Coala Heart Monitor

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna, cirka tre procent av Sveriges befolkning över 20 år och tio procent över 80 år uppskattas ha förmaksflimmer. Förmaksflimmer medför en ökad risk att drabbas av blodproppar, vilket kan orsaka hjärninfarkt orsakad av minskat blodflöde (ischemisk stroke). Därför är det viktigt att tidigt diagnostisera förmaksflimmer och vid behov behandla med exempelvis blodförtunnande läkemedel i syfte att minska strokerisken. Förmaksflimmerdiagnos ställs med elektrokardiogram (EKG). Rutinmässigt används så kallad 12-avlednings-EKG för att diagnostisera förmaksflimmer vid ett vårdbesök. Vid behov kan undersökningen kompletteras med EKG-utrustning som mäter kontinuerligt över en längre tid, till exempel Holter-EKG.

Analysen visar att användning av Coala Heart Monitor Pro i jämförelse mot Holter-EKG 24-timmar leder till mellan 0 och 0,0024 vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) med en kostnadsbesparing på mellan cirka 606 kronor till 929 kronor. Scenarioanalyserna i TLV:s hälsoekonomiska bedömning pekar därmed på att användningen av Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta än jämförelsealternativet, dessutom till en lägre kostnad.

Handhållna EKG-apparater kan enligt TLV:s kliniska experter användas för att diagnostisera förmaksflimmer. De ger dock mer begränsad information än vanliga EKG-mätningar. TLV bedömer därför att handhållna EKG-apparater huvudsakligen kommer att användas för att utreda misstänkt förmaksflimmer.Osäkerheten i det hälsoekonomiska resultatet bedöms vara hög till mycket hög, vilket påverkar analysens slutresultat till viss del. Dessa osäkerheter har dock hanterats genom scenarioanalyser samt känslighetsanalyser och bedöms inte vara så stora att de påverkar slutsatsen kring produktens kostnadseffektivitet.

På beställning av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, har TLV utfört en hälsoekonomisk bedömning av Coala Heart Monitor Pro. Beställningen från MTP-rådet togs fram i samråd med Nationellt programområde, NPO, för hjärt- och kärlsjukdomar inom det nationella kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvård. TLV:s hälsoekonomiska bedömning ingår i beslutsunderlaget inför MTP-rådets kommande nationella rekommendation för Coala Heart Monitor Pro.
TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Coala Heart Monitor Pro. Coala Heart Monitor används för egenregistrering av EKG tillsammans med Coala App för att spela in, visa och överföra EKG samt hjärtljud. Med hjälp av Coala Care Portal kan vårdpersonal nå patienternas registrerade EKG med tillhörande data.

Coala Heart Monitor Pro består av tre delar, den handhållna EKG-apparaten Coala Heart Monitor, Coala App samt programvaran Coala Care Portal. Coala Heart Monitor är en medicinteknisk produkt som används av patienter tillsammans med Coala App för att spela in, visa och överföra tvåkanals-EKG samt hjärtljud. Med hjälp av Coala Care Portal kan vårdpersonal nå patienternas EKG med tillhörande data.
Det vetenskapliga stödet för produkten baseras på en liten pågående studie och en konferensposter. TLV bedömer att den pågående studien är relevant, men att de preliminära resultaten medför en mycket hög osäkerhet kring effekten eftersom viktig information saknas och studien är relativt liten.Den patientgrupp som TLV har bedömt relevant utifrån MTP-rådets beställning rörande diagnostisering är patienter som söker sig till primärvården med någon form av symtom som kan misstänkas vara relaterad till förmaksflimmer, och för vilka någon förmaksflimmerdiagnos inte kan ställas vid det första primärvårdsbesöket vilket innebär att patienten remitteras för vidare utredning med frågeställning förmaksflimmer. Coala använder avancerade algoritmer för analysen, utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Analysen ger dig resultat på bara några sekunder – direkt i Coala-appen och i Coala Care Portal (endast för vårdgivare) Analysresultatet skickas tillbaka till Coala-appen i realtid för att skapa trygghet och engagemang hos patienten. Samtidigt presenteras det för vårdgivaren genom Coala Care portalen. Läs mer här.Coala registrerar ditt hjärtas elektriska impulser i realtid med ett EKG och det mekaniska ljudet från dina hjärtklaffar via det integrerade stetoskopet. kombination av EKG och hjärtljud är unik för Coala och resultatet av svensk forskning och utveckling.Med Coala tas både ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att uppnå maximal precision och stöd för analysen. Allt du behöver för att genomföra mätningen är en smartphone och en Coala Heart Monitor.Efter EKG registrering skickas patientens mätning vidare via Coalas säkra och krypterade servrar. Datan registreras och analyseras av avancerade algoritmer för att detektera avvikelser från normal rytm inom några sekunder.

