Jeziora We Francji

Uppsala, uppsala är de bästa översättningarna av ”Uppsala” till polska. Exempel på översatt mening: Den ligger troligtvis på botten av en sjö norr om Uppsala. ↔ Laptop prawdopodobnie leży na dnie jeziora, na północ od Uppsali.41 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Bild 4. Blommor på tunnelbanestationen Lubjanka. «Цветы и свечки вечером на перроне ”Лубянки” неотличимы от цветов и свечек в память о принцессе Диане или Майкле Джексоне, евроремонт гражданского сознания.» (Kašin 2010) Blommorna och ljusen på kvällen på perrongen Lubjanka är omöjliga att skilja från blommorna och ljusen till minne av prinsessan Diana eller Michael Jackson, det är en eurorenovering av det civila medvetandet. Ett begrepp som myntades med starka inslag av svart humor var Nekropoliten, en blandning av nekropol, minnesplats för döda, och det officiella namnet på tunnelbanan Metropoliten (Kašin 2010). Det ger starka associationer till den officiella, högtidliga stämningen i tunnelbanan och återigen till all marmor. Motsatsförhållandet mellan kristendom och islam tas sällan upp. Det förefaller ha varit mera framträdande i den amerikanska diskursen om 11 september. Putin och Medvedev nämner inte Gud alls i sina uttalanden. Detta till skillnad från president Bush. Gud spelade en viktig roll i hans tal på kvällen samma dag som dåden hade inträffat. Övriga yttranden om terrordådet innehåller däremot starka religiösa element. Det ryska folket är ett offerlamm, som Aleksandr Prochanov hävdat: «И русский народ, скорее, похож на агнца, которого каждый раз закалывают во имя высших мировоззренческих задач и целей. Поэтому власть, нынешняя власть она абсолютно бездуховна, она не понимает миссии России, она не живет рядом с народом.» (Prochanov 2010) Och det ryska folket liknar mest ett lamm, som man offrar varje gång i namn av högre ideologiska syften och mål. Därför är makten den nuvarande makten helt utan andlighet, den förstår inte Rysslands mission. Den lever inte tillsammans med folket. 40

133 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Abstract Михайлов, Н. (Mikhaylov, N.) Творительный падеж в русском языке XVIII века. (With a Summary in English: The Instrumental Case in Eighteenth-Century Russian.) Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia pp. Uppsala. ISBN The aim of this dissertation is to describe the sphere of use of the Russian Instrumental case in written sources from the eighteenth century. The research is based on approximately 11,300 instances of the use of the instrumental and almost 2,400 constructions with other cases, excerpted from documents of various genres and styles. The corpus includes texts written by forty eighteenth-century authors, and contains works of poetry and drama, literary prose, letters, memoirs and learned tracts. Previous studies of the Instrumental case have in the main dealt with the development of the system of its meanings in the Old Russian period, or else have described its condition in modern times. The present work attempts to systematise its most typical uses and to trace the changes in the function of the Instrumental that took place during the period when a national literary language was coming into being in Russia. The research is primarily focused on the competition between the Instrumental case and other means of expression of particular meanings. In particular it describes (with statistical data) the variation in case forms within the predicate, with the function of an object, and also of the agent in passive constructions. A detailed description is given of those meanings of the Instrumental which are known from the earliest period and still in active use in the eighteenth century, but nowadays perceived as archaic. The most important of these are the Instrumental of cause, and also various uses of the Instrumental without a preposition to indicate time or place. Keywords: historical linguistics, case semantics, history of the Russian language, Instrumental case, eighteenth-century Russian, case variation, historical syntax, literary language Nikita Mikhaylov [email protected] Department of Modern Languages, Box 636, Uppsala University, SE Uppsala, Sweden 132
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3098-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+68) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

