Hvb Hem Klockrike

Dessa boenden kan vara privatägda, kommunalt eller kooperativt ägda och drivna av flera kommuner. En särskild form av HVB är de av staten, genom Statens Institutionsstyrelse (SiS), drivna särskilda ungdomshemmen som skiljer sig från övriga HVB genom att de har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel och att de till del finansieras genom statskassan. År 2011 fanns det 453 HVB-hem verksamma i Sverige.Det krävs särskilda tillstånd för att starta ett HVB-hem. Tillståndet kan sökas hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Det finns speciella lagar som reglerar området som HVB-hemmet måste ta hänsyn till. Dessa är bland annat socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen.Ramarna och reglerna för HVB-hem regleras i första hand av Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20).

HVB-hem, som det kallas för i dagligt tal, eller hem för vård eller boende som det egentligen heter är en form av social dygnsvård och är en institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan exempelvis inrikta sig på missbruksproblematik eller rikta sig till ensamkommande barn.
– Verksamheten ska ha rutiner för att säkerställa att kraven på bemanning uppfylls även under förändrade förhållanden, vid exempelvis förändrat behov hos den placerade eller sjukdom bland behandlingspersonal/utredningspersonal säger Jenny. Exempel på förändrade förhållanden utifrån den placerades behov kan vara ett ökat behov av bemanning eller att sovande natt ändras till vaken natt. Kostnaden för förändring i bemanning ska ingå i offererat dygnspris.Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Är HVB-hem gratis?
Det är helt gratis och syns inte på telefonräkningen. Mer information om bland annat dina rättigheter när du är placerad i familjehem, HVB-hem och särskilt ungdomshem, hittar du på IVO´s hemsida.
För att bli leverantör på Inköpscentralens ramavtal inom kategorin sociala tjänster är det många krav som leverantören behöver uppfylla. Det är exempelvis kompetenskrav, krav på säkert omhändertagande, det ska finnas en plan på hur skolgången ska genomföras, krav på att personalen får extern handledning och krav på trygg och säker vård.- Att vid varje aktuellt tillfälle matcha rätt individ och dess behov med rätt HVB är Socialtjänstens roll och utmaning berättar Jenny. Vi ger en överblick och tydliggör de olika verksamheterna i Urvalsdatabasen genom att visa upp nyckeltal för bemanning och även visa upp hur den samlade utbildningsnivån ser ut för varje verksamhet. I databasen finns också likvärdig information om varje verksamhets inriktning, målgrupp, metoder och annan information som ska hjälpa socialtjänsten att få en bild av verksamheterna.

Vad kostar ett dygn på HVB-hem?
Prisbilden hos olika HVB verksamheter varierar stort, där den minst krävande vården kan ligga på runt 2 000kr per dygn för heldygnsvård medan de absolut dyraste akutplaceringarnas heldygnsvård kan kosta upp mot 10 000kr per dygn.
– Inköpscentralen, berättar Jenny, antar alla leverantörer som lever upp till de kvalitetskrav som vi ställer i upphandlingen. Priskonkurrens sker istället vid varje placeringstillfälle som socialtjänsten gör. Det är i första hand individens behov som styr var placeringen görs och många gånger kan det vara flera HVB som matchar behoven. Då blir priset en utslagsfaktor för var placeringen görs.

Får man ha sin telefon på HVB?
Begränsa användning av mobiltelefon eller internet Utifrån barnets/den unges rätt till yttrandefrihet, respekt för sitt privat – och familjeliv och korrespondens får de boende inte nekas att kommunicera med omvärlden. Barn/unga får heller inte helt förbjudas att använda exempelvis mobil eller dator.
– Men förtydligar hon, det kan finnas stora variationer i grundpriserna och det är inget konstigt eftersom HVB-hemmets grundbemanning också kan variera stort. Därför är HVB-hemmet skyldig att leverera tjänsten till det pris och de villkor som de har offererat i upphandlingen.Tyvärr så kan det finnas oseriösa aktörer som med undermålig verksamhet försöker göra stora vinster på sina HVB-hem. Detta är givetvis inte bra och här behöver både vi som inköpscentral, kommunerna själva, Inspektionen för vård och omsorg men även leverantörerna tillsammans höja kvaliten.

