Engelska åk 5

Readtheory är ett bra komplement till den övriga undervisningen. Som lärare kan man till exempel avsätta ca 15-20 minuter i veckan/lektion då alla arbetar med Readtheory men eleverna kan förstås arbeta med texterna så fort de känner att de klara med lektionens uppgifter.Readworks fungerar på ett liknande sätt som Readtheory, med skillnaden att du som lärare väljer ut vilka uppgifter du vill dela med dina grupper. Man kan förstås skapa olika grupper beroende på hur mycket engelska eleverna kan och skicka ut olika uppgifter till olika grupper. På så vis utmanas eleverna på den nivå de befinner sig. Newsela – en (snygg!) sida med nyhetsartiklar på olika nivåer. Läraren skapar klasser/grupper och delar ut artiklar på olika nivåer till eleverna. Eleverna skapar konto och går med lärarens klass. Litegrann som Readworks. British Council Teens – här finns massor av material att ta del av, till exempel kan man välja texter att arbeta med på fyra olika nivåer (A1, A2, B1 och B2).

Nyheter från den engelskspråkiga världen presenteras på lätt engelska. UR:s radioprogram Newsreel finns på två olika svårighetsnivåer (åk 7-9 eller 4-6) med tillhörande arbetsblad. På den här länken hittar du både ”vanliga” Newsreel (åk 7-9) och om du skrollar ner lite på sidan även Newsreel Easy (4-6).

Breaking News English är en samlingssida för nyheter på engelska på sju (!) olika nivåer (elementary till advanced). Nya lektioner dyker upp varannan dag och alla baseras på vad som händer i världen just nu. Alla lektioner finns att arbeta med antingen digitalt eller att skriva ut i PDF-format. Online finns ca 30 olika quizzer kopplade till varje lektion. Man kan även lyssna på lektionerna i fem olika hastigheter (slow till fast).
För Level 2 (orange) förväntas en språklig kännedom som svarar till att eleven lärt sig engelska i 4-5 år. Mängden text, meningarnas uppbyggnad och antalet främmande ord är några av de främsta skillnaderna mellan ”Level 2” och ”Level 3”.Level 1 (grön) är den lägsta nivån och motsvarar att eleven lärt sig engelska under tre år. Hur mycket engelska du lärt dig efter 3 år kan naturligtvis variera. Här fokuseras det på att använda korta och i största möjliga mån ljudräta ord samt ord som hör till de 3000 oftast använda orden. De specifika detaljer som finns på ”Level 2” och ”Level 3” finns inte med på ”Level 1”. Dock är det fokus på att upprepa samma ämnesord på alla tre nivåer och enskilda meningar känns igen.

För varje rätt svar donerar Free Rice 20 riskorn till behövande genom FNs World Food Programme. Välj mellan olika ämne, till exempel English Vocabulary, English Grammar eller SAT Preparation. Alla startar på nivå 1 men man levlar upp rätt snabbt när man svarar rätt på frågorna som dyker upp. Logga in med eget konto eller skapa ett klasskonto och spela mot andra!
Här tänkte jag försöka samla specifika digitala resurser som kan användas i engelskundervisningen i de grupper där man har lite extra behov av att förse eleverna med mer individanpassade övningar på olika nivåer. Den här sidan är alltså ett komplement till den ”stora” länksamlingen för engelska som du hittar i menyraden under ”Länksamlingar” högst upp på den här sidan. Där hittar du också en länksamling över digitala verktyg.Skapa eget konto på Quizlet och skapa egna ”sets” som innehåller de ord som du vill lära dig. Eller varför inte söka på andras via sökrutan? Det finns massor av ordset upplagda av både lärare och elever. Din lärare kanske kommer att länka till olika övningar men för dig som verkligen vill lära dig rekommenderar jag att du skapar ett eget konto och sparar på ord som du snappar upp när du läser och lyssnar under (och kanske till och med utanför?) lektionstid. Quizlet fungerar fint i webbläsaren men finns även som att ladda ner som app här. Läs mer om hur Quizlet fungerar i det här blogginlägget. LyricsTraining – lyssna på låten och fyll i orden som saknas! Nivåanpassa genom att välja ”Game mode” – Beginner (10% av orden i texten slumpas bort), Intermediate (25%), Advanced (50%) eller Expert (100%!). Prova er fram för att hitta den nivå som passar bäst. Det kan förstås variera mellan olika låtar och/eller språk (kan förstås även användas i moderna språk). Läs mer i det här blogginlägget! In-English-Please.se är ett digitalt läromedel i engelska för årskurs 3-9 med texter och uppgifter på olika nivåer. Testa ett provabonnemang i 14 dagar innan du bestämmer dig för om det är något för dig och dina elever.Med Readtheory kan man arbeta med läsförståelse på den nivå där man befinner sig. Systemet känner av utvecklingen och genererar texter och uppgifter som utmanar på rätt nivå. När man blir bättre får man svårare uppgifter. News in Levels – här finns samma nyhetsartikel på tre olika nivåer med tillhörande ljud. TIdigare fanns här även möjlighet att chatta och tala med andra engelsktalande studenter men… Det första som händer när man loggar in på Readtheory (med inloggningsuppgifter som läraren förser en med) är att man gör ett så kallat ”pretest” – en slags diagnos för placeras på rätt nivå i systemet. När testet är gjort får man läsuppgifter på den nivå man befinner sig på. Elev och lärare kan följa utvecklingen och se hur många uppgifter som gjorts och hur det går för eleven. Man får poäng och kan ”levla upp” beroende på hur många uppgifter man gör och hur det går.

