Internationella Kvinnodagen 2022

Det sker ständigt brott mot våra grundläggande rättigheter varje dag. Vi måste stoppa dem svar de än inträffar -i Sudan, Nigeria, Indien, Pakistan, Bangladesh, Libyen , Syrien eller här i Sverige.Rysslands olagliga krig och invantion av Ukraina har drabbat främst kvinnor och barn. Vi ser överallt där krig pågår blir kvinnor och barn krigets ansikte.Vi i 16:13-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

8 mars – Digitalt driver vi tillsammans med organisationerna bakom kampanjen Lön för hela dagen tillsammans med Sveriges kvinnolobby m.fl. organisationer. Kl16.13 avslöjar vi hur löneutvecklingen ser ut för kvinnor. Vi har skriva nedan debattartikel där vi ställer följande 4 krav:
Idag, 8:e mars är en dag då kvinnor över hela världen tillsammans kräver mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter. Kvinnor och flickor har länge gått i främsta ledet i den kampen.

Kvinnorna i Rojavaprovinsen i Syrien har visat världen att de kan stå emot det islamistiska barbariet och bekämpa Daesh-patriarkatet och hederskulturen. De behöver vår solidaritet och vårt erkännande.I Iran och Saudiarabien har kvinnor i över 40 år levt under sharialagar och könsapartheid. Men de iranska kvinnorna har länge utmanat, mullorna, deras kvinnofientliga sharialagar och förtryckande hederskultur. Ett exempel i kampen mot kvinnoförtrycket är kampanjen “Vita onsdagar” då kvinnorna tog av sina slöjor och hijab . Tusentals kvinnorättsaktivister är fängslade i dessa länder.

Det är viktigare än någonsin att vi gör oss hörda och demonstrerar på gator och torg den 8 mars på den internationella kvinnodagen. Vi i Varken hora eller kuvad höjer våra röster mot det avskyvärda sexuella våldet, mot krig, mot sexism, mot rasism, mot könsstympning, mot hedersförtryck – mot alla former av kvinnoförtryck. Vi kämpar för jämställdhet och vi kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla!På många håll i världen är kvinnofientliga krafter på frammarsch och varje dag sker brott mot våra grundläggande rättigheter. Mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och hedersbrott där barnäktenskap, könsstympning, arrangerde äktenskap, begränsningar i kvinnors och flickors vardag är några exempel på kränkingar som drabbar kvinnor och flickor här hemma i Sverige och i andra delar av världen.16 mars kl. 13-15 ska vi i Stockholm uppmärksamma kvinnors situation i olika delar av världen, där kvinnoaktivister från bla Indien, Afghanistan, Saudiarabien, Iran, Turkiet, Sverige, Norra Syrien mfl medverkar kl13. Mer information anges när man anmäler sig i förväg.I flyktinglägen i Myanmar, i Jordanien, i Syrien, och på många håll i världen lever kvinnor och flickor under svåra umbärande och hårt förtryck. Kvinnor och flickor utsätts för våld, barn- och tvångsäktenskap, för trafficking och allehanda sexuella övergrepp. Kvinnor i flyktingläger världen över är i praktiken rättslösa.

Idag, den 8 mars, är en dag då vi kvinnor tillsammans med våra systrar i världens alla hörn kräver våra mänskliga rättigheter. I många länder slåss kvinnor mot religiösafundamentalistiska krafter för sina grundläggande fri- och rättigheter. I västvärlden kämpar kvinnorna mot partiska och religösa förtrycket . Vi kämpar mot alla former av patriarkalt förtryck, oavsett om det tar sig uttryck i könsstympning eller andra former av hedersförtryck och hedersnormer.
Amina Hadrovic med rötterna från Serbien medverkar. Amina var 1 år när hennes föräldrar flydde kriget i Balkan och till slut hamnade i ett etniskt segregerat område i Trollhättan.

Vad händer 8 mars 2023?
Onsdag 8 mars 2023. Uppsala Kvinnojour bjuder in till konferens om bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor och barn.
Hon berättar om hur hedersförtryck och segregation drabbade henne och hennes familj först som ung flicka i sin egen familj och sedan när hon gifte sig fortsatte förtrycket av hennes man och hans familj. Amina berättar också om sin besvikelse över sociala myndigheter som lyssnat på hennes man och som trodde mer på exmaken som använder hederskulturen för att bryta ner henne efter skilsmässan. Lyssna här.Det är inte bara jourrörelsen som uppmärksammar den 8 mars, utan allt i från fackförbund och politiska partier till skolor och affärer håller olika arrangemang. Många kvinnojourer och tjejjourer väljer att se dagen som en röd dag och håller årsmöte eller ordnar fest. Andra är aktiva och syns på olika sätt i demonstrationståg eller föreläsningar runtom i landet, och många håller i egna arrangemang under dagen.Internationella kvinnodagen har firats sedan 1910, då den instiftades av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen. Sedan 1977 finns en FN-resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.Internationella kvinnodagen firas inte till minne av att någon särskilt bemärkt kvinna föddes eller dog då. Även om bemärkta kvinnor sannerligen funnits. Inte heller firas dagen därför att en viss händelse skedde just 8 mars. Även om sådana remarkabla händelser verkligen finns. Internationella kvinnodagen har inga byggda monument där kransar kan läggas ner för att minnas alla de miljoner efter miljoner flickor och kvinnor som fått sätta livet till av den enda anledningen att de fötts just som kvinnor.

