Bilder På Flatlöss

Flatlöss är ganska ovanligt i Sverige. Flatlössen är 1-3 mm långa och sitter i håret runt könsorganen, i armhålorna och på andra håriga ställen på kroppen. De suger blod och orsakar klåda. Det tar två till fyra veckor från att du har blivit smittad tills du får symtom. Symtomen kommer tidigare om du har haft flatlöss förut.

När du har huvudlöss kliar ofta håret och hårbotten mycket. Om det är första gången du drabbats av löss kommer klådan först efter en månads tid. Har du haft löss förut känner du av klådan redan efter ett par dygn.Efter att du har kammat håret noggrant och behandling med lusschampoo enligt bruksanvisningen, ska du fortsätta att kamma igenom håret två gånger i vecka under de kommande två veckorna efter den sista behandlingen. Huvudlöss sprids från person till person. Eftersom att du kan ha löss men först upptäcka klådan efter en månad, kan du sprida lössen till andra innan du själv upptäckt symtomen. Om behandlingen med medicintekniska produkter inte hjälper kan du behandla med receptfria läkemedel som finns att köpa på apotek. Receptfria läkemedlet mot huvudlöss innehåller ämnena bensylbensoat och disulfiram.

Huvudlöss är löss i håret och hårbotten. Att ha löss i håret kliar mycket och kan vara väldigt besvärligt. Huvudlöss är små insekter utan vingar, ca 2-3 mm långa. Lössen är nästan helt genomskinliga och har en grå/brun eller svart/röd färg. Lössen livnär sig genom att suga blod från hårbotten tre gånger per dag.

Huvudlöss kan drabba alla oavsett ålder, men är framförallt vanligt hos barn i skolåldern eftersom att lössen lätt sprids i den miljön. Du behandlar i första hand huduvslöss själv genom att luskamma håret och därefter använda lusschampoo. Om du har testat flera olika behandlingar men besvären kvarstår, kan du ta hjälp av läkare.Det finns två olika sorters lusschampoo/lusmedel. I första hand ska du behandlad huvudlöss med medicintekniska produkter som innehåller dimetikon. Dimetikon produkter finns både som schampo, sprej och medel. Behandlingen med medicintekniska produkter ska upprepas igen efter sju dagar. Huvudlöss är löss i håret och hårbotten. Att ha löss i håret kliar mycket och kan vara väldigt besvärligt. Huvudlöss är inte farligt, men besvärligt. Lössen sprider inte någon sjukdom och alla kan drabbas. Att drabbas av huvudlöss har ingen koppling till hygien. Flatlusen, Phtirius pubis, är en krabbliknande 2-3 mm stor lus, som lever i områden på kroppen med grövre hårväxt som könsbehåring, skägg, ögonfransar och ögonbryn. Lusen lever av blod och ses därför nära huden. Den håller sig fast i hårstrået med hjälp av gripklor, anpassade till det grövre kroppshåret.Lusen förflyttar sig bara korta sträckor och håller sig nära hudytan. Flatlöss smittar via nära kroppskontakt till exempel mellan personer som delar säng eller vid samlag.

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.
Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.De med levande löss behandlas med disulfiram-bensylbensoat, ett läkemedel som är receptfritt. Medlet ska sitta på i 48 timmar. Det är viktigt att följa behandlingsanvisningen som medföljer förpackningen.Klåda som debuterar efter 4-6 veckor och som beror på en överkänslighetsreaktion på lusens saliv. Vid återsmitta debuterar klådan redan efter 2-3 dygn.Vi använder Talande webb som är ett hjälpmedel för uppläsning av text. Tänk på att det är en automatisk uppläsning och att du kan behöva kontrollera informationen mot den skrivna texten.

Informationen i den här texten gäller även för vuxna och inom slutenvård, men det är ovanligt att löss smittar här eftersom det krävs kontakt hår mot hår.
Klåda i hårbotten är det vanligaste symtomet men märks först 4-6 veckor efter smitta. Klådan är en överkänslighetsreaktion på lusens saliv. Barn, liksom vuxna, som nyligen smittats saknar därför symtom. Vid återsmitta börjar klådan redan efter 24-48 timmar.Om huvudlöss konstaterats ska familjemedlemmar och andra personer som den drabbade haft nära kontakt med senast månaden undersökas med finkamning, helst varannan dag under två veckor. Skolan och/eller förskolan ska informeras. Skolsköterskan bör kopplas in på ett tidigt stadium. Korrekt information om diagnostik, kontaktspårning, smittspridning och behandling bör delas ut.

