Duntech Pcl 15

12 – 15 Hz. därför får man en mycket stabil kon- struktion som inte är känslig för yttre påverkan. Maximal tonarmsrörlighet. RADIO & TELEVISION – NR 5 – 1977. 15. Nu har Duntech släppt ut produkt nr två. en. 13 :00 PCl 805. 5 :00 68A6.

  

Similar Posts