Vad är speciellt med 8 mars?
8 mars är internationella kvinnodagen och en dag för att uppmärksamma frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor, i jämförelse med mäns livsvillkor, världen över.
Året efter Köpenhamnsmötet firades kvinnodagen av stora skaror den 19 mars i Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz med krav inte bara på rösträtt utan också rätt till offentliga ämbeten, facklig utbildning, rätt till arbete och bättre arbetsvillkor. Samma år, den 25 mars 1911, inträffade en fruktansvärd katastrof i New York då mer än 140 arbetarkvinnor omkom i Triangle-branden. Detta satte fart på bättre arbetslagstiftning och kvinnors rättigheter på arbetsplatserna lyftes upp. Det är intressant att se de likheter som finns mellan denna tidiga organisering och fokus på arbetsplatserna och dagens #metoo som också hämtar sin kraft från de villkor som kvinnor har på de platser där vi förtjänar vårt levebröd.Den första nationella kvinnodagen firades i USA den 28 februari år 1909 genom en förklaring av socialistpartiet. Kvinnor över hela USA fortsatte sedan fram till 1913 att fira dagen den sista söndagen i februari. Initiativet till att skapa en internationell kvinnodag togs av Clara Zetkin vid ett möte med den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen år 1910 i Köpenhamn. Syftet med dagen var att hedra kvinnorörelsen och stödja kampen för kvinnlig rösträtt, men fortfarande hade inget speciellt datum spikats. Förslaget vann gehör bland de dryga 100 kvinnor från 17 länder som samlats. Bland de som deltog återfanns bland andra de första kvinnliga ledamöterna i Finlands riksdag. Finland hade ju infört kvinnlig rösträtt redan 1906.

8 mars är kvinnorörelsens kampdag. Då uppmärksammas det systematiska underordnandet av kvinnor i samhället och den kamp som kvinnor världen över driver för att fullt ut vara människor och medborgare med egen röst och rätt. Livsvillkoren för kvinnor kännetecknas av att de är sämre än mäns, oavsett land, hudfärg, klass, eller någon av de andra grunderna som finns uppräknade i FN:s dokument.

Vem startade internationella kvinnodagen?
Initiativet till att skapa en internationell kvinnodag togs av Clara Zetkin vid ett möte med den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen år 1910 i Köpenhamn. Syftet med dagen var att hedra kvinnorörelsen och stödja kampen för kvinnlig rösträtt, men fortfarande hade inget speciellt datum spikats.
Den första kvinnodagen i Ryssland firades sista söndagen i februari år 1913 som en del av fredsrörelsen. De följande åren under första världskriget hölls upprepade möten den 8 mars eller dagarna runtikring i protest mot kriget inte bara i Ryssland utan överallt i Europa. I slutet av första världskriget, sista söndagen i februari 1917, gick ryska kvinnor ut i strejk för bröd och fred. Detta var ett led i att tsaren avsattes och den provisoriska regering som tillträdde gav kvinnor rösträtt. Enligt den julianska kalendern som då användes i Ryssland var den sista söndagen den 28 februari, men enligt den gregorianska kalendern som användes överallt annars var det den 8 mars. Så var datumet spikat.I FN antogs en resolution år 1977 med en rekommendation om ett allmänt firande av Internationella kvinnodagen den 8 mars. Det beslutet vilar på FN-stadgan från 1945 och deklarationen om de mänskliga rättigheterna som slår fast kvinnors och män grundläggande och lika rättigheter vilket sedan förtydligats i Kvinnokonventionen, CEDAW, från 1979.

De händelser som så småningom ledde fram till att 8 mars blev den internationella kvinnodagen hänger ihop med demokratins framväxt, med industrialismen, med fredsrörelsen och det folkliga organiserandet i slutet av 1800-talet. Kvinnorörelsen grundades i Seneca Falls i staten New York år 1848 och hade då medborgerliga rättigheter på sin agenda. Organisering i särskilda kvinnoorganisationer för att driva kvinnors krav skapades också på andra håll i världen som lyfte olika frågor som de tyckte var viktiga. Världskongresser hölls där krav till förändring mejslades fram.
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.Södertälje kommun delar tillsammans med Telge, Länstidningen och Polisen i Södertälje ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Den kvinnodagsfirande som numera har sanktionerats av FN är en ganska ”ung” företeelse. FN:s generalförsamling beslutade i en resolution 1977 att införa en gemensam kvinnodag.

Slutrapporten från Kommissionen för jämställda livsinkomster lämnades in till regeringen den 7 februari 2022. Kommissionens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige.
Sedan 1978 finns den 8 mars på FN:s lista över högtidsdagar. I samband med FN:s ”erkännande” kan man säga att internationella kvinnodagen ändrades från kampdag till en opolitisk dag.Dagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen ”Andra internationalen”, initiativtagare var den tyska kommunisten Clara Zetkin och parollen var: Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism.

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen med en hyllningsfest för tjejer och icke-binära samt främja jämställdhet. Det kommer vara influensers, artister, tävlingar och utlottningar med fina priser och dessutom goodiebags till de 100 första.
Lise Bergh föreläser på internationella kvinnodagen den 8 mars om hur det ser ut med den ekonomiska jämställdheten, vilka faktorer som påverkar livsinkomster och skillnader i inkomst mellan kvinnor och män.Tisdagen den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen och delar ut årets Jämställdhetspris. Dagen bjuder på evenemang och föreläsningar som du kan ta del av nedan. Lise Bergh, ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster föreläser om hur det ser ut med den ekonomiska jämställdheten. Under dagen kommer även vinnaren av årets Jämställdhetspris att avslöjas på sodertalje.se.Lise Bergh är ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster och har ett förflutet som Jämställdhetsombudsman, statssekreterare för bland annat jämställdhet, diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter och var senast ordförande för Rädda barnen Sverige.8 mars har varit en officiell och nationell helgdag i Ryssland sedan 1918, men den ursprungliga tanken med sina politiska rötter har glömts bort. Istället uppmärksammas kvinnor genom presenter.

Sedan 1900-talet, uppmärksammar argentinarna främst den Internationella Kvinnodagen genom att ge presenter till kvinnorna i sina liv. På senare år har dock protester blivit mer vanliga dagen i ära. Argentinas medborgare samlas på gatorna för att demonstrera mot våldet, de stora löneskillnaden, för jämställdhet och andra sociala förändringar.Ja, jag (eller min vårdnadshavare) har läst och förstått hur EF hanterar mina personuppgifter i enlighet med EF:s Integritetspolicy, och samtycker till EF:s användande av mina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Efter den oväntat stora framgången av strejken i Spanien år 2018 där fler än 5 miljoner människor deltog under 24 timmar, har landet fortsatt att ta över gatorna. Masstrejk är nödvändigtvis inte fokus under Internationella Kvinnodagen idag, men det spanska folket har en tydlig riktning och fokuserar på rättigheter för kvinnor och flickor.Internationella Kvinnodagen är en officiell högtid i flera länder och är allmänt uppmärksammad i många fler. Dagen uppmärksammas dock på olika sätt världen över – i vissa länder handlar dagen om att ge och få presenter, och i andra sker politiska demostrationer och protester.