Vad kommer flatlöss ifrån?
Mest förekommer de på hår kring könsorganen men även i armhålor, i skägg, på ögonbryn och ögonfransar samt andra behårade partier. Flatlössen sprids från person till person ofta genom sexuellt umgänge, men smitta i förskolemiljö förekommer också. Flatlöss sprider inte någon infektionssjukdom.
Lusen sprids genom kontakt hår mot hår. Då lusen vare sig kan flyga eller hoppa måste den krypa över från ett hår till ett annat. Användning av mobiltelefoner och läsplattor ger ofta kontakt mellan hår då flera personer tittar på samma enhet eller trycker ihop sig för att ta en \”selfie\”. Huvudlusen trivs nära hårbotten där miljön är fuktig och optimalt tempererad. Det är framför allt sjuka och döende löss som lämnar håret. Utanför hårbotten är lusen oförmögen att förflytta sig och kan därför inte etablera sig i nya hår. Det finns en liten risk för smitta via hårstrån i kammar och mössor, men knappast via föremål, kläder och sängkläder. Då huvudlusen lever av blod och inte av smuts kan alla drabbas. Ingen är immun.

Då resistens mot tidigare rekommenderade produkter konstaterats rekommenderas idag dimetikon- (silikonolje-) baserade preparat, som är medicintekniska produkter. Det finns olika varianter av dimetikon varför de olika produkterna som finns på marknaden inte är jämförbara. Rekommenderad verkningstid varierar varför anvisningarna på bipacksedeln måste följas. Schampoprodukter rekommenderas inte i första hand på grund av risk för felanvändning och utspädningseffekter.
Med hjälp av luskam identifieras levande löss och ägg nära hårbotten. Diagnostiken underlättas om håret är fuktigt och behandlat med balsam, vilket förhindrar att lössen förflyttar sig. Vid kamning är det viktigt att vara systematisk och noggrann. Kamning skall ske från hårbotten längs hela hårstråt ut till toppen. Efter varje kamtag stryks kammen av mot ett vitt papper. Utbytet inspekteras eventuellt med hjälp av förstoringsglas.Huvudlössen förefaller vara mer aktiva på sommaren varför ökad risk för smittspridning föreligger i samband med barns olika sommaraktiviteter. Efter skolstart brukar sedan lusepidemierna ta fart.

Ibland ses rivsår i hårbotten och även tecken på ytlig sårinfektion. Svart puder på huvudkudden eller kragen kan vara lusens avföring eller ömsade lusskinn.

Bara de med levande löss behandlas. Behandlingen av drabbade ska ske samtidigt. Hela håret skall vara täckt med lusmedlet. Behandlingen ska upprepas efter 1 vecka då effekten på lusäggen inte kan garanteras. Följ i övrigt de behandlingsanvisningar som följer med lusmedlet.
Lusen sprids genom kontakt hår mot hår. Då lusen vare sig kan flyga eller hoppa måste den krypa över från ett hår till ett annat. Användning av mobiltelefoner och läsplattor ger ofta kontakt mellan hår då flera personer tittar på samma enhet eller trycker ihop sig för att ta en ”selfie”. Huvudlusen trivs nära hårbotten där miljön är fuktig och optimalt tempererad. Det är framför allt sjuka och döende löss som lämnar håret. Utanför hårbotten är lusen oförmögen att förflytta sig och kan därför inte etablera sig i nya hår. Det finns en liten risk för smitta via hårstrån i kammar och mössor, men knappast via föremål, kläder och sängkläder. Då huvudlusen lever av blod och inte av smuts kan alla drabbas. Ingen är immun.

Huvudlusen suger blod tre gånger per dygn för sin överlevnad. Utanför hårbotten blir lusen redan efter 2-4 timmar uttorkad och oförmögen att suga blod. Livstecken kan ses under längre tid beroende på miljön.
Huvudlöss (Pediculus capitis) är 2-3 mm långa, vinglösa insekter som lever av blod. Huvudlusen är genomskinlig och färgen varierar från grå, brun, svart till röd beroende på när födointaget ägt rum. Finkamning av barnen rekommenderas inför terminsstart och sedan en gång i veckan under terminens första två månader för att i tid upptäcka eventuella löss. Att behandla de med levande löss innan skolan börjar skulle begränsa epidemierna avsevärt. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.Det vanligaste är att flatlöss överförs vid sex. Men du kan också få det om du har nära kontakt på annat sätt med någon som har flatlöss, till exempel om ni sover i samma säng eller använder samma handduk.

Det vanligaste sättet att märka flatlöss är att det kliar väldigt mycket. Ibland syns själva lössen eller deras ägg. Äggen är vita och ser ut som pyttesmå droppar som sitter fastklistrade längst ner vid hårstråna.Gå till en ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller vårdcentral för en undersökning om du tror att du har flatlöss. Den som undersöker dig tittar i könshåret och kan se direkt om du har flatlöss.

