|

är Påsk Storhelg

För den som jobbar under storhelgerna trillar det in extra pengar i form av extra ob-ersättning. Här är listan på hur mycket ob det blir per timme på några av Fastighets avtal. Några har fått högre ob sedan förra påsken, medan andra ligger kvar på samma nivå.

Hur mycket OB får man på röda dagar?
Vissa kollektivavtal har exempelvis förhandlat fram extra OB-ersättning (ersättning för Obekväm arbetstid) när du måste jobba röda dagar, även så kallat storhelgstillägg. Andra avtal ger ett tillägg på 100 procent på timlönen, vilket innebär att du får dubbel lön när du jobbar röda dagar.
Några av avtalen i listan har fått uppdaterade ob sedan förra påsken. Det beror på att deras avtal uppdaterades efter förra årets påskhelg. Ett exempel är fönsterputsningsavtalet, där storhelgs-ob höjts från 94:42 till 96:60 per timme.Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Citera oss gärna men ange källan. Personuppgiftspolicy Serviceentreprenad, avtalet med Almega för städentreprenadföretag, har en vanlig ob-ersättning för helg som är 44:84 kronor i timmen. Under påsk blir det istället 95:81 kronor som utbetalas. Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar om något just nu. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.Arbetsgivaralliansen Idrott: Månadslönen dividerat med 150. Summan av det blir extra kronor i timmen. Från klockan 18.00 på skärtorsdagen till 00.00 första vardagen efter.

Även vanliga kvällar och helger utgår ob-ersättning, ersättning för obekväm arbetstid. Men när den obekväma arbetstiden infaller under storhelgerna ökar summan.
På exempelvis specialservice-avtalet för sanering och specialstäd är ob-ersättningen en vanlig lördag-söndag 38:50 per timme. På påsken ökar den till 76:50.

Får man extra betalt på skärtorsdagen?
Vanlig ob (oavsett påsk): Skärtorsdagen: 50 procent (på utgående fast lön plus personliga tillägg) mellan kl. 18.15 – 20.00. Och 70 procent från 20.00.
Några får denna påsk samma summa som förra året. Det gäller avtalen som egentligen löper ut sista mars i år, till exempel avtal för Folkets hus och parker, Almega Specialservice och Almega Fastighetsarbetsgivarna.

SVAR: Ja och nej. Det beror på vilket av Kommunals avtal som gäller. I flera avtal har storhelgstillägget för pingsthelgen, som år 2023 infaller den 28 maj, bytts mot högre ob-tillägg för till exempel kvällar och nätter.
Helgdagar kan ge extra ob-tillägg. Det gäller bland annat Kristi himmelsfärdsdag. Även pingst kan ge extra ob men inte för alla. I vissa av Kommunals avtal har pingsten försvunnit som storhelg. I stället har ob-ersättningarna höjts på vardagskvällar och nätter.SVAR: För Kristi himmelsfärdsdag, som år 2023 infaller torsdag den 18 maj, gäller helg-ob. Oftast gäller ob-tillägget från eftermiddagen eller kvällen innan Kristi himmelsfärdsdag och fram till fredagsmorgonen. Klockslagen kan variera beroende på avtal.

SVAR: Det finns anställda som fortfarande får storhelgs-ob i pingst. Det betyder högre ersättning kvällen före pingstafton och natten mot annandagpingst. Vilka timmar som ger ersättning beror på vilket avtal som gäller.
SVAR: Storhelg kallas vissa helger där kollektivavtalet kan ge ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid, alltså så kallat storhelgstillägg. Ofta gäller ersättningen från kvällen före helgdagsaftonen eller helgdagen till morgonen på vardagen närmast efter. Klockslagen kan variera i olika avtal. Anställda i kommuner och regioner som arbetat natt mot storhelg får extra natt-ob. Det gäller även Sobona-företag i vården.Din arbetsgivare kan förskjuta din ordinarie arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider. Du bör få information om detta senast 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren bör också informera dig om hur länge arbetstiden kommer att vara förskjuten. Ibland kan skrivningar i kollektiv- eller anställningsavtal begränsa din arbetsgivares möjlighet att förskjuta din arbetstid.

