Bromsservon Inte Fungerar

Nu kommer vi tillbaks till det vi skrev tidigare, att problem kan uppstå med bromsvätskan utan att bilen varnar för det. Det är nämligen så att bromsvätskan i en bil förhållandevis fort blir gammal och när det händer fungerar den sämre.De flesta biltillverkare rekommenderar byte vartannat eller vart tredje år, eller efter 3000 mil. Beroende på bilmärke kan byte av bromsvätska ingå vid service, annars är det ett så kallat servicetillägg.

Vad händer om Bromsservon går sönder?
Det som händer när bromsservon är defekt är att bromsarna blir mycket tröga, det blir svårare att få stopp på bilen, pedalen är väldigt hård och bromssträckan blir längre. Cachad
Att fylla på bromsvätska är väldigt enkelt. Inuti motorutrymmet finns en behållare för bromsvätska. Exakt var behållaren är placerad kan däremot variera mellan olika bilmärken och modeller. Börja därför med att leta reda på behållaren, öppna locket och fyll på med bromsvätska upp till den heldragna linjen.

Med tiden drar bromsvätskan alltså åt sig alltmer fukt och vatten och på så sätt försämras dess egenskaper. Framför allt påverkas bromsvätskans kokpunkt, som då blir lägre.Oavsett vilket bör problemet åtgärdas med mer än att du bara fyller på bromsvätska. Kontakta en verkstad om du är osäker och inte kan åtgärda felet själv.

Kan man bromsa utan bromsservo?
Du kan fortfarande bromsa bilen om bromsservon är ur funktion, men det blir mycket trögare. Axeln från bromspedalen ligger mot den ena kolven i den närmaste tryckklockan, som i sin tur ligger emot nästa kolv i den andra tryckklockan – på andra sidan membranet.
Bromsarna består av flertalet komponenter. Allt från bromsbelägg och bromsskivor till slangar och rör du aldrig ser. Dessa fungerar inte utan bromsvätska. Det innebär att om det inte finns tillräckligt med vätska i systemet, eller om vätskan är i dåligt skick, kommer bromsarna inte att ta i ordentligt, något som kan få förödande konsekvenser.

Kan bromsarna sluta fungera?
Om bromsservon slutar fungera beror det oftast på en sprucken kabel, om detta är problemet är det bara att byta ut den trasiga vajern. Om du behöver byta ut hela bromsservon är detta en mer omfattande reparation. Beroende på arbetets omfattning och val av verkstad kan det kosta mellan 1500 – 8000 kronor.
Oavsett bör du stanna och kontrollera felet omedelbart. En bil som inte har tillräcklig bromsverkan är direkt livsfarlig att färdas i, och då överdriver vi inte ens.

Bromsvätskan är fantastisk på många sätt men den har en klar svaghet – den drar åt sig vatten. Denna, icke önskvärda, egenskap kallas hygroskopi och innebär att bromsvätskan suger åt sig vatten från luften när den relativa luftfuktigheten överstiger ett visst värde.

Om nivån i bromsvätskebehållaren sjunkit kan det i värsta fall bero på ett läckage. Det kan även bero på att bromsarna slitits så mycket att mer vätska behövs i bromsoken, och då sjunker nivån i behållaren.Bromssystemet i personbilar drivs med hjälp av hydraulik. Det innebär att bromskraften från din nedtryckta pedal överförs via vätskor till bromssystemet. Bromsvätskan är alltså, enkelt förklarat, det som gör att bilen saktar ner när du trycker på bromsen. Utan bromsvätska, ingen bromsverkan.Du kan givetvis byta bromsvätska själv också. Det är inte komplicerat i sig att dränera hela systemet och byta bromsvätska men det tar tid, är smutsigt och kräver ett gäng lämpliga verktyg samt korrekt bromsvätska. Helst en medhjälpare också. Dessutom får du inte hälla ut den gamla bromsvätskan utan måste ta den till återvinning.

Bilens bromssystem är slutet och bilen ska inte ”konsumera” bromsvätska. Nivån ska alltså inte sjunka och gör den det är det en indikation på att något är fel.
Notera att det krävs teknisk kunskap och rätt verktyg för att utföra detta säkert. Om du inte är erfaren rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan eller lämnar in bilen på verkstad.Hos oss kan du lämna in bilen för att byta bromsvätska på Volvo, Ford, Renault och Dacia. I Timrå kan vi byta bromsvätska på alla olika bilmärken. Boka tid i verkstaden

Hur vet man att Bromsservon är trasig?
Tecken på att bromsservon håller på att gå sönder Några av de saker du bör vara uppmärksam på är: Ett gnälligt eller visslande ljud från bromsarna. Om bromsarna väser när du trycker ner pedalen. Om bromspedalen går närmare golvet än den vanligtvis gör. Cachad
Vi rekommenderar att du byter bromsvätska vartannat år. Även om du får betala extra för ett bromsvätskebyte vid service är det en nödvändig åtgärd som kan rädda livet på både dig och andra i trafiken.