Kan man Luskamma bort löss?
Gör så här om du har hittat levande löss Luskamma och behandla med dimetikon. Upprepa behandlingen efter sju dagar. Luskamma håret minst två gånger i veckan i två veckor för att försäkra dig om att behandlingen har fungerat.
Försök att låta bli att klia, även om det är svårt. Annars kan du få sår som blir infekterade. Du kan använda kylbalsam eller någon kräm som gör att det kliar mindre. Det finns att köpa receptfritt på apotek.

Vad tycker inte löss om?
Det finns olika sätt att preppa sig I lustider. Till exempel genom att tvätta håret med tea tree-schampo, en doft som lössen inte gillar och inte vill närma sig. Du kan också köpa tea tre (eller lavendel eller eukalyptus) som eterisk olja, blanda i vatten och spraya i håret.
Flatlöss är små, små djur som ofta sprids mellan personer som har sex eller nära kontakt på annat sätt. Det brukar klia mycket att ha flatlöss. Du blir av med flatlöss genom att använda ett särskilt schampo eller en kräm.Det finns speciella krämer och schampon som dödar flatlössen och äggen. Du kan köpa dem på ett apotek utan recept, men du ska bara använda de här krämerna och schampona om du vet säkert att du har flatlöss. Läs bruksanvisningen för krämen eller schampot innan du använder dem.De allra flesta har hår på kroppen. När du kommer i puberteten får du mer hår på kroppen. En del personer gillar sitt hår, andra inte. Det är vanligt att få besvär med prickar och irriterad hud om du tar bort hår, men det finns saker du kan göra för att minska besvären.Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta – frågan kan ha besvarats tidigare.

Är flatlöss vanligt?
Flatlöss ses idag sällan, i takt med att rakning av kroppsbehåringen blivit allt vanligare. Flatlusen, Phtirius pubis, är en krabbliknande 2-3 mm stor lus, som lever i områden på kroppen med grövre hårväxt som könsbehåring, skägg, ögonfransar och ögonbryn. Cachad
Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration. Vi behandlar alla kontaktuppgifter enligt GDRP. Hälsningar, RedaktionenOm man har stora besvär med klådan bör man köpa kylbalsam eller hydrokortisonkräm som stillar den. Man ska undvika att klia för mycket då det kan ge infektioner. Sedan kan man fortsatt uppleva klåda ett tag efter behandlingen även om flatlössen har försvunnit.

Hur testar man sig för flatlöss?
Symtom på att du har flatlöss är att det kliar mycket. Ibland går det att själv upptäcka löss eller ägg med hjälp av ett förstoringsglas. Äggen ser ut som pyttesmå droppar och sitter fastklistrade på hårstrånas nedre del.
Flatlöss är en hudparasit som saknar vingar men har gripklor för att hålla sig fast vid hårstråna. Flatlusens ben sitter glest på grund av att den lever bland hårstrån med tjock grovlek. Flatlöss som är fullvuxna påminner om små silvergula eller svarta korn. Deras kropp är platt, kort och inte större än 1-2 mm lång. Det kan vara svårt att upptäcka en flatlus med blotta ögat. De ägg som flatlusen lägger klistrar sig fast vid basen av de hårstrån som lössen lever bland.

En läkare bör ha ställt diagnosen flatlöss innan en behandling sätts in. Klåda kan ha andra orsaker än flatlöss. Det finns receptfria medel, för behandling. Dessa medel är i form av schampo och lotion och går att köpa på apoteket. Det är viktigt att följa bruksanvisningarna och man bör inte använda dessa medel om man inte med säkerhet vet att man har flatlöss.
DOKTORN.com grundades 1999 av Add Health Media AB med syfte att sprida kunskap och information om medicin, hälsa och välbefinnande till vård och allmänhet.

Bett från flatlusen ger en intensiv klåda och om man misstänker att man har drabbats av flatlöss kan man själv försöka se om man kan upptäcka löss och ägg. Äggen påminner om små droppar som sitter fast på hårstråets nedre del. Ägg och löss kan lättare upptäckas om man använder förstoringsglas.

Flatlusen är ett par millimeter lång och är en hudparasit. Den trivs bäst i könshår och livnär sig på blod. Den kan även förekomma i håret under armarna, på överkroppen, på låren, i ögonfransar samt i ögonbryn och skägg. Förökning sker genom att flatlusen lägger ägg vid hårrötterna.
För att undvika spridning av flatlöss ska man tvätta alla kläder, sängkläder och handdukar i minst 60 grader för att bli av med dem. En flatlus överlever endast 1-2 dygn utanför människokroppen så om man har stora täcken som inte kan tvättas i maskin kan man lägga dessa avskilt i en månad.

För att göra din upplevelse av vår sajt så bra som möjligt använder vi cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs vår integritetspolicy
Andra beprövade metoder är att plocka bort flatlöss och ägg med en pincett eller att noggrant kamma med en metallkam. Flatlöss som sitter i ögonfransar kan behandlas med hjälp av vaselin.

