Changing Attitudes Maria Ahlin

Visuell drogs ena författare. Ulrica är flitigt anlitad som föreläsare och utbildare i både stora och små sammanhang. Hon jobbar även som präst med inriktning på samtal i Fryshuset i Stockholm.Vill ni ha en föreläsning eller utbildningsdag som berör inom ämnen som barns och ungas liv online, sexköp, pornografi och psykisk ohälsa? Tveka inte att höra av er för att växla lite tankar.2008 startade hon Changing attitudes som hon idag är ordförande för. Organisationens mål är att eliminera de attityder som leder till sexköp. Strategin är att genom utbildning i skolor, medier och på event utmana ojämställdhet, skadliga normer och sexistiska attityder som leder till sexköp. Changing attitudes utbildar allmänheten med hjälp av vetenskap, forskning och berättelser från verkligheten om vilka hälsoeffekter pornografikonsumtion och sexköp ger.Maria Ahlin fördelar sin tid mellan Stockholm, Thailand och Los Angeles. Förutom att hon bär det yttersta ansvaret för Changing attitudes är Maria regelbundet ute och föreläser om pornografi och sexköp.Våren 2021 utkommer Värsta bästa svårsnacket på Bonnier Fakta, en bok som Maria Ahlin skrivit tillsammans med kriminologen och författaren Maria Dufva. Den ger barn och unga svar på deras vanliga men ofta svårpratade frågor om porr, sex och samtycke.

Din webbläsare tillåter inte cookies från tredjepart. Troligtvis använder du Safari, som blockerar detta som standard. Enklast är att använda en annan webbläsare, exempelvis Google Chrome.
2016 debuterade hon som författare med Visuell drog (Southside Stories) som hon skrev tillsammans med Ulrica Stigberg. Boken berör bland annat hur vi pratar med barn och ungdomar om pornografi och tar upp samband mellan porrkonsumtion och hälsa. Maria medverkar också i antologin Stora porrboken (Rebel books, 2021) där hon skriver om hur våra hjärnor, hjärtan och handlingar påverkas av porr. Värsta bästa svårsnacket är uppföljare till de tidigare succéböckerna Värsta bästa nätet och Värsta bästa hälsan som utkom på Bonnier Fakta 2018 och 2020. Maria Ahlin är grundare till changing attitudes, en ungdomsorganisation som bland annat erbjuder utbildningar om porr och attityder kring sex. Hon föreläser också om ämnet för barn, unga och vuxna.– Vår samlade bild är att barn klarar av att prata porr. Redan i årskurs fyra-fem så vet barn att det förekommer. Sedan har inte alla vuxna förmågan att prata om det här hemma. Det är bland annat den luckan som vår bok ska fylla.

Porren som finns tillgänglig överallt och närsomhelst blir många ungdomars förstahandskälla till sexualkunskap, utöver några enstaka lektioner i skolan. Det kan skapa väldigt skeva förväntningar på vad sex och samliv innebär.

– Vi kommer inte med några pekpinnar eller raka svar, snarare uppmanar vi barn till reflektion och ett kritiskt samtal kring porr. Du ska själv få lov att utforska din sexualitet, du ska ta reda på vad du gillar och inte gillar. Du ska inte behöva göra något utifrån förväntningar som till exempel porr. Då lämnar man över makten till okända porrproducenter i USA som inte bryr sig det minsta om våra tonåringars sexualitet.
– Men också den sekundära effekten. Det drabbar inte bara den som konsumerar porr utan kan även drabba exempelvis partners. Det finns en risk att man som ung går över egna eller andras sexuella gränser, fortsätter hon.

Maria Dufva är kriminolog och författare med lång erfarenhet av att arbeta med brottsutsatta barn. Hon specialiserar sig nu på barn och ungdomars liv på nätet och är även författare till böckerna Värsta bästa nätet, Värsta bästa hälsan och Mitt barn på nätet.Idag kommer många barn och ungdomar i kontakt med porr långt innan de vet vad ett sexliv innebär. Enligt en undersökning från Uppsala universitet har 96 procent av alla sextonåriga killar någon gång konsumerat porr. Och det börjar tidigare än många vuxna kan föreställa sig: Genomsnittsåldern för killar första gången de konsumerar porr är 12,3 år. För tjejer är motsvarande ålder 13,7.När Maria och Maria föreläser om sex, porr och samtycke på skolor är det inga problem att få barnen att öppna upp. Snarare är det dem vuxna som har svårt för att prata.

