Besatt Av Demon

Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga

Vid midnatt är det premiär för ”Exorcismen i Eksjö”, ett nytt ljuddrama från P3 Serie med en unik blandning av Hollywoodskräck och en rättegångspodd. I den stjärnspäckade rollistan hittar man bland andra Hampus Nessvold, Saga Becker, Freddie ”Fab Freddie” Svensson och Magnus Krepper.
På Tyda.se kan du hittar ord med dess synonymer, betydelse, användningsområden och få korsordshjälp. Här finns översättningar mellan svenska och engelska, tyska, franska, spanska, norska och danska.

Godisaffären på Saratoga Avenue i New York var av det ovanligare slaget: på framsidan såldes slickepinnar till barnen, på baksidan lejda mördare till maffian.
I 2 000 år har demonen Legio hemsökt mänskligheten. Första gången han nämns är i Matteusevangeliet när han slåss mot Jesus. Men i slutet av 1700-talet dyker denna demon upp i Hässelbyholm. Och denna gång har han intagit en liten flickas kropp …

Har exorcismen i Eksjö hänt på riktigt?
Serien är inspirerad av verklighetens religiösa exorcismritualer, liksom av klassiska skräckfilmer. Skaparna är manusförfattarna Daniel Karlsson och Ida Kjellin. 2020 är de också aktuella som författarna bakom långfilmen ”Min pappa Marianne”.
När Jesus kom fram till foten av berget Gerasa i dagens Jordanien vände han sig mot folksamlingen, svepte med handen och bad dem stanna. Han ville ensam företa sig den mödosamma vandringen mot bergets ökenkarga topp i den gassande värmen.It is nevertheless imperative to distinguish the actuality of Satanic forces from popular misconceptions handed down to us from folklore. For example, Satan is supposed to have horns and a tail, yet otherwise look like a human being. If we actually conceive Satan in such terms it would be highly unlikely that we will ever receive a visual confirmation of his existence.

Claims that the devil made me do it are futile. If one were to rid himself of the negative, destructive or evil elements he has within himself, Satan would become powerless.
I de mer extrema fallen eller när den aktuella energin är starkt negativ, kan en experientiell (upplevelsebaserad) metod vara till hjälp. Den besättande energin kan då tillåtas att ta sig sitt fulla uttryck, leva ut i en trygg och säker omgivning, vilket leder till att den löses upp eller integreras, eller att anden försvinner, beroende på hur man tolkar företeelsen.

Är demon korsord?
Synonymer till demon (inom vanliga uttryck)devil.fiend.daemon.daimon.
Satanic influences can affect a person only as long as he cooperates with them. Man is influenced by Satan only when he makes a base for him. Ultimately, each person is responsible for his own feelings, thoughts and actions.

Det kan t ex. visa sig att energin förmedlar att den är en människa som dött, men inte insett eller velat acceptera att den förlorat sin fysiska kropp. Eller så kanske den beskriver missriktad omtanke som blir till besvär för den levande personen, som har känt anden i livet. Hur man är tolkar företeelsen, tycks det terapeutiska förhållningssättet att direkt kommunicera med anden eller energin fungera, eftersom den just då överskuggar resten av individens personlighet.
Edith Fiore har beskrivit vissa framträdande symtom vid den här arten av problem av mildare slag (observera att inget av dem i sig tyder på besatthet):När det finns en själ per kropp så anses man inte besatt. När det finns fler än en själ per kropp och ingen av dom är dominerande – eller – det finns ingen klar indikation på vilken själ är dominant framträdande för kroppen utan det framträder olika personligheter vid olika tidpunkter. Dessa personligheter är – oftast – väsenskilda från varanda så till vida att dom är väldigt lätt att skilja åt men lika så till vida att dom tillhör samma kategori. Intelligenta själar, barnsliga, dumma, elaka etc.Modern medvetandeforskning har visat att besatthet varken är någon mystisk ockult företeelse, eller en produkt av skrock. En del upplevelser och fenomen som kan uppträda under en andlig-psykisk utvecklingsprocess eller kris, kan i vissa fall till stor del likna det som under historien beskrivits som att vara ’besatt’. Moderna forskare som studerat denna företeelse är exempelvis psykologen Edith Fiore och psykiatern Stanislav Grof (se boktips). Sådana upplevelser kan även i sig utlösa andligt-psykiska kriser.

Hur vet man att en demon är i närheten?
Djur har ofta lättare än människor att se att någon från andevärlden är på besök. Om katten eller hunden verkar känna av anden då är det ett besök. Andevärlden kan få elektriska apparater som TV:n och datorn att störas, startas och stängas av. Tända och släcka lampor och få dem att flimra.
Ultimately, the best teacher in these matters is experience itself. As one begins to walk a spiritual path, he will frequently encounter all kinds of disturbances, obstructions and temptations. It is such experiences as these which have led those who have gained a certain spiritual enlightenment to conclude there are satanic forces that work against individuals and that have contributed to the destructive nature of human history.Someone, perhaps C.S. Lewis, has quipped that since Satan is the father of lies, his most effective deception has been to tell people he doesn’t exist. If we are not