Hur ser flatlöss ut?
Flatlöss ser ut som en liten krabba på en till två mm. De är bredare och kortare än huvudlöss och kan vara svåra att se utan förstoringsglas. De lever på människans blod och förökar sig på samma sätt som huvudlöss, genom att lägga ägg som ser ut som små fastklistrade droppar vid hårrötterna. Cachad
Ungefär en månad efter att man har blivit smittad uppträder symtomen och det brukar starta med en intensiv klåda. Eftersom flatlusen suger blod, och dess saliv innehåller ett enzym som bryter ner blodets hemoglobin, kan det uppstå missfärgningar som är blåaktiga kring stället där flatlusen har bitit.Det är störst risk att få huvudlöss på sommaren, när de är som mest aktiva. När skolterminen börjar kan lössen spridas. Luskamma därför barnen och behandla de barn som har levande löss innan skolan börjar. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

Kan löss dö ut av sig själv?
Kan löss försvinna av sig själv? Huvudlöss försvinner inte av sig själv, utan kräver behandling. Ju längre period du går med löss, desto värre blir symtomen och kliandet.
Fortsätt att luskamma håret noggrant minst två gånger i veckan under två veckor efter sista behandlingen. Det är för att vara säker på att lössen verkligen har försvunnit. Personer i omgivningen bör kamma sig helst varje dag och lika länge, för att försäkra sig om att de inte har fått löss.Det vara svårt att kamma med luskam om håret är krusigt, krulligt eller tjockt. Pröva att kamma en liten hårslinga i taget. Om det inte går kan du använda fingrarna eller en grövre kam för att fördela håret.

Löss som hamnat utanför håret, till exempel på golvet eller i soffor är försvagade och kan inte förflytta sig utan att ha ett hårstrå att greppa tag i. Därför finns det inget egentligt behov av att rengöra lakan, handdukar eller leksaker.
Kamma igenom hela håret noggrant, från hårbotten längs hela hårstrået. Det är bra att kamma håret över till exempel ett lakan eller en spegel. Lössen håller sig stilla och blir lättare att upptäcka om du har balsam i håret. Stryk av kammen på ett vitt papper efter varje kamtag. Om det finns löss i håret fastnar de i kammen eller hamnar på underlaget.För att bli av med löss är det viktigt att alla som kan vara smittade blir undersökta, så att alla som har löss kan behandlas samtidigt. Det kan vara en familj, förskolegrupp eller skolklass. Informera därför personer som den smittade har varit i nära kontakt med om du har hittat löss. Ibland kan det vara lättare att hitta ägg från löss än att hitta en levande lus. En del ägg är mörka. De kläckta och tomma äggen är ljusa, ofta gulvita och ovala. De är ungefär en millimeter långa och följer med hårstråets utväxt. De försvinner när hårstrået växer ut. Du kan också försöka kamma bort dem. Det kan vara när barn sitter tätt tillsammans och exempelvis använder samma surfplatta eller i andra situationer när barn är i kontakt med varandras huvuden.Huvudlössen lever av människors blod. De förflyttar sig genom att klättra på hårstråna. Hårstråna behöver vara minst tre centimeter för att lössen ska trivas. Lössen kan inte flyga eller hoppa.

Du kan behandla med ett läkemedel om dimetikon inte hjälper. Läkemedlet innehåller bensylbensoat och disulfiram och kan köpas receptfritt. Läkemedlet ska masseras in i håret och vara kvar i 24 timmar. Det brukar behövas två behandlingar för att bli av med lössen.
Huvudlöss finns i håret, nära hårbotten. De kan göra att det kliar i hårbotten. Huvudlössen sprids genom kontakt hår mot hår. Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Du kan själv behandla med receptfria lusmedel.

Det enklaste sättet att upptäcka om du har löss är att använda en luskam. Välj en luskam som är CE-märkt, vilket visar att den uppfyller EU:s regelverk. Du kan fråga på ett apotek om du är osäker. Kammen ska ha täta och styva tänder. Om kammen är ljus syns lössen bäst.
Det kan finnas flera orsaker till att du hittar levande löss efter behandlingen. Du kanske inte har följt bruksanvisningen tillräckligt noga, eller så har du fått nya löss.