Textbook, i kombination med lärarwebben,är alltid utgångspunkten för din undervisning. Textbook innehåller sex kapitel med olika teman. I varje kapitel får dina elever möta tre texter. Main text – en rikligt illustrerad skönlitterär text. Linked text 1 och 2 – specialskrivna texter utifrån kapitlets tema. I textbook presen-teras två grammatik-moment per kapitel. I varje kapitel finns också en dialog med uttryck, så kallade chunks, en modelltext för skrivande samt en sida med uppgifter som knyter ihop arbetet med kapitlet – Wrap it up!
De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar av elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Uppgifterna i materialet påminner om de uppgifter som finns i nationella proven. Under sommaren kan det ta lite längre tid än vanligt att få svar på vissa frågor om konton, inloggningar och innehåll i bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Det nationella diagnosmaterialet syftar till att vara underlag och stöd för lärares kontinuerliga bedömning av elevers språkliga kompetens i engelska. Det ska kunna användas flexibelt under elevernas sex första år i skolan.Det här diagnosmaterialet kan du som lärare använda under elevens första år i grundskolan. Materialet innehåller uppgifter som riktar sig dels till yngre elever, dels till lite äldre elever. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva. Pedagogiskt stöd och komplement till de nationella proven. Ger stöd vid bedömningen av förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier. Så behöver det verkligen inte vara! Eftersom många av utbildningarna med lägre antagningspoäng oftast har haft färre sökande kan behovet av den kompetensen vara hög ute på arbetsmarknaden. Antagningspoängen speglar alltså inte nödvändigtvis lönen.

Även om det kan kännas tungt att komma igång med träningen så kan vi lova att det är värt det! Du blir både gladare, friskare, piggare och orkar mer. Ett vinnande koncept eller hur? Det behöver inte heller vara svårt och tungt att komma igång, här är våra bästa tips på hur träningen blir en bra och rolig vana!
Antagningsgränserna till olika högskoleprogram och kurser styrs av hur många som faktiskt söker. Det gör att det är lägre antagningspoäng till de utbildningar som inte är lika populära. Antagningspoängen kan variera och vissa program och kurser kan vara lättare att komma in på än andra. Det gäller även för de olika högskolorna och universiteten.
Att skriva högskoleprovet är ett bra alternativ för dig som har siktet på en utbildning med lite högre antagningspoäng. Om du söker in med högskoleprovet hamnar du i en annan urvalsgrupp där dina poäng avgör om du kommer in eller inte.

Det finns även andra faktorer som påverkar hur enkelt det är att komma in på en utbildning. Till exempel spelar det roll hur många utbildningsplatser som finns på den utbildning du tänkt söka.
Vad som räknas som ett bra meritvärde beror helt och hållet på vilken utbildning du är intresserad av. Om dina meritpoäng verkar räcka för utbildningen du vill läsa kan det räknas som ett bra meritvärde för dig. Som mest kan du ha 20.0 poäng och med meritpoäng upp till 22.5. Meritpoäng är poäng som du kan få om du läst vissa specifika kurser på gymnasiet, till exempel matematik och moderna språk.Handelshögskolan i Stockholm är Nordens främsta handelshögskola med starka band till både näringsliv och andra universitet. Som en relativt liten skola med ca 1800 studenter läggs fokus på individen och personlig utveckling. Läs mer om din framtida högskola här!Är du sugen på att börja studera men är rädd att poängen från gymnasiet inte räcker till? Ingen anledning till oro! Det finns många utbildningar som har lägre antagningspoäng och som därför är lättare att komma in på. Vi har gjort en lista med fem spännande utbildningar som har låg antagningspoäng.