58 Denis Crnković Christian Apatheia in Dostoevsky s Dream of Kadloubovsky, E. & Palmer, G.E.H. (eds.) Early Fathers from the Philokalia London: Faber and Faber. Miller, Robin Feuer Dostoevsky s The Dream of a Ridiculous Man: Unsealing the Generic Envelope. Elizabeth Cheresh Allen and Gary Saul Morson (eds.) Freedom and Responsibility in Russian Literature: Essays in Honor of Robert Louis Jackson. Evanston: Northwestern University Press, Phillips, Roger Dostoevsky s Dream of a Ridiculous Man: A Study in Ambiguity. Criticism: A Journal for Literature and the Arts (Detroit) 17, Pike, Christopher ”Dostoevsky’s ’Dream of a Ridiculous Man’: Seeing is Believing,” J. Andrew and C. Pike (eds.) The Structural Analysis of Russian Narrative Fiction. Keele: Keele University Press, Sabo, Gerald J The Dream of a Ridiculous Man : Christian Hope for Human Society. Dostoevsky Studies, New Series XIII, Špidlík, Tomáš, S.J The Spirituality of the Christian East. Kalamazoo: Cistercian Publications. Wasiolek, Edward Dostoevsky The Major Fiction. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. 57
125 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 LINDGREN, PONTUS (Transl.) Jovica Đurđić, Anteckningar om en flicka, Dijaspora (Transl.) Ranko Pavlović, För själen och ögat, Dijaspora LYSÉN, IRINA (Ed. with Daniela Assenova) Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, 115 pp. MAIER, INGRID (With Stepan Šamin) Куранты в государевых «походах»: Коломенское, Преображенское, Воробьево, Воздвиженское, Измайлово, Алексеевское. Коломенское: Материалы и исследования, Вып. 12, Москва 2011, (With Stepan Šamin) Обзоры иностранной прессы в Коллегии иностранных дел в последние годы правления Петра I. Российская история 5, 2011, MUSKALA, JOHAN Bibliography for Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, PACKALÉN PARKMAN, MAŁGORZATA ANNA (Review) Katarzyna Suchcicka. Dzikie kryształy. Myśli Tankar. Vilda Kristaller. Tyczyn Det finns saker som man skriver skriker!. Svensk-Polsk Bulletin 1, 2011, 10. (Review) Peter Johnsson. Stalins mord i Katyn och dess historiska efterspel Stockholm Peter Johnsson om Stalins mord i Katyń. Svensk-Polsk Bulletin 1, 2011, 19. Femmes fatales polskiej wsi: seksualizm a konwencje społeczno-literackie w powieściach Orzeszkowej, Reymonta i Dąbrowskiej. 1: Kwartalnik Polonicum 10, 2010, 24 28; 2: Kwartalnik Polonicum 11, 2011, W służbie słowa Z Czesławem Miłoszem rozmawiała Małgorzata Anna Packalén Parkman, Kraków, grudzień Postscriptum polonistyczne 1, 2011, SVENSK STANDARD SS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-04-04 Publicerad/Published: 2013-04-16 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.200; 93.080.30 Vägutrustning SVENSK STANDARD SS-EN 1993-4-3:2007/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-07-03 Publicerad/Published: 2009-09-23 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 23.040.01; 91.010.30; 91.070.03; 91.070.80;134 My Sve
nsson News from Uppsala Grants and Awards Translator and poet Annika Bäckström has been awarded the Pushkin Medal for her important contributions for Russian culture in Sweden. The formal ceremony took place on October 31 at the Russian Embassy in Stockholm. Professor Ingrid Maier has been awarded a grant of 5.5 million SEK from Riksbankens Jubileumsfond (The Bank of Sweden Tercentenary Foundation) for the research project Cross-Cultural Exchange in Early Modern Europe: Translations of West-European Newspapers into Russian (c ). Dr. Christine Watson s doctoral dissertation, Tradition and Translation: Maciej Stryjkowski’s Polish Chronicle in Seventeenth-Century Russian Manuscripts, has been awarded Westinska priset by Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 133