Oftast kliar det i hårbotten om du har löss, men du kan ha löss utan att det kliar. Det kliar på grund av att du blir överkänslig mot lusens saliv. Klådan kommer först 4-6 veckor efter att du smittats. Klådan kommer snabbare om du blir smittad igen, redan efter några dygn. Vuxna med löss och barn som nyligen har smittats saknar ofta symtom, och kan därför vara en dold smittkälla.
Du kan hitta vita, tomma, lusägg i håret långt efter behandlingen. De följer med hårstrået när det växer ut. De kan sitta så hårt att de försvinner först när håret klipps. Det tar två till fyra veckor från att du har blivit smittad tills du får symtom. Symtomen kommer tidigare om du har haft flatlöss förut. Symtom på att du har flatlöss är att det kliar mycket. Det är viktigt att du har sett lössen själv eller att en läkare har ställt diagnosen flatlöss innan du börjar med behandlingen. Klåda kan ha andra orsaker som kräver annan behandling. Det är viktigt att du testar dig för könssjukdomar om du till exempel har haft oskyddat sex och kan ha blivit smittad av någon könssjukdom.

För att bli av med flatlössen använder du ett receptfritt parasitdödande läkemedel. Fråga på apoteket. Det är mycket viktigt att följa bruksanvisningen som finns i paketet.
Undvik att klia på bettställena eftersom kliandet i sig kan göra att du får en infektion. Du kan smörja med kylbalsam eller med en receptfri kräm eller salva med hydrokortison om det kliar mycket. Följ bruksanvisningen som finns i förpackningen. Rådgör med läkare eller BVC innan du använder hydrokortison på barn under två år. Ibland går det att själv upptäcka löss eller ägg med hjälp av ett förstoringsglas. Äggen ser ut som pyttesmå droppar och sitter fastklistrade på hårstrånas nedre del. Medlet dödar både äggen och lössen och du får själv sedan plocka bort dem. Du får göra om behandlingen om flatlössen fortfarande lever efter ett dygn. Efter en vecka gör du behandlingen ytterligare en gång ifall något ägg skulle ha klarat sig undan.

Vad händer om man inte behandlar löss?
Det är framför allt sjuka och döende löss som lämnar håret. Utanför hårbotten är lusen oförmögen att förflytta sig och kan därför inte etablera sig i nya hår. Det finns en liten risk för smitta via hårstrån i kammar och mössor, men knappast via föremål, kläder och sängkläder.
När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna. Du kan få vårtor i underlivet eller kring ändtarmsöppningen. Vårtorna orsakas av ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus.

Flatlusen är en till två millimeter lång. Den livnär sig på blod och trivs bäst i könshåret men kan även finnas i håret under armarna, på överkroppen, låren, i ögonfransar, ögonbryn och skägg. Flatlusen förökar sig genom att lägga ägg vid hårrötterna.
Könssjukdomar är infektioner som du kan få genom att ha sex. Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen och du måste testa dig om du misstänker att du har någon av dem.Mykoplasma i underlivet beror på en bakterie som kan överföras när du har samlag. Vanliga symtom är att det svider när du kissar och att du har flytningar, klåda eller mellanblödningar.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.
Effektivisera ditt arbetsflöde med vårt förstklassiga digitala filhanteringssystem. Organisera, kontrollera, distribuera och mät allt ditt digitala innehåll.Skapa innehåll som är exklusivt för ditt varumärke genom att ta del av Getty Images globala datadrivna insikter och nätverk med fler än 340 000 skapare.

Få tillgång till det bästa från Getty Images med vår enkla abonnemangsplan. Miljontals högkvalitativa bilder och videor samt högkvalitativ musik väntar på dig.
Nu när sommaren är här är solen omvittnat stark och vi behöver skydda oss från den på olika sätt. Men det finns faktiskt undantag och även fördelar med solen. Hudvårdsexperten reder ut!

Psykisk ohälsa som är stressrelaterad har ökat de senaste decennierna och det fortsätter att öka så snabbt att det nu ses som ett stort hot mot folkhälsan. Statistiken är nedslående och visst, en del livssituationer är svåra att påverka, men det går att sänka stressen. Lär dig att varva ner och att ge dig tid för återhämtning, då klarar du stress bättre. En kvart om dagen, det räcker.

