Edvin Gyllensvaan Sandra Berglund

Vinn Simons matchklubba! Vid köp av 71-biljett är du med i utlottningen av Simon Öneruds matchanvända klubba. Ju fler biljetter du köper desto större chans att vinna!Constance (se ovan) förblev också hos bröderna Albrektsson till 1934, då hon togs ur aveln. Hon var premierad A, erövrade 2. pris vid jubileumslantbruksmötet i Malmö 1914 och lämnade 14 avkomlingar, av vilka 4 såldes till remonter, två blevo stambokförda ston, Donna Bella II 2083 f 1921 e Attino och Doris 2313 f 1928 e Ruster (se nedan), och 3 beskällare, alla fallna e Agrar, nämligen

Duvkulla (se ovan) såldes till Erik Andersson, Västra kvarn, Skälder­viken, hos vilken hon stannade till 1959, då hon förvärvades av Marianne Bengtsson, Eslöv. Hon tävlade i hoppning åren 1960 – 1962 och tog ett antal priser i lätt klass och sattes därefter åter in i aveln. Hon var pre­mierad A, erhöll avelsdiplom och Statens förärvningspremie 1968. Hon har enligt tillgängliga stamboksuppgifter lämnat 10 avkomlingar, av vilka 1 exporterats till Danmark och 5 blivit avelsston, varav 4 stambokförts. Den icke stambokförda dottern är Urtica f 1966 e Utrillo, som erövrade 2. pris på Elmia 1969 och därefter samma år exporterades till Schweiz. En av hennes avkomlingar är Ulla Håkanssons nya, framgångsrika dressyrhäst Elymus f 1968 e Utrillo, som placerade sig i svår klass 1975, och som man hoppas skall bli en värdig efterträdare till Ajax. De 4 stambokförda döttrarna ha hittills producerat 2 stambokförda ston.
Blondie (se ovan) tillhörde Eric Persson, Skartofta gård, Skartofta t o m 1954, Ragnar Håkansson, Alesta 12, Bjärsjölagård 1955 – 1957 och återköptes därefter av Arvid Pehrsson, Tulesbo gård, där hon var född. Hon lämnade sammanlagt endast 6 avkomlingar, av vilka 1 såldes till ridhäst och 1 blev stambokfört sto, Hoppsan 6732 f 1961 e Polarstern, som lämnade avelsstoet Moppsan, vilket i sin tur fick dottern Balett 9150 f 1970 e Urbino, innan hon 1971 exporterades till Norge.

Familj 34 – Erbfrau-familjen – är en Widtsköflefamilj, som härstammar från Erbfrau 1695 f 1916 e Erbfeind x – Blumenhändler – Phoenix. Hon var född i Stallupönen i Ostpreussen och importerades till Widtsköfle av godsägare Rudolf Stjernswärd. Hennes härstamning var föga imponerande, då såväl Blumenhändler som Phoenix var tämligen okända hingstar, medan fadern Erbfeinde x däremot, som var född 1904 i Neustadt a.d. Dosse e Dziaf Amir u Erbtante e Eltmann xx och var beskällare på den kungliga hingstdepån i Gudwallen, lämnade en hel del avkomlingar, vilka satt spår efter sig i den ostpreussiska aveln.
Pergola förblev hos Thure Nordborg fram till 1957, då hon dödades. Hon infriade knappast de förväntningar ägaren haft på henne som Sonjas dotter, ty hon lämnade 1 dödfött föl och gick gall 6 gånger. Hon läm­nade därför endast 5 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz) och 1 blev stambokfört sto, Hamida 5675 f 1951 e Hamid (se nedan).Sombrero 411 f 1960 e Varolio, tillhör Flyinge, fader hittills till hingstarna Anekdot (13) 438 f 1964 u Luxiana 5897 e Alcasar och Gourmand 493 f 1970 u Faiblesse 6745 e Jovial, exporterad till Schweiz 1973, 50 stambokförda ston och 30 remonter och/eller ackordshästar.

Fam. 46; Bojan-eller Piledals-familjen. Bojan 3468 var född 1930 hos Folke Piledahl, St. Herrestad och verkade i aveln hos sin uppfödare tills hon dog 1955. Detta framstående avelssto hade en ganska ”blandad härstamning: Boston – Guidon – Admiral – Hercules. Tribunsonen Boston var född 1927 hos den välkände hästuppfödaren Sven Aug. Svensson, Arvidsborg, Kävlinge. Som fader till beskällaren Groom och 17 avelsston återfinns Boston ganska ofta i stamtavlorna. Flera av hans 66 remonter tävlade med framgång i hoppning. Guidon importerades som föl från Hannover och tillhörde H. Göransson, Ödemarks gård, Tomelilla. Admiral (ej att förväxla med Amiral) var en oldenburgare och från Ostfriesland kom slutligen Hercules. Parad med olika hingstar lämnade Bojan 3468 mycket goda prishoppningshästar bl.a. de båda olympiahästarna Ismed e. Allerlei (ryttare Karl-Åke Hultberg i London 1948) och Spitfire 5979 e. Lucifer 153 (ryttare Börje Jeppsson i Helsingfors 1952).
Helmuth 350 f 1950 e Bohème xx, tillhörde Flyinge, dödad 1964, fader till hingstarna Magnifique (F. 2) 409 f 1960 u Aleta 5531 e Alcasar och Raimondo 404 f 1959 u Silva 4857 e Niger, 23 stambokförda ston och 30 remonter och/eller ackordshästar.

Marita (se ovan) förblev fram till 1961 hos Gösta Bertilsson, Kalkstad, Ölands Skogsby och förvärvades därefter av Erik Nilsen, som året innan köpts systern Marja, och som sedan dess särskilt vårdat sig om ”Röhälla-stammen”. Hon var premierad A och erhöll Statens förärvningspremie 1965. Hon dödades 1969 efter att ha gått gall två år och hade då lämnat 11 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter, 1 exporterades till Danmark, 1 såldes till ridhäst, 3 blevo stambokförda ston och 1 beskällare, näm­ligenFamiljen har, som nämndes i början, bestått av goda ston utan att det funnits någon riktig ”hejare” bland dem. Av dess 68 medlemmar äro precis hälften, eller 34 stycken, alltjämt i tjänst, vilket gör att familjens fortbestånd torde vara säkrat. Labonda är också moder till ytterligare två avelsston, Larett 13521 (f. 1977 e. Falstaff 474) och Hella 15516 (f. 1979 e. Herkules 504). Laretts äldsta avkomma är Athos (f. 1982 e. Labrador 588) som har placeringar i medelsvår hoppning. Därefter följer Nasser (f. 1985 e. Napoleon 625), som tilldelades diplom vid Kvalitetsbedömningen i både gångarter och hoppning och belönades med maximala 10-10 i hoppbetyg. Avelsstoet Labonita 18306 (f. 1986 e. Stanford 687) har tilldelats diplom som treåring och har sedan lämnat sex avkommor. Ridges Cosmetic (f. 1993 e. Beach Boy 814) har tilldelats dubbeldiplom vid Kvalitetsbedömning. Ridges Shine (f. 1994 e. Dammen 774) är ett avelssto som bland annat lämnat diplomstoet Ridges Star (f. 2012 e. Ludwigs Champion 1129). Ridges Star blev tredjeplacerad på Rikssto och första avkommman Vanda Breitling (f. 2017 e. Cristallo I) exporterades till Storbritannien som föl. Larett har lämnat ytterligare ett avelssto, Lizette 21027 (f. 1989 e. Pontus 497). Bland hennes åtta avkommor har Eli (f. 1994 e. Electro 778), Qalizzo (f. 2005 e. Qalle 1046) och Quelle Cheval (f. 2006 e. Qalle 1046) placeringar i medelsvår/130-hoppning. Vidare är Lizette också moder till Flashing Star (f. 2007 e. Flemmingh) som tilldelats gångartsdiplom som treåring samt Katitzi S (f. 2010 e. Common Sense 1172) som belönats med hoppdiplom. Tävlingsmässigt sett har familjen hävdat sig väl med 12 pristagare, varav 2 i svår klass, nämligen förutom den redan nämnde Dan också hoppe­hästen Negus f 1940 e Nogat u Clairys dotter Clara 2418 e Dante. Hoppanlagen har varit de dominerande och samtliga pristagare ha tagit sina placeringar i hoppning, en av dem dessutom i fälttävlan.Flerona var säkert ett av de bästa ston, som i början av seklet im­porterades från Hannover, och hon erövrade 1. pris på utställningarna i Eslöv och Helsingborg 1903 samt fick avelsdiplom 1904. Tyvärr dog hon re­dan vid 11 års ålder och hade då endast lämnat 5 avkomlingar, vilka dock alla var av god klass. En av dem blev stambokfört sto, Pia Monica 849 f 1907 e Styrax xx, och 2 beskällare, nämligen

I tävlingssammanhang har familjen hävdat sig väl med 36 pristagare, varav fyra i svår klass. Av dessa är Iluster redan nämnd, och de övriga är hopphästarna Kalle Utter f 1939 och Satyr f 1941 båda e Ingiald u Sissy I (se ovan) och även fälttävlingshästen Baner f 1951 e Marsk Stig xx u Flora I (se ovan). Anlagen för hoppning och fälttävlan har varit dominerande.

