Futurum Köksfläkt Filter

Då både varuhuskunder och webbshopskunder välkomnas att skriva produktrecensioner på Hornbach.se, presenteras recensioner både från kunder med en validerad webbshopsbeställning, men även från kunder som inte har verifierat att de har använt eller köpt produkterna.Den köksfläkt som anses vara mest effektiv är utsugsfläkten. Utsugsfläkten som även kallas frånluftsfläkt pga. att den är kopplad till en så kallad frånluftskanal där luften sugs ut ur huset. En utsugsfläkt passar i de flesta villor och flerfamiljsbostäder. Men samma gäller här som med kolfilterfläkt. Du måste kontrollera vilka regler som gäller i just ditt hus om du bor i flerfamiljshus.

Att byta ut en gammal köksfläkt kan du oftast göra själv, med undantag för elinstallationer som måste utföras av en behörig elektriker. Men förutom elektrikerns arbete så är bytet normalt inte komplicerat om du kan ansluta köksfläkten till en befintlig ventilationskanal.
En köksfläkt av ”alliancemodell” passar i både hus och lägenheter. Namnet ”Alliance” kommer av att alliancefläkten har en egen fläktmotor som samarbetar med den övriga ventilationen i huset från t.ex. tvättstuga och badrum. En tumregel för alliancefläkt är att den avråds från att installeras i ventilationssystem byggda innan 1970. I övrigt passar den både i villa och flerbostadshus, men du som bor i lägenhet måste först kontrollera vilka regler som gäller i ditt hus.

1. Ventilationsslangen är en s.k. flexibel frånluftsslang. Tryck på frånluftsslangen över skarvmuffen och spänn fast slangänden eller skruva fast med slangklämma.
Har du från- och tilluftsventilation i huset, ett s.k. FT-system, så kan du återvinna en del av den renade luften och värmen tillbaka i huset. Men se upp om bor i ett modernare och tätare hus. Då kan du få problem med undertryck i huset. Det gör att luft och fukt från bostaden får svårare att ventileras ut ur huset och som i sin tur kan leda till fuktskador.

Hur rengör man fettfilter?
Fettfiltret kan tvättas med diskmedel. Låt det gärna ligga i blöt i diskhon eller i en balja, för att fettet ska lösas upp. Skölj därefter filtret noggrant och låt torka. Flexits fettfilter av metall kan även rengöras i diskmaskinen.
För att kunna räkna ut rätt kapacitet på köksfläkten så måste du räkna ut volymen i ditt kök. Det gör du genom att multiplicerar bredden x längden x höjden med 10 så får du fram rätt volym på ditt kök. Det är inte ovanligt att fritidshus fortfarande saknar köksfläkt i köket. Det gör att du får en högre värmeförlust i huset om du använder huset vintertid och behöver vädra ut matos. Det blir mer ekonomiskt att installera en köksfläkt i ett vinterbonat fritidshus. Det höjer även trivseln och minskar fukten om du väljer en utsugsfläkt. Ett fettfilter måste rengöras regelbundet för att vara effektivt. Rengöringsintervallen bör ligga någonstans mellan 3-6 månader beroende på hur ofta köksfläkten används. Ett fettfilter som inte rengörs kan skapa problem. Droppande fett från köksfläkten och varma spisplattor är en dålig kombination både när det gäller bakterier och brandrisken.Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

När du väljer köksfläkt är det viktigt att den har tillräckligt hög kapacitet för ytan i ditt kök. Kapaciteten för köksfläktar uppges i kubikmeter luft per timme (m3/h). En tumregel är att en köksfläkt ska kunna byta ut luften i köket 10 gånger per timme.Kolfilterfläkten återcirkulerar luften i köket med hjälp av en inbyggd motor, dvs. den suger inte ut luften via en ventilationskanal. En kolfilterfläkt fungerar både i småhus och flerfamiljshus. Men om du bor i flerfamiljshus måste du kontrollera med fastighetsägaren eller föreningen där du bor vilka regler som gäller i just ditt hus.

