Att Använda Pendel

När den på 1890-talet upptäckta legeringen invar (järn med 36,2 procent nickel), vars termiska utvidgning är praktiskt taget obefintlig, började användas till pendelstänger blev kompensationspendeln överflödig.

Den vanligaste varianten är gravitationspendeln. Dess period beror av endast två faktorer – tyngdaccelerationen och avståndet mellan fästpunkten och pendelns masscentrum. Denna pendel uppfanns av Galileo Galilei på 1500-talet och har framför allt använts i urverk. En annan variant är torsionspendeln, där en deformerbar kropp vrids fram och tillbaka av sin egen energi.
I vissa delar av världen, framför allt i södra Europa, har pendeln tillskrivits övernaturliga egenskaper och den har använts på samma sätt som en slagruta för att finna vattenkällor.Fjäderkompensation åstadkoms därigenom, att man vinkelrätt mot pendelstången i svängningsplanet fäster en fjäder eller skiva, bestående av två hoplödda metaller med olika termisk utvidgningsförmåga, den med mindre utvidgning på övre, den med större på undre sidan. Är fjädern rak vid en viss temperatur, kommer den att vid högre värmegrad böja sig uppåt och vid lägre nedåt med sina ändar. Om pendelstången genom värme förlängs och dess tyngdpunkt därför sänks, kommer fjäderns tyngdpunkt att förflyttas i motsatt led; verkan därav blir betydligt kraftigare, om på fjäderns ändar sätts små kulor. Själva fjädern eller lamellen görs vanligen av järn och koppar med järnet på övre sidan.

Kan man lita på pendelns svar?
Tydligt ja eller nej från pendeln Ja, bäst är att prova sig fram. Ställ en fråga som har ett givet svar. Till exempel: ”Är jag gift?” Låt sedan pendeln svara. Om den rör sig fram och tillbaka som ett streck och svaret stämmer så är detta tecknet för JA.
Pendeln har genom tiderna använts både praktiskt och experimentellt. Den används i klockor och den användes tidigt för att undersöka kroppars fallrörelse. En pendel som består av en punktformad massa som är upphängd i en oelastisk tråd brukar betecknas som en matematisk pendel. Ur denna kan svängningstiden T, för små vinklar, härledas till att endast bero på trådens längd l och tyngdaccelerationen g:där I är pendelns tröghetsmoment med avseende på axeln, M är massan och h avståndet från axeln till pendelns tyngdpunkt. Om man sätter I/Mh = l’ får man samma ekvation som för den matematiska pendeln varvid l’ kallas den reducerade pendellängden. Pendelns konstanta svängningstid utnyttjas i pendeluret som infördes av Christian Huygens 1656.

En kompensationspendel är en pendel, som är så sammansatt, att de av temperaturväxlingar åstadkomna förändringarna av pendellängden utjämnas och svängningstiden således hålls konstant. Den mest använda pendeln av detta slag är den av John Harrison 1725 konstruerade så kallade rostpendeln, som är sammansatt av metaller med olika utvidgningsförmåga för värme. Kompensationen vinnes därigenom, att de kortare zinkstängerna, som förlänger sig mer än stålstängerna, vid ökad temperatur lyfter pendelkulan lika högt, som den sänkes till följd av de sistnämnda stängernas samtida förlängning.Den så kallade kvicksilverpendeln, konstruerad av George Graham (1721), består av en pendelstång (av metall), på vilken fästs en glascylinder med kvicksilver. Vid temperaturförändringar växlar tyngdpunktens läge i kvicksilvret, och därigenom kan, om kvicksilverkolonnens längd avpassas rätt, pendellängden bibehålls oförändrad.

En pendel är en mekanisk anordning med periodisk rörelse. Pendelns mekaniska energi bevaras och omvandlas kontinuerligt mellan potentiell energi och rörelseenergi, se oscillation.Skulle du nånsin få kontakt med en orolig liten själ som inte fått ro, fråga varför. Låt anden skriva sitt meddelande och prata av sig. Sen säger du Gå i frid genom ljuset till andra sidan. I Faderns och Sonens och Den Heliga Andens namn. Amen. Välsignelsen alltså.

Jag har märkt att det funkar, kontakten med min skyddsängel är viktig och suverän, han talar alltid sanning och du kan fråga pendeln om det är din skyddsängel eller guide du har kontakt med.
Ibland kan det vara så att en ande hoppar in i pendeln, stavar som en kråka och är det som så att pendeln rusar över bokstäverna så kan det vara för att meddelandet är viktigt. Du kan då säga sansa dig och börja om från a.

Det du ska veta och använda är att du är chefen i alla kontakter du eventuellt får, blir det stökigt omkring dig och du vet att det är andar, så säg lägg av!. Du är länken, viktig för de för utan dig ingen kontakt och ofta ingen ro och jag har i alla år märkt att det jag nu har skrivit ner funkar.

Det kan också slumpa sig som så att du får kontakt med andra skyddsänglar/guider du har, men som du inte kände till sedan innan. Därför kan man tjäna mycket på att använda pendeln. Du kan göra ring och skriva din akyddsängel/guides namn i den, hålla pendeln över och se om du har kontakt med honom/henne. Det kan också vara bra att ha tomma ringar i fall du får kontakt med nya skyddsänglar/guider, skriva ner namnen i ringarna och därigenom vinna nya kontakter. Du kan använda ett halsband du ofta har på dig,du behöver inte köpa en dyr pendel för ändamålet. Har du ett armband och ett hängsmycke så funkar det också. Huvudsaken är att det är ditt smycke, att du är avslappnad och enbart fokuserad på frågor du har. Du håller pendeln mellan pekfingret och tummen i vänstra handen, din andliga sida. Stöd armbågen mot bordet och låt pendeln jobba,varje bokstav skriver du ner och får därigenom meddelanden.Kristallpendlar kan användas till många saker såsom healing, vägledning, balansering av chakran eller som en förlängning av vår intention. Dom sägs kunna hjälpa oss att förmedla kunskap och svar som vi redan har djupt inom oss men kanske haft svårt att lyssna till. Konsten att använda sig utav en pendel kan alla lära sig och är ett av de mest använda verktygen för att komma i kontakt med sitt inre jag. Med pendelns hjälp kan vi locka fram svaren vi behöver för att kunna komma framåt i livet.Kom ihåg att pendeln endast är en förlängning utav det du redan vet, det som redan finns i ditt undermedvetna. Att använda sig utav pendeln ska vara roligt och lustfyllt och med vetskapen om att pendeln bara kan ge vägledning, svaren och sista ordet är alltid ditt eget.Kristallpendeln är ett magiskt verktyg som hjälper oss connecta med vår intuition, energi och universum. Den kan ge oss svar på frågor som vårt inre redan vet men som vårt mind ännu inte hunnit förstå. Vågar du lita på din inre kraft och låta pendeln visa vägen?

