|

Hiq årsredovisning 2017

Bolaget skall tillsammans med sina dotterbolag erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring till högteknologiska företag och organisationer, huvudsakligen inom kund- och marknadssegmenten telekom, försvar, finans och fordon samt övriga högteknologiska marknadssegment. Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.Hiq International AB ingår i en koncern med 26 bolag. Moderbolag är Trisall AB och koncernmoderbolag är Trisall Midco SARL. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2021-12.

Hiq Stockholm AB ingår i en koncern med 26 bolag. Moderbolag är HiQ International AB och koncernmoderbolag är Trisall Midco SARL. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2021-12. Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring till högteknologiska företag och organisationer huvudsakligen inom kund- och marknadssegementen Telekom, försvar, finans och fordon, säkerhet och försvar, industri, spel och underhållning, myndigheter och verk och ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Företagspresentation Avega Group Avega förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation Avega Group Grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i Stockholm, Göteborg och MalmöDelårsrapport januari juni 2005 April-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-0,25) kr

46 STYRELSE Styrelse. GUNNEL DUVEBLAD Född Studier i systemvetenskap, Umeå Universitet. Styrelsens ordförande sedan 2016 och ledamot sedan VD EDS North Europe Anställd inom IBM och innehade bland annat olika ledande befattningar inom IBM på nordisk samt europeisk nivå. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter Dam samt styrelseledamot i bl.a. Dustin, Kindred Group Plc och Sweco. Innehav i HiQ: aktier. LARS STUGEMO Född Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Koncernchef och VD HiQ International sedan Anställd sedan mars Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kambi Group Plc, styrelseledamot Camfil AB samt ledamot av avd. VI, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner, matchningsoptioner. SUSANNE EHNBÅGE Född Magisterexamen (civilekonom) i ekonomi Handelshögskolan Göteborg. Ledamot sedan VD för Lindex sedan VD och koncernchef för Netonnet Group Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ahlsell AB samt i Börssällskapet. Innehav i HiQ: aktier. ULRIKA HAGDAHL Född Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Ledamot sedan Grundare av Orc Software AB (numera Itiviti AB), Utvecklingschef Orc Software , VD och koncernchef Orc Software AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Beijer Electronics Group AB och Invisio AB. 4 6 HiQ Årsredovisning 2019
11 HiQ Sailing Team anländer till Malmö och träffar medarbetare och kunder. Under transporten gjorde vi 7 events där kunder och anställda fick chansen att besöka båten. Och över 60 anställda fick vara med om en oförglömlig seglats med VO65-båten under resan till Stockholm.Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien 17 HiQ-ambassadören Lisa Nordén är dubbel svensk mästare i cykel och cyklar för svenska landslaget. Under året har många av våra medarbetare fått chansen att träffa Lisa och bli inspirerade av hennes otroliga vinnande attityd. Foto: Jesper Andersson. Att jobba hos oss Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer. Hur vi lever vårt varumärke Simple, Personal and Fair ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2). Delårsrapport Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2019-01-01 till 2019-06-30 2019-08-28 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade49 KONCERNLEDNING FREDRIK MALM Född Ekonomichef i HiQ International sedan Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm Anställd sedan Tidigare anställningar: Corporate Finance Enskilda Securities, Corporate Finance Nordea Securities. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner, matchningsoptioner. ANDERS NILSSON Född VD, HiQ Mälardalen sedan Ingenjör Anställd sedan Tidigare anställningar: projektledare, Celsius Test Systems, produktchef, Volvo Aero Support, licensingenjör ABB. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner, matchningsoptioner. HELENA FORSMARK Född VD, HiQ Stockholm sedan april Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan Anställd sedan Tidigare anställningar: konsult, säljare och affärsområdeschef på HiQ, konsult/projektledare Ericsson, projektledare/systemarkitekt Mandator Teknik, systemingenjör och systemutvecklare Celsius Tech Electronics. Innehav i HiQ: aktier. MIKAEL TENG Född Affärsutveckling, HiQ International sedan Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan Anställd sedan Tidigare anställningar: Global Account Manager och konsult HiQ Stockholm, Manager Accenture, konsult Tieto Enator, SW Engineer Oerlikon Contraves AG, Schweiz. JUKKA RAUTIO Född VD, HiQ Finland sedan VD, HiQ Quality Services Oy Civilingenjör, Oulu Universitet Anställd sedan Tidigare anställningar: grundare och VD TSG Test Solutions. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner och matchningsoptioner. KLAS NYSTRÖM Född VD, HiQ Karlskrona sedan Sjöofficer. Anställd sedan Tidigare anställningar: olika befattningar på Telenor, grundare och vvd på Testbolaget Sverige, Ericsson, Örlogskapten i Marinen. Innehav i HiQ: teckningsoptioner och matchningsoptioner. HiQ Årsredovisning

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,
Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari – mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 – Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget ”MOBI”) (”Bolaget”) meddelar idag en redogörelse

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare
Årsstämma 2019 Henrik Hjalmarsson VD och koncernchef 2 Till minne av 3 Vem är Henrik Hjalmarsson? Född: 1976 Tidigare uppdrag: SVP Inwido Sweden-Norway (2017-2019), VD Findus Nordic (2016-2017), VD Findus

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster
DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2019 ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE JANUARI SEPTEMBER 2019 Omsättningen ökar till 1 355,8 (1 345,6) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 164,4 (135,3) Mkr, vilket ger

