Boo Energi Logga In

Är du kund hos Fortum kan du dessutom ställa in prisbevakning i appen så att du får notiser när priset går under eller över det värde du angett. Ladda ner appen eller logga in här.Under dygnets morgontimmar mellan 06.00-09.00 går vanligtvis timpriset upp då detta sammanfaller när folk i regel går upp, duschar, sätter på kaffe etc. I regel så är elen som allra billigast mellan klockan 2 och 4 på natten vilket innebär att du kan spara pengar om du förflyttar förbrukningen till de timmarna, även om det inte är möjligt att göra med allt kan du kanske försöka automatisera delar av hemmet med smarta lösningar. Nästa prisstopp kommer allt som oftast runt kl.16.00-19.00 då många kommer hem från jobbet och sätter igång med bland annat matlagning, tvätt, disk. Sedan brukar priset återigen falla tillbaka något runt 19.00-20.00 och framåt. Följ och ta reda på vilka prylar i hemmet som drar mest el. Med hjälp av detta kan du enklare dra slutsatser kring vad du behöver energieffektivisera. Vare sig det är ditt duschande, din matlagning eller uppvärmningen. Elpriset påverkas av hur många som använder elen och i regel så innebär det att elen är billigare på natten, då de flesta ligger och sover och inte använder el i samma utsträckning. Med det sagt kan timpriset under natten fortfarande variera.Timpriset baseras på spotpriset. Spotpriset är det riktpris som sätts på elbörsen Nord Pool och som i sin tur ligger till grund för det rörliga elpriset och därmed timpriset.

Allra störst effekt av timpris får du om du har möjlighet att flytta stora förbrukningsposter, som uppvärmning och varmvatten, till dygnets billigare timmar. Men se upp, med timpris kan din elfaktura bli både billigare och dyrare beroende på just dina vanor.
När du har rörligt elpris med timpris/timmätning kan du enkelt få följa spotpriset på el just nu. Så att du enkelt kan planera din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Ställ dessutom in prisbevakning så att du kan få notiser när morgondagens priser understiger/överstiger angivet värde.Timpris innebär att ditt rörliga elpris sätts timvis, det betyder att du får ett nytt elpris för varje timme på dygnet. Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal, som ger dig ett medelpris på elen per månad, och ett rörligt elavtal med timpris, är således att du kan påverka din elräkning genom din förbrukning i större utsträckning. Kanske sätter du timer på diskmaskin och tvättmaskin eller låter bli att duscha när elpriset är som högst.Om du i princip bara har hushållsel (ingen uppvärmning, ingen elbil osv.) och har ”normala” rutiner (inget skiftjobb osv.) är elförbrukningen oftast relativt låg och relativt svår att flytta i någon större utsträckning. Energianvändningen bidrar till komfort och livskvalitet. I ett hushåll med moderna vitvaror kan man programmera t.ex. tvättmaskin och diskmaskin att köras på natten, men matlagning, tv, dator, belysning osv. vill man ju gärna ha när man är vaken.För att kunna skaffa timpris behöver du ändra till timmätning av din elmätare och det sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så kan du välja timpris när du tecknar ditt elavtal så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.

Om du har en lite högre förbrukning och har möjlighet att flytta/styra din förbrukning till timmar med lågt pris (t.ex. via elbil, smart värmepump, smarta vitvaror, din elkonsumtion osv.) så finns det absolut besparingspotential. Har du dessutom solceller är det en utmärkt kombination.
Om du inte är såpass flexibel att du kan förflytta delar av din elförbrukning till dygnets billigare timmar, så riskerar snarare din kostnad att öka jämfört med rörligt elavtal med månads-/schablonpris. Om du tex. befinner dig i ett läge där du inte har möjlighet att aktivt följa upp din elförbrukning och timkostnaden bör du överväga att välja månads-/schablonpris istället.

Timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.
Svaret på den frågan är faktiskt ”Nja”. En nätägare har skyldighet att lägga om din mätare på timmätning om du efterfrågar det, däremot har nätägaren ingen skyldighet att lägga tillbaka dig på månadsmätning om du skulle ångra dig. Det innebär att det helt enkelt skiljer sig mellan nätägare hur lätt det är att byta tillbaka. Vill du vara på den säkra sidan är det bra att kontakta sin nätägare och fråga innan du går över till timmätning, om du vet med dig att du eventuellt vill byta tillbaka i framtiden.Om du vill spara energi och hålla nere elkostnaderna är det smart att jämföra din elförbrukning eller elanvändning med ett genomsnittligt svenskt hushåll. Här kan du ta reda på vad som räknas som en normal elförbrukning för de vanligaste boendeformerna. När du byter till timpris och din månadskostnad i större utsträckning påverkas av hur och när du använder elen, innebär det att det kan bli både billigare och dyrare beroende på dina vanor. Skaffar du timpris men sen lever precis som innan, och förbrukar mycket el på tider då elen är som dyrast – kan din elräkning bli dyrare än om du hade haft ett rörligt elavtal med månadspris. Men om du däremot är duktig på att kolla när elpriset sjunker och lägga om din konsumtion till de tiderna, ja då kan elräkningen komma att bli lägre. Har du dessutom smarta produkter hemma, som exempelvis tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare som du kan schemalägga för användning under dygnets billigare timmar så ökar möjligheterna ytterligare att påverka kostnaden. Hur mycket lägre är svårt att säga, det beror på hur mycket el ditt hem förbrukar och också på elpriset i det stora hela. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan så är elpriset oftast högre de timmar då flest använder el, och lägre när få gör det. I regel så brukar elpriset vara som lägst under nattetid och högst på dagen, i synnerhet på morgon och sen eftermiddag/kväll. Kan du styra så att din förbrukning hamnar utanför de timmar då flest använder elen, kan du påverka din egen elkostnad.Klicka på din anläggning och välj att byta leveranssätt genom att klicka på pilen längst till höger. Du kan välja att få din faktura till din e-post, Kivra eller via traditionellt brev. Du kan inte välja elnätsbolag, utan det är företaget som äger elnätet där du bor som fakturerar dig en nätavgift. Nätavgiften är den avgift du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till din bostad. Boo Energis nätavgift består av en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift). Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har och överföringsavgiften betalar du per kilowattimme (kWh) som överförs. Energiskatt 39,20 öre/kWh och moms tillkommer. På första sidan har vi sammanfattat fakturans betalningsuppgifter och på första sidan finns också en informationsruta ifrån oss. På den andra sidan av fakturan finns detaljerade uppgifter om din anläggning, förbrukning och prisinformation.

I kostnaden för elnätet ingår en elsäkerhetsavgift som vi som elnätsföretag behöver ta ut för att sedan betala till Elsäkerhetsverket. Dessutom ingår en nätövervakningsavgift som går till Energimarknadsinspek
tionen och en elberedskapsavgift som överförs till Svenska Kraftnäts elberedskapsenhet. Denna avgift tas ut en gång per år.
Enligt de allmänna avtalsvillkoren som utarbetats mellan Svensk Energi och konsumentverket och som Boo Energi tillämpar så ska kunden få minst 20 dagars betalningsfrist på sin faktura från det att den sänts iväg. Vi läser av våra kunders förbrukning den sista varje månad. Sedan måste alla inlästa värden kvalitetskontrolleras och alla spotpriser läsas in innan vi kan fakturera. Förfallodatum kommer att bli den sista vardagen i månaden.Trovärdighet baseras på hur stor andel av företagets kunder som tillfrågas att lämna ett omdöme och hur stor möjlighet Reco har att bekräfta kundrelationen.

Vi tillåter inte att företag erbjuder någon slags betalning i utbyte mot omdömen, och på samma sätt tillåter vi inte oss själva att ta bort negativa omdömen för att ett företag vill eller erbjuder betalning för det. Hos oss går trovärdighet och din tillit alltid först.
Företaget har åtagit sig att bjuda in majoriteten av sina kunder till att lämna ett ärligt omdöme på Reco. Därför är sannolikheten ganska hög att betyget är rättvisande.

Hur vet jag om jag har ett Elnätsavtal?
Elnätsavtal tecknar du med nätbolaget som äger elledningarna där du bor eller har en fastighet. Under dina avtalsdetaljer på Mina sidor kan du se vilket nätbolag ditt bostadsområde tillhör. Kontakta ditt elnätsbolag om du har frågor om ditt elnätsavtal.
Vi jobbar hårt för att kontrollera att de som lämnar ett omdöme finns på riktigt och faktiskt har köpt den vara eller tjänst de skriver om. Det sker bland annat genom BankID och noggranna kontroller mot företagens kundregister.Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss på den ibland krångliga elmarknaden. Du kan lita på att vi alltid erbjuder el som är prisvärd utan onödiga påslag.

När du väljer Boo-portföljen låter du våra professionella elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid, hantera inköpen av el åt dig. De tar hänsyn till marknaden, väder, valuta, vattenmagasinen vattennivåer och världens händelser i stort. De köper elen åt dig precis på samma sätt som de köper el åt den tunga industrin.
Hos oss kan du välja el från förnyelsebara energikällor så som sol, vind, vatten och biogas, 100 % miljömärkt. Dessutom klimatkompenserar vi ytterligare för varje kilowattimme du köper av oss, så att den miljömärkta elen även 110 % klimatpositiv.

Vi har alltid tydligt redovisade priser med låga påslag. Du får ett timavräknat elavtal med prisvärd el och möjlighet att påverka elkostnaden genom att flytta en del av din elanvändning till andra tider, när priset på el är lägre. Ta gärna hjälp av vår kostnadsfria app.Spotpris är det pris som vi som elbolag köper in elen för. Det innebär att priset du ser är exklusive, elcertifikat, påslag och moms. Spotpriset ändras varje timme och styrs av tillgång och efterfrågan. När efterfrågan på el är hög stiger spotpriset. Det kan uppstå viss prisskillnad gentemot Nord Pool spot då priset räknas om från Euro till Sek.