Hur länge får man bo på ett HVB-hem?
Personal finns på plats dygnet runt och har också i uppgift att se till att boendet är en trygg och säker miljö. Vården har alltid ett syfte och en vård- respektive behandlingsplan upprättas. Boendet på ett HVB-hem är tillfälligt. I allmänhet rör sig placeringarna om mellan ett halvt och ett år.
– Kommunen, säger Jenny, är ansvarig för att ett placeringsavtal upprättas för varje enskild individ, där ska de upphandlade villkoren och dygnspriset specificeras.

Prisbilden hos olika HVB verksamheter varierar stort, där den minst krävande vården kan ligga på runt 2 000kr per dygn för heldygnsvård medan de absolut dyraste akutplaceringarnas heldygnsvård kan kosta upp mot 10 000kr per dygn. Kommunen behöver alltid utgå ifrån individens behov vid en placering säger Jenny Åberg, Avtalsansvarig sociala tjänster på Adda inköpscentral.
Om en kommun kontaktar Adda Inköpscentral och informerar att en verksamhet inte följer priserna som är satta i ramavtalet, förtydligar vi att det alltid är priset i urvalsdatabasen som ska gälla. Det är i databasen som kommunerna som använder vårt ramavtal kan söka och hitta rätt boende utifrån individens behov genom tydlig och jämförbar information om verksamheterna.

– HVB-hem har under ramavtalsperioden, förutom vid de årliga prisjusteringarna enligt ramavtalet inte rätt att höja dygnspriset som kommunen betalar berättar Jenny. I dygnspriset ska HVB-hemmet redan från början ha tagit höjd för att vårdtyngden kan variera stort under en placering. Detta betyder att behov av exempelvis tillfällig förstärkning av personalbemanning inte ger HVB-hemmet rätt att ta extra betalt utöver dygnspriset
På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val.

Får man ha sin mobil på HVB-hem?
Barn/unga får heller inte helt förbjudas att använda exempelvis mobil eller dator. Personalen på HVB kan utifrån varje enskilt barns behov begränsa tillgången till exempelvis mobiltelefon inom rimliga gränser. Det finns också möjlighet till individuella överenskommelser om exempelvis skärmtid.
– Men avslutar Jenny, majoriteten är ansvarsfulla, seriösa och professionella verksamheter som gör en stor positiv skillnad i de placerades dagliga liv.Somnar utmattad i tv-soffan med knän, rygg, armar, nacke, axlar som molar, öron som susar. Grusknastriga ögon. Huvud fullproppat av styrdokumentsdirektiv, föräldrars önskningar och krav, kollegors klagolåt och farhågor, framtids-utsikter med förtätning av barnantal. Och ett hjärta som värker.

– Fröken, kan du hjälpa mig att knäppa jackan! – Fröken jag kan inte ta på mig byxorna själv! – Fröken, vad ska vi ha på oss när vi går ut? – Fröken, får jag gå ut?Ögon fulla av barn som klättrar, gungar, ramlar, springer, jagar, gräver, knuffas, biter, sover, vaknar, äter, spiller, skrattar. Sand som yr. Cyklar som far alldeles för fort i backar där småttingar står farligt till. Ansikten röda av solgassande svett. Kan inte minnas om jag såg Sven eller Karin i dag.

– Jag vill ha min mamma! – Jag förstår att du längtar efter mamma. Men mamma är på jobbet. – Mamma! – Mamma kommer, sen, när hon har jobbat klart. Du ska äta frukt först. Och leka. Äta mat. Sen ska du sova. Och så hinner du leka ännu mer. Äta mellis. Sen, kommer mamma. – Jag vill ha min mamma nu! – Hon är på jobbet. Hon kommer när hon har jobbat klart. Gråt, hjärtskärande. – Mamma! Hjärtat som krymper av maktlöshet, sväller av medkänsla.

Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Citera oss gärna men ange källan. Personuppgiftspolicy
Händer som stryker över hår, känner i varma pannor, torkar handskbeklädda små rumpor, snyter näsor, plockar leksaker, trär på och av overaller, stövlar, strumpor, mössor, vantar, drar dragkedjor upp och ner. Solig sand mot nakna barnafötter. Det är knappt vår men det är så härligt att man bara inte kan motstå känslan av frihetens sand mellan tårna. – Ta på skorna, det är för kallt att vara barfota än. Tar motvilligt på strumpor och skor, för att i nästa obevakade ögonblick snabbt låta dem glida av och ensamma ligga kvar i sandlådan när fötterna som av egen kraft springer genom gräset. – Du får sitta lite längre upp, inte på mina knän. Det gör ont. Igen. – Lilla hästen plopp, rider i galopp … Igen. – Lilla hästen plopp … Igen. Igen! – Nej nu får det räcka. Nu är fröken trött i benen. Nu måste hon vila en stund.

Vad menas med ett HVB hem?
Barn och unga som bor på hem för vård eller boende, HVB, är i en situation där deras hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada.
En kvinna sitter på ett golv. I hennes knä sitter två barn och ett tredje vill också. Men det blir för tungt. Det tredje barnet får vänta på sin tur. Ett annat barn smäller i en dörr. Igen och igen och återigen. Det är härligt att kunna öppna och stänga dörrar trots att handtagen sitter högt och är felvända!– Lilla hästen plopp, rider i galopp. Backe upp och backe ner, tills han inte orkar mer … Barnen i kvinnans knä hoppar upp och ner i takt med hästen plopps vilda galopp. Det knakar i knäna.Vimpel vajar vagt i flyktig vind. Kråkas tunga vingslag under gråa skyar. Kraa, kraa. Dimper ner på ett tak. Blick som sveper över förskolegård, fastnar stelt och tomt i gråvåt sand. Sand som klibbar härligt i barnahänder. Mmm, smakar gör det också!

”Ljudhärmande fångar novellen rösterna på en förskola. En litterär barnkör som direkt förmedlar den påfrestande ljudvolymen för en som arbetar i barnomsorgen. Novellen rör sig med elegant lätthet mellan olika perspektiv. Från barnrösterna till barnskötarens iakttagelser av både kaos och ljusglimtar och till byråkratiskt planeringsspråk. Flott knyter författaren ihop inledningen med slutet.”
Vid en utredning så tittar man på hela situationen. Det kommer att ställas många frågor till dig och dina föräldrar. Ibland hämtar socialtjänsten även in information från t.ex. skola, fritids och sjukvården.Om du inte mår bra hemma eller i skolan så är det viktigt att du pratar med någon vuxen som du litar på. Det kan vara en lärare, skolsköterska, en släkting eller kanske en granne. Personalen i skolan har skyldighet att hjälpa dig om du inte mår bra.

Om något inte fungerar i ditt boende och du kanske känner att ingen lyssnar på dig, så kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är den myndighet som har tillsyn över socialtjänsten. IVO har upprättat en barn- och ungdomslinje är för barn och ungdomar som är under 21 år. Här kan du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som fungerar dåligt inom socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården, telefon 020-120 06 06. Det är helt gratis och syns inte på telefonräkningen. Mer information om bland annat dina rättigheter när du är placerad i familjehem, HVB-hem och särskilt ungdomshem, hittar du på IVO´s hemsida.
Vi är många som har ett brinnande engagemang för utsatta människor. Även om man ibland känner att man inte räcker till så är man inte mer än människa, en kan inte göra allt men TILLSAMMANS gör vi skillnad!

Alla barn och ungdomar är lika mycket värda. Du har rätt att känna dig trygg och må bra och bli lyssnad på. Ibland kan det vara jobbigt, till exempel hemma eller i skolan.
När utredningen är klar så ser man vad just du och din familj behöver för hjälp. Ibland så kan det vara så att utredningen visar att det bästa just nu är en placering i familjehem. En utredning ska vara klar senast inom 4 månader.Du kan även ringa eller maila till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten når du lättast genom att ringa till växeln i din kommun och be att få prata med någon inom socialtjänsten som har hand om barn och familjer. Det kan kännas läskigt att ringa till socialtjänsten. Men de finns där för att hjälpa dig. De lyssnar på vad du har att säga och ibland så vill de prata med dina föräldrar för att undersöka om det är något som socialtjänsten kan hjälpa till med för att det ska bli bättre i din familj och att du ska må bra igen.