Vårt uppdrag är enkelt: Vi öppnar världen genom utbildning. I över 50 år har miljontals studenter rest med oss för att lära sig ett nytt språk och uppleva en ny kultur. Idag studerar elever från över 100 länder ett av sju språk på EF’s 50 International Language Campuses i 19 länder världen runt.
Ursprungligen var det endast en nationell dag i USA, men idéen spred sig snabbt internationellt. Europeiska länder var först med att införa dagen efter USA. Efter att det i Danmark 1910 hölls en ”International Conference of Working Women” föreslog den tyska socialisten Clara Zetkin att det skulle införas en officiell dag då kvinnor kunde få sina röster hörda. Den första internationella kvinnodagen firades år 1911. Det allmäna datumet, 8 mars, bestämdes dock inte förrän under första världskriget. FN firade och formaliserade dagen år 1975, och nu bestämmer FN varje år ett tema, som ett sätt att lyfta och fokusera på en specifik fråga.

I Kina infaller ”Flick-dagen” den 7 mars och landet har erkänt Internationella Kvinnodagen sedan år 1949. Den 8 mars uppmuntras arbetsgivare, om än inte skyldiga, att ge de kvinnliga anställda en halvdag. Det finns dock en stor kommersiell sida av den viktiga dagen här också där män uppmuntras att köpa presenter till kvinnorna i sitt liv.
Den 8 mars får kvinnor traditionellt buketter med mimosa, vilket är små gula blommor. Mimosa är den valda symbolen för Internationella Kvinnodagen i Italien. Blomman symboliserar kvinnlig styrka – och att ge bort blomman är ett tecken på kvinnlig solidaritet. Under Internationella Kvinnodagen är det även vanligt att du finner bakverk och pasta skapade med den livfulla gula färgen för att efterlikna blomman.Internationella Kvinnodagen påminner lite om Mors Dag i Rumänien. Dagen är en anledning för människor, i synnerhet män, att hylla sina mödrar, mor- och farmödrar samt vänner med barn genom att ge dem kort och blommor. I februari år 1909 lades grunden för Internationella Kvinnodagen i form av en ”kvinnodag” som en effekt av textilarbetarna i New Yorks storskaliga strejk. De kvinnliga arbetarna krävde mer betalt, kortare dagar, bättre arbetsvillkor samt rösträtt. EF’s blog GO erbjuder det senaste inom resor, språk, kultur, internationell karriär och studentliv. Det är detta vi lever för här på EF och vi hoppas att GO inspirerar, skapar förväntningar och hjälper dig planera dina nästa steg i livet.Dagen uppmärksammas tydligt genom demonstrationer i flera städer, framförallt i huvudstaden Santiago. Demostranterna bär ofta gröna näsdukar för att visa sitt stöd i kampen för kvinnors, framförallt sexuella, rättigheter. Sånger, trummor och detaljerade utklädnader kan också förekomma.

I tre dagar, även under Internationella Kvinnodagen, hålls Women of the World Festival i London. Talare, aktivister och artister samlas för att tackla problemen som kvinnor globalt står inför. Festivalen grundades i Storbritannien, men den har nu fått flera syster-festivaler i andra delar av världen. Diskussioner, talare och utställningar flätar samman och lyfter varandra under samma namn.
I USA är Internationella Kvinnodagen inte en officiell helgdag, dock infaller Women’s History Month under hela mars. Mars är en tid för att rikta uppmärksamhet kring kvinnors prestationer – både historiska och nutida. Den 8 mars samlas ofta människor i större städer för konferenser och förteagsevent där kända personer pratar om och lyfter ämnet.Australier har erkänt Internationella Kvinnodagen i årtionden, men demonstrationstågen började först sprida sig i stort under tidigt 1970-tal. Själva dagen tas i form runt om i landet med stor variation av paneldiskussioner, frukostar och events där framgångsrika och viktiga kvinnor inom olika branscher talar om jämställdhet, representation och mångfald.

Vad innebär internationella kvinnodagen?
Internationella kvinnodagen är ett tillfälle att erkänna de framsteg som har gjorts för att uppnå jämställdhet, samtidigt som det lyfter fram det arbete som fortfarande behövs för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen. Jämställdhet är en nödvändig förutsättning för ett välmående samhälle. Cachad
Internationella Kvinnodagen har kämpats för och grundats av kvinnor. Dagen instiftades för att hylla kvinnors ekonomiska, politiska och sociala framsteg samt tydliggöra de steg som fortfarande måste tas för att uppnå jämställdhet. Den infaller årligen den 8 mars. Kvinnor runt om i världen stannar upp för att reflektera och planera för förändringar. Oftast bär de lila för att symbolisera rättvisa och värdighet samt grönt för hopp. Så, hur uppkom dagen?

Malmövänstern tågade i rekordstor demonstration genom Malmö på 1 maj! Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gick med lokala företrädare i fronten och möttes av massiv publik i Slottsparken.
Vänsterpartiet Malmö går en händelserik vecka till mötes! Olika delar av den Europeiska vänstern befinner sig 5-8 juni i kärlekens huvudstad Malmö. Under några dagar pågår Left study days, en konferens med workshops, föreläsningar och diskussioner om samtidens och framtidens politiska utmaningar. Här följer information om arrangemangen som pågår med start lördag 3 juni:- Vi ser hur arbetsmiljön i välfärden sliter och drabbar både personal och patienter. Man vill göra ett gott jobb men förutsättningar förvägras en. Vi behöver stora satsningar på en välfärd som ser till att jämlik hälsa är något mer än bara fina ord. Det krävs handling för att alla kvinnor ska få justa arbetsvillkor och få en jämlik och jämställd vård. Under över två år har tusen och åter tusentals kvinnor slitit i välfärden för att se till att hantera pandemin. Förutsättningarna redan innan pandemin var för skrala. Nu är det dags att vi höjer våra röster för att kräva en välfärd som garanterar en jämlik och jämställd hälsa åt oss alla, säger Sara Svensson (V) regionråd som håller tal på Möllevångstorget.