I koldioxidberäkningen ingår alla energislag som ingår i den Svenska elmixen med hänsyn tagen även till import/export. Därmed får vi en aktuell siffra över hur mycket CO2 som finns i det svenska elnätet varje timme. Vi har även möjlighet att skapa prognoser för kommande CO2 påverkan i det svenska elnätet då vi har tillgång till beräkningar framåt.
Notiser: Ibland är informationen i notisen längre än vad som får plats i förhandsgranskningen. Om du håller på notisen med fingret, så visas all information.Åtgärd: Något är troligtvis fel med kopplingen. Kontakta vår kundservice och beskriv vad som inträffat, så kan vi undersöka vad som är fel. Det är bra om du berättar vilken modell på telefon du har och vilken version din telefon har.

Vem äger Boo Energi?
2015 i april köpte Boo Energi ekonomisk förening 50% av Boo Energi Försäljnings ABs aktier av Jämtkraft, vilket gör att Boo Energi Försäljnings AB åter är ett helägt dotterbolag.
Här kan du kika på hur din elanvändning ser ut månad ör månad. Jämför gärna med föregående månad eller samma månad föregående år, för att se om du använt mer eller mindre el. Jämför med dina grannar eller kolla in vad som troligen förbrukar mest.

På inställningarna för smart schema kan du välja att ladda när priset är som lägst, eller när elförbrukningen har som lägst CO2-avtryck (ofta hänger dessa ihop). Du väljer vilken tid laddning tidigast ska starta och när bilen senast ska vara fulladdad. Du fyller även i hur många timmar bilen behöver laddas totalt under perioden. Sen sköter schemat i appen resten.
Högst upp på skärmen finns en informationsruta som beskriver vilken typ av enhet du bör använda tjänsten smart schema till. Välj om du vill starta enheten när priset är som lägst eller när din el har som lägst CO2 avtryck (oftast hänger dessa ihop). Välj den tid som du tidigast vill att enheten ska starta och den tid som du senast vill att enheten ska stängas av. Ställ in den totala tid som du vill att enheten ska vara aktiv under perioden.För att skapa schemat trycker du på Skapa. Det går även att radera ett redan upplagt schema. Om Charge Amps har stöd för RFID-chip på sina boxar. Om RFID är aktiverat så går det inte att styra laddning via vår app. Därför erbjuder vi alternativet att stänga av eller sätta på RFID-lås. Här visar vi dagens spotpriser och du kan planera din elanvändning utifrån de timmar som har lägst elpris, detta förutsatt att du har Rörligt timprisavtal eller Boo-portföljen. Du kan dra nytta av svängningarna i elpriset under dygnet och passa på att tvätta, ladda elbilen, diska eller basta på timmarna när elpriset är lägre. Du kan även visa din uppskattade elanvändning.

Var kan jag se elpriset per timme?
Ställ in spotprisbevakning. När du har rörligt elpris med timpris/timmätning kan du enkelt få följa spotpriset på el just nu. Så att du enkelt kan planera din elanvändning till dygnets billigaste timmar.
Telldus erbjuder en mängd smarta lösningar, allt från en enkel på/av-kontakt till mer avancerade vädermätare. Du kan byta namn på enheten högst upp till höger, för att få kontroll på vilken typ av enhet det är.

På skärmen för smart hem möts du av en stor cirkel som indikerar status för dina enheter som går att sätta på eller stänga av. Under listas alla avläsningar vi fått in, samt när den senaste avläsningen registrerades.
För enheter med möjlighet att sätta på/stänga av finns även en på/av knapp som lyser grönt när enheten är på, och är grå när enheten är avstängd. För den här typen av enhet finns även knappen ”Lägg till schema”, där användaren kan definiera ett smart schema för enheten.För Fronius visas de tre senaste dagarnas värden från solpanelerna i appen. Efter att du scrollat till slutet av datan visas en popup som hänvisar till Fronius för att kunna ta del av tidigare data.

Appen som nu lanserats är vår första version, vi kommer löpande se till att den utvecklas och formas efter energimarknaden och vad våra kunder efterfrågar. På skärmen för en elbilsladdare möts du av en stor cirkel som indikerar status på laddaren. Det finns olika lägen som laddningen kan visa beroende på inställningarna. Bilen kan vara urkopplad, inkopplad utan att ladda samt inkopplad och ladda för stunden. Om vi inte får kontakt med laddaren visas status offline. Under cirkeln beskrivs om ett smart schema är aktivt för stunden. Är schemat aktivt visas de tider som schemat kommer att försöka ladda bilen. Ett antal cirklar visas med mer information om pågående ladd-session, såsom total strömförbrukning. Appen saknar ett sätt att hantera felaktiga inloggningsuppgifter på ett bra sätt. Det saknas ett infomeddelande som påpekar att användarnamn eller lösenord är felaktigt. I stället hamnar appen i någon form av loading-läge. Vi har upprättat en en fix för detta, så förhoppningsvis har vi en lösning på detta inom inte alltför lång tid.