Det är alltså denna symbol eller varningslampa vi pratar om. Det är varningslampan för bilens bromssystem. Om lampan börjar lysa till och från kan man misstänka att bromsvätskenivån ligger precis på gränsen till för låg. Om lampan ihållande lyser kan det bero på att bromsvätskenivån är för låg eller att andra fel föreligger, till exempel att beläggen är slitna.
För att bromsarna ska fungera ordentligt måste du regelbundet byta bromsvätska i bilen. Med tiden drar bromsvätskan nämligen åt sig fukt och det bildas luft i systemet, något som försämrar bromsförmågan och kan göra att systemet rostar sönder. Här berättar vi mer om vad bromsvätskan är bra för, hur du fyller på och varför du behöver byta ut all vätska och dränera systemet vartannat till vart tredje år.Eftersom det är ett slutet system räcker det inte att bara fylla på med ny bromsvätska, utan all bromsvätska behöver bytas ut. Det innebär att hela systemet i bilen behöver dräneras på gammal bromsvätska innan ny bromsvätska kan fyllas på. Parkeringsbromsen, eller handbromsen som den kallas i dagligt tal, är för övrigt undantagen detta. Den är inte hydraulisk och behöver alltså ingen bromsvätska. Därför kan parkeringsbromsen fungera även när det övriga bromssystemet slutat fungera, något som räddat många actionhjältar (och vanliga, mindre coola människor) genom tiderna. På grund av detta kan bromsvätskan, till exempel vid upprepade inbromsningar på en slingrande landsväg, börja koka. Då bildas ånga och därmed luft i systemet. Luft kan dessutom ta sig in på en mängd andra sätt i systemet och det är inte heller bra.

Vad kostar det att byta bromsservo?
Den tid som krävs för utföra bytet varierar eftersom det beror på hur många andra delar som måste tas bort innan man kan byta själva bromsservon. Vanligtvis tar det mellan 30 minuter till fyra timmar att byta bromsservo, sammantaget kostar det mellan cirka 1 500 och 8 000 kronor.
Varken luft eller vatten kan stå emot samma tryck som bromsvätskan måste för att kunna göra sitt jobb ordentligt. Det kan därmed påverka bromsarnas förmåga att få stopp på bilen. Vattenutblandad bromsvätska kan dessutom orsaka rostskador och förstöra hydraulsystemet inifrån.Och visst är det så. Fast det är en sanning med modifikation, för det kan uppstå fler problem med bromsvätskan än bara att mängden är för liten. Dessa problem larmar inte bilen själv om. Mer om det längre ner.

För en novis är bromsvätska en ganska lustig term. Man kan tänka sig alla slags hitte-på förklaringar till hur bromsvätska fungerar och vad den används till. Ska den smörja bromsarna? Blöts bromsarna ner för att inte överhettas? Är det vätskan som bromsar, kopplat till tyngdlagen på något sätt?
Bromsrören är fyllda till max och när du trycker ner bromsen vill bromsvätskan försvinna ut i andra änden. Det går dock inte, eftersom systemet är slutet. Resultatet blir att vätskan pressar mot bromsarna så att bilen stannar.

Hur märker man om Bromsservon inte fungerar?
Vad händer om bromsservon är ur funktion? Om bromsservon inte fungerar går det fortfarande att bromsa, men du måste trycka hårdare på bromspedalen och det känns mycket tyngre. Cachad
Efter att ha tvättat bilen är det extra viktigt att du provbromsar, eftersom vattnet gör att bromsarna påverkas negativt. En kraftig och kontrollerad inbromsning torkar upp fukten.Ett av problemen med bromsvätska är att den drar åt sig fukt/vatten, vilket kan leda till att egenskaperna försämras. Detta gör att den bör bytas vartannat år.