Coalas lösning underlättar att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer och andra arytmier som kan ligga bakom symptom som hjärtklappning, trötthet, andfåddhet för att nämna några. Kliniskt utbildad personal har i portalen enkla och effektiva verktyg för att bedömma varje enskilt EKG.

Coala Life använder en molnbaserad mjukvara med avancerade algoritmer för analys av de EKG-signaler som spelas in med din Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Coala bygger på unik patenterad teknologi och mer än 10 års svensk forskning och utveckling. Coalas integrerade stetoskop registrerar och digitaliserar ditt hjärtljud samtidigt som Coalas elektroder registrerar hjärtats elektriska impulser (EKG).Du väljer själv hjärtspecialist baserat på bland annat språk, kön och erfarenhet. Dina egna önskemål styr. Du kan träffa en och samma specialist över tid om du tycker att ni har en bra relation.Coala Heart Monitor är en trygghetstjänst som kan hjälpa dig att enkelt hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar. Genom att placera Coalan mot ditt hjärta i 30 sekunder, följt av en referensmätning med tum-EKG, får du svar i realtid – när och var du vill. Svaret på analysen visas tydligt direkt på skärmen inom några sekunder. All data sparas, säkert och krypterat. Din data kan du enkelt dela med de läkare och vårdgivare som du valt att ansluta. Coala Heart Monitor är en unik svensk innovation som möjliggör självscreening och analys av ditt hjärtljud samt EKG. Coala är en trygghetstjänst enkelt kan hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar.Här på Medicheck kan du träffa kardiologer direkt via videosamtal. Det är inget krav på remiss och du slipper långa vårdköer. Det är supersmart och integrerat med din Coala.

Alla läkare på Medicheck är specialister vilket gör att personer med till exempel kroniska sjukdomar erbjuds rätt expertis. Idag är nära 200 specialister anslutna till Medicheck och samtliga läkare har svensk läkarlegitimation och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt specialistområde.
Coala är enkel och intuitiv att använda. Coala kommunicerar direkt med din smart phone som vägleder dig, visar dina resultat och lagrar din personliga journal.I samband med samtalet kan du ge specialistläkaren tillgång till dina aktuella och historiska Coala-mätningar, det är enkelt och smart. Du väljer själv när du inte längre vill dela din data.

Tjänsten är tillgänglig för alla Coala-abonnenter, såväl Basic som Premium. Du betalar för varje möte med en specialist i enlighet med Medichecks gällande prislista och allmänna villkor.Hjärtspecialisterna har möjlighet att koppla upp sig mot din Coala Heart Monitor och ge medicinska råd direkt med stöd av dina Coala-mätningar. Du använder enkelt din mobil, surfplatta eller dator för att kommunicera med läkaren.