Du behöver ett godkänt betyg i Engelska 5 för att få gymnasieexamen så det är viktigt att du tar upp dina svårigheter med din lärare i engelska så att du får hjälp. Skulle du inte klara det så kan du läsa kursen på nytt på Komvux.Med ett strukturerat, lättöverskådligt och heltäckande läromedel kan du tryggt sätta igång med din undervisning och lita på att det centrala innehållet är i fokus. Genom tydliga instruktioner, varierade övningar och mängder av extrauppgifter kan du lätt anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar.

I årskurs 5 är eleverna ofta vana användare av engelska. Unga är idag flitiga informationssökare och använder mycket engelska i sin vardag, inte sällan utan att de lägger märke till det. Den senare tidens utveckling mot en digitaliserad och internationell värld ställer höga krav på ett läromedels innehåll och utformning. Ett autentiskt och varierat innehåll är grundläggande för att engagera och stimulera åldersgruppen.

Vad händer om man inte får godkänt i engelska 5?
Du behöver ett godkänt betyg i Engelska 5 för att få gymnasieexamen så det är viktigt att du tar upp dina svårigheter med din lärare i engelska så att du får hjälp. Skulle du inte klara det så kan du läsa kursen på nytt på Komvux.
Eleverna i mellanstadiet kan ofta ha vitt skilda bakgrunder och erfarenhet av engelskundervisning. Det är inte ovanligt att nivåerna är väldigt spridda. Då behövs en stadig grund att stå på för att snabbt kunna skaffa sig en överblick och medvetenhet kring elevernas kunskaper och förmågor i engelska.

Ta del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022 innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen och om de generella ändringarna som finns i alla kursplaner.
Kriterierna kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

Vad är det för skillnad på engelska 5 och 6?
Engelska 5 ingår i alla gymnasieprogram och är ett krav för att få gymnasieexamen och högskolebehörighet, medan Engelska 6 ingår i alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Går du ett yrkesförberedande program kan du välja till Engelska 6 & 7 om du har intresset, men det är inget måste.
Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Ändringarna har olika tyngd och karaktär. Håll fokus på kursplanen som en ny helhet och på vad de huvudsakliga ändringarna i ämnet innebär.Specialskolan − kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i engelska i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.Arbetet med att sätta sig in i kursplan och kommentarmaterial är bra att göra tillsammans med ämneskollegor. Det är en fördel att arbeta i grupper som leds av en samtalsledare antingen i fysiska eller digitala träffar, men ni kan också arbeta på andra sätt.Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:
Kriterierna kan inte på egen hand säga tillräckligt utan du som lärare måste alltid läsa och tolka dem i relation till syftet, det centrala innehållet och den undervisning som bedrivits.Det viktigaste är att läsa kursplanen som en ny helhet. Ändringarna har olika tyngd och karaktär och det skulle bli ett svårläst dokument om alla ändringar markerades.

Hur mycket merit ger engelska 5?
Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng. Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.
Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.Specialskolan − kursplan i engelska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta innehåll har flyttats till det centrala innehållet, så att själva bearbetningen fortfarande ska vara en del av undervisningen men inte behöver bedömas specifikt. Att bearbeta och förbättra framställningar kan man lära sig mycket av. Elever som nått långt i sin kunskapsutveckling behöver kanske inte göra så stora förbättringar, och då finns det risk för att en bedömning av hur mycket framställningen har förbättrats får för stor inverkan på elevens betyg.
Många språklärare har uttryckt att de skulle föredra att det står uppdelat eftersom man oftast bedömer detta separat från varandra. Det är ett sätt att göra mer ämnesanpassade betygskriterier och även ett sätt att underlätta vid bedömningen eftersom det blir tydligare för både eleven och läraren.Kriterierna är mindre omfattande och detaljerade för att göra det lättare för dig som lärare att ha ett brett och varierat underlag när du bedömer elevernas kunskaper. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Jämför specialskolans kursplaner i engelska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lspec22−Lspec11) Pdf, 620 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 620 kB)I serien Läroplanerna i fokus hittar ni filmade föreläsningar med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Till varje föreläsning finns det frågor som ni kan använda i era kollegiala diskussioner.