Arabella 5800 däremot har lämnat fyra avkommor, varav två stambokförda ston och det är här vi ser grunden till familjens verkliga utveckling och spridning, och det är även Arabella som fått ge namn åt familjen. Arabella är ett diplomsto som senare blev A-premierad efter att ha lämnat utmärkta avkommor. Äldst av dessa ston är Diana 6800 (f. 1959 e. Negresco 334), ett sto som tilldelades diplom som treåring och har senare A-premierats (dåtidens högsta utmärkelse). Diana lämnade åtta avkommor. Den äldsta är stoet Flirt 7832 (f. 1965 e. Dietmar 259) som i sin tur lämnade hela sjutton avkommor, varav de nio första var hingstföl som senare såldes som remont- och ridhästar. Bland dessa finns Furir (f. 1976 e. Furioso III 525) som har tävlingsmeriter i medelsvår hoppning. Flirts dotter Emma 18808 (f. 1983 e. Magnifique 409) lämnade två avkommor, där Carmenzita (f. 1990 e. Judex xx 796) har tävlat flitigt genom åren, vilket resulterat i femtio placeringar i medelsvår hoppning. Carmenzita har också lämnat fyra avkommor och bland dessa har Carmenzini SB (f. 2009 e. Caressini L 1105) belönats med hoppdiplom och har placeringar i 140-klasser.
Miss Larette var ett A-premierat sto som lämnade två avelsston; Jeanette 6340 (f. 1959 e. Polarstern 319) och Labonda 7993 (f. 1967 e. Vagabond 433). Jeanette blev moder till tre avelsston, Florette 8324 (f. 1963 e. Frondeur 333), Zaba 19845 (f. 1971 e. Unesco 428) och Yoga 13109 (f. 1976 e. Parnass 468) där Florette varit den som varit den produktiva och mest framgångsrika. Florette är A-premierad och har lämnat fem avkommor.Äldst av hennes avkommor är Blanche Fleur 24164 (f. 1994 e. Master 850), ett avelssto som lämnat åtta avkommor. Blanche Fleurs äldsta avkomma är Berlock 25993 (f. 1998 e. Dream of Glory), även hon ett avelssto, som belönats med 8-9-8 i gångartspoäng vid treårstestet. Berlock har lämnat Bourlino (f. 2003 e. Bourbon 947), diplomhäst som belönats med nio poäng för sina gångarter, Brize (f. 2007 e. Blue Hors Don Romantic), diplomsto och moder till Bel Air (f. 2012 e. Bellagio 1195) som varit sjätteplacerad i Breeders Trophy samt Diezel (f. 2008 e. Blue Hors Don Romantic) som har placeringar i Prix St. Georges dressyr och har debuterat i Intermediaire I. Både Bel Air och Diezel tävlas av Sara Törnäng, vars föräldrar Gunvor och Karl-Gunnar Törnäng är uppfödare till de båda hästarna. Vidare så har Blanche Fleur lämnat Blue Taana (f. 2000 e. Wetano 976), ett sto med placeringar i medelsvår B dressyr och Don Dilo (f. 2001 e. Don Schufro) som varit finalhäst i Breeders Trophy och senare placerat sig i medelsvår A dressyr. Den ett år yngre Bourzon (f. 2002 e. Bourbon 947) har placeringar i medelsvår B dressyr.

Magna, som var premierad A, förvärvades av Knut Knutsson, Knutsgård, Gualöv, hos vilken hon lämnade 9 avkomlingar, innan hon 1955 dödades av ett åskslag. Av avkomlingarna såldes 7 till remonter medan de återstående 2 blevo stambokförda ston, vilka båda döptes till Tösen, ett fel som ty­värr begås av alltför många uppfödare. Om inte fantasin räcker till för olika namn, eller om man av traditions- eller känsloskäl vill bevara ett namn, böra individerna skiljas åt genom numrering, då det annars kan uppstå besvärliga misstag vid studerandet av en familjs antavla, om samma namn förekommer på flera ställen. Tösen 5444 f 1949 e Lux, lämnade en icke stambokförd dotter, Barbara f 1953 e Barbarossa, vilken i sin tur produ­cerat 3 stambokförda alltjämt i tjänst varande döttrar. Tösen 6140 f 1953 e Onkel lämnade dottern Pia 9556 f 1962 e Helmuth, som inte sattes in i aveln förrän 1974, men som kanske kan komma att bidraga till familjens utveckling.Tävlingsmässigt har familjen hävdat sig väl med 22 pristagare, varav två i svår klass, nämligen förutom den redan nämnda Eartha Kitt också fält­tävlingshästen Toky f 1951 e Tokajer u Vera 1898 Rh e Jauer (se ovan). Av Erbfraus 4 döttrar, vilka tillsammans lämnade 9 stambokförda döttrar, blevo Erbtante 2451 f 1928 e Attino, Alva 2605 f 1925 e Avepal och Erbse 2907 f 1934 e Humanist betydelsefulla för familjens vidare utveckling. Sally (se ovan) behölls av Emil Bengtsson till 1957, då hon såldes till okänd köpare (!). Dessförinnan lämnade hon dottern Zorina 6146 f 1956 e Sorrento (se nedan). Jag låter Ingvar Henriksson fortsätta sin berättelse: ”Av hennes döttrar må nämnas Eliza f 1963 e Dragos, som 3-åring tilldelad avelsdiplom och G. af Petersons hederspris, såld till Danmark och där moder till bl a hingsten Elizar e Unikum. I min egen ägo finns hennes döttrar Sofi 8006 f 1965 e Sombrero, Variette 8007 f 1967 e Vagabond (också hon tilldelad avelsdiplom, det Petersénska hederspriset och 1. pris på Elmia 1970) och Elaine f 1971 e Lansiär, ännu ej stambokförd, tillde­lad avelsdiplom, erövrade 2. pris vid 3-årspremieringen på Flyinge och 6. pris -å Elmia. Av Efrodites övriga avkomma må nämnas en valack e Lansiär f 1969, som 3-åring placerad på I. plats på Elmia. Efrodite erhöll ”Hästväns” förärvningspris på Flyingedagen 1970 och Statens förärvnings­premie 1970″. Nunne (se ovan) tillhörde Ivar Fock, Märinge, Strängnäs 1943-1944 och förvärvades sedan av C. Å. Sjöberg, Långarnö, Grillby, hos vilken hon förblev till sin död 1956. Hon var premierad A, fick Statens förärvnings­premie 1956 och lämnade 12 avkomlingar, av vilka 5 såldes till remonter och 3 blevo stambokförda ston, varav endast Sangrid 6467 f 1954 e Domino lämnade stambokförd avkomma, 2 alltjämt i tjänst varande döttrar. Den mellersta av de 3 stambokförda stona, Samba 5707 f 1951 e Stabil såldes redan efter ett år i aveln som ridhäst och blev den utmärkta hoppehästen Stanni, som 1964 segrade i svår klass.Florett f 1927 e John O’Gaunt-sonen Time Honoured xx, tillhörde Flyinge, dödad 1939, fader till 23 stambokförda ston och ett okänt antal remonter och/eller ackordshästar, dock säkert mer än 100 stycken. Det var beklagligt, att han måste slås ut redan som 12-åring, då man från arméhållet gjorde gällan­de, att en del av hans remonter var behäftade med struppipning. Nu hade emellertid remontomgångarna ifråga genomgått svåra kvarkepidemier på remontdepån, och struppipningen var troligen en följd därav. Florett själv var ingen ”roarer”, men troligtvis var det den strup-pipningspsykos, som vid den tiden grasserade i Sverige, som framkallade rädslan för att använda honom i fortsättningen. Hans stoavkomma har i varje fall aldrig förärvt något sådant fel utan samtliga ha varit friska och till mycket stor nytta.