Vad ska man inte fråga en pendel?
Om pendeln inte ger svar? Det kan hända att pendeln inte visar ett svar, det kan antingen bero på att frågan är otydlig, den behöver ställas om/renas, att du är osäker på frågan eller att du inte har lärt dig tolka pendelns rörelse för ”det går inte att svara på ännu”.
Hi Moon Friend! Att du hittat hit betyder att du är redo att uppgradera ditt liv, manifestera dina drömmar och boosta dig själv med hjälp av kristaller. Oh La Moon är mer än bara en webbshop. Förutom våra kristaller och andra produkter som vi hoppas ska skapa mer magi i din vardag, är vårt mission att driva ett community tillsammans med andra Moon Friends där vi kan dela vår spirituella resa med varandra. Det gör vi i vår egna Facebook grupp ”Moon Friends By Oh la Moon”, vår podcast ”Soul Care” och Instagram @Ohlamoon.se där vi sprider good vibes, kristallernas magi och guidar dig till en mer spirituell livsstil.

Fungerar det inte att rena den kan du testa att bära pendeln med dig en stund. Då får den en chans att laddas med dina energier. Men gör bara detta om det känns rätt, annars är det bättre att testa nästa alternativ.
Det går att göra på två sätt för att tolka vad pendeln säger. Första alternativet är att själv bestämma vilken rörelse som betyder vad. Då läser du av alla pendlar på samma sätt, och bestämmer alltså t.ex. att en cirkelrörelse medsols alltid betyder ’ja’, att svängningar från sida till sida betyder ’nej’ eller att vibration betyder ’omformulera frågan’.

Kortlekar och pendlar kan kombineras. Då kan du använda din pendel till att känna in vilken kortlek du ska använda eller vilket kort du ska välja i din kortlek. När du gjort din stjärna/läggning kan du även fråga pendeln om du tolkat dina kort rätt.
Har du en pendelplatta finns det färdiga platser för ’ja’ och ’nej’ och ibland även andra andra svar som t.ex. bokstäver eller ’kanske’. Har du en platta tolkar du därför pendeln olika beroende på vilket håll/svar den går åt.Det andra alternativet är att du lär känna varje pendel för sig. Då kan du ställa pendeln olika frågor med bestämda svar, t.ex. ”är jag x år gammal?” och se hur pendeln svarar och tolka utifrån det. Ställ en eller flera frågor för varje svar du tänker att du vill få från pendeln. Alltså ställ en ja-fråga, en nej-fråga, en omformulera-fråga och så vidare.

Vad händer om man ökar pendelns längd?
pendelns rörelse beror inte på vikten utan bara på längden alltså längre pendeln svänger långsam och kortare svänger fortare än långa .
Om du inte känner igen dig i att du använt pendeln för mycket kan du ställa dig frågan om du är grundad nog? Lägg ner pendeln. Ta ett eller flera djupa andetag. Landa. När du känner dig lugn kan du testa att ta upp pendeln och försöka igen.Ja! Det lättaste är då att använda en pendelplatta med fler svar än ’ja’ och ’nej’. Som nämnt ovan finns det pendelplattor med bokstäver på och även siffror och alternativ för ’kanske’ och ’kan inte svara just nu’.

Använder du endast en pendel, och ingen pendelplatta, kan du se ja och nej och eventuellt fler svar genom hur pendeln rör sig, antingen i cirklar eller fram och tillbaka. Cirklarna kan betyda olika saker beroende på om pendeln går motsols eller medsols och beroende på om det är en rund cirkel eller mer av en ellips. Fram och tillbaka går också att tolka på olika sätt beroende på om pendeln går från sida till sida eller upp och ner. Du kan också tolka diagonala svängningar och att pendeln står helt stilla eller ”vibrerar”. Hur många olika svar du vill se väljer du själv.
Är du grundad men det fungerar inte ändå? Testa att rena din pendel. Det kan du göra t.ex. genom månljus, andra pendlar, kristaller, ljud eller rökselser av olika slag. Lägg pendeln i månljuset under en fullmåne. Ta fram en selenit och lägg på eller vid pendeln. Använd en handklocka, meditationsklockor, klangskål eller liknande och rena med ljud. Tänd en tjärsticka eller rökelse och låt röken rena pendeln.

Vad ska man inte fråga pendeln?
Om pendeln inte ger svar? Det kan hända att pendeln inte visar ett svar, det kan antingen bero på att frågan är otydlig, den behöver ställas om/renas, att du är osäker på frågan eller att du inte har lärt dig tolka pendelns rörelse för ”det går inte att svara på ännu”.
Först och främst, har du använt din pendel lite väl mycket den senaste tiden? I så fall kan pendeln/dina guider/universum/vad du nu vill kalla det visa att det är dags att ta en paus. Många av oss har varit där. Vi kanske är olyckligt kära vilket gör att vi obsessar kring hur det ska bli. Vi kanske är sjuka och vill bara bara bara bli friska. Eller något annat. Men känner du att det här kan stämma på dig, testa att ta en paus och försök att tänka på något annat ett tag. När du känner att du lugnat dina energier och andats kan du testa igen.Att använda en pendel är jättelätt. Pendlar är perfekta att använda för ja- och nej-frågor men kan också användas för att hjälpa intuitionen på traven.