Jämför specialskolans kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lspec22−Lspec11) Pdf, 502 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 502 kB) Om ni vill fördjupa er i frågor som rör bedömning och språk kan följande material vara av intresse. Exemplen i materialet handlar om moderna språk, men innehållet är relevant även för ämnet engelska. Det är fortfarande viktigt att ta upp strategier i undervisningen och därför står de kvar i det centrala innehållet. Strategierna för lyssnande och läsning finns däremot inte i betygskriterierna eftersom dessa strategier oftast inte visar sig så tydligt att de kan bedömas. Strategierna för interaktion är lättare att få syn på än strategier för lyssnande och läsning och därför lättare att bedöma. Strategierna för interaktion ska bedömas som en integrerad del av elevens interaktion på engelska.

På gymnasiet finns tre olika steg på engelskakurser: 5, 6 & 7. Engelska 5 ingår i alla gymnasieprogram och är ett krav för att få gymnasieexamen och högskolebehörighet, medan Engelska 6 ingår i alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Går du ett yrkesförberedande program kan du välja till Engelska 6 & 7 om du har intresset, men det är inget måste. Går du ett högskoleförberedande kan du välja till Engelska 7.
Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad bild av originaldokumentet. Du kan också skicka in en kopia med post. Vi kommer att verifiera ditt resultat, vilket innebär att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer.Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning, men det beror på vilken nivå av engelska du har studerat. Du behöver skicka in rätt dokument från din gymnasieutbildning för att räknas som behörig på grundnivå till universitets- och högskoleutbildningar i Sverige.

Du kan visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment certificates. Nedan ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.
Du som har en utländsk gymnasieutbildning behöver den svenska gymnasiekursen Engelska 6 med lägst betyget E för att uppfylla grundläggande behörighet. Det finns också andra sätt att bli behörig.

Du måste ladda upp eller skicka in en kopia av ditt IELTS Academic Test Report Form till Antagningsservice. Vi kommer att verifiera ditt resultat, vilket innebär att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer.
Vi kommer att verifiera ditt resultat, vilket innebär att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer. För att testet ska gå att verifiera får det inte vara äldre än två år.

Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på Antagning.se måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.
Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Det betyder att du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver komplettera.Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen. Observera att om ditt utlåtande är från tiden före 1 juli 2013 så innehåller det en formulering som inte längre gäller – du kan inte få grundläggande behörighet i engelska genom att styrka att du har läst engelska i årskurs 5–8.

Uppgifter avsedda att ge eleven stöd för reflektion kring den egna inställningen till ämnet, den egna språkinlärningen och förmågan etc. samt en modell för kamratbedömning.

Avsikten är att diagnosmaterialet En 1-6 ska fungera som ett integrerat inslag i lärande- och undervisningsprocessen och att det ska kunna användas relativt fritt i arbetet under tiden från årskurs 1 till årskurs 6. En rekommendation är emellertid att man väljer ur materialet på ett sådant sätt att bilden av enskilda elevers språkfärdighetsprofiler blir så fullständig som möjligt.
Engelska 1-6 är ett nationellt diagnosmaterial som grundar sig på kursplanen i engelska i Lgr11. Materialet ska kunna användas fortlöpande i årskurs 1-6.En central del av bedömningen är i vad mån eleven kan förstå olika typer av engelska och uttrycka sig på ett begripligt sätt men väsentligt är också att strategier av olika slag kartläggs och analyseras. Eleverna ska svara på engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som förstaspråk.

Kunskapsprofilen ger lärare och elev möjlighet att reflektera över elevens starka och svaga sidor i engelska. Den kan också vara ett stöd vid den gemensamma planeringen av det fortsatta arbetet.

Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 1-6. I häftet Lärarinformation återfinns Kunskapsprofilen på s. 106-107, Dokumentationsbladen på s. 108-111 och Bedömningsunderlagen på s. 112 och 113.
Materialet är skyddat av lösenord på Skolverkets hemsida. När materialet skrivs ut och kopieras är det viktigt att det förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs.

