Bo Bertilsson Läkare

Besvärsteckningen som Bo Christer Bertilson har konstruerat skiljer sig från vanliga smärtritningar. Den bygger på att patienten får fylla i teckningen genom att skugga de områden där besväret känns. Om patienten markerar samtliga sina besvär på en teckning kan det växa fram en bild som ger vägledning om det är ett lokalt fel eller en nervstörning. För att metoden ska kunna användas i större skala inom vården bör den utvärderas ytterligare på en större grupp med såväl friska som de med rygg- och nackbesvär.

– Det är bra, enkla och användbara metoder. Vi i vården förlitar oss i många fall mer på avancerade apparater i stället för att använda händer och ögon och se hur och var patienten beskriver sina besvär, inte bara smärta, säger Bo Christer Bertilson.

Nack- och ryggbesvär är en växande orsak till sjukskrivning och förtidspensionering. Samtidigt är det idag svårt att hjälpa denna grupp. Bo Christer Bertilson ville hitta ett sätt att bedöma besvärsmönstret mer brett. En av studierna visar att 8 av 10 patienter som sökt för besvär i nacke, skuldra eller axel hade nervstörningar från ryggraden i det område där de upplevde sina besvär.

– Diagnosen blev att felet satt i ryggraden och inte i musklerna. Jag hoppas att resultat kan leda till att fler kollegor får upp ögonen för att spinalt utlöst neurogen smärta är vanligare än man tror och vara uppmärksamma på det när en smärtpatient ska utredas och behandlas, säger Bo Christer Bertilson.I över 80 procent av fallen sammanföll diagnosen från en besvärsritning där patienterna själva skuggat sin smärta med resultaten från ett 60-tal olika kliniska tester, visar den nya avhandlingen från Karolinska Institutet. En slags sporre som rullas bimanuellt utmed huden visade sig bra för att testa smärtkänslighet. Totalt har 200 patienter från primärvården ingått i fyra delstudier där två behandlare oberoende av varandra har gjort kliniska undersökningar av deltagarna. Han menar att resultaten förhoppningsvis också kan ge många patienter en förklaring på sin smärta och därmed öka möjligheterna att få rätt behandling och ökad livskvalitet. En annan intressant upptäckt var att jämfört med MR-kamera gav bland annat sporrarna och besvärsteckningen betydligt fler fynd av neurogen påverkan. Bo Christer Bertilson, allmänläkare och idrottsläkare på Torvallakliniken har arbetat fram metoderna och använt dem på sina patienter under många år med gott resultat. Som forskare vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM) har han nu även utvärderat dem vetenskapligt.[PRESSMEDDELANDE 2009-02-16] Säkra, enkla och billiga metoder att ställa diagnos på patienter med nack- och ryggsmärta är att låta patienten själv skugga sina besvär på en ritning av kroppen och att använda markerande sporrar. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Andra resultat i avhandlingen tyder på att patienter ofta underdriver sina besvär, snarare än överdriver. I en av studierna medger två tredjedelar av deltagarna att de har besvär på fler ställen som hör ihop med samma nervstörning när läkaren väl tog sig tid att fråga efter mer än vad patienten hade sökt för. Bo Christer Bertilson menar att läkare kan ha en tendens att inte låta patienten tala till punkt.
– För en erfaren behandlare tar det bara sekunder att ställa en preliminär diagnos. Metoderna kan ge en viktig vägledning om det är ett lokalt fel eller en nervstörning och i så fall vilken eller vilka nerver som kan vara påverkade, säger forskaren Bo Christer Bertilson. I framtiden hoppas han att läkarna kan göra smärtbedömningar via Internet. Patienten ska exempelvis kunna skanna in sin besvärsteckning eller hålla upp den framför en kamera Angiveriskyldigheten kommer, liksom begränsandet av tolkrätten, att medföra att många patienter drar sig längre för att söka vård, och därmed kommer att vara ännu sjukare när de väl kommer till vården.Om förslagen i avtalet genomfördes skulle det få svåra konsekvenser för de mest utsatta i samhället, något som bland annat organisationen Civil rights defenders tidigare har påpekat.