– Att vara nyfiken på sex är både hälsosamt, roligt och fullt naturligt. Du har rätt att vara nyfiken och du har rätt att få utforska din sexualitet – men utan att porrbolagen eller någon annan får bestämma, menar författarna.
– Vi vet att porrkonsumtion kan producera sexuellt aggressiva attityder, det finns risk för ändrad syn på sexualbrott, till exempel våldtäkt, det kan påverka ens förväntningar på sex, dels vad man själv ska ställa upp, eller vad man förväntar sig att andra ska ställa upp på. Sedan finns risk att drabbas av en tvångsmässig konsumtion, säger Maria Ahlin.Maria Ahlin är författare och föreläsare inom sex och porr. Hon är sedan 2008 internationellt aktiv med sin organisation Changing attitudes som tar upp samband mellan porrkonsumtion och sexköp.Maria Ahlin, föreläsare och grundare av organisationen Changing attitudes, och Maria Dufva, kriminolog och författare, har därför skrivit en bok om porr, sex och samtycke som riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 12 till 15 år.

Ämnet kan vara svårt att närma sig, men det behöver det inte vara, menar författarna. Ett sätt är att väva in samtalet i en allmän diskussion om sociala medier, till exempel. Om vad som händer på snapchat, dick pics och annat som barn och ungdomar kan bli utsatta för.
Pengar är öronmärkta för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och medel till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Det våldsförebyggande arbetet behöver också fortsätta att utvecklas, inte minst insatser för unga män och pojkar, menar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Detsamma gäller det återfallsförebyggande arbetet för att förhindra att våld upprepas. Myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård behöver även få bättre tillgång till metoder och stöd för att öka upptäckten av våldsutsatthet.

– Utställningen riktar sig till allmänheten med förhoppningen om att öka medvetenheten om våld och vad var och en kan bidra med för att förändra. Med mer kunskap kan vi få flera att våga agera när man misstänker att någon blir utsatt för våld.
9 september arrangerades en konferens om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Konferensen hölls i Skottland av Edinburghs universitet och den skottska djurskyddsorganisationen SSPCA. Konferensens rubrik var The links between animal cruelty, adverse childhood experiences and human violence: research and practice. Innehållet var mycket relevant för Länsstyrelsen i Västmanlands pilot- och utvecklingsprojekt Djur och Våld och representant från projektet fanns därför på plats. Flera föreläsare talade om konsekvenser av om barn upplever våld mot djur och hur det kan ge långsiktiga skadliga effekter för dem. Barns våld mot djur talades det också en hel del om – det är en tydlig signal om att barnet själv kan vara utsatt för övergrepp. En föreläsare talade om det skottska arbetet med ”Animal guardians” där man arbetar med barn och unga och där man med hjälp av djur kan hjälpa dem att utvecklas och bearbeta negativa upplevelser. Det är möjligt då djur har en mycket stor roll i barns emotionella utveckling. Den 18 november delar Landshövding Minoo Aktharzand ut länets jämställdhetspris till en person aller organisation som bidragit till ökad måluppfyllelse inom de jämställdhetspolitiska målen i länet.I början av september 2019 arrangerades för tredje gången den europeiska konferensen European Conference on Domestic Violence (ECDV) som fokuserar på våld i nära relationer och där Länsstyrelsen medverkade.Nu finns möjlighet att ansöka om projektmedel hos Länsstyrelsen Östergötland som har regeringens nationella uppdrag att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.- Det är fortfarande väldigt mycket tabun, säger Maria Ahlin, och fortsätter med att ställa en fråga till jämställdhetsrådets ledamöter. Hur många här inne har pratat med sina barn om porr? Räck upp en hand alla som har gjort det!

Förutom chefsjobbet på Världsbanken har Augusto Lopez Claros haft flera statusfyllda uppdrag åt FN och World Economic Forum. Han pratade om sin bok Equality for Women = Prosperity for All: The Disastrous Global Crisis of Gender Inequality (2018). Den handlar om att hela länders ekonomi stärks när kvinnor får mer handlingsutrymme/empowerment.
Länsstyrelsen fick finbesök av professor Augusto Lopez Claros som nyligen avgick som chef för Världsbankens analysavdelning. När Lopez Claros nyligen besökte Sverige lyckades länet locka honom till att träffa alla de medarbetare i länet som arbetar för att implementera länsstrategin för jämställdhetsintegrering.

