Bönetider Upplands Väsby

Sprid detta till vänner och bekanta att Xamxamle Dawah Foundation i samarbete med Svensk Senegambisk Trossamfund är en bra val där din Zakat al- Fitr gör nytta. Era ansträngningar gör att människor får mat på bordet. Glöm inte att du får mycket belöning för varje välgärning som du gör.

Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.

1- För områden och städer utan gryning (fajr) räknas det ökande ljuset över horizonten som gryningsljus, enligt skriftlärda, för att vara på den säkra sidan bör fastan (imsak) och morgonbönen påbörjas 12:30 timmar efter tiden för Dhuhr-Athan (det är bra att vara försiktig med morgonbönen och skjuta upp det till nära soluppgången).
2- Ibland kan det hända att din enhet (dator/smartphone) sparar så kallade ”Cookies” från förra månaden vilket gör att ni trots att vi uppdaterat bönetiderna, ser fortfarande tabellen för föregående månad. I så fall måste ni uppdatera sidan. Gör så här: 1- öppna tidtabellens sida och välj din stad. 2- Klicka på uppdateringsknappen bredvid adressfältet i din smartphone. På datorn bör ni klicka på Ctrl + F5 samtidigt för att uppdatera sidan helt. Sedan ska ni kunna se den uppdaterade tidtabellen. Vänligen kontakta oss om problemet kvarstår.Under fredagen kom också beslut från regeringen att begravningar kommer undantas från de nya reglerna vid allmänna sammankomster. Där kommer det tillåtas 20 personer.I ett gemensamt beslut stänger 14 muslimska föreningar och församlingar sin verksamhet från och med nästa vecka. Bakgrunden är den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens beslut om ett maxantal på åtta personer vid allmänna sammankomster.”Vi ber alla att visa respekt till våra medmänniskor genom att hålla oss hemma i möjligaste mån. Måste vi ut för att jobba eller handla, så undvik att använda kollektivtrafik, ta gärna cykeln eller gå, och på så vis hjälpa även miljön. Tillsammans tar vi Sverige och varandra ur krisen.”

Bygg ut. Västsveriges och Göteborgs betydelse som expanderande transport- och industrinav ställer stora krav på utvecklingen av infrastrukturen mellan regionens två största städer, anser berörda parter.
Det är också vår plikt som muslimer att ta ansvar i vårt samhälle och att konstruktivt medverka med myndigheter och ledning. Därför blir det viktigt, inte bara ur medmänskligt perspektiv att skydda våra äldre, sköra och våra kära, utan också för att bidra till stabilitet och trygghet i att ta Sverige genom denna kris. Därför uppmanar vi till största följsamhet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i denna svåra tid.Vi ber alla att visa respekt till våra medmänniskor genom hålla oss hemma i möjligaste mån. Måste vi ut för att jobba eller handla, så undvik att använda kollektivtrafik, ta gärna cykeln eller gå, och på så vis hjälpa även miljön.De senaste månaderna har den som vill delta i fredagsbönen på Göteborgs moské fått förboka sin plats. Vakter har sett till att 50-gränsen inte överskridits. Men fredagens bön, den 20 november, blev den sista på ett tag.

Covid-19 pandemin är en samhällskris som medför ett stort mänskligt lidande. Det är vår plikt som muslimer att vara en positiv kraft till att underlätta denna prövning på samhället och för våra medmänniskor. Därför väljer vi det ovanliga ställningstagandet att uppmana våra muslimska församlingar att se över sina fysiska verksamheter och inte överskrida det maximalt tillåtna antalet personer vid allmänna och offentliga sammankomster. Vi uppmanar våra församlingar att ställa om till digitalt där det är möjligt. Uppmaningen gäller från och med 24 november till dess att nya rekommendationer kommer från regeringen. Muslimska samverkansgruppen i Göteborg och omnejdGöteborgsmoské, Islamiska Sunnicentret (Bellevue moskén), Dar Al hijra Förening Rawda institutet, Angereds Islamiska Församling, Shia Islamiska Församling, Göteborgs Islamisk Kultur Förening, Islamiska Centrum i Göteborg, Islamiska Kultur Förening Trollhättan, Alingsås Islamiska Center, Kulturföreningen Amaneti,Islamiska Kulturcenter i Biskopsgården, Islamiska Bosniakiska Församlingen och Göteborg Leva Tillsammans Föreningen Med hänsyn till att minska smittspridningen i samhället och regeringens nya rekommendationer manar Muslimska samverkansgruppen alla muslimska församlingar och föreningar att tillfälligt se över all offentlig verksamhet, så som gemensamma bönetider och studier.