It is important to recall that Satan is an expert of disguise and appears in a variety of ways depending at least in part upon what we expect. Baudelaire, the poet–and for a time a confirmed Satanist–reminds us, The devil’s first trick is his incognito. If he sometimes manifests himself in a manner which makes his identity crystal-clear, more often he appears masked in an attractive form. looking for him, he can do his work without much fear of discovery. If physical objects can skip our notice simply because we are preoccupied with other matters, how much more difficult it is to perceive spiritual reality which we cannot easily see, hear or touch. This is particularly true in the modern age in which Western man has largely restricted his attention to the temporal rather than the eternal, the material rather than the spiritual, the human instead of the divine. Regardless of our awareness of spiritual forces, they are still realities. I mildare former kan besatthet yttra sig som oförklarliga önskningar, behov och handlingar man kan tro är ens egna men som inte överensstämmer med individens medvetna vilja eller personlighet. Detta kan tolkas som att en ande har tagit personen i besittning och agerar ut sina behov och önskningar genom honom eller henne, alternativt att personen är fångad i transpersonella eller arketypiska energier som inte kan hanteras av personligheten.I de mindre extrema fallen kan man hantera besatthet på ett vanligt terapeutiskt sätt, företrädesvis under ett avslappnat medvetandetillstånd eller hypnos, men med den skillnaden att man i första hand behandlar den besättande anden. Man kommunicerar med den aktuella energin som en verklig varelse, och talar om för den att den bör sluta besvära personen i fråga. I vissa fall kan en längre terapeutisk process behövas, beroende på andens eller den psykiska energistrukturens egenskaper.

I de mer extrema fallen kan besatthet yttra sig som ofrivilliga kroppsrörelser och förvridna ansiktsuttryck, förändrad röst och röstläge och liknande, och mycket starkt förändrad personlighet. Inte sällan rör det sig om uttryck av stark vrede eller hat, och i vissa fall till och med ondska. Man kan tolka företeelsen som att en så kallad osalig, negativt inställd ande har tagit över en persons kropp, eller att starka arketypiska krafter tillfälligt överskuggar individens personlighet. Hur man än tolkar företeelsen, finns vissa beprövade och fungerade sätt att handskas med den.
Många poddar släpper av förklarliga skäl Halloweenavsnitt just nu. Lika så gjorde Ben Mitkus och Caroline Johansson. I podcasten ”Good Vibes” berättar nu Ben Mitkus om när han enligt egen utsago blev besatt av en demon.I Besatt av demoner skildras hur helt vanliga människor har blivit besatta av demoner eller onda andar. De berättar med egna ord om sina skrämmande upplevelser och upptakten till dem. Dessutom återskapas händelserna med hjälp av rekonstruktioner av besatthetens olika faser. Efter det följer en exorcism som är en utdrivning av de onda andarna. Den processen har spelats in för att återspegla de besattas häpnadsväckande erfarenheter.

– Människor som tror sig behöva exorcism hänvisas till psykiatriker, psykolog eller terapeut. Men det vanligaste är att de har mest behov av någon som lyssnar på dem, som ber med och för dem, skriver Kristina Hellner talesperson för Katolska kyrkan i Sverige i ett mejl till Sändaren.
På internationella katolska sajten aleteia.org påminner man om att ”Jesus praktiserade exorcism och att det är från honom kyrkan fått den kunskapen, samt att den utgör en del i kampen mot satan.”Biskop Joseph Bonnemain i räto­romanska staden Chur i östra Schweiz vill tona ned den katolska traditionen gällande exorcism. Då han anser att andebesvärjelse inte är den enda vägen för att erbjuda hjälp, anställer han ingen ny präst som enbart arbetar med liknande frågor. Platsen har varit vakant i stiftet sedan 2020 och det är biskopen som anförtror någon till denna specifika uppgift.– För varje människas behov måste man hitta ett skräddarsytt stöd. När det finns alternativ till exorcism, hänvisar jag till läkarvård och psykoterapi, säger biskop Joseph Bonnemain.

I Sverige, där den katolska kyrkan har 128 000 registrerade medlemmar, finns ingen särskilt utsedd exorcistpräst sedan över fem år tillbaka. Det har dock funnits tidigare.
– Att verka utan en exorcistpräst är en synd. Då kan man inte peka ut djävulen, vilket är att försvaga katolicismen som religion, säger franske exorcistprästen Guy-Emmanuel Cariot i medierna.

Nyhet | I Mikaelikyrkan, i mitt i centrum i Skärholmen i Stockholm, har alla vägarna förbi; andliga sökare och trogna församlingsmedlemmar, såväl som knarklangare och alkoholister. Sedan ett år…
När biskopen i schweiziska Chur nyligen meddelade att ingen ny ”exorcistpräst” ska anställas i stiftet, startade en stark kritik inom den katolska världen.Om det finns demoner på riktigt? Har länge funderat på om jag har en demon inom mig? Jag blir arg ofta väldigt arg. Jag kan känna av både ondska och god kraft från Gud. Nån som kan sånnt här, behöver hjälp isåfall.Jag har varit hos en hodja eller vad det heter och det är rena bullshiten alltså de lurar en att tro att man är besatt av något och tror att dom är övermäktiga och kan hypnotisära o allt sånt men det är rena bluffen.Kan du beskriva det som händer dig i lite mer detalj? Jag tror även på ”demoner” eller jinn som det heter och nog finns dom alltid. Två nära vänner till mig blev besatta. Idag mår dom bra. I senare tid, efter Platon, tilldelas i litteraturen liksom i folktron en ”daimon” åt var människa såsom hennes dubbelväsen eller skyddsande. Eller också betraktades demonen som den vandrande ande, som tagit säte i människan och utgjorde personens själ. Vissa rationaliserande senstoiker gjorde ”daimon” ifrån att vara en andevarelse för sig till det gudomliga, förnuftiga i människan. En demon (gr. dai’mon, lat. daemon) är en övernaturlig varelse. Historiskt sett förekommer tro på demoner, eller berättelser om demoner, inom religion, ockultism, litteratur, fiktion, mytologi och folktro, såväl som i media som serier, datorspel, filmer och tv-serier.

