| |

Alkylatbensin På Pump Pris

Aspen alkylatbensin är praktiskt taget fri från svavel, bensen och lösningsmedel, vilket gör den mycket mindre skadlig än vanlig bensin. Du andas in mycket renare luft när du arbetar med dina maskiner och verktyg, och eftersom dessa kemikalier har avlägsnats är lukten minimal, vilket gör att du slipper den huvudvärk som detta annars kan orsaka.Aspen skyddar dina maskiner under användning och förvaring, de startar lättare, ger maximal prestanda och håller sig fräscha i flera år. Vanlig bensin innehåller etanol som är känt för att skada små bensinmotorer. Aspen är etanolfri och förlänger därmed motorns livslängd och driftssäkerhet.Under andra världskriget tillverkades flygbränsle genom en speciell process som kallas alkylering. Processen går ut på att man tar vara på ångorna som uppstod vid raffinering av råolja. Bränsle som tillverkades med denna särskilda process blev mycket renare än andra bränslen. Bränslet blev också fritt från många av de annars skadliga kolväten som man annars hittar i vanlig bensin. Liljekvists är ett familjeföretag som funnits sedan 1983. Vi har butiker och serviceverkstäder i Laholm, Ängelholm, Halmstad och dessutom försäljning i vår webbshop. Aspen innehåller betydligt mycket mindre skadliga och giftiga kolväten, vilket minskar den miljöpåverkan som dina maskiner ger upphov till. Aspen har också höga värderingar för miljön och strävar alltid efter att göra så litet klimatavtryck och miljöpåverkan som möjligt.Först och främst har Aspens bränsle minst miljöpåverkan än resten av alternativen tillgängliga på marknaden. Detta åstadkoms genom att Aspen alltid har som mål och ambition att i samtliga av stegen i deras produktprocess alltid välja de produkter och tjänster med minst miljöpåverkan för att tillverka och transportera sin produkt. Detta gäller vid transport, tillverkning, användning såväl som det gäller destruktion och återvinning. Aspen är också certifierade enligt ISO 14001. Nedanför har vi smidiga lösningar för företag och privatpersoner som använder mycket bränsle, och därav vill köpa bränsle i större volymer. I vårt sortiment har vi 2 takt och 4 takt alkylatbensin, diesel, samt specialbränsle för bland annat motorsport. Under tidigare halvan av 1980-talet blev många skogshuggare dåliga när det jobbade med att avverka massvis med träd för den ökande pappersindustrin, möbelfabrikerna & hustillverkare både i men också utanför Sverige. Skogshuggarna fick huvudvärk och blev trötta men drabbades också av mycket värre saker som – blodcancer och leukemi. Detta drabbade en oproportionerligt stor andel av skogsarbetarna. In kliver Roland Elmäng i hopp om att få ett slut på dessa bekymmer och hitta en hållbar och hälsosam lösning för skogsarbetarna.Kika på videon nedan för att se hur lätt och smidigt det är att tanka och fylla upp dina dunkar med bränsle från Aspen direkt från pump hos Liljekvist! Aspens alkylatbensin finns nu tillgängligt dygnet runt och för de som bor i Halland eller i Skåne har nära till tankstationerna som finns hos Liljekvist i Laholm, Halmstad och Ängelholm. Med egen dunk och till ett bättre pris erbjuds denna service framförallt för kunder som behöver köpa större mängder bränsle vid ett och samma tillfälle. Men också för kunder som vill slippa köpa en ny dunk varje gång de köper Aspens bränsle. Aspen kan sedan drygt 20 år tillbaka erbjuda alkylatbensin från pump men som ett led i innovativ och kontinuerlig produktutveckling med kunden i fokus kan man nu tanka dygnet runt. Den servicen kan man få på tankstationerna hos Liljekvists i Halmstad och i Ängelholm.När du kör på Aspen alkylatbensin slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, bla hålls tändstift och förbränningsrum renare. Bensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar din motor utan problem om tanken varit fylld med Aspen alkylatbensin. Miljömässigt är vinsterna många, bl a mer än halveras bildningen av marknära ozon (=smog).Det finns två huvudvarianter av Aspen alkylatbensin, Aspen 2 och Aspen 4. Aspen 2 är färdigblandad bensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja. Aspen 2 används till alla tvåtaktsmotorer utom till utombordare vilka behöver inblandning av en särskild utombordsolja. Aspen 4 är oblandad och används i fyrtaktsmotorer och till tvåtaktsmotorer med separat smörjning. Vi rekommenderar Aspen alkylatbensin till maskinerna vi säljer. Det är bättre för din hälsa, din maskin och vår miljö. Vi säljer Aspen 2-takt och 4-takt på lösvikt för bästa bränsleekonomi. Ta med din tomma dunk till oss! Självklart har vi både Aspen 2 och Aspen 4 i 5-liters och 25-liters dunkar. Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.Är dunken tät så kan det inte bildas kondens mer än av den luft som fanns i dunken när locket skruvades på, ger som mest några droppar vilket etanolen i bensinen tar hand om. Det är annorlunda med bilars bensintankar som inte är täta utan ”andas”, dom kan accumulera kondensvatten, aldrig en tät behållare.