Portos 402 f 1958 e Afghan, tillhörde Flyinge, såld 1973 till Göran Lindh, Vännäs, fader hittills till 47 stambokförda ston och 13 remonter och/eller ackordshästar.
Becky Moss xx (f. 1963 e. Ujiji xx) är det tredje avelsstoet undan Beckborough. Hon har lämnat stoet Hardbitten xx 12694 (f. 1970 e. Moderne xx) som lämnat två fullblodsavkommor och fyra SWB-avkommor. Jump Up (f. 1987 e. Steinbeck 688), var placerad vid Rikskvalitetstävlan i gångarter, har sedan placeringar i medelsvår dressyr och exporterades till USA. Hardbitten xx har också lämnat Nota Bene xx (f. 1976 e. Triumph xx) som i sin tur är moder t Nelson (f. 1991 e. Bonaparte 566), en häst med placeringar i medelsvår hoppning och fälttävlan och som även tävlat internationellt.Maritza (se ovan) förvärvades av Nils Bertil Persson, Ignaberga nr 6, Attarp och lämnade fram till 1949 då hon dog, 7 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz), 3 blevo avelsston, varav 2 stambokfördes och 1 beskällare, nämligen den utmärkte

Attina (se ovan) behölls av Waldemar Jansson till 1959, då hon dödades. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom och lämnade 8 avkomlingar, av vilka 6 såldes till remonter (varav 2 exporterades till Schweiz) och 2 blevo stambokförda ston, varav Gladiola 5928 f 1955 e Gladiator (se nedan) blev av avgörande betydelse för familjens fortbestånd.Florenne (se ovan) förvärvades av godsägare E. Cassel, Schedevi sä­teri, Rimforsa och födde där alla sina föl utom det sista, som föddes hos Ch. Burrau, Pauliström, Järnforsen. Hon var premierad A och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 5 såldes till remonter och 3 blevo stambokförda ston, varav endast den äldsta dottern Coimbra 2959 f 1922 e Piccolo (se nedan) kom att bidraga till familjens utveckling.I tävlingshänseende har familjen endast bidragit med 8 pristagare, vilket dock inte är så dåligt med hänsyn till familjens låga medlemsantal. En pristagare har den i svår klass, nämligen Arabella 5964 f 1951 e Arabesk u Eris 3502 e Eros (se ovan), som tävlade i hoppning åren 1961-1968 och därunder också hann bli moder till 2 stambokförda döttrar. Den icke stambokförda dottern, Ullvi f 1944 e Tuxen, sattes aldrig in i aveln på grund av hennes oerhörda hoppkapacitet. Hon inköptes 1951 av den finska olympiakommittén för deltagande i OS men förolyckades under träningen. Två av Trojkas avkommor har exporterats, odöpt (f. 1978 e. Kaliber 574) såldes som ridhäst till dåvarande Västtyskland 1985 och odöpt (f. 1979 e. Diamant 463) såldes till Finland som fyraåring. Därefter följer stoet Disa 19291 (f. 1980 e. Diamant 463), moder till Indonette 26504 (f. 1991 e. Indus 530) som i sin tur lämnat Ma Donna BDL (f. 2006 e. Don Romantic). Ma Donna BDL har startat i medelsvår B dressyr och även lämnat avkomman Winona BDL (f. 2010 e. Warsteiner 946) som belönats med diplom som treåring. Trojka har också lämnat de två helsystrarna Mirage 17333 (f. 1982 e. Utrillo 432) och Utini 17140 (f. 1983 e. Utrillo 432). Mirage har lämnat Lajos (f. 2001 e. Warsteiner 946) som tilldelats diplom vid 3-årstest.

Brisana har lämnat ytterligare ett framgångsrikt avelssto, Maradonnas helsyster Magnifique 24436 (f. 1995 e. Maraton 600). Magnifique har liksom sin syster tilldelats diplom som treåring. Hon har lämnat tio avkommor och har fick under 2020 elitutmärkelse postumt för sina avkommors meriter. Demon (f. 1999 e. De la Gardie 950) har placeringar i medelsvår dressyr. Magnifique har också lämnat Royal Marlen 28627 (f. 2002 e. Royal Diamond) som verkade i aveln både hos sin uppfödare Karl-Anders Olsson och senare hos Bo Berggren. Royal Marlens äldsta avkomma Royal Sandra (f. 2006 e. Sandakan 1078) har lämnat två avkommor av god kvalitet, vilket gjort att Royal Sandra kunnat bli tilldelad värdebokstav A. Hennes äldsta avkomma Domino Dancing (f. 2010 e. Firenze 1174) har tilldelats gångartsdiplom som treåring och har sedan placeringar i medelsvår B dressyr. Hans helsyster Florens (f. 2012 e. Firenze 1174) tävlar med placeringar i medelsvår B dressyr och har startat i medelsvår A-klasser. Royal Sandras helbroder, Royal Salut (f. 2007 e. Sandakan 1078) tilldelades gångartsdiplom som treåring och har sedan varit framgångsrik på tävlingsbanan tillsammans med Anneli Borgh, ekipaget har gjort ett flertal starter i Grand Prix dressyr. Magnifique har lämnat ytterligare tre diplomavkommor. Stoet Madeira 28529 (f. 2003 e. Akribori 1083), Don Juan (f. 2005 e. Blue Hors Don Romantic) och Magnat (f. 2010 e. Blue Hors Don Romantic).
Vira blev alltså den första representanten för familj 4 på Brösarp nr 5, där man med sådan framgång fört den vidare ända fram till våra dagar. Hon blev av avgörande betydelse för familjens fortbestånd, då samtliga familje­medlemmar efter henne härstammar från hennes döttrar Jansy 4363 f 1943 e Janus och Primrose 4778 f 1944 e Primo. Utöver dessa båda lämnade hon ytter­ligare 4 avkomlingar, av vilka 1 såldes till remont och 2 blevo stambokförda ston, som icke lämnade någon stambokförd avkomma, men där Jeanette 4068 f 1941 e Janus blev moder till 1 beskällare, nämligen

Efter flytten till Västanbytorps Stuteri har Costa Rica H lämnat Coolpix VT (f. 2004 e. Contendro), ett sto som belönats med diplom som både hopp- och gångartstalang vid 3-årstest och därefter lämnat tre avkommor. Bohlina VT (f. 2010 e Ludwigs Champion 1129) är äldst i den syskonskaran och har hoppdiplom från 3-årstestet. Coolpix också lämnat Canon VT (f. 2012 e. Fantast vh Zwarte Pannenhof 1230) som fick hoppdiplom som treåring med 9-8 i hoppbetyg och totalt 50 poäng. Canon VT blev också femma i 3-årschampionatet vid Breeders Trophy och har deltagit i 4-årschampionatet i Falsterbo. Costa Rica Hs andra godkända son är Optic VT 1162 (f. 2005 e. Orlando 1364), en hingst som godkändes som treåring och då fick betygen 10-10 i löshoppning. Optic VT har blivit placerad i Breeders Trophy för fyraåriga hästar, har startat i 130-klasser internationellt och har placeringar i 140 tillsammans med danske ryttaren Christian Schou. Costa Rica H har också lämnat en helsyster till Opric VT, On Line VT (f. 2006 e. Orlando 1364), som har placeringar i 130 hoppning.
Bandras första avkomma som varit aktiv inom varmblodsaveln är Bambina xx 7307 (f. 1958 e. Fair Copy xx). Bambina lämnade fem avkommor, ett avelssto och de övriga troligtvis remonthästar, vilket var vanligt förekommande på den tiden. Avelsstoet Babina 10647, (f. 1972 e. Cordon Bleu 461) är ett diplomsto som under sina år i aveln var verksam hos Walter Sandberg i Sävsjö och lämnade tolv avkommor. Babina tilldelades Elitutmärkelse 1997 vilket är ett kvitto på att hennes avkommor varit av mycket god kvalitet.Camilla 7134 blev stamsto hos familjen Bertil och Nils-Erik Hansson i Remmarlöv vid Eslöv och fick i sin ättlingskara fyra döttrar som gick in i aveln, nämligen Ceylondöttrarna Ceyli 9067 och Cimona 11436, Cendy 10162 e. Daktyl 462 samt Cobrina 18256 e. Labrador 588. Clarissa 8693 lämnade hos den skicklige dressyrutbildaren och tävlingsryttaren Sten Rönnerling i Löberöd några avelsston, Houri 11311 e. Suliman 446 och Clarissa II 21799 e. Erbstein 634, samt Flamingosonen Marino med placeringar i Svår dressyr. Familjen Hansson i Remmarlöv har också i hög grad med sina ston medverkat till Lajlafamiljens stora bredd. Gulblack eller isabellfärgen var nog ett arv från Regulator 211, vars fader Likör 149 angetts som skimmel och farmor Giletta 2135 betecknats som gulblack. Lolita 6913 följde Carin Lanke, St. Isie, Klagstorp till Strängnäs och blev mor till Luna 12535 e. Brisad 450 och Lucretsia 9149 e. Toreador 418. Camelia (se ovan) förvärvades av Jöns Larsson, Håstenslöf, Norr­viddinge, där hon i varje fall stannade till 1917, efter vilket år uppgifter om henne saknas. Hon erhöll avelsdiplom 1904 och lämnade enligt förefintliga uppgifter 5 avkomlingar, av vilka 1 såldes till remont och 1 blev stambokfört sto, Nora 2141 f 1909 e Nabob (se nedan). Effenda, som övertogs av Nils Nilssons son Karl, kom att bli den, som räddade familjens existens. Hon var premierad A, fick Statens förärvnings­premie 1958 och lämnade fram till sin död 1966 15 avkomlingar, av vilka 6 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz), 1 till Statspo­lisen och 5 blevo stambokförda ston, varav 4 alltjämt är i tjänst, och av vilka Floretta II 6720 f 1961 e Corso hittills lämnat 2 stambokförda döttrar. En av remonterna är storhopparen Abd el Krim f 1963 e Jovial.Corsica förvärvades av den framstående uppfödaren Arthus Jönsson, Barkestorps säteri, Smedby på inrådan av Wilhelm Franke, som vid den tidpunkten var premieringsnämndens ordförande, och förblev hos hon
om t o m 1939, då hon såldes till Gunnar Norberg, Skarup, Ronneby. Hon var premierad AB och erhöll avelsdiplom 1936 men måste på grund av sjukdom avlivas redan 1946. Hon lämnade 9 avkomlingar, av vilka 4 såldes till remonter, 1 till vagnshäst och 1 blev stambokfört sto, Concordia 3891 f 1939 e Tröste Dich (se nedan), som skulle komma att bli familjens näst efter Corry mest fram­gångsrika avelssto.Efter pensionen som tävlingshäst blev det avelsboxen på heltid för Butterfly Flip. Hon fick två avkommor i Sverige, innan hon flyttade till Belgien för att i större utsträckning verka via embryotransfer. Butterfly Flips andra avkomma är Flips Fairytale (f. 2009 e. Click and Cash 1155). Hon fick diplom som hopptalang vid 3-årstest, 50 poäng totalt och 9-10 i hoppbetyg. Hon rids av Linn Holm och ekipaget har under 2018 placerat sig i 150 hoppning. Flip’s Angeleye är ett år yngre, (f. 2010 e. Cartier 1148) och har placeringar i 130 hoppning.