Tron på demoner går förmodligen tillbaka till äldre stenåldern, och härrörde från mänsklighetens rädsla för det okända, det konstiga och det fruktansvärda.
Lägre gudomligheter och andar, liknande grekernas demoner, förekommer med olika betydelser i all folktro. Sokrates ”daimonion” uppenbarade sig som en röst som varnade honom för det han inte borde göra. Demoner är enligt den judisk-kristna teologin fallna änglar som Satan drog med sig i syndafallet.

Ordet ”demon” härstammar från grekiskan, där det ursprungligen betydde ”andevarelse” eller ”gudomlig kraft”. Ordet kommer från det grekiska ordet ”daimon”, vilket sannolikt härstammar från ”daio”, som betyder ”att fördela eller dela ut”. I den klassiska grekiska litteraturen, åtminstone hos Homeros och skalderna, är en demon ett slags gudaväsen av lägre ordning.
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!Demon besatt liten flicka på natten. Mad skrämmande flicka på mörka natten. Skräckbakgrund med barn besatt av djävulen. Spöke av liten flicka på mörka natten. Andra världsliga krafter och barnspöket i mörker

Förra veckan kunde Bellas mamma Rachelle Bond och hennes pojkvän Michael McCarthy gripas, misstänkta för mord eller medhjälp till m
ord samt brott mot griftefriden.
– Det som störde honom mest var att de båda två, men särskilt McCarthy, låste in flickan i en garderob i en halvtimme eller timme medan hon skrek för att bli utsläppt, säger åklagare David Deakin enligt NBC News.Styvpappan gick in till Bella Bonds rum för att, som han sa, lugna ner henne. När Rachelle Bond kom in i rummet lite senare stod Michael McCarthy lutad över barnet och med handen på hennes mage.Hej Maria! Exakt vad det betyder kan jag inte svara på men det är ett tecken förmågan att förnimma impulser från andevärlden. När saker flyttar på sig är ofta ett tecken på att andevärlden vill pocka på uppmärksamhet. Hälsning Margareta

Hej Carina! Din medialitet öppnas upp alltmer och då kan andevärlden få för sig att pocka på din uppmärksamhet. Det verkar vara effektivt då du vaknar av skramlandet. Om du tycker det är obehagligt så säger du vänligt med bestämt ifrån.Dofter är ett sätt för andevärlden att väcka dina tankar på en specifik person som gått bort eller något minne som vill berätta något för dig. Fysiska sensationer som att man får gåshud, känner rysningar, kyla, värme eller ett inre lugn är också andra sätt andevärlden arbetar på.

Hej! Det är alltid sunt att utesluta sådant som kan skapa rivmärken på naturlig väg. Exempelvis som att du själv råkat klia dig, kliat dig efter någon insekt, kommit emot något i sömnen eller något du inte tål. Jag har hört talas om att det kan ske, men aldrig upplevt det själv på något sätt.

Ett mycket vanligt tecken är att andevärlden kommunicerar genom husdjuren. Djur har ofta lättare än människor att se att någon från andevärlden är på besök. Om katten eller hunden verkar känna av anden då är det ett besök.
Hej Jennie! Med största sannolikhet handlar drömmen om olika aspekter av dig själv, något du släpper taget om och lägger bakom dig. Det kan väcka motstånd eller kännas obekvämt i början. Du vet bäst vad som händer i ditt liv just nu.

Hej! När jag var och sov hos min kille förut. Då när vi skulle sova när klockan var runt 18-20 tiden för att han skulle gå lägga sig tidigt på grund av jobbet… då mådde jag lite dåligt en stund den kvällen och låg å tänkte på min morbror…. Någrs timmar senare så går min väckarklocka igång hemma ca 23:00 å sluta igen efter, det är sån väckarklocka som spelas om å om å om igen tills man är tvungen å stänga av. Betydet det att min morbror förstod att jag inte mådde bra å försökte förmedla de till min mamma?
Det är vanligt att de besöker oss i drömmar och vill förmedla budskap. Du kan få telepatiska tankar från din vän i andevärlden som vill berätta något för dig. Försöka att lita på att det är en sann kommunikation. Du kan känna av energier, en närvaro från andevärlden.

Finns det demoner?
Vi är många tusen i Sverige som vet att demoner finns, men nu skriver jag för dej som inte vet. Det finns två världar. I den andliga världen finns det andra andliga personer/andar, som också kallas demoner eller onda andar. Genom egna erfarenheter så har många människor fått veta en del om dem, av dem.
Spelar det någon roll när i tiden en person gått bort tills man kan få kontakt med dem? Alltså spelar det roll om det är 10 år sedan eller 1 månad sedan de gick bort?

Hej! Egentligen inte men man brukar säga att inte för nära i tiden efter att personen har lämnat jordelivet. Variationen är stor och flera andra faktorer spelar in som till exempel att mottagaren måste vara redo och tvärtom.Andevärlden har många sätt att visa på sin närvaro. Innan du har öppnat upp och kan kommunicera direkt med din guide eller känna av energier så får du andra tecken på att en ande är nära.

