|

Bygga Hus Stockholm

Vi är ett byggföretag som är verksamma i Stor-Stockholm som kan ta oss an många olika typer av byggprojekt. Det spelar ingen roll om det handlar om att bygga ett litet fritidshus eller en villa från grunden – vårt team av hantverkare med olika typer av expertis får jobbet gjort.Du kan ha ett färdigritat hus eller en mer eller mindre diffus vision om hur din drömbostad ser ut. Alldeles oavsett kan du kontakta oss för att diskutera vidare hur projektet ska ros i land. Vi bistår gärna med idéer och förslag om allt från planlösningar till materialval. Vi rekommenderar dock att du på förhand kontaktar din kommun för att reda ut frågan om bygglov. Om du får bygglov för ditt projekt beror på en mängd olika faktorer och det är din kommun som avgör i slutändan.

Har anlitat Byggaren i Stockholm ett par gånger. Alltid perfekt resultat oavsett vad det är de utför för jobb. Trevligt bemötande med och mycket hjälp vid val av material och liknande. Proffsig projektledare som tog sig tid att lyssna på våra idéer och behov.

Samlat i vårt företag finns många, många års erfarenhet av att bygga allt från småhus till stora villor i olika material. Vi vågar säga att det numera i princip inte finns någon utmaning vi kan ta oss an som vi inte mött förut. Vårt team rymmer snickare, målare, grävare, rivare, VVS-experter, plattläggare, elektriker och mycket annat. Tillkommer gör också vår projektledning och ett brett kontaktnät bestående av arkitekter och andra experter som kan hjälpa till att skräddarsy ditt drömhus.
Vi bygger hus i hela Stor-Stockholm, från Upplands-Väsby i norr till Nynäshamn i söder. Kostnaden för ett husbygge beror på faktorer som markförhållanden, materialval, storlek och mycket annat. Hör av dig till oss och diskutera projektet så får du en offert. Helt utan kostnad.Vi bygger hus från grunden, planka för planka eller byggsats – och kombinationslösningar däremellan. Fördelen med att bygga från grunden är att du kan få det precis som du vill ha det. Hus byggt med byggsats går fortare. När vi drabbades av fuktskador på villan blev stressen stor, men Byggaren i Stockholm kunde lugna oss genom att pedagogiskt förklara hur det kunde åtgärdas. Sen genomförde de arbetet och allt skedde enligt deras planering. Perfekt för oss. När vi ville ha ett nytt fritidshus till trädgården vände vi oss till Byggaren i Stockholm. Vi bor i Åkersberga, men trots avståndet var punktligheten stor. Allt funkade smidigt och resultatet blev bättre än vi vågat hoppas. Vi rekommenderar!Då är du inte ensam. Du är inte heller ensam om du anlitar oss för arbetet. Ditt hem är din borg och när det gäller tryggheten och lugnet ett välbyggt hem kan ge finns det inga genvägar. Vårt team omfattar all expertis som krävs för att bygga ett hus, från att grunden grävs till den sista finishen.

Vi kan bygga hela eller delar av ditt hus. Oavsett projektets natur genomförs det av professionella hantverkare inom olika expertområden. Material köps in från etablerade leverantörer utifrån våra högt ställda kvalitetskrav och dina specifikationer.
Att bygga hus är ett omfattande projekt. Det kräver att man är väl förberedd, involverar hantverkare inom en rad olika fackområden och förutsätter att man har god kontroll över finansiering och kostnader. I den här artikeln får du veta mer om hur du kan förbereda dig på den här processen. Du kan bland annat läsa om den prislapp som du kan vänta dig på projektet, hur man går tillväga för att hitta en lämplig entreprenör, och så får du en inblick i hur processen ser ut.4. Val av entreprenör: När man fått sitt godkännande från kommunen är nästa kritiska steg att välja ut en kompetent och pålitlig entreprenör till projektet. Det är centralt att den entreprenör som man bestämmer sig för har goda referenser från liknande arbete, en solid ekonomi, tillräcklig kapacitet att ta sig an projektet, samt alla nödvändiga tillstånd på plats. Det är rekommenderat att man hämtar in minst 2 anbud från olika entreprenörer – helst 3. När man valt entreprenör för uppdraget är det viktigt att skriva ett detaljerat kontrakt innan man drar igång det praktiska arbetet.

När det gäller produkter som inte är avsedda att användas i samband med konstruktionen – köksinredning, kakel, armaturer och så vidare, är det dock upp till byggherren att bestämma hur man vill göra med inköpen. Detta är ju material som man som byggherre väljer ut helt själv, utifrån egna behov, personlig smak och plånbok. Här finns stora möjligheter att påverka prislappen på projektet. Om man vill få ner priset på den här typen av produkter så kan man bland annat göra följande:6. Slutbesiktning: När arbetet är klart bör man ta in en extern och oberoende fackman för att göra en slutbesiktning av huset. Besiktningsmannen kommer då undersöka bygget och säkerställa att allt arbete blivit utfört i enlighet med gällande krav – och motsvarande för de material som använts. I de fall som besiktningsmannen upptäcker fel eller brister noteras dessa. Det är vanligt att man håller inne den slutgiltiga betalningen av kontraktsbeloppet tills dess att man kan konstatera att alla brister har åtgärdats av entreprenören