Hur vet jag att jag har ett Elnätsavtal?
Elnätsavtal tecknar du med nätbolaget som äger elledningarna där du bor eller har en fastighet. Under dina avtalsdetaljer på Mina sidor kan du se vilket nätbolag ditt bostadsområde tillhör. Kontakta ditt elnätsbolag om du har frågor om ditt elnätsavtal.
I kommande release kommer integrationen för Ngenic att utökas med Ngenic Track. Det innebär att du som använder Ngenic Track får tillgång till realtidsavläsning i appen.

Är det någon annan i hushållet som står för elavtalet måste den personen först logga in i appen och sedan gå in i menyn Mina sidor och kontouppgifter. Scrolla ner på sidan och välj familjedelning.
Se den historiska konsumtionen på din laddare, klicka på en stapel för att få mer ingående information och använd navigationen ovanför grafen för att byta datum.Om du har en annan leverantör så arbetar vi för närvarnde med att hitta en lösning så att du som kund skall kunna styra din elanvändning utan att ha köpt något från ovanstående leverantörer. Vi hoppas längre fram kunna informera om någon smart, enkel lösning för bland annat elbilsladdning, värmestyrning och solproduktion i en och samma tjänst.

Be den som står på elavtalet gå in på ”Min profil”, klicka på kontouppgifter och välj familjedela. När detta är gjort kommer du få ett mejl som bekräftar detta och du kan nu logga in med ditt Bank-ID efter att du laddat ner appen.I Ngenics gränssnitt kan du ställa in en måltemperatur för termostaten. Du ställer in temperaturen genom att dra med fingret över rutan, alternativt trycka på + eller -. Tryck på Spara för att bekräfta valet.

Ja, om du har flera elavtal kan du välja anläggning via en drop-down meny högst upp till vänster på det som kallas hemvyn (första sidan). Där går att välja vilken anläggning som du önskar se information om.
Denna vy visar hur du använder din el över dygnet, timme för timme (förutsatt att du har ett timavtal). Det tar ca två dagar innan informationen för en dag läses in i appen. Saknas data för en dag har den ännu inte lästs in. I vyn för styrning finns en lista med de olika integrationerna som för närvarande finns i appen. För att kunna logga in krävs att du redan har inloggningsuppgifter till någon av tjänsterna. Klicka på den tjänst i listan som du vill logga in i och följ instruktionerna på skärmen. Med vår app får du som konsument enkelt koll på din energianvändning, dina kostnader och din miljöpåverkan. Att ladda ner den kostar inget och du får ett hjälpmedel som gör att du får bra koll på din energianvändning, prognoser och tips.Du som är kund hos Boo Energi kommer via Boo Energi appen att kunna följa din elanvändning i hemmet på ett smidigt sätt. Du får tips för hur du kan använda elen lite smartare och därmed också ha större möjlighet att minska din elkostnad och miljöpåverkan. Appen ger hela familjen en bra överblick och bättre insikt i ert hushålls elektrifierade liv.

Här finns information om just ditt hushåll. Du kan se dina fakturor, fylla i uppgifter om ditt hem, vilken kontaktinformation vi har till dig osv. I denna vy ställer du även in, vilka notiser du vill ska komma från appen.
För närvarande har vi stöd med följande leverantörer. Easee, Charge Amps, Defa, Nibe, Ngenic, Telldus, Fronius och Solaredge. För att kunna logga in krävs att du redan har inloggningsuppgifter till någon av tjänsterna. Som privatperson kan du dessutom tillgodoräkna er av skattereduktionen Grön Teknik, vilket ger upp till 50% reducerat pris. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om skattereduktion. Bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt företag kan ansöka om bidrag för ”icke publika laddstationer” via Naturvårdsverkets hemsida. Här kan du läsa mer om vår paketlösning (8 390 kr med Grönt Teknik skattereduktion) för med en smidig laddbox från Easee eller Zaptec inklusive en standardinstallation. Vi ser alltid till att erbjuda installation av laddlösningar av hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. De fabrikat vi för stunden säljer och installerar är Easee och Zaptec (privat och företag).Genom att köpa din laddbox genom Boo Energi får du utvalda produkter och en stabil partner som säkerställer att du gör rätt val! Priserna är inklusive installation!

Det finns en del saker att tänka på med effektuttag, amperestyrka och kabelstorlekar. Vi ser till att du framtidssäkrar din investering på bästa sätt. Vid behov kan en effektvakt erbjudas (dynamisk lastbalanserare) som ser till att laddstationen inte laddar mer än vad husets säkringar klarar av.
För att du som kund ska bli nöjd med hela upplevelsen har vi noga valt vilken installationspartner vi samarbetar med. Assemblin kan erbjuda installationer av hög kvalitet över hela landet. Genom att arbeta nära kunden kan de leverera en trygg lösning oavsett vart du bor.Vi på Boo Energi säljer 100 % miljömärkt el producerad enbart från förnyelsebara energikällor. Trots detta har energin som alstras en påverkan på vårt klimat ur ett livscykelperspektiv, vi har därför valt att även klimatkompensera för all el vi säljer. När ni tankar bilen med klimatpositiv el från Boo Energi blir miljöeffekten extra positiv.

