Fäste Stege Tak

En traditionell takstege med vinkeljärn i sidan och bockad rundstång som är utformad så att varje steg har ett inbyggt glidskyd i sidorna. Takstegen skall fästas både upptill och nedtill i taket.

Weland infästningsprofil till profilerade plåttak, infästes enbart med självgängande skruv i minst 0,5 mm stålplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper. Vid beställning anges fabrikat och typ av plåt. Lagerföres till de vanligaste modellerna av profilerade plåtar.

Weland falsfäste för falsade plåttak. Infästningen sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Fästet passar till alla Welands produktgrupper.
Weland skorstensplattform levereras komplett med brygga och stödben. Plattformen är inställbar för olika taklutningar och skorstenshöjder. Om plattformen (i uppfällt läge) ligger mer än 1 meter under skorstenskrönet bör i stället stege med tillhörande plattform användas. Plattformen kan fällas ner när den inte används.

Hur monterar man ett glidskydd för stege?
Glidskyddet skall anpassas till den lösa stegens bredd och monteras vid sidan av takstegen. Kontrollera bärläkten där glidskyddet skall monteras, bärläkten skall vara min 22 x 36 mm, oskadad och infäst enligt gällande anvisningar. Glidskydden monteras med 4st rostfri träskruv 35 x 4,8 mm, 2st i varje bygel.
Lätt stege med bra stabilitet. Stegpinnen är profilerad för att ge ökat halkskydd och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Godkänd för infästning av livlina.Infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Utförande enligt SS-EN 12951.Vid taklutning under 20 grader kan Weland takbrygga användas som ”stege” eller gångväg i takfallets lutning. Dessa taksteg har en rundad stegyta av halksäker profilplåt. Den rundade stegytan gör att steget passar praktiskt taget alla taklutningar. Stegen krokas fast runt bärläkten. Stegen är typgodkända och får användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m eller taklutning över 45°. Snabbfästet är speciellt utvecklat för montering vid takfot och andra ställen där det är svårt att montera motlägg. Snabbfästet är godkänt för alla typer av infästningar i 22 mm råspont.Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516.

Kan man elda innan sotaren kommer?
Eldstaden behöver vara nedsläckt inför besöket. Det är bra om du kan undvika att elda i eldstaden samma dag som sotaren ska komma.
Snabb och enkel infästning av samtliga produktgrupper. Fotplattan används med fördel där det är svårt att komma åt under råsponten. T.ex. där man har luftspalt eller isolerade undertak och inredda vindar. Fotplattan är godkänd ned till 17 mm råspont / 12 mm plywood.Ett enkelt och stabilt räcke för att förhindra fall längs utrymningsvägar eller arbetsplan. Räcket monteras mot undersida av bryggmodulen. Ståndare c/c max 1200 mm. Används också till takstegar med annan typ av infästning

Vid montage i skorsten bör skorstensband alltid användas pga att skorstenen ”åldras” snabbare än andra murverk. Därför är inte fransk skruv, expander eller dylikt lämpligt att använda i skorsten.Flexibelt skorstensband med bara tre modulband. Dessa modulband täcker tillsammans med olika längder på gängstång alla skorstensmått från 350 x 350 mm till 1990 x 1990 mm och 140 x 720 till 1090 x 2890 mm. Vid beställning räcker det att du anger skorstensmåtten.

Livlinekrok används för att förankra livlinan vid tillfälliga arbeten på tak. Livlinefästen monteras c/c max 5000 mm. Livlinekrokar används i stället för nockräcke när taklutningen är mindre än 1:10 (6 grader). Till mindre hus kan det räcka med 2 st livlinefästen.
Enkel infästning där man har undertak av plastfilm, boardskiva eller spånskiva som inte medger infästning i undertak. Läktdimension måste vara minst 45 x 70 mm. Fästet krokas runt läkten och förankras med skruv. Fästet är godkänt till alla produktgrupperTätplåten levereras i en förhöjd och en slät variant. Den förhöjda har förgängade hål för underlättande av montaget. Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i BRF-rapport R57:1990.Snökrattan är en unik produkt ämnad framförallt för falsade plåttak. Snökrattan uppfyller inte kraven enligt SS 831335. Är dock ett ypperligt komplement utplacerad på taket i flera rader som fördelar snötrycket och skapar ett jämnt snötäcke. Vilket sedan töar bort utan att isflak rutschar ner från taket. Enbart krattan fungerar bra på mindre takytor och vid lägre taklutningar. Snökrattan skarvas med överlapp i samband med montage till falsfästet.