Coala Life, ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, ska i samarbete med forskare vid Region Gävleborg, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet genomföra en klinisk observationsstudie som syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes. TITAN-DM studien beräknas vara klar under våren 2022 och totalt ska 500 personer över 65 år inkluderas i studien.
Använd knapparna ovan för att ändra textstorleken på sidan Du kan också justera storleken permanent i din webbläsare, genom att gå in under menyalternativet ”Visa”. I Internet Explorer och Firefox väljer du därefter ”Textstorlek”, i Netscape Navigator ”Öka teckensnitt” eller ”Minska teckensnitt”, i Google Chrome ”Zooma in” eller ”Zooma ut” och i Opera ”Zoomfaktor”.Här&Nu ges ut av SKPF Pensionärerna, som är landets tredje största pensionärsorganisation med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet är öppet för alla som har någon form av pension eller är maka/make/samboende/registrerad partner till medlem. Alla medlemmar i SKPF Pensionärerna får tidningen Här&Nu. Diklofenak påverkar miljön negativt, använd med eftertanke. Efter att ha applicerat gelen, torka av överbliven gel från händerna med till exempel ett hushållspapper eller en våtservett. Kasta sedan i papperskorgen och tvätta händerna. Läkemedelsbehållaren ska sorteras som läkemedelsavfall, oavsett om behållaren är slut eller inte. Blodtrycksmätning Vaccinationer Födelsemärkeskontroll Medicinsk öronhåltagning Min Doktor Artrosbehandling Covid-19 snabbtester Läkemedelsrådgivning Läkemedelsabonnemang

För att hämta ut läkemedel på recept krävs e-legitimation, t ex BankID. Detta kan du skaffa via din bank. För att hämta ut recept åt andra krävs en fullmakt.
Just nu på Hjärtat Om oss Karriär & lediga tjänster Kontakt Supportkontoret För leverantörer Hållbarhet Pressrum Personuppgiftsbehandling Information om cookies Anpassa cookieinställningarKitet innehåller hjärtmonitorn Coala, Coala App som du laddar ned på din smart phone, laddningsstation, laddare, usb-sladd, resefodral och Coala skydd med clip on

Användning av Coalas hjärtmonitor över tid kan hjälpa dig att förstå och få insikt i ditt hjärtas välmående. Med hög träffsäkerhet upptäcker Coalas hjärtmonitor eventuella förmaksflimmer och kan därtill indikera på andra avvikande tillstånd. Med hjälp av Coalan får du ett bra och kvalitativt underlag att diskutera med din vårdgivare när Coalas hjärtmonitor påvisar avvikande mätresultat eller när dina normala värden förändras över tid. Din läkare ansvarar för att ställa diagnos och för vidare behandling.Coala är en medicinteknisk produkt utvecklad, tillverkad och verifierad i Sverige. Produkten rekommenderas av läkare och indikerar på olika typer av arytmier.

Att ta ett tum-EKG: Slappna av i armarna och ta stöd av ett bord för att hålla händerna stilla. Håll tummarna mot kontaktytorna på Coalans baksida. Mätningen startar automatiskt när du har tummarna på elektroderna. Prata inte, andas lugnt och håll ett jämt tryck genom hela mätningen. När mätningen är klar hörs en ljudsignal och en notis ges i applikationen. Dina mätningar analyseras och ett svar ges i applikationen inom några sekunder.
Att ta ett bröst-EKG: Sätt dig ner, placera din Coala hjärtmonitor till vänster om bröstbenet, tryck bestämt mot huden. Starta mätningen genom att trycka en gång på det räfflade hjärtat ovanför på/av-knappen på hjärtmonitorn. Håll monitorn rakt, stilla och stadigt under hela mätningen. Var tyst och andas normalt. När mätningen är klar hörs en ljudsignal och en notis ges i applikationen om att fortskrida till ett tum-EKG.

Du kan läsa mer om Coalas hjärtmonitor i vår användarmanual och i användningsanvisningarna som medföljer produkten. 
Coala Heart Monitor är en trådlös och handhållen monitor som registrerar EKG, hjärtpuls och hjärtljud med medicinsk kvalitet, när du vill och var du vill. Coalas hjärtmonitor fångar dina värden under 60 sekunder, och du får svar på analysen inom ett par sekunder direkt i din smartphone. Att dela eller uppvisa sina analyser med vårdgivare är enkelt. Coala Heart Monitor är en trådlös och handhållen monitor som registrerar EKG, hjärtpuls och hjärtljud med medicinsk kvalitet, när du vill och var du vill. Coalas hjärtmonitor fångar dina värden under 60 sekunder, och du får svar på analysen inom ett par sekunder direkt i din smartphone. Att dela eller uppvisa sina analyser med vårdgivare är enkelt.