Venöhus stöttar ungdomen och dess nätverk i behandlingskontakter under en utslussningsperiod och erbjuder självklart överföring och inskolning till eventuell efterföljande placering.
Vid förfrågan kan vi lämna ut kontaktuppgifter till socialsekreterare som för närvarande har en placering hos oss. Detta för att du som letar placering, alltid ska få en aktuell referens att prata med. Dölj..Venöhus stöttar ungdomen och dess nätverk i behandlingskontakter under en utslussningsperiod och erbjuder självklart överföring och inskolning till eventuell efterföljande placering. Dölj..Venöhus har en mindre personalgrupp med tätt samarbete. Samtlig fast personal har minst 2-årig eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete, behandlingspedagogik, socialpedagogik, beteendevetenskap eller pedagogik. I personalgruppen finns utbildning inom MI, ADAD, NPF, grundläggande DBT, ART och nätverksledning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet så som förmåga till gott bemötande, empati, ödmjukhet och lyhördhet. Dölj..

Vid förfrågan kan vi lämna ut kontaktuppgifter till socialsekreterare som för närvarande har en placering hos oss. Detta för att du som letar placering, alltid ska få en aktuell referens att prata med.
Venöhus ligger i Klockrike, 9 km från Borensberg, 24 km från Linköping, 23 km från Motala. Man kan nå Klockrike via buss från flera destinationer. Dölj..Under september förra året utsattes lokalpolitikern Pierre Esbjörnsson (S), ordförande i föreningen Folkets hus, för ett mordbrandsattentat. Någon satte eld på hans bil när han och hans familj låg och sov och på garagets fasad fanns Nordiska motståndsrörelsens symbol sprejad. Polisen rubricerade händelsen som hatbrott, men NMR själva dementerar att de skulle ha någonting med saken att göra. Till följd av attacken avgick Pierre Esbjörnsson i december från sin post som ordförande i kommunstyrelsen.

Får man röka på ett HVB-hem?
Cigaretter kan inte omhändertas med stöd av lagen om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård och boende. Det är inte heller möjligt att upprätta totalförbud mot att röka, snusa eller att inneha tobaksvaror. Däremot kan ordningsregler begränsa när och var det är tillåtet att röka och snusa.
Trots att NMR bokade Folkets hus under falska premisser är det svårt att polisanmäla händelsen. Avtalsbrott, som det skulle gälla, involverar sällan polisen och därför har ingen anmälan upprättats. Men för att undvika att något liknande ska hända igen berättar Pierre Esbjörnsson att föreningen nu börjat se över sina rutiner för uthyrning.

Mellan 2008 och 2015 kunde Expo endast rapportera en högerextrem aktivitet i Skurup. Den preliminära statistiken över 2016 visar däremot på ett tiotal aktiviteter i kommunen, de flesta kopplade till NMR och några få till det nu nedlagda Soldiers of Odin Trelleborg.
En våldsam nazistisk grupp, grundad 1997. Organisationen vill störta demokratin och hyllar Hitler. NMR är Sveriges största nazistgrupp med grenar i Norge, Finland och Danmark. Gruppen utmärker sig för sin uttalade nazism.Under 2016 var han med och startade Soldiers of Odin Trelleborg, som bland annat uppmärksammades för att ha demonstrerat utanför ett HVB-hem i Skivarp utanför Skurup. När Soldiers of Odin Trelleborg lade ner blev han istället aktiv inom Nordiska Motståndsrörelsen. Få digital läsning under två månader för endast 9kr! Teckna senast 9/7 och du får tillgång till alla nummer från 1995 till idag. Efter kampanjperioden övergår din prenumeration till ordinariepris 39kr/månaden. Ingen bindingstid, säg upp när du vill. Samma dag arrangerade Nordiska motståndsrörelsen, NMR, manifestationer och flygbladsutdelning på ett flertal ställen i Skåne, bland annat i Malmö och Trelleborg. Dagen efter publicerades ett inlägg på hemsidan Nordfront, där aktiviteterna dokumenterades.– Jag har ingen uppfattning om det. Om de hade velat statuera ett exempel så hade de hängt ut mig på ett annat sätt, att de har hyrt en lokal av en fackföreningsman. Dessutom hade man nog profilerat huset mer – ”titta vad vi har gjort, vi har till och med kommit in i folkrörelsens näste”.