Ett kraftigt snörasskydd i svetsad gallerdurk för tuffa förhållanden. Finns även i ett utförande med små tappar som förhindrar att isen kan kana under på släta tak. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Durken placeras mot fästena och säkras med J-krok. Skarvas enkelt med genomgående bult. Utförande enligt SS 831335.
Weland Ståls lätta och stabila takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad.Taksteg får användas på hus med max fasadhöjd 4 meter och max taklutning 45o. Taksteg får endast monteras rakt ovanför varandra. Min avstånd till skarv eller avslut på bärläkt 1000 mm. Taksteg får ej monteras på bärläkt mindre än 22 x 36 mm. Bärläkten skall ej ha vankant eller försvagande kvistar, lägst sort V. Underlaget skall vara utfört enligt takpanneleverantörens anvisningar.

Godkänt för montage på dubbelfalsad stål-, zink-, rostfri-, och kopparplåt. Finns även för dubbelfalsad aluminium och rostfri sömsvetsad fals i modifierat utförande.
Ett skydssräcke som är avsett för skydd vid takluckor, fönster, brandventilationer, lanterniner etc. Höjden på räcket är 500 mm. Ståndare c/c max 1200 mm. Räckesrören sticks enkelt i hörn- och avslutningsståndarna och låses med genomgående bult. Utförande enligt SS 831333.Går att göra i 3 utförande runt öppning: Helt varv (taklutning under 6 grader), U-format (taklutningar mellan 6-60 grader) och räcke på två sidor (taklutningar mellan 6-60 grader).För skyddsräcke till takstege och takbrygga, se respektive sida.Till skorstensplattformarna använder vi vår standardbrygga i profildurk och räcke för takbrygga. Vid montage av Weland skorstensplattform rekommenderar vi att Welands skorstensband används. Infästning för taksäkerhet på tätskiktsmatta och takduk. Infästningen passar till samtliga produkter i Weland Ståls sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering oberoende av underlaget. Ett stabilt snörasskydd som lämpar sig bra för äldre tak där ett äldre utseende eftersträvas. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm (Beräkna c/c-mått här). Rören är krympta i ena änden, detta gör att rören passar i varandra och skarven enbart behöver säkras med genomgående bult samtidigt som det gör det enkelt att skjuta i rören i fästena. Utförande enligt SS 831335

Ska du eller någon annan upp på taket? Se då till att stegen står stadigt! Detta fasta glidskydd för väggstege monteras vid takfot och passar alla takprofiler. Undviker att din stege glider åt sidan eller tippar. Glidskyddet är varmgalvat med pulverlack.
Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

Hur vill sotaren ha stegen?
Stegen ska vara stabil och typkontrollerad. Den ska sättas fast i glidskydd som gör att den inte glider bakåt eller sidledes. Sotaren kräver takstege om lutningen är större än 1:10 och om avståndet från uppstignings stället till skorstenen är större än 1 meter. Det vanliga är att man har separata fotsteg på taket.
Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor/arbetsbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.

Krav på skydd mot fall finns i BBR avsnitt 8:2 och omfattar skydd mot att halka och snubbla samt fall från höjder som avser trappor och ramper, taksäkerhet, fönster, balkonger och andra öppningar i byggnader samt säkerhet på tak.
Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

Vad kostar Montering av takstege?
1 st takstege 2,4 m 6234, 3 st stegbalk 6111, 1 st skarvsats takstege 6910, 2 st monteringssats 6917. Kan sättas ihop till önskad längd och fås i färgerna Svart, Tegelröd. Pris från 1990:- priset beror på längd, färg och tillbehör vi lämnar färdigt pris när vi kontaktat dig.
Vilken lösning är bäst för ett säkert tak beror på utformning och ålder av taket, fasadhöjd och taklutningar. I flesta fall det måste finnas riktigt fastmonterad takbrygga eller takstege till skorstenen samt glidskydd. Det är absolut minimum som krävs. Man också måste övervaka att säkerhetsutrustningen underhålls.Fin och lät takstege som gör det lätt att ta sig upp på taket. Kan monteras på taket till nock, skorsten eller arbetsställe. Godkänd för infästning av livlina.