42 Per-Arne Bodin Terrorismens diskurser. Om bombdåden i Moskvas Framför allt används kristna motiv för att forma en sakral minnesdiskurs, för att förena terrordådet med den kristna berättelsen. Flera kommentatorer i pressen påpekade att terrordåden ägde rum på måndagen i Stilla veckan, och därmed kan ingen hindra att lidandet övergår i uppståndelsen, hävdar de: «А тем, кто приурочивал московские взрывы к началу Страстной недели, следовало бы помнить, чем она заканчивается. В конце ее – Воскресение, которого не отменит никто.» (Bykov 2010) Och den som planerade explosionerna i Moskva till början på Stilla veckan bör påminna sig om hur den slutar. Vid dess slut stundar Uppståndelsen, som ingen kan upphäva. Något senare, på tisdagen veckan efter påsk, infaller Radonica, en traditionell minnesdag för döda i den ortodoxa traditionen. Patriark Kirill höll minnesgudstjänst för offren i tunnelbanan och en ljushållare av den typ som annars finns i varje kyrka för att tända ljus till de dödas minne var uppställd på perrongen. Patriarken hann under sin korta predikan nämna påsken, de ryska storfurstarna och metropoliterna som är begravda i Kreml och på så sätt jämföra dem med offren i terrordådet. Ceremonin avslutades med att en kör sjöng I evig åminnelse, Večnaja pamjat samtidigt som man i bakgrunden hörde gnisslet från ett bromsande tunnelbanetåg. TV-inslaget som gestaltar denna händelse inleds med att patriarken tar rulltrappan ner till perrongen, ett mycket speciellt inträdande i denna värld med dess offer och avslutas med att han i en sekvens åker uppför rulltrappan. Han gör samma nedfärd till dödsriket och uppfärd ur detta som Kristus gör under Stilla veckan och påsken enligt ortodox hymnografi och ikonografi. Här var ett försök att i rituell form förena uppe och nere, storfurstar och vanliga ryssar, ledare och de enkla människorna. Terrordådet fogas här in i det ryska påskfirandets matris, liksom många andra händelser i den ryska historien gjorts på liknande sätt. Bild 5. Patriarken Kirill håller minnesgudstjänst i tunnelbanan 41
EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening SampleLunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT
Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.132 My Svensson News from Uppsala others) is combined with dialogical perspectives (Bakhtin, Kleberg) which put the translated literature in relation to Swedish stereotypes of Russia and the Swedish selfimage, but also to a more dynamic interest in the translated literature as a complement to source culture literature. Four major translation norms are suggested to have influenced the Swedish reception of Russian literature: cognitive norms (that stress the informative and representative aspects of the source literature), universalistic norms (that stress its universal values), target culture oriented norms (that are governed by internal factors in the target culture), and transnational literary norms. The analysis is carried out on three levels: selection, reception and text. The most extensive part of the thesis is a general history of Russian literature translated into Swedish with a discussion of social, economic, philosophical and political processes that have influenced the changing selections that have been made. In the next part, the subject is the Swedish reception of the works of Nikolay Gogol from the mid-19th century until today. Here, Gogol s Swedish paratext is analyzed and related to the question of realism in his works and to images of Russianness and Russian literature in Sweden. In a concluding part, the five Swedish translations of Gogol s Dead Souls are examined. Especially before 1917, but also later, a cognitive approach to the source literature and negative, politicized ideas of Russia have influenced the selections of Russian literature, the reception of Gogol and the translations of his works. During the 20th century there is a gradual shift from the cognitive norms to a more universalistic interest in the source literature in Sweden, especially thanks to the dominant position of the Russian classics. Keywords: Translation studies, Russian literature, Sweden, Finland, Gogol, Images of Russianess Nils Håkanson [email protected] Department of Modern Languages, Box 636, Uppsala University, SE Uppsala, Sweden In December the dissertation entitled Творительный падеж в русском языке XVIII века (The Instrumental Case in Eighteenth-Century Russian) has been publicly defended by Nikita Mikhaylov. Details about the event, including an abstract, are given bellow. The dissertation was publicly examined on December 15 th, 2012, in Ihre Hall, Centre for the Humanities, Uppsala University. The defense was conducted in English. 131