Börja med att ta ett djupt andetag och slappna av. Ta sedan upp din pendel mellan tumme och pekfinger. Se till att hålla ett stadigt men avslappnat grepp. Om du vill kan du ta ett grepp med tumme, pekfinger och långfinger för extra stadga. Tänk, fokusera på eller säg sedan din fråga till pendeln. Vänta sedan på att pendeln rör sig. Du ska inte hjälpa till att röra pendeln själv, utan den ska röra sig på egen hand.Ametistpendel är en stor favorit bland dem som har förmågan att se i framtiden. Troligen främjar ametists lugnande energi arbetet med intuitiva sinnen. Den förbättrar också mentala förmågor, inre visdom och hjälper till att fokusera.*)Holistiska guider f\u00F6r kropp, sinne och sj\u00E4l. Hitta verktyg f\u00F6r att boosta din h\u00E4lsa och sj\u00E4lvk\u00E4nsla! L\u00E4kande mat, Ayurveda och en medveten livsstil.När du är redo för att ställa andra frågor, börja först genom att sluta ögonen och ta ett par djupa andetag. Försök att behålla ett öppet sinne, utan att värdera eller behöva sätta ord på något under pendlingen.Dessa nervreaktioner överförs till dina fingrar från ditt undermedvetna och genom dina fingrar till pendeln som får den att röra sig på ett visst sätt. Men innan du använder pendeln behöver du först programmera den så att du sedan kan tolka svaren du får.Placera armbågen på en hård yta exempelvis ett bord och håll pendeln i din icke dominerande hand. Är du högerhänt så håller du den i vänster hand, och tvärtom. (använder du pendeln i andra syften som t ex chakrabalansering håller du den alltid i vänster hand då den vänstra sidan är den mottagande energin).

Men, kom ihåg att pendeln bara är en vägledning för de saker som ditt innersta väsen, ditt undermedvetna redan vet svaret på. Använd den med måtta som ett sätt att stärka din intuition!
Idag använder jag pendeln till att fråga mitt undermedvetna om sådant jag behöver vägledning i. Och det är just så den fungerar, det är dessvärre ingen ande som rör pendeln, utan pendeln som reagerar på ditt undermedvetna.Håll pendeln mellan tummen och pekfingret och låt den bli stilla först. Placera din högra handled under pendeln och be din pendel att visa ett ”ja” genom att fråga, ”visa mig ett ja”. Pendeln då röra sig i cirklar eller pendla sida till sida. Detta blir din pendels ”ja”. En ny upplaga av Roberto Gadinis bästsäljare. En utsökt pendel samt fyra färgglada kvadranter i hög kvalitet, på papp, och en guide för att använda pendeln i praktiken för att finna svar och känna energier. Man ska helst inte låta någon annan testa/ hålla i den pendel man själv har och arbetar med, för då blandas energierna. Om du låter någon testa din personliga pendel så är mitt råd att du snabbt efteråt tvättar av pendeln i saltvatten igen så att den blir ren. Om du har några frågor om pendel eller pekare och hur det fungerar så är du varmt välkommen att kontakta mig.Som du själv skriver ”man får tro vad man vill” eller ska jag säga, alla har olika uppfattning om hur man arbetar med en pendel. Det finns flera ”medium” som säger samma sak att man har en stark kontakt med sitt eget högre jag, som ju också har alla svaren som man önskar eller vill ha, eller behöver just där och då. Men det vet du säkert redan. Jag brukar alltid svara av egen erfarenhet, dvs hur jag själv jobbar med pendeln när jag väl gör det – vilket inte är särskilt ofta då, men det händer. De gånger jag jobbar med pendeln så har jag haft kontakt med Änglar, guider m fl men jag ser ju mig själv även som en högre upplyst, alltså en högre energi eller ett högre jag, när jag dagligen har kontakt med ”den andra sidan” som du kallar den, universum eller t o m andra dimensioner som jag kallar dem, då det oftast inte är andevärlden som svarar via min pendel utan mina guider, som då talar till ”mitt högre jag” det som är upphöjt i högre energier kan man väl säga.Jag kan bara säga att det är ditt eget högre jag som svarar i pendeln, inga andar så som jag ser det. Och ja, man kan säga att man bör båd ebörja och avsluta med att ”be om ljus och beskydd” =)Jag återkommer till detta med pendeln, för jag har litet svårt att omfatta det du säger om att ”de egna energierna styr pendeln”. För att få svar av mina guider via pendeln brukar jag putsa den innan och be en bön som i slutet lyder ”blockera mitt Högre jag, mitt Ego och alla främmande krafter, öppna min kontakt till Universum och hjälp mig vägleda och heala, samt heala och vägled mig. Amen”. När jag ber denna bön har jag märkt att de kontakter jag får är helt oberoende av mitt högre jag. Jag brukar ta kontakt med katter och hundar den här vägen, och senast igår kollade jag upp var min kattfröken befann sig, så hon varit borta hela dagen och inte visat sig alls. Jag fick svar av henne att hon var okay och på väg hem. Eftersom jag ännu inte lärt mig lita på min egen förmåga, så kollade jag upp saken med min väninna som kan hitta försvunna djur, människor och föremål, och hon bekräftade det jag fått svar på genom pendeln. Det här är en av mina många upplevelser med pendeln, alla har vi olika sådana och ingenting är egentligen rätt eller fel. Kram till dig, min vän.

Jag använder mig av min pendel en hel del när jag vägleder mig själv bl a, men även när jag gör mina spirituella inre resor. Men framför allt när jag ska läsa av sk traumaringar/ blockeringar (från tidigare liv) i en reiki eller regressions behandling.
Hej Mariann jag köpte en pendel för jag ville lära mig att få svaren utan att alltid ringa till medium som är rätt dyra, och min pendel snurrar medsols på ja och fram o tillbaka på nej. Jag har haft personer som jag tror vill göra mig illa och följt mig på mina promenader med min hund, och när jag frågat om dom vill mig illa så får jag oftast ja till svar och sen nej. Så vad gör jag för fel?, och jag har med mig skyddande stenar som jag hoppas hjälper mig. Men det här ger mig ångest, men jag måste gå för min fyrfota vän och jag vet inte vilka dom här personerna är bara att dm måste tycka väldigt illa om mig och det enda jag vill är att få gå ifred med min hund. Vänligen Agneta KalaPå vår sida kan du t.ex. handla spirituella stenar, bli spådd i tarot, läsa dagliga nyheter inom andevärlden, vara med i tävlingar och även gå andliga & spirituella kurser.