”Det är vår plikt som muslimer att ta ansvar i vårt samhälle och att konstruktivt medverka med myndigheter och ledning. Därför blir det viktigt, inte bara ur medmänskligt perspektiv att skydda våra äldre, sköra och våra kära, utan också för att bidra till stabilitet och trygghet i att ta Sverige genom denna kris”, skriver gruppen i ett gemensamt uttalande.
Vi skänker en särskild tanke till den insats som den fantastiska vårdpersonalen gör, som sliter och utsätter sig själv för fara, för att ta hand om oss. De tar tid från sina egna familjer för att vårda andra. Detta är värt den allra största tacksamhet.– Men begravningarna kommer inte hållas i moskén. De kommer att hållas på begravningsplatser med högst tjugo personer. Utomhus finns mycket plats så där går det att hålla avstånd, säger Kalsoom Kaleem.F.n hålls inga gemensamma bönestunder utöver fredagsbönen samt Maghrib och Isha (under ramadan). Är du intresserad av att få tillgång till moskén under övriga tider så kan du som medlem ansöka om att få tillgång till en bricka för åtkomst via låssystemet. Mejla oss för mer info till [email protected]. Det är flera tusen människor som använder Ayshamoskén årligen. Om du är en av dessa, stöd oss även genom att bli medlem i föreningen. Medlemskapet kostar 200 kr / år och familj. Mejla oss för att ansöka om medlemskap i moskéns förening Skandinaviska islamiska organisationen! Ange ditt person nummer, fullständigt namn, din adress och telefon nummer.Månadsföreläsning på svenska om månaden Muharram, söndag 9 juli kl. 13.00 i Ayshamoskén. Föreläsningen börjar efter dhuhr-bönen. Vi bjuder på fika, ta med familj och vänner. Alla är välkomna!

\t\r\n\tI agree for my personal data, provided via map API calls, to be processed by the API provider, for the purposes of geocoding (converting addresses to coordinates), reverse geocoding and\tgenerating directions.\r\n
\r\n\tWP Go Maps uses jQuery DataTables to display sortable, searchable tables, such as that seen in the Advanced Marker Listing and on the Map Edit Page. jQuery DataTables in certain circumstances uses a cookie to save and later recall the \”state\” of a given table – that is, the search term, sort column and order and current page. This data is held in local storage and retained until this is cleared manually. No libraries used by WP Go Maps transmit this information.\r\nMoskén brukar göra olika aktiviteter i samband med Profetens, Guds frid vare med honom, födelsedag, i form av föreläsningar, dhikr, koranläsning, bön och mat.Monthly dars in Urdu on the month of Muharram, Saturday 8 July at 13.00 in Masjid Aysha. Lecture starts after dhuhr prayer. Food will be served, please bring family and friends. Everyone is welcome!