Hej, jag är besatt av en demon, jag har inte känt min egen själ på länge, jag önskar att få hjälp att få ut den här demonen för att hitta min egen själ igen. Tacksam för svar.
Hej! Jag ger samma råd till dig som alla andra som mailar mig liknande frågor. Det bästa är att be om ett samtal med din pastor i församlingen där du bor. Då kan du få råd, vägledning och förbön. Gud välsigne dig! Sökte mitt problem och fann denna sida. Bokstavligt talat, är jag besatt av en demon. Jag varken trollar eller har psykos. Tror inte psykos pågår i några år. Hindrar började skälla på mig och alla vet vad man säger om sånt. Jag har sett demonen och den har kommit över mig. Jag kämpade starkt med att ignorera den för att den annars tog över mig. Nu har jag kommit till en punkt då jag klarar av att prata om det och söka hjälp istället för att ignorera och konstant förtränga. Finns mycket jag skulle kunna berätta om min situation men väntar lite… hoppas bli trodd och få hjälp någonstans, hoppas på ett svar. För något år sen testade jag alla böner jag kunde finna, spelade upp många på youtube. Jag klarar inte detta ensam och undrar om Sveriges präster har någon kunskap om detta eller ens tror på sånt här. Mitt namn är Christian Mölk och jag är pastor i Pingstkyrkan i Härnösand. Jag är även engagerad i Pingströrelsens integrationsråd och frikyrkornas #rättilltro. Mitt första råd till dig är att be till Jesus och berätta om hela din situation för Honom. Jesus kan både ta bort det jobbiga i ditt liv samtidigt som han kan ge dig det du längtar efter. Mitt andra råd är att kontakta en pastor i en församling där du bor. Du behöver samtala med någon samt få förbön. Jag hjälper dig gärna med det om du vill.

Tänk dig att du är på väg att uppnå ett mål när du upptäcker ett problem – ett oväntat hinder i vägen som du inte vet hur du ska ta dig förbi. Dessa hinder (eller utmaningar, eller ”demoner”) finns i alla storlekar och former. Vissa är externa och vissa är interna, men de har en sak gemensamt: de ställer sig i vägen, mellan dig och dina mål.
Den kontrollerande demonen (som till exempel säger att ”en familj betyder mer stress och inget eget liv”) skapar en negativ attityd som håller dig tillbaka och måste omvandlas till något mer positivt.Dessa problem kommer från omvärlden och orsakas av externa faktorer som du inte har någon kontroll över. Det kan till exempel vara en överväldigande arbetsbörda, eller en familjemedlem som kräver tid och uppmärksamhet. Om så är fallet behöver du ge dig själv tid att tänka ”runt” problemet för att se det från olika vinklar och hitta en ny färdplan för att nå ditt mål.

Hur kommer det sig att vissa ger upp så fort de stöter på utmaningar, och att andra lyckas oberoende av hur många hinder som ligger i deras väg? Den enda skillnaden mellan framgång och misslyckande är hur man hanterar sin rädsla och tar itu med hindren. Men för att lyckas med det behöver du förstå hur dessa demoner fungerar.Inre demoner är mycket svårare att se, eftersom de har sina rötter i dina tankar eller känslor. Ofta har de suttit i ditt inre under en längre tid, där de påverkar hur du uppfattar olika situationer. Här kommer ett par exempel på inre demoner: Att förändra hans inre fokus gav en direkt påverkan på hans utåtriktade agerande. Tack vare sitt stärkta självförtroende blev han mera bekväm med att stå upp för sig själv som person, han började ställa förtydligande frågor, diskuterade sig fram till rimligare tidsscheman, bad om hjälp och visade upp en starkare närvaro. I gengäld började hans chef respektera honom mera, behandla honom som en vuxen person och blev mindre krävande. Deras relation förbättrades radikalt, och allt tack vare min klients ändrade syn på sig själv. Vi kom fram till att min klient utvecklade sitt dåliga självförtroende i unga år genom sin relation med en aggressiv far. Därför fokuserade vi på att omstrukturera den bild han hade av sig själv genom att skapa en annan starkare syn på hans kvalitéer, styrkor och förmågor och att samla bevis som stärkte denna nya uppfattning. Genom ihärdig övning insåg han att denna omgjorda självbild påverkade honom på så vis att han kunde uppträda på ett helt nytt sätt.Den här berättelsen visar att när vi ändrar vårt sätt att tänka kan vi också förändra våra invanda beteenden. Vi kan börja ifrågasätta det vi trodde var sanningar, och inse att det som visar sig i form av villfarelser och självbedrägerier ofta har sin grund i vad vi har hört om andra personers upplevelser. Vi kan lära oss att skapa vår egen sanning och med den som bas kan vi agera utifrån en starkare självbild.

Finns exorcism på riktigt?
Exorcism som rituell praxis förekommer inom LKK och finns i kyrkans liturgi i dop av barn och vuxna, rening av föremål och vigvatten, välsignelse av hem och vid läkegudstjänst.
I det här läget skulle det vara enkelt att enbart skylla på den här chefen och anse att han måste ändra sitt beteende. Det är visserligen sant sett ur en del aspekter, men vi har inte rätt att ändra på andra, vi kan bara arbeta med våra egna beteenden.

Tänk på dina rädslor. Det kan vara allt från spindelskräck till rädsla för att hålla en presentation eller att inte vara omtyckt. Lista vilka beteenden de triggar igång hos dig. Sträva efter att förstå deras betydelse för den osäkerhet du upplever i ditt tänkande och agerande (eller icke-agerande). Att bli medveten om sina rädslor och deras inverkan är en bra början.
Om vi vill utveckla våra beteenden mot mera säkerhet och bestämdhet måste vi granska hur bra eller dålig vår egen självbild är. Om man inte tror att man är värd särskilt mycket kommer denna uppfattning att avspeglas I form av ett försiktigt kroppsspråk, en mjuk framtoning, en lågmäld röst och ett undfallande uppträdande.Jag arbetade med en klient som hade problem med sin chef. Han var nedlåtande, dominant och otålig. Hans krav fick min klient att känna sig obekväm, nedtryckt och liten. Varje gång chefen gav honom ett uppdrag kände han sig pressad och rädd för att misslyckas. Det var extra jobbigt för honom då han själv var perfektionist, och följaktligen la han ner så mycket energi på att vara chefen till lags att han ofta svek sina kollegor som också var beroende av hans medverkan i jobbet.