Vad ska man göra för sin tjej på kvinnodagen?
Så här firar du internationella kvinnodagen på bästa sätt1 / 8. Bjud in alla coola tjejer i din omgivning på en myskväll. … 2 / 8. Se en riktigt bra girl-power-film. … 3 / 8. Baka något riktigt smarrigt. … 4 / 8. Unna dig något riktigt fint. … 5 / 8. Lyssna på peppande musik. … 6 / 8. Gå på bio. … 7 / 8. Köp blommor till dig själv. … 8 / 8.
Demonstrationen samlas på Gustav Adolfs torg klockan 18:00 den 8 mars och arrangeras i samarbete med Vänsterpartiet Malmö, Ung Vänster Malmö, Kvarnby Folkhögskola och ABF Malmö. Bland talarna på Gustav Adolfs torg syns, förutom representanter från Vänsterpartiet, även Pinar Dal från Vårdförbundet. På Gustav Adolfs torg uppträder också artisten Alexandra Shabo.Sverige tar storkliv mot ett Nato-medlemskap, det är krig i Europa och runt om i världen pågår ockupationer och väpnade konflikter decennier efter decennier. Samtidigt är det tyst om Nato-motståndet och kampen för fred. Detta vill aktivistgruppen fredsfestival ändra på. Lördag 3:e juni pågår en storslagen fredsfestival i Malmö med inbjudna musiker, forskare, debattörer, politiker och aktivister: Folkfest för fred!

– Pandemin har satt fingret på mycket av det vi i Vänsterpartiet länge har påtalat: Vi behöver en stark välfärd, både för att klara kriser men också för att kunna leva fria, goda, jämlika liv. Det är kvinnor som i störst utsträckning arbetar inom förskola, skola, vård, omsorg och socialtjänst och inte minst vårdpersonalen har fått slita ont under de senaste åren. Jag ser fram emot att samlas den 8 mars och demonstrera för kvinnors rätt till en jämlik vård, men också för kvinnors rätt till goda arbetsvillkor inom välfärden. Låt valet i höst handla om vår gemensamma välfärd, vårdplatser måste öka, vinstuttag stoppas och rätten till en jämlik vård måste säkras, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd som inleder talen på Gustav Adolfs torg.
Demonstrationen avgår ca 18:30 mot Möllevångstorget. Tåget leds av trumorkestern Batería Malmö och sambadansarna i VAI!. På Möllevångstorget talar, förutom regionrådet Sara Svensson (V), även Vänsterpartiet Malmös ordförande Maria Dexborg, Elizabet Maturana från Victor Jara och Lisa Strandman från Ung vänster.

Den 31 mars kunde vi läsa om chockbeskedet för många av Malmös hyresgäster i Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra. Flera privata värdar vill, trots att de redan tagit ut en av de högsta hyreshöjningarna i landet, höja hyran ytterligare för Malmös hyresgäster. Ett av dessa bolag är Rosengårds fastigheter som till 25% ägs av MKB, Malmö kommunala bostadsbolag.
Sverige är ett av få länder i världen som erbjuder helt kostnadsfria måltider till alla elever i grundskolan. Den avgiftsfria skollunchen har därmed säkerställt att barn i skolåldern har kunnat äta ett näringsriktigt mål mat per dag, oavsett socioekonomiska omständigheter.

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.
Läs mer om delmål 3: Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.Läs mer om delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kvinnor är underrepresenterade i ledande och beslutsfattande positioner i de flesta av samhällets sektorer, trots att de utgör hälften av befolkningen. Denna brist på representation kan ha en betydande inverkan på politiska beslut, ekonomisk tillväxt och sociala framsteg. Det finns en ökad risk att ukrainska flyktingar, där en majoritet är kvinnor och barn, utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige.Jämställdhetsmyndigheten ska se till att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har problem med sin hälsa. De gäller bland annat psykisk ohälsa som ökar mer bland flickor och yngre kvinnor.
Ekonomiskt våld kan vara att kontrollera någon annans tillgångar eller pengar. Att inte få använda sina egna pengar till de inköp man själv önskar utan att behöva be om tillåtelse. Det kan också innebära att en person tvärt om tvingas stå för alla kostnader, eller övertalas att genom att ensam ansvara för lån försättas i skuld. Ekonomiskt våld gör många kvinnor beroende av sina förövare – oförmögna att lämna eller tvingar dem att återvända genom att beröva dem alla medel för självförsörjning. Lär dig mer om skärningspunkten mellan ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor genom att läsa vår folder på ämnet. (Klicka på rubriken)Kvinnor lägger cirka sex timmar mer än män på obetalt arbete i hemmet varje vecka. De vabbar mer och även när kvinnor i heterosexuella relationer tjänar mest tar de ut fler föräldradagar än sina partners.

Internationella kvinnodagen är ett tillfälle att erkänna de framsteg som har gjorts för att uppnå jämställdhet, samtidigt som det lyfter fram det arbete som fortfarande behövs för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen. Jämställdhet är en nödvändig förutsättning för ett välmående samhälle. I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetspolitiken handlar om frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och mäns våld mot kvinnor. Här hittar du en övergripande status för de olika områdena och information om några av våra aktuella uppdrag.
När det gäller det ekonomiska läget visar tidigare erfarenheter att personer med de lägsta inkomsterna får det tuffast om de inte blir kompenserade, och bland dem är kvinnor i majoritet.Totalt sett har kvinnor i genomsnitt en inkomst på fyra kronor när män har en inkomst på fem kronor. Det här har i princip varit oförändrat sedan 1995.Samtidigt som kvinnor rapporterar en sämre hälsa dör fler män än kvinnor av självmord, i olyckor på arbetsplatsen, i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Några förklaringar till skillnaderna kan vara att normer kring kön påverkar i vilken grad män och kvinnor söker vård, vilken diagnos de får och vilken behandling de erbjuds. Män söker till exempel mer sällan för psykiska besvär och får fler fysiska undersökningar än kvinnor vars hälsoproblem riskerar att ses som psykosomatiska.

