Piteabegravningsbyra Se Tänd Ett Ljus

Varje år hjälper Fonus kostnadsfritt tusentals människor att tända ljus på deras anhörigas gravplatser och minneslundar. Förra året var efterfrågan stor och man tände rekordmånga ljus på kyrkogårdar över hela landet. Totalt tändes 19 765 ljus på 957 kyrkogårdar, från norr till söder. I år är det möjligt på ännu fler kyrkogårdar – 979 stycken.Att…

| |

Hur Mycket Ull Ger Ett Får

Får finns av många olika raser och blandningar. Det gör att egenskaperna är mycket olika och tillämpningsområdena också varierar betydligt beroende av ursprunget på den ull man ska använda. Massor av litteratur finns om fåravel och ullhantering! De vanligaste fårraserna i Sverige är får av lantras, Leicesterfår, Finullsfår, Gotlandsfår och även någon Merino har dykt…

|

Har System Med Ettor

För att kommunikationen ska fungera måste man ha överenskommelser om vad de olika signalerna betyder. I figuren bredvid illustreras först den mest välkända morsesignalen: tre korta, tre långa och tre korta igen. Därunder visas koden för bokstaven ”s” i ett system som kallas 8-bitars ASCII, en kod man länge använde för att representera tecken. Om…