Kan man köra en bil på alkylatbensin?
Kan jag köra min bil på alkylatbensin? Du skall inte köra din bil på alkylatbensin, då detta bränsle inte uppfyller de krav som biltillverkare ställer. Tillgången på alkylatbensin är också begränsad och den bör alltså användas där den gör mest miljönytta, d v s i 2-taktsmotorer eller mindre 4- taktsmotorer (t.
Har aldrig råkat ut för nåt som helst problem med att ”säsongs-maskiner” inte startat efter att ha stått oanvända i förvaringsbod under vinter eller sommar. Likaså med utombordsmotorer och dess tankar. Känns som att ”kondensvattenproblemet” är en aning överdrivet.Dyra gräsklippare, tex. Honda, har ett lock på tanken som andas endast i nödfall. Dessa startar även efter ett helt år. Billiga gräsklippare, t.ex. Briggs, har hål i locket som gör att bensinens lättflyktiga ämnen dunstar, detta gör att motorn inte startar efter vinterförvaringen. Har du ett sådan lock, kör gräsklipparen tills den självdör inför vinterförvaringen!

Kan man blanda Aspen och 95 oktan?
Det går bra att blanda alkylatbensin och vanlig bensin. Du behöver inte tömma tanken innan du byter till alkylatbensin.
Märkligt – min gamla klippare från typ 1990 med Briggs-motor har under alla år utom 2 startat på första rycket varje vår – trots vanlig 95 oktan soppa i tanken som varit kvar ifrån fjolåret. De övriga 2 åren behövdes det 2 ryck…:) Men sen 1 år tillbaka är det en Toro-klippare med Honda-motor som körs på alkylat-bensin liksom min Toro snöslunga och hittills har det fungerat bra.

Tog i går 2 halvfulla 5-litersdunkar med 2-takts alkylatbensin från 2010, som stått i en oeldad redskapsbod, slog ihop dem och hällde den i min lika gamla 995kronorstrimmer från Jula från samma år, som legat orörd i 4 år. Den gick igång direkt. När den stabiliserat sig verkar tomgången också OK. Kan kanske vara värt att pröva? Blir det verkligen så mycket vatten i ett par täta dunkar? Alkylatbensin är stabilt och funkar tydligen efter flera år. Hade aldrig gått med vanlig bensin naturligtvis.
för flera år sedan var jag och en kompis och hämtade en volvo 142 som stått i ett garage i nästan tio år med 98 oktan från förr i tanken , vi bytade vattenpump och membran i förgasaren o fyllde däcken med luft , i övrigt ingenting , startade ok ,körde sedan hem denna bil från södra skåne till norra skåne utan problem,så soppa från förr som stått bra i varmgarage funkade ok =)

Mängden kondens är ju direkt avhängigt volymen luft i dunken. Är de fulla bildas ingen kondens. Är det en liter i botten på en jeepdunk är scenariot det värsta. Fyllde på gräsklipparen en gång för något år sedan utan att tänka mig för och det var i princip bara vatten….. fattade inte alls varför klipparen tvärvägrade att starta.
Är vanlig bensin bara tillräckligt gammal, dvs utan etanol, verkar den tåla mycket lång lagringstid. En jordfräs med Hondamotor, köpt på auktion i våras för en billig peng startade på första rycket! Den lär inte ha varit använd sedan början på 1990-talet. Undanställd fulltankad och inga problem att köra ur tanken och flera till.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click ”Send”. You will then receive an email that helps you regain access.
Alkylatbensin kan används även i andra tvåtaktsmotorer såsom gräsklippare, mopeder, motorsågar och andra arbetsredskap. Förutom att du värnar om miljön slipper du de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna, som kan orsaka huvudvärk.För närvarande kan du köpa alkylatbensin från pump på ett begränsat antal platser. Dessa kommer efter hand att bli fler och på oljebolagens hemsidor kan du se aktuella uppgifter om var du kan köpa alkylatbensin. Ett 100-tal stationer i Sverige säljer alkylatbensin på pump.