Politik och statlig förvaltning har sett förbättringar sedan 90-talet, men på lokal nivå har det stått stilla. Lite mer än 40 % är kvinnor i kommunfullmäktige och de utgör endast 34 % av posterna som kommunstyrelsens ordförande.
Läs mer om delmål 5: Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.Män och pojkar står för majoriteten av det våld som utövas. Våldsutövande män finns i alla grupper i samhället. Exempel på riskfaktorer är stereotypa normer kring maskulinitet och en negativ inställning till jämställdhet. Unga män är överrepresenterade, både som våldsutövare och som våldsutsatta. Flickor och unga kvinnor är den grupp som är allra mest utsatt för brott som begås i nära relationer.

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det är inte romantiskt när det leder till kontroll och våld. Kampanjen pågår mars ut för att sprida kunskap bland unga och yrkesverksamma.Kvinnor ägnar generellt mer tid åt att laga mat, städa och tvätta samt lägger ner mer tid på omsorg om de egna barnen. Män ägnar generellt mer tid till underhåll och reparationer av bostaden och fordon.

Hur ska man fira internationella kvinnodagen?
15 idéer för att fira internationella kvinnodagenBjud in till en studiestund. … Skapa kreativa tack-videor. … Dela inspirerande citat på internationella kvinnodagen. … Ha tebjudning på kontoret. … Skapa GIFs för internationella kvinnodagen. … Stöd företag som ägs av kvinnor. … Skicka tackkort. … Donera till en kvinnorättsorganisation.
Flickor och pojkar studerar fortsatt till stor del på olika utbildningar på gymnasieskolan. Pojkar dominerar på framför allt teknikprogrammet, el och energi, bygg och anläggning, fordon och transport samt industritekniska programmet. Flickor dominerar bland annat på vård och omsorg, hantverk, hotell och turism samt samhällsvetenskapliga programmet.Läs mer om delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. När det gäller högskoleutbildningar är en majoritet av studenterna kvinnor. Inom de tre största utbildningsområdena dominerar kvinnor på juridik och samhällsvetenskap samt humaniora och teologi, medan män dominerar på tekniska utbildningar. Unga kvinnor är särskilt underrepresenterade. De riskerar oftare att utsättas för hat och hot om de engagerar sig politiskt. Särskilt om de driver frågor som till exempel jämställdhet.Läs mer om delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Vad ska man göra den 8 mars?
Internationella kvinnodagen bjuder till både fest och kamp. Några kvinnojourer jubilerar, andra demonstrerar eller informerar. Internationella kvinnodagen har firats sedan 1910, då den instiftades av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen.
Stora, omvälvande händelser i världen påverkar även jämställdheten mellan kvinnor och män. Ekonomi och hälsa är två jämställdhetsområden som påverkas, men även situationen för människor som flyr till Sverige från Ukraina har koppling till jämställdhetsarbetet.Läs mer om delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Kvinnors och barns hela livssituation försvåras av att leva med skyddade personuppgifter. Vardagliga situationer kan vara svåra att hantera och innebära säkerhetsrisker. Brister i rutiner hos myndigheter gör att personuppgifter ibland röjs. Många tvingas då riva upp sina liv och flytta. En kostnad de själva får stå för. Läs djupintervjuer med kvinnor som inte kan synas, men som vill bli hörda. (Klicka på rubriken)
Detta är en dag som är viktigare än vad många kanske tror. Fira dig själv lite extra ikväll eller fira en kvinna i din närhet. Fortsätt sedan firandet resten av året, för kvinnan är alltid värd att hyllas. Att vi klarar av att ha mens en gång i månaden och dessutom föder ut barn är anledningar nog att fira!Åttonde mars är lika med internationella kvinnodagen. En dag då vi ska vara lite stolta över att vara kvinnor, hylla alla fantastiska kvinnor i världen och kämpa för alla kvinnor i världen som inte har de rättigheter de förtjänar. Vem bryr sig om dieter eller kolhydrater? Vi kvinnor är vackra precis som vi är och är det lite extra hull på kroppen så finns det bara ännu mer att tycka om! Just nu går det några riktiga inspirerande filmer som verkligen visar vad kvinnor går för. Så gå själv eller ta med någon du tycker om och spendera kvällen i biomörkret. Tacos, chokladbollar och bubbel gör vilken kväll som helst lite extra härlig. Ha en riktigt härlig tjejkväll där ni boostar varandra lite extra. Ge varandra komplimanger och berätta varför du just tycker dina vänner är bäst. STOCKHOLM+50 NÄRMAR SIG! Idag har vi glädjen att presentera ett samarbete med Stockholms stad! Den 5 juni kl 10-11:30 kommer vi att arrangera en workshop under Stockholms stads projekt GrönaVärldsaidsdagen 1 december högtidlighåller vi världsaidsdagen. Välkommen till webbinariet kl 13-14 för att träffa Daniel och Alexandra från PositHIVagruppen som båda lever med hiv. Organisation erbjuder mötesplatser och utbildning för