När vi har en hög uppfattning om oss själv kommer vår förmåga att tala klarspråk och möta varierande livssituationer att öka drastiskt. Då kan man se framför sig de enskilda bitar som livsväven består av. De olika faktorer som bygger en solid grund att stå på så att man har styrkan att möta alla livets utmaningar.
Det finns många tänkbara symboler eller bilder att välja mellan när man ska klä negativismen i en mera handfast gestalt; demoner, smådjävlar, en inre röst. Använd din fantasi och skapa en bild eller gestalt som passar till ditt syfte med den.Det finns mycket mera att lära sig om hur man skaffar en mera positiv uppfattning om sig själv. Ta en titt i den kostnadsfria e-boken “Mastering the Power of Assertive Dialogue”.

Vad menas med demon?
En demon (gr. dai’mon, lat. daemon) är en övernaturlig varelse. Historiskt sett förekommer tro på demoner, eller berättelser om demoner, inom religion, ockultism, litteratur, fiktion, mytologi och folktro, såväl som i media som serier, datorspel, filmer och tv-serier.
Rädsla kan vara både en känsla och en tanke som dyker upp instinktivt när vi hotas av en fara. När vi uppfattar att någonting vill skada oss eller hota vår lycka eller säkerhet dyker skrämda tankar och känslor upp som paralyserar vår förmåga att uppträda fast och bestämt.

Att ha en låg uppfattning om sig själv kan påverka både ens uppträdande, lycka och kvaliteten i sina relationer till andra. I det läget måste man börja jobba med sin självbild. Vägen till framgång består i att gå till roten med problemet. Andra försök att lösa det blir bara plåster på såret och leder inte till någon bestående eller djupare utveckling. Vi bara lappar och lagar utan att gå till botten med ett djupt rotat problem.
Ge figuren ifråga obehagliga egenskaper och särdrag som stärker din avsky gentemot honom. Ju mera vi kan förknippa smärta, obehag eller ringaktning med denna gestalt desto lättare blir det att göra sig av med honom. När du har gjort det kan du börja identifiera den negativa interna dialog som plågar ditt medvetna tänkande, vilket kan ta dig en bra bit på vägen mot en ny och mera positiv självuppfattning och få dig att bli av med en massa bråte du gått omkring med i ditt undermedvetna tänkande.Kärnpunkten är att rädsla gör oss svagare. I privatlivet kan vi ofta dölja våra rädslor någorlunda, men i arbetslivet har rädsla en betydande påverkan på hur framgångsrika vi blir.

Min klient insåg snart att roten till hans ineffektivitet låg i hur han upplevde sin chef. När han gav akt på sina tankar kom han på att varje gång chefen bad honom uträtta något började han tänka “Jag klarar inte av att göra det här på det sätt han behöver få det gjort”, eller “Tänk om jag misslyckas, som förra gången”, eller “Han kommer att skrika åt mig och tycka att jag är inkompetent”, “Han kommer att tycka att jag är värdelös”.

Kan man få en demon i sig?
Ofta har de suttit i ditt inre under en längre tid, där de påverkar hur du uppfattar olika situationer. Här kommer ett par exempel på inre demoner: En känslosam demon: Det är vanligt att man reagerar på ett hinder med ilska, cynism, skadeglädje, skam, rädsla, etc.
Jag har upptäckt att det fungerar väldigt bra att hitta på en identitet till vilken man kopplar sina negativa tankemönster när man vill bli av med dem en gång för alla. Genom att skapa sig en bild av sin egen negativism kan man mildra känslan av att stå inför en ocean av pessimism och få denna kraft att påverka en i mindre grad. Det är ett mycket enklare sätt att handskas med problemet än att försöka följa någon att-göra-lista.Det finns en uppsjö med oseriösa demonutdrivare inom alla religioner och den enda uppgiften vi har är att befria inte orsaka mer skada än dom som är besatta redan har. Det finns mycket misshandel i det här genom religioner med mera och det sträcker sig vida omkring i saker vi har insikter om men inte vill erkänna inom våra fyra svenska väggar så som islam,jehovas,kristendom med många flera man skadar inte man bygger upp det är målet med en utdrivning ingenting annat . Möjligheten finns förstås att använda religiösa attribut att att driva ut demoner. Tänker då specifikt på att i Guds och Jesus namn tvinga demonen att lämna sin uppehållsort. Detta kommer fortfarande kräva sin erfarna och mycket kompetenta Utövare, Präst eller Prästinna. Är emellertid något tveksam till att enbart med religiösa ceremonier eller välsignelser råda bot på en besättelse. Demonerna är idag så starka och så utstuderat fräcka i sin framtoning att de fnyser och spottar åt Gud och änglarna. Tvärtom har de satt i system att peronifiera Gud och goda krafter; att ge sig ut för att vara ljusa och välvilliga, detta samtidigt som de smider ränker att förslava sina offer.