Tolkning behövs inte bara för patienter som ännu inte lärt sig svenska, utan också för patienter som på grund av det medicinska eller psykiatriska skick som de befinner sig i – förvirring, ålder, psykos eller läkemedelspåverkan – inte har tillgång till språkkunskaper de vanligen har.
Att tvingas ange patienter utan uppehållstillstånd som söker vård innebär en etisk stress och går emot hälso- och sjukvårdslagen om jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen.

Samt utvisning av medborgare på grund av ”bristande vandel”, där prostitution, deltagande i miljöer och organisationer som ”hotar grundläggande svenska värden” och ”otvetydigt konstaterande anmärkningar i fråga om levnadssättet” ingår.Avtalet innehöll ett stort antal rasistiska och direkt antidemokratiska förslag, bland annat en kraftig minskning av antalet kvotflyktingar, internering av asylsökande, möjliggörande av grundlösa visitationer i särskilda områden, begränsning av rätten till tolk och angiveriskyldighet för vårdpersonal.

Vi som vårdpersonal vägrar sitta tysta medan landets regering föreslår förslag som kraftigt skulle komma att försämra liven och hälsan för våra patienter.
Medicin och politik hör i allra högsta grad ihop. Vi menar att vi aldrig kan bidra till någons läkning om vi samtidigt genom tystnad eller röstsedel bidrar till det strukturella våldet mot samma person. Det är en omöjlig ekvation.

Avtalet har också rönt stor internationell uppmärksamhet. Flera människorättsorganisationer har reagerat på Tidöavtalets innehåll, liksom många av de större fackförbunden.Hur kommer en person må som under en flera år lång process är inlåst i ett interneringsläger? Som skickas hem trots krig eller politisk hotbild i sitt hemland? Som inte kan söka vård eller stöd utan att riskera att bli angiven av myndigheterna? Vi vill nu i egenskap av företrädare för vården både ta avstånd från och varna för innehållet i avtalet. Det som Tidöavtalet stipulerar kommer att få en allvarlig inverkan på både våra patienter och på vår arbetsmiljö. Jag grät förtvivlat och ringde upp min bästa vän och min sambo. Jag ringde till rådgivningen på denna hc och talade om hur jag kände mig efter mötet med min läkare och min sambo ringde direkt och pratade med min läkare och talade om hur illa bemött jag tyckte att jag blivit. Min sambo om någon vet ju hur jag kämpar varenda dag. Jag är ännu inte alls stark nog att orka behöva fortsätta att kämpa för att få vård här i Sverige. Vi ska nu alla tre träffas tillsammans och prata om min upplevelse av min läkartid idag. Klart att han inte kommer att erkänna någonting om hur klumpigt han uttryckte sig och att det bara är jag som har missförstått och fått allt om bakfoten. Jag ska även ringa till chefen över primärvården här i Gävle och berätta min version och höra om man ska behöva acceptera ett sånt här bemötande.Min sambo skulle ha följt med mig till läkaren idag, men han skulle till sin sjuka pappa och jag sa att denna gång behövs du inte för idag blir det inga problem. Men än en gång så blev det problem, att jag inte fattade det. Ingen vill ”ta hand om” en sån som mig för det innebär mycket jobb och remisser mm, men sjukvården ska hjälpa mig. Punkt slut. Angående medicinerna så berättar jag att jag just för en vecka sedan har trappat ut tramadolen helt (inte helt smärtfritt och lätt direkt) och numera bara tar citodon 2 ggr/dag och ibland stesolid någon enstaka gång. Men jag poängterar att jag fortfarande har lite väl ont trots citodonet och mår illa av den ibland och frågar om den är bra eller om jag kanske ska prova någon annan? Jo men den ska vara bra mot preoperativa smärtor och att jag kanske även ska försöka trappa ner den snart. Va?! När jag kämpar på med endast 2 citodon om dagen och ändå har lite för ont för att det ska kännas okej och då det bara är 3 ½ månad efter denna stora operation? Ska jag nu känna mig stressad att även ta bort min enda smärtlindring fast jag har ont? Kontentan av denna lilla kommentar är att jag numera går omkring och undrar om jag är klenare än alla andra som behöver medicin fortfarande? Om han kanske hade orkat göra en undersökning så hade han snabbt kunnat se hur svag jag är och att jag knappt kan göra någonting eller röra huvudet någonting, så kanske han kunde ha skrivit annorlunda? Men han vill ju såklart inte göra en undersökning då han inte har någon kunskap om denna typ av operation och hur man kan förväntas vara efter den. Så istället för att krypa till korset och bara säga det, så ska jag få lyssna på hur svårt det är att få rätt mot F-kassan. Varför ska jag stressas med det nu när det för en gångs skull inte är aktuellt?!