Vad har du för sysselsättning?Student och Anställd.Varför väljer du att engagera dig i FN rörelsen?Anledningen som jag vill engagera mig inom mänskliga rättigheter de mänskliga rättigheterna är generell och gäller
Celina Butali, regional genus, barn och ungdomsrådgivare Vi Agroforestry Eastern Africa: Hela intervjun finns publicerad på Youtube i videoformat (TITTA HÄR) där vi pratar om vad agroforestry har att göra med ett jämställt samhälle, hur organisationen arbetar med kvinnors rättigheter och om hur jämställt samhället i Kenya är där Celina arbetar. Intervju och text är på engelska.Maria Johansson, ordförande för FQ, Forum- Kvinnor och Funktionshinder: I intervjun pratar vi om hur jämställdhetsarbetet alltid måste ha ett funktionshinderperspektiv, hur diskriminering påverkar kvinnors vardag och vad som enligt Maria bör göras för att funktionshinderperspektivet inte ska bli förbisett i den nationella debatten. Amanda Björksell, klimatrepresentant för LSU: Vi pratade bland annat om vad den internationella kvinnodagen betyder för Amanda, om unga kvinnors engagemang i klimatdebatten samt hur klimatförändringar är en fråga om rättvisa och jämställdhet. Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby: Vi diskuterade en oroväckande backlash på kvinnors rättigheter från ytterkanterna, om hur viktig en analyserad rapportering av media kring jämställdhet inför valet är samt hur kvinnor dagligen förvärvsarbetar 47 minuter utan lön 2022 – detta resulterar i, omräknat på årlig basis, en förlust av 44 000 kr! Den 21 april ordnade vi ett lunchseminarium på Stockholms Universitet med temat mikroplaster. Elena Gorokhova, professor på Institutionen för Miljövetenskap på Stockholms Universitet, forskar om mikroplaster och dess påverkan på Inför Internationella Kvinnodagen valde vi på Stockholms FN-förening att hylla kvinnor världen över och uppmana alla att ta ansvar i kampen för ett jämställt samhälle! Vi ville belysa viktiga förändringar som har skett för en mer jämställd värld, men även motivera alla att varje dag arbeta för vad som kvarstår för att uppnå för jämställdhet! Ett seminarium som kommer att fokusera på frågor som fred och konfliktlösning, fattigdomsbekämpning, kvinnors roll, klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter. Vad är Förenta Nationernas och Sveriges bidrag till lösningar? DATUM: Här hittar du alla handlingar från årsmötet 2023 Verksamhetsberättelse 2022 Verksamhetsplan 2023 Budget 2023 Revisionsberättelse för Stockholms FN-förening 2023 Dagordning Årsmöte 2023 Valberedningens förslag till Stockholms FN-förenings årsmöte 2023 ÅrsmötesprotokollOrdförande i ungdomssektionen Varför väljer du att engagera dig i FN-rörelsen? Jag har så länge jag kan minnas velat vara en del av något som jobbar mot en bättre och

Spring för 17! är ett lopp som anordnas av Stockholms FN-förening med syfte att sprida kunskap och höja engagemanget kring Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsagenda med 17 mål. Loppet är
Carolina Nordström, utredare jämställdhetsstatistik SCB: Carolina pratar bland annat om utvecklingen inom jämställdhetsområdet på arbetsmarknaden, löneskillnader mellan kvinnor och män samt vad statistiken har för betydelse för ett mer jämställt samhälle. Intervjun finner ni på vår blogg.Nu har du chansen att närvara på Stockholms FN-förenings seminarium på Försvarshögskolan med tema fred! Vi har fyra spännande talare som med olika infallsvinklar kommer beröra ämnet. Datum: 28 september

Den 8e mars (och alla andra dagar) hyllar vi kvinnorna i våra liv! Internationella kvinnodagen är en dag då vi vill rikta extra mycket uppmärksamhet på kvinnors situation över hela världen, men även blicka bakåt för att lyfta fram kvinnors historier och prestationer som banat väg för de friheter och rättigheter vi har idag.I Sverige engagerade sig kvinnor tidigt i kampen för kvinnlig rösträtt. En av de var Elin Sundberg, rösträttsaktivist och nykterhetsaktivist. Elin var också troende spiritist och teosof, kunnig i örtmedicin och homeopati, egenföretagare och tidigt vegetarian. Hon kämpade och värnade om sjuka och fattiga under hela sitt liv. Elin föddes i Klöverön i Marstrand 1880 och miste sina föräldrar innan hon hann fylla 12 år. Trots de tidiga sorgerna i livet så utvecklades hon till en självständig och stark kvinna som engagerade sig i kvinnofrågor. Redan den 1 maj 1902 marscherar Elin för Allmän Rösträtt i Stockholm. 1911 blir hon medlem i den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet som är den första politiska organisation i Sverige som kräver kvinnors rösträtt.

Om du vill veta mer om Elin Sundberg och Villa Solfrid, hennes borglika stenhus hus som fortfarande står kvar, så kan du klicka dig vidare Här. Elin Sundbergs vänförening erbjuder bland annat guidade turer som du kan boka på deras hemsida.

Vem uppfann internationella kvinnodagen?
Initiativet till att skapa en internationell kvinnodag togs av Clara Zetkin vid ett möte med den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen år 1910 i Köpenhamn. Syftet med dagen var att hedra kvinnorörelsen och stödja kampen för kvinnlig rösträtt, men fortfarande hade inget speciellt datum spikats.
Långt innan svenska kvinnor får rösträtt tar Elin Sundberg strid för kvinnors rättigheter. Hon är en politisk pionjär och engagerar sig i politiken långt efter att hennes yrkesverksamma liv är slut. Elin är en av många kvinnor runtom världen som vi beundrar starkt och vill lyfta fram inte bara idag utan alla dagar om året. Vi på Sveriges hembygdsförbund står upp för kvinnors rättigheter och tror på alla människors lika värde. Vår vision ”en levande hembygd öppen för alla” uttrycker vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga värden i vardagen. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är välkomna. Det är vår vision.

