Enviva Port Of Wilmington

Övning 1 – Open standards Under 2017-2018 genomförde Naturvårdsverket och Lst Gotland en revision av skötselplanen för Gotska Sandöns nationalpark. Revisionen sker för att syftet med parken ska kunna uppnås.

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäckDet skogsindustriella perspektivet Karin Emilsson Tillgång till konkurrenskraftig råvara en förutsättning för en lönsam industri Råvara – Hållbar avverkningsnivå i södra Sverige 20 år framåt Före storm 6 Handel Import och export Sågade barrträvaror, USA Sågade lövträvaror, USA Valutaförändringar Framtida handelströmmar Diskussion och slutsats Referenser Del II – Resedagbok Söndag 3 november, Uwharrie National Forest Måndag 4 november, Jordan Lumber & Supply Tisdagen den 5 november, North Carolina State University Onsdagen 6 november, Studiebesök hos Resource Management Service (RMS) International Papers bruk i Riegelwood Torsdag 7 november, Port of Wilmington, North Carolina Ports Hofmann Forest Fredag 8 november, Enviva Pellets Bilaga 3. Program Bilaga 4. Lärare och studenter som deltog i resan till North Carolina DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 809 (motsvarande period 1999: 1 158) Mkr. Resultatet för andra kvartalet var 986 Mkr jämfört med 823Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt ochFoto: Juan Carlos Munoz / naturepl.com VÄRLDENS SKOGAR Partnerskap för världens Vad har svenska företag som TetraPak och Ikea gemensamt med skogsbrukande indianstammar i Bolivia? Svaret är att alla bedriver Anpassningar i naturen Biologisk mångfald, näringskedja, näringsväv och naturtyper Begrepp att kunna Ekologi Ekosystem Biotop Biologisk mångfald Näringskedja Näringsväv Kretslopp Naturtyp Anpassning Polartrakt 26 Sågade trävaror, USA Inledning Detta kapitel innehåller i Bilaga 2 figurer som visar efterfråga på och produktion av sågade trävaror i USA. Kapitlet presenterar också de två största skogverksbolagen som kommer från Kanada respektive USA. Bolagen valdes ut efter deras storlek och nationalitet. Vi visar företagens produktionskapacitet och omsättning i olika segment. Därefter kommer vi att analysera West Fraser som är ett av världens största företag inom sågade trävaror. De stora sågverksaktörerna i USA USA har många företag i sågverksbranschen. I Nordamerika finns de största bolagen som producerar sågad trävara. Två av de största i Kanada är West Fraser och Canfore och i USA finns de två största sågverksbolagen Weyerhaeuser och Georgia Pacific (Tabell 6). Bolagen har en integrerad verksamhet med bland annat pappers- och massaproduktion. Ur PWCs (Price Waterhouse Coopers) lista som rankar alla skogsrelaterade bolag finns bolagen med förutom Georgia Pacific. De högst placerade är Weyerhaeuser. Att det är större än West Fraser Timber beror på att de har en större pappers- och massaandel. Tabell 6. De två största bolagen i Nordamerika som producerar sågad vara. Även dessa är rankade på PWCs topp 100 som rangornar skogs, papper & förpackningsbolag utifrån deras omsättning. Källa: Sawmilldatabase & PWC. Total prod. (milj. Nations Rankade i omsätning i Rankad efter hur mycket PWCs topp 100 lista, år Bolag m 3 /år) tillhörighet det producerar i välden 2011 West Fraser Timber 7,9 Canada 1 37 Canfore 6,9 Canada 2 42 Weyerhaeuser 6,4 US 3 17 Georgia Pacific 4,3 US 5? 25,5 West Fraser Timber Företaget är världens största producent av sågad vara. Bolaget är kanadensiskt men med stora industrier i USA. Totala omsättningen är 2,8 miljoner USD 2011(PWC). Bolaget producerar virke, olika sorters plywood, massa och papper. Totalt sågades 7,9 miljoner m 3 /år och det är i princip 100 % barrträd. Det största resultatet görs i trävarusegmentet, 48 %. De andra segmenten, skivor och massa-papper, står för 20 % respektive 32 % (Tabell 3). Trävarusegmenten är SPF (spruce/pine/fir) eller SYP (Sothern yellow pine). SYP kommer främst från sydstaterna i USA, medan SPF kommer från nordväst. Företaget har även produktion av olika skivor såsom plywood, MDF (West Fraser medium density fibreboard) och LVL (Laminated Veneer Lumber) (Tabell 8). 24

Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %
Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledandeSkogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