Hur byter man filter köksfläkt?
Ta en titt i bruksanvisningen och ta isär avtagbara delar. De flesta filter kan rengöras i diskmaskinen med vanliga tvättmedelstabletter. Resterande delar kan blötläggas i vatten med lite diskmedel eller salmiak (ammoniumklorid).
En köksfläkt har fler nödvändiga funktioner än att bara leda ut matos och ta hand om matfett som följer med den förångade luften upp i fläkten. Den tar också hand om stora mängder av fukt från spisen vid matlagning och långkok. Vattenånga som inte förs ut genom bostaden kan i värsta fall ställa till problem med mögelangrepp och fuktproblem i bostaden.Blir kostnaden för att installera en ny köksfläkt med utsug och rördragning av ventilationskanaler dyr, kan du komma förbi problemet genom att installera en kolfilterfläkt till en befintlig imkanal. En kolfilterfläkt cirkulerar luften som renas genom ett kolfilter med aktivt kol. Det är värt att tänka på att en kolfilterfläkt inte för bort vattenånga ur bostaden och blir aldrig lika effektiv som en utsugningsfläkt.

12. Montera köksskåpet med skåpgavlarnas bultar och skruva ihop skåpkonstruktionen. Förankra även skåpen ordentligt i väggen så att det sitter stabilt.
2. Ventilationsrörets längd måste anpassas efter avståndet från anslutningen i innertaket till avslutande rörlängd på taket så att du kan montera en takhuv.Alla kök behöver en väl fungerande köksfläkt som kan leda bort stekos och vattenångor som finns i luften när man lagar mat i sin ugn eller på spishällen. Har du en äldre köksfläkt som fungerar dåligt är det lätt att hela bostaden luktar matos. Matosen som sprider sig kan även sätta sig i både möbler, gardintyg och andra textiler.

Det finns fler funktioner en köksfläkt har som kanske inte många tänker på, och det är att en köksfläkt med utsug blir en fläktstyrd frånluftsanordning och en hjälpfläkt till bostadens ventilation.

Alla moderna köksfläktar är försedda med ett fettfilter. Fettfiltret fångar upp fettet som följer med den förångade och varma luften som en köksfläkt suger in vid matlagning.
Men var försiktig om du äger ett äldre hus eller lägenhet. Om du installerar en köksfläkt i en äldre bostad så kan fläkten förändra luftflödet i både kök och resten av huset. Har du en öppen spis, kakelugn eller kamin ansluten till din skorsten så kan du få s.k. baksug, dvs. det skapas ett undertryck i fastigheten så att luften går åt fel håll. Det kan vara både obehagligt och förenat med livsfara att få in rökgaser från en rökkanal i bostaden.

Det som kan komplicera arbetet är om du måste dra nya ventilationskanaler till köksfläkten. Om du bor i hus kanske du behöver dra ett nytt ventilationsrör genom en övervåning och ut genom taket. Då krävs även kunskaper för att montera rörgenomföringar i taket. Känner du dig minsta osäker är det bättre och tryggare att anlita en fackman för arbetet.
1 januari 2012 infördes nya byggregler från Boverket (BBR19) där man förändrade och skärpte kraven på imkanaler jämfört med tidigare regler. Vill du läsa mer om branschstandard och vad som gäller för imkanaler kan du besöka imkanal.se1. Om du inte redan har ventilationskanaler måste du göra hål i innertaket och slutligen yttertaket för att installera ventilationsröret. El skall finnas framdraget av fackman för inkoppling enligt gällande regler för säker el.