56 INNEHAV ANTAL ÄGARE ANDEL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AKTIER ,4% ,8% ,4% ,6% ,3% ,7% ,4% ,0% ,1% ,7% ,4% ,2% Summa ,0% ,0% 15 STÖRSTA ÄGARNA OCH DÄREFTER KÄNDA FÖRÄNDRINGAR NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER Lannebo fonder ,1% Mawer ,2% Swedbank Robur fonder ,6% Handelsbanken fonder ,4% Nordea fonder ,7% SEB Investment Management ,7% JP Morgan Bank Luxembourg ,8% Öhman fonder ,7% Cliens fonder ,7% Avanza Pension ,7% Hannu Lehessaari ,5% Tredje AP-fonden ,4% Rolf Anderson ,3% RBC Investor Services Trust ,1% Nordnet pensionsförsäkringar ,1% Innehaven inkluderar närstående samt via bolag. Källa: Euroclear/Vpc samt kända innehav. 56 HiQ Årsredovisning 2019
Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) – Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (13 I fyra länder Sverige Finland Ryssland Polen Konsultbolag inom teknik, design och kommunikation Grundat 1995 Förenklar och förbättrar människors liv med hjälp av teknik på så vis skapar vi en bättre, mer hållbar och roligare värld Ingenjörer, utvecklare, strateger & kreatörer We are HiQ. På HiQ förenklar vi människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. Vi är övertygade om att teknikutveckling är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare och roligare. Från fyra personer år 1995 är vi idag ett konsultbolag med närmare briljanta utvecklare, ingenjörer, kreatörer och strateger. Vår bas är i Norden men våra lösningar finns över hela planeten.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.
2 Underhållning och medier Handel Myndigheter och verk Finans och försäkring Industri Fordon ÅRSSTÄMMA Årsstämman äger rum den 30 mars 2020 klockan i HiQs lokaler på Katarinavägen 15, 7 tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post & Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida Därtill annonseras i Svenska Dagbladet. DATUM FÖR FINANSIELL INFORMATION Delårsrapport för perioden januari mars 2020 presenteras den 21 april Försvar och säkerhet Telekom Jobbar inom Delårsrapport för perioden januari juni 2020 presenteras den 16 juli Delårsrapport för perioden januari september 2020 presenteras den 22 oktober Produktion: HiQ. Art Direction/design: Emma Andersen. Foto: HiQ (om inget annat anges). Tryck: Fridholm & Partners.Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 HiQ STABIL INLEDNING PÅ 2018 JANUARI MARS 2018 Omsättningen uppgår till 474,4 (469,7) Mkr, en ökning med 1% Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 52,1 (65,5) Mkr, vilket VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016 Bakgrund Vid extra bolagsstämma i januari 2015 beslutades att valberedningenDelårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal
Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor59 HiQs arbete kring träningssimulatorer för JAS tillsammans med Saab är ett av de projekt där digitaliseringen bidrar till en mer hållbar värld, bland annat i form av minskade koldioxidutsläpp. Läs mer på sida 61 Ytterligare beskrivning av HiQs affärsmodell finns på sidorna i årsredovisningen. HiQ har ett antal styrande dokument som utgör ramarna inom hållbarhetsområdet. Dessa styrande dokument inkluderar bland annat; policy för affärsetik, arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy samt jämställdhets- och mångfaldspolicy. Utöver rent mätbara mål syns resultatet av våra policys i de värderingar som HiQ har. Det praktiska arbetet med dessa policys utmynnar i de personalhandböcker, guidelines och instruktioner som finns. Därtill behandlas de även i utbildningar som HiQ genomför samt i de relationer som HiQ har med kunder och leverantörer. I HiQs policy för affärsetik regleras HiQs styrmodell för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter samt hur vi går till väga för att motverka korruption. För HiQ innebär korruptionsbekämpning att ta ansvar för de projekt som HiQ utför och de arbetsmetoder som används. HiQ har nolltolerans mot bristande efterlevnad av vår policy för affärsetik. Inga överträdelser mot denna policy har rapporterats under 2019 eller HiQ Årsredovisning Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev – 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev – 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgickCDO BAROMETERN 2018 CUSTOMER EXPERIENCE INTELLIGENT SALES & MARKETING DATA & ANALYTICS & DEVELOPMENT CDO BAROMETERN VARFÖR? Chief Digital Officer är en ny synlig position företagsvärlden. Vad ingår i rollen

Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2018-01-01 till 2018-09-30 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster.Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilketGöteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

2018 Q2 Ökad omsättning och god marknad Vid kvartalets slut är vi 1 652 medarbetare på HiQ. Och är därmed fler än vi någonsin tidigare varit. JANUARI JUNI 2018 Omsättningen uppgår till 950,5 (923,9) Mkr,
Delårsrapport januari- juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för april juni. Malmö, 15 augusti – Mobile Loyalty, (AktieTorget ”MOBI”) (”Bolaget”) meddelar idag kvartalsrapport för perioden

Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 43 % tillväxt för Hedbergs Guld & Silver Sammanfattning tredje kvartalet 2011 43 % omsättningstillväxt i Hedbergs Guld & Silver AB. Tillväxten kommer från både e-handeln
15 HiQs vision för plattformen Frends har alltid varit att utveckla en integreringsplattform som utvecklare älskar att arbeta med, som arkitekter drar nytta av för att anta nya utmaningar och som uppfyller alla verksamhetens behov. Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ Aalto-universitetet har en extremt komplicerat IT-miljö som består av tiotalet system och tusentals integrationer som servar tiotusentals studenter. Frends har blivit en förutsättning för att skapa nästa generations lärandeupplevelser baserade på AR och ett Open University-koncept. Foto: Unto Rautio, Aalto University.Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Presentation av Addtech September 2012 1 Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukterPresentation av Addtech Juli 2012 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2018 B3IT och marknaden Finansiell utveckling, jan-mars 2018 Händelser 2018 och utsikter Frågor Bästa Q1 någonsin Omsättning Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal2 Agenda 9 maj 2019 Highlights första kvartalet 2019 Finansiell utveckling B3 och marknaden Förvärv och framåt Frågor klicka på kuvertikonen intill audiocasten alternativ maila [email protected] Sven Uthorn VD

Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari – mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket4 VD HAR ORDET Under 2019 ökar vi vinsten, marginalen och levererar fortsatt starkt kassaflöde. Vi har en stark kassa och under fjärde kvartalet ser vi en positiv nettorekrytering. Omsättningen under året uppgår till 1 847,1 Mkr. Rörelseresultatet ökar med 15% till 226,0 (196,5) Mkr, vilket är mer än vi någonsin tjänat tidigare. Kassaflödet under året uppgår till 232,2 (167,4) Mkr och vi har 188,1 Mkr i likvida medel. Vid årets utgång är vi medarbetare. HiQs styrelse föreslår en utdelning om 3,40 kr per aktie, totalt 189,9 Mkr. Det bästa resultatet och den högsta utdelningen i vår historia. Det är vi stolta över! Om vi zoomar ut och lyfter blicken från oss själva ser vi en värld där mycket av diskussionen handlat om Brexit, USA, Kina, handelskrig, virus, sjukdomar och så vidare. Samtidigt kan vi konstatera att teknikutvecklingen fortsätter att dundra fram med oförminskad styrka. Alla människor, företag och organisationer påverkas av nya tekniker som förenklar och effektiviserar vår vardag. Allt snabbare uppkoppling möjliggör utvecklandet av smartare städer, resurssnålare och mer effektiva transporter samt bättre infrastruktur. HiQ spräcker vinstrekordet under 2019 Teknikutvecklingen genomsyrar alla delar av företagen och handlar om allt från att förenkla administrationen och möta nya kundgrupper till att effektivisera verksamheten. Och våra mobila alltid-uppkopplade beteenden eldar på takten på utvecklingen. Mobilen har blivit en del av våra liv och vi använder den för att betala, handla, kolla på tv, köra VOI, låsa bilen, styra dammsugaren, göra bankärenden och så vidare. Och vi förändrar våra beteenden i takt med att nya tjänster dyker upp runt omkring oss. 4 HiQ Årsredovisning 2019 Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick 30 Innehåll Året i korthet Vi förenklar människors liv Våra ledstjärnor HiQ-medarbetaren Här finns våra kunder Strategi för framgång The HiQ Story Styrelse Koncernledning Fem år i sammandrag HiQ-aktien Riskhantering Hållbarhetsrapport Förvaltningsberättelse Koncernens rapport över totalresultatet23 HiQ Sailing Team krossar banrekordet på Gotland runt och vinner totalseger, klasseger och Line Honor. Plus ett flertal övriga utmärkelser. Projektet resulterade i närmare 50 nyhetsartiklar som nådde över fem miljoner människor. Foto: Henrik Trygg.

Årsredovisning Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ 4 2016 är ett rekordår för HiQ. Vår omsättning ökar med 10 % och uppgår till 1659,4 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 207,9 Mkr och vid utgången av
Årsstämma Area for red header box (8,09×1,26) Area for big and left picture Area for right picture Position from top left corner: Horizontal 0,5 cm Vertical 0,5 cm Position from top right corner: Horizontal

35 Vi förenklar människors liv och skapar en mer hållbar och roligare värld. På HiQ använder vi teknik, design och kommunikation till att förenkla människors liv. Vår övertygelse är att tack vare teknikutvecklingen och smarta digitala lösningar så bygger vi en enklare, bättre, mer hållbar och roligare värld. Digitala tjänster, system och produkter är vår hemmaplan, och med bredden på vår laguppställning hjälper vi våra kunder hela vägen från affärsstrategi till idé, plattform, utveckling, drift, lansering och aktivering. Vår största marknad är Norden, och vi vinner uppdrag för internationella företag där våra lösningar används över hela världen. Vi är idag etablerade i fyra länder och vår drivkraft att förenkla för människor genomsyrar alla våra närmare medarbetare. Vi är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap och vi bygger ett starkt HiQ genom att prioritera kvalitet, lönsamhet och tillväxt i den ordningen. Vi inleder ofta partnerskap med kunder där teknik är en kritisk framgångsfaktor och vi bidrar då med innovationskraft och teknisk kompetens till utvecklingen av både organisationen och affären alltid med användaren i fokus. Hand i hand med vår spets inom R&D har vi i dag ett starkt IT-erbjudande där vi även åtar oss förvaltning av plattformar såväl som ett starkt kommunikationserbjudande för att möta krav och förväntningar från våra kunders marknadsavdelningar. Ett av våra specialistområden är integration och integrationsplattformen Frends, en molnbaserad integrationsplattform som säljs som en licensbaserad tjänst. En så kallad Integration Platform as a Service (IPaaS). Plattformen förenklar integrationen mellan olika system. En utmaning som Frends löser och som blir allt mer viktig i takt med att fler och fler applikationer byggs och tjänster blir beroende av data från och till olika IT-system. HiQ Årsredovisning
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 Januari – mars 2007 Nettoomsättningen uppgick till 7,6 (11,0) mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (0,8) mkr Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,26) kr SoliditetenKvartalssammandrag Jan-Mar 2017 Detta förenklade kvartalssammandrag utgör inte en fullständig delårsrapport, då kvartalssiffror för föregående år inte är tillgängliga. Dessa jämförelsesiffror presenteras Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. JagVi är knowit Knowit Grundat 1990 Listad på Small Cap Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen) Vi finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Tyskland 1967 anställda We create digital opportunities Knowit6 HiQ I KORTHET Rörelseresultat 2019 (Mkr) 214, ,0 207, , , HiQ Årsredovisning ,1 XXX,X ,7 196,5 10,5 Nettoomsättning 2019 (Mkr) 1.787,9 214,4 Skatteintäkter HiQ genererat till Sverige sedan börsnoteringen (Mdr) 1.659,4 207, ,0 182,HiQ DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2019 JANUARI JUNI 2019 Omsättningen uppgår till 965,5 (950,5) Mkr en ökning med 1,6 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 121,4 (95,2) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal

Mycronic Årsstämma 2016 3 maj 2016 Enabling the future of electronics Lena Olving, VD och koncernchef Det här är Mycronic års erfarenhet av innovation Mycronic är representerade i mer än 50 länder kunder
Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj – Mobile Loyalty, (AktieTorget ”MOBI”) (”Bolaget”) meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI – MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

37 HiQ-MEDARBETAREN HiQ-medarbetaren. För att nå bäst resultat krävs att vi rekryterar de bästa medarbetarna. Det skapar starka team bestående av personer med olika bakgrund, nationalitet och kompetens en mix av kvinnor och män i alla åldrar. Alla våra medarbetare är unika och på HiQ är det självklart att få vara sig själv. Det främjar kreativiteten, vilket gör oss mer innovativa och konkurrenskraftiga. NYCKELTAL 5 ÅR Omsättning per anställd, kkr Förädlingsvärde per anställd, kkr Rörelseresultat per anställd, kkr Antal anställda vid årsskiftet Genomsnittligt antal anställda Andel kvinnor 24% 24% 24% 23% 22% Genomsnittlig ålder, år Annan utbildningsbakgrund, 6% Civilingenjörer, 47% 0 2 år, 7% HiQ har en stark företagskultur som präglas av våra ledstjärnor resultat, ansvar, enkelhet och glädje. För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra, har roligt och känner att de utvecklas. Oavsett om det handlar om kompetens utveckling och kurser, eller om sociala aktiviteter som att träna eller spela musik tillsammans. Vi tycker att det är viktigt med balans i livet och vi tror att det vi gör på fritiden återspeglar sig på jobbet och vice versa. Utbildningsbakgrund bland våra anställda Branscherfarenhet bland våra anställda 2 5 år, 23% En typisk HiQare är positiv, driven och har hög kompetens, vilket kommer av både erfarenhet och studier. I dag är vi närmare medarbetare som kombinerar glädje, ansvar och enkelhet när vi skapar resultat tillsammans med våra kunder. Annan akademisk utbildning, t.ex. systemutveckling, design, ekonomi, 47% 11+ år, 53% 6 10 år, 17% HiQ Årsredovisning

47 STYRELSE ERIK HALLBERG Född 1956, Ingenjör Maskinteknik. Ledamot sedan VD Netmore Group AB sedan Verksam inom TeliaCompany bl.a. som VD för Telia International Carrier, Ansvarig för verksamhet i Baltikum, Ansvarig för Bredband i Sverige samt Mobil i Sverige, Ledamot i Toigo Spanien samt som EVP TeliaCompany Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fidesmo AB samt styrelseledamot Netmore Group AB. Innehav i HiQ: aktier. RAIMO LIND Född Magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors. Ledamot sedan CFO Wärtsilä Oyj , vice VD sedan Arbetade även för Wärtsilä i befattningar i både Finland och internationellt. CFO samt linjeansvarspositioner inom Tamrock Oy , VD Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nest Capital, styrelseledamot i Nordkalk, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Nokian Tyres. Innehav i HiQ: aktier. ANN HELLENIUS Född Magisterexamen i ekonomi från Linköpings Universitet, University of Bath. CIO/CDO för Scandic Hotels Group sedan CIO Bankgirot , CIO Stockholms Stad , chef för utvecklingsavdelningen Stockholms Stad , CIO utbildningsförvaltningen Stockholms Stad , grundare och VD Solvitur , manager E&Y Management Consulting samt strategikonsult Cambridge Strategic Management Group Övriga uppdrag: styrelseledamot i Volvo- finans Bank AB, H&H Group AB, medlem i svenska regeringens Digitaliseringsråd samt rådgivare till Röda Korset i digitaliseringsfrågor. HiQ ÅrsredovisningHiQS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2018 Marknaden de tre första kvartalen under 2018 kännetecknas av god efterfrågan där vi är väl positionerade inom teknik, design och kommunikation. JANUARI SEPTEMBER