2. Arkitektritningar och bygglov: När man ska bygga ett bostadshus – och alltså inte ett attefallshus eller en annan bygglovsbefriad komplementbyggnad – behöver man först lämna in en bygglovsansökan till byggnadsnämnden i kommunen. Till detta krävs detaljerade ritningar av både husets planlösning och konstruktion, samt av tomten. Oftast behöver man ta in en arkitekt som tar fram arkitektritningarna och gör projekteringen, och som kan ge ytterligare stöd vid behov under ansökningsprocessen.
7. Slutdokumentation: När slutbesiktningen är avklarad och eventuella fel eliminerats så är det viktigt att man ser till att man få relevant dokumentation skickad till sig. Detta är det slutgiltiga steget i samband med husbygget. Slutdokumentationen ska beskriva det arbete som utförts, vilka material som använts, samt under vilken tidsperiod som uppdraget utfördes.När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus. När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre. Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt. Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet.
Många som står i startgroparna för att bygga hus funderar över hur man man ska göra med materialinköpen och vad som lönar sig bäst i sammanhanget. Här är det rekommenderat att man låter entreprenören ta ansvaret för inhandlingen av byggvaror och andra produkter som behövs för konstruktionen. Det finns flera orsaker till detta, bland annat följande:5. Konstruktion av huset: Själva resningen av huset inkluderar flera steg. Det är många fackområden som behöver administreras och organiseras för att få ihop ett lyckat projekt. I samband med ett projekt som är så omfattande så väljer därför de flesta att organisera arbetet i form av en huvudentreprenad. I det fallet har man ju endast en aktör att förhålla sig till under projektets gång, och det är då den här parten som ansvarar för koordineringen av allt arbete. En annan möjlighet som man har är att överlåta hela husbygget till en leverantör av nyckelfärdiga hus. Då monteras huset istället av prefabricerade element. Detta innebär emellertid att man har färre möjligheter att påverka utformningen av huset, och dess utseende. Innan man börjar kontakta hantverkare för uppdraget behöver man bestämma sig för vilken typ av entreprenad som man ska använda sig av för projektet. Som byggherre har man huvudsakligen två olika alternativ – att köra projektet som en huvudentreprenad eller som en delad entreprenad. En delad entreprenad innebär att byggherren skriver kontrakt med flera olika entreprenörer, en för varje fackområde. Det innebär även att det är byggherren som ansvarar för att koordinera arbetet mellan de olika fackområdena. Väljer man istället huvudentreprenad som organiseringsform så kontrakterar man endast en entreprenör. Huvudentreprenören står då som ansvarig för att bemanna upp projektet med all nödvändig kompetens, samt för att koordinera och driva projektet framåt. Huvudentreprenören utför vanligtvis delar av arbetet på egen hand och tar in underentreprenörer på de områden som de själva inte har kompetensen.För att kunna genomföra ett byggprojekt med ett lyckat slutresultat är det viktigt att säkra upp att man har duktiga hantverkare med sig på resan. För den här typen av projekt bör man leta efter entreprenörer med kompetens inom konstruktion och långtgående erfarenheter av att bygga hus. De bör dessutom kunna visa på lyckade resultat från liknande projekt. Sist men inte minst bör man givetvis titta efter hantverksfirmor som erbjuder sig att göra jobbet till ett konkurrenskraftigt pris. I samband med att man ska bygga hus väljer de flesta byggherrar att organisera projektet som en huvudentreprenad. På så vis slipper man själv att lägga tid och energi på att organisera och koordinera mellan de olika fackområdena, vilket annars kan vara mycket krävande. Utöver detta blir det betydligt enklare att hantera eventuella fel eller brister som upptäcks, om man har kört bygget som en huvudentreprenad. Oavsett det område som felet kan härledas till är det då huvudentreprenören som ansvarar för att felet åtgärdas. 3. Byggmetod och detaljprojektering: Det är en god idé att ha en plan för vilken sorts byggmetod och byggmaterial som man vill använda sig av för sitt hus. Husets utformning och standard hänger delvis ihop med om man vill ha ett platsbyggt hus eller ett prefabricerat modulhus, samt om man ska bygga i lösvirke, betong, leca eller något annat material. Det är bra att ha tänkt till kring detta innan arkitekten påbörjar sitt ritarbete.Det innebär en omfattande och tidskrävande process att få upp ett hus. Vanligtvis tar det över ett år från det att man startar upp dialogen med en arkitekt till dess att huset är färdigbyggt och redo för inflyttning. Här finns en översiktlig genomgång av de viktigaste stegen i byggprocessen:

Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

Hur mycket kostar det att bygga hus i Stockholm?
2022 års statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta ligger runt ett kvadratmeterpris på 22 500 kr. Movehomes husmodeller i standardutförande kostar från cirka 19 000 kr per kvadratmeter om du väljer totalentreprenad.
Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter. Det förekommer dock stora prisvariationer. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten. De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset.

Kan man bygga ett hus för 3 miljoner?
Enligt marknadsplatsen Byggstart.se ligger det lägsta kvadratmeterpriset runt 23.000 kronor för att bygga ett nytt hus. Det innebär att du i normala fall inte kan kan bygga ett hus som är större än 130 kvadratmeter om du ska ska hålla din budget på maximalt 3 miljoner.
1. Finansiering och budgetramar: Innan man drar igång med projektet är det viktigt att kartlägga de ekonomiska förutsättningarna för projektet. Detta innebär att man behöver tar reda på hur projektet ska finansieras och hur mycket pengar som finns tillgängligt för projektet – man sätter alltså de ekonomiska ramarna för husbygget. Budgetramarna avgör storleken på huset, husets standard och byggmetoden. Det är rekommenderat att man drar upp de ekonomiska riktlinjerna i samarbete med banken.Bygg ett stomrest hus från Villa Varm och få ett unikt hus! Vi är en hustillverkare som funnits sedan 1974. Vi bygger välisolerade, stomresta trähus av hög kvalitet i hela Sverige. Husen ritas, säljs och tillverkas utanför Piteå. Villa Varm har ända sedan starten 1974 drivits i samma form och anda – ett pålitligt norrländskt familjeföretag. Alla hus vi gör är unika och får sina namn efter där de byggs eller efter vackra platser i Norrbotten. På Borohus har vi byggt hus ända sedan Per Albin Hansson i ett riksdagstal lanserade begreppet ”Folkhemmet”, närmare bestämt sedan 1928. Sedan dess har vi inte träffat på en enda kund som haft precis samma tycke och smak som någon annan. Din husleverantör! Trender kommer och går men sällan har vi råkat på två husköpare som tycker att en och samma planlösning är den absolut bästa. Vi har heller aldrig haft en kund som inte vill ändra på en endaste liten detalj på en husritning. Därför har vi heller inte byggt ett enda hus, fritidshus eller villa som är identiskt med något annat. Smaken är helt enkelt olika. Liksom behoven. Liksom förutsättningarna. Liksom människorna. Välkommen att vara olika med oss på Borohus, en trygg hustillverkare! Hitta ditt fritidshus hos en av Sveriges mest flexibla hustillverkare Sedan 1932 har vi skapat vackra och trivsamma fritidshus med särprägel som passar de flesta smaker. Till en rimlig kostnad. I alla våra fritidshus finner du genomtänkta och gedigna lösningar.Förverkliga din dröm om det perfekta hemmet! Husköp är oftast livets största affär för många och självklart ska då precis minsta lilla detalj vara fullkomligt perfekt, eller hur? Kanske tycker du att traditionella hus inte riktigt motsvarar dina behov och önskemål? Vi har lösningen på alla dina tankar och funderingar. Våra husmodeller är det självklara valet för dig som vill göra ditt hem till något alldeles extra. Med våra exklusiva arkitektritade hus får du ett modernt och spännande boende som helt och hållet skräddarsys efter just dina önskemål. Våra arkitekter har lång erfarenhet av att rita unika bostäder som är lika estetiskt tilltalande som de är praktiska och säkra. Välkommen till Bra Hus!

