Bygga Vattenfall Inomhus

Lampaffär sedan 1995 som nu är en av Sveriges största och mest välsorterade belysningsvaruhus. Med en yta på över 3000 kvm ryms inte bara belysning av alla dess slag utan vi har även full sortering med dammprodukter till din trädgård, allt du behöver för att bygga, sköta och trivas med din trädgårdsdamm.{{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}Ge din trädgårdsdamm det lilla extra. Bygg ett vattenfall eller en bäck. Vi har formgjutna vattenfall och bäckfåror i flera material som gör det enkelt. Vill du ha det strikt och modernt finns det bäckrännor och vattenfall i rostfritt. Gummiduk ger dig möjligheten att bygga en bäck precis som du vill ha den. Vilken pump du ska använda till ditt vattenfall beror på vilken höjd det blir, slangdimension och vilken kraft du vill ha i vattnet. Titta på pumpens lyfthöjd för att se om den klarar den höjd du byggt i.

Hur håller man vattnet rent i en damm?
Hela dammen tvättas innan nytt vatten fylls på. På våren görs en storstädning, då byts vattnet ut och dammens kondition kontrolleras. I samband med tömningen kan man lägga ut torvblock på bottnen som bidrar till att vattnet hålls rent. Torven sänker dammens pH värde så att algerna inte trivs och vattnet hålls klart.
Detta är förutsatt att varan returneras i originalskick och i oskadad originalförpackning. Detta innebär att du har rätt att undersöka varan men inte använda den.Förutsatt att dina varor finns i lager, gör vi allt vi kan för att din order ska lämnar vårt lager samma dag om du lägger ordern senast 12:00 på vardagar under april – september. Under övriga månader kan du lägga din order så sent som kl 14:00 och den kommer med största sannolikhet att skickas samma dag.

Camfils stoftavskiljare hjälper till att förebygga säkerhetsrisker och hälsoproblem orsakade av damm, rök och ånga samt explosioner och bränder. Produkterna gör det också möjligt för företag att uppfylla olika luftkvalitetskrav både inom och utanför fabriker.Camfil är en världsledande tillverkare av kommersiella och industriella system för luftrening och stoftavskiljning. Våra lösningar ökar produktivitet för både arbete och utrustning, minimerar energianvändning samt främjar människors hälsa och miljön.

Stoftavskiljare skyddar känsliga processer, förhindrar dyra produktionsstopp och minskar lång och oväntad sjukfrånvaro. Stoftavskiljare med hög effektivitet är mest kända för att upprätthålla renligheten i industriella tillverkningsutrymmen. Industriella stoftavskiljare hanterar både giftiga gaser och ångor samt partiklar i olika storlekar och mängder. De minskar också medarbetarnas obehag från allergener som finns i processer och skyddar värdefull utrustning från kontaminering.
Hemma städar vi med jämna mellanrum (tänk på att inte använda för mycket kemiska produkter) för att bli av med det mest synliga dammet. Att använda luftrenare hanterar dessutom de osynliga partiklarna, de så kallade PM1-partiklarna. Damm från hem och miljö kan utlösa symptom för astma och allergier, men det finns enkla sätt att förhindra eller lindra symptomen. Hur gör man då med tillverkningsanläggningar och processer som producerar stora mängder damm?Det finns särskilda regler och bestämmelser för anställda som arbetar i produktionsprocesser och deras arbetsmiljö som ska efterföljas. Det kan dock vara svårt att balansera mellan att säkerställa en hög inomhusluftkvalitet för de anställda och samtidigt spara energi och bibehålla lönsamhet i en produktionsmiljö. Stoftavskiljare kan påverka alla dessa områden, oavsett om de används för att hantera föroreningar eller råmaterialsåtervinning.

Hur stor pump till dammen?
Detta innebär att om din damm är 4 000 liter, måste din pump leverera en flödeshastighet på 4 000 liter / timme vid utloppets huvudhöjd. För dammar med lättare bestånd (eller ingen fisk alls) kan pumpar som kan flytta hälften av volymen vara tillräckliga.
På Camfil lever vi som vi lär – vi hjälper inte bara våra kunder att skydda deras utrustning, processer och personal, vi är också mycket måna om vår egen personal och att deras arbetsmiljö är ren och säker. Vi anpassar vårt arbete efter FN:s globala mål nummer 8 “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” eftersom vi sätter människor i första rummet.Enkelt uttryckt består damm av små partiklar av ett torrt fast ämne. Det börjar som luftburna partiklar, men lägger sig så småningom på plana ytor. Damm kan i princip produceras var som helst, men kategoriseras i tre huvudkategorier: hem, miljö och industriellt damm.