Alkylatbensin i dunk kan köpas på de flesta bemannade bensinstationer. Många drivmedelsleverantörer kan dessutom leverera alkylatbensin i 25-litersdunk, fat eller till och med i tankbil.
För småmaskiner såsom gräsklippare, mopeder och utombordare, är det viktigt att använda rätt bränsle, både för hälsan och för miljön. Med alternativa drivmedel såsom alkylatbensin minskar utsläppen av hälsofarliga ämnen.Med alkylatbensin i äldre utombordare kan man minska de skadliga utsläppen med 80-90 %. Miljövinsten med alkylatbensin är extra stor om du brukar köra i vikar och grunda vatten där ekosystemet är känsligt.

Tekniskt fungerar alkylatbensinen väl till traditionella tvåtaktsmotorer. Oberoende tester visar till och med att prestandan höjs, tomgången blir renare och rökbildningen lägre. Man bör dock regelbundet kontrollera packningar och slangar så man minskar risken för bränsleläckage.
Från äldre tvåtakts utombordare i Sverige går varje år stora mängder giftiga kolväten rakt ut i vattnet. 20-30 % av vanlig bränsleblandning släpps oförbränd rätt ut i vattnet vilket är mycket miljöfarligt för vattenorganismer. I Sverige är det cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen från fartyg!

Har du en gräsklippare, moped och utombordare använd gärna ett alternativt drivmedel såsom alkylatbensin så minskar du utsläppen av hälsofarliga ämnen.

Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.
Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.

Kan Aspen bensin bli gammal?
Svar: Om dunkarna har stått torrt och svalt, utan stora temperaturväxlingar, kan bränslet vara bra i ett par, tre år.
Aspen 4-takt alkylatbensin är ett effektivt bränsle för olika typer av fyrtaktsmotorer. Aspen 4-takt är en renare bensin som i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Därmed minimeras miljöbelastningen och hälsoriskerna för användaren. Dessutom hålls motorn renare, vilket ger en effektivare och jämnare drift. Aspen alkylatbensin tål lång tids lagring.

Hur länge kan man lagra alkylatbensin?
Aspen alkylatbensin håller i 3 – 5 år jämfört med vanlig bensin som håller i cirka 3 – 5 månader. Aspen 4-takt är en alkylatbensin för gräsklippare, jordfräsar, snöslungor, båtar samt andra fyrtaktsmotorer.
Aspen 4-takt innehåller i stort sett inte något av de skadliga ämnena bensen, aromater, polyaromater eller olefiner. Aspen 4-takt håller ventiler och kolvar renare, vilket ger motorn ökad livslängd och driftsäkerhet. Aspen 4-takt kan lagras länge utan att kvaliteten försämras. Aspen alkylatbensin håller i 3 – 5 år jämfört med vanlig bensin som håller i cirka 3 – 5 månader.Små motorer och framförallt tvåtaktsmotorer är ofta okomplicerade och tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning som oftast saknar avgasrening. Det innebär att en del av bränslet går ut oförbränt vilket är dåligt för miljön och för dig som användare. Därför är det viktigt att välja ett så rent bränsle som möjligt till bland annat gräsklippare, motorsågar och trimmers där man ofta står mitt i utblåset av avgaser. Aspens tvåtaktsbensin innehåller helsyntetisk motorolja som även den innehåller mycket mindre halter av farliga kolväten och svavel.Ordet “alkylat” kommer från alkylering som är namnet på den process som används för att få fram råvaran alkylatbensin. Alkylatbensin är i alla avseenden ett bättre bränsle jämfört med vanlig bensin. En förädlad och 99% renare produkt sett till mängden farliga kolväten. Enkelt förklarat så är det en renare variant av bensin som är bättre både för hälsan och miljön men även för motorn. Ämnen som är hälsoskadliga och sotar mycket är helt uteslutna eller mycket låga hos alkylatbensinen, vilket gör att till exempel förbränningskammare och tändstift hålls renare. Sot och avlagringar i vanlig bensin gör maskinerna mer svårstartade och kräver oftare underhåll. Ju renare bensin, desto mindre motorskador!Alkylatbensin har ca 10 gånger längre hållbarhet jämfört med vanlig bensin och kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Det betyder att du inte behöver tömma tanken över vintern och din maskin startar lätt även efter ett längre uppehåll.