Vad kostar elen idag Boo Energi?
Vi på Boo Energi betalar för närvarande ut 8,0 öre/kWh för den el vi som går ut på nätet från våra mikroproducenter.
I vår standardinstallation ingår det du behöver inklusive resa för installatören upp till 60 km. Vi installerar också alltid 6 mm²-kabel för att din installation ska klara effekter upp till 22 kW. Detta är viktigt att tänka på om du jämför oss med andra!

Elnäten i Sverige drivs som monopol, därför finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som har fått tillstånd att bedriva nätverksamhet, en så kallad nätkoncession.
På Svenska kraftnäts nätområden.se Länk till annan webbplats.kan du ta reda på vilket elnätsföretag som äger nätet där bostaden eller ditt företag ligger.Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Håll dig uppdaterad och få information från oss mejlad till dig. Du kan när du vill enkelt ändra eller avsluta din prenumeration. I nästa steg väljer du vad du vill prenumerera på. Du kan välja nyheter, information från våra senaste projektsidor och veckorapporten Läget på elmarknaden.Javisst! Investerar du i nätanslutna solceller vars elproduktion täcker din årliga förbrukning kan du räknas som självförsörjande. Att vara helt självförsörjande och investera i ett offgrid solcellspaket är möjligt, men för en villa är det idag inte ekonomiskt lönsamt när kostnaden är så stor.För att få installera enskilt avlopp med WC bör du ansöka om tillstånd hos din kommun. Dina önskemål, din tomts förutsättningar och krav från myndigheterna avgör vilken typ av teknik du bör investera i.En egen brunn ger dig dricksvatten direkt från din egen tomt. Idag installeras främst borrade brunnar eftersom de har ett gott skydd mot yttre påverkan på vattenkvaliteten. Att anlägga en brunn kräver vanligtvis inget tillstånd, men vissa områden har dock tillståndsplikt. Kolla därför med din kommun om du behöver ansöka om tillstånd.

Var kan man se elpriset per timme?
Se hur timpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, ser ut just nu och i morgon. Morgondagens timpriser publiceras ungefär kl 14.15 varje dag. Du kan även se historik från och med 2009. Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Det enklaste och mest ekonomiska sättet att idag lagra egenproducerad el är att använda det allmänna elnätet som “lager”. Det gör du genom att sälja el från solceller till elnätet och köpa el när din egen elproduktion är knapp.När du producerar egen el av sol- eller vindkraft är elproduktionen ojämn. Solceller producerar t.ex. mest el under dagen, medan elförbrukningen vanligtvis är störst under kvällen. Du blir därför tvungen att investera i energilagring för att kunna vara helt självförsörjande på el.

*Elbehovet är baserat på statistik från SCB. Elbehovet ökar vid långtidslagring i vätgas, du får ut 1 kWh el från 3 kWh lagrad el. I tabell 1 har vi räknat med antagandet att 50 % av elproduktionen sparas i vätgas från sommar till vinter. Detta ger ett egentligt elbehov på 18 600 kWh som solcellerna bör täcka, därav behövs en större solcellsanläggning.En del definierar självförsörjande hus som frikoppling från kommunalt vatten och avlopp. Detta är inte ovanligt och finns redan idag på platser där det är dyrt att dra VA-ledningar. Runt 15 procent av landets befolkning har idag egen brunn.

Problemet med batterier är att de inte klarar av att lagra stora mängder el under långa perioder. En villa på 150 kvm har en elförbrukning på ca 18 000 kWh. Av elförbrukningen sker 70 % av konsumtionen under vintern och att lagra 12 600 kWh i batterier på 3 – 10 kWh är inte möjligt.
Det uppenbara alternativet för energilagring är batterier. Batterier ger dig möjlighet att lagra el solceller och vindkraft som producerats under dagen. Du kan sedan använda elen under kvällen och natten. Vanliga storlekar på batterier till solceller ligger idag på idag 3 – 10 kWh.

Svaret på denna är fråga är både jag och nej. Det finns exempelvis inget som hindrar dig från att vara självförsörjande på exempelvis el och värme. Vanligtvis kan du även ha eget vatten och avlopp bara din tomt tillåter det och kommunen inte kräver att du kopplar in kommunalt vatten och avlopp.Det finns dock flera hinder för att du ska kunna vara så självförsörjande att du kan leva ditt liv helt utan räkningar. Exempelvis kommer du inte undan fastighetsskatt. Samt som att det inte är rekommenderat att leva utan exempelvis hemförsäkring.Notera! Ett icke nätasnlutet system med samma bekvämligheter som en normal villa kräver extra utrustning och kunskap som en vanlig solcellsinstallatör inte nödvändigtvis har kompetens för. Du behöver därför ta hjälp av ett specialistföretag samt lära dig mycket på egen hand.Fördelen med att hålla kvar kopplingen till elnätet är att kunna sälja överskottsel och ha möjligheten att köpa el vid behov. Nackdelen är att du behöver ett stort system för energilagring och att du riskerar bli utan el. Att gå helt off grid är därför både riskfyllt och idag inte lönsamt.