Det spelar ingen roll om ni utgår från våra husmodeller eller har behov av ett hus i helt fri form. Målet är alltid att det ska kännas unikt för er. Genom era val av material och färger sätter ni en unik prägel på ert nya hem – ert livsverk. Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av Svensk Husproduktion AB.
Om du har några frågor eller funderingar kring bygglov så tveka inte att skicka en fråga till vår bygglovsexpert Sofia. Sofia svarar på alla dina frågor som rör bygglovet, det är dessutom kostnadsfritt! DU, det är kul att bygga hus! 🙂 Vi på Lövsta Trähus vill skapa hus med genuin hemkänsla, med design som sträcker sig från det traditionellt eleganta till det djärvt moderna. Materialen i husen är valda med omsorg och känsla för kvalité. Exempelvis använder vi råspont (massivt trä) i alla inner- och ytterväggar samt i yttertak. Huset blir genuint och rustikt, en investering för flera generationer. Dala Trähus – bygger på en ljus idé! Varmt välkommen till Dala Trähus. Med dig och dina önskemål i fokus bygger vi gedigna och hälsosamt ljusa trähus, där du kan njuta av ett ljusare och behagligare liv. Med en välbeprövad konstruktion, hållbara materialval och en genuin hantverksskicklighet skapar vi tillsammans ett tryggt och levande hem för dig.Vägen till ditt drömhus börjar här och nu. Låt oss förverkliga det åt ER! Våra trähus byggs i varma och torra lokaler i vår egen fabrik. Här använder vi oss endast av certifierade och miljövänliga material. Vårt mål är att bygga klimatsmarta och energieffektiva hus med hänsyn till både miljö och plånbok. Våra hus byggs med välisolerade och täta väggar och tak för en låg energiförbrukning. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Movehome kombinerar nytänkande med gedigen erfarenhet och köptrygghet, vilket möjliggör ett helt nytt sätt att bygga hus. Nyckeln är ”Bygg online” som gör att alla kan forma sitt personliga hus på webben och få pris direkt. Movehome är ett varumärke som marknadsförs, säljs och tillverkas av Trivselhus. Hitta din drömvilla hos en av Sveriges mest flexibla hustillverkare Sedan 1932 har vi som hustillverkare skapat vackra, trivsamma villor och hus med särprägel som passar de flesta smaker. Dessutom till en rimlig kostnad. I alla våra hus finner du genomtänkta och gedigna lösningar. Bli din egen arkitekt! Varför ska arkitektritade hus vara en lyx för några få? På VästkustVillan tycker vi att alla ska kunna skapa sitt ultimata drömhem. Hos oss kan ni utgå från en villa och ändra så mycket eller lite ni vill. Eller börja från noll och låt oss rita upp det där drömhuset som ni ser framför er. Alla är värda en VästkustVilla. Vi byggde våra första hus redan 1932 och nu snart ett sekel senare har det blivit över 50 000 stycken. Vi gör det enkelt att bygga. Här blir det verklighet av dina byggdrömmar. Fritidshus, garage, villa, enbart din fantasi sätter gränserna. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att göra verklighet av dina byggidéer. Med vårt standardiserade byggsystem förenklas såväl planeringsarbetet som själva byggandet ute på byggplatsen. Funderar du på att bygga fritidshus, garage eller villa och vill komma vidare med dina byggplaner har du kommit till rätt ställe! Tveka inte på att höra av dig till oss om du inte hittar det du söker på vår hemsida!Vi guidar dig till drömhuset! Vägen till ett nybyggt hus innehåller många val och för de flesta är det en resa som görs en gång i livet. På Eksjöhus vet vi att du fattar de bästa besluten när du känner dig trygg. Vårt mål är att med en personlig kontakt guida varje köpare genom hela husresan. Vår byggprocess vilar på erfarenhet och tradition. Till det adderar vi spännande arkitektur och inredningsval av högsta kvalitet. Med virke från de småländska skogarna, stort engagemang och ett hållbart tankesätt får du ett personligt hus anpassat för livet. Läs mer om hur vi ser på att bygga hus här.

Välkommen till Götenehus! Vi lovar inbyggd omtanke i varje hus och är lyhörda för dina drömmar och förväntningar. Den inbyggda omtanken finns som en röd tråd i allt vi gör, från designen och känslan i huset, till de genomtänkta planlösningarna, kvaliteten i alla materialval och själva konstruktionen. Vi finns vid din sida genom hela byggprocessen och använder vår kunskap, erfarenhet och vårt nytänkande för att hjälpa dig skapa ditt drömhem!
Massiva trähus av furublock. Obegränsade valmöjligheter – skräddarsytt efter dina önskemål. Bosumhus är massiva trähus som byggs av kärnvirke, med andra ord den inre delen av trädstammen. Kärnvirket tas från träd som fått växa långsamt. Det gör att träet blir hårdare, mer hållbart och mindre benäget att suga åt sig fukt. Kärnvirke från furu innehåller dessutom naturliga impregneringsämnen och skyddar därmed bra mot röta. Perfekt för hållbara hem. Välkommen till Bosumhus!

Planerar du att bygga hus i Stockholm? På LedigaTomter.se hittar du Sveriges största utbud av lediga tomter i Stockholm. Vi samlar mäklartomter, husleverantörers tomter, kommunala tomter och privata tomter på ett och samma ställe. Vi har även samlat Sveriges ledande hustillverkare i vårt hustillverkarregister. Här får du en bra översikt över hustillverkarna och på några klick har du deras huskataloger i din brevlåda!
SmålandsVillan grundades 1997 och är en del av en av Nordens största bostadsutvecklare, medlemsägda OBOS Med Småländsk finurlighet och smarta lösningar erbjuder vi mycket hus för pengarna. Vi är inte snåla. Vi är enkla, trygga och prissmarta.Du är värd mest! Vi vet att marknaden är full av erbjudanden som liknar vårt. Väldigt mycket. Det kan inte vara lätt att hitta rätt och förstå vad som skiljer den ena småhusleverantören från den andra. Men en sak är lätt – att välja det alternativ som ger dig mest hus för pengarna. Mest hus, mest trygghet under byggprocessen och flest stunder fyllda med det som gör just ditt liv gott på riktigt. Mest av allt utom kompromisser. Det är du värd.

Myresjöhus är en hustillverkare som ligger i frontlinjen vad gäller utveckling och design. Oavsett vilket Myresjöhus du väljer att bygga vill vi att det ska vara så enkelt som möjligt. Tillsammans med dig sätter vi stilen för ett helt nytt kapitel. För vad just du ser när du kommer hem och öppnar dörren.
Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt villor och bostäder med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompetens att bygga bostäder av högsta kvalitet. Utöver kataloghus och hus byggda efter kundens egna idéer erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris – en bredd som gör oss unika i branschen.Vi är det lokala husföretaget som med omtanke om kunden skapar och bygger unika hem i lösvirke. Känslan av ett eget hus. Varbergshus bygger kundanpassade lösvirkeshus. Från första skissen till inflyttning i ditt nya hus tar Varbergshus hand om hela processen genom vår totalentreprenad. Bygg ditt unika trähus med oss, Hallands ledande hustillverkare. Skräddarsy ditt hus efter dina önskemål!