Projekt som studerar hur och var man når föräldrar i förebyggande syfte (ej indikativ nivå) till exempel genom föräldrastöd och samhällsintroduktion. Effekt på barnen ska även belysas.Regeringen hade sedan tidigare avsatt 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken under 2020. I vårändringsbudgeten tillförde de ytterligare 155 miljoner. Merparten ska gå till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

I en tid då mycket förändras i vårt samhälle har vi här ett område som har sett likadant ut under alla dessa år. Om detta vittnar kvinnor som arbetat på Kvinnohuset och återkommande tagit del av våldsutsatta kvinnors och barns berättelser.
Konferensen har tidigare anordnats i Belfast, Nordirland 2015 och Porto, Portugal 2017 men hölls denna gång på Oslo Kongressenter i Oslo. Konferensen samlade i 3 dagar cirka 800 deltagare från sammanlagt 41 olika länder (både europeiska och utomeuropeiska länder). Syftet med konferensen är att föra samman forskare, akademiker, professionella, praktiserande och beslutsfattare från Europa för att dela kunskap och erfarenheter inom ett brett utbud av frågor som rör våld i nära relationer.Det övergripande målet med konferensen är ökad inkludering och bättre bemötande men konferensen kommer även att ha ett Agenda2030-mål som tema. I år var temat ”Hälsa och välbefinnande” och programmet bjöd på punkter såsom hälsoinnovationer, kunskap om hälsofrämjande hälsofaktorer och ojämställda arbetsmiljövillkor. Det är inte en enda ledamot som räcker upp handen. Maria Ahlin fortsätter föreläsningen med att beskriva hur vanligt det är med ungdomars porrsurfande och att det triggar signalsystemen i hjärnan. Det skapar inte enbart snedvridna normer omkring sexualitet och förväntningar på kön, utan även psykisk ohälsa i form av ångest, skuldkänslor och prestationskrav. Maria blir dagligen kontaktad av hundratals ungdomar från hela världen som vädjar om hjälp. Och vuxenvärlden fortsätter att blunda för problemen. Maria avslutar föreläsningen med att ställa samma fråga: Organisationen Changing Attitudes arbetar med utmana de skadliga normer och ojämställda, sexistiska attityder som leder till sexköp. Deras primära målgrupp är ungdomar. När ordförande Maria Ahlin besökte länets jämställdhetsråd skakade hon om länets beslutsfattare med brutala sanningar om pornografins skadeverkningar på ungdomar.

Lopez Claros betonade vikten av att få med kvinnors deltagande i allt från bolagsstyrelser till invånardialoger. Det förvånade säkert en del åhörare att han var så positiv till kvotering av kvinnor i såväl politiken som platser vid förhandlingsborden i fredsuppgörelser. Han menade att kvotering är ett verkningsfullt och nödvändigt verktyg för att åstadkomma snabb förändring. Kvinnors representation leder sedan till ökad ekonomisk tillväxt och bättre bevarande av fred. Varför? För att kvinnor har andra livserfarenheter och andra perspektiv som förbättrar villkoren. Vidare förespråkade Lopez Claros könsneutral lagstiftning. Hans analyser visar att de länder i världen som har de mest könsneutrala lagarna också har bäst ekonomi. Det kan handla om en så enkel förklaring som att kvinnor har rätt att äga och förvalta egendom på samma villkor som män. Det stärker landets ekonomi.Initiativet leds av Unizon och MÄN men stödjs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKL. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att öka kunskap och medvetenhet om våldet. Sedan fem år tillbaka har Sveriges civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet ”En vecka fri från våld” för att tillsammans belysa våld, övergrepp och förtryck. Att under en vecka belysa våldet syftar även till att kraftsamla för det fortsatta arbetet under resten av året.