Lördagen den 14 januari i år bokades ”Kajutan”, ett rum i Skurups Folkets hus, av en nybildad fiskeklubb. Föreningen uppgav inget namn, och skulle arrangera en middag för ett tjugotal personer.
Två av personerna från Nordiska motståndsrörelsen som skötte kontakten med Folkets hus har tidigare kopplingar till den numera nedlagda gruppen Soldiers of Odin Trelleborg. Den ena är en välkänd nazist som under nittiotalet dömdes för misshandel, vapenbrott och hets mot folkgrupp.

Den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen hyrde i januari in sig på Folkets hus i Skurup under falskt namn. Tillvägagångssättet följer ett tydligt mönster för hur nazistorganisationen hyr lokaler

Pierre Esbjörnsson ser dock inget samband mellan sin egen historia och faktumet att Nordiska motståndsrörelsen hyrt in sig i en föreningslokal där han sitter som ordförande.Medlemmar ur styrelsen för föreningen Folkets hus i Skurup nekar inledningsvis till att händelsen ska ha ägt rum. När bildbevisning framkommer visar det sig att föreningen känt till händelsen under en längre tid. Pierre Esbjörnsson, ordförande i Folkets hus i Skurup, fick reda på det redan dagen efter.

Hur finansieras HVB hem?
En särskild form av HVB är de av staten, genom Statens Institutionsstyrelse (SiS), drivna särskilda ungdomshemmen som skiljer sig från övriga HVB genom att de har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel och att de till del finansieras genom statskassan.
Folkets Hus i Skurup är inte den enda lokalen där högerextrema organisationer hyrt in sig utan att tillkännage sig själva. Tillvägagångssättet går i linje med en rad händelser där NMR och andra nazistgrupper hyr kommunala idrottshallar eller bygdegårdar för sociala aktiviteter och möten. Att hyra in sig under falskt namn, och undvika att i efterhand skriva ut vilka lokaler det rör sig om, är också en del av ett återkommande mönster.

En inställd aktivitet får inte hindra barnets umgänge med föräldrar eller andra närstående. Aktiviteter som främjar barnets vård och prosociala utveckling kan också vara olämpliga att ställa in.
HVB får inte begränsa barnets/den unges umgänge med vårdnadshavare eller förälder med umgängesrätt. Om vården sker enligt LVU har HVB möjlighet att begränsa besök av andra än vårdnadshavare/förälder, enligt lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård. Lagen kan tillämpas oavsett om hemmet är kommunalt eller drivs i privat regi. Besöksinskränkning vid vård enligt LVU kan vara generellt eller avse besök av en eller flera vissa personer.

Cigaretter kan inte omhändertas med stöd av lagen om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård och boende. Det är inte heller möjligt att upprätta totalförbud mot att röka, snusa eller att inneha tobaksvaror. Däremot kan ordningsregler begränsa när och var det är tillåtet att röka och snusa. Vårdnadshavaren kan i vissa fall bestämma att barnet inte får ha cigaretter. För myndiga ungdomar finns inte den möjligheten.
Enligt socialtjänstförordningen får barn och unga bara skrivas ut från HVB om behovet av vård har upphört, om inte ungdomen alternativt barnet tillsammans med vårdnadshavaren begär det vid en SoL-placering eller att socialnämnden begär eller medger det vid en placering enligt LVU.