Niger 177 f 1935 e Eros, tillhörde Flyinge, Statens pris till hingst, född hos privat uppfödare 1949, dödad 1955, fader till hingsten Lansiär f 1954 u Florina 3322 e Florett, 36 stambokförda ston och 148 remonter och/eller ackordshästar.
Refräng 209 f 1938 e Jafet, tillhörde Strömsholm, kastrerad 1943 och såld till remont, fader till 1 stambokfört sto och 8 remonter och/eller ackordshästar.Carola förvärvades av och är alltjämt verksam hos Stig Persson, Grantinge gård, Hässleholm. Hon är premierad A, har fått avelsdiplom, eröv­rade 1. pris på Mila 1964 och har hittills lämnat 6 avkomlingar, av vilka 1 exporterats till Danmark, 2 blivit avelsston, varav 1 hittills stambokförts, och 1 beskällare, nämligen

Russi var också moder till den framstående dressyrhästen Casanova f 1955 e Utter, liksom Gaspari uppfödd av Sten Hummerhielm, svenskt OS-hopp för Montreal, som tyvärr störtade vid dressyrtävlingarna i Aachen 1976.
Freja (se ovan) såldes till Knut Kristoffersson, nr 6, Veberöd och förblev hos honom till och med 1963, varefter hon övertogs av sonen Gunnar, men gick gall och dödades 1964. Hon lämnade i allt 8 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz), 1 till Statspolisen och 3 blevo stambokförda alltjämt i tjänst varande ston, vilka i sin tur hittills lämnat 3 stambokförda döttrar.Lyana (se ovan) stannade hos Oscar Fredriksson t o m 1957, varpå hon såldes till Karl Erik Sjögren, Vanneberga, Vinslöv, som 1962 i sin tur sålde henne till Kerstin Persson, Bystorp, Jungskola i Västergötland, hos vilken hon förblev till sin död 1966. Hon var premierad A, erhöll hederspris på lantbruksmötet i Rinkaby 1957 och lämnade 9 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 2 exporterades till Schweiz) och 5 blevo stambokförda ston, vilka hittills lämnat 5 i tjänst varande stambokförda döttrar. En av avkomlingarna är Fagott f 1963 e Faruk med ett flertal pla­ceringar i svår hoppning. Pansette (se ovan) behölls av Elof Linell och visade sig vara ett utmärkt avelssto. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom, erövrade 1. pris och hederspris på lantbruksmötet i Lund 1945 och rikslantbruksmötet 1946, erhöll G. af Petersons hederspris 1945 och fick Statens förärvnings­premie 1956. Hon lämnade fram till 1964, då hon dödades, 14 avkomlingar, av vilka 7 såldes till remonter (varav 2 exporterades till Schweiz och 1 senare blevo stambokfört sto), 3 såldes till ridhästar och 4 blevo direkt stambokförda ston, vilka hittills lämnat 3 avelsston, varav 2 stambokförts. Av familjens 61 medlemmar är 33 alltjämt i tjänst och familjens fortbestånd är helt säkerställt, vartill kommer att man även i fortsätt­ningen kan räkna med goda tillskott av tävlingshästar från denna mycket säkra och goda familj.Dirna (se ovan) förblev också på Flyinge till sin död 1964 och lämnade 12 avkomlingar, varav 2 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz), 1 såldes till Norge, Hirtz f 1956 e Herzog, norsk representant i svår dressyr, 7 blevo stambokförda ston och 1 beskällare, nämligen Av Brantas döttrar, vilka tillsammans producerade 11 stambokförda ston, svarade Prima 4616 f 1944 e Primo för 2, Soressa 5833 f 1954 e Sorrento för 4 och Sorrenta 5878 f 1955 likaledes e Sorrento för 5 ston. Ty­värr har det visat sig omöjligt att uppbringa ett fotografi av Branta, som i stället får representeras av dottern Soressa. Rössina har lämnat valacken Kasper (f. 1990 e. Kaliber 574) som placerat sig i medelsvår hoppning samt avelsstoet Malaika 25054 (f. 1992 e. Maraton 600), ett diplomsto som verkat i avel hos uppfödarna Britt och Brage Sundström och tilldelades elitutmärkelsen postumt 2014. Äldst av de sju avkommorna är Cartoon (f. 2000 e. Cardento 933) som exporterats till Nederländerna. Därefter följer stoet Madame (f. 2001 e. Quite Easy 958) som i sin tur lämnat Conthinue (f. 2019 e. Conthargos) som belönats med hoppdiplom vid Unghästtest. Magic Lady (f. 2003 e. Last Liberty 988) är ytterligare en avkomma till Malaika som tilldelades hoppdiplom som treåring och diplom i både hoppning och dressyr vid Kvalitetsbedömningen. Magic Lady har deltagit i Breeders Trophy i hoppning som femåring, men bytte sedan spår och har segrat i Grand Prix dressyr tillsammans med ryttaren Daniela Zeylon! Malaika har också lämnat Quantos (f. 2004 e. Quidam’s Rubin) tilldelades hoppdiplom som treåring och fick då högsta betyg för både galoppen och de båda hoppbetygen! Han segrade i 3-årschampionatet i hoppning och segrade i Breeders Trophy som sexåring och har senare ett flertal segrar och placeringar i svår 150-hoppning tillsammans med ryttaren Sofia Björserud. Ytterligare en avkomma till Malaika har meriterat sig på hoppbanorna, Elle (f. 2006 e. Escudo I) med placeringar i medelsvår klass. Elle har också lämnat tre avkommor där den äldsta, El Niño (f. 2010 e. Nintender 1189) har meriter i 130 hoppning.Minka var premierad A, erhöll avelsdiplom erövrade hederspris i Malmö 1924, Kronprinsens hederspris i Malmö 1925 och hederspris på Flyinge 1930, men trots detta beredde hon väl inte Per Mårtensson någon större glädje, ty efter att ha lämnat 5 avkomlingar gick hon gall 8 gånger och fick döda föl 2 gånger, varefter hon 1943 togs ur aveln. Av de 5 avkomlingarna såldes 1 till remont, 2 blevo stambokförda ston, varav endast Marry 2427 f 1928 e Ukas lämnade avkomma, som i sin tur lämnade stambokförd avkomma, och en beskällare, nämligen

Larina (se ovan) tillhörde Thure Larsson, nr 1, Dalby t o m 1962, då han sålda henne till Allan Nilsson, Solvik, Sjöbo, där hon verkade till sin död 1970. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom och lämnade 10 avkomlingar, av vilka 1 såldes till remont, 3 privat och 2 blevo alltjämt i tjänst varande stambokförda ston.
Alsy kom efter ett par ägare till Martin Hagvall, Jaxarve i Rone, Antsarve, hos vilken hon förblev till sin död 1949. Hon var inte något särskilt framstående avelssto, då hon gick gall eller kastade 9 gånger. Hon lämnade emellertid 6 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter och 2 blevo stambokförda ston, varav endast Ulla 3258 f 1936 e Svante lämnade stambokförd avkomma.Stina (se ovan) hade fem ägare, innan hon så småningom hamnade hos Gustav Göransson, Hedeskoga annex, Ystad. Hon var premierad A, fick Sta­tens förärvningspremie 1953 och lämnade 13 avkomlingar, av vilka 5 sål­des till remonter och 2 blevo stambokförda ston, varav Ulla 5303 f 1948 e Ullman (se nedan) blev av betydelse för familjen.