På Kulturnatten den 14 september invigdes konstutställningen ”I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring”, på Västmanlands läns museum. Utställningen har gjorts på uppdrag av Föreningen Kvinnohuset i Västerås i samarbete med Mia Björkström AiM produktion och Daniel och Alison Mars & Kwon och vill belysa våldets olika uttryck. Genom foto, film, och ljud får besökaren ta del av den stora kunskap och erfarenhet som Kvinnohuset i Västerås bär på.
I den forskning som presenterades tydliggjordes och fördjupades kunskapen om sambandet; om människor är utsatta är djur i riskzonen för våld och om djur är våldsutsatta är människor det. Det är en del av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Ibland syns enbart våldet mot djuren utåt, men det kan dölja andras utsatthet under ytan. Därför är det av stor betydelse att uppmärksamma våld mot djur.Ett annat land som har kommit långt i arbetet med våld i nära relationer och som fick mycket uppmärksamhet under konferensen var Skottland. I Skottland jobbar de mycket med att medvetandegöra våld utifrån ett genusperspektiv för att öka förståelsen för våldsprocesserna och därigenom synliggöra det subtila våldet. De strävar också efter att fokusera mer på förövarens handlingar under våldssituationen än vilken skada han åsamkade. Detta för att minska fokus på offret och dess lidande då det oavsett grad av lidande fortfarande är ett brott att använda sig av våld.

Föreningen Kvinnohuset i Västerås firar 40-årsjubileum i år. Under 40 år har kvinnor mött andra kvinnor och barn som berättat om sina upplevelser av våld.
Sista ansökningsdag är 13 november. (Protokoll från nämndsammanträden och andra beslutsprotokoll kan kompletteras senast 21 november, men däremot ska själva ansökan ha inkommit 13 november).Flera myndigheter och kommuner har efterfrågat utbildningar i ”Våld som arbetsgivarfråga”. Hur arbetsplatsen kan följa upp #metoo och den lindrigaste formen av våld på arbetsplatsen. Hur kan vi motverka machonormer och sexuella kränkningar och stoppa dem i sin linda?

Under konferensen lyfts Sverige i olika sammanhang som ett framgångsland utifrån både rättsliga påföljder samt politiska linjer. Sverige är ett föregångsland när det gäller krav på trygghet i det egna hemmet. Till skillnad från andra länder, där mannens våld mot sin partner i hemmet inte är ett brott, och/eller länder som inte anser det brottsligt med våld om mannen har blivit provocerad av kvinnan.

Länsstyrelsen har fått en del av dessa pengar som framför allt ska användas till att stärka kunskap på chefsnivå hos relevanta aktörer som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och i synnerhet hedersrelaterat våld.De utlyser projektmedel för utveckling av metoder och arbetssätt som stärker stödet till den utsatta målgruppen. Länsstyrelsen Östergötlands projektmedel riktar sig till frivilligorganisationer, stiftelser, kommuner, statliga myndigheter samt region och landsting.

Förra året vann Viksängs fritidsgård som arbetat långsiktigt med inkluderande arbetssätt. I år har Länsstyrelsen fått in 21 nomineringar på 15 olika personer/organisationer. Årets pristagare vinner biljetter till Forum Jämställdhet i Jönköping (värde 10 000 SEK). Pristagaren kommer också att få visa upp sitt arbete på konferensen Inkludera Mera genom att föreläsa för drygt 500 åhörare. Priset består också av en designad plakett.Konferensen Inkludera Mera har Samhällskontraktet som huvudarrangör. Samhällskontraktet består av Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Region Västmanland och kärnuppdraget är att samproducera ny kunskap utifrån länens behov. Sponsorer till konferensen är även Länsstyrelsen, VLT, Arbetsförmedlingen, Aros Congress Center, ABB med flera.Maria Ahlin har gjort ett TED-talk som på kort tid fått tusentals visningar. Kunskap om hur porren krupit nedåt i åldrarna och hur skadlig den är för unga pojkars och flickors hjärnor är något som äntligen uppmärksammas.

Årets ”En vecka fri från våld” går av stapeln v.48 (25/11-1/12) och önskar du ta del av sammanställningen för att veta vilka aktiviteter som arrangeras i länet under den veckan kan du skicka ett mejl till [email protected].– Det finns forskning som styrker att man skulle kunna bli mer sexuellt aggressiv, att den statistiska sannolikheten för sexköp ökar, att man i större grad anammar det vi kallar för våldtäktsmyter. Alltså till exempel att kläder spelar roll; att den som klär sig utmanande förtjänar att bli våldtagen, och så vidare, berättar Maria. – Många ungdomar som tittar på mycket porr berättar om ett slags beroende. Att det är väldigt svårt att sluta. Sen finns det också forskning på att det här kan påverka våra attityder. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