Konsekvenser av en händelse eller beteende behöver vara rimliga, logiska och förutsägbara. En konsekvens får aldrig användas för att straffa, skam- eller skuldbelägga ungdomen.Vid vård enligt lagen om vård av unga (LVU) får socialnämnden i vissa fall fatta beslut om att begränsa barnets/den unges umgänge med vårdnadshavare/förälder med umgängesrätt eller andra personer.

Ibland kan en ungdom bli utskriven från HVB som en direkt eller indirekt konsekvens av sitt beteende. Oplanerade utskrivningar och placeringssammanbrott leder till otrygghet, avbrott i skolgång och behandling. Risken för återfall av beteendeproblem och nya sammanbrott ökar. Det är därför viktigt att en oplanerad utskrivning inte sker utan att andra mindre drastiska alternativ övervägts.Kroppsvisitering eller genomsökning av tillhörigheter får bara ske med samtycke av barnet eller den unge, utifrån rätten att skyddas från ingripanden i sitt privat – eller familjeliv, sitt hem eller korrespondens. Genomsökning med hund är inte tillåten vare sig i personliga saker eller på person.

Ett etiskt dilemma kan uppstå när personalen inte kan ta till åtgärder som bedöms nödvändiga för att kunna skydda ungdomarna. Detta behöver diskuteras i personalgruppen.
Utifrån barnets/den unges rätt till yttrandefrihet, respekt för sitt privat – och familjeliv och korrespondens får de boende inte nekas att kommunicera med omvärlden. Barn/unga får heller inte helt förbjudas att använda exempelvis mobil eller dator.Urinprover och andra drogtester får bara genomföras med samtycke från barnet eller den unge och dennes vårdnadshavare eller socialnämnden. Ungdomarna har rätt till skydd mot sådana ingrepp mot sin vilja. Samtycke krävs för varje provtagningstillfälle.

Kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling av barn är uttryckligen förbjudet. Det finns ett generellt förbud mot att utsätta människor för omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. En konsekvens får inte heller inskränka ungdomens grundläggande rättigheter såsom mat, husrum, sömn, omsorg eller mänsklig kontakt.
Föreståndare för HVB ska däremot snarast underrätta socialnämnden om ungdomen omöjliggör eller allvarligt försvårar för sig själv eller andra som vistas på boendet, eller om barnet/den unge behöver annan vård än vad det aktuella hemmet kan erbjuda.Personalen på HVB kan utifrån varje enskilt barns behov begränsa tillgången till exempelvis mobiltelefon inom rimliga gränser. Det finns också möjlighet till individuella överenskommelser om exempelvis skärmtid. Sådana begränsningar kan också ingå i boendets ordningsregler. Om barnet frivilligt lämnar ifrån sig mobilen inför till exempel måltider eller läxläsning innebär det inte ett omhändertagande av egendom. Personalen får inte gå igenom innehållet på barnets/den unges mobil, surfplatta eller dator. Genomsökning av ett boenderum får bara ske med samtycke från barnet eller den unge utifrån rätten att skyddas från ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens. Personalen får inte utan samtycke genomsöka rum för att leta efter farliga föremål, alkohol eller droger, även om det är förbud mot innehav av detta. Om problem uppstår kring innehav av droger eller annat kan polis behöva tillkallas. Socialtjänst och vårdnadshavare kan också behöva involveras. Enligt lagen har HVB möjlighet att besluta om allmänna besökstider och i särskilda fall besöksrestriktioner för barn och unga som vårdas enligt LVU om det anses nödvändigt med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för att smitta ska överföras eller med hänvisning till skydd av enskilda boendes personliga integritet.

Hur mycket kostar det att bo på HVB-hem?
Prisbilden hos olika HVB verksamheter varierar stort, där den minst krävande vården kan ligga på runt 2 000kr per dygn för heldygnsvård medan de absolut dyraste akutplaceringarnas heldygnsvård kan kosta upp mot 10 000kr per dygn.
Om barnet/ungdomen är placerat enligt SoL finns inte samma möjligheter att inskränka besök. Utifrån personalens bestämmanderätt och omsorgsansvar kan det dock vara möjligt att exempelvis säga att barnet inte får ha besök av kompisar efter en viss tid med tanke på barnets behov av sömn och att klara av skolarbetet.