Vilka firar kvinnodagen?
Kvinnodagen har uppmärksammats i över ett sekel, med en första officiell sammankomst år 1911 stödd av över en miljon människor. I dag firas dagen av kvinnogrupper överallt, oberoende av etnisk, språklig, kulturell, ekonomisk och politisk bakgrund.
Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen i Europa före första världskriget. År 1910 arrangerades den internationella konferensen för arbetande kvinnor i Köpenhamn. Då lades förslaget fram av Clara Zetkin, ledare för ”Kvinnokontoret” i det tyska socialistpartiet, att man skulle införa en internationell kvinnodag där alla länders kvinnor på samma dag varje år skulle kunna yttra sina krav. Deltar gör representanter från: Indra Queer, Trans- och Tjejjour, Från Sollentuna kommun: Relationsvåldssamordnare, Socialsekreterare, Barn och Ungdom, Barnmorska och kurator, Ungdomsmottagningen, Fritidsledare, Kultur & Fritid. — Efter flera månaders planerande så stod jag där tillsammans med Nora Emanuelsson och Elin Nilsson från Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan, i den öde nedlagda Åhlenslokalen säger Therese Przybyla, verksamhetsutvecklare i Trollhättan och Vänersborg. Det var Elins initiativ att göra Internationella kvinnodagen till en tillställning med festivalkänsla. Tanken var ny för oss och när jag fick frågan att sitta med i den lilla gruppen, som vi internt kallar den, sa jag ja fast jag inte riktigt visste vad som förväntades av mig.Bland de 20-tal utställare som fanns på plats var variationen stor, man kunde besöka alltifrån en bröstcancerförening med arabisk tolk, köpa somalisk mat, besöka fotoutställning och ta del av barns teckningar om jämställdhet från skolor i området. Vi hade också ordnat fina priser från flera butiker som gick till vinnaren av tipspromenaden i stan och till det lotteri vi hade, där överskottet gick till Kvinnojouren Duvan.

Scenen bjöd på politikersamtal om att vara kvinna i politiken, underhållning från Magnus Åbergsgymnasiets estetelever & Daut Aljvaz från Idol 2021 och Malin Persson, flottiljchef på Sotenäs, pratade om hur det är att arbeta i en mansdominerad värld. Kvällen avslutades med kröningen av Årets kvinnliga företagare som överlycklig tog emot blommor och diplom, och avtackning av de eldsjälar som drivit igenom denna idé. Trötta, glada och med ömma fötter var vi otroligt nöjda med dagens resultat, glada utställare och ca 1300 besökare, det var långt över våra förväntningar.
Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare. Vi har optimerat sv.se för morgondagens krav på tillgänglighet. Läs mer här browser-update.org

Vad äter man på internationella kvinnodagen?
Blomman symboliserar kvinnlig styrka – och att ge bort blomman är ett tecken på kvinnlig solidaritet. Under Internationella Kvinnodagen är det även vanligt att du finner bakverk och pasta skapade med den livfulla gula färgen för att efterlikna blomman.
Lokalen var enorm och budgeten låg, men tillsammans med gemensamma krafter lyckades vi ändå skapa en trevlig atmosfär. Klockan 15.00 öppnades dörrarna och redan från start började lokalen fyllas med besökare, det överträffade alla våra förväntningar, redan den första timmen hade över 400 personer besökt lokalen.Vi är en ideell förening. Organisationer, såsom museer, arkiv, scener och andra kulturaktörer kan bli medlemmar i Stockholms Kvinnohistoriska, och på så sätt samverka med oss. Läs mer om medlemskapet här.

Vill du veta hur du kan hitta eller bevara kvinnor och perspektiv som saknas i arkiven – för framtidens historieskrivning? Köp Arkivism: en handbok i vår museibutik.
Ett av Stockholms Kvinnohistoriskas mål är att alla ska känna att kulturarvet tillhör dem, handlar om dem och vilja bidra till det. Vi vill därför ta tillfället, samtidigt som kulturarvet återigen hotas, att påminna dig om hur viktiga arkiven är i en demokrati. När Stadsarkivet i Stockholm undersökte sitt jämställdhetsglapp kom de fram till att bara 6% av personarkiven bär kvinnors namn. Alla kan delta i bevarandet av berättelser och perspektiv som kan komma att saknas i framtiden — det är en aktivistisk handling som kan påverka hela historieskrivningen.De uppgifter vi har om dig \u00E4r: namn, kontaktuppgifter (adress, postadress, e-post och telefonnummer), betalningsinformation, k\u00F6pinformation (ex. vilken vara som har best\u00E4llts eller om varan ska levereras till en annan adress.

Det finns en utbredd rädsla att kulturarvet är hotat i Ukraina, att det ska attackeras och förstöras liksom det gjorts och görs i så många situationer av krig och ockupation. I Arkivism: En handbok och i vår kommande historielektion om arkivens makt berättar historikern och biträdande riksbibliotikarie Lars Ilshammar att det inte är slump att historiens erövrare som velat kuva ett folk ofta har börjat med att bränna arkiven. Museer, bibliotek och arkiv bär på den nuvarande och framtida historieskrivningen om ett folk. Att radera historien är en framgångsrik metod för att framkalla kollektiv minnesförlust och ta makten över historieskrivningen.
You have the right to cancel your purchase or change products within 14 days from delivery date. Always contact us before you return your goods. The buyer is responsible for shipping and the products must be in saleable condition. The data we have on you is: name, contact information (address, delivery address, email and telephone number), payment information, purchase information (for e.g. which items have been purchased and if they are being delivered to another address). Jämställdhetsglappet i historieskrivningen är nämligen gigantiskt fortfarande. I grundskolans historieböcker är 85-87% av de som skildras män. Stockholms Kvinnohistoriska grundades för att förändra just detta. Vi är en ideell förening som är övertygade om att den bästa vägen att påverka på djupet och att göra så stor skillnad som möjligt är genom att engagera allmänheten och att samverka med hela kultur- och kulturarvssektorn.Hantering av personuppgifterna \u00E4r n\u00F6dv\u00E4ndiga f\u00F6r att vi ska kunna fullg\u00F6ra v\u00E5ra \u00E5taganden enligt k\u00F6peavtalet. Uppgifterna sparas till dess att k\u00F6pet har genomf\u00F6rts (inklusive leverans och betalning) och f\u00F6r en tid om 24 m\u00E5nader d\u00E4refter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garanti\u00E4renden. I dag är det den 8 mars och den internationella kvinnodagen uppmärksammas världen över. I mars fyller också Stockholms Kvinnohistoriskas publika arbete tre år. Under de här åren har vi gett historisk kontext till samtida händelser, utmaningar och debatter — om allt från skönhetsoperationer, klimatet och kvinnojourer till aborträtten, barnmorskor och prostitution. Vi har framför allt initierat två stora satsningar för att på sikt kunna påverka historieskrivningen i grunden — Kvinnans Sak och Arkivism. Genom satsningarna på arkiv och samlingar arbetar vi fördjupat och i samverkan för att kvinnohistoria ska kunna hittas, synliggöras och bevaras i högre grad — för framtidens historieskrivning. Receiving your personal data is required for us to fulfil our obligations under the purchase agreement. The data is stored for up to 24 months in order to be able to process any future complaints and warranty cases.