– Det blir ju någonstans dina första idéer om vad sex är, särskilt om det börjar i så ung ålder. Jag tror också att det formar vad du tänder på mycket. Det finns ju många som vill testa och prova på det de har sett på film. Sen det här med skönhetsideal och skyhöga prestationskrav, det mår väl ingen bra av?
Maria Ahlin har studerat och sammanställt en hel del forskning gjord i ämnet. Forskning, åstadkommen av bland andra Magdalena Mattebo och Max Waltman vid Uppsala respektive Stockholms universitet, som bekräftar att högkonsumtion av porr påverkar människors attityder.

Finns det en porrskadad generation idag? Ja, vissa menar att det gör det. Maria Ahlin och Harry Skärlund är några av dem som anser att ungas porrkonsumtion idag kan vara skadlig.
Maria Ahlin är föreläsare och ordförande i organisationen Changing attitudes, som jobbar för att minska pornografikonsumtionen och förhindra de attityder och andra faktorer som leder till sexköp. Hon har även medförfattat en bok om ungas porrkonsumtion idag. – Jag tror absolut att man kan dra liknelser till det som har hänt i höst med #metoo och sexuella övergrepp. Att män får för sig att vi har rätten att köra på det här sättet och inte fråga så mycket frågor. För det gör de ju aldrig i porren, eller hur? Athenas representerar och är i tät kontakt med några av världens ledande talare, inspiratörer, programledare, moderatorer och experter inom alla områden. Du kan fråga frågor gällande specifika föreläsningar, talare eller ämnen, men vi hjälper dig också gärna med råd för just ditt evenemang.Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Hennes TEDx Talk ”Let’s talk porn” har mer än 5 miljoner visningar på Youtube och hon är även en populär gäst i olika poddar som till exempel Framgångspodden. 2021 kom hennes senaste bok ”Värsta bästa svårsnacket” ut. Boken riktar sig till ungdomar och handlar om porr, sex och samtycke.
Böckerna är utformade i samma anda som Maria föreläser på, nämligen ett öppet och tydlig sätt att berätta om tabubelagda ämnen utan att moralisera. Maria brinner verkligen för sitt ämne och hon har i många år arbetat ideellt för att öka medvetenheten om de skadliga effekterna av den alltmer utbredda nätporren. Idag kan även barn enkelt få tillgång till avancerad porr och våldsporr, något som påverkar deras hjärnor och riskerar att ändra deras inställning till sex på ett skadligt sätt.If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.

Vi använder cookies för att göra siden mer användbar och ge dig en bättre upplevelse samt statistik. Du kan välja att avmarkera cookies genom att klicka på knapparna nedan.

Marias föreläsningar riktar sig till organisationer, skolor och myndigheter som vill förstå problemet och lära sig hur det går till att skapa en positiv förändring. Maria föreläser både på engelska och svenska.
Maria Ahlin är författare och föreläsare samt ordförande för organisationen Changing attitudes som arbetar för att ändra attityderna som leder till sexköp.

Den här webbplats använder cookies för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats. Settings.
Maria föreläser på ett öppet och tydligt sätt och pratar om tabubelagda ämnen utan att moralisera. Maria brinner för sitt ämne och har i många år arbetat ideellt för att öka medvetenheten om de skadliga effekterna av den alltmer utbredda nätporren. Vad blir konsekvensen av att barn vistas mer och mer på nätet och på ett enkelt sätt kan få tillgång till avancerad porr och våldsporr?

Det är viktigt att prata med barn och ungdomar i dessa frågor och även viktigt att få vuxna att inse hur lättåtkomligt det enorma utbudet är. Marias föreläsningar riktar sig till organisationer, skolor och myndigheter som vill förstå problemet och lära sig hur det går till att skapa en positiv förändring. Maria föreläser både på engelska och svenska.Maria Ahlin startade redan 2008 den ideella organisationen Changing attitudes vars syfte är att utmana skadliga normer, ojämställdhet och sexistiska attityder som leder till sexköp. Maria håller regelbundet föreläsningar och skriver böcker om porr och sexköp och har också arbetat ideellt med att träffa människor inom gatuprostitutionen.