MEDS.se är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. Till dig, din familj och ditt husdjur. Vi har även ett stort sortiment inom hälsa, skönhet och mer därtill. MEDS har inga fysiska butiker utan strävar istället efter att så snabbt som möjligt leverera direkt till dig. Smidigt, säkert och fraktfritt – ibland tar det inte längre än en timme. Du slipper helt enkelt att gå till apoteket själv!
Användning av Coalas hjärtmonitor över tid kan hjälpa dig att förstå och få insikt i ditt hjärtas välmående. Med hög träffsäkerhet upptäcker Coalas hjärtmonitor eventuella förmaksflimmer och kan därtill indikera på andra avvikande tillstånd. Med hjälp av Coalan får du ett bra och kvalitativt underlag att diskutera med din vårdgivare när Coalas hjärtmonitor påvisar avvikande mätresultat eller när dina normala värden förändras över tid. Din läkare ansvarar för att ställa diagnos och för vidare behandling.Innan du gör en mätning: Koppla av några minuter innan mätning. Starta din Coala med ett enkelt tryck på startknappen. Din Coala ska nu blinka grönt. När din Coala är påslagen, starta din Coala applikation i mobilen, följ anvisningarna.

Coala är en medicinteknisk produkt utvecklad, tillverkad och verifierad i Sverige. Produkten rekommenderas av läkare och indikerar på olika typer av arytmier. 
Övrigt: Om användaren har skakiga händer kan man utföra två bröstmätningar efter varandra. Vidare, har man en användare som behöver stöd i sin mätning går det bra att man har någon som hjälper till och assisterar under mätningarna.Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

The MTP council legality testing has been done with a focus on the processing and protection of personal data in the product and related services with regard mainly to the Data Protection Ordinance (GDPR), the Act (2018: 218) with supplementary provisions to the EU Data Protection Ordinance (Data Protection Act), the Public Access and Secrecy Act (2009: 400), the Patient Data Act (2008: 355) and the National Board of Health and Welfare’s supplementary regulations and general Council (HSLF-FS 2016: 40) on record keeping and processing of personal data in healthcare.
“It is obvious that our platform and our products are clinically relevant and cost-effective for healthcare, but also offer a high level of safety. We are pleased that the MTP council has stated that this is the case. With this recommendation, the foundation is in place enabling hundreds of thousands of Swedes with symptoms that can be suspected to be atrial fibrillation to be able to use the Coala Heart Monitor for diagnostics in everyday life”, comments Dan Pitulia, CEO of Coala Life.

The MTP council has also outlined purchasing strategiesand had a dialogue with several groups within the regions’ knowledge management as well as experts appointed by these groups.As basis for its combined assessment and recommendation, the MTP council has also obtained a legal review from Manolis Nymark Consulting AB regarding the protection of personal data in the product and its associated services.Overall, the MTP council, with the support of Nymark’s legality review, assesses that the Coala Heart Monitor meets the requirement for strong authentication in line with the National Board of Health and Welfare ’s regulations and general advice on a caregiver is responsible for the processing of personal data collected.The Swedish Medical Technology Product Council (MTP) recommends the use of Coala Heart Monitor in all Swedish regional councils for assessment and diagnostics of patients with suspected atrial fibrillation. The recommendation is based on an overall assessment of clinical relevance, cost-effectiveness, and data security.

In February this year, the Swedish Dental and Pharmaceutical Benefits Agency’s (TLV) health economic assessment of Coala Heart Monitor Pro for investigation and diagnosis of atrial fibrillation was published. The conclusion of the assessment is that Coala Heart Monitor Pro was cost-saving and generated greater benefit for the patient by detecting symptoms to a greater extent and thereby enabling treatment to reduce the incidence of stroke.
The MTP council determines which medical devices are to be included in national recommendations and how they should be introduced and used in Sweden’s municipalities and regions. Since 2020, the council has investigated products for diagnosing atrial fibrillation through self-registration.

Similar Posts