OBS! Försök aldrig att släcka brinnande fett med vatten. Häller du vatten på brinnande matolja får branden ett explosionsartat förlopp och förvärrar branden!Ett fettfilter kan beroende på nedsmutsningsgraden rengöras med vanligt diskmedel och ev. diskmaskin. Men det är viktigt att du först kontrollerar med tillverkarens föreskrifter innan du diskar i diskmaskin eller använder någon annan metod än det som är föreskrivet av tillverkaren.6. VIKTIGT! Du får inte underskrida de minimimått för elspis och induktionshäll där minsta avståndet skall vara 500 mm. För gasspis gäller 650 mm. Mät noggrant!

Hur vet jag vilken typ av köksfläkt jag har?
Vilken köksfläkt du ska välja beror på om du bor i villa eller flerfamiljshus, vilken typ av ventilation som finns i huset, men också på hur din köksinredning ser ut – ska fläkten hänga fritt, under ett skåp eller på väggen? Du ska även tänka på bredden, det är bra om fläkten är ungefär 10 cm bredare än din spishäll.
Glöm inte att regelbundet rengöra fettfiltret till köksfläkten annars kan fläkten utgöra en brandfara. Matfett och olja som glöms på spisen kan lätt ta eld. Om inte elden bekämpas direkt kan den i västa fall sprida ut i husets ventilationssystem. Var extra försiktigt med användning av köksfläkten när du friterar.Installera köksfläkt? I den här artikeln hittar du information, tips och gör det själv beskrivningar med förklarande bilder hur du installerar en köksfläkt i ditt kök.

Det finns fortfarande äldre bostäder kvar som inte har en köksfläkt. Men det finns anledning till att byta ut en gammal köksfläkt om den inte fungerar bra. En ny köksfläktar kan även öka trivseln i köket eftersom dagens moderna köksfläktar oftast är betydligt tystare.Om du vill undvika buller från köksfläkten i köket kan du montera en extern motor för köksfläkten på vinden. Men tänk på att fläktmotorn och själva spiskåpan måste passa ihop. Det är även viktigt att du kontrollerar så köksfläkten har ett fettfilter.Det finns även s.k. FTX-system där X:et i FTX står för värmeväxling som kan återanvända all varm luft tillbaka till huset genom ett värmeväxlingsaggregat. Läs mer om FTX-system.

Hur ofta ska man byta kolfilter i köksfläkt?
Kolfilter kan inte rengöras, och därför bör de bytas ut när de är märkbart smutsiga eller missfärgade (vanligtvis varje halvår eller år, beroende på fläktanvändningen). Om kolfiltret är smutsigt och igensatt fungerar inte fläkten optimalt och luftkvaliteten i köket påverkas negativt.
Steg för steg beskrivningen beskriver hur du monterar en köksfläkt i ett köksskåp med en befintlig imkanal. Om du inte har en imkanal och måste installera en ny så ska du kontakta skorstensfejarmästaren i din kommun så att installationen blir korrekt utförd enligt gällande branschregler.

En spiskåpa har ingen fläktmotor utan är kopplad till det centrala utsugningssystemet. Spiskåpan är vanligast i flerfamiljshus med centralfläkt. Men spiskåpor finns även för villor med centralfläkt även om det inte är lika vanligt. En spiskåpa styrs med ett spjäll som öppnas och stängs.

Hur vet man vilket kolfilter man ska ha?
Hur vet man vilket filter som passar fläkten? Inne i själva fläktkåpan, om man tar bort fettfiltret och kikar in så sitter det en typskylt med den information som behövs. Där står det bland annat modell. Använd sedan vår produktväljare för att hitta rätt.
Är du osäker på vilken typ av ventilation du har i bostaden och vilken typ av köksfläkt du behöver ska du kontakta en fackman för rådgivning och eventuell besiktning.För att göra ett energismart val så är det viktigt att känna till energimärkning på köksfläktar. Märkningen ska finnas på alla köksfläktar och gör det enklare för konsumenter att jämföra energimärkning och kapacitet.

