|

Förskola Järla Sjö

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.Vi bedriver en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Vi vet nämligen att när naturliga drivkrafter får spelrum växer starka och trygga individer. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är personuppgiftsansvarig på den skola du anmält intresse till. Personuppgifterna behandlas även med stöd av den personuppgiftsbiträdena Microsoft Ireland Operations Limited, och Infobip Sweden AB. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Du kan läsa mer i vår Cookiepolicy. När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till att ta emot inbjudningar till öppet hus och visningar, information om våra skolor och/eller marknadsföring om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du samtycker även till att personuppgifterna lagras för angivet syfte hos AcadeMedia Support AB 556568-8479. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.Till vårterminen kommer vi att börja ta emot besök på Montessori Mondial Nacka – vi kommer ha öppet hus och erbjuda personliga visningar. Du kan redan nu göra en intresseanmälan till Montessori Mondial Nacka för att få mer information när vi börjar ta emot besök.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för att skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för, tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser som du samtyckt till. Ni samtycker även till att personuppgifterna lagras för angivet syfte hos AcadeMedia Support AB 556568-8479.Vi återkommer med erbjudande om plats, som du sedan får tacka ja till. Kom ihåg att du måste tacka ja inom en viss tid för att få platsen. Har du funderingar kan du läsa mer under våra vanliga frågor.

På Montessori Mondial Nacka arbetar vi enligt montessoripedagogiken från förskolan ända upp till nionde klass. Det innebär att vi tar tillvara på barnens naturliga drivkrafter i undervisningen. Vi anpassar beprövad montessoripedagogik efter den senaste forskningen och arbetar utifrån en vetenskaplig grund. Välkommen till vår fina montessoriskola i Nacka.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna eller avslutar marknadsföringen. Uppgifterna lagras fram till en månad efter den sökta utbildningens startår för vårdnadshavare till elever vid grundskolan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här.
Vi lär våra elever att utvecklas till människor med högt ansvarstagande, som visar respekt och empati till sina medmänniskor. Vi ser barnets egen förmåga och lust till lärande, där det är viktigt att sträva mot kloka och realistiska mål, att ha en tydlig plan för arbete med att utbilda och uppmuntra våra elever till utveckling.

Vi anställer utbildade lärare och pedagoger med specialisering inom montessoripedagogiken. Är du intresserad av att söka jobb hos oss finns våra lediga tjänster här.
På Montessori Mondial Nacka erbjuder vi förskola, grundskola och fritids. Här får barn och elever möjlighet att gå från förskola ända upp till årskurs 9, vilket innebär att vi kan jobba med en integrerad verksamhet där möten mellan olika åldrar blir en viktig del i lärandet. Vi ser nämligen att förskola och grundskola berikar och lär av varandra, både vad gäller ämneskunskaper och social kompetens. Vi arbetar med individuella planeringar. I skolan börjar varje år med en period av avstämning där varje enskilt barn observeras och diagnostiseras för att ta reda på var barnet befinner sig både i sin sociala förmåga och i sin kunskapsutveckling. Vi använder oss av plattformen SchoolSoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här hittar du med barn på skolan schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter.

Strukturen i det pedagogiska arbetet utarbetas och ansvaras av lärarna. Den bygger på de grundläggande tankar som montessoripedagogiken uttrycker, och följer givetvis den svenska läroplanen för grundskolan. Läroplanen finns att läsa om här, på SchoolSoft eller går att beställa inbunden via Skolverket.
På Nacka.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder nödvändiga kakor. Läs mer om kakorEn gång per månad avslutar vi ordinarie verksamhet kl.15:45 och vi har semesterstängt fyra veckor under sommaren. Vi har också en till två kvalitetsdagar per termin då förskolan är stängd.Vi har en gemensam inomhusmiljö där både yngre och äldre barn, 1- 5 år, möts, men vi arbetar också i åldersindelade grupper under dagen. Vi har en mindre gård som hör till förskolan, vilket innebär att vi ofta går iväg till parker och skogsområden i närheten för att leka. Ofta går vi även iväg på eftermiddagen, vilket innebär att du ibland kan få hämta ditt barn där.