Hur gör man en liten damm?
Även i en liten damm är det en god idé att skapa olika nivåer av vattendjup. Lägg i stenar och sand eller grus i något hörn så att det blir en grund zon intill kanten av dammen, men ha även ett djupare område där du kan ha undervattens- eller flytbladsväxter.
När du ska ta bort damm finns det två viktiga saker att tänka på. Det första är att det inte bara är renligheten i själva tillverkningsutrymmet som är viktig. Även kontor, konferensrum, kontrollrum, serverrum och liknande utrymmen i dessa anläggningar måste också skyddas mot luftburna föroreningar från närliggande tillverkningsprocesser eller från den förorenade utomhusluften.

Industriellt damm, även känt som processdamm, genereras under tillverkning eller en produktionsprocess. Till exempel genereras damm från skärning, borrning, slipning eller sågning. Det kan också komma från material, kemikalier eller ingredienser som används i produktionsprocessen som t.ex. mjöl, socker och farmaceutiska produkter. Processer som svetsning och plasmaskärning producerar också mycket små partiklar, ångor och rök.

Damm i allmänhet, inklusive brännbart damm, måste filtreras ordentligt och avskiljas för att garantera anställdas hälsa och säkerhet. Industriellt damm kan innehålla metaller och kemikalier som kan vara skadliga vid inandning eller i kontakt med huden. Dessutom kan vissa typer av processdamm vara brandfarliga vilket kan utlösa explosioner och brand på arbetsplatsen om det inte hanteras korrekt.Om din produktion genererar farligt damm bör en av dina högsta prioriteringar vara att säkerställa god luftkvalitet. Damm, särskilt luftburna dammpartiklar, måste filtreras bort för att skydda personalen och uppfylla lagstadgade krav, men också för att skydda dina processer och undvika dyra driftstopp.

Har Vattenfall vindkraft?
De nya turbinerna beräknas producera cirka åtta terawattimmar per år, vilket är mer än en genomsnittlig kärnkraftsreaktor i Sverige. Vi på Vattenfall är marknadsledande inom både land- och havsbaserad vindkraft med ett femtiotal vindkraftsparker i fem olika länder.
Damm finns överallt – i våra hem, på arbetsplatser och i naturen. Damm är inte bara något irriterade du torkar bort i bokhyllan, det finns även andra nackdelar. Damm kan påverka vår hälsa, orsaka allergier och dyra kostnader och problem i produktionsprocesser och skada utrustning. Men även om damm är skadligt behöver vi nödvändigtvis inte lida av det. Låt oss stilla din oro och berätta på vilka sätt vi kan få bort de små partiklarna ur ditt system – bokstavligen!Vattenfall \u00e4r ett av Sveriges st\u00f6rsta energibolag vilket inneb\u00e4r att du vet vad du f\u00e5r. D\u00e5 slipper du att oroa dig \u00f6ver att kunna n\u00e5 kundservice eller andra problem som kan uppst\u00e5 hos mindre akt\u00f6rer.

”Vårt uppdrag är också att bidra till ett hållbart samhälle genom att ställa om energisystemet och göra det enkelt att ansluta stor- och småskalig elproduktion från förnybara källor.
I det fasta priset finns inga utskrivna påslag utan där betalar du för priset som står skrivet. Årsavgiften är 480 kr men den bjuder Vattenfall på i både 12 månads-och 36 månadsavtalet.På det fasta avtalet erbjuds hela är det rabatt på hela årsavgiften under 1–3 år beroende på vilket avtal du väljer. Detta innebär att om du väljer att binda dig på ett fast pris i 3 år så kommer Vattenfall att bjuda på årsavgiften under hela tidsperioden.Vattenfalls energimix som ingår i avtalen ovan är inte förnyelsebar men fossilfri. Produktionen bestod år 2020 av 46.1 % kärnkraft och 43.9 % vattenkraft.

Elcertifikatavgift är 1,4 öre/kWh och påslaget är 6 öre/kWh vilket vid 5 000 kWh (ungefärlig årsförbrukning villa utan eluppvärmning) blir 370 kr. Årsavgiften från Vattenfall är 540kr (45 kr/mån).
Vattenfalls r\u00f6rliga avtal har ingen bindningstid utan endast 1 m\u00e5nads upps\u00e4gningstid. N\u00e4r det kommer till det fasta avtalet \u00e4r bindningstiden den period som avtalet str\u00e4cker sig \u00f6ver.

Om du väljer ett rörligt avtal hos Vattenfall får betalar du för inköpspriset tillsammans med elcertifikat, påslag och en årsavgift. Priset som du får betala blir det genomsnittliga inköpspriset för Vattenfalls kunder under månaden (volymavvägning).
Vattenfall är Sveriges näst största elhandlare med över 800 000 kunder. Detta innebär att du kan vara trygg i att bolaget har en fungerande kundservice och kundportal där du kan logga in för att se dina fakturor.En stor nackdel med Vattenfall är att påslaget över lag är högt i förhållande till andra elhandlare som jämförts på elavtaldirekt. Detta innebär att Vattenfall sällan har haft ett lågt jämförelsepris jämfört med andra bolag.

