Hunter Premium Trail

Snabbstartguide Vy uppifrån och framifrån Slutarknapp OLED- skärm Ström- /lägesknapp Ström/ status- LED 1 HDMI- port Micro SD- kortplats Högtalare Ström/status/batteri- LED 2 Objektiv LED Färg Beskrivning 8 02 Lägesomkopplare (Strömbrytare): A. OFF: Avstängt läge B. SETUP: Inställningsläge När kameran är inställd på inställningsläget tänds LCD-färgskärmen. När LCDfärgskärmen är aktiverad trycker du på menyknappen för att komma in i kameramenyn för inställningar, uppspelning… etc. I kameramenyn används menyknappen som Avsluta-knapp. OBS! DE ÄNDRADE INSTÄLLNINGARNA KOMMER SPARAS FÖRST NÄR MENYKNAPPEN TRYCKS IN FÖR ATT AVSLUTA KAMERAMENYN. C. ON: På-läge (arbetsläge) När kameran är i på-läge, kommer LCD-färgskärmen stängas av och börja arbeta med inställningarna. 03 OK (Ställ in/spara) -knapp 04 Upp-knapp: När kameran är inställd på inställningsläget nås uppspelningsläget genom att du trycker på upp-knappen. 05 Vänster knapp 06 Ner-knapp 07 Höger knapp: När kameran är i inställningsläget visas tiden på LCD-färgskärmen genom att du trycker på högerknappen. 1) Ställ in kameran på ON, indikatorlysdioden blinkar 5 gånger och sedan går kameran in i PIR Auto Mode; Strömbrytare 2) Ställ in kameran på Setup, kamerans LCD-skärm tänds och kameran går in i Test-läge; 3) Ställ in knappen på Off och kameran stängs av. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44″) 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032) 21 2. Oversikt og detaljer ved kameraet 2.1 Kamera IR LED-lys 16. Indikatorlys 17. PIR-sensor 18. Objektiv Likestrøm satt i (12V/1~2A) 20. Mini-USB-port 21. SD-kort-åpning (støtter 8 GB til 32 GB)Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD Innehåll 1 Om kameran… 1 1.1 Allmän information… 1 1.2 Användning… 1 1.3 Kamerans konstruktion… 2 1.4 Spara Video och Foton… 4 2 Varningar… 5 3

Bruksanvisning SE: Falck 6706 Larmmatta NO: Falck 6706 Brytermatte Art.nr 320850 Rev C SE NO SE: Falck 6706 Larmmatta Beskrivning av hjälpmedlet Falck 6706 Larmmatta består av en 70 x 40 cm tryckkänslig760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.
19 1.5 Valg av SD-kort Kameraet trenger et minnekort for å kunne fungere. Når kameraet er «PÅ», og det ikke er noe minnekort installert, viser skjermen «Sett inn minnekort». SD-åpningen i kameraet har plass til et minnekort på 32 GB. Før minnekortet settes inn eller fjernes, må kameraet være slått «AV». Hvis idet ikke gjøres, kan det føre til tap av eller skade på bildene som allerede er på minnekortet. Når SD-kortet er fullt, vil visningsskjermen vise «Minnet er fullt». Følgende data viser et omtrentlig antall bilder som kan tas av kameraet, avhengig av minnekortets kapasitet. Diagrammet nedenfor viser omtrentlig kapasitet av SD-kort av forskjellig størrelse. Her kan du se hvilken minnekortstørrelse som passer dine behov best. 1GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Bilder 12MP MP MP Video (timer) VGA 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52 HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56 FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13: USB-tilkobling Når kameraet er tilkoblet via USB-kabel, viser skjermen «MSDC». Trykk på «Meny» én gang, og «MSDC» endres til «PC-kamera». Kameraet kan nå brukes som et PCkamera. Trykk på «Meny» igjen, og kameraet går ut av PC-kameramodus. 1.7 Merk 1. Sett inn SD-kortet på korrekt måte, ettersom kameraet ikke støtter innsetting av SD-kort hvis det ikke er slått av. 2. Bruk AA-batterier av god kvalitet for å unngå korrosjon på grunn av lekket batterisyre. 3. Bruk korrekt adapter (12 V / 1 2 A) til å tilføre strøm til kameraet, og ikke sett inn batteriene feil vei. 4. I testmodus vil kameraet slå seg automatisk av hvis ikke tastaturet blir berørt 5 minutter. Hvis du vil la kameraet gå inn i PIR-automodus igjen, må du sette knappen på «PÅ» manuelt. 5 Når skjermen lyser, enten den er på hovedskjermen eller menyskjermen, vil kameraet slå seg av automatisk hvis tastaturet ikke røres på 5 minutter. 6. Ikke avbryt strømforsyningen under systemoppgraderinger. Lever enheten tilbake til fabrikken hvis den ikke virker etter oppgradering. 7. Unngå å sette inn eller ta ut SD-kort eller batterier, eller koble adapteren inn og ut mange ganger mens kameraet er på. 4 1.5 Val av SD-kort Det behövs ett minneskort för att använda kameran. När kameran är ”ON” och inget minneskort används, visar skärmen Please insert memory card”. Kamerans SDkortplats har 32 GB minneskapacitet. Innan du sätter i eller tar ut minneskortet måste kameran ställas in på ”OFF”. Om du inte gör det kan det leda till förlust av eller skada på bilderna som redan finns på minneskortet. När SD-kortet är fullt indikerar bildskärmen ”Memory Full”. Följande data visar en ungefärlig mängd foton som kan tas av kameran beroende på minneskortets kapacitet. Diagrammet nedan visar dig ungefärlig kapacitet för olika SD-kortstorlekar. Kontrollera för att se vilken kortstorlek som passar dina behov bäst. 1GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Foto (bilder) 12MP MP MP Video (timmar) VGA 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52 HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56 FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13: USB-anslutning När kameran är ansluten via en USB-kabel visar skärmen MSDC. Tryck på Menu en gång och MSDC ändras till PC Cam. Kameran kan nu användas som en PCkamera. Tryck på Menu igen och kameran lämnar PC-kameraläget. 1.7 Observera 1. Sätt in SD-minneskortet korrekt. Kameran stöder inte hot-swap av SD-kort (byte under drift). 2. Använd högkvalitativa AA-batterier för att förhindra korrosion p.g.a. syra läckage från batterierna. 3. Använd rätt adapter (12V/1~2A) i den här kameran för att få ström och vänd inte polerna fel, då du sätter i batterierna. 4. I testläge kommer kameran automatiskt att stängas av i om knappsats inte rörs på 5 minuter. Om du vill låta kameran återgå till PIR-autoläge, ställ knappen på ON manuellt. 5 I tänd skärm-läge, oavsett om den är i huvudgränssnittet eller menygränssnittet, stängs kameran av automatiskt, om knappsatsen inte används på 5 minuter. 6. Avbryt inte strömförsörjningen under en systemuppgradering. Skicka tillbaka enheten till fabriken om den inte fungerar efter en uppgradering. 7. Ta inte ur och sätt i SD-kortet och batteriet eller koppla i och ur adaptern, när kameran är på. 2 1. Inledning Tack för att du väljer en av våra lättanvända, högkvalificerade produkter. Du kan nu njuta av den spetskompetens som avspeglas i den här produktserien. Den här 24MP HD-digitalkameran har tagits fram helt och hållet genom FoU av våra skickliga och smarta tekniker utifrån global feedback och krav från kunder. Vi hoppas att du ska ha glädje av och uppskatta denna produkt lika mycket som vi gör. Vårt företag är alltid öppet och villigt att anamma kreativa idéer från dig. 1.1 Introduktion till den fulla funktionaliteten Förutom alla funktioner du kan uppleva med andra, liknande produkter. syftar den här digitalkameran till att erbjuda användaren den mest lättanvända upplevelsen med många extra funktioner, som 46 FOV-lins, 40st IR-lysdioder, 0,8 sekunders aktiveringstid och 1 foto/sek (med upp till 7 foton per aktivering) multi-shot för att fånga en hel rad objekt, användarvänlig funktionsmeny etc. 1.2 Användning Denna digitalkamera är en perfekt produkt för bostadssäkerhet, lagerövervakning och viltövervakning med sitt kamouflerade utseende och sin smakfulla utformning. Den är bekväm att installera eller fästa, kan användas för att manuellt ta fotografier och fortsätta med långtidsvideo i testläget. a. Direktövervakningskamera för hem, kontor, byggarbetsplats och lager etc. b. Rörelseaktivering av övervakning med infraröd-mörkerseende. c. Djurobservation och jakt. 1.3 I förpackningen skall följande finnas Scouting Trail Camera Hunter Basic Fäst rem USB kabel Bruksanvisning (olika språk) Om något saknas, kontakta din lokala återförsäljare för hjälp. Observera att batterier och SD-kort säljs separat!PV100D DOCKNINGSSTATION FÖR PV100 3.0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED JUMBO DISPLAY BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion… 1 Huvudfunktioner… 2 Vy Framsida / Baksida / Sida… 2 Användning

Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV
MANUAL svenska Introduktion Tack för att du köpt action kamera! Läs denna manual noggrant innan du använder enheten. Uppmärksamhet 1. Denna produkt är en hög precision, tappa inte eller hit. För att skyddaBruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn24 3. Hurtigstart 3.1 Slik starter du kameraet Sett «AV/PÅ»-knappen på PÅ. Merk! Kameraet er forhåndsprogrammert med fabrikkinnstillinger. Derfor behøver ikke brukeren å gjøre annet enn å sette inn et SD-kort og batterier for å starte testen ved å slå på kameraet. 3.2 Innstilling av funksjonene d. Skift til «Konfigurering», kameraskjermen lyser opp, kameraet går inn i testmodus. Bruk navigeringsknappene
,,, eller for å stille inn favorittinnstillingene; trykk på «OK» for å bekrefte og lagre innstillingsendringene. Trykk på «Meny» for å gå ut av siden du er på. e. Skift til «PÅ», kameraets LCD-skjerm slukkes, kameraet går inn i PIRautomodus. f. Kameraets LED-indikator blinker 5 ganger før det går inn i PIR-automodus. Merk! I noen innstillinger må brukeren trykke på «Meny» for å lagre og gå ut av konfigureringen etter å ha trykket på «OK» for å bekrefte (kamera-id, bildeforsinkelse, tidsforkortelse, tidsur, passord) 4. Liste over operasjoner 4.1 Video-/bildeavspilling Skift til «Konfigurering», kameraets LCD-skjerm blir opplyst, kameraet går inn i testmodus. Trykk på pilknapp for å gå inn i avspilling, trykk på og for å velge, «OK» for å spille av bilde/video. 3) Trykk på knappen med igjen for å avslutte. 4) Trykk på «Meny»-knappen i avspillingsmodus for å slette filer eller formatere et SD-kort, trykk på «Meny» igjen for å avslutte. 4.2 Slett c) Slett én: Slett merket bilde/video Trykk på «OK» for å velge, trykk på og for å navigere, «Ja» for å bekrefte, «Nei» for å gå tilbake til forrige side. d) Slett alt

S10 HD BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fästrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen Retkitukku Ab

Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet
SWE – Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi – Waterproof – Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning140 1080p Full HD BRUKSANVISNING VARNING GRUNDERNA 1. Ta alltid lämpliga åtgärder för att skydda kameran från fall, stötar eller slag. 2. Se till att ett lämpligt avstånd alltid finns mellan alla föremål7 LCD-färgskärm (2,0 ) 9. Menyknapp 10. Navigeringsknapp 11. Lägesomkopplare (Strömbrytare) 12. Batterifack (A), För en första grupp med 6 st. AA-batterier. 13. Batterifack (B), För en andra grupp med 6 st. AA-batterier. 14. OK (Ställ in/spara) -knapp 2.2 Funktionstangenter och övriga detaljer 01 Menyknapp: När kameran är inställd på inställningsläget tänds LCD-färgskärmen. När LCDfärgskärmen är aktiverad trycker du på menyknappen för att komma in i kameramenyn. I kameramenyn används menyknappen som Avsluta-knapp.25 4.3 Format på SD-kort c) Nei d) Ja: for å formatere SD-kort via kamera Trykk på og for å velge, «Ja» for å bekrefte, «Nei» for å avslutte og gå tilbake til forrige side. 4.4 Automatisk avslåing I testmodus vil kameraet automatisk gå inn i PIR automodus hvis ikke tastaturet røres på 5 minutter. Slå kameraet PÅ hvis du vil konfigurere videre. Merk! Kameraet forblir i testmodus hvis det er i menykonfigureringssidene. 4.5 Operasjonsmeny Testmodus, trykk på «Meny» én gang for å gå inn i kamerainnstillingsmenyen. Naviger i innstillingene ved å trykke på,,, eller, trykk på «OK» for å velge, «Meny» for å avslutte og gå til forrige side, og «Meny» for å bytte mellom bokstaver/tall/symboler. Merk! I noen innstillinger må brukeren trykke på «Meny» for å lagre og gå ut av konfigurasjonen etter å ha trykket på «OK» for å bekrefte (kamera-id, bildeforsinkelse, tidsforkortelse, tidsur, passord). Automoduser Innstillinger Jakt Sikkerhet Programmerbare alternativer Kameraets standardinnstillinger er: multi-shot 3 p, 12 M bildestørrelse, 5 sek Bildeforsinkelse Kameraets standardinnstillinger er: bilde + video, 12 M bildestørrelse, multi-shot 5 p p videostørrelse, 10 sek videolengde

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktivaNaviTEK II – Kvikmanual Dansk/norsk manual Side 3-8 Svensk manual Sida 9-14 English usermanual Page 15-21 DK: 6398932415/431/444/473 SE: 42 09 590/591/592/593 NO: 80 62 510/511/512/513 EAN: 5706445471270/287/294/317 Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning: Elektroniskt dörröga inspelningsbar Bruksanvisning Följande rättigheter är reserverade Eventuella ändringar utan föregående medgivande från leverantör som gjorts på antingen funktionalitet eller utseendeMANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt 37 LCD farveskærm (2.0 ) 37. Menu knap 38. Navigationsknapper 39. Tænd/sluk-knap 40. Batterirum (A), Til første gruppe af 6 AA-batterier 41. Batterirum (B), Til anden gruppe af 6 AA-batterier 42. OK (Indstil/Gem)-knapper 2.2 Funktionstaster & andre detaljer 01 Menu knap: Når kameraet er i opsætningsfunktion, vil LCD-farveskærmen lyse op. Når LCDfarveskærmen er aktiveret, tryk på Menu-knappen for at tilgå kameraets menu. Når du er i kameraets menu, vil Menu-knappen fungere som Exit-knap. Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0…5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1…99.95%RF ± 2,5%RF (10…90%RF) Temperatur -20…60 C ± 0,3 C (vidCLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitalaGRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver
Användarmanual 1. Mini USB-port 2. HDMI-port (GPSantenn) 3. SD-kortplats 4. Upp-knapp 5. Menyknapp 6. Nedåtknapp (Tyst) 7. Laddningsindikator 8. Arbetsindikator 9. Skärm 10. OK-knappen 11. Lägesknapp 12. Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker 27 Tidsforkortelse Bildeforsinkelse Batteritype Annet Tilbakestill Om Velg «PÅ», trykk på «OK» for å stille inn intervallet, PIRsensoren i kameraet vil være slått av. Kameraet vil ta bilder eller videoklipp automatisk i det intervallet brukeren har stilt inn. Konfigurerbart intervall: 5 sekunder til 24 timer. Merk! Ikke slå på tidsforkortelse og forsinkelse samtidig! Velg «PÅ», trykk på «OK» for å stille inn det tidsintervallet du ønsker mellom bilder/videoer ved bevegelse. Dette alternativet gjør at kameraet ikke tar for mange bilder eller videoer. Eksempel: Kameraet vil vente 1 minutt mellom bilde- /videoopptak med bevegelse hvis intervallet er forhåndsinnstilt på 00:01:00 Konfigurerbar forsinkelsestid: 0 sekunder til 24 timer.. Merk! Ikke slå på tidsforkortelse og forsinkelse samtidig! Alkalisk/NI-MH Velg riktig type batterier for at kameraet skal kunne yte sitt beste. SD-syklus: Velg «PÅ», trykk på «OK», kameraet vil fortsette å ta opp bilder/videoer ved å slette de eldste bildene eller videoklippene. Hyppighe: 50 HZ, 60 HZ; feil innstilling kan føre til at kameraskjermen flimrer Velg «Ja» for å tilbakestille kameraet til fabrikkinnstillingene. Fastvareversjon i kameraet

Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri
Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop… 1 Bruksanvisning… 1 ALLMÄN INFORMATION… 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