Vi är specialister på arkitektritade hus som är helt anpassade efter din tomt och dina önskemål! I husfabriken tillverkar vi ditt arkitektritade hus som vi sedan levererar som byggsats eller med totalentreprenad till hela västsverige. Med egen fabrik har vi full kontroll på hela produktionen. Ett arkitektritat hus från oss kostar inte mer än ett kataloghus med samma standard från andra hustillverkare. Vi bygger ditt arkitektritade hus på ett mycket kostnadseffektivt sätt.Fritidshus och villor med rum för alla behov. Hitta huset som passar just dina önskemål, din familjesituation eller ditt läge i livet. Hudikhus stora sortiment av hus i kategorierna fritidshus, fjällstuga och villa gör det enkelt för dig som funderar på att bygga hus. Enplanshus, vinkelhus, lofthus, sommarstuga eller egna önskemål? Vi har modellen för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att realisera dina husdrömmar.Nyckelfärdiga trähus av hög kvalité som levereras till din tomt. Vi har lång erfarenhet av att producera hus och har arbetat i träbranschen i över 100 år. Woodworks by Bergs är en del av Bergs Timber AB koncernen. I koncernen hittar du flera olika produkter i trä, koncernen har levererat hus till den svenska marknaden under flera år och även till Island och Storbritannien. Visionen är att det ska vara enkelt att bygga framtidens hållbara miljöer i trä. Vi producerar riktiga, smart planerade, kvalitativa och bra trähus. Vi äger hela värdekedjan och lägger stor vikt vid din upplevelse!

Hej, vill du bygga ett energismart trähus med oss? Hos oss kan du välja mellan en av våra färdiga husmodeller, eller rita något eget. Vi ägs av Derome och är en trygg husleverantör som har koll på hela kedjan från skog till färdigt hus. Med vår kärlek till trä skapar vi hem för en hållbar framtid där människor vill bo, leva och trivas.Det är skillnad på timmer och timmer. Våra handbilade stockar skiljer sig från maskinbehandlade stockar. Våra stockar förblir en del av naturen och har alla sin egen historia att berätta. Ett handbyggt timmerhus speglar hantverkarnas erfarenhet och förmåga att bedöma exakt var varje enskild stock passar bäst in i huset. Att bygga ett timmerhus för hand är raka motsatsen till att förlita sig på fabrikernas produktionslinjer, det är en konstform som bara de bästa hantverkarna klarar av. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Alla husdrömmar ser olika ut. Vi vet, för vi bygger aldrig samma hus två gånger. Se därför våra husmodeller som ren inspiration. Hittar du ingen husmodell hos oss som du gillar så ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Bygg inte någon annans drömhus. Du är värd att få förverkliga ditt eget.Letar ni efter ett Extrahus? Extrahuset är specialister på attefallshus, fritidshus & fjällstugor. För oss ska hus vara personliga och bör anpassas därefter. Just därför anpassar vi våra hus utefter dina krav på både design och funktion. Vi hjälper er hela vägen från idé till ett färdigt hem!

Vi ritar och tillverkar unika trähus sedan 1955. Här finns valfriheten att bygga sitt alldeles unika hus eller välja bland husmodeller, några finns presenterade på hemsidan. Ett hus att längta hem till, anpassat efter dina drömmar och önskemål.
I över 60 år har vi ritat, konstruerat och byggt hus som blivit hem för tusentals familjer. Trä från de småländska skogarna är det genomgående materialet vi använder. Våra hus är speciellt uppskattade för sina genomtänkta planlösningar och gedigna materialval.

Småländska kvalitetshus sedan 1947. På Hjältevadshus har vi jobbat i över 70 år med att göra det så njutbart och hållbart som möjligt att bygga ett nytt hus. Här kan du beställa vår huskatalog, läsa mer om vår snabba, kvalitetssäkra byggprocess, uppleva våra husmodeller och få enkel kontakt om du vill prata mer med oss. Välkommen!
Även om äldre hus utan tvekan har sin charm, har de tyvärr även vissa nackdelar. Den som någon gång bott i ett äldre hus, vet till exempel hur det kan dra från fönster och dörrar. Visserligen kan ett par rejäla raggsockor avhjälpa frusna fötter, med de påverkar dessvärre inte elräkningen. Där kylan kommer in, går värmen ut, och därmed har vi ett energispill som kommer att märkas på elförbrukningen.

Statistik visar att försäljningspriset för ett nybyggt hus alltid brukar bli högre än produktionskostnaden, sett mot en tioårscykel. Det innebär att även om bostadsmarknaden nu skulle gå nedåt den närmsta tiden, kommer du med stor sannolikhet ändå få tillbaka dina pengar den dag du bestämmer dig för att sälja – förutsatt att du inte säljer när priserna är som lägst.
Direkt bland alla tusentals tomtannonser här på LedigaTomter.se så hittar du också riktigt bra markanläggare, Kontrollansvariga och byggföretag i de allra flesta kommuner runt om i landet.Hus som byggs i dag är väldigt energieffektiva, och en genomsnittlig elräkning för ett normalstort nybyggt hus kan vara upp emot 5–6 gånger så lägre som den för ett äldre hus. Med tanke på dagens elpriser kan detta bli många tusenlappar varje månad i besparing!Så fortsätt leta efter drömtomten och framför allt, påbörja din research kring hustillverkare redan idag! Spana in husmodeller, beställ kataloger och boka möte med hussäljare!Ett nybyggt hus, däremot, är i princip underhållsfritt, så här finns stora renoveringskostnader att spara! Man brukar räkna med att inga större underhåll behöver göras de första 25 åren. Som en liten bonus till detta, är du dessutom befriad från fastighetsskatt de första 15 åren efter att huset byggts klart.Vi lever i en tid av oro och osäkerhet på många fronter. Vad ska hända med ekonomin, elpriserna och världen i stort? Parallellt med detta fortgår livet som vanligt för de flesta av oss och även om bostadspriserna gått ner den senaste tiden så måste vi ju alla bo någonstans, oavsett vad som händer.

För dig som går i hustankar kan det så klart kännas knepigt att veta vilken väg som är klokast att gå – köpa ett färdigt ”begagnat” hus, eller bygga ett nytt från grunden? För många människor känns tanken på det sistnämnda som ett större steg än att köpa ett hus som har ett antal år på nacken. Inte sällan är argumentet att det är dyrare att bygga nytt – något som naturligtvis kan kännas särskilt läskigt i tider då vi alla vill hålla lite extra i slantarna.Den avgörande faktorn för de allra flesta som vill köpa ett begagnat hus, är naturligtvis prislappen. Men kom ihåg att priset för själva huset är en sak – vad som kan tänkas tillkomma är en annan. Det är lätt att lockas att köpa ett begagnat hus med en lägre prislapp än kostnaden för att bygga nytt, men till ett äldre hus tillkommer alltid renoveringar och underhåll. Det går helt enkelt inte att komma ifrån. När du kikar på ett begagnat hus, är det därför av största vikt att du även tar reda på husets skick och vad som kommer att behöva åtgärdas inom den tid du planerar att bo där – annars kan ”kostnadsbesparingen” bli en dyrköpt läxa.Du som bestämmer dig för LB-Hus gör ett klokt val, bland annat eftersom våra hus redan från start har segmentets högsta grundstandard. Dessutom kan vi vår sak, första huset byggde vi för mer än 65 år sedan. Vi vågar påstå att fördelarna i vårt erbjudande ger dig mest hus för pengarna.