Vattenfalls rörliga avtal har ingen bindningstid utan endast 1 månads uppsägningstid. När det kommer till det fasta avtalet är bindningstiden den period som avtalet sträcker sig över.
Om du väljer ett fast avtal binder du upp dig i antingen 12 månader eller 36 månader vilket är standard inom branschen. Fördelen med ett fast avtal är att du alltid vet vad elen kommer att kosta. Nackdelen är att du betalar ett premium för att Vattenfall tar risken för att priset ökar mer än man räknat med.Vattenfalls bindningstid för det fasta avtalet är hela avtalstiden. Väljer du 36 månader är också bindningstiden 36 månader. Årsavgiften är 480 kr/år även om Vattenfall bjuder på den för nykunder.

I dagsläget har Vattenfall över 800 000 kunder vilket gör det till Sveriges näst största elhandlare. Hos Vattenfall kan du välja mellan flera avtalsformer så som fast avtal, rörligt avtal eller rörligt avtal med timpris.
I vattenfalls r\u00f6rliga avtal k\u00f6per du el till ink\u00f6pspris med ett volymp\u00e5slag. \u00d6vriga avgifter \u00e4r 6 \u00f6re\/kWh i p\u00e5slag, elcertifikat 1.4 \u00f6re\/kWh samt \u00e5rsavgift och moms. I vattenfalls rörliga avtal köper du el till inköpspris med ett volympåslag. Övriga avgifter är 6 öre/kWh i påslag, elcertifikat 1.4 öre/kWh samt årsavgift och moms. Vattenfall erbjuder två typer av avtal, ett fast pris alternativt ett rörligt pris. Inom ramen för fast pris går det att välja mellan 1–3 år i bindningstid. Rörligt pris går både att ha ett månadsbaserat pris vilket är det vanligaste, eller ett timbaserat pris.Vattenfalls påslag är 6 öre/kWh samt ett tillägg för elcertifikat på 1.4 öre/kWh. I förhållande till andra aktörer på marknaden är detta relativt normalt men det finns billigare alternativ även bland de stora elhandlarna. Exempelvis tar Fortum ut totalt 5.9 öre/kWh och Göta Energi 3.6 öre/kWh.Vattenfall är ett av Sveriges största energibolag vilket innebär att du vet vad du får. Då slipper du att oroa dig över att kunna nå kundservice eller andra problem som kan uppstå hos mindre aktörer.

I skrivande stund erbjuder Vattenfall 6 månader utan avgift 45 kr/mån till ett värde av 270 kr på det rörliga avtalet. Då erbjudandena förändras från månad till månad, i synnerhet för de rörliga avtalen är det inte säkert att denna rabatt finns kvar. Just nu erbjuder också Vattenfall 4.5 öre/kWh rabatt i 12 månader.
Vattenfall är en av Sveriges största elproducenter och de flesta känner antagligen till bolaget. Vattenfall har över 20 000 anställda och huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.Vattenfall är både en elproducent och elhandlare. Detta innebär att bolaget både säljer el via Nord Pool elbörsen och köper el på samma ställe. Även om Vattenfall är elproducent blir fortfarande inköpspriset samma som övriga elhandlare som köper sin el från Nord Pool.

Om du väljer Vattenfall kommer elhandlaren att sköta ditt byte åt dig och du slipper att kontakta din gamla elhandlare angående bytet. Vattenfall ser också till när det nya avtalet ska börja så att du inte blir dubbeldebiterad.
Vattnet hålls klart och ”friskt” genom att låta det cirkulera och hindra näringsämnen från att hamna i vattnet. Näringsämnena hamnar i vattnet främst genom att döda växtdelar t.ex löv faller i vattnet. Löv och annat skräp kan avlägsnas med t.ex en håv. Då vattnet blivit grumligt måste dammen tömmas och tvättas. Hela dammen tvättas innan nytt vatten fylls på.

Är Vattenfall dyrt?
Priset som du får betala blir det genomsnittliga inköpspriset för Vattenfalls kunder under månaden (volymavvägning). Elcertifikatavgift är 1,4 öre/kWh och påslaget är 6 öre/kWh vilket vid 5 000 kWh (ungefärlig årsförbrukning villa utan eluppvärmning) blir 370 kr. Årsavgiften från Vattenfall är 540kr (45 kr/mån).
Även om du vill ha en fin fontän så skaffa inte en alltför effektiv pump eller munstycke till en liten damm. Om fontänen är för hög flyger vattnet utanför och dammen blir snabbt tom. Växterna på dammkanten tycker inte heller om ihållande regn. Då fontänens höjd inte överstiger dammens radie hålls vattnet i dammen. Du kan även skaffa ett munstycke som kan ställas in på rätt höjd.