Jag var en idiot att tro att läkaren idag skulle fråga hur jag mår efter allt jag varit med om, berömma den goda hjälpen jag fått av ”våra grannländer” och kanske berömma mig och få mig att fortsätta orka kämpa vidare. Istället får jag höra hur han ursäktar sig för nästa patient att JAG har dragit över tiden (det är upp till honom att planera den tid han vet att han har till sitt förfogande och jag lät honom styra helt) och jag får en känsla i hela mig att han inte vill ha mig som patient på sin hälsocentral. Jag känner mig missförstådd, besviken och jätteledsen över att jag ska behöva behandlas så här gång på gång att jag gråter hela vägen hem och känner mig så värdelös.
Vidare informerar läkaren mig om att det är egentligen inte han som ska göra detta jobb med att sjukskriva mig, för det ska min ”gamla husläkare” göra. Jo men det blir ju väldigt svårt förklarar jag då han åkt iväg på utlandstjänst när jag kom hem från Barcelona! Så vad gjorde jag för fel här? Vilken läkare skulle jag ha vänt mig till?! Hur jag än gjort så hade ju någon ny husläkare blivit drabbad av samma dilemma. Jag ber så mycket om ursäkt liksom!

För säkerhets skull så ursäktade han sig med att säga att det gjorde ju inte så stor skillnad att jag fått en EDS diagnos för att det går ju ändå inte att göra något åt den. Jo sa jag det borde hjälpa mig lite mer med F-kassan (fast det visade sig tyvärr att det inte har gjorde det), men att jag fått bevis på att jag hade rätt och att det var något mer än ”bara” fibromyalgi och det viktigaste av allt att jag nu slipper leta botemedel mot min värk då jag vet att det inte finns det för EDS. Klart man vill veta vad som är fel på en och ha en rättvisande diagnos.
Jag tycker att den svenska sjukvården istället ska vara glad och tacksam för att något annat land tar hand om svenska patienter som vi inte har rätt vård för här i Sverige, men istället så får jag sitta och lyssna på när någon pratar nedvärderande om den utländska vården. Jag har ju för sjutton kirurgerna i Barcelona att tacka för att jag kanske får mitt liv tillbaka! (ja trots den pissiga stelheten då som inte gick att undvika)