Använd ett milt rengöringsmedel utan slipmedel eller vårt testade och godkända avfettningsmedel. Detta tar enkelt bort smuts och spill utan att skada ytan.Köksfläkten är en av de viktigaste produkterna i ditt kök. Fläkten filtrerar bort rök, luftburet fett, lukt och ånga från luften. Därför är det viktigt att fläkten fungerar så bra som möjligt genom underhåll.

Är det bra med Kolfilterfläkt?
Fördelen med en kolfilterfläkt är att den är mer flexibel eftersom du inte behöver bygga ett hål i väggen för att ansluta fläkten. Dessutom gör recirkulationen att den uppvärmda luften stannar inomhus vilket i längden är mer energieffektivt än en utsugsfläkt som suger ut den varma luften ur huset.
Aktiva kolfilter används för att neutralisera lukt om du har en recirkulationsfläkt. Kolfilter kan inte rengöras, och därför bör de bytas ut när de är märkbart smutsiga eller missfärgade (vanligtvis varje halvår eller år, beroende på fläktanvändningen). Om kolfiltret är smutsigt och igensatt fungerar inte fläkten optimalt och luftkvaliteten i köket påverkas negativt.Det trevliga och kompetenta kundtjänstteamet inom Siemens Service står till tjänst för att uppfylla alla dina behov – från att komma med råd när du tänker köpa en ny apparat till felsökning.Om du inte vet vilket kolfilter som passar din köksfläkt kan du med hjälp av vår sökfunktion nedan ange fläktens E-nummer och få fram rätt kolfilter, för att sedan gå vidare.Använd inte fläkten utan filter, med ett filter fullt av fett eller om ytan är flottig. Använd inte brandfarliga vätskor eller lösningsmedel. Koppla bort eller stäng av fläkten innan du sätter igång med något underhåll. Se alltid till att hela fläkten (inklusive filter och glödlampor) har svalnat och fettet har stelnat innan du försöker rengöra någon del av fläkten.

Får man byta köksfläkt själv?
Att byta ut en gammal köksfläkt kan du oftast göra själv, med undantag för elinstallationer som måste utföras av en behörig elektriker. Men förutom elektrikerns arbete så är bytet normalt inte komplicerat om du kan ansluta köksfläkten till en befintlig ventilationskanal.
Hos Siemens Vitvaror önskar vi din hjälp att förbättra våra produkter och tjänster vi erbjuder dig. För att kunna göra det behöver vi veta din åsikt. Kan du hjälpa oss svara på några frågor?Om du klickar på ”Acceptera”, tillåter du oss att registrera ditt användningsbeteende på denna webbplats. Det tillåter oss att förbättra vår webbplats och anpassa reklam för dig.Siemens är din pålitliga serviceleverantör för hushållsapparater. Siemens servicetekniker kan utföra professionella reparationer utanför ramen för garantin och inom ramen för tillverkargarantierna. Boka in en reparation online 24/7. Finns i hela landet.Ta bort filtren enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Töm och torka av överflödigt fett med torrt hushållspapper. Blötlägg filtren i varmt vatten och rengöringsmedel i några timmar och skrubba försiktigt för att få bort matrester. Använd inte produkter som innehåller ammoniak, slipmedel eller ugnsrengöring. Skölj filtren och låt dem torka innan du sätter tillbaka dem i fläkten.

Du kan behandla ytan med våra oljeimpregnerade dukar som gör ytan beständig mot fingeravtryck och märken. En del människor använder babyolja eller liknande produkter på rostfritt stål. Dessa produkter fungerar dock inte, eftersom de drar till sig damm och ludd, vilket kan leda till en dammig yta. Samma olja som finns i duken kan även beställas på flaska från oss. Den är livsmedelssäker och kan användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
Ju mer fettrester filtret innehåller, desto mindre luft kan flöda genom filtret. Filtret blir mättat och leder till försämrad funktion, högre buller och mer matos i köket. Vi rekommenderar att du gör det till en vana att regelbundet byta ut det aktiva kolfiltret och fettfiltret i fleece eller att rengöra fettfiltret i metall en gång i månaden.Upplever du att din köksfläkt har sämre effekt än när den var ny? Då kan det vara dags att kolla om filtret behöver rengöras. Ta en titt i bruksanvisningen och ta isär avtagbara delar. De flesta filter kan rengöras i diskmaskinen med vanliga tvättmedelstabletter. Resterande delar kan blötläggas i vatten med lite diskmedel eller salmiak (ammoniumklorid). Det är viktigt att alla delar får lufttorkas, gärna över natten, innan du placerar dem tillbaka i fläkten. Rengöring utvändigt kan göras med mikrofiberduk och eventuellt stålull för extra glans.

