If Metall Medlemsavgift

Medlemsavgiften för IF Metall är baserad på din månadslön. Som allra mest får du betala 602 kronor i månaden och som lägst 219 kronor i månaden. Vissa avdelningar kan även ha ytterligare avgifter i form av en försäkringsavgift eller en klubbavgift. Arbetslösa eller sjukskrivna personer betalar alltid den minsta månadsavgiften.Fackförbundet finns i över 13 000 arbetsplatser. Dessa är i sin tur anslutna till 35 olika avdelningar runt om i landet. Majoriteten av medlemmarna kommer från den svenska industrin. Det gäller inte bara stålindustrin och verkstadsindustrin utan även läkemedels-, plast- och byggnadsämnesindustrin.

Vilket fack är dyrast?
Klart dyrast är LO-förbunden Livs, Kommunal, Grafiska och Metall, vilket bara delvis förklaras av att deras avgifter inkluderar olika obligatoriska försäkringspremier.
Industrifacket Metall, vanligtvis kallat IF Metall, är ett fackförbund med över 310 000 medlemmar, varav runt 21 % är kvinnor. Förbundet organiserar personal i många yrken och industribranscher. Om du till exempel jobbar hos ett järn-, stål- eller metallverk, ett gjuteri eller en svetsmekanisk verkstad kan du ansluta dig till IF Metall.

Den största förmånen du får som medlem är att du skyddar dig själv och dina arbetskamrater från bland annat orättvisa löner och dåliga arbetsmiljöer. Det finns även andra förmåner som du kan använda dig av, bland annat:
IF Metall är ett relativt nytt fackförbund som bildades 2006 när Industrifacket gick ihop med Svenska metallindustriarbetareförbundet. Det sistnämnda förbundet har dock en mycket lång historia, förbundet grundades redan 1888. IF Metalls första ordförande var Stefan Löfvén. År 2012 hoppade han av sin post för att bli Socialdemokraternas partiledare och sedan Sveriges statsminister.Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Ordinarie medlemsavgift i Unionen är 235 kr/mån men kan bli lägre om din inkomst är under 25 000 kr/mån. Finns det en klubb på din arbetsplats kan det tillkomma en obligatorisk klubbavgift, oftast mellan 5 och 25 kr.

Rådgivning och förhandlingshjälp i arbetslivets alla frågor. Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt – som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.
Ordinarie medlemsavgift i Unionen är 235 kr/mån, för dig som yrkesverksam . Är din inkomst under 25 000 kr/mån blir medlemsavgiften lägre. Om det finns en klubb på din arbetsplats kan en obligatorisk klubbavgift tillkomma.Studentmedlemskapet är ett introduktionsmedlemskap för dig som studerar på universitet, högskola eller yrkeshögskola och som inte redan är yrkesverksam medlem i Unionen.

Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal . Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av vår lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav. Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också!
Alla medlemmar är skyldiga att betala medlemsavgift och av klubben eventuellt fastställd klubbavgift. Unionen tillämpar ingen extra påminnelseavgift vid obetalda avgifter. Den som inte betalar sin avgift kan uteslutas.Som medlem i Unionen Egenföretagare får du trygghet, affärsverktyg och andra förutsättningar för att ditt företag ska kunna utvecklas. För att driva företag måste du våga satsa och då är det bra att ha en bra grundtrygghet.

Vad är en medlemsavgift?
En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Man kan se medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen. Många kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs.
Om din inkomst höjs under året blir det ingen förändring av din avgift förrän nästkommande år. Men om du går upp eller ner i arbetstid under året så grundar sig avgiften på den nya lönen.A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du, tillsammans med a-kassan, försäkra inkomst upp till 60 000 kr/mån.

Vad händer om jag inte betalar avgiften till facket?
Om du inte betalar din medlemsavgift kan den skickas vidare till inkasso. Om du har förlorat ditt medlemskap hos oss kan det innebära att du får lägre ersättning om du är eller blir arbetslös. Går du på aktivitetsstöd kan också denna ersättning bli lägre.
När du är ny medlem grundas avgiften på den inkomst du anger vid inträdet. Följande år grundar sig avgiften på din inkomst per den 31 december föregående år. Som inkomst räknas även ersättning från a-kassa, försäkringskassa, studiestöd eller dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring. LO-förbundet IF Metall bildades 2007 när två fackförbund gick samman. I dag är IF Metall det största fackförbundet inom industritillverkning i Sverige, med över 300 000 medlemmar. Många medlemmar arbetar i stora företagskoncerner som ABB och Volvo, men förbundet har även medlemmar i mindre företag som arbetar inom verkstad och industri. På hemsidan finns en del information om hur IF Metall arbetar med arbetsmiljö, och du kan lära dig mer genom att gå fackliga utbildningar. Du hittar ditt kollektivavtal genom att logga in på medlemssidorna. Där finns det alltså möjlighet att se vilka villkor som IF Metall har förhandlat fram för dina arbetsförhållanden.I medlemsavgiften till IF metall ingår ett grundläggande försäkringsskydd från Folksam. Bland annat får du en olycksfallsförsäkring som gäller både på jobbet och på fritiden. Livförsäkring ingår också för medlemmar som inte innefattas av någon grupplivförsäkring via sin anställning.