Under ramadan är det mycket liv i moskén. På kvällarna kommer hundratals besökare för att delta i den speciella nattbönen under ramadan (tarawih). Efter solnedgången under varje dag serveras alla besökare en fastebrytande måltid. Flera gånger i veckan samlas den som vill för att delta i gemensam gudsåminnelse (dhikr), de sista tio dagarna av månaden gör ett flertal personer retreat i moskén dygnet runt.
\r\n\tPlease see here and here for Google’s terms. Please also see Google’s Privacy Policy. We do not send the API provider any personally identifying information, or information that could uniquely identify your device.\r\n\r\n\tWhere this notice is displayed in place of a map, agreeing to this notice will store a cookie recording your agreement so you are not prompted again.\r\n

Nu finns möjlighet att betala 1% skatt på din förvärvsinkomst till moskén via din kommunalskatt (det som tidigare automatiskt gick till kyrkan via kyrkoskatten). Ladda ner blanketten för medgivande. Du måste skriva ut den, skriva under den, och posta till den adress som uppges i blanketten.
Ayshamoskén erbjuder många olika aktiviteter både riktade till medlemmar och allmänheten. Under pågående pandemi är alla fysiska aktiviteter begränsade. Mellan 30-50 skolklasser och andra grupper kommer årligen på studiebesök till moskén. Under pågående pandemi håller vi besöken online. Föreningen Det yttersta trädet handhar dessa besök för oss. Ett studiebesök består bland annat av visning av moskén och dess funktioner, en kort föreläsning om islam, samt rikligt med utrymme för besökarnas egna frågor. Läs mer…\r\n\tI agree for my personal data to be processed by Scandinavian Islamic Organisation, for the purpose(s) of presenting the data you have submitted on the map..\r\n Den första helgen varje månad hålls vanligtvis en längre föreläsning i moskén. På lördagar på urdu och på söndagar på svenska. Mer information publiceras löpande. \r\n\tSome visual components of WP Go Maps use 3rd party libraries which are loaded over the network. At present the libraries are Google Maps, Open Street Map, jQuery DataTables and FontAwesome. When loading resources over a network, the 3rd party server will receive your IP address and User Agent string amongst other details. Please refer to the Privacy Policy of the respective libraries for details on how they use data and the process to exercise your rights under the GDPR regulations.\r\nRegelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Tallidsskolan Dnr 43-SV2008:214 Regelbunden tillsyn i Tallidsskolan Förskoleklass, årskurs 1-6 Särskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn
irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 [email protected] Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för försko
leklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola
Regelbunden tillsyn i Hallstahammars kommun Tunboskolan Dnr 43-SV2008:221 Regelbunden tillsyn i Tunboskolan Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Hallstahammars

esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)
Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: SveavägenDnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 [email protected] Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrinan Beslut Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2(6) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Dnr 44-2016:5110 Freinetskolan Kastanjen ekonomisk förening Org.nr. 769600-0590 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Freinetskolan Kastanjen belägen i Botkyrka kommun 2 (9) Tillsyn i
r’n Beslut Dnr 44-2015:4209 Assareds skolkooperativ Ek för. Org.nr. 716445-1390 [email protected] [email protected] Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Assaredsskolan

Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört
Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun [email protected] Rektorn vid Bodals skola [email protected] Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen, 14 Skolorna är fria från det ansvar som kommunerna har att erbjuda utbildning till alla skolpliktiga elever i kommunen. Man kan således starta och stänga en fristående skola utan några sådana hänsyn. Kommunen har inte skyldighet att bekosta skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i. Detta gäller t.ex. vid val att gå i fristående skola. Sammanfattningsvis kan sägas att de fristående skolorna har ett större friutrymme att organisera sina verksamheter än de kommunala. Verksamheterna ska dock väsentligen svara mot andan och innehållet i motsvarande kommunala utbildning. 26 Förändringarna över tid har lett till att de fristående skolornas villkor kommit att likna de kommunalas alltmer. 26) För en utförlig genomgång av de begränsningar som omgärdar de fristående skolorna och av hur regelverket tolkas och tillämpas av politiker och tjänstemän i Stockholms kommun samt av Skolverket, se Mannerfelt (2005). SKOLOR SOM ALLA ANDRA? 13 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Beslut 2011-03-04 Dnr 43-2010:3784 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Blichers friskola i Svalövs kommun Beslut 2011-03-04 1 (2) Dnr 43-2010:3784 Blichers friskola AB. [email protected]
Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten9 bör man också känna till hur föräldrar och barn förhåller sig till de valmöjligheter som finns inom skolans område idag. Det är kommunerna som har ansvaret för att se till att varje barn går i den obligatoriska skolan och man kan därför förväntas ha vetskap om i vilka skolor kommunens elever får sin undervisning. Det innebär att delar av studien också har ett centralt kommunperspektiv, närmare bestämt ett skolchefsperspektiv. De statistiska analysmetoder som använts finns närmare beskrivna i respektive avsnitt samt i förekommande fall i bilaga. Disposition Detta inledande kapitel avslutas med en sammanfattning av propositioner från de senaste 15 åren som rört fristående skolor och en redogörelse för de regleringar som omgärdar fristående skolor. I kapitel 2 sammanfattas Skolverkets tidigare studier som rör fristående skolor. Så följer i kapitel 3 en beskrivning av framväxten av fristående skolor och redovisning av statistik om fristående skolor. I kapitel 4 redovisas resultatet från den enkät som sänts till skolchefer i landets kommuner och som rör hur skolcheferna bedömer konsekvenser av fristående skolor i sina kommuner. I kapitel 5 och 6 redovisas statistiska analyser av elev- och skolprestationer respektive ekonomiska konsekvenser till följd av fristående skolor. I det sista kapitlet sammanfattas och diskuteras resultaten. Framväxten av fristående skolor förhoppningar och farhågor 1991 tillträdde en borgerlig regering med uttalad ambition att öka inslaget av fristående skolor i det svenska skolsystemet. Regeringen hade som mål att ge barn och föräldrar möjlighet att i största möjliga mån välja skola, vilket innefattade möjligheten att välja en fristående skola, att välja inom det kommunala skolväsendet och att välja skola i annan kommun. Föräldrars och elevers val borde så långt som möjligt vara vägledande ansåg regeringen och ville därför förstärka kommuners rätt att ta emot elever från andra kommuner. 11 Argumenten för detta var flera; ökad valfrihet, vilket i sin tur förutsatte flera valalternativ, skulle leda till en vitalisering av skolan. Föräldrars engagemang skulle gynnas av ökad valfrihet och kommuner skulle bli mer lyhörda gentemot föräldrar och elever. En stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktning och olika ägandeformer 12 skulle bidra till att höja kvaliteten 11) Regeringens proposition (1991/92:95) s. 8 12) Regeringens proposition (1991/92:95) s. 9 8 SKOLOR SOM ALLA ANDRA?

Skolinspektionen Dnr 44-2016:5175 Kristna skolföreningen i Malmö Org.nr. 846002-6654 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mariaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress:
Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: BoxSollentuna kommun [email protected] Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, [email protected] Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i PrimaskolanBeslut Skolinspektionen Dnr 44-2015:4396 Kuloelidens Montessoriförskola, Grundskola och Fritidshem Org.nr. 769600-8684 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kubelidens Montessoriskola

Beslut efter tillsyn av den fristående förskoleklassen och grundskolan Al-Zahraa Idealiska Akademi i Stockholms kommun Beslut Tillsyn i Al-Zahraa idealiska Akademi 1 (3) Al-Zahraa Idealiska Akademi AB Regelbunden tillsyn i Klippans kommun Pilagårdsskolan Dnr 43-2008:441 Regelbunden tillsyn i Pilagårdsskolan Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 5 Inledning har granskat verksamheten i Klippans kommun Regelbunden tillsyn i Vasaskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Vasaskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652 Rektorn

Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652
Förskola Skola Via Emilia ekonomisk förening Org.nr. 769607-4421 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Förskola Skola Via Emilia belägen i Stockholms kommun 2 (6) Tillsyn i Förskola Skola22 skolor och lyfter fram två områden inom vilka man kunnat konstatera brister i skolorna. Det ena området rör möjligheten för Skolverket att genomföra sin inspektion genom att t.ex. intervjua elever utan vårdnadshavarnas tillstånd och genom skolornas medverkan i att lämna uppgifter som behövs för tillsynen. Ett annat bristområde som konstateras rör de nära relationer som kan uppstå mellan huvudman, skolledare, lärare och föräldrar på små skolor som dessa. Det kan skapa å ena sidan en lugn och trygg miljö för eleverna. Men det riskerar å den andra att bidra till att den kritiska granskningen som måste göras av skolans huvudman gentemot de professionella i skolan, av rektor gentemot lärare, av lärare gentemot elever och av föräldrar gentemot hela verksamheten uteblir. En stor del av skolorna saknade också kvalitetsredovisningar och ett system för kvalitetsutveckling av verksamheterna. Skolverkets utbildningsinspektion 42 framhåller att miljön i de ofta små fristående skolorna i stort sett är lugn och trygg. Utbildningsinspektionen har dock ännu inte omfattat så många fristående skolor att det är möjligt att se några eventuella generella mönster eller göra ingående jämförelser med kommunala skolor. 43 Skolsystem i förändring, en internationell trend År 2002 publicerade Skolverket en rapport om internationell forskning om fristående skolor. 44 I rapporten presenteras och sammanfattas studier kring fristående skolor och motsvarande i USA, Storbritannien, Danmark, Finland, Canada, Nederländerna. Slutsatserna är att det i många länder fanns en föreställning om att kvaliteten i utbildningen skulle öka parallellt med den konkurrens som valfriheten skulle skapa. Det är utifrån denna tankemodell flera av de studerade länderna organiserat och nu är på väg att reformera sina skolsystem. I Sverige utgör de fristående skolorna en del av denna högt värderade valfrihet. Rapporten visar att en del forskare är mycket entusiastiska i fråga om utvecklingen. Andra betonar betydelsen av en nationell läroplan för att kunna garantera likvärdigheten i skolan. Det är dock tydligt att många länder inte minst i Europa nu förändrar sina skolsystem i en mer marknadsanpassad riktning. 42) Skolverket har fr.o.m. år 2003 regeringens uppdrag att inspektera alla landets skolor och skolhuvudmän vart sjätte år. 43) Skolverket (2005b) 44) Nilsson (2002) SKOLOR SOM ALLA ANDRA? 21

Sammanfattning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9. Granskningen genomfördes i tio kommunala
Dnr 44-2014:7613 Backeboskolan Ek. För. Org.nr. 716422-1470 för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Backeboskolan belägen i Nacka kommun 2(11) Tillsyn i Backeboskolan har genomfört tillsynVibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 2 (9) Tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening har genomfört tillsyn av Vibyskolan Beslut Dnr 44-2010:1475 2011-01-18 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Helixgymnasiet i Borlänge kommun Helixgymnasiet Box 973 781 29 Borlänge Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB [email protected] Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm [email protected] Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av denCirkulärnr: 1998:50 Diarienr: 1998/0920 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-04-03 Mottagare: Rubrik: Skola och barnomsorg Barnomsorg, Skolbarnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola Regeringens prop. 1997/98:93

Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen
Vilhelmina kommun Rektorn vid Latikberg skola för grundskola efter tillsyn av Latikberg skola i Vilhelmina kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassensDnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586Bedömningsunderlag förskoleklass och grundskola 1 (5) Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola Enskild huvudman 1 Undervisning och lärande Utbildningen ska vara likvärdig varhelst Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn
Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173Enskilda gymnasiet [email protected] Rektorn vid Enskilda gymnasiet [email protected] Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 InledningBeskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. ’örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. ’iåbx 2320,

Skolinspektionen Dnr 44-2016:5103 Öringe montessoriförening ekonomisk förening Org.nr. 716442-2300 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öringe Skola belägen i Laholms kommun Skolinspektionen,
Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommunDnr 44-2015:9746 Refis – Rörentreprenörernas friskola i St
ockholm AB Org.nr. 556628-5994 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Refis – Rörentreprenörernas friskola i Stockholm AB belägen