8 Nordamerika är Cottonwood (Populus deltoides), med en omloppstid oftast under 10 år. Totalt finns det omkring ha Cottonwood-plantager i USA, mestadels kring Mississippi River Valley, som är ett av USA s bördigaste områden. Virket från Cottonwood används till både timmer och massaved men numera i huvudsak till biobränsle. Det finns även ca ha eukalyptusplantager i norra Kalifornien. Försök har visat att det är för låga temperaturer för eukalyptus. Den trivs i Florida men markpriserna där är väl höga för att anses vara en god investering (FAO, 2013). Bild 1. Transport! Skogarna i USA är hotade av flera saker. Invasiva arter och inhemska sjukdomar hotar träden samtidigt som de kämpar för att anpassa sig till ett nytt klimat. I mellanvästern hotas askarna av den invasiva arten Emerald ash borer, vilka dödar miljontals askar. New England har drabbats av Asian longhorned beatle som om den sprids fruktas slå ut 30 procent av landets barrträd. I väst har skogarna drabbats av Mountain pine beatle vilka har gett sig på enorma mängder skog tillsammans med White pine blister rust. Almsjuka har också plågat landet i sextio år (American forests, 2013). United States Forest Service (USFS) är Skogsstyrelsens motsvarighet och har en viktig roll inom USAs skogspolicy. De ansvarar för implementeringen av skogsvårdslagen, brandskydd, skötsel av naturreservat och samarbete med privata markägare. Brandbekämpning har i stora delar av USA orsakat en förändring i ekosystemet avseende bränslesammansättningen i marken och trädslagsblandningen. Naturligt förekom bränder relativt ofta vilket gynnat brandanpassade växter och träd. Skogar som tidigare varit extremt öppna med enbart ett par träd per hektar, är idag fyllda med hundratals träd i olika åldrar. De dominerades ursprungligen av brandtåliga pionjärer, men är idag dominerade av sekundärer med trädkronor hela vägen ner till marken. Detta innebär att om en brand startar kommer den bli oerhört kraftig, sprida sig upp i kronorna och förinta hela skogen. Hårt arbete kommer att krävas för att återställa skogen och skapa ett hållbart skogsbruk (US Forest service, 2013). 6

Nordamerika s virkesmarknad förändringarnas vindar blåser Virkesforum 2015 Framtid och förnyelse Stockholm, 2 september 2015 Håkan Ekström, LLC LLC Forest industry consulting services WRI serves the forest
Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014 Maria Landgren Chefsstrateg Sverige rankas högt – innovation och konkurrenskraft Innovation Union Scoreboard 2014 Global Competitiveness Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard 16 Figur 4. USAs och Kanadas alla bolag på PWCs topp 100 listans totala omsättning i jämförelse till resterande världens bolags omsättning. Letar man efter världens största skogsföretag hittar vi International Paper och Kimberley- Clark, båda är företag från USA. Båda har en omsättning på över 20 miljarder US dollar. På tredje plats ligger SCA som hade en omsättning på 15 miljarder US dollar år Det är 5 miljarder mindre än Kimberly-Clark och nästan 10 miljarder mindre än International Paper. På åttonde plats finns MeadWestvaco ett annat företag från USA. De största USA-baserade företagen återfinns i Tabell 2. Tabell 2. De tre högst rankade Amerikanska bolagen på PWCs topp 100 Ranking, 2012 Företag 1 International Paper 2 Kimberly- Clark 8 MeadWestvaco Om vi tittar på dessa företags omsättningsutveckling mellan 2009 till 2011 ser vi att företagen har ökat omsättningen (Figur 5). Speciellt de två största företagen International Paper och Kimberly-Clark har kraftigt ökat sin omsättning. International Paper har ökat med 3 miljarder US dollar och Kimberly-Clark har ökat med 2 miljarder US dollar från 2009 till Miljarder USD International Paper (US) Kimberly Clark MeadWestvaco (US) (US) Figur 5. De tre högst rankade bolagens utvekling från 2009 till 2011 på PWCs topp 100 lista. 14

Trä är framtiden! Karl-Henrik Sundström VD Stora Enso Vad ett träd kan göra 2 BIOEKONOMI! 3 8/9/2017 Världen förändras det öppnar upp många möjligheter för trä Globala trender driver på efterfrågan på
Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Nominering – Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare
Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik [email protected] Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik [email protected]