Funderar du på att bygga nytt hus i Stockholm? LB-Hus bygger nytt på totalentreprenad och med en generös tilltagen standard – allt till fast pris. Vi erbjuder nyckelfärdiga hus, men om du vill bygga själv går det bra att köpa en byggsats.
På Älvsbyhus gör vi det enkelt: Bygger du ett nyckelfärdigt hus / fritidshus från oss ingår allt kring husbygget – och dagen vi lämnar över nyckeln till dig är allt på plats och huset är inflyttningsklart.Upptäck Älvsbyhus Energy Wall – den moderna väggkonstruktionen som ger ett sunt och friskt hus. Med över 300 millimeter isolering klarar den de allra tuffaste förhållandena och är framtidsanpassad för att möta EU:s ”Näranollenergidirektiv”. Läs mer om Energy Wall här.

Är det billigare att köpa eller bygga hus?
När du köper ett begagnat hus är utgångspriset ofta billigare, men då tillkommer kostnader för renovering och även om du kan bygga själv så kräver det både tid och energi. När man börjar räkna på driftkostnader och oförutsedda kostnader så skiljer ofta inte priset så mycket.
Som husleverantör har vi ansvaret för hela husbygget, från grundläggning av standardgrund till färdigt hus. Eftersom vi kontrollerar hela byggprocessen lämnar vi 100% garanti på huspriset, liksom på att huset är klart till dagen för slutbesiktning.Att köpa ett nyckelfärdigt hus från Älvsbyhus innebär att huset levereras inflyttningsklart, det betyder att såväl tapetsering som målning är klart invändigt, el och vvs är installerat och alla hushållsmaskiner som spis, diskmaskin, kyl och frys är färdiga att använda – enklare kan det inte bli!

Olika husleverantörer erbjuder olika garantier och försäkringar för nyckelfärdiga hus. Var noggranna och läs på och jämför olika alternativ med varandra innan du bestämmer dig.
Olika hustillverkare har olika villkor för betalningen. Om du köper ditt hus från Älvsbyhus är det enkelt och förmånligt: Du betalar huset först när huset är klart, fem dagar efter godkänd slutbesiktning.Kostnader för tomt och markarbeten samt avgifter till myndigheter tillkommer. Dessutom tillkommer utvändig målning, då endast grundmålning ingår. Våra husrådgivare kan hjälpa dig med ytterligare information kring vad som gäller för just ditt husbygge i din kommun.

Hur bygger man ett hus så billigt som möjligt?
Här har vi samlat våra bästa råd som kan göra stor skillnad i din husbudget.Rätt tomt gör byggandet billigt.Anslutning i tomtgräns.Planera huset för billigare byggnad.Isolera optimalt istället för maximalt.Välj ytskikt som passar plånboken.Spara pengar med få byggtimmar.Glöm inte att kräva garantier.
Ett nyckelfärdigt hus är ett nybyggt hus som levereras färdigbyggt och klart för inflyttning. Det finns ingen juridisk definition av begreppet nyckelfärdigt, istället har alla husleverantörer egna definitioner vilket gör att det kan vara svårt som husköpare att veta vad som ingår.

Det billigaste nyckelfärdiga huset från Älvsbyhus är 1,5-plansvillan Lasse som kostar från 1 374 230 kr (2022). Priser för nyckelfärdiga hus varierar beroende på vilken hustillverkare och vilken husmodell du väljer, även tillval och vart i landet du bygger påverkar slutpriset.
Älvsbyhus har genom lång erfarenhet och gedigen kunskap om husbygge förtjänat en plats som nummer ett i branschen av husleverantörer i Sverige. Rejäl kvalitet på husen och en ekonomisk stabilitet i företaget ger dig som kund en extra trygghet.När man jämför priser på nyckelfärdiga hus mellan hustillverkare är det viktigt att dubbelkolla vad som ingår i priset, då det kan skilja sig väsentligt från en leverantör till en annan.

Det finns många olika begrepp och termer bland hustillverkare, och ibland kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan olika begrepp som nyckelfärdigt, inflyttningsklart, totalentreprenad, modulhus och kataloghus. Här reder vi ut det:
Älvsbyhus tillämpar totalentreprenad vilket innebär att ni endast behöver ett avtal för hus och standardgrund. Totalentreprenad ger en unik trygghet och bekvämlighet under hela byggprocessen där allt material och all montering ingår i priset.Modulhus är prefabricerade hus som byggs i fabriker och transporteras till byggplatsen i moduler. Byggmetoden är effektiv, ger hög kvalitet och minskar byggtiden avsevärt jämfört med andra byggmetoder. Modulhus är ett smartare val som ger hög kvalitet till ett bra pris. När man jämför kostnaden för ett nyckelfärdigt hus (totalentreprenad) med andra entreprenadformer där man väljer att bygga helt eller delvis själv så kan priset verka högre men då är det viktigt att se till att man jämför kostnaderna för alla delar av husbygget, fram tills dess att huset är inflyttningsklart. Med Älvsbyhus som leverantör av ert nyckelfärdiga hus kan du vara helt trygg med att det överenskomna priset gäller. Inga undantag, inga tillägg och inget tjafs.När du köper ett Älvsbyhus kan du också vara helt trygg med att det överenskomna priset gäller! Inga undantag, inga tillägg och inget tjafs. Våra priser och garantier gäller oavsett om du köper en nyckelfärdig villa, parhus eller fritidshus.Att köpa ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad är det perfekta valet för dig som vill ha ett nytt inflyttningsklart hus utan att behöva ta ansvar för byggprojektet själv. Det är ett tryggt alternativ där du slipper överraskningar och oväntade kostnader under byggprocessen.

Vilka hustillverkare är billigast?
Det billigaste nyckelfärdiga huset från Älvsbyhus är 1,5-plansvillan Lasse som kostar från 1 374 230 kr (2022). Priser för nyckelfärdiga hus varierar beroende på vilken hustillverkare och vilken husmodell du väljer, även tillval och vart i landet du bygger påverkar slutpriset.
Som husleverantör tar vi ansvar för hela husbygget, från grundläggning till färdigt hus. Enklare kan det inte bli. Här kan du läsa om hur det går till – steg för steg.