Hej jag har oxå en sådan pendel men fattar inte riktigt hur jag ska använda den med hjälp av ’energier’känner jag det el ska jag lita på ex jag ställer en frg o den svarar..jag är fortfarande osäker på om jag ’känner’ rätt..hrm krånglig frg jag vet; ) kram
Jag har följt med min son till en butik med kristaller och andliga saker flera gånger och jag har aldrig trott på detta . Jag är ateist ,men var gång vi är i butiken dras jag mot pendlarna . Förra gången tog jag upp en och den bara snurrade runt runt utan rörelse . Jag ställde ingen fråga . Idag tog jag upp en annan pendel som direkt blev tokig . Först runt runt sedan fram och tillbaka . Sonen stod brevid och såg att min hand var stilla . Samtidigt fick jag enorm hjärtklappning och handen jag höll pendeln med blev iskall. Jag blev rädd och la tillbaka den och min son fick känna på min iskalla hand . Hann aldrig ställa någon fråga . Vad kan detta tyda på? Mådde dåligt med tryck över bröstet , svettningar och kall hand ca en timme efteråt .

Hej Sus! Om du går in o kikar på kurser, så har jag en möjlighet till att man kan skräddarsy sin egen kurs och ta den på distans, i just det ämnen som man vill lära sig. MVH Carina =)[/su_not
e]Så visst kan man säga att man ”får hjälp med svaren” men jag skulle vilja gå steget längre och säga att man faktiskt har många svar inom sig själv. Det är mitt spirituella seende, min erfarenhet sedan barnsben och sedan 4 generationer bakåt på min mammas sida. Och det är det som jag skriver om på MIN spirituella sida. MVH Carina

Hej Johanna! Enligt min erfarenhet så är en pendel bara ett längre redskap för ditt eget högre jag/ din egen själ så att säga. Så jag tror inte att du skall se det som att pendeln har ett elakt motiv att göra dig illa på något sätt. När du pendlar skall du kanske göra det på mer neutrala frågor som ”ja” och ”nej” men inte lägga negativa aspekter i det hela. Testa igen och återkom gärna om du har fler frågor. /kram Carina
Hej! Hur salt skall saltvattnet vara vid rening av en pendel. Maken provade min pendel igår och idag hamnade jag här på din sida. Lustigt sammanträffande. Är nybörjare på att använda pendeln. Mvh MajsanFrån början provade jag pendeln mot pappersark med olika indelade sektorer med Ja, nej, kanske etc. men det funkade inte. Sen frågade jag ist om ”Hur ser ett ja ut?”, ”Hur ser ett nej ut?” samt ”Hur ser ett kanske ut?”. För mig blev en rak pendelrörelse JA, en medsols NEJ och en ’kanske’ motsols. Testade lite olika frågor. Ställde en fråga där jag tyckte annorlunda mot vad pendeln sade. Det var lite intressant faktiskt. Jag hajjade till…

Ang. vatten och rening. Jag märker, med pendeln, hur bla kristaller blir starkare om de spolas i kallt vatten före. Det samma gäller säkert oss människor också. En dusch eller skölja ansiktet är inte bara att göra ren sig från smuts. Finns nog annat också som följer med ut i avloppet.Att jobba med Pendel gör att du lättare kan tona in på din intuition – dvs din personliga energi frekvens, du vet snabbt svaren, kanske till och med innan pendeln svarat på din fråga. Det är en häftig känsla att uppleva energin ifrån pendeln som går från din hand ut i din kropp. En pendel skall man alltid rengöra i (salt)vatten och solljus innan man använder den första gången. För att frigöra den från eventuella energier och energiminnen från butiken man köpt den i t ex och detta då helt enkelt för att den ska vara så ren som möjligt när du skall lägga dina energier i den och för att den ska jobba tillsammans med dig och dina energier. Vill du lära dig mer om det spirituella så är du varmt välkommen att besöka mina kurser, där finner du mer information.

Jag vet att man arbetar olika med pendel, det jag lärt mig är att det är ditt högre jag som svarar/ styr pendeln. Men det kan lika gärna vara andra energier som gör det med. Jag tror inte att det finns bara en förklaring utan att alla lär ut olika efetr vad som känns mest rätt för var och en. kram
Jag arbetar också med pendeln, men för närvarande mest för mina vänner och mig själv. Den är ett utmärkt verktyg, tycker jag. Likafullt är det alltid spännande att höra vad andra mediala utövare har att berätta för mig, så om jag inte vinner en konsultation så är det mycket troligt att jag anlitar dig inom nära framtid.När man jobbar med pendel så handlar det om att man jobbar med energier – sina egna energier – det egna högre jaget – som sedan styr ”pendeln” och de svar man får. Det är alltså inte någon liten ”gubbe” som sitter i pendeln och styr den åt dig.

Utöver detta kan pendeln användas för chakra aktivering, healing och mycket mer. För ändamål som dessa bör man använda höger hand eller den hand man är mest bekväm med. För mer information tipsar vi om Lilla Pendelboken.
* Alla kristaller kommer från naturen och varierar därför i storlek, färg och form. Kristallen kan även ha små sprickor som är en del av kristallen, det betyder alltså inte att den är trasig. Din kristall kommer vara helt unik och perfekt för just dig!