Begreppet ”obekväm arbetstid” används vanligtvis inte i Unionens kollektivavtal , utan där benämns det ofta ”förskjuten arbetstid”. Obekväm arbetstid innebär att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger.Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en nyårsdag klockan 11.00 – 18.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir: I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 150 under storhelger som till exempel jul, nyår, påsk, midsommar med mera. Exakt vilka klockslag och dagar som gäller för ersättningen kan variera mellan olika kollektivavtal, så det är viktigt att du kollar upp det i det avtal som gäller på din arbetsplats. Det finns regler för arbete på obekväm arbetstid (i Unionens kollektivavtal kallas det ofta förskjuten arbetstid). I kollektivavtal finns också regler om extra ersättning när du jobbar på obekväm arbetstid, ofta kallat ob-tillägg.Ob-tillägg brukar användas som ett samlat begrepp för extra ersättning som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid), det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om extra ersättning för sådant arbete finns i Unionens kollektivavtal, oftast under rubriken ”Ersättning för förskjuten arbetstid”.

Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema tre arbetspass, måndag – onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, det vill säga sex timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:
Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag – tisdag, som ligger mellan klockan 19.00 och 02.00. Det innebär att fem timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm arbetstid natt. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:Obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) ska inte förväxlas med övertid, som din arbetsgivare kan beordra för akuta oplanerade händelser. Övertid kan också vara förlagd till obekväma arbetstider, men då arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och då gäller de regler som finns för övertidsarbete.

Om det inte finns kollektivavtal bör du se till att det istället skrivs in motsvarande regler om ersättning för arbete på obekväm arbetstid i ditt anställningsavtal.

Hur mycket OB på påskafton?
Löneräknare för respektive kollektivavtallördag 8 april 2023, vecka 14 PåskaftonkltypSobona KFSkl.18Påskafton113,85kl.19Påskafton113,85kl.20Påskafton113,85
Observera att under perioden klockan 00.00 – 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en lördag klockan 10.00 -16.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

Enligt kollektivavtal så ersätts övertid med högre ersättning än obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid). Du kan inte få ersättning för obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och övertidsersättning samtidigt. Jobbar du övertid så gäller reglerna om övertidsersättning.

Arbetsmiljö Nya arbetssätt på Zara i Göteborg skapar kaos och stress hos anställda och skyddsombuden hindras från att göra sitt jobb. Nu stämmer facket klädkedjan.Många butiksanställda förväntas jobba under påsken. Näst efter jul är det den viktigaste högtiden för dagligvaruhandeln. Det här ska du ha i lön. (Uppdaterad april 2023.)

Får man OB på påsk?
Kl. 22-24 OB-tillägg A förhöjt, 137.00 kr/timme Tid från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk. Cachad
När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – för ordinarie arbete som infaller på lör-, sön- och helgdagsaftnar samt efter kl 16:30 måndag – fredag utgår ett tillägg/tim.

(Nya ersättningsnivåer i AB/HÖK kommer att fastställas av parterna efter att det så kallade märket är satt. Dessa kommer att gälla retroaktivt från den 1 april 2023)
När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter kl 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Är det OB på annandag påsk?
Annandag påsk, måndag Räknas som helgdag. OB-ersättning från kl 06.00 på morgonen till 06.00 dagen efter samt natt-OB för tiden mellan kl 01.00 och 06.00. Annandag påsk är också en helgdag som infaller måndag–fredag. Här finns möjlighet att tjäna in en extra ledighetsdag, precis som under långfredagen.
Under påsk är det många dagar och tider som ger extra ob-ersättning, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-tillägg vid påskhelgen 2023 för de olika avtalen.När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter klockan 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Hur mycket OB får man på påskafton?
Löneräknare för respektive kollektivavtallördag 8 april 2023, vecka 14 PåskaftonkltypSobona KFSkl.18Påskafton113,85kl.19Påskafton113,85kl.20Påskafton113,85
Polismyndigheten fortsätter att växa och är idag cirka 8 000 fler jämfört med dec 2015 (av dessa är + 2 500 poliser). Men ökningen av poliser avspeglas inte i region Stockholm där poliserna fortfarande är färre (-35) än för knappt åtta år sedan. Bara i år har 70 poliser och 113 civila lämnat sin anställning i Stockholm.

Hur mycket OB får man på storhelg?
Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 22 062 kr. När: Från klockan 07.00 på midsommarafton till kl. 00.00 första vardagen efter helg.
Idag, onsdagen den 7 juni, hölls ett möte mellan oss förbundsområdesordföranden i Polisförbundet i region Stockholm och Polismyndighetens HR-direktör, Fredrik Modigh. Under mötet diskuterades flera ämnen, och båda parter var i stort sett överens om det mesta som togs upp.Arbetet har jämfört 14 branschers olika avtal om ob-ersättning för jobb under påskhelgen. Jämförelsen visar på skillnader i avtalskonstruktioner dvs ersättning i krontal (24kr till 200kr/timme), ”del av lön”, ren övertid m.m. En summering visar att påsk-jobb inom polis/bevakning & hotell har de lägsta ob-ersättningarna.