Alkylatbensin har ca 10 gånger längre hållbarhet jämfört med vanlig bensin och kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Det betyder att du inte behöver tömma tanken över vintern och din maskin startar lätt även efter ett längre uppehåll.
Små motorer och framförallt tvåtaktsmotorer är ofta okomplicerade och tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning som oftast saknar avgasrening. Det innebär att en del av bränslet går ut oförbränt vilket är dåligt för miljön och för dig som användare. Därför är det viktigt att välja ett så rent bränsle som möjligt till bland annat gräsklippare, motorsågar och trimmers där man ofta står mitt i utblåset av avgaser. Aspens tvåtaktsbensin innehåller helsyntetisk motorolja som även den innehåller mycket mindre halter av farliga kolväten och svavel.Ordet “alkylat” kommer från alkylering som är namnet på den process som används för att få fram råvaran alkylatbensin. Alkylatbensin är i alla avseenden ett bättre bränsle jämfört med vanlig bensin. En förädlad och 99% renare produkt sett till mängden farliga kolväten. Enkelt förklarat så är det en renare variant av bensin som är bättre både för hälsan och miljön men även för motorn. Ämnen som är hälsoskadliga och sotar mycket är helt uteslutna eller mycket låga hos alkylatbensinen, vilket gör att till exempel förbränningskammare och tändstift hålls renare. Sot och avlagringar i vanlig bensin gör maskinerna mer svårstartade och kräver oftare underhåll. Ju renare bensin, desto mindre motorskador!Tidsbesparingen är en av de stora kundfördelarna med tankstationen eftersom en eventuell väntetid försvinner. En ytterligare fördel med stationen är att kunderna slipper hantera ett antal mindre dunkar som ska transporteras och hanteras på olika sätt. Samtidigt som pumpstationen spar tid åt kunderna gör den också en insats för miljön, eftersom behovet av smådunkar minskar eller försvinner helt. I synnerhet för företags- och förvaltningskunder är det viktigt att deras bränsleinköp går snabbt och utan krångel. Istället för att hålla på med olika dunkar vill man som kund ha ett påfyllningssystem som är snabbt, bekvämt och miljövänligt. Dessa är de främsta skälen till att företaget nu introducerar sin minitankstation för Aspens alkylatbränslen.Priset på raffinerad bensin och diesel påverkas av faktorer som efterfrågan i förhållande till raffinaderikapacitet samt lagervolymer i Europa och USA. Det finns ett starkt samband mellan priset på raffinerad bensin och diesel och råoljeprisets utveckling. Råoljepriset styr raffinaderiernas inköpspriser av råvara vilket i sin tur påverkar försäljningspriset på raffinerad bensin och diesel.

Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. När efterfrågan bli större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.
Även världsekonomin kan påverka priset på råolja. När vi är inne i en högkonjunktur ökar konsumtionen och priserna stiger. Utbud och efterfrågan på oljeprodukter är avgörande för prisnivån på råolja.

I enlighet med svensk standard övergår Circle K till sommarkvalité på E85 från 1 April. Sommarkvalitén innehåller en mindre andel bensin och därmed sänks produktens skatt med 79 öre/liter inkl. moms.På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige. Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Använd vår avancerade sökfunktion för att hitta alla stationer som erbjuder alkylatbensin. Du kan även välja att söka på din närmsta bensinstation för att se utbudet. Du kan tanka alkylatbensin här.Alkylatbensin är fri från etanol, vilket gör att den passar utmärkt att använda i marina miljöer. För användning i tvåtakts utombordsmotorer blandas Aspen 4 med utombordsolja. Använd då en biolologiskt nedbrytbar olja för bäst miljönytta som t.ex. Aspens utombordsolja som är både helsyntetisk, biologiskt nedbrytbar, och uppfyller kraven enligt TC-W3 RL.

Det här bränslet har utvecklats i nära samarbete med yrkesanvändare. Arbetet har lett fram till ett bränsle som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren.
Bränsleresistent flexibel tätad fyllningspip, som passar 20L och 25L dunkar. Utrustad med lock, för skydd mot smuts och damm, samt luftning, för jämnare flöde vid urtappning. Passar förutom bensin även utmärkt till oljor och rengöringsmedel.

Oljan i Aspen 2 är utvald och utvecklad för framtiden. Den är helsyntetisk med hela 60 % förnybart innehåll, är biologiskt nedbrytbar (över 80 % på 28 dagar) samt fri från både aska och lösningsmedel. Oljan ger extremt ren motor och har optimala smörjegenskaper vid alla motortemperaturer.Levereras med ett förlängningsbart teleskopiskt rör. K10 C passar de flesta bränslen, inklusive bensin och diesel, värmeolja, kerosen, vissa trögflytande oljor samt antifrys elementsolja.