En kristallpendel kan användas till många olika saker såsom healing, balansering av chakra, vägledning eller för att förstärka sina intentioner. Det finns pendlar av olika typer av kristaller, och som alltid när det kommer till att arbeta med kristallerna så är det bästa tipset att gå efter din egen intuition. Välj den pendeln du dras till mest, eller den pendel som passar till det syfte du ska använda den till.
Svar: Det kan vara lite olika från person till person. Be dig visa dig ett jag och ett nej och testa den sedan med att ställa några uppenbara frågor som du vet svaret på. /GitteSjälvklart går vilken pendel som helst att använda för alla syften, det viktiga är att du väljer den pendel som ”känns rätt” för dig! Här hittar du pendlar i webbutiken. Jag fick upp en tanke, till månadskiten. Det skulle va jätte kul med sådana saker med i paketen, som pendelplatta olika kristallnät, manifestierings folder/ar, olika att ha i ritualer, ett miniljus, liten bränn kol bit aso.! Mvh Skaffade min första pendel idag. Köpte den i en butik där jag bor, men har följt eran vägledning i efterhand. Jag valde bland olika stenar och det var en rosenkvarts som drig till sig min uppmärksamhet. Det första jag la mörke till, var att rosenkvarts var lämplig gällande kärlek och relationer. Vilket var just detta jag ville ha vägledning i….Jag satte sedan igång efter rening och min pendel har gett mig klara tydliga svar i frågan 🙂 häftigtFick en pendel men av ngn anledning kastades pendeln i bilen (märkte inte att jag höll i pendeln när jag vände mig om och den slogs hårt mot bilen och tappade sin spets… Kan man laga den? Eller är pendeln ”slut”? Kan en lita på en Sten som spruckit? Hört att när en Sten springer eller går sönder så har den slut på energi och kan inte arbeta mer med en.. Gäller samma med pendeln eller kan den funka om jag limmar ihop den?

Klar kvarts: Vid skanning av chakra brukar vi på Kristallakademin alltid använda en pendel av klar kvarts, det vill säga Bergkristall. Kvarts vibrerar med en konstant frekvens och innebär att energin överförs utan förändringar. Detta kan ge en klarare tolkning av chakraskanningen. Forskning har dessutom visat att levande celler kan kommunicera med varandra genom en kvartsplatta!
Obsidian, Turmalin: Svarta kristallpendlar kan vara till fördel om du har frågor om ett beslut, då de svarta kristallerna ofta har en skyddande energi.

Många använder sig av pendlar av ädelstenar under sina sessioner. Kristaller sägs vara ett andligt hjälpmedel när man undersöker livsfrågor. Du kan till exempel arbeta med en variant av rosenkvarts om du vill pendla om kärlek. Enligt kristall experter måste dock stenar rengöras och vårdas regelbundet. Varför det är så och hur man går tillväga kan du läsa i vår blogg om rengöring och laddning av ädelstenar.
Forskare menar att pendeln rör sig i din hand genom okontrollerade muskelrörelser som kommer från dina egna omedvetna tankar. Detta kallas också för den ideomotoriska effekten. För många andligt sinnade människor har pendling en betydelse som kosmisk kommunikation eller information. De ser de svängande rörelserna som meddelanden från sin själ, osynliga guider eller andra energier.Ställ först några frågor som du är säker på vad svaret är. Gör så här tills du ser en konsekvent rörelse i pendeln med svaren ”ja” och ”nej”. Det är svårare att hitta på frågor med ”jag vet inte” och ”jag vill inte säga”. Du kan bokstavligen be pendeln att visa dessa svar. Så snart du är bekant med rörelserna kan du börja med en riktig pendelsession. Hos vissa personer fungerar det från första gången, medan det hos andra tar längre tid att kalibrera och låta pendel spå åt dig.Enligt användarna hjälper en pendel session dig att få fyra olika och särskilt koncisa svar. Därför är det viktigt att ställa enkla frågor för att kunna ta reda på vad pendeln spå åt dig. Användbara tips är:

Du håller pendeln i tråden/kedjan mellan tummen och pekfingret. Handflatan är avslappnad så att instrumentet kan röra sig fritt och underarmen är i en rak linje. Du kanske vill linda kedjan runt lillfingret eller placera bollen mellan ringfingret och lillfingret för att se till att den inte faller ner. Håll handen stadigt eller vila armen på bordet och sen är det bara att spå med pendel.Hur fungerar en pendel och vad kan man göra med den? I den här artikeln kan du läsa om grunderna och hur du bäst kan fråga pendel din. Alla tips för att lära dig spå med pendel finns här!Hur fungerar en pendel? Vissa ser genom en pendelrörelse att din kropp aldrig ljuger, en annan känner närvaron av andligt stöd under pendelrörelsen. Spå med pendel är något som du kanske undrar över. Här hittar du en förklaring så att du själv kan utforska dina frågor med hjälp av pendeln och hur den fungerar!

En pendel är en liten vikt på en tråd eller kedja av ädelstenar, metall eller trä. Människor från olika kulturer tror att vikten rör sig när du ställer en fråga till den. För många människor har pendeln en betydelse som ett instrument för att få information, även spådom pendel. Du kan fråga pendel och få dessa svar:Nu när du känner till de första stegen i en pendel session kan du köpa en pendel som passar dig. Betyder en pendel inte mycket för dig? Det finns också andra symboliska verktyg som hjälper dig att få tillgång till ditt undermedvetna. Tarot är till exempel en välkänd mystisk konst, liksom astrologi eller kristallkikning med en glaskula. Tror du ganska mycket på spöken? Enligt entusiasterna hjälper Ouija-brädet till att få kontakt med osynliga krafter.

Hur tolkar man en pendel?
Såhär programmerar du din pendel: Håll pendeln mellan tummen och pekfingret och låt den bli stilla först. Placera din högra handled under pendeln och be din pendel att visa ett ”ja” genom att fråga, ”visa mig ett ja”. Pendeln då röra sig i cirklar eller pendla sida till sida. Detta blir din pendels ”ja”.
Om du vill lära dig pendla är det enligt experter viktigt att du upptäcker hur instrumentet kommunicerar med dig. För att kunna läsa ja-nej när du pendlar bör du kalibrera den. På så sätt kan du avgöra vilket svar som hör till vilken rörelse och ta reda på din spådom pendel.