Vad finns det för nackdelar med en damm?
Damm finns överallt – i våra hem, på arbetsplatser och i naturen. Damm är inte bara något irriterade du torkar bort i bokhyllan, det finns även andra nackdelar. Damm kan påverka vår hälsa, orsaka allergier och dyra kostnader och problem i produktionsprocesser och skada utrustning.
På våren görs en storstädning, då byts vattnet ut och dammens kondition kontrolleras. I samband med tömningen kan man lägga ut torvblock på bottnen som bidrar till att vattnet hålls rent. Torven sänker dammens pH värde så att algerna inte trivs och vattnet hålls klart. Lägg torvblocket i en damstrumpa så slipper du lösa torvpartiklar som flyter runt i dammen. Förutom att algtillväxt i vattnet ser fult ut så visar den också att vattnet är i dålig kondition. Problemet är ofta syrefattigt vatten. Då vattnet har tillräckligt syreinnehåll förhindras algtillväxt. Dammväxter producerar syre liksom cirkulationen i fontänen. Om vattnet är surt trivs inte fiskar eller växter men algerna breder bara ut sig. Vattnet i dammen bör ha pH värde 6,5–7,5. pH-värdet kan mätas med olika mätningsinstrument eller teststickor. Det finns olika produkter för att balansera pH-värdet. Då man höjt pH-värdet till rätt nivå dör algerna. De döda algerna kan avlägsnas med håv. Algtillväxt kan också förebyggas genom att dammen placeras på en tillräckligt skuggig plats.Filtrets uppgift är att filtrera bort smuts samtidigt som det förbättrar mikro-organismernas aktivitet. Mikro-organismerna upprätthåller vattnets biologiska jämvikt. Filtret hindrar också att skräp fastnar i pumpen. Om filtret blir fullt minskar vattencirkulationen, då belastas pumpen och kan gå sönder. En välfungerande och tillräckligt stor pump filtrerar hela vattenmängden på fyra timmar. Rengör filtret regelbundet under sommaren. Hur ofta det behöver rengöras lär du dig genom att pröva dig fram och följa upp vattnets kvalitet. Speciellt pollen på våren, alger på sensommaren och löv på hösten fastnar i filtret. På hösten tas pumpen upp ur dammen. Den placeras på en varm plats nedsänkt i vatten. Dammen töms inte på senhösten men den kan täckas med plast eller nät så att det inte kommer löv i dammen.

Att anlägga trädgårdsdamm och få en vattenspegel i trädgården är en dröm för många och väljer du att även lägga till ett vattenfall eller en liten fontän får du ett härligt porlande som skapar ro och harmoni i din trädgård. Här får du en enkel guide om hur du kan anlägga trädgårdsdamm alldeles själv.Omexom ansvarar för att bygga och installera stationen med 40 kV ställverk, transformatorer, nollpunktsutrustning, kondensatorbatterier och 20 kV ställverk samt tillhörande kontrollanläggning, kommunikationsutrustning, hjälpkraftsystem och förråd.

I Ekfors bygger Omexom en ny skalskyddad 40/20 kV transformatorstation inomhus på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Där Omexoms tekniska lösning skapar en lönsam Life Cycle Cost (LCC) under den nya transformatorstationens hela livslängd.

Hur stor damm får man gräva utan tillstånd?
Om du vill anlägga en våtmark med en yta under fem hektar behöver du först göra en anmälan om vattenverksamhet. Du gör anmälan i vår e-tjänst. Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
– Det finns många fördelar med att bygga stationerna inomhus. Exempelvis att när primärapparaterna står inomhus så minskar vädrets påfrestningar, vilket resulterar i ett minskat underhållsbehov samt färre fel och oplanerade avbrott. Det ger även drift- och underhållspersonal en bekvämare arbetsmiljö året om. Samtidigt får anläggningsägaren ett bättre anläggningsskydd, som försvårar för obehöriga att ta sig in och ställa till med skada eller själv bli skadade, förklarar Christer Nordenelv, projektledare Omexom.Dammkaret är tillverkad i mycket robust, glasförstärkt plast med en materialtjocklek på 3 mm. Den medföljande slangen med OX-Add leder vattnet nedåt vid inloppet. På så sätt säkerställas att dammvattnet alltid berikas tillräckligt med syre.