Asta (se ovan), som var premierad A, tillhörde Otto Garmer, Asstorp, Trollenäs och lämnade fram till sin död vid 20 års ålder 9 avkomlingar, men hade dessutom 2 gånger fött döda tvillingar, gått gall 3 gånger och kastat 1
gång. Av avkomlingarna såldes 4 till remonter och 4 blevo stambokförda ston, varav främst Vera 2431 f 1929 e Styrius, Blondina 2875 f 1933 e Bridge och Diana 4590 f 1938 e Husar (se nedan) bidrog till familjens utveckling.
Alva förblev också på Mossagården till 1932, då hon dog. Hon var pre­mierad A och lämnade 13 avkomlingar, av vilka 7 såldes till remonter, 1 till ridhäst och 2 blevo stambokförda ston, Ravala 2301 f 1925 e Ranken­dorf och Sylfid 2601 f 1932, vilka båda blev av stor betydelse för fa­miljens utveckling.Didrik f 1925 e Agrar u Sally II 1851 e Joshua xx, tillhörde Flyinge, överförd 1929 till Strömsholm, kastrerad 1936, fader till 8 stambokförda ston och ett okänt antal remonter och/eller ackordshästar.

I tävlingshänseende har familjens bidrag varit blygsamt med endast 8 pristagare, varav ingen i svår klass. Den bästa hästen bland pristagarna var majoren Gunnar Schildts dressyrhäst Dahldorff f 1943 e Primo u Branta 2494, vilken först såldes till Flyinge men kastrerades och blev remont på K 3.
Essi (se ovan), som förvärvades av Gunnar Ekblad, Törringe, Jordholmen, var ett förstklassigt avelssto. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom, erövrade 1. pris och hederspris på hästutställningen i Malmö 1953, hederspris och stor medalj på rikslantbruksmötet i Jönköping 1959, 1. pris och hederspris på Mila 1964 och fick Statens förärvningspremie 1958. Hon dödades 1969 efter att inte ha lämnat föl under 5 år och hade då 13 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 2 exporterades till Schweiz), 5 blevo stambokförda ston och 1 beskällare, nämligenJäntan 2069 RÄc var född 1927 hos ägaren Arvid Eriksson, Medebys i Ekeby, Barlingbo och fallen e. Pikör u. Corifale 942 RÄ III e. Coriamus- Fakirk xx -Warrenby xx. Pikör var född i Hannover och verkade hela tiden på Gotland från 1919 tills han dog 1936. Han beskrivs som en långbent, djup och välproportionerad hingst, manken var ej så utvecklad och rörelserna ordinära. Han hade ett mycket gott lynne och var synnerligen lättfödd. Pikör blev fader till 32 stambokförda döttrar och 130 remonter. Hans avkomma var mycket uppskattad inom armen.I tävlingshänseende har familjen bidragit med 9 pristagare, varav 2 i svår klass, nämligen förutom den redan nämnde Ming också dressyrhästen Mikene f 1959 e Polarstern u Sibyllas dotter May Flower 4579 e Salvator.

Attino f 1910 e Fechtmeister u Attina Ost. V 5675 e Orcus-Flügel-Fritter-Promoter, tillhörde Flyinge till 1928, då han överfördes till Strömsholm, där han dog 1934. Han blev fader till 5 beskällare, av vilka den gode förärvaren Eros (18) var den mest framstående och bl a fader till den framgångsrika dressyrhästen Knaust, 50 stambokförda ston och många framstående tävlingshästar, bland vilka kan nämnas dressyrhästen Teresina.Av Kamburgs döttrar, vilka tillsammans producerade 13 stambokförda döttrar, blevo Garbo 2464 f 1928 e Tribun, Kamburg III 2832 f 1935 och Kandia 2969 f 1936 båda e Index de mest betydelsefulla för familjens utveckling.

Ballerinas andra avkomma är den som gjort mest avtryck och varit mest framgångsrik, nämligen den godkände hingsten Bocelli 1044 (f. 1999 e. Don Schufro). Bocelli placerade sig som unghäst i Breeders Trophy, både som fyra- och sexåring, och har sedan segrar och placeringar i internationell svår dressyr tillsammans med Rose Mathiesen. Ekipaget har även representerat Sverige vid EM i Rotterdam 2011 och var reserv till OS-laget i London 2012. Det är inte bara på tävlingsbanan som Bocelli varit framgångsrik, utan även som fadershingst. Bocelli har hittills lämnat cirka 450 SWB-avkommor och bland dessa finns ett flertal diplomhästar, riksstovinnare och framgångsrika tävlingshästar till och med Grand Prix dressyr.

Maj (se ovan) förblev hos Edvard Nilsson, Veberöd till sin död 1962. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom, erövrade 1. pris och hederspris på lantbruksmötena, i Helsingborg 1943 och Lund 1945, fick Statens förärv­ningspremie 1958 och lämnade 8 avkomlingar, av vilka 4 såldes till remonter 1 till Statspolisen och 2 blevo nu verkande stambokförda ston.
Familj 2 – Betty-familjen – är en av de medelstora familjerna med sam­manlagt 58 medlemmar, varav 24 alltjämt äro i tjänst. Den har sitt ursprung i stoet Betty e Bajazeth II u Stradella e Norfolk, som föddes på Valleberg i S. Sandby i slutet av 1800-talet, men såldes till familjen Nilsson på Mossagården i Fjälkinge, där stammen levat kvar ända fram till 1958, då Hanna 4652 f 1944 e Hamlet dog utan efterlämnad stambokförd avkomma. Man vet inte, huruvida Stradella importerats från Hannover eller fötts i Skåne, där det vid den tiden fanns gott om avkomlingar efter Norfolk, Norfolk I och Norfolk II hos Callmer i Vallkärra och Norfolk III hos 0. Jönsson, Vellinge. Den ursprunglige Norfolk verkade i Hannover. Stradella lämnade förutom Betty också 1 beskällare, nämligenBrabant 448 f 1965 e Drabant, tillhör Flyinge, en ytterst tilltalande hingst med i särklass goda dressyrlag och god förmåga att skapa vacker och välutvecklad avkomma, fader till hingstarna Bagatell 519 f 1972 u Erla 7355 e Frondeur, Brahmant 521 f 1972 u Hera 6110 e Heristal, Bratin f 1973 u Netti 8069 e Immar, Ibsen (23) 526 f 1972 u Efrodite 6211 e Frondeur, Sonny Boy (F.2) 513 f 1971 Ca-ira 8288 e Hurricane xx och 25 stambokförda ston, samt Rositas andra avkomma och Najads yngre syster är stoet Filippa (f. 1971 e. Diedron 459). Filippa är i sin tur är moder till Parfait Amour 16550 (f. 1978 e. Kaliber 574), ett avelssto som lämnat sju avkommor. Bland dessa avkommor har stoet Moet Chandon (f. 1987 e. Modesto 622) varit aktiv på tävlingsbanan med placeringar i medelsvår hoppning. Tiara förvärvades av och är alltjämt i tjänst hos den kände uppfö­daren Ewe Johnsson, Skönadal, Borrby. Hon är premierad A, har fått avelsdiplom och har hittills lämnat 6 avkomlingar, av vilka 2 sålts till ridhästar, vilka båda återfinnas bland pristagarna, och 3 blivit stambokförda ston, vilka tillsammans hittills lämnat 4 stambokförda döttrar, varav Sunshine 7373 f 1964 e Jarramas bidragit med 3 stycken.Av familjens 52 medlemmar är för närvarande endast 8 i tjänst, och då flera av dem är ganska ålderstigna utan att ha lämnat någon stambokförd avkomma måste familjens framtid bedömas som ganska osäker.

Kalla 2489 (se ovan) förblev hos Anna Svensson t o m 1944, då hon såldes till Jöns A. Johansson, Björnstorp, hos vilken hon förblev i varje fall fram till 1952, efter vilket år uppgifter om henne saknas. Hon var premierad A, fick Statens förärvningspremie 1949 och lämnade 13 avkomlingar, av vilka 5 såldes till remonter, 1 till Statspolisen, 2 till ridhästar och 2 blevo avelsston, Lussi 3849 f 1940 e Lux och Solna, ej stambokförd, f 1949 e Sapeur (se nedan).
Sabina (se ovan) förvärvades först av den framstående uppfödaren Bernhard Wilner, Möllstorp, Färjestader och kom senare till den inte mindre kände Thorsten Ahlqvist, Algutsrum. Hon var premierad A, erhöll Statens förärvningspremie 1946 och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 5 såldes till remonter och 5 blevo stambokförda ston, vilka dock endast producerade 4 stambokförda ston, som i sin tur endast lämnade 2 stambokförda döttrar, varför Sabinas insats för familjens utveckling måste betraktas som blygsam.