Fast, min pendel säger själv att den styrs av min guide, när jag håller den i höger hand. Hon svarar väldigt ofta tvärt emot det jag själv egentligen vill, och när jag lyssnar på henne blir det ofta ändå det bästa resultatet. När jag istället håller pendeln i vänster hand får jag kontakt med "mitt högre jag" och kan fråga frågor som jag själv bäst vet svaret på. Jag har dock en väldigt nära kontakt med min guide,så det kanske är därför hon hjälper mig i pendlandet också…

Hur renar man sin pendel?
Sätt ner armbågen på ett bord så att armen och handen hålls still och stabil. Håll din kristallpendel mellan tummen och pekfingret, ta fram din Salviabunt och rena din pendel med röken från Salvian tills pendeln är helt stilla. Cachad
Om du vill fråga om en speciell person, så använd gärna ett fotografi på personen. Låt Pendeln röra sig över fotot, så att den får känna av det. När Pendeln har slutat att Pendla så kan du börja och ställa frågorna.# 33 jag köpte min pendel för ca 3 dagar sen,har med mej den överallt,känner mej "naken" utan den,så den finns i min byxficka,är de inte bra att bära med sej den jämt?

Pendeln är inte magisk på nåt vis! Det är DU som med hjälp av detta instrument ”öppnar dig själv” – du kan pendla med en vanlig knapp om du vill bara den har tyngd.
Jo, precis, och det "vänstra svaret" kan jag ofta hitta hos mig själv, så att säga. Det högra går ibland heeeelt emot vad jag vill, men blir som sagt bättre resultat då jag gör som "höger svar" säger…

Jättebra artikel. Blir verkligen sugen att prova. Är nyfiken på mina chakror och om de är i balans (vilket jag inte tror de är), sagd att inhandla en pendel. ja tar upp den i mellan åt och de känns tryggs när ja håller i den,när ja såg den i affären så fastna ja för den direkt,den va inte fin alls,fanns andra fina färger,men ja fastna för den "simpla" bergskristallen.. ja stod och höll i den,kunde inte slita handen och ögonen från den,så när ja skulle ta i den igen å hålla den då föll den ner i min hand från ställningen där den hängde! hon som ägde butiken sa att oj den föll nästan över dej! hihihi de va lite komiskt! Vilken bra artikel! Jag har funderat på att köpa mig en pendel men när jag läste artikeln kom jag på att jag kan använda ett smycke jag har fått, som betyder mycket för mig. har precis pendlat igång, och det fungerade superbra!

#44 Jag har hört något om att ens guide kan stå på olika sidor om dig, och framför eller bakom, beroende på hur ofta du ”hamnar i trubbel” så att säga. Jag har alltid, när jag haft problem eller varit… Osäker på om hon verkligen Är där, tittat mig över höger axel. Hon står snett bakom mig till höger. Kanske är därför jag får bäst kontakt med höger hand? 🙂
Om du ramlar bakåt, så prova med nästa ametistpendel och se om den fungerar bra för dig. Om den inte gör det och det finns inga fler ametistpendlar kvar, så är det itne rätt kristall för dig!

Jag har lite funderingar. Jag har nyligen skaffat mig en pendel via nätet, och sedan hittade jag (äntligen) en butik här i stan som jag inte visste om när jag köpte min första pendel, så nu har jag två som fungerar bra!
köpte oxå tarotkort, kristallkula, hälsomagneter, trollstav,och lite blandade kristaller som jag inte riktigt har haft tid att ägna mej åt än. men jag har tänkt att jag ska lära mej lite mer om hur man använder sakerna. och här på insidan har jag fått många bra tips och lärt mej mycket om olika kristaller och nu pendeln oxå, jag är mycket tacksam för det.En kanon bra artikel Lotta, kul att den kom nu i dag, jag har en pendel, av hematit, jättefin, och jag har inte haft den framme på ett tag, men innan i dag hade jag den och jobbade lite med den. Man fick fram mycket ur texten, saker som man undrat över, så tack…=)

Och är jag först började pendla höll jag den automatiskt i höger, och bad om ett svar på en fråga där mitt undermedvetna omöjligt kunde svara… Och det fick jag.
Så bär du din pendel och var stolt över den. Skulle jag ha fel (vilket är rätt otroligt ;o) ) så fungerar säkert all kärlek och stolthet du känner som motvikt mot ev negativa vibbar..Sen om man t ex. inte vet vad man ska åka på semester, så tar man fram kartan och kan få hjälp av pendeln till detta. Det finns så mycket att göra med pendeln. Har inskaffat mig en pendel för 4 års sen och satt igång den nu och den fungerar jätte bra, alla frågor har stämt in… jätte nöjd med den =). Har lärt den Ja, nej, vet ej.. Har för mig jag har hört något om dom står framför en så behöver dom skyddas. Står dom längre Bak behöver inte så mycket skydd Lite närmare bakom en behöver man knuffas framåt ibland. Sen något med vänster och höger.Kul och intressant läsning. Jag har under en tid försökt använda pendel men det funkade inte alls. Fast i höstas lossnade och nu använder jag den till mycket precis som du skriver. Ett bra och roligt redskap!! Nu har jag flera olika beroende på vad jag ska göra. Den handen som känns bäst för dig. Det finns så mycket regler om vilken hand man ska hålla i m.m. Men försök att göra det enkelt för dig, så att det känns rätt för dig. Finns inget rätt och fel inom detta område. Men jag läste någon annanstans att man gärna ska bära pendeln med sig för att på så sätt ladda den men sina egna energier. De är ju även väldigt vackra så de skulle ju mycket väl kunna fungera som smycken. Men kedjan är ju för kort för att användas som halsband och för lång för att låta den hänga med.