Vilken hustyp är billigast att bygga?
Att köpa ett stomrest hus är oftast det billigaste alternativet sett till vad du får för pengarna.
Drömmer du om att bygga nytt hus? Hos Movehome formar du huset i Bygg online och kikar sedan runt i alla rum i 360ᐤ! Det gör dina husdrömmar ännu mer levande.Nu kan du flytta in i ditt nya hem! Ett smart hus där varenda kvadratmeter tagits tillvara och det är enkelt att leva. Ett ärligt och härligt hus för ett friare liv. Välkommen hem till dig själv!Vårt kontor finns på Drottning Kristinas Esplanad 55 i Solna, där vi träffas för att diskutera hur vi kan förverkliga just dina husdrömmar. Eller boka ett digitalt möte om det passar dig bättre! Vi kan också mötas på din tomt, eftersom det är den som avgör vilken typ av hus du kan bygga.

På movehome.se finns vårt smarta verktyg Bygg online. Där formar du ditt hus enkelt och kikar runt i alla rum i 360ᐤ. Pris får du direkt. När du är nöjd med ditt hus tar du kontakt med oss med ett klick, så sköter vi resten.Om du väljer totalentreprenad tar vi fullt ansvar för byggnationen. Husets delar tillverkas i vår fabrik i Småland. De transporteras sedan till din tomt där vi reser huset. Därefter tar våra kunniga hantverkare över och slutför alla detaljer på plats.

Vår inspirerande huskatalog sammanfattar allt du behöver veta när du vill bygga hus med Movehome! Kika närmare på husmodeller, intressant fakta och härlig inredningsinspo.
Hur funkar det att forma sitt hus på webben? Och vad säger de som har testat? Vilka är de bästa tipsen? Kika in hos några familjer som håller på att bygga, har byggt eller redan bor och trivs i ett Movehome.I maj 2023 införde vår samarbetspartner Nordea amorteringsfrihet för all nyproduktion i fem år. Men vad innebär det för dig som vill bygga nytt hus? Daniel Erkenborn, vice vd och ekonomichef för LindholmsGruppen, berättar mer.Att välja ett Priohus innebär att du får samma höga kvalité, till ett lägre pris. Det är möjligt genom att vi redan gjort de flesta val åt dig. Prio är ett bra val för dig som har många andra saker att prioritera samtidigt i livet.Strama detaljer ger stor karaktär till vår stil Industriell. Vårt mest populära hus, Prio 143, passar utmärkt i stilpaketet och smälter in lika bra på landet som i staden. Vad döljer sig bakom den gröna dörren? Se filmen om Kalmarparet Malin och Simons Prio 158–hus och hör deras tankar och funderingar kring att bygga nytt. Här väljer du vilken modell och planritning du vill utgå från. Du kan sedan anpassa stilriktningen. Börja med att sortera efter antal plan eller se alla våra husmodeller.

Ett ”Flexhus” väljer du som vill ha möjligheten att göra många personliga val och anpassa bostaden efter dina behov. Flex erbjuder många tillval, men inte obegränsad möjlighet att förändra stora saker som till exempel planlösning.
Vi guidar dig genom hela husresan. När du bygger med oss får du en trygg byggprocess där du kan ägna dig åt de roligaste delarna i husprojektet fullt ut.

Längtan efter livet på landet växte sig stor för Carina och Markus efter att de bott i lägenhet i Stockholm under en tid. Till slut valde de att slå till på en idyllisk tomt på landet, omgiven av hästhagar. Nu kunde drömmen om ett hem i sekelskiftesstil äntligen förverkligas.
Det här är hus med stora möjligheter att förändra planlösning och lägga till extra fönster och dörrar. Ett Flex+ väljer du som vet precis vad du är ute efter och har många egna visioner kring ditt boende.Eksjöhus är den hustillverkare som flest kan tänka sig att rekommendera, det visar Prognoscentrets nya undersökning bland nya småhusköpare. Det gör oss otroligt stolta. Anledningarna är många, men kanske finns en del av förklaringen i familjen Lindholms filosofi kring att bygga hus. En filosofi som varit densamma i generationer.

Modern är vårt mest populära stilpaket. Med öppna ytor och gott om ljusinsläpp är det en stil som alltid känns aktuell och passar bra för vårt yteffektiva Prio 116.I vår populära Prio-serie får du allt som kännetecknar ett äkta Eksjöhus – till ett lägre pris. Med 8 husmodeller i 3 valbara stilar är möjligheten stor att du hittar drömhuset.

I snart 80 år har vi på Eksjöhus byggt hållbara hus med trä från Småland. Erfarenheten sitter i väggarna. Kunskapen om att bygga hus finns på alla våra lokalkontor. Ett tidigt besök hos någon av våra kunniga säljare ger svar på både små och stora frågor.
Sedan 2017 samordnar vi vårt hållbarhetsarbete i LindholmsGruppens fem bolag, där bland andra Eksjöhus AB ingår. I årets hållbarhetsrapport berättar vi mer om vår väg /../Vi har alla olika förutsättningar och prioriteringar när vi ska bygga hus, därför har vi delat in våra hus i olika serier. Välj den serien som passar dina kriterier bäst.

Vad kostar det att bygga ett hus på 150 kvm?
Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt.
Traditionell tar sin inspiration i vår unika trästad Eksjö. Med en stil som ekar av tradition passar stilen särskilt bra till vårt populära tvåvåningshus Prio 158.Välkommen till husresan. Vägen till ett nybyggt hus innehåller många val och för de flesta är det en resa som görs en gång i livet. På Eksjöhus vet vi att du fattar de bästa besluten när du känner dig trygg. Vårt mål är att med en personlig kontakt guida varje köpare genom hela husresan. Vår byggprocess vilar på erfarenhet och tradition. Till det adderar vi spännande arkitektur och inredningsval av högsta kvalitet.

Hur mycket tjänar man på att bygga hus själv?
Den största enskilda kostnaden när man bygger hus är arbetskostnaden. Det gör att man kan spara mycket pengar genom att bygga själv, ofta betydligt mer än vad de flesta av oss tjänar på vårt vanliga arbete. Med 50% marginalskatt behöver man tjäna dubbelt så mycket för att betala hantverkaren, dvs 1000:-/timme.
Landets nöjdaste huskunder 2022 köpte ett Eksjöhus. Det visar Prognoscentrets branschundersökning bland nya småhusköpare. Eksjöhus får särskilt höga betyg när det kommer till pålitlighet och leveranssäkerhet.Med virke från de småländska skogarna, stort engagemang och ett hållbart tankesätt får du ett personligt hus anpassat för livet. Läs mer om hur vi ser på att bygga hus här.