Om flera badkar placeras bakom varandra i fallande ordning får du en bäck med små kaskader. På så sätt leds vattnet från källan till dammen och överkommer de olika nivåerna. Dessutom kan tjärnkaret användas som överlopp i baddammar. Det är inte bara praktiskt, utan också ett elegant stilelement som ger det lilla extra.
Med detta dammkar förvandlar du din trädgårdsdamm till ett riktigt blickfång. Dammskålen kan användas för att skapa olika vattenelement. Med kaskadskålen kan du till exempel bygga ett vattenfall. För att göra detta fästs vattenfallkaret vid kanten av trädgårdsdammen i ett förhöjt läge. På det viset kan vattnet skvalpa ner in i trädgårdstjärnen. En nyttig bieffekt är att det fallande vattnet ständigt berikar dammen med nytt syre genom att virvla upp vattenytan. Det kan också byggas en kaskad genom att kombinera flera dammkar. På det viset skapas ett pittoreskt och unikt vattenfallslandskap i din trädgård.I Sverige byggdes under 2019 2400 megawatt landbaserad vindkraft. De nya turbinerna beräknas producera cirka åtta terawattimmar per år, vilket är mer än en genomsnittlig kärnkraftsreaktor i Sverige.Dialog är alltid den bästa vägen framåt för ökad förståelse. För oss är det en självklarhet att alltid lyssna på berörda parter när vi etablerar vindparker. Vi jobbar alltid för att skapa lokala arbetstillfällen Det finns många möjligheter för lokala företag under utvecklings-, byggnations- och driftsfasen av ett vindprojekt.Just nu bygger Vattenfall en av de största landbaserade vindkraftsparkerna i Sverige. 84 vindkraftverk byggs i parken Blakliden Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommun.

Måste man ha Dammduk?
Duk eller lera? När du bestämt placeringen så måste du bestämma om du ska använda lera eller en dammduk. Duk är kanske det vanligaste alternativet, men om du har väldigt lerig jord kan det räcka att gräva tillräckligt djupt och sedan trampa ordentligt i leran innan du fyller dammen.
Totalt blir den installerade effekten 353 megawatt och det motsvarar förnybar hushållsel till drygt 220 000 hem. Vindkraftverken väntas leverera el senast 2022.

Vanligtvis står vindkraft för cirka 10 procent av elproduktionen under en månad. I januari har den siffran varit närmare 25 procent vilket är rekord för vindkraftsproduktion i Sverige. Första veckan i januari producerade svensk vindkraft för första gången över en terawattimme el på en vecka. Det beror bland annat på att det blåst rätt mängd vind på rätt ställen i landet, det vill säga där det finns vindkraftverk, och antalet vindkraftverk har ökat.
När vi ska bygga nya vindkraftsparker förs alltid en dialog med kommunen och närboende. Frågorna från boende är ofta många och det finns ibland en oro för att vindkraften ska förstöra något.Helst ska början på fallet gömmas in i trädgården med växter så det inte ser konstigt ut, det är viktigt var de kommer ifrån hur der det ut på håll tex en husvägg eller bara en hög mitt på gräsmattan är inte för mig att föredra men de får gärna dyka upp och försvinna bland växtligheten, drömmen vore ju naturlig liten backe eller slänt, men det är inte alla som har, inte jag.

Här har jag hittat inspiration nu är detta på flera ställen och en dröm som ska växa fram eftersom, jag kanske får nöja mig med en liten sten med vatten ur så det plaskar ett bra tag och det är fint det med, men en dag ska jag bygga ett större vattenfall.
Det är få förunnade att ha en naturlig t vattenflöde i trädgården, men jag har funderingar på att fuska mig till det. Jag har hört att det är mer underhållsfritt och barnsäkrare än med en damm. Jag har ett par små vattenspeglar här men det pålande ljudet är mysigt.Hittade lite inspiration till vattenfall, personligen föredrar jag de fallen som har en naturlig sväng, rörelse och inte är för raka eller tillrättalagda. Stenarna ska variera i storlek och inte läggas perfekt som en mur utan möjlighet för växter att etablera sig här och var. Det värsta är när man ser dammplast och kanter på baljor sticka upp här och var,det är så fult och stör helheten. Det finns lösningar för detta och jag ska kämpa och ta fram sättlimmet för båtunderhåll och gömma allt som inte hör naturen till. Vissa år hade vi synligt det som inte skall synas och andra år inte. Vi var hemma lite på somrarna eftersom vi hade sommarstuga och därför blev det si och så till slut.En liten bäck eller ett dike kan användas för att förse dammen med regnvatten. Låt vattnet från till exempel ett tak rinna ner i ett stuprör och ut i det grävda diket. Foto: Erik Hansson

– Dyblad är en favorit, den är lite som en mininäckros, berättar Isak Isaksson. En annan favorit är undervattensväxten hästsvans. Jag gillar också pilört, fackelblomster och vattenmynta. Några nate-arter är också fint och kabbleka i det fuktiga området runt dammen.
Tänk också på vindriktningen. Det kan vara en idé att placera dammen i lä för att göra platsen ännu varmare, men ha också i åtanke att om det står ett träd i vindriktningen så kommer dammen få väldigt mycket löv på hösten och det kommer du behöva rensa bort. Annars bildas det för mycket sediment i dammen och den riskerar att bli grumlig.En uppvärmd damm kan på vårkanten locka grodor, paddor (bilden) och vattensalamandrar. Har du tur kanske de leker i dammen och lägger sin rom där. Det är värt att fira. Foto: Erik Hansson