H & M Hennes & Mauritz AB PRESSKONFERENS 31 JANUARI 2018 HELÅRSRAPPORT 2017 KARL-JOHAN PERSSON VD NILS VINGE IR-ANSVARIG 1 BRANSCH I SNABB FÖRÄNDRING Modehandeln en stor och växande marknad Digitalisering
HiQS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2018 JANUARI DECEMBER 2018 Omsättningen uppgår till 1 852,7 (1 787,9) Mkr, en ökning med 4 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 196,5 (214,4) Mkr, vilketVälkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga
39 KUNDSEGMENT Myndigheter & verk Fordon Myndigheter och verk Våra kunders uppdrag är att erbjuda bästa möjliga service till oss medborgare och utmaningarna gäller alltifrån föråldrade system och hantering av stora datamängder, till säkerhet och integritetsfrågor. HiQ har idag en omfattande ramavtalsportfölj och är därmed partner med en allt större del av myndigheter, kommuner och offentliga förvaltningar i Norden. Genom ramavtalen har vi en stark plattform för att växa ytterligare inom segmentet. Exempelvis har vi i dag ett flertal ramavtal med Kammarkollegiet vilket möjliggör för en stor del av Sveriges kommuner, landsting, myndigheter och verk att utnyttja vår kompetens för att förenkla för medborgarna. Ett exempel på hur man kan använda digital teknik för att förenkla och förbättra för människor är vårt prisbelönta projekt åt finska Trafi, där vi tar fram en prototyp på ett digitalt körkort. Något som direkt skapar helt nya möjligheter för att till exempel i realtid uppdatera informationen på någons legitimation. Under 2019 har vi dock märkt en något dämpad efterfrågan från våra kunder inom offentlig sektor. Vissa projekt har dragit ut på tiden och avgörande beslut har blivit försenade. Det påverkar framförallt delar av vår verksamhet i Stockholm samt Östergötland. Exempel på kunder inom segmentet är Arbetsförmedlingen, Enköpings kommun, Kronofogden, Kungälvs kommun, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Postoch Telestyrelsen, Regeringskansliet, Skatteverket, Stockholms Läns Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafi och Tulli. Fordon Sverige ligger långt fram när det gäller att med hjälp av avancerad teknik ta fram lösningar och system för autonoma och säkrare fordon, samt smarta lösningar för resurseffektiva fordon. HiQ har i dag omkring 300 specialister inom produktutveckling med fokus på Automotive. Under de senaste tjugo åren har vi samarbetat med ett antal globala fordonstillverkare och därmed tagit en ledande position på marknaden. Exempel på samarbeten inom segmentet är bland annat att vi är en partner till lastbilstillverkaren Scania för utvecklingen av system för autonoma transportsystem. Andra exempel är Volvo Group och Volvo Cars, som vi samarbetat med sedan Idag levererar vi, bland mycket annat, spetskompetens till Volvo-företagen inom teknik för att driva miljöförbättring och utveckla aktiva säkerhetsfunktioner. Exempel på kunder är Autoliv, BorgWarner, Scania, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. HiQ ÅrsredovisningÅrsstämma 2011 Area for red header box (8,09×1,26) Area for big and left picture Area for right picture Position from top left corner: Horizontal 0,5 cm Vertical 0,5 cm Position from top right corner:

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal
38 KUNDSEGMENT Här finns våra kunder. Vi har en bred och välbalanserad marknadsmix, där vi delar upp våra marknadsområden i åtta segment. Bredden är en fördel för våra kunder, oss som bolag och för våra medarbetare. Samtliga marknadssegment präglas av företags och organisationers behov av digitala lösningar som bidrar till förenkling, nya erbjudanden och nya värdekedjor. Industri Handel 5 % Försvar & säkerhet 3 % Industri 22 % Underhållning & medier 6 % Finans & försäkring 12 % Telekom 14 % Omsättning fördelad per marknadsområde* Myndigheter & verk 22 % Industri Industrin ses ofta som kärnan i västvärldens konkurrenskraft. Just nu pågår den fjärde industriella revolutionen, det som vi ofta kallar Industri 4.0, där verktyg som automation, Internet of Things, maskininlärning och artificiell intelligens används för att göra industrin än mer effektiv. HiQ är väletablerade inom segmentet och vi är idag en stark partner för många ledande aktörer inom industrin. Oftast handlar det om avancerad utveckling av världsledande produkter och affärs kritiska system, men även innovation och konceptutveckling tillika nya strategier kring marknadsföring och försäljning. Och inte minst effektivare processer och smart integration mellan system med bland annat vår integrationsplattform Frends. Ett exempel inom segmentet är svenska Epiroc som vi hjälper att utveckla system för än mer effektiva och säkra gruvmaskiner. Ett annat är Seco Tools där vi utvecklar system för att göra det smidigare för industrin att få tillgång till nya skärstål precis när de behövs. Allt för att hela tiden göra produktionen mer effektiv och resursoptimerad och hållbar. Exempel på kunder är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Bombardier, Cactus, DEKRA, Destia, Electrolux, Elenia, Epiroc, Finnair, SAS, Seco Tools och Toyota Material Handling Europe. * Under de senaste 12 månaderna Fordon 16 % 3 8 HiQ Årsredovisning 2019

2015 1 HiQ 20 år och mer relevant än någonsin 29 februari 2016 Vår position och vårt erbjudande är mer relevant än någonsin. Det ser vi tydligt under 2015, som är HiQs bästa år hittills. Vi slår rekord