Vilka faktorer påverkar en pendel?
En pendel kan definieras som en anordning som har en periodisk rörelse vars energi bevaras och omvandlas mellan potentiell energi och kinetisk energi. Denna påverkas enbart av två faktorer, vilka är längden av pendeln samt tyngdaccelerationen.
Jag har en i bergkristall som jag köpte i Spanien för många år sen. Men höger och vänster har jag inte tänkt på alls. Händer att jag bytar vänster till höger och tvärtom. Men jag har min guide på vänstra sidan, Så jag ska testa de nästa gång se vad jag får för svarSen när du vet Pendelns språk så är det bara att börja pendla. Ett tips är att fråga gärna samma fråga två gånger, men omformulera frågan så att du får ett "rätt" svar.

Pendeln är inte magisk! Det är en visare av DIN EGEN MEDIALA FÖRMÅGA.. av din egen intuition.. eller av vilka signaler du får av dina guider- välj valfri tolkning,
Sist av allt så håller du Pendeln över Kronchakrat och då börjar pendel snurra för att balansera alla chakran. Du håller kvar pendeln tills den slutar att röra sig, eller ändrar rörelse.Sen börjar du om igen och håller pendeln vid varje chakra och börja med Baschakrat och går nerifrån och uppåt. Om chakrorna är balanserade så ska pendeln röra sig fram och tillbaka. Fråga gärna personen som du har balanserat hur det kändes och hur hon/han mår. #33 har du några bra råd till mej att kunna använda den? ja vill ha den till att kolla auran och kolla energier i chakran,kanske vet du hur man gör chakra balansering på lättast sätt? Ibland när jag pendlar så snurrar pendeln så fort och hårt att jag knappt kan hålla fast den.Detta händer oftast när jag håller den över kronchakrat.Vad beror det på? I artikeln står det att det är Jag, Mitt högre jag eller mina guider som styr pendeln. Kan det då vara så att om jag t ex frågar om jag kommer att få jobbet jag sökt så är det mitt Jag som styr svaret till ett Ja eftersom jag så gärna vill ha det här jobbet, men sen visar det sig att jag inte får det. Att pendeln styrs av min önskan alltså. Frågan är: Om jag skulle göra om dem med ett smyckeslås, så man kan ta av kedjan och använda pendeln som ett smycke, skadar man pendeln i dess funktion? Vad tror ni?#46 Jag fick inte höra att det betyder något speciellt, bara att om de är framför hamnar man ofta i "trubbel" och bakom är de mer… Passiva, liksom. Men sidan de står kan mycket väl ha att göra med hur mycket kontakt genom pendeln man kan få, du kan väl fråga om din guide tycker att det är bäst att hjälpa dg om du håller i vänster eller höger? Min är som sagt höger, hon får nästan ingen kontakt alls om jag håller i vänster… Det går också att pendla över kartor för att bli tipsad om bra förslag på resmål, ställen att flytta till, eller om du undrar var en särskild person befinner sig. Innan du börjar att använda en pendel är det tillrådligt att rengöra den först och ladda den med din egen energi. Det enklaste sättet att rena pendeln är med salvia!När du är redo att börja pendla, sitt med kristallpendeln och håll kedjan mellan tummen och pekfingret. så att din hand vilar med den nedre delen av pendeln i din uppåtvända handflata. Pendeln ska nu vara helt stilla och du kan flytta bort handen från pendelns botten. När du flyttar handen kommer pendeln att börja röra sig efter ett tag!

Vad menas med pendel?
En pendel är en mekanisk anordning med periodisk rörelse. Pendelns mekaniska energi bevaras och omvandlas kontinuerligt mellan potentiell energi och rörelseenergi, se oscillation.
Kristallrummet AB startade 1990 med en smyckes och kristallbutik i Gamla Stan på Västerlånggatan 21 i Stockholm. 1993 öppnade vi butiken på Hökens gata och startade vår försäljning till butiker runt om i Norra Europa. 1999 lanserades den första webbshopen.

Vad händer om du ökar pendelns längd?
pendelns rörelse beror inte på vikten utan bara på längden alltså längre pendeln svänger långsam och kortare svänger fortare än långa .
När du börjar och öva, prova att ställa enkla frågor med pendeln, som "Är det onsdag idag?", "Är min bästa väns namn Ellen" eller "Bor jag i Skottland?". Detta hjälper dig att få ett bättre grepp om hur din pendel svarar och hjälper dig att få mer förtroende för att använda den.Kristallpendlar rör sig, antingen i en cirkel eller fram och tillbaka. Be pendeln visa dig hur Ja ser ut samt Nej, det kan vara olika för olika pendlar!

Ett av de mest använda verktygen för att komma i kontakt med sitt högre jag samt spådom är kristallpendlar. Konsten att använda en pendel är något som alla kan lära sig och behärska och njuta av att experimentera med!
I sin enklaste form kan du använda en pendel för att svara på frågor eller hjälpa till i beslutsfattande. En pendel fungerar genom att använda din intuition och sjätte sinne. Pendeln fungerar som en form av mottagare och sändare, från ditt högre jag, skyddsänglar och andliga lärare.Vad centrifugalkraft är blir en längre diskussion och i det här sammanhanget är vi bara intresserade av vad som påverkar kulan och därmed kraften i snöret och det är centrifugalkraften (som motverkas av en centripetalkraft riktad inåt som du skriver). Vill du gräva dig ner i teorin så kan du nog hitta en del matnyttigt på Wikipedia t ex men det är inte nödvändigt för det här exemplet. Jag har, efter lite googlande, förstått att jag ska använda mig av energiprincipen. När vinkeln är som störst står kulan stilla, alltså är den kinetiska energin noll men lägesenergin större än när kulan är längre ner i pendeln. Kraften som uppkommer av gravitationen är ju riktad rakt nedåt men du är intresserad av den delen som går i trådens riktning.Den får du fram med lite geometri. När jag räknar ut F = ma, vilket är detsamma som F = mv^2/r, får jag väl den resulterande kraften, eller? Jag har inbillat mig att S och F1 i det här fallet alltid är lika stora och "tar ut" varandra och att den resulterande kraften alltså är F2, den som är riktad vinkelrätt mot tråden. Men det kanske inte stämmer? Är F1 och S alltid lika stora? Tack, men jag kommer inte riktigt i mål. Centrifugalkraft har jag lite dålig koll känner jag. Har bara läst om centripetalkraft, men är centrifugalkraften alltid lika stor centripetalkraften men riktad åt motsatt håll?