Hur djup får en damm vara?
Maxdjupet vid kant rekommenderas till allt från 5 till 20 cm (lite beroende på var dammen är belägen). Flacka kanter eftersträvas och ligger i regel på 1:5 – 1:6. För skolmiljöer lyfts det fram att olika typer av vattenmiljöer kan användas som regntunna, ränndalar, vattenpölar och grunda dammar.
Ha som utgångspunkt att du ska skapa en lämplig miljö för vattenväxter i trädgården. Insekter och groddjur kommer troligen automatiskt och fåglar kommer använda din damm för att dricka och bada. Grodor och mindre vattensalamander är väldigt bra på att hitta till småvatten och har du riktig tur kanske de även upptäcker din damm, men det är långt ifrån någon garanti.Observera att du egentligen behöver anmäla att du anlägger en våtmark till din länsstyrelse och våtmarker på över fem hektar kräver tillstånd. Men om det är ”uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan”. Observera även att dammen behöver ha antingen flacka stränder eller ett 0,9 meter högt staket för att anses barnsäker. Flacka stränder uppskattas även av groddjur och många vattenväxter.

Att skapa en damm i trädgården, liten som stor, är ett effektivt sätt att göra den lockande för betydligt fler arter. Dessutom kan det bli en fin del av din tomt och en chans att plantera växter som bara trivs i vatten.

– Skapa en variationsrik miljö och tänk på att en damm är något man sköter om. Det är ett lika kul jobb som att sköta en rabatt. Det är så man får se en damm – som en rabatt. Sköter du den rätt kommer det skapas biologisk mångfald i och omkring din damm. Eller som vi skrev i Dammhandboken: “den som gräver en damm åt andra får ofta vänner däri”.Att gräva en större damm kan vara tungt arbete. Gör gärna dammen i flera djup som här. Grundare i kanterna och djupare på minst en plats. Om du gräver upp stenar under arbetets gång – lägg dem gärna som en stenhög i närheten så har du dessutom skapat en övervintringsplats åt groddjur. Bild: Erik Hansson

Hur bygger man ett vattenfall?
Utgångspunkten är en balja med galler som grävs ned. Pumpen placeras dold i baljan och slang leder vattnet upp till ett litet vattenfall där vattnet rinner tillbaka till baljan igen. Om man lägger stenmaterial ovanpå gallret kan man skapa effekten av att vatten rinner ner i ett stenröse och till synes försvinner.
Apropå vattenkvaliteten – lägg inte heller dammen nära en kompost eller annan näringsrik plats som kan få dammen att övergödas. Håll också avståndet till hårt trafikerade vägar.– Det som fungerat bäst och gjort störst skillnad är dammarna. Det märktes på en gång när vi grävt dem att det samlades mycket djur i närheten. De har varit som magneter. När det gäller växter i och runt dammen så finns det en del att välja mellan, men också några som bör undvikas för att de anses vara invasiva (se nedan) och kan slå ut inhemska växter. Om du gjort dammen med både en djup och en grund del och dessutom har plats runt om dammen så kan du skapa bra variation med växtligheten. Tänk dock på att det kan vara knepigt att hitta vattenväxter i butik, så gör en lista på tänkbara alternativ för dig och kolla sedan upp vad som finns att få tag på. En annan sak att tänka på är att du inte ska plantera vattenväxterna i vanlig jord. Då blir det lätt grumligt i dammen. Ha istället sand eller något annat som har lite större kornstorlek på botten. För att underlätta kan du använda kokosmattor som du lägger över kanten ned i dammen. Mattan skyddar gummiduken om du använder en sådan i en större damm (se nedan) och fungerar som substrat för växter. Häll sand över mattan och sätt fröna eller plantorna i sanden eller jorden. Kokosmattorna ska motverka erosion och hjälper till att etablera vattenväxterna. De finns att köpa i butiker som säljer dammprodukter.

Mer avancerat än så behöver inte en damm vara – gräv ner en balja, stor kastrull eller liten tunna i marken (använd gärna vattenpass för att det ska bli rakt). Den får gärna vara 40-50 cm djup, men en grund liten damm är betydligt bättre än ingen alls. Så sa Emma Wahlberg, vars trädgård utsågs till Årets rikare trädgård tidigare i år. En damm behöver inte heller vara speciellt avancerat eller jobbigt att anlägga. En nedgrävd balja fylld med regnvatten och vattenväxter är betydligt bättre än ingen damm alls. Det kan lockas en hel del djur även till en sådan liten vattensamling. Foto: Erik HanssonSist är det värt att tänka på att det krävs markägarens tillstånd för att ta skott och plantor från naturen, men det kan å andra sidan vara det enklaste sättet att hitta lämpliga växter. Så länge du inte tar några mängder bör inte markägare vara negativa, men fråga först.