HVB behöver ha fastställda rutiner för en drogfri miljö. Att förbjuda alkohol och droger på boendet kräver inte samtycke, varken från barn eller myndiga ungdomar, enligt lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende. Lagen omfattar inte rätten att eftersöka alkohol, droger eller andra hälsofarliga varor. För detta krävs samtycke.Uteblivna förmåner eller belöningar och avdrag på exempelvis veckopeng kan vara tillåtet förutsatt att det inte leder till att barnet inte får den levnadsstandard som hen har rätt till.

Om barnet/den unge vårdas enligt LVU kan HVB vidta åtgärder i syfte att förhindra rymning, med stöd av socialnämndens och boendets bestämmanderätt och tillsynsansvar. Det innebär däremot inte att ungdomen får hållas inlåst.
HVB-hem drivs av bland annat privata aktörer som Nytida och kommuner medan staten, genom Statens Institutionsstyrelse, ansvarar för särskilda ungdomshem som skiljer sig från övriga HVB-hem genom att ha speciella befogenheter att ta till tvångsmedel. I Nytidas fall rör det sig alltså om HVB-hem som erbjuder specialkunskaper inom autismspektrum men också missbruk och psykiatri.– Vi vill gärna ta hand om hela kedjan, och det är något jag brinner för, säger Lena Book. Viktigast för oss är att vi jobbar efter en struktur som gör att vi kan lyckas.

På ett HVB-hem ska barn kunna kontakta myndigheterna när man har frågor och funderingar, utan att vårdnadshavaren deltar i samtalet. Syftet är att ta till vara de ungas intressen så långt det går.
HVB-hem ska vara så hemlikt som möjligt. Personal finns på plats dygnet runt och har också i uppgift att se till att boendet är en trygg och säker miljö. Vården har alltid ett syfte och en vård- respektive behandlingsplan upprättas. Boendet på ett HVB-hem är tillfälligt. I allmänhet rör sig placeringarna om mellan ett halvt och ett år.Nytida, som är en del av omsorgsföretaget Ambea, driver mer än 30 HVB-hem runt om i Sverige. Vissa av dem är kombinerade med bland annat stödboende, utrednings- eller skolverksamhet. Utmärkande för Nytidas HVB-hem är att de är anpassade till personer med diagnoser inom autismspektrum.

Efter avslutat boende kan man få hjälp att slussas vidare till annat boende, kanske en träningslägenhet eller egen lägenhet med tillgång till boendestöd och öppenvård.

– Kort sagt handlar det om att lära om och att lära sig att göra rätt, förklarar Lena Book, som är regionansvarig för missbruk vid Nytida, som verksamhetsområdet kallas.HVB står för Hem för Vård eller boende och kallas oftast HVB-hem. För unga är det ett behandlingshem som ska hjälpa dem att komma vidare i livet när hemförhållandena är alltför svåra, eller så handlar det om, som man säger, ”ungdomar på glid”. Men även vuxna och familjer kan ha rätt till behandling, stöd eller omvårdnad på ett HVB-hem. Behandlingsmetoderna bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Syftet är att förändra ett beteende som inte är bra för individen och att skapa nya strategier som bidrar till att vända en negativ livssituation mot en mer positiv. Det är Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, som ger tillstånd att bedriva HVB-verksamhet. Kraven är höga. Bland annat måste man hela tiden arbeta systematiskt med att garantera god kvalitet på verksamheten och man är skyldig att lex Sarah-anmäla eventuella missförhållanden. Särskilda krav finns också på personalens kompetens.Beslutet om placering på ett HVB-hem tas av kommunens socialtjänst och regleras av två lagar: Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om vård av unga, LVU. SoL bygger på att man frivilligt går med på åtgärderna som socialtjänsten föreslår medan LVU är en tvångslag.HVB-hem är ett av samhällets olika stöd för att hjälpa personer att få rätsida på tillvaron. Ofta förknippas HVB-hem med barn och ungdomar, men fler har rätt till det här stödet som bland annat Nytida erbjuder.