Takstege, takbryggor, glidskydd, stege och platform för sotar, snörasskydd och andra slags av tacksäkerhet monterar vi runt Stockholm och Jönköping samt alla städer nära E4 Stockholm-Jönköping.
Snörasskydd monterar man på taket för att förhindra snö och is att falla ner. Om det blir mycket snö kan man avlägsna snö från taket utan att nåt fara. Snörasskydd kan monteras till olika typ av tak inklusive plåt tak och tegelpannor. Vi kan montera snörasskydd med rör eller samt snörasskydd med profildurk.Skorstensstege och/eller platform måste monteras på stora och höga skorstenar för att ge sotaren tillgång till skorstenen. Det kan bli olika lösningar – från lätta och stabila skorstensstege och fällbara plattformar till massiva ståplattor med räcketsrör. Vi monterar lätta och stabila takbryggor från Lindab och Weland Stål som är certifierat enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Takbryggor gör det väldigt säkert att gå på taket. Uppkragade hål ger bra halkskydd som är specielt bra på höst och vinter. Godkänd för infästning av livlina. Kan kompletteras med skyddsräcke. Vi erbjuder hjälp med att välja lösningar till taksäkerhet samt montering av takskyddsprodukter: takbryggor, takstege och glidskydd. Vi kan hjälpa också med snörasskydd och skorstensplattform för stora skorstenar.Taksäkerhet är viktigt. Du som fastighetsägare är ansvarig för att taket är säkert plats för sotaren, snöskottare, hantverkare samt för dig och din familj. Taksäkerhet betyder att man ska kunna arbeta eller gå upp på taket utan risk för olycksfall.

För att skydda husets fasad och grund behöver regnvattnet ledas bort från huset. Detta gör du med hjälp av hängrännor och stuprör som tillsammans med dränering ingår i husets avvattningssystem. Att montera hängrännor och …läs mer
Snörasskydd monteras normalt sett ovanför ytterdörren och ser till att snön stannar kvar på taket. Dock kan det många gånger vara mycket stora mängder snö som kommer i rörelse samtidigt och det är därför viktigt att snörasskyddet är ordentligt monterat och klarar av en större snömängd än just det som finns ovanför ytterdörren. Det kan därför vara en bra idé att sätta snörasskydd längs hela taket på den sida som vetter mot ytterdörren, framförallt om du har ett tak med en lutning som är större än 18º.

Snörasskydd kan naturligtvis monteras på befintliga tak, både plåt- och takpannor. På tak med tegel- eller betongpannor lyfter man helt enkelt bort de två nedersta raderna och fäster snörasskyddet med kraftiga skruv ner i takkonstruktionen. Se till att täta eventuella hål i takpappen. Plåttak kan se väldigt olika ut och det finns beslag anpassade för alla vanliga typer av plåttak. Oftast behöver man inte skruva igenom plåten utan kan fästa direkt i exempelvis falsarna.Att montera takstegar är inte svårt och det finns varianter för alla möjliga takmaterial. Börja med att fastställa vilka behov som finns och hur man bäst tar sig upp och ner på taket. Rådgör gärna direkt med exempelvis sotaren som ju är den som sen ska använda den nya säkerhetsutrustningen.Ett tak ska utan problem klara av vikten från snö. Ytskikt och underliggande konstruktion ska vara anpassat för den snömängd som maximalt kan tänkas falla på den platsen huset är byggt. Det är därför inte nödvändigt att utrusta sitt tak med säkerhetsutrustning om det bara är för snöskottning man vill upp på taket. Låt snön ligga kvar men se till att den inte kan orsaka skada när den förflyttar sig ner från taket. Då kan istället ett rejält snörasskydd bli aktuellt. Snörasskyddet hindrar snön från att kana ner okontrollerat och skyddar både hus och människor.