Många bostadsbränder och brandutryckningar orsakas av att strålvärmen från spisen har antänt fettet i köksfläktens filter. Regelbunden rengöring och byte av filter kan förhindra detta. När bytte DU filter senast? Med en liten ansträngning kan du ge nytt liv till din produkt. På Elcare Nordics hemsida kan du hitta reservdelar för att reparera trasiga eller på annat sätt andra felaktiga produkter. Läs mer här! En hög andel av bostadsbränder startar i köket, ofta som en följd av att personer glömmer att stänga av spisen eller lämnar en gryta som kokar torr. Fett i fläktens filter bidrar ofta till att sådana bränder sprider sig snabbare till inredning och ventilationskanaler runt om i huset. Regelbundet underhåll och rengöring kan minska risken betydligt. Hur ofta du behöver byta filter beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.Om du tar hand om dina saker med ordentlig rengöring och underhåll så håller de längre. Här ger vi dig ett antal tips och råd om hur du kan förlänga livslängden på dina produkter.

Svenskdesignade och tillverkade köksfläktar. Alla fläktkupor är unika och tillverkas för hand på beställning i egna fabriken i Torslanda. Oavsett vilken stil du vill ha eller vilket ventilationssystem som finns i huset. Vill du ha en kupa med plasmaclean eller kolfilter så fixar vi det med.
Bor ni i en lägenhet eller hus som saknar ventilationskanal? Vill ni ha en modern, flexibel och snygg köksfläkt? Fjäråskupan har ett brett sortiment av högkvalitativa, snygga och prisvärda kolfilterköksfläktar för alla bostäder och kök. Har ni frågor eller funderingar om några av Fjäråskupans produkter, slå oss en signal eller skicka ett mejl så svarar vi så fort vi kan.

Aktivt kol är ett vida känt material som främst används inom vattenrening, men som även används i en kolfilterfläkt och andra områden med höga krav och behov av rening. Anledningen till att aktivt kol blivit så populärt är tack vare att kolet är ett så kallat adsorbent. Ett adsorbent är ett fast material eller vätska som har en yta som kan adsorbera vilket betyder att gasformiga ämnen eller ämnen upplösta i vatten kan fastna på materialets yta.
En kolfilterfläkt är den enklaste modellen av köksfläktar att montera och installera. Detta är för att den inte behöver kopplas till den övriga ventilationskanalen. Med en vanlig köksfläkt riskerar man att påverka resten av husets ventilation, eller till och med sina grannars. Detta då den blåser och pressar ut luften genom ventilationskanalerna som i många fall är kopplade till andra rum och grannars kanaler. Men med en kolfilterköksfläkt försvinner risken att påverka husets övriga ventilation då den enbart arbetar med luften i rummet där den är placerad.Men om den inte är kopplad till ventilationskanalen, hur rengör den då luften kan man fråga sig? Det är där kolfiltret kommer in i bilden. Istället för att blåsa ut luften genom ventilationen så cirkuleras den gång på gång genom kolfiltret tills all lukt, fett, rök och matos fångats upp. Luften skickas sedan tillbaka ut i köket och rummet, helt ren från smuts och lukter.