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20
Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-311 SCA-koncernen 2007-03-15 Presentation SCA-koncernen Vi förenklar vardagen Våra produkter används dagligen av miljontals människor Vår ambition är att utveckla och förbättra vardagen för människor världen 25 Pappersmassa Figur 16. Efterfrågan på och produktion av pappersmassans från 1960 till Källa FAO 2013 Konsumtionen av industrived Totalt konsumerades det 189,9 milj. m³fub industrived av barr och 94,1 milj. m³fub industrived av löv (Tabell 5). USA har en större konsumtion av industrived av barr än av löv (Skogsstyrelsen 2012). Tabell 5. USAs konsumtion av industrived år Källa skogsstyrelsen 2012 Industrived barr (milj. m³f ub) Industrived löv (milj.m³f ub) Land Totalt Sågtimmer Massa Totalt Sågtimmer Massa USA 189,9 111, ,1 32,8 53,5 23 Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigtHur ser världen ut? Total konsumtion av barrträvaror ca 300 miljoner m3/år Share (%) of global softwood consumption 26% 30% 5% 4% 25% 3% 5% 2% Source: Swedish Forest Industries Federation 2 Konsumtion

18 Konsumentförpackningar I detta segment ingår kartongförpackningar, pappersmuggar, aseptisk förpackning och behållare av mat. I huvudsak inriktats marknaden mot Nordamerika med mindre inriktning mot Europa och Asien, Figur 8 ( 2013). Figur 8. Figuren visar var konsumentförpackningar har sin marknad Källa: International Papers årsrapport Industriförpackningar Bolaget är en av den främsta globala tillverkaren av wellpapp och wellpappförpackningar. De är även en av Nordamerikas största återvinnare av kontorspapper och wellpapp. Varje år samlar de in mer än 6 miljoner ton papper. Den största delen av inkomsten från segmentet kommer från mat- & dryckers förpackningar (Figur 9). Segmentet riktar sig starkt mot den nordamerikanska industri marknaden ( 2013). Figur 9. Till vänster visas inkomstfördelningen inom industriförpackningar 2012, diagramet till höger visar var industriförpackningar har sin marknad Källa: International Papers årsrapport Distribution International Paper är den ledande business-to-business distributören av förpackningar, anläggning och förbrukningsmaterial samt utrustning i Nordamerika ( 2013). Mer om International Paper senare i kapitlet. Kimberly-Clark Företaget är världens näst största skogsrelaterade företag med huvudkontor i Irving, Dallas, Texas. Företaget har anställda i 37 länder. Nästan en fjärdedel av världens befolkning köper någon av Kimberly-Clarks produkter varje dag. Bolaget inriktar sig mycket på olika 16
15 Efterfråga på och produktionen av massa och papper samt en presentation av de största skogsbolagen Inledning I Bilaga 1 finns figurer som visar förhållandet mellan efterfrågan på och produktion av produkterna från 1960-talet till år 2012 skrivpapper, tidningspapper, hygien- & sanitetsprodukter, förpackningskartong samt pappersmassan. En redogörelse för de största skogsrelaterade bolagen i USA återfinns också vilken visar deras produktsegment och segmentens andel av omsättningen i bolaget. Avslutningsvis ges en mer ingående analys av Internatonal Paper som är världens största skogsbolag. Bolag i Nordamerika PWC (Price Waterhouse Cooper) presenterar årligen en topp 100 lista som rangordnar världens skogs-, pappers- och förpackningsföretag baserat på företagens omsättning. Det finns 34 nordamerikanska bolag med på listan varav 23 från USA. Tillsammans utgör de nordamerikanska bolagen 37 % av PWCs topp 100 listan. Detta visar på att Nordamerika är bland de största skogsaktörerna i välden (Bild 2). Ingen kontinent har högre omsättning på sina bolag enligt PWCs topp 100 listan (Figur 4). Det är speciellt USA som är den stora aktören med 30 % av den totala omsättningen. (PWC, 2011 & 2012) Bild 2. Kanadas och USAs tre största företags logor utifrån PWCs topp 100 som rangornar skogs-, pappers- och förpackningsbolag utifrån deras omsättningar. De andra fotografierna ska avspegla råvara till produkt. 13

VDs anförande Årsstämma 2019 Ulf Larsson, VD och koncernchef 20 mars, 2019 2018 i sammandrag Bästa resultat hittills Fördubblad massakapacitet Positiv klimatnytta Fortsatt tillväxt 2 SCAs prestation 2018Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm
DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 ResultatÖkat nyttjande av skoglig biomassa Är det bra för klimatet? Föredrag vid seminariet Skogen Nyckeln till ett framgångsrikt klimat och energiarbete, Piteå, 12 nov 2013, anordnat av Sveaskog och Biofuel Region

hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter
Produktion – handel – transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikationKlimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Marcus Åsgärde, Produktionschef, Södra Cell Värö Södra Cell Värö

Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel… 1 Produktutveckling i ett otroligt…… tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkarSkyddade naturområden Reservat i förändrat klimat Markanvändning Mångfaldskonferensen 2009 Jan Eksvärd, LRF Innehåll Ändrat klimat Nya behov BM viktigare än vi tror Landskapet som helhet Flytta reservaten?JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är grönaDELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Jorden som resurs, SLU:s bidrag Jordbruks- och trädgårdskonferens 2010. Lisa Sennerby Forsse, SLU. 4 mars 2010 Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning
1 Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala USA:s skogsnäring Studieresa till North Carolina Årskurs 2013/2015 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a SågtimmerEnkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen avSCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligtRäcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

24 Förpackning och kartong Figur 13. Efterfrågan på och produktion av förpackning och kartongs från 1960 till Källa FAO 2013 Tidningspapper Figur 14. Efterfrågan på och produktion av tidningspappers från 1961 till Källa FAO 2013 Tryck- och skrivpapper Figur 15. Efterfrågan på och produktion av tryck- och skrivpappers från 1960 till Källa FAO
Rikedom – länder Merkurius vt 19 Lpp Vilka konsekvenser fick förändringarna av jordbruket under 1700-1800-talet? (skifte, befolkningsökning, arbetslöshet) Vad bidrog till den industriella revolutionen?Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Den globala skogsutvärderingen 2015 Hur förändras världens skogar? Förord Skogarnas bidrag till människans välbefinnande är oerhört omfattande och långtgående. Skogarna spelar en grundläggande roll i kampen
11 Figur 1. Högriskområden för brand i Kalifornien. Avsikten med detta kapitel är att studera varför det är en komplex situation mellan olika intressen i brandfarliga områden runt Kalifornien. Områdena är en blandning av federala, statliga och privata markägare. De olika ägarna har olika intressen för att bevara kulturella och ekologiska värden i området; de privata markägarna vill skydda sin egendom (Keely, J.E, 2004). Vi har även studerat och analyserat liknande problematik i områden runt medelhavet. Bränder orsaker och bekämpning Den myndighet The California State Park System som ansvarar för parkerna, har till uppgift att förvalta och skydda de olika värdena i parkerna. I dessa områden finns mycket värdefulla historiska och ekologiska platser. I de naturskyddade områdena finns det många olika känsliga växter och djurarter. Myndigheterna har även i uppgift att göra det möjligt för allmänheten att besöka dessa platser. Men i parkområdena finns det väldigt mycket privatägda fastigheter och marker. För privatägd mark prioriteras andra intressen för att sköta om sin egendom vilket resulterar i svårigheter för myndigheter att kunna skydda parkområdena (Bakken. S, 1995). Människor som bosätter sig vid utkanten av stora städer hamnar ofta nära parkområden. Parkskötarnas uppgift är att bevara den biologiska mångfalden och det naturliga ekosystemet. När det ges bygglov i dessa områden tar man ofta inte hänsyn till att det är naturligt med återkommande skogsbränder. Vid etablering av bostäder är det vanligt att man markbereder hela byggområdet för att förenkla arbetet. Markberedningen tar bort fröbanker i jorden och 9

Skogsindustrins roll i samhället med fokus på Stora Enso Kvarnsveden och Stora Enso Skoghall Juni 2006 Svensk skogsindustri i världen Sveriges andelar* av världens 0 2 4 6 8 10 12 Skogsareal % Massaproduktion
Om handel med biobränslen: b Presentation av IEA-rapporten Global Wood Chip Tra de for Energy Julia Hansson IEA Bioenergy Task 40 Sustainable International Bioenergy Trade Biobränslehandel Global handelRegion Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen Det finns mycket skog i Östergötland Skogen är en viktig resurs för en grön omställning av samhället Skogsnäringen har stor betydelse

Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket
VD:s anförande Världsledande förpackningsföretag Nettoomsättning 2018 cirka 23,7 Mdr SEK Antal anställda 4 500 Rörelseresultat 2018* cirka 2,0 Mdr SEK 8 EBITDA-marginal 2018* 15% Produktionsenheter BeethamKonkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Roine Morin Miljödirektör SCA Forest Products 1 SCA Graphic Sundsvall AB /Miljömål/20071004/ROMO Organisation SCA-koncernen 2007 Styrelse VD Vice
Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Similar Posts