När lönar det sig att bygga nytt hus?
Man brukar räkna med att inga större underhåll behöver göras de första 25 åren. Som en liten bonus till detta, är du dessutom befriad från fastighetsskatt de första 15 åren efter att huset byggts klart. Det finns även möjlighet att slippa amorteringen i upp till 5 år från att det ditt nya hus står klart!
Här kan du läsa om en familj och hur deras kostnader för ett nytt hus såg ut när de valde att bygga ett Movehome med totalentreprenad. Deras månadskostnad baseras på de kostnader Maria och Mikael haft för hus, tomt, mark och byggherrekostnader. I boendekalkylen finns drifts- och uppvärmningskostnader medräknade. Vad kostar det egentligen att bygga ett nytt hus per kvm? 2022 års statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta ligger runt ett kvadratmeterpris på 22 500 kr. Movehomes husmodeller i standardutförande kostar från cirka 19 000 kr per kvadratmeter om du väljer totalentreprenad. Den slutliga kostnaden per kvadratmeter beror naturligtvis på de tillval du gör och i vilken kommun du bygger. Väljer du istället materialleverans för att själv handla upp entreprenörer eller bygga delar av huset på egen hand så ligger priset för själva materialet från Movehome från cirka 10 000 kr per kvadratmeter. Movehome erbjuder frihet när du vill bygga hus! Eftersom alla familjer är olika är innehållet i vårt erbjudande utformat för att ge dig frihet att själv välja vad du tycker är värt att lägga pengar på från start och vad du eventuellt vill komplettera med senare. Det ger dig ett riktigt bra pris att utgå från.Movehome ger dig valfrihet för till exempel förvaringslösningar i kök, badrum, klädvård, entré och sovrum. Du väljer själv vad du vill lägga pengar på från start eller förverkliga genom egna kreativa idéer senare. I Bygg online visar vi alla möjligheter och självklart ser du priset direkt!

Det finns många anledningar att bygga nytt hus i stället för att köpa ett begagnat hus. Du vet vad du får. Du får det som du vill. Du vet vad det kostar. Du slipper underhåll. Du får låga driftskostnader. Du slipper fastighetsskatt.Du ska naturligtvis veta exakt vad du får när du väljer ett hus från Movehome. En fast husform och utvalda material gör att vi kan ge dig mycket hus för pengarna!Nordea erbjuder Movehomes kunder professionell rådgivning och hög tillgänglighet med bland annat digitala möten. Just nu finns det också möjlighet att bygga hus helt utan amortering i upp till fem år.Svårt att jämföra olika erbjudanden när du ska bygga hus? Testa vårt enkla formulär ”Jämför själv”. Vi lovar att du får mycket hus för pengarna, och påstår att bygga hus aldrig har varit enklare eller mer prisvärt! I vårt interaktiva verktyg Bygg online upplever du alla färger och material på ett unikt sätt i 360ᐤ. Välj kommun där du vill bygga för att se priser. När du är nöjd med ditt hus kan du med ett enkelt klick skicka underlaget till en säljare där du vill bygga. Du får då en komplett offert och rådgivning för att komma igång med husdrömmen! Vill du bygga hus billigt? Du ska veta vad det kostar att bygga hus. Och vara säker på att du får mycket för pengarna. Det tycker vi är en schysst överenskommelse. Med Movehome får du ett prisvärt nyckelfärdigt hus. I Bygg online kan du direkt se vad som ingår i varje hus och vad varje tillval kostar.

Vad är dyrast vid husbygge?
De dyraste utrymmena i huset är i regel badrum, kök och våtutrymmen. Du kan sänka kostnaderna genom att ha färre eller mindre badrum, men också genom att välja billigare material och ytskikt.
Vi tycker att det är självklart att ditt nya hus som standard byggs med platta på mark med golvvärme, ekparkettgolv, helkaklade badrum, fullutrustat kök och praktiskt klinkergolv i entré och klädvård. Dessa delar är basen för huset som du sen själv formar i Bygg online!

Vill du bygga hus själv? Genom ett aktivt val av entreprenadform kan du välja hur stort eget ansvar du vill ta och på så sätt påverka priset. Delad entreprenad (materialleverans) erbjuder störst flexibilitet om du vill utföra eget arbete inne i huset, som till exempel att måla och tapetsera. Din säljare hjälper till att ta fram en offert för det alternativ som passar dig bäst. Om du väljer totalentreprenad kan eget arbete istället utföras efter inflyttning.
Vill du bygga huset ännu billigare? Genom att lägga mer egen tid eller vänta med några investeringar kan du spara pengar. Kanske behöver familjen inte övervåningen inredd från start? Där har du möjlighet att lägga egen tid och pengar i ett senare skede och forma nya rum som passar just er familj! De perfekta förvaringslösningarna kanske också tål att fundera en stund på, för att kompletteras efterhand. Om du dessutom väljer att färdigmåla huset själv eller anlägga trädgården på egen hand sparar du mycket pengar. Och garaget kanske kan byggas lite senare?Offerten från Movehome är en del i hela produktionskostnaden av ditt nya hus. När du kontaktar vår säljare får du därför även en produktionskostnadskalkyl som beskriver samtliga kostnader, även de kostnader du har för tomt, mark, avgifter, bygglov och lån. Du får ett komplett pris och kan se direkt vad det kostar att bygga hus med Movehome. När alla vet vad som gäller undviker vi onödiga och kostsamma överraskningar. Väljer du totalentreprenad från Movehome skriver du ett enda kontrakt med oss som hustillverkare, så tar vi hela ansvaret för husleveransen och för entreprenadens utförande, vilket blir en extra trygghet för dig som ska bygga hus.

Jämför gärna offerter med andra hustillverkare innan du bestämmer dig – men se till att offerterna är likvärdiga. Dubbelkolla till exempel om kostnaden för grunden ingår. Bygger du ett Movehome med totalentreprenad ingår självklart kostnaden för grunden (kan variera mellan cirka 170 000-350 000 kr beroende på vilken husmodell du väljer). Även tre viktiga försäkringar ingår i vår totalentreprenad, Färdigställandeförsäkring, 10-årig Nybyggnadsförsäkring samt 1-årig villaförsäkring.
Härligt tvåplanshus i New England-stil. Ljus och luftig planlösning med god kontakt mellan rummen där köket fått en mera skyddad placering. Med burspråket i två plan blir det gott om plats för umgänge, både nere i vardagsrumsdelen och i allrummet där uppe. Väljer du till takhöjd 2,6 m på nedre plan får rummen extra rymd. Övervåningen rymmer fyra sovrum, varav tre med praktisk klädkammare. Här uppe finns också ett rejält tilltaget allrum och stort badrum.Kenth har över 35 års erfarenhet av branschen och det bästa med jobbet tycker han är att få hjälpa kunden att få ett nytt hem! När Kenth inte jobbar tycker han om att resa och köra sportbil!