Hur mycket kostar a-kassa IF Metall?
Vad kostar det att vara medlem i a-kassan? Är du medlem i både facket och a-kassan är den del som avser a-kassan 129 kroner i månaden av din totala medlemsavgift till IF Metall. För dig som bara vill vara medlem i a-kassan är avgiften 139 kronor i månaden. Cachad
Du kan sedan själv välja att utöka detta skydd med tilläggsförsäkringar till ett förmånligt pris. Till exempel kan du höja ersättningen på olycksfallsförsäkringen eller teckna försäkringar till din partner. Som nybliven medlem kan du bli erbjuden vissa av tilläggsförsäkringarna redan från start.Det kan hända att du omfattas av fler försäkringar via din lokala avdelning eller klubb. För medlemmar som närmar sig pensionsålder finns det särskilda försäkringslösningar.

Du kan få personlig och juridisk rådgivning i fackliga frågor hos din lokala avdelning, eller så kan du vända dig till ett arbetsplatsombud. Det går även att kontakta förbundskontoret i andra hand. Dessvärre erbjuder IF Metall varken pensionsrådgivning eller karriärstöd.IF metall har en inkomstförsäkring via Folksam som kompletterar a-kassan om du skulle bli arbetslös. Du kan försäkra upp till 50 000 kronor i månaden och få ut som högst 80 procent av din tidigare lön i 100 dagar.

Du kan teckna studerandemedlemskap om du studerar på gymnasiet inom industrin eller motorbranschen. Du får då medlemskapet gratis, även om du jobbar vid sidan av skolan. Som studerandemedlem får du tillgång till de förmåner som ordinarie medlemmar har.
Det finns också en tilläggsförsäkring att köpa om du vill få ersättning i ytterligare 100 dagar, eller försäkra en högre månadslön än 50 000 kronor. Vad tilläggsförsäkringen kostar är individuellt och framgår inte av IF Metalls information.Som medlem har du också möjlighet att gå IF Metalls kurser och utbildningar helt kostnadsfritt och få ersättning för inkomstbortfall under studietiden. Du får även vissa lokala erbjudanden via den avdelning du tillhör. Exempelvis ger vissa lokalavdelningar ut ytterligare en medlemstidning utöver den nationella tidningen Dagens Arbete.

Kollektivavtalet är kärnan för fackförbundets arbete. IF Metall jobbar för att kollektivavtalet ska innehålla bra villkor för bland annat lön och arbetsförhållanden. IF Metall arbetar också för att ett företags alla arbetare ska kunna ta del av fackförbundets verksamhet och ha inflytande såväl i facket som i arbetslivet.
Du kan ta förmånliga medlemslån via LO Mervärdes samarbete med Entercard. Det innebär att det inte spelar någon roll vilken bank du har. Du kan låna mellan 20 000 och 350 000 kronor, och det är möjligt att lägga till ett förbättrat låneskydd utan extra kostnad.Dina rabatter och förmåner som medlem är laddade på ditt medlemskort, IF Metall-kortet. Du kan bland annat hyra semesterboende i Sverige eller utomlands för billigare priser, eller få rabatt på träningskedjan Actic eller olika butikskedjor. Ditt medlemskort går också att uppgradera till ett betal- och kreditkort.

Förra året gav kollektivavtalen inga lönehöjningar alls. Nu förhandlar många fackklubbar för att få ut lite extra som kompensation för hög inflation och rusande bränslepriser.
Lägstalönen höjs med 1 350 kronor i månaden (2023 blir den 24 066 kronor med två års branscherfarenhet eller adekvat yrkesutbildning och 20 603 kronor utan).

Vi kan komma överens – även när det blåser kallt. Kanske är det det viktigaste budskapet från både fack och arbetsgivare, skriver Dagens Arbetes reporter Anna Julius.På Fiskeby board är stämningen god, trots beskedet om att Kartongfabriken får nya, italienska, ägare. ”Förhoppningsvis händer det inte ett skit”, säger ordförande Classe Nöid.

Vad går min Fackavgift till?
41 % går till den centrala fackliga verksamheten (centrala förhandlingar med arbetsgivare, tvisteförhandlingar, centralt arrangerade utbildningar, opinionsbildning). 30 % går till dina medlemsförsäkringar, hemförsäkring och olycksfallsförsäkring samt inkomstförsäkring om du är medlem i A-kassan.
Värdet på ditt arbetstidskonto, ATK:n, höjs. Det gör det eftersom nu även övertidsersättning, beredskapsersättning, semesterlön och semesterersättning kommer att ingå i beräkningsunderlaget. Om du väljer att ta ut din ATK i tid, så är dock antalet timmar detsamma som tidigare.Ytterligare 0,2 procent avsätts till livsarbetstidspremien (LP) 1 januari 2024 (totalt 4,9 procent). Kompensationen om 2,3 timmar per år för Nationaldagen försvinner, därför räknas LP:n inte av från löneutrymmet.