Vill du använda solenergi för att värma huset kan du investera i solvärme. Solvärme får du via en solfångare, en modul som tar vara på solens värme med hjälp av ett vätskebaserat medium och en värmeväxlare. Du får både uppvärmt tappvatten och hus med en solfångare på ditt tak.
Att vara helt självförsörjande på el innebär att hushållet endast förbrukar el från egen produktion. Hushållet är alltså frikopplat från det allmänna elnätet, och köper inte in el från en elleverantör. Istället används el från t.ex. solceller och/eller ett litet vindkraftverk för elproduktionen.Nybyggda självförsörjande hus är vanligtvis byggda för att behöva så lite uppvärmning som möjligt. Tjock isolering och fyrglasfönster är därför standard. Istället för traditionell uppvärmning används till exempel värmeåtervinningssystem eller bränsleceller för att värma hus och varmvatten.

Hur vet man om man står på Elnätsavtalet?
Kontakta det elnätsföretag som äger elnätet. Här hittar du mer information om anslutning till elnätet och elnätsavgiften. Det är Ei som kontrollerar att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857).
Att vara helt självförsörjande på mat kräver en relativt stor investering, speciellt om du vill kunna äta animaliska produkter. Men att vara delvis självförsörjande på mat kan du komma relativt enkelt undan med exempelvis en grönsaksträdgård och ett par höns.Vill du vara självförsörjande på el kan det räcka med en investering i t.ex. solceller och ett system för energilagring. För att vara självförsörjande på vatten och avlopp behöver du investera i en egen brunn samt enskilt avlopp (minireningsverk). Det finns heller inga hinder för att vara självförsörjande på mat men det är en stor utmaning och du bör vara villig att göra stora uppoffringar i utbudet på mat. Att vara självförsörjande på mat kräver även kunskap och tid för att förverkliga. Vill du ta steget längre och vara helt självförsörjande, utan koppling till elnätet, blir det både svårt och ekonomiskt olönsamt. För att göra en villa självförsörjande på el behöver du investera i solceller som täcker långt mer än din årsförbrukning samt en lösning för långtids- och korttidslagring av el.

OBS! Som ägare av ett enskilt avlopp är du ansvarig för att ansöka om tillstånd, se till att anläggningen byggs av sakkunniga samt löpande kontroll och underhåll av anläggningen.
Om du då kan kallas självförsörjande på el eller inte är en tolkningsfråga, men så länge du får skattereduktionen på 60 öre/såld kWh el är detta alternativ mest lönsamt.Ett solcellspaket med off grid innefattar vanligtvis system för ödrift. Ödrift gör det möjligt för dig att koppla ifrån elnätet och fortfarande få ström från dina solceller. Solceller utan ödrift stängs av automatiskt när strömmen kopplas bort eftersom växelriktaren stänger ner. Det är en utmaning att vara helt självförsörjande, men att vara självförsörjande på el, vatten och avlopp är möjligt. Lär dig mer om utmaningarna och möjligheterna med att skapa ett självförsörjande hushåll i vår grundliga artikel nedan. Självförsörjande på el kan även tolkas som att du under ett år producerar mer el än vad du förbrukar. Det är fullt möjligt utan att vara frånkopplad från elnätet. Genom att sälja el vid överproduktion och köpa in el när din egna elproduktion är knapp kan du på pappret bli självförsörjande på el.

Med nätasnlutna solceller för villa köper och säljer du el till elnätet för att jämna ut skillnaderna mellan förbrukning och produktion. På så sätt blir du enkelt självförsörjande med solceller.
Det är idag möjligt men ovanligt att gå offgrid och koppla bort elnätet för att vara självförsörjande på el. Även om man t.ex. med solceller producerar tillräckligt med el för att täcka sitt årliga energibehov hålls vanligtvis kopplingen till elnätet kvar.Det är fullt möjligt att skapa ett hus som är självförsörjande på el, vatten, värme och avlopp i Sverige, men det kräver en idag stor ekonomisk investering som inte är lönsam. Att som tillägg vara självförsörjande på mat är möjligt men det är en utmaning speciellt om man inte vill göra stora uppoffringar i variationen på mat.