SVENSK STANDARD Fastställd/Approved: 2008-06-23 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.30; 92.100.20 Byggdokument Angivning av status Construction
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+20) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ30 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp Terrorismens diskurser. Om bombdåden i Moskvas tunnelbana i mars 2010 Per-Arne Bodin Slaviska institutionen, Stockholms Universitet [email protected] Abstract: The discourses of terrorism. About the terror acts in the Moscow metro in 2010 The article aims at a discourse analysis of the mediation of the terrorist actions in the Moscow metro in March Using a whole range of materials from newspapers and the web, discourses pertaining to the following words and notions are discovered: war, guilt, victim, conspiracy, moral and memory. The guilt and victimization discourses are by far the most important ones. There is also discovered a similarity an almost identical language use between the war discourse of the Russian leaders and the Chechen rebels. Under rusningstid morgonen den 29 mars 2010 exploderade två bomber i Moskvas tunnelbana på stationerna Lubjanka respektive Park Kul tury. 40 människor dog. Det hade då gått sex år efter det första bombattentatet på samma ställe. Platsen för bombdåden var utomordentligt omsorgsfullt vald av terroristerna: tunnelbanan är maximalt sårbar
och platsen har samma reella och symboliska betydelse som någonsin World Trade Center hade i USA. Moskvas tunnelbana firade dessutom 2010 sitt 75- årsjubileum. Dessa två stationer tillhörde dem som uppnått denna ansenliga ålder. Den tjetjenska separatisten Doku Umarov tog på sig skulden för dådet, som utfördes av två kvinnliga självmordsbombare av dagestanskt ursprung. Syftet med denna artikel är att analysera diskurser och språk i de publika reaktionerna på denna för Moskvaborna och hela Ryssland chockartade händelse: Vilka olika typer av diskurser användes och vilka får en mer hegemonisk betydelse, det vill säga är mer ofta förekommande och som kan uppfattas som viktigare än övriga? Vilka ord och uttryck genereras för att gestalta händelsen? I mitt blickfång kommer här att vara tidningskommentarer från framför allt det första dygnet, de politiska ledarnas uttalanden samt olika författares och andra offentliga personers reaktioner. 29

This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-01-30 1 1 (13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian1. KB-publikationer Bibliografier, årberätteler, rapporter och annat För betällning kontakta: E-pot: butiken[nabela]kb.e Telefon: 08-463 40 00 Alla prier är inkluive mom (o/p: out of print) Titel ISBN

6 th Grade English October 6-10, 2014 Understand the content and structure of a short story. Imagine an important event or challenge in the future. Plan, draft, revise and edit a short story. Writing Focus
45 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Nakanune.ru «Медведев пообещал уничтожить организаторов терактов в Москве до тла». Nakanune.ru Newsland.ru «20 миллиардов рублей на безопасность метро исчезли без следа?». Newsland: Информационно-дискуссионный портал. id/486021/cat/86/, Ó Tuathail, Gearóid Placing Blame: Making Sense of Beslan. Political Geography 28 (1), Prochanov 2010: Проханов, Александр. «Особое мнение». Радиостанция Эхо Москвы Putin.ru «Путин поручил спецслужбам выковырять террористов со дна канализации». Putin.Ru. putin-poruchil-specslujbam-vikoviryat-terroristov-so-dna-kanalizacii.pdf, Radio Svoboda «Писатель Людмила Улицкая о жизни после терактов». Radio Svoboda, RBC.ru «Н. Патрушев: Следы теракта в московском метро ведет ФСБ в Грузию», РБК Rečkalov 2010: Речкалов, Вадим. «Выбирайте пути объезда. Теракт в московском метро застал российскую власть врасплох». Московский Комсомолец. politics/article/2010/03/29/ vyibirayte-puti-obezda.html, Rosbalt 2010a. «Доку Умаров взял ответственность за взрывы в метро и обещает новые теракты». Rosbalt: Moskva Rosbalt 2010b. «Дугин: Взрывы в московском метро это начало новой битвы за Кавказ». Rosbalt: Kavkaz Rubinštejn 2010: Рубинштейн, Лев. «Поражающий фактор». Grani.ru Russkaja Pravoslavnaja Cerkov «Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с терактами в московском метро». Русская Православная Церковь: Официальный сайт Московского Патриархата, db/text/ html, Sorokin 2010: Владимир Сорокин. «Все мы не вечны», Izvestija 30 mars Spencer, Alexander The Social Construction of Terrorism: Media, Metaphors and Policy Implications. Journal of International Relations and Development. Tigrickaja 2010: Тигрицкая, Жанна. «Опять теракты потрясли столицу». Crearn Trud.ru «Кого вы вините во взрывах в московском метро?», Trud.ru. moskovskom_metro.html,Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: 0348-744X No. 53, 2012, pp. 7 28 Slaviska språk i en hyllningsbok till Gustav III Per Ambrosiani Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