33 giet. Vi tecknar ett nytt viktigt ramavtal på IT-sidan med vår långsiktiga kund Saab och vi tecknar ramavtal med IoT-leverantören Telenor Connexion. Vi ser det som ett tydligt erkännande för att våra tjänster är efterfrågade och vår kvalitet god. Och sammantaget har vår portfölj av viktiga ramavtal aldrig varit starkare än nu, vilket är positivt för framtiden. Inom R&D är vi fortsatt starka och gör hela tiden nya affärer med befintliga såväl som nya kunder. Och vi fortsätter att jobba på bred front med ledande företag inom bland annat telekom, industri och försvar. Under året fortsätter vi även att vara en partner inom den innovativa fordonsindustrin där våra team jobbar med att bygga framtidens säkra, autonoma och innovativa fordon. Vår kompetens inom smarta system för fordon gör oss till en strategisk partner för några av de viktigaste aktörerna inom fordonsindustrin. Under året ökar även efterfrågan på våra tjänster inom systemintegration. Och vi ser att efterfrågan på vår integrationsplattform Frends som effektiviserar flöden och gör det enklare för system att prata med varandra hela tiden ökar. Det finns en stor marknad för integrationsplattformar i Sverige och Finland. Frends är idag väletablerad i Finland och vi har påbörjat en expansion i Sverige. Vi har idag över 300 aktiva licenser med merparten mot företag i Finland. Ett annat område som växer är inom marknadsföring. I takt med att teknikutvecklingen går framåt minskar avstånden mellan IT och marknadsavdelningarna och HiQ blir en mer och mer intressant helhetspartner. Det ser vi bland annat när vårt finländska team från Great Apes uppmärksammas i bland annat Red Dot awards, German Design Awards, European Design Awards och ADC Awards för vårt projekt för skogskoncernen Metsä Group. När vi går in i 2020 gör vi det med god hastighet. Tillsammans fortsätter vi att bygga det bolag vi själva vill jobba i. Vi är stora nog att erbjuda hela bredden och den spetskompetens våra kunder efterfrågar men är inte större än att varje medarbetare känner sig delaktig och viktig. Ett bolag där vi skapar vinnande resultat i kombination med glädje, passion och energi. HiQ Årsredovisning
Delårsrapport januari – juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga Omsättningsrekord och tillväxtsatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, andra kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, januari-juni 48 KONCERNLEDNING Koncernledning. Plats för bilder LARS STUGEMO Född Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Koncernchef och VD HiQ International sedan Anställd sedan mars Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kambi Group Plc, styrelseledamot Camfil AB samt ledamot av avd VI, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner, matchningsoptioner. PATRIK HOLM Född VD, HiQ Ace sedan Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola Anställd sedan Tidigare anställningar: Senior Vice President Enea Nordic Services, VD Enea Systems, VD Enea Epact. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner och matchningsoptioner. MAGNUS GENS Född Affärsutvecklare i HiQ International sedan Civilingenjör Farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan Anställd sedan Tidigare anställningar: Combitech, Assistera, Ericsson. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner, matchningsoptioner. MAGNUS GUDÉHN Född Affärsutveckling/Strategiskt partnerskap, HiQ International sedan Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan Mekatronik, Anställd sedan VD, HiQ Stockholm , Affärsområdeschef , VD HiQ Cats , konsultchef Tidigare anställningar: projektledare, arkitekt och utvecklare på Enator och Logica Sydney. Innehav i HiQ: aktier, teckningsoptioner. ANNA KLEINE Född VD, HiQ Skåne sedan Fil. kand. Informationsteknik, Lunds Universitet Anställd på HiQ sedan Tidigare anställningar: konsult, säljare och affärsområdeschef på HiQ, konsult/projektledare på Telia ProSoft AB. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Mobile Heights samt i Länsförsäkringar Skåne. Innehav i HiQ: teckningsoptioner, matchningsoptioner. JERKER LINDSTÉN Född VD, HiQ Göteborg sedan Civilingenjör Automatiseringsteknik, Chalmers Tekniska Högskola Anställd sedan Tidigare anställningar: regionchef, säljchef, Framfab Region Väst, affärsområdeschef m.m., Telia. Innehav i HiQ: aktier. 4 8 HiQ Årsredovisning 2019Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