Kureras reporter Inger Palm bestämde sig för att träna med Onlinecoachen Jacob Hellberg som driver Workoutonline under 18 veckor. Varje måndag kommer en rapport om vad veckan handlat om. Vecka 16; När vi tycker att vi hamnat i en återvändsgränd eller nått en platå där det känns omöjligt att ta sig vidare ifrån. Hur beter man sig då? Jacob har svaret.Här visar hälsoprofilen och yogaläraren Karin Björkegren Jones fyra lugna yogaövningar som ger återhämtning, stimulerar sköldkörteln och balanserar upp kroppens hormonsystem. Hudbesvär hos hund och katt är vanligt och kan bero på såväl allergier och parasiter som infektioner och tjock, tät päls. Här är veterinärens tips på hur du motverkar hudproblem hos din fyrbenta vän! Personer med IBS har en ökad förekomst av psykisk ohälsa. Och hos personer med depression syns också en förändrad tarmflora. Här förklarar dietisten och IBS-experten Sofia Antonsson hur goda bakterier och en mångfald av grönt är bra för mage och hjärna – och varför tillsatser kan ha motsatt effekt. Rapporter visar att det är runt en miljard människor i världen som drabbas av migrän. Kvinnor som är i fertil ålder påverkas tre gånger mer än män. Ett internationellt forskarteam presenterar en ny teori om sambandet mellan migrän och menscykeln. En upptäckt som forskarna hoppas kan hjälpa kvinnor med migrän. Vi vet redan att kiwi är en riktig vitaminbomb som är bra för immunförsvaret i stort. Men näringsämnena i kiwi kan även ge din hud en riktig boost. Här förklarar vi hur! När Charlotte Erlanson-Albertsson upptäckte att överviktiga personer hade mindre mättnadshormoner än smala började hon leta efter ett naturligt ämne som kunde öka mättnadshormonerna i tarmen. Efter några år hittade hon ett ämne i spenat – thylakoider – som inte bara ger mättnad sex timmar efter en måltid och sötsuget försvinner. I boken, Den smala lyckan – Professorn med nyckeln till viktnedgång, skriven av Kureras reporter Inger Palm finns också en historisk tillbakablick av vad som startade fetmaepidemin och hur man lyckas bibehålla en viktnedgång. Vilka är de vanligaste riskfaktorerna bakom den vanligaste cancerformen bland män? Här går vi igenom allt från kostvanor till vitaminbrist och motion – och vad du som man själv kan påverka för att slippa drabbas!I sommar vill vi slippa svettlukt – men helst även aluminium i de produkter vi rollar i armhålorna. Kureras skönhetspanel har testat en rad naturliga och ekologiska deodoranter. Vilka håller måttet i vårt svettiga test?

Är du högkänslig – och har fått höra att det är något negativt? Det kan faktiskt vara precis tvärtom – en fördel! Högkänslighet kan delas in i tre olika typer, med skärpta sinnen, starkare känslor och känsla för estetik i fokus. Vad passar bäst in på dig?
Värmen är här och så också den efterlängtade grillsäsongen. För dig med känslig mage kan grillaftnarna med fet och kryddat mat tyvärr sluta i obehagligt magknip, sura uppstötningar och halsbränna. Men det finns ett sätt att slippa besvären – och fortsätta att njuta av den grillade maten. Några droppar bitterörter lugnar oroliga magar och får igång matsmältningen.Blir du lätt störd av oljud, av andras sinnesstämningar och har ett stort behov att egentid? Då kan du vara en av de ungefär 20 procent av jordens befolkning som är högkänsliga. Här är fem tecken på att du har en så kallad HSP-personlighet – och tips på hur du hanterar det!Vad får en pappa mer eller mindre intresserad av sina barn? Svaret kan forskare ha hittat genom att studera råttor och möss – där den ena rasen struntar i sina barn medan den andra är omhändertagande. Förklaringen finns i hormonet prolaktin– som kan ge insikter även om mänskligt faderskap. Vill du veta mer om hur du hjälper dina älsklingar att må bra, få tips på näring och naturlig smärtlindring eller bara läsa mer om hur djur påverkar vårt psykiska och fysiska mående? Klicka här. Nu blommar flädern för fullt och det är dags att göra bär, saft, smoothies eller te. Fläderblommorna har traditionellt använts för dess hälsofrämjande egenskaper, bland annat vid förkylning. Men hoppa över citronsyran om du vill vara nyttig. Den utvinns ur svartmögel.Vi på Kureras redaktion vill önska er alla en riktigt fin och glad midsommar med gott sällskap, god mat och dryck och vackert väder – var ni än är! Här har vi samlat härliga midsommarecept och andra tips till midsommarhelgen.

Psykisk ohälsa är tyvärr vanligt i dagens samhälle. Men vilka drabbas egentligen mest? Ny omfattande forskning visar att det är större risk att bli deprimerad om du bor i en villa- eller radhusförort, jämfört med i höghusområde eller glesbygd. Här är förklaringen.amin D bildas i huden när solen lyser starkt. Under vintern har de flesta svenskar brist på D-vitamin. Värst drabbade är mörkhyade personer och de som undviker solen. För att må bra behöver vi fylla på förråden, något vi kan passa på att göra nu under sommaren. Fredrik Ölander, funktionsmedicinsk terapeut och Kureras expert berättar om vad han anser är optimala nivåer.