Jag har ritat en bild på det hela, där kraften S går i trådens riktning, in mot cirkelns mitt, mg rakt nedåt, men delas upp i två komposanter, en i trådens riktning, fast utåt (alltså motsatt S), kallas F1, och en som är riktad vinkelrätt mot tråden, mot pendelns lodlinje, kallas F2.
För att det är två krafter som påverkar kulan när den är i en cirkulär rörelse, dels tyngdkraften och dels centrifugalkraften, och det är summan av dem som hålls emot av spännkraften i snöret. För att förstå vilken kraft du har i snöret så måste du räkna ut den komponsant som verkar i snörets riktning. När det gäller centrifulakraften (F2) är det lätt för den verkar alltid i snörets riktning och när det gäller tyngkraften har du redan räknat ut den (F1) så kraften i snöret S blir då F1 + F2Tänk på att kulan inte befinner sig i jämvikt. Kulan genomgår heller inte en rotationsrörelse med konstant vinkelhastighet. Tvärtom accelereras kulan i såväl radiell- som tangentiell led.

Vilka krafter verkar på en pendel?
När pendeln är i rörelse så påverkas kulan av två krafter, en som uppkommer av gravitationen och en som uppkommer av att kulan färdas i en cirkel (vi kallar den centrifugalkraft och det går att utveckla men vi kan hålla oss till det för den här uppgiften).
När pendeln är i rörelse så påverkas kulan av två krafter, en som uppkommer av gravitationen och en som uppkommer av att kulan färdas i en cirkel (vi kallar den centrifugalkraft och det går att utveckla men vi kan hålla oss till det för den här uppgiften). Uppgiften är att bestämma kraften i tråden när den är i rörelse och då måste du hitta ett uttryck för de båda krafterna vid en godtycklig vinkel.Vill du ha fler svarsalternativ än JA och NEJ kan du skriva ut vår gratis mall för att spå med pendel eller göra en egen: Rita upp en stor cirkel med en mindre cirkel inuti på ett papper. Dra linjer mellan lilla och stora cirkeln så du får lika stora tårtbitar. Skriv din fråga i den lilla cirkeln och olika svarsalternativ i tårtbitarna på cirkelns övre halva. Ta alltid med svaret "Annat" eller "Övrigt" ifall du inte har tänkt på det rätta svaret. Nu låter du pendeln hänga över frågan och så ser du åt vilket svar den börjar pendla.

Informationen man får från pendeln sägs komma från samma källa som sin intuition, nämligen sitt undermedvetna eller från sin guide eller skyddsängel. Visa »
Det är enkelt att använda en pendel för spådomar. I denna artikel får du veta vad man behöver och hur man gör för att få svar på olika typer av frågor, göra en chakrabalansering och få hjälp att hitta försvunna saker.Det är enkelt att använda en pendel för spådomar. I denna artikel får du veta vad man behöver och hur man gör för att få svar på olika typer av frågor, göra en chakrabalansering och få hjälp att hitta försvunna saker. Visa »

När du har valt ut vilken pendel du ska arbeta med börjar du med att rengöra den från smuts och gammal energi. Det gör man likadant som när man rengör kristaller. Håll den till exempel under rinnande vatten tills du känner att den är ren och har återfått sin styrka och klarhet. Man kan också lägga den i en skål med salt eller vatten under natten. Ett annat alternativ är att låta den ligga utomhus en natt i månsken.Pendeln går också att använda på objekt, tex en karta för att hitta försvunna människor, saker eller husdjur eller en kalender för att få fram ett datum. Placera din pendel direkt på ett objekt för att testa det. Du kanske vill testa något livsmedel, medicin, ädelsten, blomma eller avgöra vilka behandlingar som är bra för dig genom att skriva ner namnet på några av dem. Du kan testa energin i ditt hus, utvärdera ditt sovrum och mycket mer. Du kan till och med använda pendlen till att hitta saker genom att följa pendelns riktning, när den ändrar riktning så följer du efter.

Ibland roterar pendeln inte utan svänger fram och tillbaka eller sidledes istället. Först måste du bestämma vad varje pendelrörelse betyder för just dig. För att lära känna din pendel så gör ett test med en fråga du vet svaret på, t ex Heter jag Xxxxxx? Notera hur svaret ser ut - det är pendelns JA-svar. Gör sedan tvärtom, ställ en fråga där du vet att svaret är nej för att få pendelns NEJ-svar.Om svaret blir otydligt kan du ställa en följdfråga för att försöka förstå varför. Fråga t ex "Finns det inget svar på min fråga än?" eller "Är det bäst för mig att inte veta något nu?" Om pendeln inte vill röra sig så sluta och lita istället på att universum ser efter ditt bästa.

Sätt dig vid ett bord och placera din armbåge på bordet. Håll pendelns snöre/kedja mellan tummen och pekfingret och låt den hänga fritt. Lägg din andra hand på bordet. Sitt rak i ryggen så energin kan flöda fritt. Det är viktigt att dina egna vibrationer från din kropp kan flöda fritt genom din hand till pendeln. Slappna av och fokusera på din fråga.
Vill du inte spå dig med online pendeln som inte passar för alla frågor kan du istället använda en vanlig pendel för spådom. Det finns olika typer av pendlar och du kan också göra en personlig pendel. Om pendeln börjar rotera medurs så är svaret "JA", om den roterar moturs är svaret "NEJ". Du kan också testa pendeln innan du börjar, se nedan. Du kan även skriva ut vår gratis mall pendelkarta för ja- och nej-frågor. Du kan också fråga efter en veckodag med hjälp av en nummerkarta. Veckodagen representeras av en siffra: 1. Måndag 2. Tisdag 3. Onsdag 4. Torsdag 5. Fredag 6. Lördag 7. Söndag. Testa först pendeln så att dagarna stämmer överrens med siffrorna. Skriv gärna ut vår pendelkarta med siffror.

Similar Posts