Okej nivå, kanske bättre än förväntat. Men kostnadsökningarna äter snabbt upp kommande löneökningar. Det tycker arbetarna på Scanias lastbilsfabrik i Södertälje.
Lägstalönen räknas upp enligt praxis (2023 blir den 23 427 kronor för grupp 1 och 24 857 kronor för grupp 2 – plus ytterligare 592 kronor i grupp 2 om du varit anställd i mer än två år).Du som är medlem i GS-facket faller under ett av femton olika avtal. I mitten av april är sju av dem färdigförhandlade. Under året förhandlas de kvarvarande avtalen.

Pappers följer märket – 7,4 procents löneökningar fördelat på två år. För dig som medlem innehåller avtalet också ett flertal villkorsförbättringar i form av exempelvis ökade rättigheter till kompledighet, högre ersättning i arbetstidskontot samt förbättrade ob-tillägg.

Läget är spänt inför nästa års löneförhandlingar. Ingen vill se en upprepning av 80-talet. Vad var det som hände då? Och varför varnas det för höga lönekrav?Nu har de lokala förhandlingarna påbörjats, bland annat om hur lönefördelningen ska ske. Först måste man på varje avdelning räkna fram hur mycket som man har att fördela ur potten. Oavsett när du får din nya lön – maj, juni eller senare – gäller den dock retroaktivt från och med den 1 april.Lägstalönen höjs den 1 maj 2023, till till exempel 20811 kronor i månaden för yrkesarbetare med två år i yrket och 25268 kronor i månaden för fordonstekniker. Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden. Andra avtal inom IF Metalls område som började gälla första april: Återvinningsföretagen, AB Klaes Jansson, Almega Teknikavtalet, BF-avtalet, I-avtalet Fremia, Motorbranschavtalet Fremia, Teknikavtalet IF Metall Fremia, Cyklife Sweden AB.

Vad ingår i medlemskapet IF Metall?
Du får:Ett kollektivavtal med bra villkor – Läs mer om kollektivavtal.Verktyg och expertkunskap för att påverka på din arbetsplats.Förhandlings- och rättshjälp – Kontakta din avdelning.Försäkringar – Läs mer om våra försäkringar.Flera medlemsförmåner – Läs mer om medlemsförmåner.
Pottens fördelning bestäms i lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens ska var och en få minst 819 kronor, 1 april 2023 och 645 kronor, 1 april 2024. Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen. Fotboll, teater och veteranbils­träffar. Sommaren är fylld med saker att se fram emot, oavsett vad du tycker om. Här tipsar Dagens Arbetes redaktion om vad de längtar allra mest efter.

Om sju år ska det nya stålverket stå klart i Luleå. Farliga jobb byggs bort och liv kan räddas. Men med AI följer andra risker – om inte människorna på golvet får vara med och påverka.
Det är olika från bruk till bruk beroende på vilket lönesystem man har. Potten beräknas utifrån lönenivåerna för alla som arbetar på bruket, och alla bidrar med en summa till den generella potten. Potten fördelas sedan i enlighet med de lokala förhandlingarna.Ja, fördelat på två år. Det innebär 4,1 procent första året, och 3,3 procent andra året. Men det inkluderar såväl löneökningar som villkorsförbättringar.

Lägstalönen höjs med 1350 kronor i månaden (2023 blir den minst 19 612 kronor, 22 530 kronor med ett års branscherfarenhet och 24 870 kronor med två års branscherfarenhet eller adekvat utbildning).
När avtalen är klara börjar lokala förhandlingar ute på arbetsplatserna. Fördelningen av pottpengarna bestäms, och på många ställen kräver facken högre löneökningar än de som står i avtalen. Om de förhandlingarna inte är klara i tid få du lön i efterhand, retroaktivt.Det stämmer, och det gäller för i princip alla löntagare i dessa inflationstider. I stället för att kompensera inflationen med enbart löneökningar har Pappers alltså fokuserat på uppnå så bra villkorsförbättringar som möjligt – syftet är att du ska få en bättre balans mellan arbete och fritid.Lägstalönen höjs med 1350 kronor i månaden (2023 blir den 24 053 kronor med två års branscherfarenhet eller adekvat yrkesutbildning och 20 592 kronor utan).Många medlemmar har haft svårt att få ut inarbetad komptid. Från och med den 1 april 2024 kommer det att bli betydligt lättare att få det. Då kommer arbetsgivaren endast att kunna neka dig denna ledighet om det skulle påverka verksamheten – inte på grund av dålig planering eller för låg bemanning.Här nedanför listar vi hur avtalen ser ut specifikt för några branscher. Använd den här menyn för att komma direkt till avtalen/avtalet för ditt förbund: Bra löneökning. Helt okej. Vi får se vad det ger i lönekuvertet i slutändan. Dagens Arbete pratade med några anställda på Katrinefors bruk om nya avtalet. Förr var ersättningen densamma inför storhelger som under vanliga helger. Det är nu ändrat, så att ersättningen inför storhelg blir större. Pappers ger ett exempel: Om du har en grundlön på 32 150 kr i månaden får du nu 293 kr i timmen i ob-ersättning dag innan storhelg. Det är en ökning med 174 kr per timme.Den 31 mars kom fack och arbetsgivare inom industrin överens om ett avtal. Märket innebär löneökningar på 7,4 procent på två år, höjda lägstalöner år 1 och en låglönesatsning år 2. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta * Lägstalönen räknas upp enligt praxis (2023 är blir den 26 923,75 kronor för yrkesarbetare, 30 555 kronor för specialarbetare och 25 515 för övriga arbetare första året).

Ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent. Mer till de med lägst löner, och ytterligare avsättningar till flexpension. Det föreslår Facken inom industrin ska vara kraven i avtalsrörelsen.
Att årets avtalsrörelse är speciell är fack och arbetsgivare överens om. Och att det är inte lönerörelsens uppgift att se till att du får mer pengar kvar i plånboken när inflationen drar iväg. Men sen går synen isär, inte minst på hur det går för svensk industri.Det har du rätt att få om arbetsgivaren inte kan ge dig en sammanhängande semester. I det nya avtalet har denna ersättning höjts med flera hundra kronor per dag. Om det finns bättre lokala överenskommelser gäller dock dem.Löneökningarna räknas som en branschpott utifrån lönerna på alla företag inom avtalet. Löneökningarna fördelas sedan vid lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens ska alla få minst 5,21 kronor mer i timmen, 1 april 2023 och 4,34 kronor, 1 april 2024.Industrifacket Metall, ofta kallat IF Metall, är ett av många fackförbund inom LO – Landsorganisationen i Sverige och har idag 302 000 medlemmar inom industrin. Förbundet arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där ingen ska kunna tvingas att arbeta till sämre ersättning eller arbetsvillkor än vad som står i kollektivavtalet.

Medlemskapet innehåller en rad förmåner med försäkringar, utbildning och råd och stöd i frågor som rör din anställning. Du kan också ta del av rabatter och erbjudanden på resor, hotell, evenemang, friskvård, hemelektronik, teater och mycket mer som finns laddade på ett särskilt medlemskort – IF Metall-kortet. Erbjudandena på medlemskortet är framtagna i samarbete med LO Mervärde. Genom LO Mervärde kan du även ansöka om förmånliga medlemslån i samarbete med Entercard.
Som medlem i IF Metall har du också möjlighet att boka semesterboende till medlemspris på flera natursköna platser i Sverige och Europa. IF Metall har en nedladdningsbar katalog – Fritidsguiden där du kan läsa mer om alla semesterboenden.

Medlemsavgiften i Industrifacket Metall tas ut i form av en procentavgift på lönen och ligger på cirka 1,56 procent där maxtaket är 633 kronor. Sjuka och arbetslösa har möjlighet att lösa medlemskap för minimiavgiften och studerande kan bli medlemmar gratis. Pensionär betalar en medlemsavgift på 276 kronor om året.Hos IF Metall får du som medlem en inkomstförsäkring som ett komplement till ersättning från a-kassa. Inkomstförsäkringen kan ge dig upp till 80 procent av lönen upp till 50 000 kronor i upp till 100 dagar om du skulle bli arbetslös. För att omfattas av försäkringen behöver du också vara medlem i en a-kassa. Du kan också teckna en tilläggsförsäkring för att förlänga perioden eller försäkra högre inkomster.

IF Metall har idag 302 000 medlemmar inom industrin och som medlem får du ett bra och omfattande försäkringsskydd. Vissa av dessa försäkringar får du genom ditt medlemskap och andra bygger på att det finns kollektivavtal på din arbetsplats.
Som medlem hos IF Metall omfattas du av en rad medlemsförsäkringar hos Folksam som exempelvis olycksfallsförsäkring Fritid, en kompletterande livförsäkring och barngrupplivförsäkring. Utöver det har du möjlighet att teckna andra förmånliga försäkringar för dig och din familj.