”Sinope var ett utmärkt modersto av mest lämpliga typ. Exteriören idealisk, harmonisk med särskilt framstående långa, breda, muskulösa underarmar, kraftiga knän och mycket korta, breda skenor. Kotorna bak något långa, men ej veka. Gången energisk, ren och bra. Lynnet gott, men fordrande en mycket lugn körkarl. Hon hade mycket mjölk och födde sina föl väl. Säkerligen var Sinope det bästa avelssto, som funnits på Öland under detta århundrade och bästa beviset för detta är, att hon blev stammoder för den s.k. Sinope-familjen, som dokumenterat sig så väl i aveln”. Hennes här­stamning var emellertid enligt Redder Stjernswärd inte så märkvärdig. Fadern Jam var född på Trakehnen och användes i aveln 1892-1895, varefter han gick till det kejserliga Marstall i Berlin. Modern Sixtine måste ha varit ett bra sto, då hon trots sin korta härstamning blivit stambokförd. Hon var fallen e Sinai x e Grollo u Siva x med fullblodsarab på mödernet. Nästa led i antavlan är okänt, ty där står endast ”litauiskt sto”. Dessa litauiska ston var enligt utsago mycket varierande. Det var i Ostpreussen liksom här i Sverige endast stuterier och eventuellt en del större uppfödare, som antecknade härstamningen. De övriga uppfö­darna brydde sig inte om det. Stona var emellertid som regel förädlade lanthästar med korta halsar, små, men hårda och ofta med fransyskt fram­bensställ. Alla Sinopes avkomlingar har – med mycket få undantag – visat en mycket god och säker förärvning och alla har långa linjer med goda, vägvinnande rörelser. Parningen inom familjen har alltid skötts riktigt, varigenom stammen blivit konsoliderad och säker. Jorus, Corsänger, Sonnen­sänger och även den i typ något olike Yngve I m.fl. har varit passande.
Comtesse tillhörde bröderna Yngve och Uno Avenberg, Alestad, Bjärsjö­lagård till 1948, då hon blev överkörd och dödad med sitt årsföl e Ruthven. Dessförinnan hade hon lämnat 4 stambokförda döttrar, av vilka Clodette 5159 f 1946 e Ruthven (se nedan) blev av betydelse.I tävlingshänseende har familjen hävdat sig väl med 31 pristagare, varav 2 i svår klass, nämligen förutom den tidigare nämnda Juanita II också hopparen Lugano f 1952 e Locarno u Tamara 4927 e Lage. Anlagen för hoppning och fälttävlan ha varit de dominerande, och endast 5 av prista­garna är dressyrhästar.

Rössis andra dotter Brilliana är ett avelssto som lämnat tio avkommor, bland annat Briard (f. 1992 e. Trofé 703) som har placeringar i medelsvår dressyr. Brillianas ett år yngre helsyster Brillian har tilldelats diplom som treåring och AB-premierades vid stambokföringen. Brillian har lämnat en odöpt hingst (f. 1990 e. Napoleon 625) som har placeringar i medelsvår dressyr.Roma Hs andra avkomma är Louisiana H 23144 (f. 1992 e. Leuthen I 825). Hon tilldelades prestationsdiplom i hoppning vid Kvalitetsbedömning och har placeringar i medelsvår hoppning. Louisiana H har lämnat sex avkommor, och 2009 tilldelades hon värdebokstav A för sina avkommors meriter. Louisiana Hs äldsta avkomma är Luxemburg H 25051 (f. 1996 e. Lux Z) som varit avelssto och lämnat fyra avkommor. Den yngsta av dessa är den godkända hingsten Etalon Lux N 1262 (f. 2009 e. Heartbreaker), som har placeringar i svår 150 hoppning.

Escoria (se ovan) förblev hos Emanuel Olsson till 1952, då hon togs ur aveln. Hon lämnade visserligen ingen stambokförd avkomma, men Emanuel Olsson anser att hon dock bör nämnas i ett verk som detta, eftersom hon var ett framstående avelssto. Hon var stor och mäktig, med livligt tempe­rament och mycket goda rörelser såväl i skritt som i trav. Hon var premierad A, erhöll Statens förärvningspremie 1951 och lämnade 11 avkomlingar, vilka alla var av god kvalitet och såldes som remonter och av vilka 3 återfinns bland pristagarna.
Av Gakendas döttrar, vilka tillsammans endast lämnade 9 stambokförda ston, blevo Gakenda III 2994 f 1935 e Index och Granada 3411 f 1939 e Largo de för familjen mest betydelsefulla.

Efter denna resumé av statsstuteriernas verksamhet och betydelse finns det all anledning att understryka den stora betydelse, som de privata stuterierna och enskilda uppfödare haft för den varmblodiga avelns utveckling och fortbestånd. Kammarherre Wolfgang von Haffners Brodda med uppfödning av orientaliskt och ostpreussiskt blod, Ölands många framgångsrika uppfödare, klokt understödda av godsägaren Wilhelm Francke, godsägare Jacob Philipsons Loddby, friherre J. Mannerheims Grenshom, agronom G. Borgmans Kungsör och framförallt det anrika Widtsköfle, uppsatt i början av 1700-talet, ha bidragit med en stor mängd för varmblodsaveln värdefulla hästar och tusentals remonter.
Dawson 442 f 1964 e Drabant, tillhör Margareta och Gusten Sturesson, Staffanstorp, Laholm, fader till 46 stambokförda ston och 3 remonter och/ eller ackordshästar. Dina förblev liksom systrarna Ella och Fanny på Flyinge. Hon dödades 1945 och hade då lämnat 10 avkomlingar, av vilka 4 blevo stambokförda ston, varav Diana 3787 f 1941 och Duenna 3977 f 1942 båda e Largo samt Dirna 4352 f 1944 e Onkel (se nedan) svarade för hennes samtliga 19 dotterdöttrar, och 1 beskällare, nämligen Nita 1261 f 1913 e Nitro u Volga e Voyant torde vara helsyster till Blondine, då även hon föddes hos Olof Persson, men eftersom Blondines moder inte finns omnämnd i stamböckerna får detta vara ett antagande. Hon förvärvades av A.J. Nilsson, Svenshög, Lund, som därefter sålde henne till Jöns Åkesson, Hyllinge, Björnstorp, hos vilken hon förblev till sin död 1934. Hon var premierad AB och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 8 såldes till remonter och 1 blev stambokfört sto, Runa 1518 RÄ III f 1922 e Ruster (se nedan). En av Nitas remonter var den gode hopparen Nalle Puh f 1928 e Tribun med segrar i medelsvår hoppning och lätt fälttävlan.Kastalia IV (se ovan) förvärvades av Gösta Hasselbom, N. Möckleby och var kvar hos honom till sin död 1956. Hon var premierad AB, erhöll avelsdiplom och lämnade 7 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter och 2 blevo stambokförda ston, varav Isabella 5251 f 1946 e Trust fick en stambokförd dotter, Kastalia 6277 f 1958 e Juan, vilken i sin tur hittills lämnat 3 avelsston, som fortfarande är i tjänst och av vilka 2 stambokförts.

Glan f 1928 e Languard xx u Alcantra 2043 e Altanter, tillhörde Flyinge, död 1935, fader till 5 stambokförda ston och ett okänt antal remonter och/eller ackordshästar,
Fendy behölls av Gunnar W. Lindhé och förblev på Gjestvang till sin död 1949. Hon var liksom modern ett utmärkt avelssto, premierad A, erövrade 2. pris på distriktslantbruksmötet i Malmö 1937, 1. pris och hederspris på lantbruksmötet i Helsingborg 1943 och 2. pris på lantbruksmötet i Lund 1945. Hon lämnade 8 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz) och 4 blevo stambokförda ston, vilka till­sammans hittills lämnat 7 avelsston, varav 6 stambokförts.Irmgard (se ovan) förvärvades av P. Malte Persson, V. Kanik, Flädie, hos vilken hon förblev till 1966, då hon dödades efter att inte ha lämnat någon avkomma de sista 4 åren. Hon var premierad A, erhöll Statens förärv­ningspremie 1960 och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 6 såldes till remonter (varav 3 exporterades till Schweiz), 1 exporterades till England, 1 såldes till Statspolisen, 1 till ridhäst och 1 blev stambokfört sto, Irmelina 5940 f 1955 e Varolio (se nedan). Familj 47; Yvy – eller Kungshults -familjen. Den skicklige djurmannen E. Hallgren, Hallgården, Kungshult hade 1938 beställt Yvy 4980 som föl från uppfödaren Nils Eriksson, S. Munkarp, Kungshult. Yvy 4980 beredde sin ägare mycket glädje, dels utförde hon alla körslor på gården och dels var hon dräktig 18 år i följd och gav livet åt 15 föl, ett år kastade hon och vid två tillfällen dog fölen. Hon hade endast tre kända generationer i stamtavlan: Yvon – Alderath – Jauer. Schwablisosonen Yvon var född hos Christen Andersson, S. Sandby och inköptes som föl till Flyinge. Yvon förde övervägande hannoveranskt blod. Alderath föddes i Hannover och kom som 2,5-åring till Flyinge. Han har förärvt skimmelfärgen i familjen. Jauer var född i Ostpreussen och importerades som föl till Flyinge. Alla tre hingstarna lämnade vardera två beskällare och åtskilliga avelsston. Den mest bemärkte avelshingsten var Jauersonen Jafet 114. Frejafamiljen kan uppvisa förärvningssäkra, fruktsamma ston med lång livslängd och av mycket god typ. Familjen kan redovisa 35 stambokförda ston, varav sexton är verksamma i aveln 1977. Antalet pristagare vid offentliga tävlingar är hittills tjugo. Familjen var tidigare knuten till Kristianstads län men är nu på frammarsch inom hela avelsområdet.I Doriettes långa avkommelista hittar vi sedan Axón (f. 1987 e. Pontus 497) som har varit i finalhäst i Breeders Trophy som sexåring och har därefter placeringar i Intermediaire I dressyr. Hans ett år yngre syster är Axiome 20064 (f. 1988 e. Pontus 497), ett sto som fått diplom som treåring och deltagit vid riksutställningen 1991 på Elmia. Hon har också belönats med prestationsdiplom vid Kvalitetsbedömning. Axiome lämnade fem avkommor, där Obelix (f. 2003 e. Blue Hors Hertug) varit aktiv på tävlingsbanorna och har placeringar i medelsvår dressyr.