Optimus förskola är en del av Condorens förskolor och tillhör Järlahöjdens rektorsområde. Förskolan ligger på bottenvåningen i ett flerfamiljshus i Järla sjö.
Du är välkommen på visning av förskolan dels om ditt barn fått plats och dels om du funderar över att ställa ditt barn i kö. Kontakta förskolan för anmälan 08-718 97 12Montessori Mondial består av åtta grundskolor varav tre med integrerad förskola. Skolorna bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial finns i Kristianstad, Malmö, Linköping, Lund och Stockholm. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.Här kan du välja att logga in med LinkedIn. Genom att göra det hämtar vi ditt namn, profilbild och e-post eller så kan du istället fortsätta med att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.

Hos oss går elever från förskolan upp till och med årskurs 9. Vi har idag 53 barn på förskolan och ca 290 elever i grundskolan. Verksamheten ligger i natursköna Saltsjö Järla ett stenkast från Slussen med närhet till Saltsjöbanan och bussar.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna tf rektor Sirkka Persson på 070 759 7098 eller [email protected] Vi söker nu en utbildad grundskollärare/ämneslärare åk 4-6. Du kommer att vara mentor i en årskurs men kan undervisa alla elever på mellanstadiet. Mellanstadiet består idag av ca 65 elever. Välfärd skola vidtog inga åtgärder varken för att öka antalet barn eller för att ha en löpande underhållsplan över tid. Renoveringskostnaderna betraktas som en börda snarare än en investering. Inga alternativa lösningar presenterades.“Renoveringssiffrorna är omotiverat höga Nedläggningsbeslutet motiveras med de höga renoveringskostnaderna som beräknas så högt som 5,1 miljoner kronor. Det är omotiverat höga kostnader. Bara kökets renovering påstås kosta 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett nytt helt nytt villa-kök för vartenda barn som går där. Renovering kan göras smartare och effektivare och delas upp över tid.”

Det officiella förslaget till beslutet som har tagits fram av Välfärd skola är bristfälligt på flertal punkter. Huvudargumentet är att den renovering som man anser är nödvändig blir för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet.

“Förskolan är välfungerande. Hästhagens förskola är omtyckt av barn, föräldrar och personal. Den har en trivsam miljö och ligger nära ett naturreservat.”
Befolkningsprognosen för Hästhagen saknar ett tydligt sammanhang med tanke på att mer än 40% av barnen idag inte är folkbokförda i området, och det finns ingen information om hur det såg ut historiskt sett i förhållande till antalet barn i förskolan.På knappt en vecka är det inte mycket man kan göra för att påverka beslutet. Den förtroendevalda majoriteten har tydligen ingenting emot att ta beslut baserat på bristfälligt underlag.Våra barn skulle få en plats i en förskola där det går mer än 100 barn och som är nära ett stort byggarbetsplats. Med andra ord så liknar det inte alls vårt första val. Även antal barn per medarbetare är högre. Kommunens framtida planer för förskolan finns inte med i tjänsteskrivelsen.

“Fler förskoleplatser behövs. Redan om några år ökar barnantalet med 42 % enligt kommunens beräkningsunderlag. Sickla är en av de stadsdelar som det byggs allra flest nya bostäder i. När nya bostäder byggs måste även resten av samhället växa. Därför vill vi se en ny inriktning på Nackas stadsplanering med mer utrymme för kultur och idrott. Och det är viktigt att också ha tillgång till förskolor och välfärd i närheten.”Om vi skulle välja en annan förskola som vi anser passar bättre skulle våra barn stå i kön med endast sex månaders varsel. I Nacka är det nästan omöjligt att få en plats där man önskar i bara 6 månader.

Varken föräldrar eller personal hade fått veta hur det står till ekonomiskt och att verksamheten inte går runt. Vi föräldrar fick informationen via mejl utan bilagor. Inget möte föreslogs med samtliga föräldrar för att ta upp alla argumenten och svara på våra frågor.
“Skattesänkningar ska inte finansieras med nedskärningar i skolan. Våra röster på valdagen gör skillnad. Av oss hade Nackaborna inte fått en skattesänkning motsvarande en halv dagens lunch per månad, men vi hade inte heller lagt ner förskolor och skolor.”Barn, föräldrar, mor- och farföräldrar som kommer till vår förskola, andra förskolor och skolor i kommunen, och över hela Sverige, kommuninvånare, berörda medborgare och massmedia – alla ska kunna komma ihåg att någon kämpade för barnen, sanningen och framtiden. Oavsett resultatet.