58 Hållbarhetsrapport. På HiQ förenklar vi människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. Vi verkar inom megatrenden som kallas digitalisering och vi tror på att teknikutveckling är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare och roligare. Vi lever i en värld med ett ändligt antal naturresurser. Vår levnadsstil är avhängd av stora mängder energi. Och som människor är vi spridda över världen med en mängd olika levnadsförhållanden, strukturer och rättigheter. Som företag förhåller vi oss till de regler, instruktioner och riktlinjer som våra nordiska länder respektive världssamfund sätter upp åt oss. Vi arbetar både med att se till att vi tar hand om vår personal, om oss människor, minskar belastning på samhället, minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar värld. HiQ är ett konsultföretag som utvecklar högteknologiska lösningar som förenklar för människor. Samtidigt skapar den allt snabbare teknologiska utvecklingen och digitaliseringen stora möjligheter att göra vårt samhälle mer hållbart. Det är i den positionen som vi på HiQ dagligen hjälper våra kunder att utveckla lösningar som bidrar till detta. Vi är övertygade om att vi som företag gör mest skillnad genom att lägga fullt fokus på att digitalisera våra kunders verksamheter, produkter och tjänster. Eller varför inte rena samhällsfunktioner som gör att vi kan använda resurserna mer effektivt. Eller att använda digitala metoder och hjälpmedel till att utbilda oss människor till att göra smartare val. Och vi ser också till att göra det på ett schysst sätt. Med hjälp av teknik, kreativitet, design och kommunikation skapar vi lösningar som förenklar människors liv. Vi effektiviserar processer och system. Vi snabbar upp flöden. Vi digitaliserar analoga produkter och tjänster. Vi skapar lösningar som är intuitiva, snabba, roliga och säkra. Och inte minst enkla. Genom att digitalisera och förenkla bidrar vi inte bara till ökad effektivitet eller ren lönsamhet. Vi bidrar även till att sakta men säkert skapa en bättre värld. En säkrare, tryggare, roligare och kanske framförallt en mer hållbar värld. 5 8 HiQ Årsredovisning 2019
DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalenDelårsrapport januari september 2006 Juli-september 2006 (3 mån) Nettoomsättningen uppgick till 6,7 (8,7) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (0,1) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,04)

31 Koncernens bala
nsräkning Koncernens rapport över förändring i eget kapital Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultatet Moderbolagets balansräkning Moderbolagets eget kapitalräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Alternativa nyckeltal
1 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009 2 DGC One AB – Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,Göteborg 2017-10-20 Delårsrapport perioden januari-september 2017 Kvartal 3 (juli september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka
Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken
Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) NettoomsättningAspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

HiQ DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2019 JANUARI MARS 2019 Omsättningen uppgår till 488,3 (474,4) Mkr, en ökning med 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 55,1 (52,1) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5 Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2019-01-01 till 2019-03-31 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster. D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari – 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)Catena Investeringscase Vi länkar Skandinaviens godsflöden Varför investera i Catena? Stöttade av megatrender som demografi, med ett konkurrenskraftigt erbjudande Vårt befintliga fastighetsbestånd genererar

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens
2 Agenda 21 februari 2019 Highlights fjärde kvartalet 2018 Finansiell utveckling helåret 2018 B3 och marknaden Senaste händelser och utsikter Frågor klicka på kuvertikonen intill audiocasten alternativAccelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars 28 HiQ-ambassadören och rallychauffören Emil Lindholm tar silver i FRC Finska mästerskapen i rally. Emil som är en idrottsprofil adderar inspiration och exponering av vårt varumärke i Finland. 53 2000 Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 1.847, , , , ,0 Omsättningstillväxt, % -0,3 3,6 7,7 10,0 9,4 Bruttomarginal, % 14,7 11,4 12,7 13,2 12,8 Rörelsemarginal, % 12,2 10,6 12,0 12,5 12,1 Avkastning på eget kapital, % 21,6 18,6 20,7 21,6 20,1 Avkastning på operativt kapital, % 35,0 30,0 34,4 36,5 33,9 Omsättning per anställd, kkr Förädlingsvärde per anställd, kkr Rörelseresultat per anställd, kkr Genomsnittligt antal anställda 1,431 1, Antal anställda vid årets slut Soliditet, % 64,6 69,0 68,4 69,2 69,4 För definitioner se sid 117. Nyckeltal per aktie (kr, där inte annat anges) Vinst efter skatt, före utspädning 3,16 2,73 3,00 2,97 2,66 Vinst efter skatt, efter utspädning 3,16 2,71 2,98 2,96 2,65 Kassaflöde, före utspädning 0,06-0,43-0,02-0,15 0,61 Utdelning (2019 föreslagen) 3,40 1) 3,35 2) 3,30 3) 3,10 4) 2,90 5) Eget kapital (före utdelning) ,72 14,21 13,32 Direktavkastning, % 6,6 7,1 5,3 5,0 5,7 Börskurs vid årets utgång 51,70 47,31 62,25 61,50 51,00 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Antal utestående aktier, tusental ) Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 190 Mkr (3,40 kr/ aktie) till aktieägarna. 2) 2018 delades ca 187 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (3,35 kr/aktie). 3) 2017 delades ca 183 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (3,30 kr/aktie). 4) 2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (3,10 kr/aktie). 5) 2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie) ,0 182,9 12, ,4 207, 9 12, ,9 214,4 12, ,7 196,5 10, ,1 226,0 12, NETTOOMSÄTTNING (MKR) RÖRELSERESULTAT (MKR) RÖRELSEMARGINAL (%) HiQ ÅrsredovisningGöteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökningAffärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Kvartalsrapport Januari – mars 2019 Period 1 januari 31 mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr.Göteborg 2018-04-20 Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr tillDelårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober – Mobile Loyalty, (AktieTorget ”MOBI”) (”Bolaget”) meddelar idag kvartalsrapport förKarlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2015/2016 Staffanstorp den 10 november 2016 Kent Nilsson VD Årsstämma Kentima Holding AB (publ) Verksamhetsåret 2015/2016 Staffanstorp den 10 november

Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet
Presentation – Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genomMedcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick tillFortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt med 10,2 % (1,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (9,8), vilketHalvårsrapport Januari – juni 2019 Period 1 april 30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr.DR SANNAS NU OCH FRAMÅT Grundare & Styrelseordföranden i Dr Sannas Sweden AB har ordet Jag är väldigt glad och tacksam för det vi har byggt upp tillsamman med Dr Sannas AB för mitt mål är att förena kunskap