Det som eleverna ger uttryck för i de reflektiva delarna är tänkt att ligga till grund för kontinuerliga samtal, med hela gruppen och med enskilda elever, om språkinlärning, elevens eget ansvar, uppfattning om egen förmåga samt planering av de fortsatta studierna. I lärarmaterialets Kunskapsprofil kan en beskrivning och sammanfattning av elevens starka och svaga sidor i engelska göras. Elevernas resultat på olika delar av diagnosmaterialet En 1-6, elevens egen bedömning och lärarens kontinuerliga iakttagelser av elevens förmåga och behov inkluderas i denna profil som med fördel kan användas vid utvecklingssamtal, upprättande av individuella utvecklingsplaner etc.
Diagnosmaterialet finns tillgängligt på Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd. Om du som lärare vill ha tillgång till material som du undervisar i och som är skyddat, så måste din rektor först ge dig åtkomst. Sedan loggar du in med e-legitimation Mobilt BankID. Se instruktioner på Skolverkets hemsida.Ambitionen är att materialet ska bidra till en så bred beskrivning som möjligt av varje elevs starka och svaga sidor i engelska, så att lärare och eleven tillsammans kan planera elevens lärande på ett relevant och ändamålsenligt sätt. Tillsammans kan lärare och elever också planera den fortsatta undervisningen i den aktuella gruppen utifrån den information som framkommit i samband med användningen av materialet.

Är 10 Merit bra?
Vad är ett bra meritvärde? Vad som räknas som ett bra meritvärde beror helt och hållet på vilken utbildning du är intresserad av. Om dina meritpoäng verkar räcka för utbildningen du vill läsa kan det räknas som ett bra meritvärde för dig. Som mest kan du ha 20.0 poäng och med meritpoäng upp till 22.5.
Bedömningen av elevernas svar görs först och främst kvalitativt, vilket innebär att en analys görs av det eleverna producerat, oavsett om detta är bra eller dåligt, rätt eller fel. Avsikten är att kartlägga så mycket som möjligt av elevernas individuella språkförmåga och behov, och utifrån detta syfte måste svaren analyseras och bedömas snarare än bara rättas. Vid analysen av elevernas fel bör en distinktion göras mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, det vill säga mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.Kamratbedömningsdelen kan ge eleverna möjlighet att genom andras bedömning och efterföljande samtal få insikt om vad de kan och vad de behöver utveckla, samtidigt som de själva får möjlighet att observera och värdera andras språk och innehåll på ett reflekterande sätt och ge respons. De båda Bedömningsunderlagen för muntlig respektive skriftlig produktion ger, med sina bedömningsfaktorer, ett stöd i arbetet då läraren lyssnar och bedömer ett elevsamtal, respektive läser och bedömer en elevtext. En 1-6 består av ett omfattande lärarmaterial samt ett antal, innehållsligt och svårighetsmässigt olika, uppgiftsdelar som fokuserar elevernas produktiva, interaktiva, receptiva samt reflektiva förmågor.Övningarna kartlägger om eleverna i åk 5 är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Kartläggningen kan också med fördel användas inför utvecklingssamtal och elevens individuella utvecklingsplan. Tummen upp! Engelska kartläggning åk 5 ger övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6 och som utvecklar de ämnesspecifika förmågorna. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Längst bak i häftet finns en översikt som ger en samlad bild av delar ur det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22. Exempel 1: Om du söker till sjuksköterskeutbildningen, som kräver Matematik 2 för behörighet, kan du få meritpoäng för kurserna Matematik 3, Matematik 4, Matematik 5 och Matematik specialisering.Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet. Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (A – E) i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärde. Utökade kurser och kompletterade kurser läggs då till utöver dina kurser i examen. Läs på den här sidan vilka kurser du ska ha läst för att få meritpoäng.

Är engelska 5 Engelska A?
Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A för behörighet.
Om du söker till en utbildning som har förkunskapskrav i matematik kan du bara få meritpoäng för kurser som ligger på en högre nivå än förkunskapskravet till utbildningen du söker. Exempel 2: Om du söker till läkarutbildningen, som kräver Matematik 4 för behörighet, kan du bara få meritpoäng för kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering. I tabellen nedan anges provdatum för alla prov i gymnasieskolan under läsåret 2023/2024. Klicka på kursens namn för att läsa mer om delprovets innehåll.Vilken kurs som är den högsta och avslutande kursen avgörs alltså av vilket program, och i förekommande fall inriktning, eleven läser. I de nationella yrkesprogrammen är till exempel Engelska 5 den avslutande kursen, förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är den avslutande kursen.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.
Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.Om skolan väljer att använda de frivilliga proven ska de hanteras och arkiveras på samma sätt som de obligatoriska proven. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet, utan om rektorn beslutar att använda ett nationellt prov i en kurs ska provet användas i sin helhet.