10 4.3 SD-kort format a) Nej b) Ja: för att formatera SD-kort via kameran Tryck på och för val, Yes för att bekräfta, No för att återgå till föregående sida. 4.4 Automatisk avstängning I testläget kommer kameran automatiskt att gå in i PIR Auto Mode om ingen knapp har använts på 5 minuter. Slå manuellt till PÅ, om du vill göra någon ytterligare konfiguration. Obs! Kameran förblir i Test -läget om kameran är på sidorna för menykonfiguration. 4.5 Funktionsmeny Testläge, tryck på Menu en gång för att öppna kamerainställningsmenyn, navigera i inställningsgränssnittet genom att trycka på,, eller, tryck på OK för val, Menu för att återgå till föregående sida och Menu för att växla mellan bokstäver/siffror/symboler. Obs! För vissa inställningar behöver användaren trycka på Menu för att spara och avsluta konfigurationen efter att ha tryckt på OK för att bekräfta (Cam-ID, fördröjning, time lapse, timer, lösenord) Auto-lägen Inställningar Programmerbara alternativ Jakt Kamerans standardinställningar är: multi-shot 3P, 12Mfotostorlek, 5 sek Fördröjning Säkerhet Kamerans standardinställningar är: foto+video, 12M-fotostorlek, multi-shot 5P, 1080p videostorlek, 10 s videolängd
3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare Användarmanual 720p A c t i o n C a m e r a JB. 4841 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Varning Du rekommenderas att först prova det vattentäta huset utan att ha kameran 5 8. Har inte lättrörliga föremål, såsom blad, snören eller band i kamerornas 3Mrörelsedetektionszonen, för att undvika att foton eller videor tas av misstag. 9. Förvara inte kameran bredvid varma irrelevanta föremål, luftkonditioneringsventiler, ljus etc. för att undvika att foton eller videor tas i onödan. 10. Med en 46 FOV lins och 40st IR-lysdioder behöver kameran förses med högkvalitativa AA-batterier för att leverera tillräckligt med ström för att kontinuerligt driva belysningen i mörka miljöer. 11. Programmerat datum/tid kan sparas i kameran i 12 timmar förutsett att kameran haft strömförsörjning 1h ytterligare. 1.8 Nyckelfunktioner s aktiveringshastighet grader FOV lins; 60 grader PIR vinkel 3. 24MP/1080P@15FPS 4. Programmerbar 12/16/24 megapixlars högkvalitetsupplösning 5. 40st osynliga IR-lysdioder, ger 20 m (65 fot) verkligt mörkerseendeavstånd 6. Kristallklar foto-/videokvalitet både dagtid och nattetid 7. 1 fotosvit per sekund för att fånga objektets rörelse 8. Stöder flera funktioner: justerbar PIR-känslighet, Multi-shot (1~7 foton per aktivering), programmerbar fördröjning mellan rörelser, time lapse, timer, stämpel (kamera-id, datum/tid, temperatur, månfas) på varje enskilt foto 9. Tillåten driftstemperatur: -25 till Inbyggd 2,0″ TFT-färgskärm

Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER
LAWMATE WIFI/IP KAMERA – START 1. Se till att kameran är ansluten till vägguttag eller att batteriet är laddat 2. Ta fram mobiltelefon eller urfplatta som ska användas vid installationen 3. Se till att55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

34 1.5 Valg af SD-kort Betjening af kameraet kræver et hukommelseskort. Når kameraet er tændt (”ON”), og der ikke anvendes et hukommelseskort, vil der på skærmen stå ”Please insert memory card” (”indsæt hukommelseskort”). Kameraets SD-kortlæser har en hukommelseskapacitet på 32 GB. Inden du indsætter eller fjerner hukommelseskortet, skal kameraet være slukket (”OFF”). Er kameraet ikke slukket, kan allerede eksisterende billeder på hukommelseskortet mistes eller beskadiges. Når SD-kortet er fuldt, vil der på skærmen stå ”Memory Full”. Følgende data viser det omtrentlige antal billeder, der kan tages med kameraet, afhængigt af hukommelseskortets kapacitet. Diagrammet herunder viser dig den omtrentlige kapacitet for forskellige størrelser SD-kort. Se hvilken størrelse kort, der bedst passer til dine behov. 1GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Foto (billeder) 12MP MP MP Video (timer) VGA 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52 HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56 FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13: USB-forbindelse Når kameraet er tilsluttet via USB-kabel; viser skærmen MSDC, tryk på Menu én gang, MSDC ændres til PC Cam, kameraet kan nu bruges som et PC-kamera; tryk Menu igen, kamera afslutter tilstanden PC-kamera. 1.7 Bemærk 1. Indsæt SD-hukommelseskorte
t korrekt, kameraet understøtter ikke SD-kort hot swap (indsætning). 2. Brug AA-batterier af høj kvalitet for at undgå, at battericellerne ætser eller lækker syre. 3. Brug den rette adapter (12V/1~2A) til dette kamera for at forsyne det med strøm, og isæt batterierne korrekt, så polerne vender rigtigt. 4. I Test-tilstand vil kameraet automatisk slå fra, hvis der ikke røres ved tasterne indenfor 5 minutter. Hvis du vil have kameraet i PIR Auto Mode igen, skal du manuelt skifte knappen til ON. 5 I tilfælde af lys skærm, både i hoved-grænsefladen og i menu-grænsefladen, vil kameraet automatisk slukkes, hvis tasterne ikke betjenes. 6. Afbryd ikke strømforsyningen under systemopdatering. Du skal levere enheden tilbage til fabrikken, hvis den ikke virker efter opgradering.
Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12
ANVÄNDARMANUAL Dashboard Kamera Modell: MDC100 Funktionerna som beskrivs i den här användarhandboken kan ändras utan förgående meddelande. Välkommen… till din nya Motorola Dashboard Kamera! Tack för 14 6. Felsökning 6.1 Foton fångar inte objekt av intresse 1. Kontrollera parameterinställningen för Sensor Level (PIR-känslighet). För varma miljöförhållanden, ställ in sensor-nivån på High och för användning i kallt väder, ställ in sensorn på Low. 2. Försök ställa in kameran i ett område utan värmekällor i kamerans synfält. 3. I vissa fall kan placering av kameran i närheten av vatten leda till att kameran tar bilder utan motiv. Försök rikta in kameran över marken. 4. Försök ställa in kameran på stabila och fasta föremål, t.ex. stora träd. 5. På natten kan rörelsedetektorn detektera utanför området för IR-belysning. Minska avståndsinställningarna genom att justera sensorns känslighet. 6. Soluppgång eller solnedgång kan aktivera sensorn. Kameran måste riktas in igen. 7. Om personen/djuret rör sig snabbt, kan det förflytta sig ut ur kamerans synfält innan fotot tas. Flytta kamera längre bakåt eller rikta om den. 6.2 Kameran slutar ta bilder, eller tar inte alls bilder 1. Kontrollera att SD-kortet inte är fullt. Om kortet är fullt, slutar kameran ta bilder. Eller så kan användaren slå på cyklisk inspelning för att undvika sådana problem. 2. Kontrollera batterierna för att se till att NiMH- eller AA-batterierna har tillräcklig laddning kvar för att kameran ska fungera. 3. Se till att kamerans strömbrytare är i On -läge och inte i Off – eller Test – läge. 4. Formatera SD-kortet tillsammans med kameran före användning, eller när kameran slutar att ta bilder. 6.3 Nattljusblixtens räckvidd motsvarar inte förväntningarna 1. Installera 6 eller 12 st. AA-batterier. 2. Kontrollera att batterierna är fulladdade eller är tillräckligt laddade. 3. För att säkerställa noggrannhet och kvalitet på bilder nattetid bör du montera kameran i en mörk miljö utan några påtagliga ljuskällor. 4. En viss omgivning (som träd, väggar, mark etc.) inom blixtens räckvidd kan ge dig bättre bilder nattetid, om du inte riktar kameran mot helt öppna fält där det inte finns någonting inom IR-blixtområdet som kan reflektera blixten. Det är som att lysa med en ficklampa upp i natthimlen: du kan helt enkelt inte se något. Samma sak gäller för kameran. 28 5. Spesifikasjon Faktiske piksler 2560×1920 Dag-/nattmodus Ja IR rekkevidde 20m IR LED-lys 40 Minne SD-kort (8 MB 32 GB) Funksjonstaster 7 Objektiv F=3,0; synsfelt (FOV)=46 ; automatisk IR-kutt-fjerning (om natten) LCD-skjerm 2 TFT, RGB, 262k PIR-avstand 15 m PIR-vinkel 60 grader Bildestørrelse 12MP/16MP/24MP = 4000×3000/4608×3456/5632×4224 Bildeformat JPEG Videooppløsning FHD (1920×1080): 15FPS, HD (1280×720), VGA (640×480) Videoformat AVI Videolengde sek. programmerbart Antall rammer 1 7 Utløsertid 0,8 1 s Utløserintervall 5 s 7 s Kamera + video Ja Enhetens serienummer Ja Tidsforkortelse Ja SD-kortsyklus AV/PÅ Strømforsyning til drift Batteri: 9 V; likestrøm: 12 V Batteritype 12 AA Ekstern likestrøm 12 V Standby-tid 5 8 måneder (6 AA 12 AA) Automatisk avslåing Bytt til «Konfigurering», kameraets LCD-skjerm lyser opp. Når skjermen er opplyst, enten den er i hovedskjermen eller menyskjermen, slås kameraet av automatisk hvis tastene ikke blir rørt på 5 minutter. Power Off Voltage Alkaliskt batteri: 6,3 V NI-MH-batteri: 6,0 V DC: 6,5 V Grensesnitt USB/SD-kort/likestrømsport Installering Rem, trebent stativ Driftstemperatur -25 C 60 C Oppbevaringstemperatur -30 C 70 C Fuktighet ved drift 5% 90% Vanntetthet IP66 Mål 144 * 118 * 78 mm Vekt 348 g Sertifisering CE, RoHS