För den som byter sitt tak blir det oftast också aktuellt att se över detaljer som snörasskydd, takstegar och gångbryggor. Sotare och andra som då och då behöver tillgång till taket ska kunna arbeta säkert och effektivt utan onödiga risker. Och det är du som fastighetsägare som har ansvar för att taket är säkert att vistas på. Här går vi igenom taksäkerhet och hur du monterar de olika delarna.Förutom sotaren så är det till exempel vanligt att man kan behöva tillgång till ventilationsanläggningar. Detta för att kunna byta filter och dylikt. Även här krävs det alltså att man säkert kan ta sig upp och ner och sen säkert kunna utföra sitt arbete. Idag blir det också allt vanligare med takplacerade solfångare, vilka också kan behöva regelbunden service.

” Om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt att ta sig upp på ett tak och/eller förflytta sig på taket måste det finnas anordningar som gör detta säkert. I byggnadens drift och användning ingår inte allmän inspektion av taket eller reparationer av det.”
En takbrygga monteras i nock eller på sidan av taket, helst inte över 12º lutning. På större byggnader kan gångbryggan även kompletteras med skyddsräcke eller ett system för säkerhetslina, för att ytterligare förstärka skyddet. Även takbryggor måste förankras mycket väl. Ha alltid med taksäkerheten som en punkt redan vid projekteringen av det nya taket eller vid omläggning av ytskikt.En gammal och sliten fasad kan verkligen sänka helhetsintrycket av ett hus. Dessutom kan en otät och läckande träpanel orsaka ytterligare problem med fuktskador inne i väggar och på fönster. Att byta panel på huset är in …läs mer

Vanligtvis fäster man takstegen i den underliggande takkonstruktionen och lägger sen takpannor eller liknande över infästningen. Till vissa typer av plåttak finns det beslag för att fästa direkt i falsen eller med tätande skruvar igenom plåten.
Taket – husets krona, och en superviktig del som påverkar husets uteseende och funktion. Här har vi samlat viktig information om takformer, takmaterial, takavvattning och även tips på hur du ska tänka när du väljer tak. …läs merPå vissa tak finns det behov av att kunna röra sig över en längre sträcka. Kanske finns det flera skorstenar eller andra ställen som behöver nås för regelbunden service eller underhåll. Då kan en stadig takbrygga vara det allra bästa alternativet. För dig som har en skorsten är det viktigt att sotaren kan utföra sitt jobb säkert och utan risk för fallolyckor. Detta gör du genom att montera takstegar och eventuella takbryggor. Alla tak ser olika ut och det krävs olika nivåer av taksäkerhet beroende på takets utformning. Boverket formulerar detta enligt följande: För den som byter sitt tak blir det oftast också aktuellt att se över detaljer som snörasskydd, takstegar och gångbryggor. Sotare och andra som då och då behöver tillgång till taket ska kunna arbeta säkert och effektivt utan onödiga risker. Och det är du som fastighetsägare som har ansvar för att taket är säkert att vistas på. Här går vi igenom taksäkerhet och hur du monterar de olika delarna.

Takstege används för att säkert kunna förflytta sig upp och ned för takfallet. Får till skillnad från bärläktsteg användas på byggnader med tillträdeshöjd över 4 meter samt med taklutning över 45 grader. Utförande enligt EN 12951 (godkänt för infästning av säkerhetslina).
Du kommer sedan f\u00e5 ett mail n\u00e4r varan \u00e4r tillbaka i lager. Din e-post adress anv\u00e4nds endast till detta \u00e4ndem\u00e5l och du kan s\u00e4ga upp din bevakning n\u00e4r du vill.Se i tabellen vad månadsbeloppen blir vid olika kreditbelopp och delbetalningsplaner. Du väljer betalningsalternativ vid första betalning månaden efter köpet.

Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. För att kunna använda BAUHAUS webbplats måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.

Plannjas Safegrip stege erbjuder användaren en halksäker och stabil gång längs takfallet. Stegen består av två modullängder som skarvas med instick. Olika fästen anpassade efter takmaterialet gör montaget enkelt. Upptill 12 graders lutning rekommenderas gångbrygga längs takfallet. Mellan 12-25 graders taklutning kompletteras takstegen med trappsteg för att ge en säkrare gång då användaren inte behöver balansera på en stegpinne. Över 25 graders taklutning används stegen utan lösa steg. Takstegen är godkänd som förankringspunkt och uppfyller standard SS-EN 12951. Stegen kan även förses med skyddsräcke eller säkerhetsskena/wiresystem för kontinuerlig förankring.
Takstege kan kompletteras med skyddsräcke som förhindrar fall över takkant eller fall längst takfallet, skyddsräcke monteras på valfri långsida om bryggan.Takstege används som tillträdesled på taket och förflyttar dig säkert från takfot till taknock. Takstege rekommenderas från 15 graders lutning och uppåt, under 15 grader monteras med fördel en takbrygga.Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag.Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. I vissa kommuner utförs brandskyddskontrollen av ett annat sotningsdistrikt eller av räddningstjänsten.