Kan man bromsa utan bromsvätska?
Bromssystemet i personbilar drivs med hjälp av hydraulik. Det innebär att bromskraften från din nedtryckta pedal överförs via vätskor till bromssystemet. Bromsvätskan är alltså, enkelt förklarat, det som gör att bilen saktar ner när du trycker på bromsen. Utan bromsvätska, ingen bromsverkan.
Tvåkrets bromssystem innebär att fotbromssystemet är indelat i två oberoende delar. Går en krets (bromsen till två hjul) sönder fungerar den andra kretsen (återstående två hjul) som vanligt. Detta ökar säkerheten och finns på alla bilar utom de riktigt gamla.När du bromsar hårt med en bil som har ABS kan pedalen börja hacka och pulsera (det låter som att något är fel). Detta är dock helt normalt, eftersom det är så ABS-systemet arbetar.

Låsningsfria bromsar (ABS, anti-lock braking system) hjälper dig som förare att behålla kontrollen över bilen (styrförmågan) i samband med kraftiga inbromsningar. Bromssträckan kan förkortas, men i vissa fall också förlängas.Precis som servostyrningen hjälper bromsservon dig genom att minska kraften som du måste trycka ner bromspedalen med. Bromsservon fungerar endast när motorn är i gång.Bromsservon eller vakumservon som den också heter förstärker bromskraften. Servon drivs av motorn vilket gör att den endast fungerar när motorn är igång. Den fungerar inte heller vid bogsering. Vill du testa att bromsservon fungerar kan du trycka ner bromspedalen när bilen inte är igång. Sjunker pedalen när du startar bilen är allt som det ska. När bilen inte är på ska bromspedalen kännas stum.Oscar är grundare av korkortssidan.se och Körkortsappen. Oscar har en bakgrund inom kommunikation sedan 2005 samt arbetet i familjeföretaget Gabriels Trafikskola sedan 2000.

Bromsservon och motorn samarbetar för att bromskraften ska bli större. Hela systemet är uppbyggt på motorkraften och fungerar inte när den är avstängd. Därför behöver man trycka hårdare på bromsen för att få effekt vid exempelvis en bogsering eftersom motorn inte är igång. Bromsservon är uppbyggd genom ett tätt förslutet vakuumsystem, och när det uppstår hål eller läckage slutar det fungera. Då läcker luften ut istället för att komprimeras samman till den större kraft som systemet är tänkt att göra.Det finns några tecken på att bromsservon håller på att ge upp. Det kan vara bra att hålla koll på dem innan det går så långt att hela systemet fallerar. Några av de saker du bör vara uppmärksam på är:Om en bromsservo slutar fungera kommer du behöva trampa mycket hårdare på bromspedalen för att få bilen att stanna. Det är inte nödvändigt att ha en fungerande bromsservo för att kunna bromsa, men det blir mycket lättare. Därför är det att rekommendera att man lämnar in bilen för service när systemet inte fungerar som det ska.De flesta nyare bilmärken har en bromsservo. Vill du kontrollera om den fungerar kan du testa att trycka ner bromspedalen när motorn är av. Du behöver trycka ner pedalen ett par gånger och ska hålla foten kvar i det läget när du startar motorn. När motorn startar gör en fungerande bromsservo att pedalen trycks in lite till av sig självt. Om den inte gör det är det ett tecken på att systemet är sönder, eller håller på att gå sönder.

Priset för att byta bromsservo varierar beroende på fordonsmodell. Dessutom kan kostnaderna variera beroende på om huvudbromscylindern behöver bytas ut. Om bromsservon slutar fungera beror det oftast på en sprucken kabel, om detta är problemet är det bara att byta ut den trasiga vajern. Om du behöver byta ut hela bromsservon är detta en mer omfattande reparation.
Man kan som förare testa bromsservon, det är något som alla borde göra innan man kör i väg med sin bil, för allas säkerhet. För att testa om bilens bromsservo fungerar som den ska, pumpar man bromspedalen tills den blir styv, sedan startar man bilens motor medan pedalen är nedtryck och då ska pedalen mjukna och sjunka ner. Om den blir mjuk och sjunker fungerar ditt bromsservo som den ska.Det är mycket farligt att köra bil utan att bromsservon fungerar eftersom det innebär att föraren måste lägga mer kraft på bromspedalen för få stopp på bilen, vilket innebär en längre bromssträcka. Det är särskilt farligt på landsvägar och motorvägar. Du behöver ingen aktiv bromsservo för att bromsa bilen, men att stanna blir mycket lättare. Vad händer om bromsservon inte fungerar?