6 2. Översiktsbild och kameradetaljer 2.1 Kameran IR-lysdioder 2. Indikator-lysdiod 3. PIR-sensor 4. Lins DC-in (12 V/1~2 A) 6. Mini USB-port 7. SD-kortplats (stöder 8 GB till 32 GB)
Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en SolANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

15 6.4 Foton fångar inte objekt av intresse 1. Kontrollera parameterinställningen för Sensor Level (PIR-känslighet). För varma miljöförhållanden, ställ in sensor-nivån på High och för användning i kallt väder, ställ in sensorn på Low. 2. Försök ställa in kameran i ett område där det inte finns någon värmekälla i kamerans synfält. 3. I vissa fall kan placering av kameran i närheten av vatten leda till att kameran tar bilder utan motiv. Försök rikta in kameran över marken. 4. Försök undvika att montera kameran i små träd som är benägna att röra sig när det blåser. 5. Ta bort alla kvistar som finns framför kameralinsen. 7. Garantivillkor Garantitiden är 24 månader om inte annat anges, från det datum produkten köptes från återförsäljaren. Garantins giltighet skall styrkas med faktura eller kassakvitto på vilken/ vilket inköpsdatum skall framgå. Om fel upptäcks på produkten under garantitiden, kontakta din återförsäljare. Garanti gäller inte för fel som uppstår genom oaktsamhet eller felaktigt handhavande av produkten. Garantin omfattar inte fel som beror på olyckshändelse, onormalt brukande, försummat underhåll, oriktig skötsel, felaktig spänning eller strömart, ändringar, ingrepp eller reparation som inte utförts av auktoriserat serviceombud. Garantin gäller inte heller om apparatens tillverkningsnummer tagits bort/förvanskats eller om fel orsakats av tillbehör som inte är original. Saknas kassakvitto eller felbeskrivning omfattas produkten inte av garantin. Hunter Sales i Stockholm AB Stockholm, Sweden
full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa denTack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten 41 Opsætning Indstillinger Sprog Tid/Dato Kamera-ID Programmerbare muligheder Engelsk Måned: dato: år: time; minut: sekund Bemærk: Tilpas kameraets dato/tid for at sikre, at funktionerne fungerer som forventet. Kameranavn: Vælg ON, tryk
OK for at indstille 4 tal/bogstaver for hvert kamera. En sådan funktion kan hjælpe brugere med at identificere, hvorfra billederne stammer og fra hvilket kamera. Adgangskode: Vælg ON, tryk OK for at aktivere adgangskodebeskyttelse for dit kamera; understøtter en adgangskode på i alt 6 tal/bogstaver. Kamera Vælg kameraets arbejdstilstand i menuen. Tilstand Billedopsætning Billedstørrelse: 12MP (4000*3000), 16MP (4608*3456), 24MP (5632*4224) Flere billeder pr. udløsning: Programmerbare 1~7 billeder pr. udløsning Videoopsætning Videostørrelse: FHD (1920*1080), HD (1280*720), VGA (640*480) Videolængde PIR Følsomhed Timer Videobilleder: 30FPS,15FPS (billeder pr. sekund) 05~60 Sek. Høj, Mellem, Lav Højere følsomhed: 1) mere følsom over for bevægelser af mindre objekter 2) længere detektionsafstand 3) lettere for sensoren at detektere forskellen mellem kropsvarme og udendørstemperatur 4) lettere at sætte kameraet i gang med at optage. I omgivelser med høje temperaturer er objektets kropsvarme og omgivelsernes temperatur svære at vurdere for kameraet, foreslå indstillingen Høj. Vælg ON, tryk OK for at indstille starttid og sluttid (time/minut); kameraet vil kun fungere i det tidsrum, som brugeren har indstillet, f.eks.: ; kameraet fungerer kun i perioden 
42 Tidsinterval Forsinkelse Batteritype Andet Nulstil Om Vælg ON, tryk OK for at indstille intervallet; kameraets PIRsensor vil slukke; kameraet vil tage billeder eller videoklip automatisk i det interval, som brugeren har indstillet. Konfigurerbart interval: 5 sekunder til 24 timer. Bemærk: Undlad at slå Tidsinterval og Forsinkelse til samtidig! Vælg ON, tryk på OK for at indstille det ønskede tidsinterval mellem billeder/videoer ved bevægelse. Med denne indstilling undgås det, at der tages for mange billeder eller videoer. Eksempel: Kameraet vil vente 1 minut mellem foto/videooptagelser med bevægelse, hvis det forindstillede tidsinterval er 00:01:00 Konfigurerbar tidsforsinkelse: 0 sekunder til 24 timer. Bemærk: Undlad at slå Tidsinterval og Forsinkelse til samtidig! Alkaline/NiMH Vælg den korrekte batteritype, så kameraet fungerer bedst muligt. SD-cyklus: Vælg ON, tryk på OK og kameraet vil fortsætte med at optage billeder/videoer ved at slette de tidligste billeder eller videoklip. Frekvens: 50 Hz, 60 Hz; forkert indstilling kan medføre, at kameraets skærm flimrer Vælg Yes for at gendanne kameraets standard fabriksindstillinger. Firmwareversion i kamera32 1. Introduktion Tillykke med købet af et af vores bedste produkter med en utrolig enkel og brugervenlig betjening. Nu kan du nyde alle fordelene i denne produktserie. Dette 24MP HD digitalkamera er udelukkende udviklet og designet af vores ihærdige og dygtige ingeniører baseret på tilbagemeldinger og krav fra vores kunder verden over. Vi håber, at du bliver lige så tilfreds med dette produkt som os. Og vores virksomhed er altid åben over for og modtager gerne kreative idéer fra dig. 1.1 Introduktion til fuld funktionalitet Udover alle de funktioner du finder hos ethvert andet lignende produkt. Dette digitalkamera giver brugerne den mest brugervenlige oplevelse med mange ekstraordinære funktioner, såsom 46 FOV-linse, 40 infrarøde LED er, 0,8 sekunders udløsningstid og flere billeder pr. udløsning med 1 billede/sek. (op til 7 billeder pr. udløsning) til at fange hele rækken af objekter, brugervenlig betjeningsmenu etc. 1.2 Anvendelse Dette digitalkamera er ideelt til overvågningsbrug i privatboliger eller lagerbygninger samt iagttagelse af vilde dyr med dets camouflerede udseende og pæne facon. Det er nemt at installere eller montere, kan bruges til at tage billeder manuelt og optage længerevarende videoer i Test-tilstand. a. Lynhurtigt overvågningskamera til hjemmet, kontoret, byggepladsen, lagerbygningen etc. b. Overvågning med bevægelsessensor og infrarødt lys /nattesyn. c. Iagttagelse og opsporing af vildt. 1.3 Pakken indeholder Vildtkamera Hunter Basic Monteringsrem USB-kabel Instruktionsmanual (forskellige sprog) Hvis der mangler noget, kontakt din lokale forhandler for at få hjælp. Bemærk venligst, at batterier og SD-kort sælges separat!

33 1.4 Strømforsyning A. Batterier Kameraet kører på 6 eller 12 AA-batterier og kan bruges med alkaline-batterier eller genopladelige NiMH-batterier af høj kvalitet. Og vi fraråder brugen af litiumbatterier. Batterierne skal indsættes som vist på indersiden af batterirummet. Forkert indsatte batterier kan medføre, at kameraet ikke virker. Vi anbefaler også at skifte batterierne, når batteri-indikatoren på kameraets skærm eller fotostempel er tom. Bemærk: Bland ikke batterityper! Brug af forskellige batterier i kameraet kan forårsage permanent skade, hvilket også er i strid med garantien! På grund af forskellige indstillinger, objekters aktivitet indenfor kameraets detektionsområde, forskellige mærker og kvalitet af batterierne samt omgivelserne etc. er det ikke muligt for os, at angive et præcist antal billeder og videoer, som kameraet kan tage. Så den viste tabel herunder viser kun det omtrentlige antal billeder og videoer, som kameraet kan tage med 12 AA alkaline-batterier. Testforhold: LCD-skærm slukket. Tilstand: Tændt _PIR-sensor intelligent automatisk detektion. 12 AA alkaline-batterier Billeder taget pr. dag Arbejdstid Videoklip optaget pr. dag Arbejdstid IR LED er Tændt IR LED er Tændt 12MP 100 billeder 64 dage VGA 10 sek. 10 klip 59 dage 16MP 100 billeder 61 dage HD 10 sek. 10 klip 57 dage 24MP 100 billeder 57 dage FHD 10 sek. 10 klip 54 dage IR LED er Slukket IR LED er Slukket 12MP 100 billeder 72 dage VGA 10 sek. 20 klip 163 dage 16MP 100 billeder 67 dage HD 10 sek. 20 klip 151 dage 24MP 100 billeder 61 dage FHD 10 sek. 20 klip 140 dage B. Solcellepanel For at give brugerne en bedre brugeroplevelse har vores ingeniører designet dette kamera til at fungere med de fleste standard 12V/1~2A litiumbatterier indbygget i solcellepaneler. Men da genopladelige AA NiMH-batterier skal bruge større spænding til opladning, kan solcellepanelet ikke oplade batterierne, mens de er i brug i kameraets batterirum. C. Strømadapter – til overvågningsbrug Dette kamera kan også tilsluttes en ekstern 12V/1~2A DC adapter. Det anbefales at fjerne AA-batterierne, når strømadapteren benyttes. Det anbefales at bruge strømforsyning til sikkerhedsformål.

Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp – för förbikopplingUtseende 3 2 1 1.Lins 2.Inspelningsknapp 3.Fotograferingsknapp SWE 01 13 4.Micro-USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Batteriströmknapp 6.Sida upp-knapp 7.Strömknapp 8.OK-knapp 9.Sida ner-knapp 10.LCD 11.Ljus35 7. Undlad at indsætte og udtage SD-kort og batteri jævnligt eller at tilslutte og frakoble adapteren, når kameraet er tændt. 8. Undlad at have flagrende objekter, såsom blade, snore eller bånd i kameraets 3M bevægelsesdetektionsområde for at undgå fejlagtigt optagede billeder eller videoer. 9. Placer ikke kameraet ved siden af varme irrelevante objekter, ventilationskanaler til klimaanlæg og lys etc. for at undgå fejlagtigt optagede billeder og videoer. 10. Med en 46 FOV-linse og 40 infrarøde LED er skal der indsættes AA-batterier i høj kvalitet for at levere nok strømstyrke til konstant at drive lyskilden i mørke omgivelser. 11. Programmeret dato/tid kan gemmes i kameraet i 12 timer, så længe at kameraet har fået strøm 1 time før. 1.8 Nøglefunktioner s udløsningshastighed graders FOV-linse; 60 graders PIR-vinkel MP/1080P@15FPS (billeder pr. sekund) 24. Programmerbar 12/16/24 Megapixel højkvalitets opløsning usynlige infrarøde LED er giver ægte nattesyn på 20 meters afstand (65 fod) 26. Krystalklar kvalitet af dags- & natbilleder/video billede pr. sekund for at få hele objektets bevægelse 28. Understøtter flere funktioner: justerbar PIR-følsomhed, flere billeder pr. udløsning (1~7 billeder pr. udløsning), programmerbar forsinkelse mellem bevægelser, tidsinterval timer, stempel med (kamera-id, dato/tid, temperatur, månefase) på hvert enkelt billede 29. Tilgængelig betjeningstemperatur: -25 til Indbygget 2.0″ TFT farveskærm

CX8E Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1. Introduktion..3 2. Specifikation av den digitala åtelkameran…3 3. Kamerans Delar..5 4. Paketets innehåll.6 5. Installering av batterier och SD-kort.6 6.

43 5. Specifikation Effektive pixels 2560×1920 Dag-/Nat-tilstand Ja IR-rækkevidde 20m Infrarøde LEDs 40 Hukommelse SD-kort (8 MB 32 GB) Betjeningstaster 7 Linse F=3.0; FOV=46 ; fuldautomatisk IR-filter (om natten) LCD-skærm 2 TFT, RGB, 262k PIR-afstand 15m PIR-vinkel 60 grader Billedstørrelse 12MP/16MP/24MP = 4000×3000/4608×3456/5632×4224 Billedformat JPEG Videoopløsning FHD (1920×1080): 15FPS, HD (1280×720), VGA (640×480) Videoformat AVI Videolængde 05~60 sek programmerbar Billedantal 1~7 Udløsningstid 0.8s~1s Udløsningsinterval 5s~7s Kamera + Video Ja Enhedens serienr. Ja Tidsinterval Ja SD-kortets cyklus TÆND/SLUK Strømforsyning Batteri: 9V; DC: 12V Batteritype 12AA Ekstern DC 12V Standby-tid 5~8 måneder (6 AA~12 AA) Automatisk slukning Skift til Setup, hvorved kameraets LCD-skærm lyser op. Når skærmen er oplyst, uanset om det er i den primære grænseflade eller menu grænsefladen, vil kameraet automatisk slukke efter 5 minutter, hvis tasterne ikke betjenes. Stand-by-strøm Alkaline-batteri: 6,3V NiMH-batteri: 6,0V jævnstrøm: 6,5V Grænseflade USB/SD-kort/DC-port Montering Rem; Stativ Driftstemperatur -25 C 60 C Opbevaringstemperatur -30 C 70 C Luftfugtighed 5%-90% Vandtæt specifikationer IP66 Mål 144 * 118 * 78 mm Vægt 348 g Certificering CE, RoHS
ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

30 6.4 Bildene fanger ikke opp motiver 6. Sjekk parameterinnstillingen i «Sensornivå» (PIR-sensitivitet). Sett sensornivået på «Høy» i varmt vær og på «Lav» i kaldt vær. 7. Prøv å sette opp kameraet i et område der det ikke finnes noen varmekilde innenfor kameraets synsfelt. 8. I noen tilfeller vil kameraer som er nær vann, ta bilder uten motiv. Prøv å sikte inn kameraet over bakken. 9. Prøv å unngå å sette opp kameraet på små trær som kan bevege seg i sterk vind. 10. Fjern eventuelle grener som er rett foran objektivet. 7. Garantivilkår Garantien er 24 måneder om ikke annet er angitt, og gjelder fra den dato produktet ble kjøpt hos forhandler. Garantiens gyldighet skal bekreftes med datert faktura eller kassakvittering. Hvis feil oppdages på produktet under garantitiden, kontakt utsalgsstedet. Garantien gjelder ikke for feil som oppstår gjennom uaktsomhet eller feilaktig bruk av produktene. Garantien gjelder ikke for feil som har oppstått grunnet uhell, unormalt bruk som ikke produktet er beregnet for, uforsiktighet, uriktig bruk, manglende vedlikehold, feil spenning eller strøm, inngrep eller reparasjoner som har blitt utført av uautorisert serviceverksted. Garantien gjelder heller ikke om apparatets serienummer er fjernet eller hvis feilen er blitt forårsaket av uoriginalt tilbehør. Dersom kvittering eller annen dokumentasjon for kjøpet og feilbeskrivelse ikke kan framlegges dekkes produktet ikke av garantien. Hunter Sales i Stockholm AB Stockholm, Sweden18 1.4 Strømforsyning A. Batterier Kameraet går på 6 eller 12 AA-batterier, og kan bruke alkaliske eller NI-MHbatterier av god kvalitet. Vi anbefaler å ikke bruke litiumbatterier. Batterier settes inn som vist på innsiden av batterirommet. Batterier som er satt inn opp ned kan føre til feil på enheten. Vi anbefaler også sterkt å skifte batterier når strømikonet på kameraskjermen eller bildestempelet viser at det er tomt. Merk: Ikke bland batterityper! Forskjellige batterier i kameraet kan forårsake permanent skade, og det gjør dessuten garantien ugyldig! På grunn av forskjellige innstillinger, motivets bevegelser i kameraets synsfelt, forskjellige merker og kvalitet på batteriene, omgivelser osv., er det ikke mulig for oss å si akkurat hvor mange bilder og videoer kameraet kan ta. Derfor viser tabellen nedenfor kun omtrentlige antall bilder eller videoer kameraet kan ta med 12 AA alkaliske batterier. Testforhold: LCD-skjerm av. Modus: «På» _PIR-basert intelligent automatisk overvåking. 12 AA alkaliske batterier Bilder tatt per dag Tid i bruk Videoklipp tatt per dag Tid i bruk IR LED-lys på IR LED-lys på 12MP 100 bilder 64 dager VGA 10 sek 10 klipp 59 dager 16MP 100 bilder 61 dager HD 10 sek 10 klipp 57 dager 24MP 100 bilder 57 dager FHD 10 sek 10 klipp 54 dager IR LED-lys av IR LED-lys av 12MP 100 bilder 72 dager VGA 10 sek 20 klipp 163 dager 16MP 100 bilder 67 dager HD 10 sek 20 klipp 151 dager 24MP 100 bilder 61 dager FHD 10 sek 20 klipp 140 dager B. Solcellepanel For å gi brukerne en bedre opplevelse, utviklet våre ingeniører kameraet til å fungere med de fleste standard solcellepaneler med innebygde 12 V / 1 2 A litiumbatterier. Solcellepanelet kan imidlertid ikke lade batteriene som brukes i kameraet, ettersom oppladbare AA NI-MH-batterier trenger høyere spenning til lading. C. Strømadapter, Sikkerhetsovervåking Kameraet kan også drives av en ekstern 12 V / 1 2 A likestrømsadapter. Vi anbefaler å fjerne AA-batteriene når strømadapteren brukes. Elektrisk tilkobling er anbefalt til sikkerhetsformål.

Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad
22 LCD-skjerm i farger (2,0 ) 23. Menyknapp 24. Navigeringsknapper 25. Modusknapp (av/på-knapp) 26. Batterirom (A), Til den første gruppen med 6 AA-batterier. 27. Batterirom (B), Til den andre gruppen med 6 AA-batterier. 28. OK (Sett/Lagre)-knapp 2.2 Funksjonstaster og andre detaljer 01 Menyknapp: Når kameraet er stilt inn på konfigureringsmodus, lyser LCD-fargeskjermen opp. Når farge-lcd-en er aktivert, trykker du på menyknappen for å gå inn i kameramenyen. Når kameramenyen er åpen, brukes menyknappen som Avsluttknapp.Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

38 02 Tænd/sluk-knap: G. OFF: Slukket tilstand H. SETUP: Opsætningsfunktion Når kameraet er i opsætningsfunktion, vil LCD-farveskærmen lyse op. Når LCD-farveskærmen er aktiveret, tryk på Menu-knappen for at tilgå kameraets menu for indstillinger, playback etc. Når du er i kameraets menu, vil Menu-knappen fungere som Exit-knap. BEMÆRK: DE ÆNDREDE INDSTILLINGER GEMMES FØRST, NÅR DER TRYKKES PÅ MENUKNAPPEN FOR AT GÅ UD AF KAMERAETS MENU. I. ON: Tændt tilstand (arbejdstilstand) Når kameraet er tændt, vil LCD-farveskærmen slukke og begynde at arbejde som indstillingerne. 03 OK (Indstil/Gem) -knap 04 Naviger op: Når kameraet er i opsætningsfunktion, kan man tilgå playback-tilstand ved et tryk på op-knappen. 05 Naviger venstre 06 Naviger ned 07 Naviger højre: Når kameraet er i opsætningsfunktion, kan et tryk på højre knap vise tiden på LCD-farveskærmen. 7) Sæt kameraet på ON, hvorved LED-indikatoren vil blinke 5 gange og kameraet går i PIR Auto-tilstand; Tænd/sluk-knap 8) Sæt kameraet på Setup, hvorved kameraets LCDskærm vil blive oplyst og kameraet går i Testtilstand; 9) Tryk på knappen Off, hvorved kameraet slukker.
BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480×640 pixlar) och 00707EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

SE Bruksanvisning Viltkamera HN7588/WLC 40 1. INLEDNING 3 Förpackningen innehåller 3 Systemkrav 3 2. BESKRIVNING 3 Komponenter och funktioner 4 Fjärrkontroll 5 2-tums färgdisplay 5 3. INSTALLATION 6 SD-kort
TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,
9 3. Snabbstart 3.1 Hur startar man kameran? Slå på strömbrytaren. Observera! Kameran levereras förprogrammerad med fabriksinställningar. För teständamål behöver användaren därför bara att sätta i ett SD-kort och batterier för att starta testet genom att slå på kameran. 3.2 Hur ställer man in funktionerna? a. Ställ in Setup, kamerans LCD-skärm tänds och kameran går in i testläget. Använd navigeringsknapparna,,, eller för att göra önskade inställningar. Tryck på OK för att bekräfta och spara önskad ändring genom att trycka på Menu för att avsluta aktuell sida. b. Ställ in ON, kamerans LCD-skärm stängs av, kameran går in i PIR Auto Mode. c. Kamerans indikatorlysdioder blinkar 5 gånger innan den försätts i PIR autoarbetsläge. Observera! För vissa inställningar behöver användaren trycka på Menu för att spara och avsluta konfigurationen efter att ha tryckt på OK för att bekräfta (Cam-ID, fördröjning, time lapse, timer, lösenord). 4. Funktionslista 4.1 Video-/fotovisning Växla till Setup, kamerans LCD-skärm tänds, kameran går in i testläget; Tryck på pilknappen för att spela upp, tryck på och för val och OK för att spela upp foto/video. 1) Tryck på knappen
igen för att avsluta. 2) I uppspelningsläge, tryck på Menu -knappen för att ta bort filer eller formatera SD-kort; tryck på Menu igen för att avsluta. 4.2 Radera a) Radera en: ta bort markerat foto/video Tryck på OK för att välja, tryck på och för val, Yes för att bekräfta, No för att återgå till föregående sida. b) Radera allt

3 1.4 Strömförsörjning A. Batterier Kameran drivs med 6 eller 12 AA-batterier. Kan användas med alkaliska och högkvalitativa NiMH-batterier. Vi rekommenderar inte användning av litiumbatterier. Batterier ska sättas in enligt instruktionen i batterifacket. Felvända batteripoler kan resultera i att enheten inte fungerar. Vi rekommenderar också starkt att batterierna byts ut när strömikonen på kameraskärmen eller fotostämpeln är tom. Observera: Blanda inte batterityper! Användning av olika batterier i kameran kan orsaka permanenta skador, som även upphäver garantin! På grund av olika inställningar, objektaktivitet inom kamerabevakningsområdet, olika märken och kvaliteter på batterier och användningsmiljö etc., kan vi inte ange ett exakt antal foton och videofilmer som kameran kan producera. Tabellen nedan anger bara ungefärligt antal foton eller videofilmer kameran kan ta med 12 AA alkaliska batterier. Testvillkor: LCD-skärmen av. Läge: Power On _PIR-intelligent automatisk övervakning. 12 AA alkaliska batterier Foton per dag Arbetstid Videoklipp per dag Arbetstid IR-lysdioder på IR-lysdioder på 12MP 100 foton 64 dagar VGA 10 sek 10 klipp 59 dagar 16MP 100 foton 61 dagar HD 10 sek 10 klipp 57 dagar 24MP 100 foton 57 dagar FHD 10 sek 10 klipp 54 dagar IR-lysdioder av IR-lysdioder av 12MP 100 foton 72 dagar VGA 10 sek 20 klipp 163 dagar 16MP 100 foton 67 dagar HD 10 sek 20 klipp 151 dagar 24MP 100 foton 61 dagar FHD 10 sek 20 klipp 140 dagar B. Solpanel För att förbättra användarupplevelsen har våra tekniker konstruerat den här kameran så att den kan användas med de flesta standardsolpaneler för 12 V/1~2 A litiumbatterier och inbyggnad. Men eftersom laddningsbara AA NiMH behöver högre spänning för laddning, kan solpanelen inte ladda batterierna när de sitter i kamerans batterifack. C. Nätadapter, Säkerhetsövervakning Kameran kan även drivas av en extern 12 V/1~2 A DC-adapter. Vi rekommenderar att AA-batterierna tas ur när nätadaptern används. Nätdrift rekommenderas vid användning för säkerhetsövervakning.
Bruksanvisning 4G Åtelkamera Hunter Supreme SE, NO, DK Skanna QR-koderna nedan för att ladda ned appen för fjärrstyrda funktioner i 4G-modellen. För IOS APP För Android APP Vad finns i lådan? ÅtelkameraBruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: [email protected] Produkten