Kolfilterköksfläktar är en flexibel lösning för er köksventilation. Deras största styrka är att de kan monteras i alla hem och lokaler, villa som lägenhet, vart ni vill och vart ni än behöver en köksfläkt. Eftersom de inte är kopplade till det övriga ventilationssystemet är de även väldigt lätta att montera. De kan till exempel enkelt tas med vid flytten.
En kolfilterfläkt är en köksfläkt som helt enkelt har ett filter gjort av kol. Kolet har en naturlig egenskap att fånga upp smuts tack vare att partiklarna i kol är extremt täta och har lätt att binda sig med andra ämnen och material. Aktivt kol är kol som har blivit behandlat med syre för att öppna upp miljontals små porer mellan kolatomerna. Detta tillåter dem att användas i filter och filtrera bort lukt, rök och fett från luften på ett högst effektivt sätt.

Kan man köra Fläktfilter i diskmaskin?
Fettfiltret i din fläkt kan du välja att rengöra antingen i diskmaskin eller för hand. Tänk bara på att skölja filtret väl och torka det innan du sätter tillbaka det i fläkten igen. Vid rengöring i diskmaskin ska filtret inte blandas med annat diskgods.
En vanligt använd synonym till kolfilterfläktar är begreppet recirkulerande fläkt, eller ventilationslös fläkt. Denna typ av köksfläkt används oftast i ett hus med självdrag, eller i bostäder som saknar tillgång till ventilationsgångar, men är nästan lika effektiv som en traditionell köksfläkt med vanliga filter.

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehåll på sajten, analysera hur den används och för att anpassa marknadsföring efter dina intressen. Du kan läsa mer om hur de används, vilka de är och vilka du tillåter sajten att använda i vår cookie policy. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår sajt.Filtero har filter till alla Futurum modellerna såsom: futurum 200 filter, futurum 210 filter, futurum 215 filter, futurum 230 filter, futurum 251 filter, futurum 252 filter, futurum 400 filter, futurum 420 filter, futurum 480 filter, futurum 490 filter, futurum 600 filter, futurum 602 filter, futurum 604 filter, futurum 622 filter, futurum 625 filter, futurum 690 filter, futurum 692 filter, futurum 800 filter, futurum 830 filter, futurum 850 filter.

Kan man ha kolfilter i en vanlig köksfläkt?
En kolfilterfläkt är den enklaste modellen av köksfläktar att montera och installera. Detta är för att den inte behöver kopplas till den övriga ventilationskanalen. Med en vanlig köksfläkt riskerar man att påverka resten av husets ventilation, eller till och med sina grannars.
Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. För att kunna använda BAUHAUS webbplats måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.

Kylskåp, frysskåp eller frysbox? Vilket passar dig bäst? Beroende på hur ditt behov ser ut så kan du behöva titta på t ex energiklass, storlek och interiör.
Om spishällen är placerad mitt i rummet, är det en frihängande fläkt som gäller. Dessa passar exempelvis över en köksö där fläkten har utsuget upp i taket. Vissa frihängande köksfläktar kan rentav se ut som konstverk och ger möjlighet att skapa en unik och personlig touch i köket.En inbyggnadsugn kan byggas in i bekväm arbetshöjd och matcha köket i färg. Ska ugnen vara självrengörande, ha ånga, varmluft, mikrofunktion…? Vad behöver du?En vägghängd fläkt sitter inte ihop med något skåp, utan monteras på väggen vid utsugskanalen. Fläktkåpor i glas eller rostfritt stål är ett stilrent och populärt alternativ och passar dig som vill att fläkten ska vara en del av inredningen.

Det är viktigt att du väljer en fläkt med tillräckligt hög kapacitet för just ditt kök, eftersom luftkvaliteten annars riskerar att försämras vid matlagning. Kapaciteten uppges i kubikmeter luft per timme (m³/h).En köksfläkt bör kunna byta ur luften i ditt kök minst 10 gånger i timmen – för att räkna ut hur hög kapacitet du behöver ska du ta ditt köks volym (bredd x längd x höjd) och multiplicera det med 10.