Det är viktigt att bromssystemet är i gott skick. Det finns varningslampor som hjälper dig att kontrollera detta, men du måste också kontrollera bromsarna manuellt. För att göra detta måste du trycka på bromspedalen när motorn är avstängd, när pedalen kommer ner halvvägs och verkar stel då har du bra bromsar. Om bromspedalen sjunker långsamt kan det finnas en läcka, om bromsen känns elastisk, kan det bero på luft i bromssystemet, om bromsen är blöt minskas bromsverkan kraftigt, för att undvika fuktiga bromsar ska du provbromsa, genom att provbromsa värms bromsarna upp vilket för fukten att dunsta bort.
Få en AC-service och säkra optimal kylning. Just nu priser från 625 kr*. Anläggningen undersöks för läckage och fylls på med extra kylmedel. Få offerter och se ditt pris direkt!En bromsservo förstärker kraften på bromspedalen. Nedan kan du läsa om hur bromsservon är konstruerad. Bromssystemet är en av de viktigaste delarna i din bil eftersom det gör din körning mer säker. Idag finns en bromsservo – även kallad bromskraftsförstärkare eller vakuumservo – i alla bromssystem på nya bilar.

Starta sedan motorn. Om bromsservon fungerar bör bromspedalens motstånd släppa igen. Om bromspedalen fortfarande är hård och svår att trycka ner, även när motorn är igång, är det mycket troligt att bromsservon inte fungerar som den ska.
Bromsservon är endast funktionsduglig när systemet är hermetiskt förslutet. Detta innebär att systemet måste hålla tätt så att inga vätskor eller ångor tar sig in eller ut. Hål och skador på tillhörande slangar, ventiler och grenrör kan därför få bromsservon att sluta fungera.Om du vill veta om bromsservon/bromskraftsförstärkaren fungerar kan du själv enkelt testa den och hitta eventuella fel. När motorn är avstängd, “pumpa” eller tryck med foten på bromspedalen några gånger. Varje tryck bör göra det svårare att få ner pedalen och öka motståndet. Fortsätt tills du inte längre kan trycka ner bromspedalen, vilket bör ske efter cirka tre till fem tryck.

Om du misstänker att något är fel på bromsservon i din bil ska du besöka en verkstad så fort som möjligt. För det första kan det vara farligt att köra med en bromsservo som inte fungerar eftersom du som bilägare måste använda mycket mer kraft för att trycka på bromspedalen och bromsa bilen. Det förlänger ofta bromssträckan, vilket kan vara farligt på framförallt landsvägar och motorvägar.
I detta skede blir det ett atmosfäriskt tryck på membranets utsida. På huvudbromscylindersida – alltså på andra sidan av bromsservon – finns ett undertryck. Detta förstärker bromskraften och trycket på hjulen.

Bromsservon utvecklades på 1960-talet men användes då endast i fordon i den högre prisklassen, till exempel i en Mercedes 300 SL. På den tiden kallades systemet huvudsakligen för ”bromsassistans”. På 1980-talet blev användningen av bromsservo i bilar vanligare, men bilar i den mindre fordonsklassen som exempelvis Fiat Panda, VW Polo och VW Golf tillverkades fortfarande utan bromsservo.
Få en basservice och kör säkert med din bil. Just nu priser från 890 kr*. Inkluderar byte av olja och oljefilter, upp till 4 liter kvalitetsolja samt komplett genomgång av din bil med 46 kontrollpunkter.Materialkostnaderna för en ny bromsservo varierar mycket, men ligger vanligtvis mellan 700 och 3 000 kronor beroende på tillverkare. De mest kända tillverkarna av reservdelen är Bosch, ATE och TRW. Den tid som krävs för utföra bytet varierar eftersom det beror på hur många andra delar som måste tas bort innan man kan byta själva bromsservon. Vanligtvis tar det mellan 30 minuter till fyra timmar att byta bromsservo, sammantaget kostar det mellan cirka 1 500 och 8 000 kronor.