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Vårkullen i Falköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:1794 Beslut Vårkullens skolveckohem AB Vasagatan 9 B 521 43 Falköping

1 (8) 1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet I denna PM uppehåller vi oss huvudsakligen kring enskild bidragsberättigad verksamhet och talar om den främst i termer av fristående förskolor och
Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning…1 Underlag…1 Beskrivning

Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan
Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Dnr 44-2015:9807 AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Växthuset belägen i Mölndals kommun 2 (8) Dnr 44-2015:9807 Tillsyn i Växthusetein Skolinspektion Beslut Dnr 44-2016:5127 Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun 2 (9) Tillsyn Regelbunden tillsyn i Sorsele kommun Blattnicksele skola Dnr 53-2008:1864 Regelbunden tillsyn i Blattnicksele skola Förskoleklass Årskurserna 1 6 Inledning har granskat verksamheten i Sorsele kommun och Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i SödermalmskyrkansFloda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola [email protected] för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 [email protected] Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan
v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in [email protected] Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, BoxKöpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun [email protected] Rektorn vid Globala gymnasiet [email protected] Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasietSkolinspektionen Ramlösa Friskola AB Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Ramlösa friskola belägen i Helsingborg kommun 2(11) Tillsyn i Ramlösa friskola Skolinspektionen har genomfört Beslut NN, Skolinspektionen Dnr 44-2016:11175 Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB [email protected] Beslut för grundskola och huvudmannens ansvarstagande efter tillsyn i Jönsbergska ldrottsskolan Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

r% Beslut Dnr 44-2014:7787 Freinetskolan Mimer Ekonomisk Förening Org.nr. 769602-1117 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Freinetskolan Mimer belägen i Norrtälje kommun 2(10) Tillsyn

n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har
Beslut Skolinspektionen Friskolan Öland AB [email protected] Beslut för förskdoklass och grundskob efter tillsyn i Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping BeslutBeslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning…1 Underlag…1 Beskrivning av Båtsmansskolan…2

Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.
v Kvalitet 1999 99-06-10 10.43 Sidan 2 Kvalitetsgranskningen av den svenska skolan fortsätter under 1999. I år granskas även förskoleklassen och fritidshemmet. I vissa kommuner kombineras kvalitetsgranskningen Beslut 2010-12-10 Dnr 44-2010: 4288 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Sally Bauerskolans högstadium i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Sally Bauerskolans högstadium 2010-12-10 1 (3) Dnr 44-2010:5053 2011-06-21 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Internationella Engelska Skolan i Sundsvall Beslut Internationella Engelska Skolan i Sundsvall Universitetsallén 26 2011-06-21Dnr 44-2010:4167 2011-04-04 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Internationella engelska skolan i Örebro Beslut Tillsyn i Internationella engelska skolan 2011-04-04 2 (11) Dnr 44-2010:4167

Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,
4 Förord De fristående skolorna utgör idag ett betydande inslag i det svenska skolväsendet. I Skolverkets studier och utvärderingar ingår de ofta på samma sätt som kommunala skolor. Denna rapport tar avstamp i tidigare studier gjorda vid Skolverket och undersöker om de fristående skolorna bidragit till att utveckla skolsystemet på det sätt som avsågs. Argumenten för att göra villkoren för fristående skolor alltmer lika villkoren för de kommunala kan sammanfattas i några viktiga punkter. Utifrån dem har frågeställningar formulerats som studien sökt svar på. I projektgruppen som arbetat med rapporten har följande medarbetare vid Skolverket deltagit: Jesper Antelius, Staffan Engström, Gunnar Åsén, Hanna Österlund och Karin Wahlström (projektledare). Statsvetare Göran Bergström vid Stockholms universitet har bidragit med synpunkter i arbetets slutskede. Per Thullberg Generaldirektör Karin Wahlström Projektledare

Similar Posts