#14: Det tycks ju fungera i alla fall. Om ett skadligt väsen redan har tagit sig in i kroppssystemet så är ju skadan redan skedd så att säga. Om man ’tar på’ väsendet eller inte spelar då ingen större roll. Besudlingen har ju ägt rum och då är man ’bekant’ med inkräktaren och kan avhysa den, på lämpligt sätt. Huvudsaken är att man inte lämnar kvar någon ’kontaktpunkt’ eller ’portal’ som väsendet eller andra liknande väsen kan ta sig tillbaka in igenom.#12: Hej, om du vill kan jag försöka ta bort den. Behöver i så fall din mailadress, som jag använder som ’kontaktpunkt’ till dig. Skicka i så fall mailadressen via Personligt Meddelande så kan jag göra ett försök inom någon dag. Demoner rör sig via energikanaler så det är människans nervsystem som det handlar om. Kan inte garantera ett bra utfall men utsikterna är goda och jag tar inget betalt. Sen brukar dock följa en (andlig) brottningsmatch, för demonen kommer inte att ge sig frivilligt. Konkret kan demonen upplevas i formen som en ”smådjävul”, dvs den har antagit ”mänsklig” form med seniga lemmar och otäckt utseende. Av någon anledning tycks besättande demoner alltid ha en manlig utstrålning. Kanske har detta att göra med deras interna uppdelning av sysslor; mannen ansvarar för att skaffa ’föda’, kvinnan ansvarar för reproduktionen av släktet. Demonen kan kännas ”klibbig” vid beröring, därav ett epitet jag myntat; ’klisterandar’. Demonen måste nu besegras och ’tas av daga’, det finns inget annat sätt. En demon som helt simpelt kastas ut ger sig genast på ett annat väsen i närheten. Därefter gäller det att utröna källan till problemet, vilket inte alltid är så uppenbart. Med andra ord; VAR befinner sig demonen någonstans. Är den i ens egen kropp, är den i en annans kropp, är den på en specifik plats eller är den till och med i ett föremål. Var beredd på att det kan finnas fler än en demon som är verksam. Tänk också på att svårighetsgraden av demonattacken kan variera. Demoner har olika styrka; mindre demoner är mer lätthanterliga medan större demoner kan vara helt bestialiska. Underskatta för all del inte din motståndare.Demoner lever av en speciell energiform; känsloenergi. Eftersom människan är en högst känslomässig varelse så har vi naturligvis kommit i skottgluggen för dessa väsen. Om demonerna endast tog av ”känsloöverskottet” så vore det kanske ingen stor sak. Dessvärre är demoner inte så finkänsliga; de tar vad de kan komma över och frågar inte först. I själva verket så anser demoner att de har all rätt att attackera oss. De utser till och med enskilda människor till ’sin egendom’.#0: det du beskriver är väl mer traditionellt sätt att få bort skadliga väsen på. själv använder jag mina shamanska hjälpandar. man bör nämligen inte ta på skadliga väsen.

#10: Hej, om det är en demon så kan det hända att den inte ger sig tillkänna förrän man börjar vilja få bort den. Då börjar den skruva på sig och försöker olika saker för att kunna stanna kvar. Om du vill försöka få bort den själv så försök med beskrivningen i artikeln ovan, i stycket ’Utdrivningen’. Det handlar alltså om att visualisera hur demonen kommer ut och hur den oskadliggörs enligt beskrivningen. Det bästa är att kunna hantera demoner själv, eftersom de har en tendens att återkomma. Men om det är för svårt, hör av dig igen så får vi se vad vi kan göra.

Finns exorcism i Sverige?
I Sverige, där den katolska kyrkan har 128 000 registrerade medlemmar, finns ingen särskilt utsedd exorcistpräst sedan över fem år tillbaka. Det har dock funnits tidigare. – Människor som tror sig behöva exorcism hänvisas till psykiatriker, psykolog eller terapeut.
#15: nu är det ju väldigt få skadliga väsen…nästan inga…som går in i kroppen…möjligen trasslar dom in sig i auran…men i övrigt är de utanför (förutom De Lägsta)….sen tar du väl inte bara bort på dig själv?

#18: Hej, metoden att ta bort demoniska väsen beskrivs i den här huvudtråden. Du kan pröva att använda proceduren själv och se om det blir någon förändring. Jag har det senaste året haft problem med inlägg som inte är från människor utan är BOT-genererade texter. För att jag själv skall gripa in, som nu läget är, så vill jag har en bildkopia på giltigt körkort, ID eller Pass. Bilden destrueras efter eventuell konsultation. Tråkigt att detta skall vara nödvändigt men så är tiderna.En demon kan ’häfta vid’ en människas kropp och koppla upp sig till hennes nervsystem. Detta är vad man kallar för ’besättelse’. Symtomen är först subtila men sen märker man att något är fel. Man kan (plötsligt) känna sig ’låg’ och svårmodig, medvetandet grumlas och man tappar sin normala livslust. Man känner sig håglös och tom inombords. Allt som man normalt sett blir glad av att göra blir med ens meningslöst. En slags ’panikångest’ kan då snabbt infinna sig.