Joakim har varit i branschen sedan 2014 och har mycket kunskap kring allt vad hus och hem innebär. Det bästa med jobbet tycker Joakim är att möta nya personer, lära känna dem och att få vara med och skapa deras drömhem. När Joakim inte jobbar gillar han att vara med familjen, åka skidor, rita hus och snickra!
Genom att anv\u00E4nda denna webbplats godk\u00E4nner du v\u00E5r anv\u00E4ndning av cookies. Vi anv\u00E4nder cookies f\u00F6r att ge dig en bra upplevelse och f\u00F6r att v\u00E5r webbplats ska fungera effektivt.Enligt marknadsplatsen Byggstart.se ligger det lägsta kvadratmeterpriset runt 23.000 kronor för att bygga ett nytt hus. Det innebär att du i normala fall inte kan kan bygga ett hus som är större än 130 kvadratmeter om du ska ska hålla din budget på maximalt 3 miljoner. 130 kvadratmeter tillhör de mindre storlekarna för ett enfamiljshus. Genomsnittspriset för att bygga hus hamnar i regel runt 28.000 kronor, ett pris som gör det svårt att hålla byggkostnaderna under 3 miljoner. För att göra det krävs det att majoriteten av all beslut som du tar under planeringen går din väg och att du gör kloka och kostnadseffektiva val under hela byggarbetet. Du måste också tänka på och ta med i beräkningarna att du ska avsätt 10-15 procent av den totala budgeten till oförutsedda utgifter. Som du ser inkluderar inte prisexempelt kostnaderna för en arkitekt. För ett hus på 130 kvadratmeter kan den kostnaden landa på mellan 100.000 och 150.000 kronor för projektering gällande betongarbeten och husets bärande konstruktion. Utöver det tillkommer det upp till 50.000 kronor i kostnader för bygglovsansökan, kvalitetsansvarig och slutbesiktning. . Som tur är finns det många åtgärder att ta till för att hålla ner kostnaderna när du bygger hus med en snäv budget, och samtidigt vill bygga ett drömhus. Det är till exempel klokt att hålla utkik efter billiga material samt erbjudanden och kampanjer från de olika byggvaruhusen och övriga detaljister. Många entreprenörer har även förhandlat sig till rabatter från sina fasta leverantörer, något som kan vara värt att höra sig för om på förhand.När du har fått in tre offerter är det dags att jämföra dem mot varandra. Utöver den totala summan är det några andra faktorer som du ska ta i beaktande. Det är viktigt att du inte enbart jämför slutsumman utan även delsummorna i de olika posterna som ingår i kostnadsförslaget. Om vissa poster varierar mycket i pris kan det beror på att någon av entreprenörerna har tolkat arbetet annorlunda eller missförstått något i projektbeskrivningen och då är det klokt att gå till botten med det genom att kontakta den aktuella entreprenören. Kontrollera även att alla poster ingår i samtliga anbud. För att få en översikt kan det löna sig att mata in innehållet och kostnaden för varje post i ett excel-dokument. Var även observant på vilka poster som är angivna med ett fast pris, uppskattat pris eller som förbehållslöst kostnadsförslag. Det sistnämnda är som namnet anger helt förbehållslöst medan ett fast pris är satt. Ett uppskattat pris får inte avvika mer än 15 procent från den angivna summan.

Ska du bygga ett hus? I den här guiden förser vi dig med detaljerad information om kostnader, process, regler, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Försäkra dig om ett lyckat resultat – läs guiden och lär dig allt du behöver veta om att bygga hus
Det är en fördel att bilda dig en omfattning om hur du vill att ditt nya hus ska se ut, både exteriört och interiört, innan du tar kontakt med en arkitekt. Dra gärna nytta av sajter och tidningar för att hitta inspiration och smarta lösningar. Bokmärk hemsidorna och riv ut bilder och ta med dem till mötena med arkitekten. Här har vi samlat några länkar som kan vara användbara för dig som ska börjar planera för att bygga hus, men saknar inspiration:

Att bygga hus är ett omfattande och tidskrävande projekt, även för dig som byggherre. För att hela processen, från idé till färdigt hus, ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att ha en bra planering. För att få en bra översikt och lättare kunna följa med i arbetet är det viktigt att du och entreprenören gör en gemensam tidplan före byggstarten. I tidsplanen skriver ni in konkreta milstolpar och när dessa ska vara färdigställda. En detaljerad och genomarbetad tidsplan minimerar risken för att det uppstår förseningar och gör det lättare för dig som byggherre att se att arbetet
genomförs på ett effektivt sätt. Se även till att ha en tät dialog med entreprenören och besök byggplatsen regelbundet under hela byggtiden. Då kan ni snabbt reda ut eventuella missförstånd och lösa problem innan de blir svårhanterade.
Det är fullt möjligt att bygga hus för mindre än tre miljoner men det innebär en stram budget och krav på kostnadseffektivitet i alla led i planeringsarbetet. Det är många faktorer som påverkar slutsumman när du ska bygga ett hus från grunden. Några av faktorerna har du ingen eller liten möjlighet att påverka själv, till exempel markförhållandena på tomten, tomtens tillgänglighet för byggmaskiner och materialleveranser och terrängen på tomten.Bland faktorerna som du själv kan påverka är storleken på huset den mest centrala, även om det finns vissa skalfördelar som gör att större hus ofta går att bygga med ett lägre kvadratmeterpris. Slutsumman kommer likväl att bli högre ju större bostaden är. Utöver husets storlek är bland annat komplexiteten i husets konstruktion och hur komplicerat det är för entreprenören att bygga det hus som du vill ha. Dessutom kommer alla val gällande material som du gör under projekteringen ha en direkt inverkan på slutsumman. För att ge en översikt över ungefär hur mycket de olika delarna i ett sådant här byggprojekt kan kosta har vi satt ihop ett exempel. De ungefärliga priserna gäller för ett hus på 130 kvadratmeter. Har du en snäv budget kan det vara relevant att ställa dig frågan om du har det ekonomiska utrymmet att anlita en arkitekt eller ej. Alternativet är att välja ett nyckelfärdigt hus från en hustillverkares katalog. Även om du kan göra vissa anpassningar och ändringar på ett färdighus är det bara möjligt att göra mot ett pristillägg, och du kommer troligtvis ändå att få kompromissa om olika detaljer. Fördelen är att du slipper kostnaderna för att anlita en arkitekt. Självklart är även färdighusen ritade av arkitekter men den kostnaden är inräknad i priset för ett nyckelfärdigt hus. Det behöver alltså nödvändigtvis inte vara så att du sparar mycket pengar på att välja ett färdighus före ett arkitektritat.

Om du vill få in offerter på uppdraget kan du klicka dig vidare nedan. Smidigt och enkelt kan du då hämta in upp till 3 anbud från kvalitetssäkrade entreprenörer som matchats mot ditt projekt. Det tar bara en minut att komma igång och det är helt utan förpliktelser. Mer information hittar du här

Similar Posts