För att kunna ta del av en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en a-kassa. Som medlem i IF Metalls a-kassa betalar du 129 kronor om du också är med i fackförbundet IF Metall. Vill du bara vara med i a-kassan betalar du istället 139 kronor.
Förbundet bildades 2006 när Industrifacket och Svenska metallindustriarbetareförbundet slogs samman. Stora yrkesgrupper bland medlemmarna är bland annat anställda inom bland annat plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.Ibland händer det att man inte är nöjd med en a-kassa eller ett fackförbund och vill byta till en annan a kassa . Vill du gå ur en a-kassa behöver du skriftligen begära ett utträde, och vill du byta till IF Metalls a-kassa gör du likadant fast med din gamla a-kassa för att månaden därpå ansöka om medlemskap i den nya a-kassan. Att bli av med jobbet kan vara en ekonomisk påfrestning men är du med i en a-kassa har du möjlighet att få ersättning och hjälp, förutsatt att du uppfyller vissa krav. För att bli medlem i IF-metalls a-kassa måste du kontakta den lokala avdelningen på den ort närmast din arbetsplats eller där du senast arbetade. If Metalls a-kassa är en av de få a-kassor som betalar ut ersättning varje vecka, normalt på torsdagar. Den första utbetalningen kan ta upp till 5 veckor att få efter att du ansökt om ersättning och ersättningsperioden inleds med 6 karensdagar. En ersättningsperiod är på 300 dagar plus ytterligare 150 dagar om du har barn under 18 år.

Vad är lägsta lön IF Metall?
Gemensamma Metall Lägstalönen höjs med 1 350 kronor (blir 22 834 kronor, 1 april 2023 för arbeten utan yrkesutbildning).
Ett medlemskap i IF-metalls a-kassa kostar dig 139 kronor i månaden eller 129 kronor i månaden om du samtidigt är med i deras fackförbund. Avgiften är densamma även om studerar, är sjukskriven, föräldraledig eller arbetslös.

För att vara berättigad till någon ersättning behöver du bland annat vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, skicka in intyg om det behövs och sedan tidsrapportera varje vecka. Därefter får du ett beslut från IF metall.Den sista oktober förra året höll Malmö Pride ett extra årsmöte och vid det byttes hela styrelsen ut. Då utsågs också en ny ordförande och 34-åringen fick fortsätta som festivalgeneral.

Vad ingår i medlemskapet?
Verktyg och kunskap för att påverka arbetsplatsen. Medlemsutbildning. Personlig utveckling genom att bli arbetsplatsombud eller skyddsombud. ett av marknadens bästa försäkringspaket: Hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring (om du även är med i a-kassan)
Enligt stämningsansökan tillbakavisar 34-åringen att han misskött sin anställning och påpekar att den gamla styrelsen inte hade några invändningar mot hur han skötte sitt arbete. Han anser också att den nya styrelsen blandar samman vad han gjort som ordförande med vad han gjort som anställd och att den främst fokuserar på saker som hänt innan den nya styrelsen tillträdde.Föreningen och Malmö stad – en av festivalens största finansiärer – lät då en revisionsfirma granska hur föreningen hade skötts. Utredningen visade att styrelsen delvis misskött sitt arbete. Revisorn anmärkte bland annat på föreningens bokföring och på dess interna kontroll.Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.Men nu stämmer Unionen arbetsgivaren och vill att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt. Unionen kräver också att föreningen betalar 34-åringen 150 000 kronor i skadestånd.

Kort därefter blev han dock avstängd från sin tjänst och i början av december fick han sparken. Styrelsen ansåg bland annat att han borde ha tecknat ett ramavtal med Malmö stad, att han brustit i sin rapportering till styrelsen och misskött organisation och administration.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.
Tidningen Kollega, 105 32 Stockholm. Besöksadress: Olof Palmes gata 17 | Chefredaktör och ansvarig utgivare: Helena Ingvarsdotter, tel: 08-504 150 02 | Webbredaktör: Linnea Andersson, tel: 08-504 159 17 | Debattredaktör: Lina Björk tel: 08-504 159 06

Om ingen medlemsavgift kan dras med autogiro eller om vi inte har fått betalning av dig i rätt tid skickar vi påminnelse med posten. Se till att du har rätt adress i vårt medlemsregister.
Medlemsavgiften ska täcka de avgifter som vi betalar till staten och våra kostnader för administration. Är du medlem i både facket och a-kassan är avgiften till oss en del av din totala medlemsavgift till facket.Är du registrerad på Kivra kommer du att få en förfrågan från oss om att ta emot inbetalningsavier för medlemsavgiften i Kivra. När du har aktiverat tjänsten att betala med Kivra får du inte längre några pappersavier från oss. Och inte heller påminnelse om betalning med posten.