En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats enligt fristerna får inte användas. När du köpt ett hus med eldstäder är det viktigt att kontrollera med sotningsdistriktet att de är sotade och brandskyddskontrollerade. I samband med sprängningsarbeten är det viktigt att skorstenen kontrolleras innan arbetet påbörjas och efter att arbetet är avslutat. Kartläggningen görs för att upptäcka om det har uppstått några skador i samband med arbetena. För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar. Kontrollen sker med intervall som varierar med typ av eldstad och eldningens omfattning. Intervallen varierar mellan tre till sex år och får endast utföras av en av kommunen godkänd skorstensfejare med lägst examen som skorstensfejartekniker.När du ska köpa ett hus är det viktigt att du ser till att besiktiga och provtrycka eldstäderna och skorstenarna. Besiktningen ska göras innan kontraktet skrivs på för att undvika dyrbara tvister efteråt.

Hur fäster man en takstege?
Montera takstege Vanligtvis fäster man takstegen i den underliggande takkonstruktionen och lägger sen takpannor eller liknande över infästningen. Till vissa typer av plåttak finns det beslag för att fästa direkt i falsen eller med tätande skruvar igenom plåten.
Glidskydd ställde han också krav på. Det kommer vi att införskaffa. Annars har vi en underhållsstege från WIEBE i aluminium som ligger nock. Anslutningen görs med markstege med glidskydd.

Hur långt ska det vara mellan stegen på en stege?
Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 meter. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen måste monteras rakt ovanför varandra. Rekommenderat avstånd mellan stegen är 300-400 mm.
När det gäller montör av en stege på plåttak rekommenderar jag att du tar kontakt med plåtslagare eller takläggare. Det finns speciella stegar för plåttak.

Måste man ha Takbrygga?
För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall.
Det ultimata är om alla har typgodkänt, CE märkt, eller på annat sätt godkänt takskydd med fastbultade takstegar och glidskydd. Nu är dock verkligheten än annan.Kom dock ihåg att på alla tak där det går det att sätta godkända produkter skall detta göras. De temporära lösningarna får enbart användas tills ni byter tak eller gör andra ingrepp som löser er bristfälliga uppstigning.

Varför inte gjuta 4st fästen till stegen i backen och skruva fast stegen? Inga ingrepp i eller på huset behövs. Görs det riktigt rejält så sviktar inte ens markstegen.

När måste man ha Takbrygga?
Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor/arbetsbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.
Först och främst är det viktigt att se till så att man har en bra stege och ett glidskydd. Funkar det inte att sätta ett godkänt glidskydd så försök fästa detta t.ex. i väggen under rännan, i takskägget etc. Stag kan funka som glidskydd om dessa monteras på ett säkert sätt. Takstege med häng över nock kan förbättras med en tyngd för att förhindra att den hoppar av. Det finns ett flertal varianter att använda sig av.Lättast är om du kontaktar mig direkt på [email protected] så kan jag se mer i ditt protokoll vad som står. Om inte, så rekommenderar att du fäster stegen i läkten med nån form av metall stag eller metall band (om det går). Glidskyddet kan du eventuellt göra med att fästa det t.ex. i stegens nedre del (om du fäster stegen).