52 Fem år i sammandrag. Under 2019 omsätter vi 1.847,1 Mkr med en rörelsemarginal på 12,2 %. Tabellerna på sidan beskriver HiQs finansiella utveckling under perioden 2015 till RESULTATRÄKNING (BELOPP I MKR) Nettoomsättning 1.847, , , , ,0 Övriga rörelseintäkter ,3 0 0 Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar , , , , ,2 Rörelseresultat före avskrivningar 272,3 211,7 227,3 218,9 192,8 Avskrivningar -46,3-15,2-12,9-11,0-9,9 Rörelseresultat 226,0 196,5 214,4 207,9 182,9 Finansiella poster -1,8 0,9-0,9-0,5-0,2 Resultat före skatt 224,1 197,4 213,5 207,4 182,7 Skatt som belastar årets resultat -47,8-45,5-48,2-46,1-40,5 Resultat efter skatt 176,3 151,9 165,3 161,4 142,2 BALANSRÄKNING (BELOPP I MKR) TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 391,2 388,4 377,7 364,3 333,3 Nyttjanderättstillgångar Materiella anläggningstillgångar 31,6 62,8 50,5 45,3 41,1 Finansiella tillgångar 20,2 20,3 17,8 14,9 14,3 Summa anläggningstillgångar 570,6 471,5 446,0 424,5 388,7 Kundfordringar 348,5 376,6 388,7 346,5 300,5 Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel 152,1 154,2 154,2 147,8 133,1 Likvida medel 188,1 183,5 205,1 204,3 212,4 Summa omsättningstillgångar 688,7 714,3 748,0 698,6 646,0 Summa tillgångar 1.259, , , , ,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 813,5 818,5 816,2 777,6 718,0 Icke räntebärande avsättningar 0,5 0,9 0,9 0,4 0,0 Räntebärande långfristiga skulder 0 26,2 25,3 25,5 23,9 Långfristiga leasingskulder 90, Icke räntebärande kortfristiga skulder 318,4 334,1 345,3 313,8 287,6 Räntebärande kortfristiga skulder 0 6,1 6,3 5,9 5,2 Kortfristiga leasingskulder Summa eget kapital och skulder 1.259, , , , ,7 OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 2019 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 Nettoomsättning, Mkr 488,3 477,2 390,2 491,3 Rörelseresultat, Mkr 55,1 66,2 43,1 61,5 Rörelsemarginal, % 11,3 13,9 11,0 12,5 Likvida medel vid kvartalets utgång, Mkr 232,8 110,3 150,5 188,1 52 HiQ Årsredovisning 2019
ÅRSREDOVISNING Tillsammans skapar vi magiska lösningar och driver teknikutvecklingen framåt. Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ 2 Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ Runt omkring oss dundrar teknikutvecklingen

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI – MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54
36 VÅRA LEDSTJÄRNOR Våra ledstjärnor. HiQ är, och har alltid varit, ett bolag med tydliga ledstjärnor sedan starten 1995 har resultat, ansvar, enkelhet och glädje genomsyrat allt vi gör. På HiQ är det här inte bara fina ord, utan riktmärken som vi lever efter varje dag, i varje projekt, för att skapa en konkurrensfördel och en roligare vardag för oss och för våra kunder. Resultat För att ha nöjda kunder måste vi leverera resultat i varje upp drag, varje dag. Det här följer vi upp genom en kontinuerlig och öppen dialog med våra kunder i den vardagliga kommunikationen och via omfattande kundundersökningar. För oavsett antalet år i branschen är HiQ ett ungt, hungrigt och resultatorienterat företag som alltid strävar efter att göra skillnad i människors liv och i våra kunders verksamheter. Tack vare de resultat vi levererar kan våra kunder erbjuda produkter och tjänster som gör människors vardag enklare, roligare och tryggare. Ansvar Varje medarbetare på HiQ är en god förebild och tar ansvar i ord och handling för sig själv, sitt team och för helheten. Det handlar om allt från att leverera rätt resultat i rätt tid, till att skapa en bra atmosfär och energi på de arbetsplatser vi befinner oss på hemma på HiQ och ute i våra uppdrag. Vi gör det lilla extra för att skapa mervärde för våra kunder och för att bygga det HiQ vi själva vill jobba på. Enkelhet Vi anser att innovation bör stavas enkelhet. Att sträva efter förenkling gör oss kreativa och ger oss modet att ta bort saker som inte behövs. För våra kunder innebär enkelhet att vi på HiQ är tillgängliga, snabba och inte tvekar att föreslå oväntade lösningar och förbättringar. Vi ryggar inte för komplexa utmaningar. Snarare är vi som bäst när det är svårt och bråttom, och när vi får använda smarta idéer och avancerad teknik med målet att förenkla för människor. Glädje Vi tror på glädje. Har man roligt på jobbet och kan vara sig själv presterar man också bättre. Vi har kul när vi jobbar tillsammans med våra kunder och det syns i de resultat vi skapar. En bra dynamik främjar kreativiteten, som i sin tur gör både oss och våra kunder mer konkurrenskraftiga. Glädjen genomsyrar HiQ som företag, alla som jobbar här och samarbetet med de kunder vi möter varje dag. 3 6 HiQ Årsredovisning 2019ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Similar Posts