SVENSK STANDARD SS-EN 1330-8 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-06-05 1 1 (1+36) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

60 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp Droga spotkanie doświadczenie. Stanisława Wyspiańskiego opisy katedr gotyckich Bartosz Swoboda Department of Polish Philology, Opole University Abstract: Road encounter experience. Stanisław Wyspiański s descriptions of Gothic cathedrals The article focuses on the first European travel of Stanisław Wyspiański, which took place in His correspondence with Lucjan Rydel constitutes the record of experiences of the young artist. In letters addressed to Rydel descriptions of Gothic cathedrals were put on the foreground. Wyspiański admires these cathedrals in numerous French cities visited during roams. The aim of the article is to analyze those descriptions, which are read through the prism of category of aesthetic experience, focusing on such categories as road and encounter. Doświadczenie znaczy: eundo assequi uzyskać coś w toku, w drodze, uzyskać przez chodzenie jakąś drogą. Martin Heidegger, W drodze do języka Jak sama nazwa wskazuje, doświadczenie przekracza: podróż, przebieg, przełożenie, przeniesienie. Jacques Derrida, Psyché. Odkrywanie innego W pierwszych dniach marca 1890 roku, dzięki pieniądzom zarobionym podczas renowacji prezbiterium kościoła Mariackiego oraz materialnej i organizacyjnej pomocy Tadeusza Stryjeńskiego, dwudziestoletni Stanisław Wyspiański pisarz będący jedną z najważniejszych postaci na literackiej scenie polskiego wczesnego modernizmu 1 wybiera się w swoją pierwszą podróż po Europie. Cała wyprawa objęta była tajemnicą, nie wiedzieli o niej nawet opiekunowie Wyspiańskiego (w 1 Wśród bardzo obszernej bibliografii poświęconej Wyspiańskiemu, szczególnie obfitej zwłaszcza na przestrzeni kilku ostatnich lat, wspomnieć warto pracę Magdaleny Popiel (2008), która w świetle interesującego instrumentarium metodologicznego ukazuje znaczenie dorobku pisarza dla kształtowania się podstaw polskiego modernizmu. 59Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv kristin andrée institutionen för bygg- och miljöteknologi LundS UNIVERSITET Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandesSVENSK STANDARD SS-EN 1514-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-07-31 1 1 (1+27) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKAStudera utomlands hösten 2015 Info om utlandstermin 19 september 2013 Agenda 08:15 LiTH International När söker man Hur får man hjälp att söka Var hitta mer information 08:45 Fiona Milne, UWS, Scotland130 My Svensson News from Uppsala Daniela Assenova, and Curator Lyudmila Stancheva. The dean at the faculty of languages, Björn Melander, was moderator during the inauguration. Link to the ceremony: My Svensson Dissertations In May the dissertation entitled Tradition and Translation: Maciej Stryjkowski’s Polish Chronicle in Seventeenth- Century Russian Manuscripts has been publicly defended by Christine Watson. Details about the event, including an abstract, are given bellow. The dissertation was publicly examined on May 5 th, 2012, in Ihre Hall, Centre for the Humanities, Uppsala University. The defense was conducted in English. Abstract Watson, C Tradition and Translation: Maciej Stryjkowski’s Polish Chronicle in Seventeenth-Century Russian Manuscripts. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia pp. Uppsala. ISBN The object of this study is a translation from Polish to Russian of the Polish historian Maciej Stryjkowski s Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi, made at the Diplomatic Chancellery in Moscow in The original of the chronicle, which relates the origin and early history of the Slavs, was published in This Russian translation, as well as the other East Slavic translations that are also discussed here, is preserved only in manuscripts, and only small excerpts have previously been published. In the thesis, the twelve extant manuscripts of the translation are described and divided into three groups based on variant readings. It also includes an edition of three chapters of the translation, based on a manuscript kept in Uppsala University Library. There was no standardized written language in 17 th -century Russia. Instead, there were several co-existing norms, and the choice depended on the text genre. This study shows that the language of the edited chapters contains both originally Church Slavonic and East Slavic linguistic features, distributed in a way that is typical of the so-called hybrid register. Furthermore, some features vary greatly between 129