Du kan köpa stag på t.ex. Hornbach eller Optimera som du kan använda. Det viktiga är att markstegen står stabilt och att hakarna är rejält fastsatta. Det måste inte vara fabrikstillverkade glidskydd så länge det är likvärdiga i säkerhet och stabilitet.
Det viktigaste är att det är stabilt och tål en hel del vikt. Ibland finns inga färdiga glidskydd att köpa som passar just ditt hus och då får man i provisera med att t.ex. bulta fast stag eller krokar som motsvarar samma. Finns att köpa på t.ex byggvaruhus.Det går oftast inte utan då får man lösa det med okonventionella medel såsom fästa markstegen på något vis (om det är gräs med t.ex. stag) eller ha lift. Eftersom glidskydd är ett hett eftersökt ämne här på sotarbloggen kan det vara bra med lite extra information om hur just ditt takskydd kan förbättras. Ibland är det nästan omöjligt att fästa stegen eller glidskyddet enligt de normer som är föreskrivna. T.ex. på ett eternittak eller gammalt plåttak blir det stora problem med att göra infästningar direkt i taket. Vad skall man då göra?

Vi reserverar oss för färgavvikelser i våra bilder. Skärmar visar färger olika, vilket medför att våra bilder kan bli missvisande. Besök alltid en återförsäljare för exakt färggivning.

Benders betongpannor läggs idag på sex av tio hus och är Sveriges mest lagda takpanna. De finns i tre grundformer och i en rad olika färger och ytor. Föredrar du traditionella lertegeltakpannor hittar du också det i vårt sortiment
Vi använder cookies för att ge dig en bra användarupplevelse och service. Genom att använda vår webbplats förutsätter vi att du förstår och godkänner användningen av cookies. Du kan läsa mer om hur vi hanterar och behandlar cookies i vår integritetspolicy.Sotning och brandskyddskontroll kan utföras även om du inte är hemma, men då behöver du se till att vi kommer in i din bostad. Du kanske kan lämna en nyckel till en granne eller gömma den på en överenskommen plats som du meddelar oss på sotningskontoret i god tid. Då ser vi till att vår sotare/brandskyddskontrollant får informationen.

SoVent Group AB är den ledande aktören inom sotnings- och ventilationsbranschen med verksamhet från Halland i söder till Västerbotten i norr. Koncernen omsätter ca 400 miljoner kronor på årsbasis och har ca 450 anställda. Hos oss finns bland annat utbildade brandskyddskontrollanter, utbildade skorstensfejare och ventilations-tekniker med OVK-behörighet. Vi har även en egen utbildning, SoVent Academy.Brister i taksäkerheten kan leda till att sotaren eller brandskyddkontrollanten inte kan göra sitt arbete på taket. Därmed finns risken att sotningen eller kontrollen inte kan slutföras vid besöket. För att undvika ombesök, med tillhörande kostnad, kan du i förväg själv undersöka några viktiga punkter kring taksäkerheten:

Att sotningen och brandskyddkontrollen sker noggrannt är en självklarhet. Därför kan det ibland också ta tid. Men det finns en hel del tid att spara genom att sotaren enkelt kan komma åt de objekt som ska sotas. Därmed hjälper du också din granne, som då inte behöver vänta längre än nödvändigt på sotarens besök. Det är också så sotningstaxan är uppbyggd – genom att hinna med ett visst antal hus i samma område på samma dag, så kan kostnaden hållas så låg som möjligt.För att sotaren/brandskontrollanten ska kunna utföra sitt uppdrag enligt de föreskrifter som finns i Lagen om skydd mot olyckor, behöver du som fastighetsägare göra några förberedelser. Därmed hjälper du sotaren att göra sitt jobb så säkert och bra som möjligt. Samtidigt blir besöket för dig smidigare och snabbare utfört.