Ett hus räknas vanligen vara självförsörjande om framförallt el, vatten, värme och avlopp sker i egen regi. Det kan exempelvis innebära att du har solceller på taket, en värmepump som drivs av solcellerna, egen brunn och ett minireningsverk på gården.**Priset är inklusive avdrag för grön teknik som ligger på 20 % för solceller. En solcellsanläggning som inte ansluts till elnätet ger inte rätt till grönt avdrag, därför anges priset för exempel 1 utan avdrag. Att göra en sommarstuga självförsörjande på el under sommarsäsongen är möjligt utan större investering. Ett paket med solceller till sommarstuga är relativt billigt och du täcker enkelt upp elbehoven för t.ex. lampor, tv och mobil under sommaren. Vätgas i kombination med bränsleceller är det rimligaste alternativet för säsongslagring av el. Det finns idag hus i Sverige som är nära självförsörjande på el genom att lagra sommarens solel i vätgastankar och sedan omvandla den till el under vintern med bränsleceller.Värmepumpar kan med fördel användas i självförsörjande hus. Med exempelvis jordvärme och bergvärme värmer du effektivt upp både hus och tappvatten. Värmepumpar drivs dock på el och behöver därför kombineras med till exempel solpaneler för att uppvärmningen av huset ska vara helt självförsörjande.Fördelarna med att vara frikopplad från kommunalt avlopp är att det kan vara billigare samt som att du kan få en mer miljövänlig lösning. Ett enskilt avlopp är uppbyggt som ett minireningsverk med slamavskiljare och ett system för biologisk rening av avloppsvattnet.

Att ett hushåll är helt och hållet självförsörjande förutsätter ytterligare att du skaffar allt du behöver från naturen. Att bli helt självförsörjande är således en stor utmaning eftersom du antagligen kommer behöva köpa saker som mat, kläder och verktyg.
Se hur timpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, ser ut just nu och i morgon. Morgondagens timpriser publiceras ungefär kl 14.15 varje dag. Du kan även se historik från och med 2009.

Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Välj ditt elområde och gör önskade inställningar nedan. Vill du se morgondagens priser, Välj period: ”En vecka framåt (per timme)”. På helger och röda dagar visas preliminära priser, de priserna uppdateras nästkommande vardag.
Med Timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Elavtal med timpris är mer rättvist och transparent, då du betalar det pris som gäller exakt när du använder el. Du får större möjlighet att påverka din elkostnad om du vill – till skillnad från Rörligt elpris, där du får ett månadspris baserat på ett kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga Vattenfalls elkunder med månadsavräkning i ditt elområde.Timpris är bra för dig som har möjlighet att styra din förbrukning till olika timmar på dygnet. Kan du styra din uppvärmning eller elbilsladdning är detta något för dig. Elavtal med Timpris passar dig som vill få kontroll på dina elkostnader och på så vis få möjlighet till lägre elpris, men samtidigt är beredd att ta risken att priset kan stiga både fort och kraftigt. Vill du följa marknaden men inte orkar hålla koll på vilka timmar som har högre eller lägre pris är Rörligt elpris ett tryggare val. Då får du samma elpris alla timmar hela månaden.Ja, men du behöver hålla koll på när du använder din el och kunna styra elförbrukningen till timmar med lägre elpris. Om din elanvändning är hög under timmar med högre elpris kan resultatet bli en högre elkostnad. Energieffektivisera så mycket som möjligt är annars ett bra sätt att sänka elkostnaden.Om du bor i lägenhet, eller har små möjligheter att styra om din elförbrukning till tider med lägre elpris, kan ett Rörligt elpris vara ett alternativ. Avtalet innebär att priset kan gå upp och ner, men eftersom priset är medelprisbaserat kommer inte enstaka timmar med högt elpris påverka medelspotpriset i samma utsträckning som Timpris.

Kan man koppla bort sig från elnätet?
Det är idag möjligt men ovanligt att gå offgrid och koppla bort elnätet för att vara självförsörjande på el. Även om man t. ex. med solceller producerar tillräckligt med el för att täcka sitt årliga energibehov hålls vanligtvis kopplingen till elnätet kvar.
Med Timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för ditt exakta förbrukningsmönster. Du har större möjlighet att påverka din elkostnad – till skillnad från ett avtal med Rörligt elpris, som baseras på ett månatligt kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga Vattenfalls elkunder med månadsavräkning i ditt elområde. Du behöver på så sätt inte betala för att andra väljer att använda el under de dyra timmarna.

Ett elavtal med timpris följer timpriset på elbörsen och kan variera kraftigt över dygnet. Du betalar för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Timpris passar dig som har möjlighet att styra din elförbrukning till tider på dygnet då elpriset är som lägst.
Boo Energi grundades 1920 och är beläget i Saltsjö-Boo, Nacka. De underhåller och utvecklar det elnät som finns i Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm. Boo Energi erbjuder alltid 110 % klimatpositiv el och smarta energitjänster till hela Sverige, alltid med en genuin service. Alla kan teckna deras elavtal Boo-portföljen, som sedan starten 2015 haft en genomsnittspris som varit 6 öre lägre per kWh än rörligt elpris. Läs gärna mer på deras hemsida.Boo-portföljen bra mix av genomtänkta elinköp i kombination med rörligt elpris där du som kund kan påverka ytterligare genom att styra elanvändningen till tider på dygnet när elen är billigare. Priset är oftast som lägst mellan klockan 23-06 och på helgen.