Idag blev det faktiskt mer gråt än jag har gråtit under hela tiden sedan alla svängar med min nacke. Och då har jag gått igenom en hel del. Jag hade sett fram emot denna läkartid, den första riktiga i Sverige efter operationen, men den blev inte alls som jag tänkt mig. Och jag hade väntat länge på detta. Jag har avslutat med min förra hälsocentral och har idag valt att gå tillbaka till en läkare som jag haft tidigare i många år. En läkare som jag tycker att jag har haft god kontakt med, som har lyssnat och varit bra och som även kämpat mot Försäkringskassan för min skull ett antal gånger. Men på en gång när jag kommer in på rummet så känner jag att något känns fel. Jag märker tydligt att denna läkare är inte alls är lika glad att få tillbaka mig som patient, som jag är att träffa honom igen…
Nej istället så pratar han nedlåtande om vården som jag fått i Barcelona och hur svårt det är för honom att hoppa in i detta nu. Ja förlåt men min förra läkare hade dragit iväg på utlandstjänst i Afrika till september i år när jag kom hem från Barcelona, så jag hade liksom ingen annan läkare…Jag fick sen höra att vi redan gått 10 min över tiden när vi kommer till ny sjukskrivning och mediciner. Det som typ är bland det viktigaste och även därför som jag bokat tiden. Det är ju inte mitt fel att han inte haft tid att förbereda sig och ögna igenom mina journaler eller ens någon av alla nackröntgen som jag gjort. Jag blir än en gång bara sjukskriven en kort period, trots att den fortfarande ligger inom den 6 månaderstid som läkarna i Barcelona har skrivit är den första bestämda stora läkningstiden där man inte kan jobba någonting, för att som han säger att F-kassan ska vilja/kunna godkänna den. Men va? Skulle det vara problem att vara hemma 100% i 5 månader efter en sån här stor operation som läkningstiden är hela 1 år på?! Ska jag än en gång behöva känna mig stressad och ovanligt klen nu?!!Jag tycker att den svenska sjukvården istället ska vara tacksam att andra länder hjälper oss med de patienter som de själva går bet på och jag tar
väldigt illa upp när det pratas illa om röntgen i London, neurokirurgerna i Barcelona och min fantastiska fysioterapeut i Uppsala. De som är ju de som äntligen har kunnat hjälpa mig! Denna läkare menade på att det är upp till de i Barcelona att komma hit och presentera bra resultat på deras operationer för att Sverige ska börja nappa, men jag tycker att det är Sverige som ska kontakta t ex Barcelona och säga att det här har vi dålig kunskap om i Sverige och vara den som bjuder in dem till Sverige eller själva ansöka och åka dit på studiebesök för att lära sig av deras metoder.Det jag tyvärr fick uppleva idag är än en gång att Sverige visar ”taggarna utåt” så fort det pratas om utlandsvård, istället för att faktiskt vara tacksamma. Att jag klassas som en ”jobbig patient” som ingen verkar vilja ha och att det jag har gått igenom verkar klassas som någon jäkla baggis och att läkare här i Sverige har sådan okunskap så att de frågar om jag kommer att kunna röra huvudet något framöver. Med revben längs med hela nacken och som sitter fast med benmassa och ståltråd och 18 skruvar. Skämtar du?! jag önskar verkligen att det var så, men min nacke är ju stelopererad just för att min nacke inte längre klarade av att röra sig som den borde/ska göra.Jag förstår snart att han är lite tvär och motsträvig för att han säkert tror att jag är där för att ifrågasätta varför han inte kunde sätta rätt diagnos på mig under alla år som jag gick till honom, men detta besök hade ingenting med det att göra. Den här läkaren har jag ”förlåtit” då det var länge sen och han var bra och gjorde allt han kunde för att hjälpa mig då.Han berättar bl a att han har en patient som blivit stelopererad på Spinecenter och som idag efter ett år inte är bättre och nu har problem att få ersättning från F-kassan mm och då tittar denna läkare på mig och frågar om jag tror att jag blivit hjälpt av min operation i Barcelona. Det känns som han tror att jag har gjort denna enormt stora och riskfyllda operation för att jag ska slippa jobba något mer och bara kräva pengar av F-kassan. Jag gjorde denna operation för att utan den så hade jag fått mindre och mindre livskvalitet och går det för långt så kan man faktiskt även dö av denna typ av instabilitet och skador som jag hade. Jag gjorde denna operation för att jag ska kunna fortsätta jobba och kanske kunna komma hem från jobbet utan att behöva ligga i flera timmar efter och slippa ha så ont så att jag inte har ett värdigt liv. Och nu får denna läkare mig att känna att jag ska ha gjort operationen för att slippa jobba helt. Det är känslan jag får i varje fall. Det jag behöver nu är uppmuntran och inte behöva fortsätta att känna mig missförstådd. Jag fortsätter att fråga om jag kan få hjälp av deras fysioterapeuter med akupunktur, massage och/eller ev laser för att jag har sån kramp i musklerna efter att de har blivit sönderskurna rejält. Jag berättar att min kompis som gjort en liknande operation har fått god hjälp av laser. Svaret jag får då är väldigt kort att det får jag fixa själv och ja laser det är det ju inte alls beprövat och det finns heller inte tillräcklig information att det verkligen ska ha någon funktion. Jaha då var det fel också alltså. Bara för att de har valt att inte ha laser denna hälsocentral så behöver man ju som läkare inte sitta och predika om huruvida det är bra eller dåligt. Vill jag som patient prova det så ska jag väl få hjälp att hitta ett ställe som kan hjälpa mig med det eller? Han tittar mig inte i ögonen och han undersöker mig inte ens en liten gnutta. Han är väldigt negativ och lite tvär och pratar illa om vården och hjälpen jag fått i Barcelona och även om min fysioterapeut i Uppsala. Jag var visst blåögd och dum som trodde att jag skulle få hjälp idag. Hur kunde jag tro det? Vem vill ha en patient som mig med alla mina problem? Jag kan förstå honom på något vis, men det är ändå inte alls okej.