En liten baljdamm med stenar och barkbitar runt om för att dölja delar av kanten. I vattnet växer vattenklöver (stora runda blad i mitten av bilden), hästsvans (liknar granar, nere till höger), svärdslilja (höga blad i övre delen av bild) och andmat (små blad nere till vänster). Den sistnämnda har dykt upp av sig själv på bara några veckor och kan behöva hållas efter så att inte vattenytan döljs helt. Foto: Erik Hansson
– Placeringen beror lite på vad man eftersträvar, berättar Isak Isaksson. Groddjur vill ha en behaglig temperatur så det brukar rekommenderas att platsen ska ha minst fem timmar sol per dag och att det är öppet åt söder för att få maximalt med sol. Den varmaste platsen i trädgården är inte så dumt att utgå ifrån. Välj också en trevlig plats för dig själv att vara på så att du kan studera din damm.

– Jag har goda erfarenheter av små dammar. I ett villaträdgårdsområde i Stockholm hos min syster grävde vi ned en ektunna som var ungefär en meter i diameter och 40 cm djup. Det flyttade in åkergrodor rätt snabbt och de stannade där hela somrarna.
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.

I varje byggnad som ska värmas upp finns en värmecentral. Där i finns en värmeväxlare som överför värmen, men inte vattnet, till bostadens egna värmesystem. Fjärrvärmens vatten blandas därför aldrig med vattnet i byggnadens system, utan enbart värmen förs över – och vips har du värme i elementen och vattenkranar. Fjärrvärmen bygger på en cirkulär princip där flera bostäder och fastigheter värms upp i ett slutet system, fjärrvärmenätet! Genom städer transporteras varmt vatten i välisolerade rör under marken hem till dig för att ge dig en resurseffektiv uppvärmning. Har du funderat på var värmen i ditt element eller varmvattnet i kranen kommer från? I dag värms hela 90 procent av fastigheterna i svenska tätorter av fjärrvärme.Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen och fortsätta sin resa tillbaka ut i fjärrvärmesystemet. Detta bildar ett hållbart kretslopp som värmer både industrier och hushåll dygnet runt, året om. En stabilt, trygg och bekväm värmelösning för dig som kund.

Vatten hettas upp genom förbränning. Vi använder till största delen förnybara och fossilfria bränslen, till exempel restprodukter från skogsindustrin och obrukbart byggavfall. Vi tar även vara på överskottsvärme från lokala industrier. Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till hushåll, företag och andra verksamheter.En färdigformad damm, kombinerad med färdigformade vattenfall, är det lättaste alternativet när man vill anlägga en damm i sin trädgård. Fördelen med en formgjuten damm är att man får en ganska djup damm på en liten yta, ca två m². Vattenmängden i dammarna är från 150 liter till 1500 liter. Längst upp finns en planteringsrand för sumpzonsväxter, man kan även ha en näckros i botten och några fiskar (som bör förvaras på annat ställe under vintern). Formgjutna dammar behöver inte grävas med helt, man kan lägga en stödmur runt dammen. Man får ett större intryck av dammen och minskar risken för att jord ska rinna i dammen vid häftiga regnfall.

Om du samtycker, använder vi även cookies för att komplettera din shoppingupplevelse i Amazon stores enligt beskrivningen i vårt cookiemeddelande. Detta omfattar användning av första- och tredjepartscookies som lagrar eller får tillgång till standardinformation om enheten, till exempel en unik identifierare. Tredje parter använder cookies för att visa och mäta anpassad annonsering, generera målgruppsinsikter samt utveckla och förbättra produkter. Klicka på ”Anpassa cookies” om du vill neka dessa cookies, göra mer detaljerade val eller få mer information. Du kan ändra dina val när som helst genom att gå till cookieinställningarna, enligt beskrivningen i cookiemeddelandet. Om du vill veta mer om hur och för vilka ändamål Amazon använder personuppgifter (t.ex. orderhistorik i Amazon Store) kan du gå till vår sekretesspolicy.
Du kan ha en utomhusfont\u00e4n p\u00e5 din balkong, s\u00e5 l\u00e4nge du \u00e4r f\u00f6rsiktig s\u00e5 att inte vatten rinner \u00f6ver och orsakar v\u00e4ta p\u00e5 balkonggolvet eller droppar ner till grannen. \u00c4r det en inglasad balkong kan du anv\u00e4nda en inomhusfont\u00e4n under sommarhalv\u00e5ret.Det g\u00e5r att ha en font\u00e4n var du vill i din tr\u00e4dg\u00e5rd. En font\u00e4n \u00e4r vacker i en rabatt, p\u00e5 en terrass, mot en husv\u00e4gg eller p\u00e5 ett bord. Bara fantasin s\u00e4tter gr\u00e4nser. Du kan ocks\u00e5 skapa en minidamm av en tunna eller balja.