För att få ersättning krävs det att man uppfyller a-kassans lagstadgade krav. Som mest kan man få ersättning i 300 dagar, samt ytterligare 150 om man har barn under 18 år.
Medlemsavgiften för IF Metalls a-kassa är 139 kronor i månaden. Men om du också är med i fackförbundet IF Metall blir a-kasseavgiften lite lägre och betalas tillsammans med din fackavgift.IF Metalls a-kassa finns till för de personer som jobbar inom plast-, läkemedels-, byggämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin, samt andra liknande branscher. Du kan omgående ansöka om nytt medlemskap hos oss om du fortfarande arbetar, eller om din senaste anställning är eller var inom vårt verksamhetsområde. Logga in på Mitt medlemskap och fyll i en ansökan! Om du har förlorat ditt medlemskap hos oss kan det innebära att du får lägre ersättning om du är eller blir arbetslös. Går du på aktivitetsstöd kan också denna ersättning bli lägre. Ditt medlemskap gäller till och med den tredje obetalda månaden, du måste därför betala för hela perioden. Om du inte betalar din medlemsavgift kan den skickas vidare till inkasso. Räknas från den dag du börjar spara till dess att du tagit ut alla pengar. Kallas också försäkringstid, och i tabellen ser du våra rekommendationer för de olika sparandeformerna.När du sparar i Medlemsspar Trygg så skyddar du dina pengar vid en nedåtgående marknad genom det så kallade garantibeloppet. Det betyder att 4/5 av ditt insatta kapital ligger till grund för din garanti. Men det troligaste är att dina pengar ökar i värde under åren du sparar. När du sparar i Medlemsspar Fond placeras pengarna i fonder som kan både öka och minska i värde. Det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Du använder Internet Explorer 11 som webbläsare och därför kan vissa funktioner inte fungera på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du uppdaterar din webbläsare för att få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. En uppdatering gör också att du får en säkrare och snabbare webbläsare.
Om du väljer dina fonder själv så väljer du även din risknivå. Om du vill att Folksam ska sköta ditt sparande åt dig så behöver du inte välja risknivå.En traditionell kapitalförsäkring innebär att vi sköter förvaltningen av dina pengar åt dig, medan en kapitalförsäkring med fondförvaltning innebär att du själv väljer fonderna dina pengar ska placeras i.

I samarbete med IF Metall får du ett tryggt och prisvärt paket med försäkringar särskilt utvalda för dig som medlem. Här kan du läsa allt om vad som ingår.
I dag betalar en medlem i IF Metall i snitt 1,75 procent av bruttolönen i medlemsavgift. Av denna avgift går 1,2 procent till förbundet och det är just den delen som kongressen kan sänka. De senaste åren har förbundets ekonomi stärkts. Visserligen har medlemsantalet minskat; enbart finanskrisen ledde till 55 000 färre medlemmar. Medlemsintäkterna är idag 75 miljoner kronor lägre för förbundet och dess avdelningar. Av 12 500 tillfrågade medlemmar föredrog 67 procent sänkt avgift framför utökad verksamhet. Var fjärde – 26 procent – ville tvärtom utöka verksamheten och behålla dagens avgift.

Det betyder att den genomsnittliga medlemsavgiften hamnar på 387 kronor i månaden. Lägsta fackavgiften – som betalas av arbetslösa, sjukskrivna och studerande – skulle ha räknats upp till 250 kronor 2015 men hamnar nu istället på 200 kronor i månaden. Taket för högsta avgift sänks till 550 kronor.
Under de sex år som den differentierade arbetslöshetsavgiften fanns betalade IF Metalls medlemmar in 3,6 miljarder kronor till statskassa – eller i snitt 16 000 kronor per medlem.

– Det finns inget skäl att ta ut mer i avgift än vad som behövs för den fackliga verksamheten, säger Ulf Andersson, ekonomichef och ordförande i förbundets ekonomikommitté.
– En prioriterad uppgift för förbundet är att rekrytera flera medlemmar, att stärka förbundet genom att vi bli fler. Men det arbetet handlar kanske mer om att jobba på ett annat sätt med rekryteringsfrågorna än att mer pengar behövs.

I dag klarar IF Metalls kassa konfliktmålet med råge. Storleken på det egna kapitalet är idag nästan dubbelt så stort i förhållande till den konfliktberedskap förbundet har sagt sig ska ha.
Värdet på det egna kapitalet ska säkras och klara en inflationstakt på 2 procent om året utan att urholkas. Det gör att avkastningen på det egna kapitalet – när skatten är dragen – bekostar den sänkta medlemsavgiften till förbundet.Men samtidigt har det egna kapitalet stärkts. Idag uppgår det till knappt 8 miljarder kronor för förbundet. Och det är avkastningen på det egna kapitalet som gör det möjligt att sänka medlemsavgiften utan att den fackliga verksamheten påverkas.