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan räknas från och med 2022 alla helgons dag som storhelg, det vill säga arbete på den dagen ger OB A. Övriga helgen ger normalt helg-OB.
Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid – storhelgstillägg.Trettonhelgen, det vill säga trettondagsafton och trettondedag jul (även kallat trettondedagen eller trettondagen), är exempel på en helg som inte räknas som storhelg.Andra helger som inte räknas som storhelg är kristi himmelsfärdsdag. I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett högre OB-tillägg för kväll, natt och helg istället.OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. OBS: Just nu är vi inne i en avtalsrörelse, där nästan alla Kommunals avtal förhandlas om. Därför kan det vara så att vissa nya ob-ersättningar saknas eller inte stämmer i denna lista. Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt om du har frågor om dina ersättningar.Midsommarhelgen innebär ledighet för många, men för en hel del medlemmar i Kommunal betyder det intensivt jobb. Den här helgen räknas som storhelg i många avtal och ger då extra ob-ersättning – så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-ersättningar under midsommar 2023 för de olika avtalen.Enligt Byggnads alla avtal ska ingen vara schemalagd på helger. Under påskveckan, där långfredag är röd dag, är arbetstidsmåttet 32 timmar. Om du har jobbat 32 timmar och ändå tvingas arbeta utgår 100 procents övertidsersättning långfredag till och med annandag påsk.Från skärtorsdag klockan 18.00 till tisdagen efter påsk klockan 06.00: 67:34 kronor per timme. Väktarnas veckoarbetstid är förkortad med hänsyn till att de alltid arbetar helger.Från skärtorsdagen 17.00 till och med kl. 06.00 dagen efter annandag påsk: 202:55 kronor per timme. Är det övertidsarbete utgår ytterligare 51:65 kronor per timme.

Det här gäller för dig som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal mellan HRF och Visita, Gröna riks, samt företag med hängavtal på Gröna riksavtalet.

Påskhelgen närmar sig, och branschen har öppet som vanligt. Ska du fira påsk på jobbet? Här är ersättningarna som gäller i branschens största kollektivavtal.Från skärtorsdag klockan 18.00 till tisdagen efter påsk klockan 06.00: 62,77 kronor per timme. Väktarnas veckoarbetstid är förkortad med hänsyn till att de alltid arbetar helger.

Då avtalshöjningarna i Träindustriavtalet förändras den 1 april 2018 ökar ersättningen till tisdag morgon kl. 06.00 till 188, 70 kr/tim extra, samt ytterliggare 48,15 kr/tim om det är övertidsarbete
Det är inte alla som kan lägga sig framför tv:n och moffa halvdåligt lösgodis till påskhelgen. Många jobbar. Här kan du som gör det ta reda på hur mycket extra du ska tjäna den här helgen. UPPDATERAD 2019Tillsvidareanställd som måste gå ut och jobba på långfredag, påskafton, annandagpåsk har, förutom månadslön, timlön, övertid, helg OB och premiekomp sammantaget blir det ca 290 kr extra i timmen till den 1 april 2018.

Enligt Byggavtalet ska ingen vara schemalagd på helger. Under påskveckan, där långfredag är röd dag, är arbetstidsmåttet 32 timmar. Om du har jobbat 32 timmar och ändå tvingas arbeta utgår 100 procents övertidsersättning långfredag till och med annandag påsk.
Under påsk är det många dagar och tider som ger extra ob-ersättning, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-ersättningar vid påskhelgen 2022 för de olika avtalen.Enligt fackförbundet Vision är antalet arbetade dagar i år 251. Det är något färre än 253 och nästa år kommer det också bli 251. Men 2025 blir faktiskt ett toppenår för anställda. Då kommer kontorspersonalen bara att jobba 249 dagar på hela året. Det är den kortaste arbetstiden på hela årtiondet.

Vilka dagar räknas till storhelg?
Dessa dagar räknas som storhelg:Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar.Julafton, juldag och annandag jul.Nyårsafton och nyårsdag.Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk. Cachad
Fjolåret 2022 hade så många arbetsdagar som det bara går utifrån röda dagar och aftnar – nästan allihop inföll på helgen. Men 2023 blir annorlunda. Så här ska du göra för att maximera ledigheten på jobbet runt storhelgerna i år.

Similar Posts