Stockholms Kvinnohistoriska handles your personal data in accordance with The General Data Protection Regulation, GDPR. The data you provide us with when placing an order is only used to handle your purchase in our online shop. The processing operations carried out with your data are: delivery, including notifications and contacts regarding the delivery; handling the payment; handling any future complaints and warranty cases.
Du har r\u00E4tt att \u00E5ngra ditt k\u00F6p eller byta varor inom 14 dagar fr\u00E5n leveransdagen. Kontakta alltid oss innan du \u00E5ters\u00E4nder dina varor. K\u00F6paren st\u00E5r sj\u00E4lv f\u00F6r frakten och varan ska vara i s\u00E4ljbart skick.

Under de här tre åren som vi har arbetat har historiska skeenden i allra högsta grad ägt rum. Samtidigt som vi har firat hundra år av kvinnlig rösträtt har vi också fått vår första kvinnliga statsminister i Sverige. Det har också varit tre år som kommit med extrema, historiska utmaningar och omställningar. För oss, kulturarvssektorn, svenska samhället — ja, hela världen. Pandemin påverkade oss alla i grunden, vi står för en klimatkris — och nu pågår det ett krig i Europa.
Prenumerera p\u00E5 v\u00E5rt nyhetsbrev! Genom att kryssa i rutan godk\u00E4nner du att vi anv\u00E4nder din information f\u00F6r att skicka ut v\u00E5ra nyhetsbrev.

Stockholm Kvinnohistoriska hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsf\u00F6rordningen GDPR. De uppgifter du l\u00E4mnat till oss vid best\u00E4llning av en vara anv\u00E4nder vi endast f\u00F6r att kunna hantera best\u00E4llning och k\u00F6p fr\u00E5n v\u00E5r webshop. De behandlingar som utf\u00F6rs \u00E4r: Leverans, inklusive avisering och kontakter r\u00F6rande leveransen; hantering av betalning; hantering av eventuella reklamationer och garanti\u00E4renden.

Under de här intensiva, jobbiga och otroligt lärorika tre åren har vi hela tiden fortsatt att arbeta för att vitalisera museirollen och åstadkomma förändring — tillsammans med en otrolig mängd samarbetspartners och aktörer. För det är faktiskt så, alla kan delta i arbetet med att bevara och synliggöra kvinnors erfarenheter, villkor, utmaningar och bidrag till samhällsutvecklingen. Att få existera i historieskrivningen är en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati.HJÖRDIS HALLQVIST-NORDIN – LANDSKRONA IDROTTSHALL, LANDSKRONA. Florister: Nathalie Martinsson, Caroline Hawaleska & Cecilia Rosén, Interflora Floristgalleriet. Konstnär: Lena Lervik.Vi klär samtidigt Sveriges kvinnliga statyer med blomsterkronor, blomstersmycken och blågula band, som ett ordlöst erkännande av kvinnors samhällsbärande insatser i krig. Blomsterkronorna är inspirerade av den traditionella ukrainska huvudkransen vinok, vars olika blomsorter symboliserar bland annat kärlek, frihet, moderskap, framgång och fred.

SELMA LAGERLÖF – NORDKAP, LANDSKRONA​. Florister: Maria Andersson, Camilla Cederstam & Louise Håkansson, Solbackens Blomsterhandel. Konstnär: Jonas Högström.Kriget i Ukraina har ödelagt hem och splittrat familjer. Striderna drabbar urskillningslöst. Friska som sjuka, unga som gamla, soldater som civila. Våra tankar går till Ukrainas kvinnor, barn och män i denna svåra tid. Under helgen placerade vi en fredssymbol på Norrmalmstorg i Stockholm för att uttrycka önskan om en framtid i fred. Den blomstrande fredssymbolen är klädd med mimosa, som ofta förknippas med Internationella kvinnodagen i södra Europa. ELSA BORG – VITABERGSPARKEN, STOCKHOLM​. Florister: Peter Haraldsson, Elenor Ekengren & Izabella Hörberg, Vildrosor & Tistlar. Konstnär: Astri Bergman-Taube. BORSTAHUSGUMMAN/FISKEGUMMAN – STRANDVÄGEN, LANDSKRONA. Florister: Nathalie Martinsson, Caroline Hawaleska & Cecilia Rosén, Interflora Floristgalleriet. Konstnär: Lena Lervik.

KARIN BOYE – STADSBIBLIOTEKET, GÖTEBORG. Florister: Therese Meyner, Kristin Liljehall, Maud Gustafson & Jeanethe Jiremyr, Interflora Beyers Blommor. Konstnär: Peter Linde.
Vi klär Sveriges kvinnliga statyer med blomsterkronor, blomstersmycken och blågula band, som ett ordlöst erkännande av kvinnors samhällsbärande insatser i krig. Det är femte året i rad som Interflora ger lyskraft åt kvinnan i det offentliga rummet genom att smycka kvinnliga, namngivna statyer i hela landet på Internationella kvinnodagen den 8 mars.VERA SANDBERG – KAPELLPLATSEN, GÖTEBORG. Florister: Anna-Karin Svensson & Lena Alexandersson, Interflora Blomsterriket Tuve Blommor. Konstnär: Jan Cardell.FREDRIKA BREMER – HUMLEGÅRDEN, STOCKHOLM. Florister: Iana Gospodar, Inna Juanro & Liliya Goncharova, Interflora Östermalmsfloristerna. Konstnär: Sigfrid Fridman.BIRGIT NILSSON – DAHLMANSKA TOMTEN, BÅSTAD​. Florister: Therese Ronnovius, Pauline Gunnarsson & Camilla Sjölin Nilsson, Flowerhouse Båstad. Konstnär: Ulla & Gustav Kraitz.

Similar Posts