Eftersom köket gått från att vara ett arbetsrum till ett rum där vi samlas och umgås, är det viktigare än någonsin att köket blir en behaglig plats att vistas i. Tänk på att se över ljudnivån på fläkten så att den inte stör medan ni umgås i köket.
Hur gör man för att lyckas med en riktigt god kopp kaffe? Vi leder dig genom mjölkskummare, mörkrostat, myter, temperatur, förvaring och dosering av kaffe.Om du bor i villa är systemet ofta sammankopplat med ventilationen i våtutrymmen. Eftersom motorn sitter placerad på vinden eller taket sänks ljudnivån på fläkten i köket. Detta innebär också att fläkten i köket inte får ha en egen motor då det saboterar luftflödet i fastigheten. Vilken köksfläkt du ska välja beror på om du bor i villa eller flerfamiljshus, vilken typ av ventilation som finns i huset, men också på hur din köksinredning ser ut – ska fläkten hänga fritt, under ett skåp eller på väggen? Du ska även tänka på bredden, det är bra om fläkten är ungefär 10 cm bredare än din spishäll. Köksfläktens uppgift är att se till att matos, lukt och fett sugs ut ur köket så snabbt som möjligt. För att köksfläkten ska fungera optimalt är det viktigt att den både är monterad korrekt samt är lämpad för just ditt kök. Det finns flera olika typer av fläktar, vi hjälper dig att välja rätt köksfläkt! Centralventilation kan användas både i villa och flerbostadshus. Systemet bygger på att fläktmotorn är placerad på exempelvis vinden eller taket i fastigheten och att luftflödet regleras genom att öppna eller stänga spjället från köksfläkten. Är induktionshäll bra? En induktionshäll innebär bland annat att rengöring av spill på hällen blir enkel. Induktion är också snabbt och säkert. Vi berättar mer.

Avståndet mellan spishällen och fläkten är viktigt. Enligt Boverket ska avståndet vara minst 50 cm för en elektrisk häll. Har du däremot en gasspis rekommenderas ett avstånd på 65 cm mellan spisen och fläkten.
Ett tredje alternativ är den näst intill osynliga fläkten. En underhängd fläkt monteras under ett köksskåp och är en bra lösning för dig som har ont om utrymme eftersom fläkten ger plats för förvaring ovanför. Underhängda fläktar finns också som utdragbara modeller, vilket är extra praktiskt i små kök.Fördelen med en kolfilterfläkt är att den är mer flexibel eftersom du inte behöver bygga ett hål i väggen för att ansluta fläkten. Dessutom gör recirkulationen att den uppvärmda luften stannar inomhus vilket i längden är mer energieffektivt än en utsugsfläkt som suger ut den varma luften ur huset. Ett kolfilter bör bytas ungefär 2 gånger per år vid normalt användande.

En frånlufts- eller utsugsfläkt kopplas till en frånluftskanal, vilken suger ut luften direkt ur huset. Denna typ av fläkt passar framför allt villor. När fläkten är påslagen ska inte fönster eller ytterdörrar vara öppna i köket eftersom luften då blåser omkring runt spisen och fläktsuget blir mindre effektivt. Fördelen med en frånluftsfläkt är att den är den mest effektiva för att ta bort matos, fukt och dålig lukt.
En kolfilterfläkt har modern teknologi som filtrerar och cirkulerar luften i köket. Fläkten har en inbyggd motor, vilket gör att den inte behöver anslutas till en frånluftskanal och därför kan placeras var som helst i köket. En kolfilterfläkt renar luften från fett och matos innan luften förs tillbaka in i köket, vilket gör att det inte är nödvändigt med frånluft. Om du väljer en kolfilterfläkt är det viktigt att den övriga ventilationen i hemmet är bra eftersom luften cirkulerar.

Similar Posts