Hur blir man fri från demoner?
Att ha en låg uppfattning om sig själv kan påverka både ens uppträdande, lycka och kvaliteten i sina relationer till andra. I det läget måste man börja jobba med sin självbild. Vägen till framgång består i att gå till roten med problemet.
Otäcka och illvilliga väsen borde inte finnas men tyvärr är vår värld inte så vidare oskuldsfull, det finns såväl goda som onda makter i tillvaron. Den entitet som det handlar om här tillhör den ’amorfa’ eller formlösa kategorin av väsen. Dessa hör till gruppen ’Naturväsenden’ men består specifikt av fristående elektriska fält, s.k. ’plasma’. Jag väljer att kalla dem ’Demoner’ eftersom det redan är en etablerad term. De har också kallats ’Djinn’ och Djävulens änglar.#1 Bra att du tar upp det där med oseriösa demonutdrivare, Niklas. Det vore givetvis katastrofalt att lägga ’sten på börda’ mot någon som redan är utsatt. Speciellt sjukdomen ’Schizofreni’ har likheter med besatthet. Det har jag också påtalat i ansvarsfriskrivningen av sajten. Man måste alltid utesluta alla ’normala’ orsaker till demonliknande tillstånd. Men om sedan utdrivningsförsök blir av nöden så är det ju viktigt att så ofarliga alternativ som möjligt används. 🏆 #34: Största faran ligger nog i att självkänslan får sig en knäck. Men de allra flesta har bra koll på om de tror sig kunna göra något. Majoriteten som har fastnat ’i skiten’, så att säga, har rent intuitivt prövat olika metoder. Men om man uppenbarligen inte klarar av det, då får man svälja ev. stolthet och be om hjälp. Vi ska läka inte orsaka skada så enkelt är det och gör någon skada bara stick därifrån och polisanmäl för allt handlar om att skapa balans så en människa kan leva sitt liv i frihet.Jag öppnade mig för ganska precis ett år sedan och min andliga utveckling har gått bra, men för ca en månad sen började jag få konstiga tankar, som sen har blivit starkare. Efter lite efterforskning verkar det vara någon typ av entitet som har funnits hos mig senaste 12 åren, men inte varit aktiv förrän nu. Jag har varit i kontakt med flera olika medium som säger att de har tagit bort den, men den verkar inte försvinna eller kommer tillbaka hela tiden.#26: Det finns förstås flera olika sätt att bli av med demoner. Jag förespråkar bara min egen (se ovan) eftersom jag har bra resultat av den. Vilken metod man väljer spelar nog ingen roll eftersom så gott som samtliga bygger på ’visualiseringar’. Dock är det en teknik precis som vilken (magi) som helst. Man behöver träna på de olika stegen och hitta rätt handlag. Allt måste också ske i en följd annars passar demonen på att smita undan. Glöm inte att allra först befalla demonen el demonerna att lämna kroppen. Därefter kan de oskadliggöras (pulvricering i mitt fall). Mediet ’Demonslayer’ på YouTube skickar istället demonerna till källan (jordens kärna). Emellertid vill jag varna för ’Katolsk exorcism’, som verkar ställa till mer problem än att inte göra något alls.

Det blir dyrt i längden att tillkalla medier. Om man har återkommande problem så kan det vara idé att gå en kurs i mediumskap och att lära sig om skyddande åtgärder.
Själva utdrivningen av en demon är egentligen inte så svår. Problemet är att demonen lätt vänder tillbaka eller att en annan demon tar dess plats. Utdrivningen består därför av två delar; avlägsnandet samt blockeringen av den ’kanal’ som demonen använder sig av. Demoner är underställda människan sett utifrån universella utvecklingsstadier. Därför har demoner en slags skyldighet att lyda befallningar. Emellertid är demonerna nuförtiden så starka att de kategoriskt försöker trotsa sådana påbud. Men rent praktiskt så kan en demon befallas, exempelvis med (den inre uttalade) invokationen: ”Lämna min kropp, gå ur ur hans/hennes kropp” eller ”lämna denna plats”. Demonen går då ut och visar sig.Förord: Det här kommer att vara ett av de tyngre och mer svårsmälta inläggen. Läs det inte om du vet med dig att du lätt blir uppskrämd eller illa till mods. Om du är yngre än 18 år är det tillrådligt att ha en vuxen och mentalt stabil person till hands. Inlägget handlar om besättelse av människan och utdrivning av ondskefulla väsen.

#16: Kanske inte in i kroppen rent fysiskt. Men känslan är att de är ’inne i huvudet’, eller i sinnet, auran kanske man kan säga. Jag tar bort ’väsen’ även på andra men jag är inte prakticerande. Det är mest självförsvar kan man säga.
Identifikationen och stängningen av demonens elektriska kanal (kanaler) till människan är nog den mest tidsödande proceduren. Det innefattar att dels förstå på vilka vägar demoner får kontakt med människan och sedan stänga dessa kontaktpunkter. Detta är ett omfattande och otacksamt arbete för det innebär praktiska nackdelar för en själv och en tendens att behöva göra om proceduren gång på gång. Orsaken är att en demon som blivit ’avskuren’ ständigt försöker återupprätta förbindelsen igen. Det kan resultera i ett formidabelt krig.

Över hela världen har folk med olika trossystem ägnat sig åt att driva ut onda andar. Generellt kan man säga att ingen metod fungerar om man inte tror på den. Människor kan felaktigt tro att personer med fysiska eller psykiska sjukdomar är besatta av onda andar. Ibland är demonutdrivarna värre än de påstådda demoner som de vill driva ut. Det är inte ovanligt med fysisk och psykisk tortyr av den som påstås vara besatt, så att det ska bli så hemskt för anden att vara kvar i den besattes kropp att anden väljer att självmant länna personen Jag träffade en gång en kille som hade minst 20 ärr i skallen som var 2-5 cm långa, efter att en medicinman misslyckats med andeutdrivning med rakblad! Självfallet misslyckades det för killen var inte besatt utan hade autism, mern ärren syns resten av hans liv. Andra andeutdrivare bränner offer med kol etc. Det händer att människor blir ihjältorterade av sadistiska häxdoktorer. För ett par år sedan fick ett par barn (utländskt ursprung) föras till sjukhus i en stad i södra Sverige efter att de onda andar som gjort dem olydiga skulle drivas ut genom att de drack frätande vätska. Baksidan med ondskefulla exorsister är värre än de demoner som möjligtvis skulle kunna besätta människor. Talar man om exorsism behöver man se till att inte uppmuntra människor till ondska med förevändning att det är exorsism.

Det är viktigt att rätt kategoricera en demonattack. Det finns förstås helt naturliga depressioner som kan komma sig av trauman, livskriser eller mineralbrister. I första hand så måste dessa alternativ undersökas av kompetent personal inom vård och omsorg. Först därefter, när alla andra alternativ har uteslutits, kan yttringar av demonisk aktivitet bli föremål för utredning. Här finns dessvärre inga formella institutioner att tillgå och jag vill starkt avråda från s.k. ’Katolsk exorcism’, det lär sannolikt förvärra problemen snarare än underlätta dem.