Som jag har kämpat de senaste månaderna och så mycket som jag har gått igenom. Saker som ingen människa skulle behöva gå igenom. Jag trodde i min enfald att jag skulle få en läkare som var nyfiken på att följa min väg tillbaka och som kanske till och med skulle säga att det var bra att jag sökt vård själv och varit duktig som kämpat så bra för att kommit dit jag faktiskt är idag. När jag talar om vilka symptom som försvunnit, vilket faktiskt är det viktigaste, så känns det som han knappt lyssnar. Som att han inte kan tro på att vård i utlandet faktiskt kan lösa ett eller annat problem.
Otroligt tråkigt hur det blev idag. Något som jag verkligen sett fram emot och som än en gång slutade som ett platt fall. Energin och förväntan inför hjälp med mitt ”nya liv” försvann och slutade bara i ännu mer smärta och sorg över att ha behövt göra denna operation. Jag har i flera år faktiskt gjort läkarnas jobb och nu känns det som att jag blir straffad för det. Denna hälsocentral kommer verkligen att slippa mig framöver, för de är inte värda att få mig som patient. Och jag ber så mycket om ursäkt för att jag är sjuk så att ni har ett jobb att gå till. I nästa liv ska jag banne mig födas frisk och inte råka ut för några olyckor så jag slipper detta moment 22!Jag älskar sommar, sol & bad, djur, träning, fotografering, natur, fika, musik, husbilsliv, inredning, paddla kajak och resa. Stelopererat hela nacken 2017 och har även EDS. Jag är en aktiv person som gärna vill att det ska hända något kul varje dag. Jag har höga krav på livet och det tycker jag att vi alla ska ha för det är vi faktiskt värda!

Men efter detta kommer det som kom att störa och såra mig enormt. Kanske det borde ha varit bra om denna läkare hunnit ”glutta” lite i min journal och sett någon röntgen på hur jag numera ser ut i nacken, för då kanske han förhoppningsvis hade varit lite mer ödmjuk än allt det som nu kom ur hans mun.
Jag talar om att jag önskar att den sittande/stående röntgen som finns i London där man kan se skador längst upp i nacken även borde införskaffas i Sverige och även operationsmetoderna, men då predikar han om att den tekniken inte alls är tillräckligt beprövad etc etc. Jaha men jag vet ju 4 personer som bara under slutet av år 2017 har fått lyckade resultat av operationen och undrar när man ska kontakta oss och titta på våra gemensamma positiva upplevelser?! Sök reda på de patienter i Sverige som gjort denna operation i Barcelona, så finns det nog ganska snart underlag för det skulle jag tro. Det skulle vara en liten början i varje fall.MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bruksanvisning Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker: AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen 046 173185, [email protected]

Effektiv behandling av smärta Olaf Gräbel terapigrupp Smärta Definitioner Neuropatisk vs Nociceptiv Nytta vs skada Frågor Smärta Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad

Proximala humerusfrakturer Sjukgymnastik Immobiliseringstid Icke opererade Okomplicerad collum chirurgicum: 1 2 veckor Collum chirurgicum med tuberculum majusfraktur: 3 4 veckor Flerfragmentsfraktur: 3
Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar delVad gör vi med smärta? Per Hansson, Specialist i neurologi (och i Sverige smärtlindring) -Smertebehandlingsavd., Oslo Universitessjukhus, -Norwegian National Advisory Unit on Neuropathic Pain, Oslo, Norway

Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet
Lärarinstruktion Ortopedi Gå igenom scenariot med SP och visa L5 dermatomets utbredning. Förklara/visa positivt Lasegue s test + korsat positivt Se till att det finns reflexhammare Efter utförd ortopedistation

A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella
Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

2 ROT SENS OMRÅDE REFLEX MOTOR PALPATION RÖRLIGHET C2 Kind Bett Käkled Huvud flexion 45 gr C3 Hals Huvudflexion Sternocl.led Huvud rotation 60 gr C4 Supraspinalt Supraspinatus Axellevation Acromioclav.led Huvud extension 45 gr C5 Axel Biceps Armabduktion Lat. Epicondyl Huvud Lat. flexion 45 gr C6 Tumgrepp Brachiorad. Armbågsflexion Tumbasen C7 Underarm dig3 Triceps Armbågsextens. Med. epicond Axel flexion 180 gr C8 Han ulnart Lillfingerkrok Proc.styl. ulna Axel extension 60 gr T1 Axill övre Finger abduktion Manubrium Axel abduktion 180 gr T2 Axill nedre Costostern.led 2 Axel Utåtrotation 60 gr T3 Övre thorax Costostern.led 3 Axel Inåtrotation 80 gr T4 Övre mammae Costostern.led 4 T5 Mamillområde Costostern.led 5Kapselshift vid axelinstabilitet Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/SkulderbladStartprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 – Kontrollera
Hur gör man en smärtanalys? Ulrika Holmgren Leg sjukgymnast/msc/rehabkoordinator Specialist i smärta och smärtbehandling Cecilia Norrbrink Leg sjukgymnast/docent i rehabiliteringsmedicin Specialist i smärta1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Läkarbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information följande delar: sida Del 1 Omvårdnadsdel 2-4 Del 2 LäkardelPull-ups Klara tre pull-ups efter åtta veckor Vill du klara att lyfta din egen kroppsvikt? Det vill i alla fall Jonas. Friskispressens coach ska hjälpa honom till att klara sitt livs första pull-up. Pull-ups

Endodonti! Endodonti? Tandens vävnader Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Dentinkanalernas diameter Täthet av dentinkanaler Pulpans vaskulära nätverk Närheten till immunsystemet
ERGONOMISK CHECKLISTA – DATORARBETE Semi-kvantitativ bedömning av arbetsplatsutformning, arbetsteknik och arbetsställningar vid datorarbete. 16 sep 1997 1 Namn Nummer Datum Yrke/befattning Bedömare Synundersökning2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

1 (7) Manual för Anmälan till Sittgruppen, enligt Värmlandsmodellen Denna manual är framtagen för att ge vägledning att fylla i Anmälan till Sittgruppen. Strukturen/rubrikerna följer Anmälningsformulärets
Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret Radialtunnelsyndrom Charlotte Lewis Seminarium 23/11 Upplägg Bakgrund och definition Symptom Klinik Forskning Behandling Patientfall Bakgrund Beskrevs för första gången 1954 av Michelle och Krueger, radial UPPVÄRMNINGSPROGRAM 1 – Del 1 ENBENSKNÄBÖJ – DRAKEN Stå på ett ben och håll en boll framför kroppen på raka armar. Starta rörelsen genom att sänka bollen långsamt mot golvet och fäll samtidigt i höften

Sensorisk us av trigeminussytemet Malin Ernberg Docent 2005-02-11 Sensoriska banor Trigiminus hjärnstamskomplex Principal kärna (Main sensory) -Icke-nociceptiva aff. från kkl Spinal kärna a) Oralis -Nociceptiva