Det g\u00e5r j\u00e4ttebra att placera en font\u00e4n som \u00e4r gjord f\u00f6r utomhusbruk inomhus ist\u00e4llet. D\u00e4remot \u00e4r det inte bra att g\u00f6ra tv\u00e4rtom, eftersom inomhusfont\u00e4ner inte \u00e4r gjorda f\u00f6r att klara v\u00e4der och vind.
Du beh\u00f6ver inte gr\u00e4va alls om du ist\u00e4llet bygger upp en kulle eller plat\u00e5 runt dammen. D\u00e4remot fryser en damm l\u00e4ttare p\u00e5 vintern om den inte \u00e4r nedgr\u00e4vd. Du kan ocks\u00e5 v\u00e4lja att ha en grund damm. Var d\u00e5 vaksam p\u00e5 vattenf\u00f6rs\u00f6rjningen, s\u00e5 att den inte torkar ut.

Analytiska cookies Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att ta reda på vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att st när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda.
Genom att acceptera alla våra cookies godkänner du att vidaXL placerar cookies för att förbättra webbplatsupplevelsen, till exempel för relevanta produkter och förslag. vidaXL har också flera partners som kräver att data skickas till dem för att bekräfta försäljning eller tillhandahålla riktade annonser. För mer information, se vår sekretess- och cookiepolicy. Marknadsförings-cookies Marknadsförings-cookies används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer. Hej! Så spännande att läsa om dammar. På vår mark finns vid en sank stenig åker grävda diken där regnvatten rinner ner och vidare ut mot havet ca 3 km bort. På några ställen har dikena ”svämmar över” nu under våren, är det en bra idé att gräva en damm _i_ diket på det översvämmade området? Så att vatten kommer in i dammen men också rinner vidare bort? Kan dikena användas på något bättre sätt till damm-liv? Nu på våren uppskattar fåglarna vattnet, men dikena verkar torka ut tex varma somrar.Andra möjliga lösningar är att lägga över något som täcker dammen och skapar en lite högre temperatur. Det kan också fungera att låta något flyta i dammen – en tennisboll eller en delvis fylld pet-flaska som skapar rörelser och håller en del av dammen öppen. Om du bor i ett område där det kan bli väldigt kallt under lång tid kan du fundera på om du ska ta in minidammen under vintern eller använda dammduk istället för en balja.Om du får problem med mycket alger i dammen kan du lägga en bunt halm i vattnet som vid nedbrytningen förhindrar alger att bildas. Det brukar få effekt efter sex veckor och fungerar sedan i ungefär ett halvår. Även lavendel ska fungera på liknande sätt.

Isak Isaksson, expert på biologisk mångfald på Naturskyddsföreningen, har jobbat med dammar sedan 90-talet och bland annat skrivit boken ”Naturskyddsföreningens Dammhandbok”. Han berättar att de i boken rekommenderade att en damm skulle vara minst fyra kvadratmeter stor, men på den punkten har han ändrat sig och tycker nu att även mindre dammar kan rekommenderas.– Skapa en variationsrik miljö och tänk på att en damm är något man sköter om. Det är ett lika kul jobb som att sköta en rabatt. Det är så man får se en damm – som en rabatt. Sköter du den rätt kommer det skapas biologisk mångfald i och omkring din damm. Eller som vi skrev i Dammhandboken: ”den som gräver en damm åt andra får ofta vänner däri”.Ett vattenfall ger ett härligt ljud och trevligt intryck i trädgården. Det finns färdigformade vattenfall som du lätt kan koppla till din färdigformade damm eller mindre damm, byggd med gummiduk. Det går bra att bygga ihop flera vattenfall med varandra för att få ett personligt avtryck. Det finns även exklusiva vattenfall med ljus i, som passar att bygga in i en vägg/mur. Vill du ha hjälp med att välja pump till vattenfallet, kontakta oss gärna.

Dammens storlek måste stå i proportion till bäcken. När systemet startas går det åt en hel del vatten för att fylla upp bäcken innan det till slut rinner tillbaka till baljan igen. Om dammen är för liten kommer vattennivån att sjunka så mycket att det ser tokigt ut. Om man t.ex. pumpar upp 6000 lit/tim i en bäck och det tar en minut för vattnet att rinna tillbaka så skulle vattennivån sjunka hela 10 cm om dammytan endast var en kvadratmeter.
Om man har en mycket liten trädgård eller inte vill ha en damm, men ändå skulle vilja ha lite rinnande vatten kan man bygga ett vattenfall utan synlig damm. Man kan nästan säga att detta är en variant på ett vattenstensarrangemang. Utgångspunkten är en balja med galler som grävs ned. Pumpen placeras dold i baljan och slang leder vattnet upp till ett litet vattenfall där vattnet rinner tillbaka till baljan igen. Om man lägger stenmaterial ovanpå gallret kan man skapa effekten av att vatten rinner ner i ett stenröse och till synes försvinner.

Similar Posts