Om du inte har möjlighet/tid att ta reda på ovanstående information, kan vi göra det åt dig. Välj fullmakt, efter det att du fyllt i dina personuppgifter så tar vi reda på uppgifterna åt dig. Klicka på länken nedan, och:
Det är enkelt att byta till oss. Vanligtvis kan du finna uppgifterna du behöver hos din nuvarande leverantörs ”Mina sidor”, på din faktura eller fråga din elhandlare. För att kunna starta elavtalet behöver vi uppgift om:

Den 30 maj 1920 träffades några Boo-bor för att diskutera det gemensamma intresset att anskaffa elektricitet och Boo Elektriska Distributionsförening bildas.

Om du väljer vår miljömärkta el, så kommer den från sol, vind, vatten och biobränsle. Vi klimatkompenserar även ytterligare för varje kilowattimme. Det leder till att elen vi säljer från förnyelsebara energikällor även får ett nettopositivt utsläppsvärde med 10 %, mer känt som uttrycket klimatpositiv el.I dag 103 år senare sätter vi fortfarande våra kunder och tryggheten främst. Våra kunder kunder känner trygghet och stannar länge, då de vet att vi erbjuder prisvärd el och tänker lite extra på vår miljö.Vill du ha hjälp kan du ringa till oss: 08-747 51 70 eller skicka ett mejl med din fråga Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Elhandlarna tar hänsyn till marknaden, väder, valuta, fyllnadsgrad i vattenmagasin och världens händelser i stort. Elpriset i Boo-portföljen är en kombination genomtänkta elinköp och rörligt elpris vilket ger ett lugnt elpris där pristoppar kapas. När du väljer Boo-portföljen låter du våra professionella elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid, hantera inköpen av el åt dig och flera tusen andra kunder. Våra elhandlare köper in elen när de anser att det är bra tillfälle.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Hos oss betalar du en fast avgift som är beroende av säkringsstorlek och en rörlig avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på säkringarna. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek.

Vem ansvarar för elnätet?
Elnätsföretagen äger de regionala och lokala elnäten. De ansvarar för att elenergin kommer fram till elanvändaren. Spänningen är 40 kV – 130 kV på regionnäten och 40 kV och lägre på lokalnäten. Regionnäten transporterar elen från stamnätet till lokalnät.
Har du din anvisningsleverans från Boo Energi kan du ända fram till den sista i varje månad teckna ett avtal med start den första i nästa månad. Logga in på Mina Sidor och teckna ett nytt avtal.

Avbrottsersättningen beräknas för en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) och perioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna.
Detta i samband med att efterfrågan på el blir högre gör att priserna går upp och du betalar oftast ett högre pris per kilowattimme mer under årets kalla månader.Producerar du mer än du förbrukar kan du teckna avtal med ett elhandelsföretag om att köpa din överskottsproduktion och du kan då också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.

När du väljer Boo-portföljen låter du våra professionella elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid, hantera inköpen av el åt dig. Erfarna elhandlare köper in elen vid tillfällen när de anser att priset är lågt. Du har precis som vid rörligt elpris möjlighet att påverka din elräkning genom att flytta en del av din elanvändning till tider när priset är lägre.

Vem äger mitt elnät?
För att se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) så kan du använda Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige. Genom den interaktiva kartan kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor.
Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt. Innan ni kontaktar Boo Energis beredskapspersonal så har ni möjlighet att själv kontrollera följande:Under sommaren krävs en mindre mängd energi för att värma upp din bostad- medan det under vintern krävs en större mängd energi för att bostaden ska bli varm. Rörligt elpris: Följer marknaden och priset kan skilja månad till månad. Elpriset är oftast högre under höst och vinter än under vår och sommar. Om du väljer rörligt elpris får du ett timavräknat elavtal där du själv har möjlighet att påverka din elräkning och flytta en del av din elanvändning till tider när priset är lägre (vanligen mellan klockan 23:00-06:00). Funderar du på att börja producera din egen förnybara el – kanske med hjälp av sol eller vind? Här kan du läsa om hur det går till att ansluta din produktionsanläggning till vårt elnät.Vi ska betala avbrottsersättningen till dig utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet.

På påminnelsen anger vi vilket datum betalningen måste vara oss tillhanda för att det inte ska gå iväg något inkassokrav. Vet du att du har betalt räkningen så har troligen betalningen inte hunnit till oss innan vi skickade inkassokravet. Svea Ekonomi kommer då att skicka ut en ny räkning på mellanskillnaden. Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor.

Det dröjer en dag innan vi får din betalning redovisad från banken. Därför kan informationen gå om varandra. På Mina Sidor eller i Boo-appen kan du se om betalningen är mottagen av oss.
Här nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna men om du inte hittar svar på din fråga nedan är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Similar Posts