Sonja behölls av Thure Nordborg och visade sig vara ett ytterst värdefullt avelssto. Hon var premierad A, erhöll Statens förärvningspremie 1948 och lämnade fram till 1955, då hon dog, 14 avkomlingar, av vilka 7 såldes till remonter (varav 1 exporterades till Schweiz) och 6 blevo stambokförda ston. Av dessa blev det Inga-Lill 3883 f 1939 e Ingiald och Pergola 4675 f 1942 e Pergamon, som skulle komma att svara för fa­miljens vidare utveckling medan Percy 4887 f 1945 e Pergamon blev en be­tydelsefull hingstmoder.Fia förblev hos Alfred Persson till sin död 1919 och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 5 såldes till remonter men endast 1 behölls som avelssto, Gowia 1699 f 1915 e Gower xx. En av avkomlingarna var segraren i fälttävlan vid OS i Antwerpen 1920 Germania f 1909 e Hohenzollern. Minerva (se ovan), som var premierad A, förblev hos Mary Stephens t o m 1969, då hon förvärvades av Ture Andersson, Sätaröd, Tollarp. Hon har enligt tillgängliga stamboksuppgifter fram till 1972 lämnat 14 avkomlingar, av vilka 1 sålts till remont, 4 till ridhästar, 1 exporterats till USA (Hellos f 1957 e Jagar ox, pristagare i svår dressyr) och 4 blivit alltjämt i tjänst varande stambokförda ston, av vilka Diemitra 6949 f 1962 e Dietmar hittills lämnat 2 stambokförda döttrar. Familjen fick ett starkt och utvecklande fäste i Hästared vid Varberg, på Runeberg vid Grimeton och hos Yngve Franzen i Nybro. Ett 65-tal fölston har genom åren stambokförts och även sporten har försetts med några framgångsrika individer med placeringar i Svår klass, som Garcia i dressyr och Vayom i hoppning.

Arbetet med denna familj påbörjades så smått redan vid förra tillfället, 2000-2006, då 19 nya stofamiljer togs fram. Av olika anledningar blev arbetet aldrig slutfört, men nu finns det gott och väl material för att kalla detta en ny stofamilj. Arabella-familjen är en stofamilj som under åren producerat många tävlingshästar. I dagsläget innehåller familjen drygt 500 medlemmar, vilket gör den till en av de större bland de nyare familjerna.

Solid f 1917 e Lorius, tillhörde Flyinge, dödad 1936, fader till hingstarna Alster f 1922 u Vesta 1278 e Washington, Centner f 1924 u Zarara 1740 e Commendeur och Original (2) 187 f 1936 u Ramona 2405 e Rankendorf, 9 stambokförda ston och ett obekant antal remonter och eller ackordshästar, och
Utvecklingen av svensk hästavel har varit enorm sedan de första texterna publicerades 1976. Dessa stofamiljer byggde till viss del på tävlande hästar, och i Stig Fachts förord framgår att 3495 hästar har placeringar och 412 har tävlat i svår klass. Det har inte gått att få fram någon siffra från Svenska Ridsportförbundet om hur motsvarande siffror ser ut idag, men det rör sig om ett betydligt större antal, vilket gör att underlaget för en uppdatering och genomgång är enormt. Vissa av våra stofamiljer har haft en framgångsrik utvecklingskurva de senaste decennierna, medan det för vissa varit tvärtom, det finns till och med familjer som inte längre är aktiva.

Av Judits döttrar blevo Nadja 3953 f 1940 e Nigro, Nadetscha 4087 f 1941 e Nigro och speciellt Eroica 4682 f 1944 e Eros av betydelse för familjens vidare utveckling.
Monica, som förvärvades av R. Rausing, Simonstorps säteri, Blentarp, motsvarade väl inte riktigt förväntningarna och försvann ur aveln 1951. Hon hade då lämnat 3 avkomlingar, av vilka Fleur 5529 f 1947 e Janus (se nedan) genom sina döttrar kom att få mycket stor betydelse för familjens utveckling och fortbestånd.Ceid (se ovan) var kvar på Hjälmaröd till 1940, då hon dog. Hon läm­nade endast 4 avkomlingar, av vilka 2 såldes till remonter och 1 blev stambokfört sto, Ceida 3461 f 1937 e Hubertus (se nedan).De var inte enäggstvillingar och följaktligen inte genetiskt lika, men trots detta var de bortsett från olikheterna i färg och temperament mycket lika varandra till exteriören. De var torra, korrekta, gracila utan att vara klena och hade eleganta rörelser och fin hållning. Båda, men kanske i synnerhet Ulania, hade visst tycke av oriental. Humania var brun men Ulania skimmel, vilket på den tiden var ganska ovanligt i Sverige. Båda tvillingarna var livaktiga, men Ulania var direkt sprallig dock utan att någonsin vara elak eller oregerlig. Humania blev under sina sista år något envis och lynnig, och om hon fick en ryttare, som hon ansåg sig kunna rå på, så försökte hon utnyttja detta – och lyckades också ibland med det!

Percy behölls också av Thure Nordborg. Hon var premierad A och erhöll avelsdiplom men infriade inte heller förväntningarna. Hon gick gall sammanlagt 4 gånger, och sedan hon 1958 kastat dödades hon. Hon hade då lämnat 5 avkomlingar, av vilka 1 blev beskällare, nämligen den utmärkte
1963 års hästutredning ledde emellertid till att Ridfrämjandet 1965 överfördes till Handelsdepartementet, vilket medförde ökade statliga anslag, förbättrad statlig kreditgaranti för inköp av lektionshästar och en ökad status i allmänhet. 1970 överfördes emellertid Ridfrämjandet anslagsmässigt till Jordbruksdepartementet.

Maratta xx har också lämnat Matti xx 7000 (f. 1960 e. Slide On xx) som liksom sin två år äldre syster varit verksam inom varmblodsaveln. Matti lämnade åtta avkommor och tilldelades värdebokstav A. Hennes äldsta avkomma är Malou 7831 (f. 1966, död 1982 e. Obelisk 394) som lämnat sonen Manito (f. 1972 e. Niarchos 391). Manito har placeringar i medelsvår hoppning. Matti har också lämnat stoet Monia 11049 (f. 1971 e. Niarchos) som endast lämnat en avkomma, Heroica 17769 (f. 1977 e. Hertigen 505). Heroica är moder till Love Me Do (f. 1990 e. Sankt Gotthard 682) som tilldelats prestationsdiplom i hoppning vid Kvalitetsbedömning.
En gren som också kan betecknas som originalgren från Henkelstorp är den med Henriette 6121 e. Heinfried som mor och där Tokajer 240 blev fader till Tokette 6739 med diplom och I pris vid Mila 1964 och A-premierad. Blev mor till Sonora 8689 e. Sombrero 411, Valkyria 9160 e. Unikum 429 och Tamara 10398 e. Unikum 429 men som dog relativt ung. Sonora nådde också goda placeringar i Medelsvår hoppning och blev också mor till tre utmärkta fölston.Av Donnas döttrar kommo Cleo 1759 f 1918 e Couleur, Altea 1825 f 1920 och Triessa 2074 f 1925 e Tribun (se nedan) att betyda mycket för familjens utveckling och fortbestånd.