Vad kostar Aspen 4 takt?
Lägsta pris på Aspen Fuels Aspen 4 Alkylatbensin 5L är 230 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 2 jämförda butiker.
Alkylatbensin med 2 procent av Aspens helsyntetiska 2-takts-olja. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta och dessuom tål bränslet lång tids lagring. Bränslet ger minsta möjliga miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö för dig.Aspen Bio Chain Oil är en unik miljöanpassad vegetabilisk sågkedjeolja av hög kvalitet som passar alla typer av kedjor och svärd i motorsågar. Den unika sammansättningen av olja och additiv gör att den har utmärkta oxidationsegenskaper och klarar långa stillestånd, utan negativ påverkan på pump och kedja. Mycket god vidhäftningsförmåga, smörjning och funktionalitet även vid extrema förhållanden. Klarar temperaturer ned till -32°C. Biologiskt lätt nedbrytbar (CEC L33-A-93).

Kan man använda alkylatbensin i gräsklippare?
Alkylatbensin är drivmedel för olika motorredskap med två- eller fyrtaktsmotorer. Som motorsågar, trimmers, snöskotrar, snöslungor, mopeder, gokarts, gräsklippare och båtmotorer med mera.
Aspen 2 med Full Range TechnologyTM är praktiskt färdigblandad med 2 % biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja och passar till motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, trimmers, kapmaskiner och andra luftkylda tvåtaktsmaskiner.

Vilken alkylatbensin är bäst?
Miljöbensin / Aspen Alkylatbensin Vi rekommenderar Aspen alkylatbensin till maskinerna vi säljer. Det är bättre för din hälsa, din maskin och vår miljö. Vi säljer Aspen 2-takt och 4-takt på lösvikt för bästa bränsleekonomi.
Aspen 4 är alkylatbensin utan inblandning av olja och passar till gräsklippare, jordfräsar, snöslungor, båtmotorer, vibratorplattor, mopeder och andra fyrtaktsmotorer.Det är lagringsstabilt, garanterat RME-fritt, innehåller en avsevärt lägre andel farliga komponenter och kan lagras ca 3-4 ggr längre än vanlig svensk eller europeisk diesel vilket ger en ökad driftssäkerhet samt minskar risk för igensatta filter, injektorer och motorhaverier.

Är en specialutvecklad alkylatbensin som minimerar skadliga utsläpp och håller din motor renare. Ett rent bränsle minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.Bränsleresistent fatpump i plast, som tål bensin, oljor samt svagare syror. Pumpar enligt hävertprincipen. Utrustad med On/Off funktion för enkel avstängning av flödet, även utrustad med slang. Kapacitet: 26L/min.

Aspen Diesel är speciellt utvecklad för mindre dieselmaskiner med enkel eller ingen avgasrening, till exempel markvibratorer, minigrävare, elverk, kompressorer, liftar, gräsklippare, redskapsbärare, truckar, hetvattentvättar och dieselvärmare.
Aspen 4 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Ett rent bränsle minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.Är du osäker på om din motor är en tvåtakts- eller fyrtaktsmotor? Kolla om det finns någonstans där man kan fylla på olja, eller kanske en oljesticka. I så fall är det en fyrtaktsmotor.

Aspen 2 är alkylatbensin som säljs färdigblandad med två procent av Aspens helsyntetiska 2-taktsolja. Aspen 2 kan användas till olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer. En sådan motor kan du till exempel hitta i en motorsåg, röjsåg, kapmaskin eller häcksax.Fyll på dina maskiner enkelt och säkert utan spill med Autofiller. Den har överfyllnadsskydd, och ett unikt ångretursystem tack vare gummikragen som håller tätt runtom. Gummikragen förebygger dessutom spill. Autofiller passar utmärkt på Aspens 5L dunk, vridbar åt alla håll, och passar på alla tanklock, även snabbkopplingar.

Aspen alkylatbensin är nästan helt fri från farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Dessutom hålls tändstift och förbränningsrum renare. Bensinen tål att lagras länge vilket gör din motor lättstartad även efter långa stilleståndsperioder. Miljömässigt är vinsterna många, bland annat minskas bildningen av marknära ozon (smog) med ca 40%.
Aspen 2 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.