Klassifikation och Analys av Smärta Grundades 1973. Forskare, kliniskt verksamma läkare och annan sjukvårds/hälsovårdpersonal Stimulerar och stödjer studier inom smärta och förmedlar denna kunskap över

elastningar Gravitationen Som bekant är gravitationen, tyngdlagen, ständigt närvarande här på jorden. Släpper vi ett äpple ur handen faller det ner på marken. Detta är självklar kunskap idag som är svårREFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR – smärta INNEHÅLL Amputation tillägg för smärta 1-2… 2 Nervskador tillägg för smärta… 3 Nackdistorsioner (WAD)… 6 Övriga fall med påslag för smärta

HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2003 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. Som förberedelse inför läkarundersökningen
4 2 GRAVIDISCHIAS PIRIFORMISSYNDROM Piriformis är en muskel som sitter djupt inne i sätesmuskulaturen. Ischiasnerven, löper ut från ryggmärgen i nedre delen av ryggen, L4 – S3 (S2), och går genom nedreEtt holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera delTräna med gummiband 1 RG 2005 Axelproblem hos rullstolsbrukare är vanligt. Bästa botemedlet är förebyggande styrketräning. Men vad gör man när man har långt till ett gym eller när motivationen tryter?

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR 2018 er (WAD) bedömning enligt punkten 2.1.6 i tabellverket NACKDISTORSIONER (WAD) BEDÖMNING ENLIGT PUNKTEN 2.1.6 I TABELLVERKET Fall 1 Intermittent nackvärk
LOKALISERAD NEUROPATISK SMÄRTA SCREENINGVERKTYG Det här screeningverktyget underlättar ditt dagliga arbete eftersom det: är avsett för patienter med långvarig smärta underlättar diagnostisering av neuropatiskTill dig som ska föda ditt första barn Ett forskningsprojekt pågår om akupunktur som smärtlindring under förlossning. Vi vill undersöka vilken typ av akupunkturbehandling som ger bäst smärtlindring. Resultaten

Nack-specifikt träningsprogram Beskrivning av det nack-specifika träningsprogram som använts av Maria Landén Ludvigsson, Anneli Peolsson och Gunnel Peterson i en randomiserad forskningsstudie som jämfört
PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION Datum (år/månad/dag): Tid: Sjukhus: Klinik: Vårdavdelning: Granskare: Patientens personnummer: ÖVNINGSBANK STYRKETRÄNING ÖVNINGAR MED GUMMIBAND, HANTLAR ELLER DEN EGNA KROPPEN SOM MOTSTÅND. ÖVNING 1 Hållningsträning/Axlar (M. trapezius) Sitt med god, stolt hållning och med stöd för ryggen. Ta ett Ortopedi 1 (7 min) Lärarinformation Distalstatus Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. StudentenNationellt uppföljningsprogram för CPUP Version 10; 14 02 30 Personnummer Efternamn Förnamn Tillhörande region Distrikt/team Dominerande neurologiskt symtom: Spasticitet Dyskinesi Ataktisk Ej klassificerbar/blandform

33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad
Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta Neuropatisk smärta Förekomst av neuropatisk smärta H. Breivik et al. / European Journal of Pain 10 (2006) 287 333 1 Neuropatisk smärta perifer eller central Neuropatisk smärta – direkt konsekvens av enVad undervisar vi om? Orofacial smärta och käkfunktion (OSK) Professor, övertandläkare Tuggsystemets normala funktioner och de sjukdomar som kan drabba det dvs Orofaciala smärttillstånd och käkfunktionsstörningarUppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Se manual till de olika avsnitten. Personnummer: Flicka Pojke Namn: Datum för bedömning: Sjukgymnast: MUSKELSTYRKA nedre extremiteter

Checklista anamnes/utredning efter distal radiusfraktur Aktivitet Notera antal veckor efter skadetillfället o Utred aktivitetsförmåga; arbete, familj, fritidsintressen, roller. o Identifiera mål, attityd

