun Privat 3 3 Män Kvinnor Alla Spridning av totala inkomster (exkl. resultatlön) Akavamedlemmar F median F9 2 Alla löntagare F median F Heltidsanställda, huvudanställning, inkl. resultatlön. Källa: Statistikcentralen,.. 7 /kk165 BILAGA A Tabeller Förklaring till symbolerna i tabellerna a m n x Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas. Data är inte tillgängligt. Omfattningen är endera försumbar

Ett utmanat Sverige Lars Calmfors Svenskt Näringsliv 22/11-2016 Utmaningar Konkurrenskraft och välståndsutveckling. Entreprenörskap Skola och kompetensförsörjning Bostadsmarknad och infrastruktur Finansiering
Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i FinlandHur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0
FOSU:S ANVISNINGAR FÖR FÖRTROENDEMANNAVAL INOM KYRKLIGA SEKTORN Valanvisningarna är i enlighet med förtroendemannaavtalet som trädde i kraft 1.2.2017 Godkända av FOSU:s förhandlingsdelegation för kyrkanPriser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Den svenska diskussionen om större lönespridning och enkla jobb Lars Calmfors 23/4-2018 Lönespridningen i olika OECDländer, 2014 Decil 5/Decil 1 Decil 9/Decil 1 Sverige 1,36 2,28 Belgien 1,39 2,46 Danmark
Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigareInformation angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln Nordiska medborgare I stödlandet Utomlands Studiestöd för nordiska medborgarna 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Danmark 2 949 61 Finland 198 13 Island 7 1 Norge 3 310 294 Sverige 2 208 125// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Akava rf Allmän presentation Tillsammans för framgång och trygghet Akava är en facklig centralorganisation för högutbildade. Akava har 36 medlemsorganisationer med 613 000 medlemmar. Medlemskap i en medlemsorganisation
ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. ÅlandStockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige – Personer som kommer till Sverige för att arbeta – Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning… 3 2. Redovisning… 3 2.1 Ärenden

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD
Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandelKommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson 15 april 2013 Sammanfattning Sverige har utvecklats sämre än jämförbara länder Arbetslösheten är högre Sysselsättningsutvecklingen jämförbar med övriga Akava rf Allmän presentation Tillsammans för framgång och trygghet Akava är en facklig centralorganisation för högutbildade. Akava har 37 medlemsorganisationer med närmare 610 000 medlemmar. Medlemskap Svenska kronor/timme ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN 450 400 350 331 363 390 418 300 250 200 150 100 50 0 Finland Danmark Norge Källa: The Conference Board, Labour Cost Index, Riksbanken och egna beräkningarHögskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen Avgiftshandboken 2017 Kortversion – sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein Dator, jämlikhet och könsroller LO / Löne- och välfärdsenheten juni 2006 Resultaten visar att såväl tillgången till dator i hemmet som användningen av Internet, har ökat närmast dramatiskt bland LOs medlemmar.1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-22 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 8 % Finland EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 * 2** 8.3.22/FFC /TL Källa: European Commission Finansministeriet Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning – fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning…5Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Svenska ungdomsjobb i EU- topp – Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning
7 7.3. Akavas medlemsförbund.. Agronomförbundet 9 Finlands Veterinärförbund 2 9 Akavas specialorganisationer Finlands Farmaciförbund 7 7 Akavas Allmänna Grupp 7 Finlands Tandläkarförbund 9 Diakoniarbetarnas Förbund 93 Finlands Juristförbund 73 Driftingenjörsförbundet i Finland Finlands Läkarförbund 2 97 Ingenjörsförbundet IL 9 29 Finlands Psykologförbund Kyrkans akademiker AKI 79 Finlands Talterapeutförbund 72 Kyrkans Ungdomsarbetares Förbund KUA Finlands Hälsovdarförbund FHVF 7 27 KTK Teknikens Experter 9 Finlands Företagshälsovdareförbund 8 Akademiska Naturvetarförbundet Teknikens Akademikerförbund (TEK) 7 33 Forstmästareförbundet 2 Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter 7 Försäljar- och marknadsförarproffsen SMKJ 2 39 Forskarförbundet 72 Undervisningssektorns Fackorganisation 838 Tradenomförbundet Professorsförbundet 2 Officersförbundet Befälsförbundet 2 Högskoleutbildade samhällsvetare 9 Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia 23 7 Miljöspecialisternas centralförbund 7 Finlands Arkitektförbund 2 8 YTY & Tränare 97 Finlands Ekonomförbund – SEFE Totalt 8 Källa: Akavas medlemsförbund 2 Akava i helfigur Antal akavamedlemmar.. 8 Kvinnor / män 2 / 8 Arbetskraft inom Akava: Medelålder 2, Heltid 8 Åldersfördelning: under Deltid 7 39 Arbetslös 9 27 Entreprenör 9 2 Arbetsgivare för anställda: över 9 Privat 8 Minst högre högskolexamen 8 Kommun 32 Bosatt i huvudstadsregionen 32 Stat 7 Föräldrar med barn under 8 7 Entreprenör 2 Heltidsanställda: Församling Visstids/tillfällig anställning Ställning i arbetsorganisation: År i genomsnitt i nuvarande arbetsplats 9,3 Specialister 3 Estimerad bruttolön (inkl. resultatlön), e/mån 3 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen 27 Total arbetstid, timmar/vecka, Chefer och högre tjänstemän 9 Andel personer som hade övertid 2 Experter Andel personer som arbetade över 8 timmar/vecka 2 Övriga Fick ingen ersättning för övertid 3 Källor: Statistikcentralen; Akavas medlemsorganisationer 7

AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt
Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex, PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65 Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifterANVISNINGAR FÖR FÖRTROENDEMANNAVAL INOM KYRKAN FOSU RF Uppdaterade 19.9.2012 2 ANVISNINGAR FÖR VAL AV FÖRTROENDEMAN Med förtroendeman avses i kyrkans förtroendemannaavtal (KyrkTAK bilaga 15) en i församlingen,

Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9
Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson EnFacklig rekrytering i Finland – med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionelltMot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Globala Arbetskraftskostnader En internationell jämförelse av arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin September 2015 1 Kapitel 2 Arbetskraftskostnaden 2014 2 2.1 Arbetskraftskostnad 2014 Norden

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

TILLÄMPLIGA ENHETSBELOPP A. VOLONTÄRTJÄNST, PRAKTIK OCH ARBETE 1. Resebidrag Följande belopp gäller för volontärtjänst, praktik och arbete: Tabell 1 Resebidrag Resebidrag (EUR per deltagare) Resans längd
Svenska skatter i internationell jämförelse Urban Hansson Brusewitz Skatt på arbete stabilt högre i Procent av BNP OECD-länderna Övriga skatter Egendomsskatter Inkomstskatt företag Konsumtionsskatter Sociala10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005
3 7.3. Äldres sysselsättningsgrad 2 9-iga -iga 9 Alla Högutbildade Alla Högutbildade *) Personer med minst lägre högskole-examen Källa: Statistikcentralen.. Akavamedlemmarnas visstids/tillfälliga anställningar 2 AKAVALAISET Akavamedlemmar PALKANSAAJAT MUUT Övriga PALKANSAAJAT löntagare Beräknad andel personer i visstids/tillfällig anställning, personer 87 AKAVALAISET Akavamedlemmar PALKANSAAJAT Miehet Män Alle Under 3-vuotiaat 3–vuotiaat Yli Över -vuotiaat Kvinnor Naiset Alle Under 3-vuotiaat 3–vuotiaat Yli Över -vuotiaat Utbildningsnivå Koulutusaste Forskarutbildningsnivå Tutkijakoulutusaste Ylempi Högrekorkeakouluaste Alempi Lägrekorkeakouluaste Lägsta Alin korkea-aste högre nivå 2 2, Ammattiryhmä Yrkesgrupp Lärare och övriga specialister Opettajat inom ja muut undervisningsbranschen opetusalan asiantuntijat Specialister Erityisasiantuntijat exkl. undervisningsbranschen ilman opetusalaa 8 Asiantuntijat Experter 2 Chefer Johtajat och ja ylimmät högre tjänstemän virkamiehet Kaikki Övriga muut Heltidsanställda löntagare. 2 3 Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Ändringar i ramverket och 2018 års rapport från finanspolitiska rådet ESV 24 maj 2018 Ändringar av ramverket år 2019 Ett skuldankare (35 % av BNP± 5 %-enheter); Överskottsmål = 1/3 % av BNP i genomsnitt

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN
005:6 Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 1983 004 ISSN 1653-359 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den snabba ökningen av sjukfrånvaron i Sverige mellan 1998 och 003 väckte frågor om i