Aspen Diesel är ett bränsle som består av 90% förnybara kolväten. Det är speciellt framtaget för användare som värderar ett alternativ med omtanke om människa, maskin och miljö.
Aspen 4 är en specialutvecklad alkylatbensin för fyrtaktsmotorer. Den kan användas till en rad olika fyrtaktsmotorer, som till exempel gräsklippare, jordfräsar och snöslungor.

Vår nyhetsapp är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter. Den är gratis att ladda ned och finns givetvis till både iPhone och Android. Med appen får du en snabb och bra upplevelse där du får möjlighet att själv styra över vilka nyheter som ska skickas som pushnotiser direkt till din telefon.Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en uppskattad funktion som gör att du får ut så mycket som möjligt av din prenumeration.

Familjedelning ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner. I sortimentet finns bl.a. robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, trimmers, riders, åkgräsklippare, trädgårdstraktorer, gräsklippare, häcksaxar, lövblåsar, jordfräsar, snöslungor, skyddskläder och arbetskläder. Entreprenadbutiken har snabba leveranser av Husqvarna produkter.

Men på vissa platser finns alkylat i lösvikt på pump direkt på bryggan. Till exempel på Björkö sjömack utanför Göteborg och Bua sjömack lite längre söderut. I Stockholms skärgård finns ett antal, bland annat Dalarös sjömack. Priset per liter varierar från mack till mack mellan 16 och 23 kronor, på ett ungefär, ett pris som för alkylatet på lösvikt närmare överkomlighetens gräns. Tyvärr är vinsten låg på alkylatbensin för många mackägare och flera har därför på senare år slutat sälja det på pump.De flesta är alltså positiva till alkylatbensin, men inte alla. Så innan du börjar med alkylat, och om motorn fortfarande är ny, kan det vara klokt att först kolla med tillverkaren om garantin gäller vid användning av alkylatbensin. Kolla gärna med försäkringsbolaget också.

Var kan man köpa alkylatbensin på pump?
Förutom att tanka alkylatbensin med pump så finns produkten att köpa på dunk på våra stationer, då under namnet OKQ8 Ultima 2T för tvåtaktsmotorer och OKQ8 Ultima 4T för fyrtaktsmotorer.
Lite förenklat är alkylatbensin samma sak som vanlig bensin, fast renare, med mindre del av andra substanser som inte är bensin. Motorbåtar behöver ju någon form av bränsle för att motorn ska gå, och såvida det inte är en elmotor eller dieselmotor är det troligtvis bensin som gäller. Men förbränningen orsakar giftiga avgaser som förgiftar miljön – och det är nu det blir intressant med alkylat.Varje år beräknas 3 000 ton kolväten släppas ut i miljön på detta sätt. Som jämförelse kan nämnas att yrkessjöfartens utsläpp av tjockare oljor i Östersjön är på cirka 200 ton per år.

Kan man köra moped på alkylatbensin?
Alkylatbensin kan används även i andra tvåtaktsmotorer såsom gräsklippare, mopeder, motorsågar och andra arbetsredskap. Förutom att du värnar om miljön slipper du de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna, som kan orsaka huvudvärk.
Men allting har en baksida, sägs det. Kanske även alkylatbensin. Enligt alkylattillverkarna finns just inga nackdelar annat än möjligtvis priset. Och dyrare är det, det kommer vi inte ifrån. Tillgången är begränsad och då stiger priserna. Alkylatbensin på dunk hamnar på runt 30–40 kronor per liter, men är betydligt billigare på pump, i vissa fall med samma pris som vanlig 95-oktanig bensin på sjömacken.

Så hur miljöfarliga är de? Förutom oförbränt bränsle sprutar det även ut andra miljöfarliga ämnen. Bland de giftigaste ingredienserna finns så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Utsläppen från 1 liter bensin kan smutsa ned upp till 5 000 kubikmeter vatten till en nivå som potentiellt kan ge toxiska effekter. Det är ju inte så trevligt, vare sig för fisken eller för någon annan!Eftersom tvåtaktsoljan inte förbränns i samma grad som bensinen, utgör den en betydande del av avgaserna från en tvåtaktare. Därför är det även viktigt att använda en biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja om miljön är det vi brinner för. Dessutom ska kvalitetsnormen på oljan vara TC-W3, vilket innebär att den är godkänd för vattenkylda utombordsmotorer, till skillnad från luftkylda gräsklippare, motorsågar och dylikt som arbetar med en högre temperatur. Den här biten kan vara lite förvirrande.

Similar Posts