Kostnaden för att byta bromsservo varierar beroende på bilmodell. Dessutom beror kostnaden också på om man samtidigt måste byta ut huvudbromscylindern. Ofta slutar bromsservon att fungera på grund av att det upstått en spicka i en kabel som läcker, och då är det bara själva kablen som behöver ersättas. Men att byta hela bromsservon blir en betydligt mer komplicerad och omfattande reparation.
Innan bromsförstärkaren kan bytas ut måste följande saker tas bort: Bromspedalen, bromsrören, huvudbromscylindern och vakuumledningen. Därefter kan den nya bromsförstärkaren sedan installeras. I de flesta fall rekommenderar verkstaden också att byta bromsvätska eftersom bromssystemet redan är öppet och ventilerat. När du sedan lyfter foten från bromspedalen igen, ansluts de två kamrarna på bromsservon igen. Dessutom stängs ventilen så att atmosfärstrycket lättas, och då finns det återigen ett fullt undertryck i båda kamrarna.[/s
u_highlight]I bilens bromssystem trycker bromspedalen direkt på cylindern. Huvudbromscylindern trycker sedan in bromsvätska i rörssystemet, som fortsätter ner i bromsoket, som tillslut får stopp på hjulen. Detta hydrauliska tryck stöds också av ett membran som finns inuti bromsservon. De flesta bilar har en bromsservofunktion som fungerar med hjälp av vakuum. Det betyder att bromsservon använder det befintliga undertrycket för att öka bromskraften.Att fortsätta köra med en defekt bromsservo kan dessutom leda till ytterligare skador, vilket kan göra den slutliga verkstadsräkningen mycket dyrare. Till exempel kan huvudbromscylindern ta skada. Du bör därför hämta offert för en reparation av bromsservon så fort du ser det första tecknet på att den inte fungerar, för att på så viss förhindra fler skador på din bil och samtidigt inte äventyra säkerheten.

Servon är uppdelad i två kammare med ett membran emellan. Båda sidorna av membranet har ett undertryck – eller underinflation – när bromsarna inte används. Undertrycket skapas av motorn. Undertryck skapas också i dieselmotorer av en vakuumpump. Om bromspedalen trycks ner separeras kamrarna från varandra, samtidigt som en ventil säkerställer att det atmosfäriska trycket uppstår.
Det kan även uppstå fel på själva bromsservon. Till exempel kan servons tätningar bli för slitna. Dessutom är kammaren känslig för rost och med tiden kan luft och resterande vatten komma in i slangarna.

Om du kör till en verkstad med en bromsservo som inte fungerar kommer mekanikerna först att kontrollera manschetter, ventiler och slangar i bromssystemet för att sedan avgöra om bromsservon behöver bytas ut. Tyvärr skadas slangar och rör ganska enkelt eftersom de kan spricka av smuts och kallare temperaturer. Dessutom händer det att djur, såsom mårdar, skadar systemet.Boka oljebyte online och spara pengar! Just nu priser från 840 kr*. Inkluderar påfyllning av 4 liter kvalitetsolja och montering av oljefilter. Få offerter och se ditt pris direkt!

Hur vet man att Bromshuvudcylinder är trasigt?
Att pedalen sjunker i botten och känns svampig beror säkert i första hand på att det finns luft i systemet men kan förstås också bero på inre läckage i huvudbromscylindern eftersom den känns svampig även efter många pumpningar.
Om bromsservon fungerar som den ska så kommer bromspedalen då att sjunka ytterligare en bit. Om den inte gör det så är något fel på servon vilket innebär att du kommer att behöva trampa mycket hårdare på bromspedalen än vanligt för att uppnå maximal bromsverkan.

Om bilens bromsservo, även kallad vakuumservon, slutar fungera under färd så måste du trampa mycket hårdare på bromspedalen för uppnå maximal bromsverkan.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kan bromspedalen komma att ta djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få normal bromseffekt.

Hur kollar man om Bromsservon fungerar?
Bromsservo (vakuumservo) Testa om bromsservon fungerar: Pumpa med bromspedalen några gånger med bilen avstängd. Starta bilen med bromspedalen nedtryckt. Om pedalen sjunker samtidigt som motorn går igång, fungerar servon som den ska.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med tung last bör bromsarna avlastas genom motorbromsning i manuellt växelläge. Motorbromsen utnyttjas effektivast om samma växel används nedför som uppför.Efter att bilen aktiverats görs automatiskt ett kort test av ABS-systemet. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet.  Bromsservon erbjuder en fantastisk teknik, men vad händer om bromsservon inte fungerar? Genom att använda sig av vakuumtryck tillåter bromsservon dig att stoppa bilen med minimal kraft och ansträngning på pedalen. Men alla goda ting kan ha ett slut, och även om det är relativt ovanligt att bromsservon blir dålig är det viktigt att veta vad som kan orsaka det för att sedan vidta de rätta åtgärderna. 
Om du märker av någon av dessa problem är det viktigt att spåra problemet och utföra alla nödvändiga åtgärder. Att köra runt med en trasig eller dålig bromsservo är ganska farligt, eftersom det kan leda till fullständigt bromskollaps på vägen.Motorn stannar vid bromsning – Om tätningarna inuti bromsservon blir defekta, kan systemet försöka dra mer vakuum från motorn för att kompensera. Vid en viss punkt kommer överskottet att få motorn att stanna när du trycker ned bromspedalen.