Lage 142 f 1933 e Ruster, tillhörde Strömsholm till 1939 och därefter Flyinge, dödad 1951, fader till hingsten Tagetes (34) 234 f 1940 u Erbfrau 1695 e Erbfeind x, 20 stambokförda ston och 86 remonter och/eller ackordshästar,
Triola (se ovan) förblev hos Nils Månsson till 1947, då hon dödades efter att ha gått gall 3 år i rad. Hon var premierad A, erövrade hederspris i Malmö 1929 och 1930, erhöll Statens förärvningspremie 1947 och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 7 såldes till remonter, 1 till ridhäst och 3 blevo stambokförda ston, vilka tillsammans endast lämnade 2 stambokförda döttrar, av vilka Trissi 4574 f 1944 e Eros genom dottern Odina 5888 f 1955 e Odeon hittills bidragit till familjens utveckling genom en stambokförd dotter.Nedra (se ovan), som sålts till remont, förvärvades av Nils Andersson, Vombs Norregård, Veberöd, hos vilken hon lämnade dottern Aldea 2603 f 1931 e Alderath, varefter hon återköptes till remont. Aldea lämnade 4 stambokförda ston, varav 1 lämnade en icke stambokförd dotter, Denna i sin tur fick en stambokförd dotter, vilken dock tagits ur aveln utan att ha läm­nat någon att föra familjen vidare.Sileene, som var ett långlinjigt, ädelt sto med goda rörelser, förblev på Flyinge till sin död 1936 och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 2 såldes till remonter, 1 blev stambokfört sto, Jenny 2472 f 1931 e Eros och 1 beskällare, nämligen den utmärkte

Av familjens 93 medlemmar är 45 alltjämt i tjänst, vilket innebär dels att familjens fortbestånd är säkert tryggat, dels också att man kan förvänta sig ytterligare tillskott av goda tävlingshästar från denna först­klassiga familj.
Andra avkomman till Bandra är Babette xx (f. 1959 e. Hurricane xx). Babette har lämnat åtta fullblodsavkommor. Baderna xx (f. 1968 e. Moderne xx) är en av dessa avkommor och det är från henne som familjens mest framgångsrika gren kommer. Baderna ägdes av Kristina Larsson, Rottneros, och lämnade tre avkommor. Den äldsta, Pina Colada 25169 (f. 1988 e. Bayard 607) tilldelades diplom som treåring och har placeringar i medelsvår hoppning. Pina Colada har lämnat fyra avkommor med Kristina Larsson som uppfödare och sedan ytterligare två i Stall SÅB KBs regi. Lolipop Flip (f. 2002 e. So What 908) har placeringar i medelsvår hoppning och hon har även lämnat två avkommor. Candy Flip (f. 2006 e. For Feeling 1069) har tilldelats diplom och 9-9 i hoppbetyg. Candy Flip tävlas nu av Isabelle och Jens Fredricson och har placeringar i 150 hoppning. Lollipop Flip betäcktes 2017 med Crusader Ice 1357 och avkomman Fizzypop Flip är en kombination av två intressanta, framgångsrika blodslinjer, vilket bådar gott inför framtiden. Pina Colada har också lämnat de två helsyskonen efter Robin Z 723, Sundance Flip (f. 2003) och Survivor Flip (f. 2004). Sundance Flip har hoppdiplom från unghästtest och båda två har placerat sig i medelsvår hoppning.Beträffande familjens betydelse för tävlingss
porten ligger den givetvis antalsmässigt långt före alla andra familjer med sina 153 pristagare, varav 11 i svår klass, men ser man antalet procentuellt i förhållande till antalet medlemmar i familjen och enbart hänfört till den period undersök­ningen gäller, d v s åren 1935-1975, så kommer den först på 20, plats. Men även här måste påpekas, att beräkningen kan vara missvisande, eftersom SLRC:s tävlingsresultat icke kunnat inräknas. Av de elva pristagarna i svår klass är Casanova, Gaspari och Maczett redan nämnda (Piaff och Sabel ha inga tävlingsresultat under den tid undersökningen omfattar) och de övriga är Bob f 1932 e Schotte u Constance 1070 e Roe O’Neill xx (såväl hoppning som fälttävlan) samt hopparna Cadeau f 1924 e Corsänger u Eltona 1063 RX III, Sisu f 1935 e Eros u Tea 214 e Tribun (även fälttävlan), Paver f 1949 e Papaver u Laila 3925 e Shon Maclean xx, Go-Go f 1961 e Tokajer u Naidu I 4819 e Lux, Ta-Ta f 1935 e Ebonit u Signe 2171 e Sixtus (även fälttävlan), Sisu II f 1953 e Donau u Sibylla 2514 e Dante och Volontaire f 1963 e Barbarossa u Fokkina 5978 e Fokker. Bland de många pristagarna finns givetvis ett mycket stort antal i medelsvår klass företrädesvis hoppning. Om de senare följande redogörelserna för de numrerade familjerna i vissa fall kan förefalla att vara en smula ”magra” på informationer, så beror det dels på bristan på litteratur ifråga om varmblodsaveln, dels på det förhållandet att bortemot 60 % av de uppfödare, som tillskrivits med begäran om upplysningar rörande deras egen uppfödning, icke svarat på mina förfrågningar trots påstötningar i ett flertal fall. Desto tacksammare är jag gentemot de uppfödare, som-i ett flertal fall på ett utförligt och briljant sätt-lämnat upplysningar och fotografier till detta verk, som på grund av sin karaktär tyvärr kanske ofta är en torr läsning. Äldst av Costa Rica Hs avkommor är stoet Las Vegas H 26522 (f. 1999 e. Leuthen I 825). Hon i sin tur har bland annat lämnat Cuzco T (f. 2009 e. Cosmeo), som deltagit i både Scandinavian Open och Breeders Trophy, samt startat internationellt i 130-klasser som sexåring. Costa Rica H har också lämnat stoet Casina H 29112 (f. 2000 e. Cortez 679). Casina H har lämnat tre avkommor, alla uppfödda av Nils-Gunnar Hansson på Askö Stuteri. Halvbröderna Cornelis Q (f. 2007 e. Carland 1113) och Colbert Q (f. 2009 e. Cyrano de Bergerac 1156) har båda två placeringar i 130 hoppning. Costa Rica H är moder till två godkända hingstar. Äldst av dessa är Ronaldinho H 1109 (f. 2002 e. Robin Z 723) som också har placeringar i medelsvår hoppning. Under de tolv år han verkat i aveln har han hittills lämnat drygt hundra avkommor.

Dorias äldsta dotter Little One har två avkommor registrerade under sig. Peggy 8937 (f. 1966 e. Pegasus 424) är den äldsta av dessa två och även den som varit mest verksam inom aveln. Hon lämnade nio avkommor och blev A-premierad. Sonen Chivas Regal (f. 1973 e. Presto xx) belönades med diplom vid Kvalitetsbedömningen och har senare tävlingsmeriter i medelsvår hoppning.Lona som förblev hos Nils Olsson till 1944, då hon dödades, premie­rades A och lämnade 12 avkomlingar, av vilka 6 såldes till remonter, 1 till ridhäst och 3 blevo stambokförda ston, varav endast Branta 2494 f 1931 e Trakehnerehingsten Brand lämnade stambokförd avkomma.

Donna (se ovan) förblev hos John Abrahamsson på Bjärby till 1952, då hon synbarligen togs ur aveln. Hon var premierad A, erhöll Statens förärvningspremie 1949 och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 4 såldes till remonter, 3 blevo stambokförda ston, varav Anita 3928 f 1940 e Ammonit (se nedan) var den enda, som lämnade stambokförd avkomma, och 1 beskällare, nämligenLoriana (se ovan) behölls också av Nils Jacobsson. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom och lämnade 14 avkomlingar, av vilka 4 hingstföl såldes till Flyinge, där samtliga dock blev utslagna, 6 såldes till remonter och 2 blevo stambokförda ston, Flora 2737 f 1933 e Florett och Opalla 4005 f 1940 e Opal (se nedan).

Zorina tillhörde Mårten Ohlsson, Hammarshus, Kristianstad t o m 1964, då hon såldes till Margareta Nordgren, Månstorp, Äsperöd. Hon var inte något lyckat avelssto och lämnade endast 1 levande föl, dottern Jacqueline 7002 f 1961 e Juan (se nedan).Rusé (se ovan) har kunnat spåras tack vare välvilliga upplysningar av godsägare Adolf Wilner, Möllstorp. Hon föddes hos Anders Nilsson, Lödde­köpinge nr 8, föddes upp av Gunnar Henriksson, Örtofta och inköptes som 3-åring av Bernhard Wilner, Möllstorp, som 1943 sålde henne till Sten Hummerhielm, Casimirsborg, Gamleby, där hon dödades samma år. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom och lämnade 11 avkomlingar, av vilka 4 såldes till remonter och 3 blevo stambokförda ston, varav Rusette 2773 f 1933 e Gaumen och Rosita 4467 f 1943 e Nigro (se nedan) blevo av stor betydelse. Däremot blev den tredje dottern, Rusé 1 4082 f 1941 e Haffner, efter att ha lämnat en remont, som exporterades till Schweiz, själv exporterad som avelssto till det polska statsstuteriet.

Similar Posts