Måste sotaren komma in i huset?
Sotning och brandskyddskontroll kan utföras även om du inte är hemma, men då behöver du se till att vi kommer in i din bostad. Du kanske kan lämna en nyckel till en granne eller gömma den på en överenskommen plats som du meddelar oss på sotningskontoret i god tid.
Utöver sotningen ska brandskyddskontroll utföras. För att sotaren och brandskyddskontrollanten ska kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert är det viktigt att du som fastighetsägare tänker på taksäkerheten.Det finns inga regler som säger vem som ska utföra montaget, utan du som privatperson kan utföra detta själv, så länge du följer monteringsanvisningarna. Däremot kan det vara bra att ta in råd från en sakkunnig kring just taksäkerhet för klargöra vilken typ av taksäkerhet taket bör utrustas med, vilka dimensionen som är bäst anpassade och hur det olika utrustningarna ska angränsas med varandra.Det rekommenderade avståndet är mellan 30–40 cm. Det exakta avståndet vid monteringen står i den valda leverantörens monteringsanvisning. Något som är viktigt att tänka på under montering är att stegen måste monteras rakt ovanför varandra i en lodrät rad. I en del fall så behöver man kunna ta sig vägrätt över taket med hjälp av steg, vilken absolut går, så länge raderna håller sig lodräta. Då monteras det extra ”mellansteg” för att ta sig mellan steglängorna.Det finns även glidskydd för som monteras på taket i stället för på en fastmonterad stege. Här gäller samma tillvägagångssätt kring montaget som vi nämner under Hur fäster man en takstege, att det är yttertaket och plåtens utseende som bestämmer detta. Se bild på exempel av montage på profilerad plåtDet är inget krav, men kan vara bra att ha beroende på hur taket är utformat och hur du kommer behöva förflytta dig. Om taket har en skorsten är rekommendationen att alltid ha en gång brygga för sotaren att arbeta säkert ifrån, eller om taket beträds via en taklucka kan en kortare brygga vara bra för att på ett säkert sätt ta sig ut genom luckan. Har du en takbrygga så kan du även arbeta med sele då denna säkerhetsanordning är godkänd som förankringspunkt.

Vem sätter upp Takstegar?
Sotaren ska kunna arbeta och beträda taket på ett säkert sätt med förankringspunkter. Exakt vilken typ av säkerhet som krävs är väldigt individuellt beroende på takets utseende och dess förutsättningar. Ett tips är att kontakta din sotare för att fråga vad som krävs för att ett arbete ska kunna utföras.
Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Har taket en fast monterad takstege kan du enkelt montera ett gildskydd på den fasta takstegen. Montaget för ett sådant glidskydd får du med beställningen från vald leverantör, eller på deras hemsida.
Taksäkerhet är ett viktigt komplement som taket bör vara utrustat med. Om dit tak exempelvis har en skorsten och en sotare kommer behöva beträda taket, eller någon annan form av underhåll. Det finns ju en del olika utföranden att välja mellan och kan kanske kännas lite klurigt att monteras själv på olika yttertaks material. Här har du en sammanfattning gällande takstegar och annan säkerhet för plåttak.

En bra indikation gällande bryggor är: Om förflyttningen på taket i horisontell riktning är längre än 60cm bör en brygga monteras. Varför man ha ett mått på 60 cm är för att det är en ungefärlig distad på ett vanligt fotsteg.
På profilerad plåt fäster man konsolerna i topparna på profileringen eller i undertaket, och på bandtäckt plåt monteras konsolerna i falsen. För att se exakt hur montaget går till så behöver du läsa monteringsanvisningarna från den valda fabrikören och vald modell av taksäkerhet. Det exempel vi kommer visa här edan är på en fast takstege från Weland Stål. Detta är en stor leverantör inom taksäkerhet med svensktillverkad utrustning.

Vi anv\u00e4nder Cookies(kakor) f\u00f6r att kunna ge dig en bra upplevelse n\u00e4r du bes\u00f6ker v\u00e5r webbplats. Cookies anv\u00e4nds \u00e4ven f\u00f6r webbstatistik f\u00f6r att kunna g\u00f6ra f\u00f6rb\u00e4ttringar p\u00e5 webbplatsen. Du kan v\u00e4lja att godk\u00e4nna att vi anv\u00e4nder Cookies under ditt bes\u00f6k genom att klicka p\u00e5 \”Acceptera alla\”.
Vi som jobbar på Stegar.se hjälper dig gärna att hitta rätt produkt! Vi försöker hålla oss uppdaterade med vårt produktsortiment. Så tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail om du behöver vägledning!

OBS! Monteringspaket/infästning ingår ej vid köp av takstege utan köpes separat! Under ”tillbehör” vid respektive stege finner du det monteringspaket vi rekommenderar.
Vi har utbildade säljare som hjälper dig gärna med att ta fram en taksäkerhetslösning som passar just dig och samtidigt uppfyller alla nödvändiga krav. Dessutom ser vi till att du får alla monteringstillbehör som behövs, allt från takstegar, takbryggor och skyddsräcken till snörasskydd, glidskydd och skorstensplattformar. Det ska vara lätt att göra rätt!

Similar Posts