#31: Jag tycker det är bra att du försöker i alla fall. Om det är för svårt så är det nog tillrådligt att be ett medium om hjälp, som jag tror du har gjort. Om demoner (alltför) lätt kommer tillbaka så finns det ’portaler’ som behöver täppas till. Det är ingen lätt uppgift, portaler finns på många ställen och på olika sätt. Skickar med en länk som kan ge viss ledning.
Det finns säkert flera sätt att neutralisera demoner, jag skall beskriva min metod. Under den brottningsmatch som följer; visualisera att du skjuter ett ”skott” mot demonen som utsläcker dess elektriska potential. Föreställ dig att demonens plasmapartiklar neutraliseras och blir till ett ’pulver’. Detta pulver trycker du ihop till en liten svart kula som du fångar upp i handflatan (undvik att röra vid kulan). Sedan ’blåser du iväg’ kulan ut i rymden. Där ser du hur utomjordiska väsen (med överlägsen teknik) fångar in kulan och tar hand om den på lämpligt sätt. Jag brukade låta kulan bara förintas i rymden men miljöaspekten är viktig, bättre att låta Ufo-folket hantera materialet på korrekt sätt.Enligt Johansson är andeutdrivning ändå är vanligare än man kunde tro och långt ifrån alla söker hjälp efter att ha utsatts för en traumatiserande andeutdrivning.

Pingströrelsen omfattar drygt fyrtiotusen personer i Finland, så det säger sig självt att det ryms med olika uppfattningar om hur man ser på sådant som andeutdrivning inom rörelsen. – Vi är en stödgrupp så vi hjälper då personen vidare till psykiatrisk vård, för det krävs mycket terapi efter att ha varit utsatt för en sådan händelse. – Problemet är att de utlovar pengar, hälsa, lycka och så vidare, men också att de kan bota svårt sjuka, till exempel personer med hjärntumör eller diabetes, säger Johansson.- Om nån säger att hen vill skada någon, ska första reaktionen inte vara att nu ska vi tysta demonen. Man ska istället fundera om hen kan vara sjuk eller kanske traumatiserad och sedan styra personen till professionell psykiatrisk vård.

Hur man driver ut en demon?
För att driva ut onda andar brukar man med tillåtelse av personen i fråga be så kallade befrielseböner, säger Urvas. – Om personen i fråga efteråt känner sig återställd och orsaken till att hen var “besatt” kunnat åtgärdas, så är det ju bra.
Men det är inte mer än cirka tjugo år sedan som det var betydligt vanligare, och de personer som varit med om en sådan upplevelse behöver mycket stöd och professionell hjälp, konstaterar Johansson.

Urvas fokuserar alltså på den karismatiska kristendomen, där det finns vissa som i sin tro har en uppfattning om att även en kristen människa precis som en icke kristen, kan ha demoner i sig.
– Personen är då i behov av terapi eller medicinering för att kunna bli frisk och här borde man kunna skilja på teologi och medicinsk vetenskap, säger Urvas. Inom den karismatiska kristendomen och andra andliga samfund finns det strömningar eller enskilda personer som tagit som sin uppgift att driva ut demoner från personer som anses besatta. Det säger Sanna Urvas vars doktorsavhandling ”Theology of sin and evil in Classical Pentecostalism – Two case studies” behandlar detta tema och har fått stor global uppmärksamhet inom sina kretsar.Som Johansson nämner har man idag en bredare, mer holistisk syn på människan, och kan se att en person som tidigare hade ansetts vara besatt av onda andar istället behöver medicinsk vård. Till karismatisk kristendom räknas närmast pingströrelsen, den femte rörelsen inom luthersk väckelsekristendom samt mindre samfund som Johansson kallar för ”de fria och vilda”. Johansson säger att de på UUT ser med oro ser på de nykarismatiska små sektliknande grupper som under senare år dykt upp, så som exempelvis River Church Finland. Svenska Yle har försökt nå River Church men tyvärr inte fått tag på dem.Andeutdrivning är en form av andligt våld som kan innebära många olika former av övergrepp, manipulation och begränsningar, som förekommer inom religiösa samfund, beskriver Johansson.

De personer inom pingströrelsen som Svenska Yle talat med motsätter sig andeutdrivning på det skadliga sätt som nämns, och säger att man inom pingströrelsen idag har en ”nästan obefintlig betoning kring andeutdrivning”.
– Inom vissa kretsar i den karismatiska kristendomen kan enskilda pastorer eller evangelister eller medborgarföreningsaktörer ha en sådan lära att även kristna kan ha demoner i sig och då ägna sig åt andeutdrivning.Det säger Thorleif Johansson som är en av krafterna bakom UUT och som själv leder stödgrupper för de som råkat ut för problem inom karismatisk kristendom. Då personen i fråga inte sedan blir frisk ökar risken för olika former av hemmasnickrade andeutdrivningsprocesser eller att personen i fråga överges just då hen skulle behöva själavård som allra mest. – Exorcism är en väldigt våldsam process. Det kan krävas flera bedjare för att hålla fast personen eftersom hen är besatt av onda andar och motsätter sig utdrivningen, säger Urvas.På samhällsnivån borde man i dessa kretsar bli mera medvetna om sin egen kulturella kontext och hur de påverkar en, och inte demonisera personer eller grupper som tänker på ett mycket annorlunda sätt.

Om detta implementeras i de karismatiska kristendomens kretsar där man är övertygad om att demoner och satan är lika starka som Gud, minskar trycket att driva ut det onda ur folk.
Hur många av dem som upplevt just andeutdrivning eller hur utbrett det är med andeutdrivning inom olika samfund i Finland, kan ingen säga med säkerhet.

Similar Posts