Den differentierade a-kasseavgift som regeringen införde 2007 togs bort helt och hållet från och med årsskiftet. På slutet uppgick den till 175 kronor i månaden.Utöver förbundsavgiften betalar medlemmen en avgift till avdelningen som kan variera men som i snitt ligger på 0,55 procent. Storleken på den avgiften bestämmer avdelningen själv över. Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Just nu får nya kunder som går via vår länk & väljer betalning via autogiro 3 månaders medlemskap för endast 160 kr totalt. (Gäller t.om 31/8 & ev a-kasseavgift tillkommer) IF Metall önskar att så många som möjligt på en arbetsplats ska vara fackligt anslutna, och man arbetar aktivt för att organisera så många som möjligt. Att man lyckats ganska väl kan ses från det stora medlemsantalet. För att underlätta medlemskapet är det grundat på lönen, man betalar drygt 1.7 % av sin lön i medlemsavgift. Minsta avgift ligger på 240 kronor per månad, men man har också ett tak på 600 kronor per månad. I avgiften ingår även medlemskap i a-kassan. För de som går pågymnasiet och är under 20 år är medlemskapet gratis.Bland de förmåner som kommer med ett medlemskap i Metall kan nämnas gratis facklig utbildning- med ersättning för förlorad inkomst. Olika typer av försäkringar ingår också, och man får gynnsamma avtal om man vill teckna ytterligare individuella försäkringar. Vissa försäkringar omfattar även familjen. IF Metallkortet som alla medlemmar får kan ge rabatter och erbjudanden på en rad olika ställen. Medlemmar har också möjlighet att ta ut lån med gynnsamma betalningsförhållanden. Allt detta i tillägg till den fackliga kamp som förbundet hela tiden håller på med.

IF Metall, Industrifacket Metall eller helt enkelt Metall som det vanligtvis kallas, är en del av LOs riksförbund. Bland de olika yrkesgrupper som man representerar har det funnits facklig verksamhet långt tillbaka, ända sedan 1800-talet. Det förbund man ser idag bildades 2006 genom att man slog samman Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket. Förbundet har cirka 325 000 medlemmar, varav 69 000 är pensionärer. Drygt en femtedel av förbundets medlemmar är kvinnor och en stor del är unga.Som namnet antyder så har IF Metall sina medlemmar inom industrin, bland annat den som håller på med plast, läkemedel, byggämnen, stål, kemi och verkstad. Men även de som arbetar inom gruvindustrin, glasbruk och bilverkstäder. Detta innebär att många av Metalls medlemmar jobbar för stora företag, som Volvo, ABB och Eriksson.

Samtidigt vill man att de anställda ska kunna utvecklas på arbetsplatsen, att alla ska ha en chans till intressanta arbetsuppgifter och tillväxt. Detta kan vara lite mer diffust, och det är därför som de lokala föreningarna har mycket att göra. Man kan se på de enskilda arbetsplatserna och sträva efter att tillämpa de rikstäckande avtalen.Kollektivavtal är grundläggande för ett fackförbunds arbete. Dels förhandlar man ständigt för att förbättra kollektivavtalen och sluta nya. Men man jobbar också hårt för att avtalen ska följas på de olika arbetsplatserna, oavsett bransch eller antal anställda.

Tyvärr finns det inte ett entydigt svar att ge på din fråga. Uppsägningstiden kan vara en, två eller tre månader och beror på hur kollektivavtalet är utformat. Får be dig att kontakta din avdelning för att begära utträde, de skall kunna svara på dina frågor.Se även till att skaffa en blankett för arbetsgivarintyg som din arbetsgivare behöver fylla i när du slutar, detta intyg krävs för att du skall kunna få ersättning från IF Metalls a-kassa.

Vad händer om jag inte betalar IF Metall?
Medlemsavgiften ska betalas månadsvis senast sista vardagen i månaden. Du betalar för innevarande månad. Om du har missat att betala din avgift i tre månader riskerar du att få ett utträde ur vår a-kassa på grund av bristande betalning och kan då förlora din intjänade medlemskapstid.
Enligt IF Metall kan medlemsavgiften variera mellan 213-586 kr/mån vilket för en genomsnittlig medlem motsvarar drygt 1,5 procent av lönen. Därutöver kan det på vissa arbetsplatser tillkomma en extra klubbavgift eller försäkringsavgift. Kontrollera med din arbetsplats/medlemsklubb hur tarifferna ser ut.

Under uppsägningstiden har du rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner. Men du bör gå till Arbetsförmedlingen och registrera dig som arbetssökande och har även rätt enligt LAS att söka arbete på betald arbetstid. En majoritet av förbundets medlemmar arbetar inom läkemedels-, plast- och verkstadsindustrin. Några tongivande företag med högt medlemsantal i IF Metall är Volvo, Eriksson och ABB. De senaste åren har arbetarrörelsen minskat i storlek, mycket på grund av att flera företag haft svårighet att uppvisa lönsamhet inom tillverkningsindustrin. Uppsägning från arbetsgivarens sida, vad är uppsägningstiden jag har jobbat sammanlagt 1år7mån,ca blev tillsvidare anst, april 2014 anställningen upphör 24mars 2015.Exakt hur avtalen ser ut mellan Samhall och de olika facken vet tyvärr jag inte, men yrkesmässigt låter som om fastighets eller Handels passar din arbetsuppgifter bättre. Men bäst är om du tar kontakt med IF Metall direkt via telefonnumret som du hittar högst upp i högerspalten på denna sida.