Att tala om porr och sexköp med barn och ungdomar är oerhört viktigt för att kunna ändra attityderna som leder till sexköp, enligt Maria. Det är också viktigt att få vuxna att inse hur det enorma utbudet av nätporr påverkar deras barn.
Maria Ahlin talar om porr och sex på ett sätt som är tydligt men utan moraliska pekpinnar. Hon berättar om pornografins påverkan på hjärnan och dess relation till sexköp. Maria menar att vi måste tala med unga på ett smart sätt för att skapa jämställdhet och utmana sexism.Athenas förmedlar föreläsningar för alla tillfällen och i alla prisklasser. Vare sig du behöver en föreläsare, underhållare, moderator eller konferencier har vi någon som passar för just ditt evenemang. Stort som smått, offentligt som privat, för unga och gamla – vi förmedlar kontakten mellan dig och din talare. En cookie är en liten datafil som sparas på din dator, läsplatta eller mobiltelefon. En cookie är inget program som kan innehålla skadliga program eller virus. Syftet är att kunna känna igen enheten du besöker webbplatsen från och kunna komma ihåg hur du agerade senast du besökte webbplatsen. Cookies kan vara nödvändiga för att få hemsidan att fungera. Cookies hjälper oss också att få en överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan till dina behov och intressen. Cookies gör till exempel så att hemsidan kommer ihåg vad du har lagt i en möjlig kundvagn, eller om du tidigare har besökt hemsidan, om du har loggat in och vilket språk och vilken valuta som du vill ska visas på hemsidan. Vi använder också cookies för att rikta våra annonser på hemsidan till dig. Sammantaget använder vi cookies som en del av vår tjänst för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

En cookie kan i vissa fall innehålla personlig information. Om du vill veta mer om vårt tillhandahållande av personlig information så kan du läsa mer om detta i vår integritetspolicy.
Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Nyligen kom Maria ut med sin senaste bok ”Värsta bästa svårsnacket: Om porr, sex & samtycke” som hon skrivit tillsammans med Maria Dufva. Boken riktar sig till barn och ungdomar och ger dem svar på vanliga frågor om sex och pornografi. Tidigare har Maria även skrivit boken Visuell drog som handlar om hur hjärnan påverkas av porr och hon är även en av författarna till Stora porrboken.
Från Skåne i söder till övriga delar av vårt land. Stad för stad ska människohandeln bekämpas utifrån Helsingborgsmodellen som initierats av Frälsningsarmén. I september lanseras en handbok och ett kunskapsstöd för att arbetet lättare ska spridas och kunna utföras runtom i Sverige.Under Järva-veckan bjöds politiker och myndigheter in till ett välbesökt panelsamtal i regi av Frälsningsarmén, som presenterade sitt förebyggande arbete mot gängvåld i det utsatta området. Insatser redan från förskoleålder, föräldrastöd och bättre samverkan är några av nycklarna till att minska gängens rekryteringar, menade panelen.

– Det finns fortfarande en vanlig inställning att sexhandeln ”inte går att stoppa” och att det är meningslöst att försöka. Det är en dålig ursäkt för att inte bry sig, säger Ida, en av personerna bakom #intedinhora, som bildades inom #metoo för att ge de utsatta för kommersiell sexuell exploatering en röst i den allmänna debatten.
Frälsningsarmén i Helsingborg vill tillsammans med organisationen FemHbg och Kulturhotellet i Helsingborg förändra attityden till pornografi och sexhandel. Under oktober genomförs en rad aktiviteter för att öka medvetenheten om utbredningen av prostitution i staden och kopplingen mellan en ökande porrkonsumtion och sexhandel.Det finns också en uppfattning att sexköpslagen, som förbjuder sexköp, inte har någon effekt. Maria Ahlin framhåller motsatsen: Konsekvenserna av en legalisering av sexhandeln kan ses i länder som Tyskland, där nära en halv miljon personer befinner sig i prostitution och man kan se en ökning såväl av människo-, drog- och vapenhandel som antalet minderåriga inom sexhandeln.

– Att konsumera porr påverkar hjärnans belöningssystem. Det frigörs dubbelt så mycket dopamin som när man äter. Hjärnan svarar med att bli lite mindre känslig och det krävs mer och mer för att uppleva samma tillfredsställelse, berättade Maria under en föreläsning på Helsingborgs stadsbibliotek den 23 oktober.

Similar Posts