Bromsservon använder vakuum från motorn eller en fristående pump – för att hjälpa till att sakta ner fordonet när du trycker ned bromspedalen. Detta gör pedalen mycket lättare att trycka ner och förbättrar fordonets bromsrespons. Hur känns det när bromsservon inte fungerar?Det som händer när bromsservon är defekt är att bromsarna blir mycket tröga, det blir svårare att få stopp på bilen, pedalen är väldigt hård och bromssträckan blir längre.

Förlängd stoppsträcka – Utan bromsservon hjälp äventyras kraften i ditt bromssystem. När detta inträffar kanske du märker att ditt fordons stoppsträcka blir längre, ibland med flera meter.
Bromspedalen är trög – När allt fungerar och är korrekt i systemet kommer bromsservon göra att bromspedalen känns lättare att trycka på när man bromsar. Det kommer inte nödvändigtvis göra bromsarna bättre, vilket de flesta tror, ​​men det kommer definitivt göra bilen roligare att köra och stanna – om systemet slutar fungera måste du lägga extra tryck på bromspedalen för att aktivera bromsarna. Så när bromsservon är defekt lär du märka det!

De fyra kolvarna bildar en lång axel, som ligger emot varandra. Om servon slutar fungera pressar kolvarna trots allt emot varandra, och om en av huvudbromscylinderns kolvar har fallerat, ja då kommer bromsverkan på två hjul ändå att fungera, tack vare de två separata bromskretsarna.
Axeln från bromspedalen ligger mot den ena kolven i den närmaste tryckklockan, som i sin tur ligger emot nästa kolv i den andra tryckklockan – på andra sidan membranet. Därefter kommer huvudbromscylinderns första kolv och sen den andra.Bromskraftsförstärkaren sitter vid huvudbromscylindern, bromssystemets hjärta, och hjälper till med att minska motståndet i bromspedalen när du bromsar och gör bromsningen mer effektiv. Det fungerar med ett vakuumtryck och får trycket antingen via en elpump, eller via det undertryck som skapas av luftintagets grenrör och bistår det hydrauliska bromssystemet och ger extra kraft från pedalen. Utan bromsservon blir inbromsandet trögare och du måste trycka hårdare och tidigare på bromsen. Kontrollera regelbundet funktionen och om det finns brister i systemet lämnar du in bilen för reparation. Tänk på din och andras säkerhet i trafiken! Bilens vakuumservo sitter mellan bromspedal och huvudbromscylindern. Den består av två tryckkammare (vakuumklockor) med ett membran emellan, som skiljer dem åt. På var sida om membranet sitter var sin kolv, som kopplar samman huvudbromscylindern med bromspedalen. På vanliga bensinmotorer är den ena av kamrarna, den som sitter närmast huvudbromscylindern, sammanbunden med luftintagets grenrör och i kammaren bildas ett undertryck när motorn går.Systemet i servon är ett vakuum-trycksatt (undertryck) system med ventiler. För att testa bromsservon, kan du innan du startar motorn, pressa ner (pumpa) bromspedalen några gånger tills den känns stum. Starta därefter motorn medan du håller bromspedalen nedpressad och du kommer känna att pedalen mjuknar och sjunker lite. Servon har nu startat och hjälper till med trycket på bromskolvarna i bromssystemet samt gör bromspedalen mjukare och bromsandet lättare.

Om bromsservon inte fungerar, blir bilen trög i bromsningen och du kan uppleva att motorn går ojämnt, då det kan vara ett läckande luftintag – man kallar det att den tar tjuvluft. Du kommer att behöva lägga mycket mer kraft på bromspedalen för att få stopp, och detta kan innebära längre stoppsträcka – något som kan bli farligt.Lämna in fordonet på en bilverkstad och låt en erfaren bilmekaniker hjälpa till med reparationen då det är en avancerad procedur att laga eller byta bromsservo.

Färdbromsen är utformad med två separata hydrauliska bromskretsar, som är oberoende av varandra och du kan som sagt fortfarande bromsa om servon lägger av – men detta är inte trafiksäkert och du bör åtgärda problemen omgående. Lämna in bilen till en erfaren bilmekaniker, som hjälper dig med reparationen på en bilverkstad.

Similar Posts