Om kaffe bidrar till sjukdom eller bättre hälsa, det har varierat de senaste 50 åren. Vad är bäst; kokkaffe, bryggkaffe eller att mala själv? Ny forskning säger att just bryggkaffe är bra mot hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och att just kokkaffet, det ska vi låta bli.
Personliga tränaren Jacob Hellberg blir Kureras nya träningsexpert. Han har tränat världsstjärnor som Katy Perry och Alexander Skarsgård. Till Jacob kan du ställa frågor om allt som rör träning, kost och beteende. Han är den färgstarke operasångaren som blivit känd som ”gaytenor” med hela svenska folket. 2019 kom Rickard Söderberg till en dramatisk vändpunkt – han befann sig i en allvarlig hälsokris och valde att genomföra en livsstilsomläggning som har förändrat honom, inifrån och ut. Han mår bra av att lyfta tungt, skippa sockret och stå på scen. Men ogillar när folk säger att han har fått en ”superkropp”. Alla har vi nog känt att minnet kan svika och att hjärnan känns fylld av en svårgenomtränglig dimma. Orsaken kan vara sämre blodcirkulation – och då finns det flera sätt att lösa problemet, säger Kureras expert Fredrik Ölander. Det gröna tempelbladet gingko biloba kan få igång mikrocirkulationen, så att ditt minne blir bättre.

Odlare brottas varje år med gråmögelangrepp på sina jordgubbsplantor, vilket förstör skördarna – och innebär färre och sämre jordgubbar för oss att äta. Men nu har forskare hittat en bra och hållbar räddning istället för kemikalier – en nyttig svamp!
En exotisk sallad med sockerärter, knipplök, räkor och sötsyrlig mango – som inte bara är lyxig utan dessutom löjligt enkel att svänga ihop. Den perfekta sommarlunchen!En lunch som du lagar hemma är som bäst när den är både god och snabb! Här är ett gott exempel med få men smakrika råvaror – som parmesan, vitlök, mozzarella och basilika.

Svenska forskare har följt 1500 personer under två decennier för att kartlägga vilka vanor som skapar bra hälsa i takt med att vi åldras och vilka ovanor som skapar ohälsa. Är du i 60-års åldern och vill åldras hälsosamt, ja, då ska du träna och inte röka.
Kureras reporter Inger Palm bestämde sig för att träna med Onlinecoachen Jacob Hellberg som driver Workoutonline under 18 veckor. Varje måndag kommer en rapport om vad veckan handlat om. Vecka 14; sommaren är här och därmed en mängd olika frestelser. Hur gör man till exempel med alkoholen? Hur många glas vin i veckan är tillåtet?Om du inte är en fågel eller en spindel förutsätter vi att du ogillar fästingar – och helst undviker närkontakt. Och eftersom du är här på Kurera.se förutsätter vi även att du inte är något stort fan av starka kemiska tillsatser. Därför tipsar vi här om hur du får ett naturligt skydd mot fästingar.

Kureras reporter Inger Palm bestämde sig för att träna med Onlinecoachen Jacob Hellberg som driver Workoutonline under 18 veckor. Varje måndag kommer en rapport om vad veckan handlat om. Vecka 15; under sommaren kan det bli fler luncher och middagar ute, och det kan bli knepigt att hålla koll på kalorierna. Jacob säger att det finns knep att ta till när man äter ute.
Att vitlök är bra mot förkylningar har de flesta hört. Men att det också sänker blodtryck, kolesterol samt motverkar åderförfettning visste du kanske inte? Faktum är att upptäckten om hur lagrad vitlök påverkar hjärt- och kärlhälsan kan bli den bästa hjärtmedicin som finns.

Hur länge lever flatlöss?
Flatlusens kraftiga bakben har stora gripklor. Dessa klor är för vida för att få grepp om vanliga hårstrån, men passar utmärkt för att gripa tag i de grövre hårstråna i könsbehåring och armhålor. Flatlusen kan också förekomma i ögonfransar, ögonbryn, armhålan och i skägg. Flatlusens livscykel är ungefär 25 dagar.
Fira midsommar med en härligt svalkande jordgubbsglasstårta! Den är inte bara ljuvligt god utan passar även de flesta då den är fri från mejeriprodukter och gluten.Ödem eller vätskeansamlingar i ben och framförallt vader är vanligt på sommaren om det blir riktigt varmt. Men svullnad kan bero på flera saker. Ibland kan det var helt ofarligt, men det kan också var precis tvärtom. Här får du några tips på hur du kan bli av med svullnad.