I utformandet av vården är det även viktigt att säkerställa att barnet eller den unge får en meningsfull fritid och tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att placerade barn och unga får rätt insatser utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov. Personalen på HVB behöver därför samverka med socialtjänst, skola, hälso- och sjukvården och andra viktiga aktörer runt de som är inskrivna i verksamheten. Barnets eller den unges behov av insatser avgör vilka verksamheter som behöver ingå i samverkan och på vilket sätt.
Det ska framgå av genomförandeplanen om socialnämnden har beslutat om att inte röja barnets vistelseort eller beslutat om umgängesbegränsning med vårdnadshavare eller en förälder som har umgängesrätt reglerad genom avtal eller dom.Insatser inom socialtjänsten ska i första hand ske på frivillig väg, enligt socialtjänstlagen, SoL. Besluten fattas då i samråd med barnet och dess vårdnadshavare eller den unge. När socialtjänsten inte kan ge insatser på frivillig väg för barn och unga, som har ett vård- eller skyddsbehov, kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, bli aktuell. LVU är en skyddslag som ger socialtjänsten möjlighet att med tvång vårda eller skydda ett barn eller en ungdom, när det finns en påtaglig risk för att hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas och vården inte kan ges på frivillig väg.Vården på HVB ska vara anpassad till den enskildes behov och utgå från socialnämndens vårdplan och uppdrag i varje enskilt ärende. Vården ska så långt som möjligt utformas tillsammans med den enskilde och, om denne är omyndig, dennes vårdnadshavare eller god man. Vården ska ges utifrån den placerades perspektiv och förutsättningar, och utformas så att den upplevs som meningsfull.

Vilka barn placeras i HVB-hem?
HVB kan bedriva behandling för barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behandlingsbehov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis vid missbruksproblem eller normbrytande beteende. Andra HVB har inte behandlingsinnehåll utan ger omvårdnad och stöd till de placerade.
De arbetssätt och metoder som används i ett HVB ska vara relevanta i förhållande till den målgrupp som hemmet är avsett för. De ska utgå från bästa tillgängliga kunskap, och utformas med respekt för enskildas personliga integritet.Ett hem för vård eller boende, HVB, för barn och unga ska tillgodose de placerades behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Barnen och ungdomarna behöver få vara delaktiga i utformningen av innehållet i vården så att den anpassas efter deras behov och upplevs som meningsfull. Andelen placerade barn som behandlas med olika mediciner är hög och fortsätter att öka. Hur kan medicineringen skötas på ett säkert sätt och vad är det som gäller juridiskt och praktiskt kring egenvård på HVB? Lyssna på Socialstyrelsens podd På djupet. Alla insatser på ett HVB ska präglas av respekt för barnets eller den unges självbestämmande och integritet. Personalen behöver säkerställa att verksamheten är inkluderande och tillgänglig för alla som vårdas på hemmet, både i utformningen av verksamhetens innehåll och i planeringen av den individuella vården och stödet till barnen eller de unga.I all samverkan är barnet och dess vårdnadshavare eller den unge medaktörer och ska så långt som möjligt göras delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av stöd och insatser. Vid bedömning av vilken information som kan lämnas ut vid samverkan med andra aktörer behöver hänsyn tas till regler om sekretess och tystnadsplikt.

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Den baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov. Läs mer hos Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne. Yrkesrollen som personal på HVB är komplex, mångsidig och bred. Personalen ska vara trygga vuxna personer som i vissa delar ersätter föräldrarnas roll i vardagen, men de behöver även vara professionella i sin yrkesroll. I LVU finns bestämmelser om olika begränsningsåtgärder som rumsvisitationer, avskiljning och liknande. Bestämmelserna om begränsningsåtgärder i LVU gäller enbart SiS-institutioner. Varken offentliga eller enskilda HVB har möjlighet att vidta tvångsåtgärder eller göra inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter utan stöd av lag.

Similar Posts