29 6. Feilsøking 6.1 Bildene fanger ikke opp motiver 8. Sjekk parameterinnstillingen i «Sensornivå» (PIR-sensitivitet). Sett sensornivået på «Høy» i varmt vær og på «Lav» i kaldt vær. 9. Prøv å sette opp kameraet i et område hvor det ikke finnes noen varmekilder i kameraets synsfelt. 10. I noen tilfeller vil kameraer som er nær vann, ta bilder uten motiv. Prøv å sikte inn kameraet over bakken. 11. Prøv å sette kameraet på stabile og ubevegelige gjenstander, f.eks. store trær. 12. Om natten kan bevegelsessensoren oppdage noe utenfor rekkevidden av IRlyset. Reduser avstandsinnstillingen ved å justere sensitiviteten på sensoren. 13. Soloppgang eller solnedgang kan utløse sensoren. Skift retning på kameraet. 14. Hvis en person eller et dyr beveger seg fort, kan det forflytte seg ut av kameraets synsfelt før bildet er tatt. Flytt kameraet lengre tilbake eller skift retning på kameraet. 6.2 Kameraet slutter å ta bilder eller tar ikke bilder 5. Se etter om SD-kortet er fullt. Hvis kortet er fullt, slutter kameraet å ta bilder. Brukeren kan slå på syklusopptak for å unngå slike problemer. 6. Sjekk batteriene for å se om NI-MH- eller AA-batteriene har nok strøm til at kameraet kan fungere. 7. Pass på at av/på-knappen er «På» og ikke «Av» eller i «Testmodus». 8. Formater SD-kortet med kameraet før bruk eller når kameraet slutter å ta bilder. 6.3 Rekkevidden av blitzen i nattsyn svarer ikke til forventningene 5. Installer 6 eller 12 AA-batterier. 6. Se etter om batteriene er fulladet eller har nok strøm. 7. For å sikre nøyaktighet og kvalitet i nattbilder, er det best å feste kameraet i et mørkt område uten åpenbare lyskilder. 8. Enkelte gjenstander i omgivelsene (som trær, vegger, bakke o.l.) innen blitzrekkevidde kan gi bedre nattbilder. Ikke vend kameraet mot helt åpne områder der det ikke finnes noe i IR-blitzrekkevidden som kan reflektere blitzen. Det er som å lyse med en lommelykt opp i himmelen om natten, du kan ikke se noen ting. Det samme gjelder kameraet.
13 5. Specifikation Effektiva bildpunkter 2560×1920 Dag-/nattläge Ja IR-område 20m IR-lysdioder 40 Minne SD-kort (8 MB 32 GB) Driftstangenter 7 Lins F = 3,0, FOV = 64, Auto IR-Cut-Ta bort (nattetid) LCD-skärm 2 TFT, RGB, 262k PIR-avstånd 15m PIR-vinkel 60 grader Bildstorlek 12MP/16MP/24MP = 4000×3000/4608×3456/5632×4224 Bildformat JPEG Videoupplösning FHD (1920×1080): 15FPS, HD (1280×720), VGA (640×480) Videoformat AVI Videoläng 05~60 sek programmerbar Inspelningsnummer 1~7 Aktiveringstid 0.8s~1s Aktiveringsintervall 5s~7s Kamera + Video Ja Enhetens serienummer Ja Time Lapse Ja SD-kortcykel ON/OFF Driftsspänning Batteri: 9V; DC: 12V Batterityp 12AA Extern DC 12V Stand by-tid 5~8 månader (6 AA~12 AA) Automatisk avstängning Ställ in Setup -läget, kamerans LCD-skärm tänds. När skärmen är tänd, oavsett om det är i huvudgränssnittet eller i meny gränssnittet, utan att någon tangent används under 5 minuter, kommer kameran stängas av automatiskt. Avstängningsspänning Alkaliskt batteri: 6,3 V NiMH-batteri: 6,0 V DC: 6,5 V Gränssnitt USB/SD-kort/DC-port Montering Rem, Stativ Driftstemperatur -25 C 60 C Förvaringstemperatur -30 C 70 C Driftsluftfuktighet 5%-90% Vattentäthet IP66 Mått 144 * 118 * 78 mm Vikt 348 g Certifiering CE, RoHSmanual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till
Förfrågan vid direktupphandling Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på kameror för inventering och övervakning av rovdjur. Upphandlingen är en direktupphandling där40 4.3 Formatering af SD-kort e) Nej f) Ja: til at formatere SD-kort via kamera Tryk på og for at vælge, Yes for at bekræfte, No for at afslutte og gå til forrige side. 4.4 Automatisk slukning I Test-tilstand vil kameraet automatisk gå i PIR Auto-tilstand, hvis tasterne ikke betjenes i 5 minutter. Tryk manuelt på ON, som hvis du vil foretage yderligere konfiguration. Bemærk: kameraet bliver i Test -tilstand, hvis kameraet er på siderne til Menukonfiguration. 4.5 Betjeningsmenu Test-tilstand, tryk på Menu én gang for at gå ind i menuen kameraindstillinger; naviger i indstillingerne ved at trykke,,, eller, tryk OK for at vælge, Menu for at afslutte og gå til forrige side og Menu for at skifte mellem bogstaver/tal/ symboler. Bemærk: For nogle indstillinger skal brugeren trykke Menu for at gemme & afslutte konfigurationen efter at have trykket OK for at bekræfte (Kamera ID, Forsinkelse, Tidsinterval, Timer, Adgangskode). For nogle indstillinger, brugeren skal trykke på Menu for at gemme og afslutte konfigurationen efter at have trykket på OK for at bekræfte (Cam-id, DELEY, Time Lapse, Timer, adgangskode) Auto-tilstande Indstillinger J
agt Sikkerhed Programmerbare muligheder Kameraets standardindstillinger er: flere billeder pr. udløsning 3P, 12M fotostørrelse, 5 sek. Forsinkelse Kameraets standardindstillinger er: foto + video, 12M fotostørrelse, flere billeder pr. udløsning 5P, 1080P videostørrelse, 10 sek. videolængde

INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdeleDubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

23 02 Modusknapp (av/på-knapp): D. AV: Slå av E. KONFIGURER: Konfigureringsmodus Når kameraet er stilt inn på konfigureringsmodus, lyser LCD-fargeskjermen opp. Når farge-lcd-en er aktivert, trykker du på menyknappen for å gå inn i kameramenyen med innstillinger, avspilling osv. Når kameramenyen er åpen, brukes menyknappen som Avslutt-knapp. MERK! ENDREDE INNSTILLINGER BLIR KUN LAGRET NÅR DU HAR TRYKKET PÅ MENYKNAPPEN FOR Å GÅ UT AV KAMERAMENYEN. F. PÅ: Slå på (fungerende modus) Når kameraet er i på-modus, blir farge-lcd-skjermen slått av og begynner å fungere som innstillinger. 03 OK (Sett/Lagre) -knapp 04 Opp-knapp: Når kameraet er innstilt på konfigureringsmodus, trykker du på opp-knappen for å gå inn i avspillingsmodus. 05 Venstreknapp 06 Ned-knapp 07 Høyreknapp: Når kameraet er innstilt på konfigureringsmodus, trykker du på høyreknappen for å vise klokkeslett på LCD-skjermen. 4) Sett kameraet på «PÅ», indikatorlyset vil blinke 5 ganger, og så går kameraet inn i PIR-automodus. Av/på-knapp 5) Sett kameraet på «Konfigurering», kameraets LCDskjerm vil lyse opp, og kameraet går inn i Testmodus. 6) Sett knappen på «AV», og kameraet blir slått av.Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION! Sida 1 BLACKLENS APPEN Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play. ANSLUTNING Det finns två sätt att ansluta kameran på:

45 reflektere tilbageskin; det er som at lyse med en lommelygte op mod himlen om natten, man kan bare ikke se noget; det samme gælder kameraet. 6.4 Billederne fanger ikke det ønskede objekt 11. Kontrollér indstillingen for parameteren Sensor Level (PIR-følsomhed). I varme omgivelser, indstil sensorfølsomheden (Sensor Level) til Høj ( High ) og ved brug i koldt vejr, indstil sensoren til Lav ( Low ). 12. Prøv at placere dit kamera i et område, hvor der ikke er nogen varmekilde i kameraets synsfelt. 13. I nogle tilfælde vil en placering af kameraet i nærheden af vand få kameraet til at tage billeder uden objekter på. Prøv at rette kameraet over jorden. 14. Prøv at undgå at placere kameraet på små træer, der let kan bevæge sig ved kraftig vind. 15. Fjern enhver genstand, der er lige foran kameraets linse. 7. Garantibetingelser Garantiperioden er 24 måneder, medmindre andet er angivet, fra datoen for køb af produktet. Garantiperioden skal understøttes af en faktura eller kvittering med købsdatoen. Hvis der opdages fejl under garantiperioden, skal du kontakte din forhandler. Garantien gælder ikke for fejl som følge af uagtsomhed eller ukorrekt håndtering af produktet. Denne garanti dækker ikke normalt slid, fejl på grund af uheld, unormalt brug, manglende vedligeholdelse, ukorrekt vedligeholdelse, ukorrekt spænding, ændringer, indgreb eller reparation udført af et ikke-autoriseret servicecenter. Garantien gælder heller ikke, hvis enhedens serienummer er fjernet eller hvis fejlen skyldes brug af andet tilbehør end det originale. Hvis kassekvitteringen eller beskrivelsen af fejlen mangler, dækkes produktet ikke af garantien Hunter Sales i Stockholm AB Stockholm, Sweden
Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