1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%Akava i ett nötskal 14 Medlemsantalets utveckling i Akava 00 14 1 000 medlemmar 600 0 00 0 37 391 9 424 436 448 461 486 498 37 47 3 66 80 8 0 0 10 100 0 0 00 01 02 03 04 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Källa:196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av
2 7.3. Löntagarnas fackliga anslutning per centralorganisation 97, SAK FFC ( (38 ) STTK FTFC (7 (7 ) Akava (8 ) TOC TVK + STTK FTFC Inkl. arbetslösa, pensionerade, studenter, etc. Källa: Centralorganisationerna.. Arbetslöshetskassornas medlemsantal 997 Kassamedlemmar sammanlagt ”Arbetslöshetskassor inom Akava” ”Arbetslöshetskassor inom FFC” 72 ”Arbetslöshetskassor inom FTFC” 37 Övriga* 9 Allmän arbetslöshetskassa YTK (”Loimaa”) Antal 3.2.2; Gruppen övriga innehåller Journalisternas och utövande konstnärernas arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Nomit ochföretagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Obs! Gränserna mellan centralorganisationerna är inte alltid klara när det gäller arbetslöshetskassor. Källa: FörsäkringsinspektionenINNEHÅLL I RAPPORTEN OM KARRIÄRUPPFÖLJNING 1. Intro: Information om enkäten för karriäruppföljning & utveckling av rapporteringen vid Helsingfors universitet 2016-17 2. Stöd för analysen: UtvecklingenUtbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Privatpersoners användning av datorer och Internet – i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern – år ( och – år) Data samlas in i telefonintervjuer som
PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Sverige i ett internationellt perspektiv En jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:22 Rapport 2015:22 Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt

Kapitel 2 Ds 2003:62 Diagram 2.1 och 2.2: Utveckling av real BNP, Index=100 år 1970 Sverige USA 1970 100 100 100 1971 100,6 103,4 103,3 1972 103,0 108,1 109,0 1973 107,4 114,6 115,2 1974 110,8 117,1 114,6

Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år
PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämreHandel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken överBILAGA IV TILLÄMPLIGA ENHETSBIDRAGSSATSER A. VOLONTÄRARBETE SAMT PRAKTIK OCH JOBB 1. Resor Anm.: Reseavståndet är avståndet mellan ursprungsorten och platsen för verksamheten, och beloppet omfattar bidragetLärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Per Sonnerby 8 oktober 2012 0 Bakgrund och (förenklad) tankeram 1. Att klara av studierna 2. Att dra nytta av studierna 3. Att

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning
Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor
Löner och arbetskraftskostnader 2016 Månadslöner inom den privata sektorn Medellönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 970 euro för män och 3 150 euro för kvinnor Enligt StatistikcentralenSKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika
– Osastomme asiakastyytyväisyys on ollut todella hyvä siitä saakka, kun sitä alettiin mitata vuonna 2014. Referenssien tarkistusprosessimme on saanut Tukholman kaupunkia edustavilta asiakkailtamme keskiarvosanaksi 9,57, kun paras mahdollinen arvosana on 10. Se on todella huikea saavutus. Kaikki työntekijät saavat osallistua työhömme, ja loistavat tuloksemme ovat kehityshalun ja sitoutuneisuuden ansiota, Karin toteaa.

Som projektledare hos oss får du möjligheter att utvecklas inom områden som Talent Management och strategisk kompetensutveckling. Du möter kunder från alla typer av branscher med allt från 100 – 50 000 användare.
Teknikfokus, som anordnas av studenter på TLTH, är ett återkommande event som ger studenter möjlighet att träffa företag inom just IT- och teknikbranschen. Ett perfekt tillfälle för studenter att få en inblick i framtiden, samt en möjlighet för båda parter att knyta nya kontakter.

Karinilla on vuosien kokemus henkilöstöhallinnon saralta – hän on tehnyt töitä muun muassa henkilöarvioinnin, johtamisen kehityksen, liiketoimintavalmennuksen ja rekrytoinnin parissa. Lisäksi hän on työskennellyt akuuttisairaanhoidon kuraattorina sekä sosiaalisihteerinä kunnallisessa pakolaisten vastaanotossa. Monipuolisesta osaamisesta on runsaasti hyötyä hänen nykyisessä yhteiskunnallisiin parannuksiin tähtäävässä työssään sekä suureen organisaatioon liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Similar Posts