Introduktion till ledstatus Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Screening-anamnes för problem i rörelseorganen 1. Känner du någon smärta eller stelhet i nacke, rygg, armar eller ben? 2. Kan du gå upp-
7 Smärtteckning 1. De flesta människor har någon gång i livet känt (såsom lite huvudvärk, värk från en stukad led eller tandvärk). Har Du sista veckan känt någon annan än dessa vanliga typer? Ja 2. Nej höger Fram vänster vänster Bak höger 2. Skugga på figuren de områden av kroppen där Du upplever. Markera med X det område som gör mest ont. Markera även vilken typ av Du besväras av på de olika ställena på kroppen. Smärtans karaktär är: M = Molande T = Tryckande I = Ilande P = Pulserande S = Stickande H = Huggande B = Brännande, svidande D = Med domningar Y= Med myrkrypningar Ö = Övrigt 3. Gradera Din genom att ringa in den siffra som bäst beskriver n när den har varit som värst under det sista dygnet. 4. Gradera Din genom att ringa in den siffra som bäst beskriver n när den har varit som minst under det sista dygnet. 5. Gradera Din genom att ringa in den siffra som bäst beskriver n i genomsnitt. 6. Gradera Din genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont Du har just nu.Intro av ultraljud (UL) på neurofys Uppsala Perifer nerv och muskel imaging med ultraljud Johan Widenfalk, neurofysiologen, Akademiska sjukhuset Uppsala -Ultraljud på EMG-mottagningen sedan juni 2015 -Mestadels Nacke & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Tid att lägga ner: Max 1 timme per dag Om programmet: Jag

Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för
Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avd för hälsa och rehabilitering Vt 2012 Omtentamen i: Sjukgymnastik Grundläggande kunskaper Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik 6Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

De 3 vanligaste orsakerna till bröstkorgssmärta under graviditeten 1. Smärta från kramp i musklerna mellan revbenen (Intercostal musklerna.) vilket trycker på intercostal nerven och kan orsaka svår smärta
Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF 2017 Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Starta med 5 7 min allmän uppvärmning Specifik uppvärmning för bröst- och ländrygg samt baksida lår Sitt på
de Arbete M EB A Med icins k kont roll vid Ergo nom iskt Bela stan Bruksanvisning MANUAL 1 Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker AMM Lund: Jenny Gremark- Simonsen 046 173164, [email protected] KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR – PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning Endogena hämmande och aktiverande smärtsystem Smärta både en känsla och ett tillstånd Definition- En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med aktuell eller hotande vävnadsskada, ellerArtroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det MÅTTANVISNINGAR OBS! Läs igenom instruktionerna noga innan du mäter din patient, ha gärna måttblanketten nära till hands för att underlätta måttagningen. DET HÄR BEHÖVER DU VID MÅTTTAGNING Tunt måttband

Pain Smärtfysiologi med fokus på den affektiva komplexiteten An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. Mathias
Sida 1 av 6 Beskrivning till blankett Funktionsanalys sittande Passiv ledrörlighet Utgångsställning i ryggliggande position. Jämna upp mätvärdena till fem/tiotal. Höftflexion Utgångsställning: PatientSida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Långvarig smärta hos äldre SMÄRTDAGEN Uppsala 2019 Sylvia Augustini Smärtläkare, allmänläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Doktorn, det gör ont! Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig
Skattning av postoperativ smärta och illamående och påverkan på återhämtning Patientperspektiv och Personalperspektiv Kerstin Eriksson Lotta Wikström Specialistsjuksköterskor inom intensivvård, fil dr 5 Besvärsteckning Datum: Ditt Personnummer:… Ditt namn: Det som du söker för:… Gradera Dina besvär genom att ringa in den siffra som bäst beskriver besvären när de har varit som värst under det sista dygnet. Vikt och längd Vikt i kg… Längd i cm… Besvärsteckning Markera genom att skugga var du har besvär (det kan exempelvis vara, ont, värk, domning, pirrning och andra känselfenomen). Du behöver inte markera vilken typ av det besvär det är på denna teckning, bara vara noga med att skugga utbredningen helst med blyertspenna, mer där det är mest. höger Fram vänster vänster Bak höger Strålar dina besvär ut i delar av din kropp? Ja Nej 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (såManus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Similar Posts