Att organisera sig och engagera oppositionspolitiker, samt att samla fakta och få tag på alla relevanta handlingar tar sin tid. Nacka kommuns webbsida är inte lätt att navigera. Inte heller lokala tidningar hinner skriva artiklar om kommunens taffliga arbetssätt på en vecka.
Vi är inte den första, och inte heller den sista för-/skola som läggs ner. Baserat på ett bristfälligt underlag, utan dialog mellan kommunens förtroendevalda majoriteten och berörda föräldrar. I en kommun med bra ekonomi, som växer kraftigt dessutom.

“Även små förskolor ska få plats i Nacka. Vi vill att föräldrar ska kunna välja små förskolor för sina barn. Valfrihet för oss är till för att föräldrar och invånare ska möjlighet att välja, inte att bolagen ska kunna välja bort eller att alternativ inte ska finnas.”
De uppskattade kostnaderna för renoveringen är väldigt grova enligt tjänsteskrivelsen, och det framgår inte vilka renoveringar som är mer eller mindre akuta. Förskolan är helt fungerande idag.

Underlaget och den politiska processen saknar transparens. Föräldrar, personal och oppositionspolitiker fick veta om förslaget bara en vecka innan verksamhetsutskottet skulle ta beslutet. Tjänsteskrivelsen bifogades inte i utskicket från rektorn. Även tjänsteskrivelsen som anses vara bristfälligt saknar bilagor till de påstående den innehåller.
Tyvärr så förlorade vi som kämpade emot en nedläggning med röstsiffrorna 7 för -6 emot. Vi försökte i första hand att beslutet skulle skjutas till kommunfullmäktige så att vi skulle ta en debatt där och att kommuninnevånarna skulle få lyssna på debatten och våra argument vi röstade om det men förlorade 7-6 där hela alliansen (M,Kd,C,L) röstade emot att det skulle tas till fullmäktige. Både vi från NL och från S argumenterade kring hur tokigt detta beslut är och hur man kan fatta ett beslut på ett så bristfälligt beslutsunderlag, jag sa till och med att även ni som röstar för en nedläggning måste ju medge att detta är ett bristande underlag, den enda som svarade på det var Mats Gerdau som sa att underlaget var tillräckligt för honom iallafall. I övrigt så sa ingen från alliansen något utan meddelade att de skulle lämna in en protokollsanteckning. Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejlEnligt Välfärd Skolas Verksamhetsstöd ska verksamheten “genom ett proaktivt och kvalitetssäkert arbete bidra till hög måluppfyllelse inom Välfärd skola”.

Enligt förslaget till beslutet blir den renovering som man anser är nödvändig för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet. Einar Franson, Produktionsdirektör för Välfärd skola, ser inte en chans att det ska gå runt.
Uteslut ett ord: Använd minustecken (-) för att utesluta ett sökord. En sökning på t.ex. Uppsala -slott ger träff på alla poster som innehåller ordet Uppsala men inte de poster som samtidigt innehåller ordet slott.

Använd frågetecken (?) för att få träff på stavningsvarianter av ett ord. Varje frågetecken svarar mot ett tecken. En sökning på t.ex. G??le ger träff på både Gävle, Gefle och Gäfle.Maskering: Använd frågetecken (?) för att få träff på stavningsvarianter av ett ord. Varje frågetecken svarar mot ett tecken. En sökning på t.ex. G??le ger träff på både Gävle, Gefle och Gäfle.

Använd citattecken (” ”) för att söka på exakta fraser. En sökning på t.ex. ”svenska kungar” ger träffar då orden förekommer tillsammans och i angiven ordning.
Använd minustecken (-) för att utesluta ett sökord. En sökning på t.ex. Uppsala -slott ger träff på alla poster som innehåller ordet Uppsala men inte de poster som samtidigt innehåller ordet slott.Trunkering: Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelse. En sökning på t.ex. teater* ger träff på teater, teaterdirektör, teaterförlag etc.

Similar Posts