Nu är det skolstart och värme – två saker som får både barn och löss att samlas i klassrummen. Men lössen har blivit resistenta mot många av de vanliga kemiska avlusningsmedel som finns. Kurera tipsar om hur du effektivt får bort lössen – giftfritt!
Vi har pratat miljö med sångaren Magnus Carlson, motion med Susan Lanefeldt och balans med Karin Björkegren Jones. Livsfilosofi med professor Michael Dahlen och andlig hälsa med prästen Olle Carlsson.Visst borde väl städning göra just det ordet utlovar? Städa? Och städa rent på ett sätt som inte lämnar efter sig en salig blandning av kemikalier, nanopartiklar och hormonstörande ämnen? För med sådan städning blir det ju egentligen inte renare utan tvärtom. Eller? Här följer några tips på hur du städar med gott samvete! Äntligen semester, tänker du och har en lista av roliga saker att göra. Men så blir du trött och hängig de första dagarna på ledigheten. Kroppen vill bara vila och sedan kommer förkylningen som ett brev på posten. Det är inte ovanligt att bli sjuk när du är ledigt. Kurera frågade stresscoachen Karin Isberg varför det är så och vad man kan göra för att undvika att bli sjuk på sin semester? Studier visar att bekämpningsmedel som används vid odling av lök, potatis och äpplen är skadliga för hjärnans utveckling. Ändå har tillverkarna bakom studierna undanhållit resultatet från myndigheterna. ”Hårresande” menar Axel Mie, doktor i analytisk kemi.Visst är det härligt med båtliv på sommaren och att guppande puttra fram på sjöar och hav? Men skippa de värsta miljöbovarna – som gamla motorer, bottenfärg och ineffektiv körning – så skonar du både hav, djur och din egen hälsa.

Är du rödhårig? Eller dejtar du någon rödhårig? Grattis! Eller nåt. Att vara rödhårig är nämligen extremt sällsynt – och dessutom unikt på flera sätt. Bara 1-2 procent av världens befolkning är rödtottar – och kombon rött hår och blå ögon är den ovanligaste som finns. Personer med rött hår är bättre på att bilda D-vitamin, är oftare vänsterhänta och tros ha lägre risk att drabbas av prostatacancer. Här är 25 saker du inte visste – att du inte visste – om rödhåriga.
Du måste använda den senaste versionen av webbläsaren Microsoft Edge eller webbläsaren Chrome när du fyller i de ifyllningsbara blanketterna. Blanketten riskerar annars att bli felaktig vid utskrift.När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Hur påverkas man av flatlöss?
Symptom vid flatlöss Du kan känna att det kliar i könshåret, armhålorna och skägget. Hos barn är det vanligt med klåda i ögonbrynen och vid ögonfransarna. Ibland kan det uppstå komplikationer vid flatlöss i form av: hudutslag – blåaktiga bett i till exempel underlivet där lössen har varit.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Flatlöss kan inte hoppa eller flyga, utan smittar vid nära kontakt. Främst sexuell kontakt men kan också överföras via kläder, sängkläder och handdukar. Lössens bakben är formade som gripklor, som är anpassade för att knipa hårt om grövre hårstrån. De kan inte sköljas eller tvättas bort.Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma symtom, ge råd och behandling. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Flatlöss är en sorts hudparasit som främst smittar vid sex. De trivs i könshår men kan också finnas i ögonbryn, ögonfransar, skägg, och hår under armarna, på överkroppen eller låren. Flatlöss är relativt ovanliga.Det vanligaste symtomet på flatlöss är att det kliar i könshåret eller andra ställen på kroppen där du har grövre hår, som under armarna, på överkroppen eller låren, i ögonbryn eller på ögonfransar. De förekommer inte i hår på huvudet. Det tar ungefär en månad från tillfället du smittades tills klådan kommer, och det är vanligt att själv upptäcka lössen innan symtomen börjar.

Flatlöss smittar genom sexuell kontakt, men kan också smitta via kläder, sängkläder och handdukar som nyligen använts. De överförs inte via husdjur eller toalettstolar.
Vid flatlöss finns behandling som du själv kan köpa receptfritt på apotek. Det är ett parasitdödande medel som heter Tenutex. Innan du behandlar flatlöss måste du själv ha sett lössen eller fått bekräftat av vårdpersonal att det är rätt diagnos. Det förekommer liknande klåda av andra orsaker, som kräver andra former av behandling.

Det finns två former av löss som är vanliga hos människor, huvudlöss och flatlöss. Flatlöss ser ut som en liten krabba på en till två mm. De är bredare och kortare än huvudlöss och kan vara svåra att se utan förstoringsglas. De lever på människans blod och förökar sig på samma sätt som huvudlöss, genom att lägga ägg som ser ut som små fastklistrade droppar vid hårrötterna.Du genomför behandlingen enligt bruksanvisningen vid ett tillfälle. Om lössen fortfarande lever efter ett dygn kan det behövas en behandling till. Efter dessa 1-2 behandlingar ska levande löss ha dött. Du får själv plocka/kamma bort de döda lössen och äggen. Sedan väntar du en vecka, och gör då behandlingen en gång till. Det är för att döda eventuella löss från enstaka ägg som klarat sig undan. Om behandlingen genomförs noggrant enligt bruksanvisningen brukar de flesta bli av med lössen.

Similar Posts