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består av tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på yrkesprogram samt estetiska och humanistiska programmet.Tidsåtgång: delprov B, 60 min + rekommenderad rast + delprov C, 60 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Har man NP i engelska 5?
Det nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion.
För elever som påbörjat sina studier före den 1 januari 2023 är nationella prov enbart obligatoriska i slutet av den högsta avslutande kursen på respektive program.Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Vad händer om man får F på nationella prov i engelska?
Eftersom nationella prov i matte består av flera delar behöver inte ett F dra ner hela betyget. Ibland kan det kompenseras upp genom att eleven lyckats få ett högre betyg på andra delar. Generellt sett är ett underkänt nationellt prov i matte inte avgörande för hela kursbetyget.
De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men vid detta tillfälle används texterna som ingår i delprov C. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Har man engelska i åk 1?
I grundskolan finns det tre s.k. behörighetsgivande ämnen, svenska, matematik och engelska, men bara två av dessa är självklara från årskurs ett. Starten för engelskan varierar från kommun till kommun och sker antingen i årskurs ett, två eller tre.
Det är rektorn avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Om rektorn tar ett sådant beslut för en kurs gäller det alla elever på skolenheten som läser den kursen.Delprov B ska göras någon gång under den period på fyra veckor som infaller efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.Vid provtillfället för delprov A prövas elevens skriftliga förmåga. Eleverna får ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.Nationella provet i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 är gemensamt, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla program förutom på yrkesprogrammen.

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker.Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Det nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla yrkesprogram förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är avslutande kurs.
Delprov D består av ett flertal uppgifter där det krävs digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar på separat papper.Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven ”ej deltagit i provet” vid inrapporteringen till SCB.
Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Samhällsprogrammet och på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Alla delprov behöver göras för att du ska få det bedömningsunderlag som provet är tänkt att ge.Från och med hösten 2023 sker en förändring i det nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Texthäftet är uppdelat i två delar där de första texterna är underlag för delprov B och de sista är underlag för delprov C. Detta innebär att delprov C förbereds på ett nytt sätt. De texter som hör till delprov C bearbetas före själva provgenomförandet vid ett särskilt lektionstillfälle på 60 minuter mellan delprov B och C.

Är engelska 5 samma som engelska B?
Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A för behörighet.
Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.
Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.I de fall elever väljer till högre kurser än de som ingår i studievägen i övrigt ska nationella prov även genomföras i de kurserna. Detta gäller alla kurser med undantag för engelska 7, svenska 2 och svenska som andraspråk 2.

Vi skärper reglerna för hanteringen av nationella prov ytterligare. Proven kommer till exempel skickas ut senare och ska starta kl. 9 på samtliga skolor.
Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Har man nationella prov i engelska 5?
Det nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion.
Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll.
Det nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier. Provet i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram.Om en elev som börjat sina studier på Naturbruksprogrammet före den 1 juli 2023 väljer att läsa Engelska 6 är alltså inte det nationella provet i Engelska 6 obligatoriskt att använda.

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.
Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar. Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng. I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Det nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla högskoleförberedande gymnasieprogram samt hotell- och turismprogrammet.
Sedan 1 januari 2023 ingår engelska 6 och svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 i alla nationella yrkesprogram. Det är dock möjligt för elever på yrkesprogram att välja bort dessa kurser, med undantag för engelska 6 på Hotell- och turistprogrammet, eller att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan på grundnivå inom ramen för det individuella valet. Oavsett om dessa kurser ligger inom den ordinarie studievägen eller om eleven har valt att läsa dessa inom ramen för det individuella valet ska nationellt prov genomföras i dessa kurser.Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av tre skriftliga delprov. Delproven genomförs under samma dag. De är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap). Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.Nationella prov på yrkesprogram ska användas i den inledande kursen i studievägen i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i den högsta avslutande kursen i studievägen i dessa ämnen, med undantag för kurserna engelska 7, svenska 2 och svenska som andraspråk 2.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.
Det finns provdatum både på hösten och på våren för respektive ämne. Tanken att de nationella proven ska genomföras i slutet av kursen då proven avhandlar stora delar av kursplanen. De flesta skolor avslutar kursen på våren och genomför därför proven på våren.

Similar Posts