Hej. Jag har tillsvidare anställning. Jag är uppsagd på grund av arbetsbrist. Har företaget rätt att anställa nya arbetstagare (som har stöd av arbetsförmedlingen) och efter 3 månader säga upp dessa? Vilka är mina rättigheter?
Hej! Jag har skrivit på två olika avtal, ett som är en timanställning samt en visstidsanställning dock har inte perioden för visstidsanställningen börjat än. Går det då att häva det avtalet på något sätt eller är det 1 månads uppsägningstid som gäller? Mitt nuvarande avtal (timanställning) är 15/4 till 9/6 och visstidsanställningen är från 10/6 till 20/9.Jag ringde Malmö-centret efter att ha upplevt en arbetsskada och bad om närvaro för att hjälpa mig, men de vägrade delta. De sa att den här funktionen bara är för Malmö-arbetare. Är det sant. Finns det skillnad i medlemskap på skyddsombudHej, jag har varit medlem i facket i 6 månader och jag arbetar i (Borttaget Anonymiserat), och jag hade ett 6-månaderskontrakt som kunde förnyas, men min chef förföljer mig för att jag pratar om hans många negativa egenskaper i att arbeta med alla, och igår var min sista dag i kontraktet, och han meddelade mig inte innan att hon inte skulle förnya för mig igen under förevändning att arbetet var litet. Vet jag att det förnyades för andra människor, hur får jag mina fulla rättigheter?

Vid egen uppsägning kan du bli avstängd från ersättningen i 45 dagar. Det innebär att du riskerar att inte få några pengar från a-kassan i ca 10 veckor. Om du har ett gilltigt skäl för att säga upp dig, kan du slippa avstängningen.
Tjena jag jobbar på Samhall inom Städ på en Foodcourt, det står samhall på IF metall betyder det att ni tar emot all personal då eller? 🙂 tack på förhandHej! Om du anser att du blivit felaktigt behandlad och vill få hjälp med dina rättigheter ber vi dig vända dig direkt till IF Metall facket. Du hittar kontaktuppgifter till din fackklubb/lokala avdelning på hemsidan. Alternativt når du Förbundskontoret på telefon 08-786 80 00 under öppettiderna 8.00—16.00.

Vad kostar facket i månaden?
Vad kostar medlemskapet? Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Ordinarie medlemsavgift i Unionen är 235 kr/mån men kan bli lägre om din inkomst är under 25 000 kr/mån. Finns det en klubb på din arbetsplats kan det tillkomma en obligatorisk klubbavgift, oftast mellan 5 och 25 kr.
Vi ger inga direkta råd om vilket fackförbund du bör vara med i, men utifrån de sysslor du beskriver borde något av de två stora förbunden Unionen eller Kommunal passa dig. Båda dessa fack vänder sig till såväl privatanställda som offentliganställda. Unionen är Sveriges största tjänstemanna fackförbund och Kommunal har flest anställda inom kommunala verksamheter.

Kan facket hjälpa mig med ersättning av kvarstånden förslitningsskador samt överansträngning från mitt yrke som lagerarbeterare och smed? Kan varken träna eller jobba som eller med de jag brukade pga dessa skador .
Om du inte hinner fått ett nytt jobb under uppsägningstiden, behöver du på din första dag som arbetslös anmäl dig hos Arbetsförmedlingen och sedan skicka in anmälan om arbetslöshet och arbetsgivarintyg till arbetslöshetskassan.Nu under tiden har arbetsgivaren sålt bolag och jag undrar vem som tar ansvar för allt, den tidigare ägaren eller den nya? Jag undrar också vad kan man göra om det inte fungerar med dem som jobbar hos IF, vem kan man då ringa till och berätta vad som händer? Hej Nani, det är omöjligt för mig att ge ett bra svar på frågan utan att känna till alla detaljer i ärendet. Men, vill uppmana dig att ta kontakt med en förtroendevald alternativt kontakta arbetslivsenheten hos IF Metall. Får be dig att kontakta fackförbundet direkt [email protected], detta är endast en webbsida med information och har ingen direkt koppling till facket eller tillgång till några medlemsregister.Är tveksam till att IF Metall erbjuder medlemskap för företagare, istället behöver varje anställd själv ansluta sig. Dock rekommenderar jag dig att ta kontakt med förbundskontoret direkt:Har tyvärr inget bra svar att ge dig, mer än att uppmana dig att ta kontakt med fackförbundet igen. Det är just för denna typ av frågor som de finns till!Hej, är medlem i Metall men tycker det är fel att man då “måste” stötta Sossarna, finns det inga alternativ runt det. Känns fel att min fackavgift går delvis till ett parti, oavsett vilket det skulle vara.

Similar Posts