44 6. Fejlfinding 6.1 Billederne fanger ikke det ønskede objekt 15. Kontrollér indstillingen for parameteren Sensor Level (PIR-følsomhed). I varme omgivelser, indstil sensorfølsomheden (Sensor Level) til Høj ( High ) og ved brug i koldt vejr, indstil sensoren til Lav ( Low ). 16. Prøv at placere dit kamera i et område, hvor der ikke er varmekilder i kameraets synsfelt. 17. I nogle tilfælde vil en placering af kameraet i nærheden af vand få kameraet til at tage billeder uden objekter på. Prøv at rette kameraet over jorden. 18. Prøv at placere kameraet på stabile og ikke flytbare genstande, dvs. store træer. 19. Om natten kan bevægelsesdetektoren detektere udover IR-belysningens rækkevidde. Reducer afstanden ved at justere sensorfølsomheden. 20. Solopgang eller solnedgang kan udløse sensoren. Kameraet skal vendes i anden retning. 21. Hvis personen/dyret bevæger sig hurtigt, kan den/det bevæge sig ud af kameraets synsfelt, før billedet er taget. Flyt kameraet længere tilbage eller vend kameraet i en anden retning. 6.2 Kameraet stopper med at tage billeder eller vil ikke tage billeder 9. Sørg for, at SD-kortet ikke er fuldt. Hvis kortet er fuldt, vil kameraet stoppe med at tage billeder. Eller brugeren kan slå Cyklusoptagelse til for at undgå sådanne problemer. 10. Tjek batteristatus for at sikre, at den tilbageværende strøm på NiMH- eller AAbatterierne er nok til at kameraet kan fungere. 11. Sørg for, at kameraets tænd/sluk-knap er indstillet på On og ikke Off eller Test -tilstand. 12. Formater SD-kortet med kameraet før brug, eller når kameraet stopper med at tage billeder. 6.3 IR-blitz-rækkevidden lever ikke op til forventningerne 9. Indsæt 6 eller 12 AA-batterier. 10. Undersøg om batterierne er fuldt opladet, eller om der er nok strøm tilbage. 11. For at sikre nøjagtighed og kvalitet af natbilleder skal kameraet monteres i mørke omgivelser uden nogen tydelige lyskilder. 12. Visse omgivelser (som træer, vægge, jord etc.) indenfor blitzens rækkevidde kan give dig bedre natbilleder; undlad at rette kameraet mod helt åbne områder, hvor der ikke er noget indenfor IR-blitzens rækkevidde, der kan
Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom attAnvändarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning12 Time Lapse Fördröjning Batterityp Övrigt Återställ Om Välj ON och tryck på OK för att ställa in intervallet. Kamerans PIR-sensor kommer vara avstängd. Kameran kommer att ta bilder eller videoklipp automatiskt i det intervall som användaren ställt in. Konfigurerbart intervall: 5 sekunder till 24 h. Obs! Slå inte på Time lapse och Fördröjning samtidigt! Välj ON och tryck på OK för att ställa in ett tidsintervall som du vill ha mellan foton/videor vid rörelse. Detta alternativ undviker att kameran tar för många foton eller videoklipp. Exempel: Kamera väntar 1 minut mellan foto-/videoinspelningar med rörelser om det förinställda tidsintervallet är 00:01:00 Konfigurerbar fördröjningstid: 0 sekund till 24 h. Obs! Slå inte på Time lapse och Fördröjning samtidigt! Alkaliskt/NiMH Välj rätt batterityp till kameran för att den ska arbeta med bäst effekt. SD-cykel: Välj ON, tryck på OK och kameran kommer att fortsätta spela in foton/videor genom att radera de tidigaste fotona eller videoklippen. Frekvens: 50 Hz, 60 Hz; felaktig inställning kan leda till att kameraskärmen flimrar Välj Yes för att återställa kamera till fabriksinställningarna. Firmware-version i kameran

SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför
26 Konfigurering I
nnstillinger Språk Klokkeslett/dato Kamera-ID Kameramodus Bildekonfigurering Programmerbare alternativer Norsk Måned: dato: år; time: minutt: sekund Merk! Still inn dato/klokkeslett i kameraet for å sikre at enkelte funksjoner fungerer som ventet. Kameranavn: Velg «PÅ», trykk på «OK» for å angi 4 tall/bokstaver for hvert kamera. Denne funksjonen kan hjelpe brukeren med å identifisere hvilke bilder er fra hvor og hvilket kamera. Passord: Velg «PÅ», trykk på «OK» for å aktivere passordbeskyttelse for kameraet. Kameraet støtter passord på i alt 6 tall/bokstaver. Velg kameraets funksjonsmodus i menyen. Bildestørrelse: 12MP (4000*3000), 16MP (4608*3456), 24MP (5632*4224) Multi-shot: Programmerbare 1 7 bilder per utløser Videokonfigurering Videostørrelse: FHD (1920*1080), HD (1280*720), VGA (640*480) Videolengde PIR Sensitivitet Tidsur Videoramme: 30FPS,15FPS sek Høy, middels, lav Høyere sensitivitet: 1) er mer følsom overfor bevegelser av mindre motiver. 2) har lengre oppdagelsesavstand. 3) gjør det lettere for sensoren å oppdage forskjell på kroppsvarme og utendørs temperatur. 4) gjør det lettere å utløse kameraet til opptak. I omgivelser med høy temperatur er det vanskelig for kameraet å merke forskjell på kroppsvarmen til motiver og omgivelsestemperatur, så vi anbefaler å sette innstillingen på «Høy». Velg «PÅ», trykk på «OK» for å stille inn starttid og sluttid (time/minutt). Kameraet vil bare virke i den tidsperioden brukeren har innstilt, f.eks.: : Kameraet fungerer bare mellom kl og klDENVER HSM-3004 Naturbildskamera Snabbstartsguide Översikt 1)Nedre lucka 2) Plats för microsd-kort 3)USB-anslutning 4)TV ut-anslutning 5)PIR 6)Infraröd blixt 7)Lins 8) GSM-antenna 9)2 tums LCD-skärm iBruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2. Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

36 2. Fuld visning og kameraets detaljer 2.1 Kameraet Infrarøde LEDs 30. LED-indikator 31. PIR-sensor 32. Linse DC-indgang (12V/1~2A) 34. Mini USB-port 35. SD-kortlæser (understøtter 8GB til 32GB)
Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller17 1. Introduksjon Takk for at du valgte et av våre brukervennlige kvalitetsprodukter. Du kan nå nyte perfeksjonismen som er reflektert i denne produktserien. Dette digitale HD-kameraet med 24 MP ble utviklet fra grunnen av, av våre grundige og smarte ingeniører, basert på tilbakemeldinger og krav fra kunder over hele verden. Vi håper du også vil bruke og sette pris på dette produktet like mye som vi gjør. Vi er også alltid åpne for nye ideer fra deg, og villige til å iverksette dem. 1.1 Introduksjon til full funksjonalitet I tillegg til alle funksjonene du vil finne i lignende produkter. Dette digitale kameraet tilbyr en svært brukervennlig opplevelse med mange eksepsjonelle funksjoner, som linse med 46 synsfelt, 40 infrarøde LED-lys, 0,8 sekunders utløsertid og 1 bilde/sek multi-shot (opptil 7 bilder per utløser) for å fange opp hele bevegelsen til motivet, brukervennlig operasjonsmeny osv. 1.2 Bruksområde Kamuflasjefargene og den fine formen gjør dette digitale kameraet til et ideelt produkt for boligsikkerhet, lagerovervåking og overvåking av ville dyr. Det er enkelt å installere eller feste, kan brukes til å ta bilder manuelt eller ta opp lange videoer i testmodus. a. Øyeblikkelig overvåkingskamera for hjem, kontor, byggeplass, lager osv. b. Overvåking med bevegelsesutløselig infrarødt nattsyn. c. Jakt og observering av dyr. 1.3 Emballasjen skal inneholde Viltkamera Hunter Basic Festestropp USB kabel Brukerhåndbok (forskjellige språk) Kontakt forhandleren dersom noe mangler. Vær oppmerksom på at batterier og SD-kort selges separat! Svensk bruksanvisning Uovision UV595HD Svensk manual Version 2 1 Innehåll 1 Instruktion… 2 2 Varningar… 3 3 Genomgång av kameran.4 4 Avancerade funktioner… 5 5 Teknisk specifikation. 10 6 Problem Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Ver.01-20091001 Mycket snabb responstid, liten storlek & mycket lång drift tid Tack för att du har köpt kamera 501, för att på bästa sätt utnyttja alla

Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator
20 8. Unngå hengende eller svevende gjenstander, som blader, snorer eller bånd, innenfor den 3 meters bevegelsessensorsonen til kameraet, så ikke bilder eller videoer tas ved feiltagelse. 9. Unngå å installere kameraet i nærheten av irrelevante varmekilder, som utstrømningsåpninger fra klimaanlegg, lamper o.l., så bilder eller videoer ikke tas ved feiltagelse. 10. Fordi objektivet har et 46 synsfelt og 40 IR LED-lys, må kameraet ha AAbatterier av god kvalitet for å kunne levere nok strømstyrke til å holde lyset gående kontinuerlig i mørke omgivelser 11. Programmert dato/klokkeslett kan lagres i kameraet i 12 timer, så lenge kameraet ble slått på 1 time i forveien. 1.8 Hovedtrekk sek utløserhastighet 12. Objektiv med 46 synsfelt, 60 PIR-vinkel MP/1080P@15FPS 14. Programmerbar 12/16/24 megapiksel-oppløsning av god kvalitet usynlige IR LED-lys, gir 20 meter (65 fot) reelt nattsyn 16. Krystallklar kvalitet på dag- og nattbilder/-video foto-burst per sekund for å dekke hele motivets bevegelse 18. Støtte av flere funksjoner: justerbar PIR-sensitivitet, multi-shot (1 7 bilder per utløser), programmerbar forsinkelse mellom bevegelser, tidsforkortelse, tidsur, merking (kamera-id, dato/klokkeslett, temperatur, månefase) på hvert eneste bilde. 19. Kan brukes i temperaturer fra -25 to Innebygd 2,0-tommers TFT-fargeskjerm

Similar Posts