Sälja Billigt Korsord

Vi är stolta och glada över att du använder TypKanske för att hitta förklaringar till ords betydelser. TypKanske har som ambition att vara Sveriges bästa synonymordbok. Kul att just DU hittat hit.Synonymer är ord med liknande betydelser som kan agera utbytesord till varandra. En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om…

Korsord 4 Bokstäver

Språkrådet anser att bokstäverna V och W bör behandlas som en och samma bokstav vid namnsortering. Anledningen är att man inte kan höra om ett namn stavas med W eller V och detsamma gäller även vissa ord.Tecknen som À, É och Ü ses som varianter av A, E och Y trots att de används i…

|

Virke Till Salu Korsord

Ett korsord, i vardagligt tal ofta kryss, är en ordgåta/ett ordpussel utlagt i ett rutsystem. Ett korsord löses genom att man med hjälp av olika ledtrådar fyller rutsystemet med bokstäver så att ord (lösningen) bildas horisontellt och vertikalt. Svårigheten består dels i att tolka de mer eller mindre kryptiska och ofta kortfattade ledtrådarna, på fackspråk…