118 Martina Björklund Carin Davidssons bibliografi: 60 år av slavistik 1972 (Red. tills. m. Karin Pontoppidan-Sjövall) Slovo, 1972, No. 1-2, Uppsala Universitet Grammatisk kommentar sammanställd av Carin Davidsson till Lärobok i ryska av Olga Rassudova, Ljudmila Stepanova, Carin Davidsson. Uppsala, 1973, 361 bl. Strukturerad skrivkurs i ryska för årskurs 2-3. Uppsala, 1973, 4:o, s. (Stenc.) 1974 Hasanaginica u švedskoj verziji. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 1974, Vol. 4:1, s Rysk dikt. Textantologi med kommentar. Uppsala, 1974, s. (Stenc.) (Red. tills. m. Karin Pontoppidan-Sjövall) Slovo, 1974, No. 3-5, Uppsala Universitet Den slaviska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Slavica Lundensia, Vol. 3, Lund, 1975, s Rysk prosa. Textantologi med kommentar. Uppsala, 1975, s. (Stenc.) Sobranie slavjanskich rukopisej v Biblioteke Universitate v Uppsale. Slavica Lundensia, Vol. 3(p), Lund, 1975, s (Red. tills. m. Karin Pontoppidan-Sjövall) Slovo, 1975, No. 6-7, Uppsala Universitet Aktiv Ryska. Grammatiska kommentarer. Moskva: Ryska språket, 1976, 261, (2) s. Aktiv Ryska. Ordbok. Moskva: Ryska språket, 1976, 95, (1), s. (Övers.) Olga Rassudova & Ljudmila Stepanova, Aktiv Ryska. Lärobok. Moskva: Ryska språket, 1976, 392 s. (Övers.) Olga Rassudova & Ljudmila Stepanova, Aktiv Ryska. Övningsbok. Moskva: Ryska språket, 1976, 100 s. (Redigerat och författat [bokstäverna R och S]) Russko-švedskij slovar. Okolo slov. Moskva: Russkij jazyk, 1976, 959 s. Flera uppl. 117
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+17) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

44 Per-Arne Bodin Terrorismens diskurser. Om bombdåden i Moskvas i den ryska politiska verkligheten som den ter sig idag som karakteriseras av ett demokratiskt underskott och ett underskott när det gäller kritiken av landets högsta ledning. Litteratur Baudrillard, Jean L esprit du terrorisme. Le Monde Berseneva 2010: Берсенова, Анастасия. «Смертниц опоясали в Хамовниках». Gazeta.ru Bhatia, Aditi The Discourses of Terrorism. Journal of Pragmatics 41, Buntarskaja 2010: Бунтарская, Мария. «Памяти жертв теракта в московском». LiveInternet: Metro Lubjanka, F3%E1%FF%ED%EA%E0, Bykov 2010: Быков, Дмитрий. «Страстная неделя». Izvestia.ru. article /, Cassiday, Julie A The Enemy on Trial: Early Soviet Courts on Stage and Screen. DeKalb: Northern Illinois University Press. Dino Ms «Теракт». MorePesen.ru: Тексты и слова песен dino-mc-47-terakt.html. Foucault, Michel The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language. London: Routledge. Grani.ru «Умаров: Это мы взорвали метро». Grani.Ru. Chechnya/m html, Izvestia.ru «Враг под Москвой». Известия /, Izvestija «Рамзан Кадыров: Травить и уничтожить террористов как крыс». Известия Kašin 2010: Кашин, Олег. «Некрополитен». Коммерсантъ Власть. doc.aspx?docsid= , Keniston, Ann & Quinn, Jeanne F. (eds.) Literature after 9/11. New York: Routledge. Kremlin.ru «Дмитрий Медведев почтил память жертв взрывов в московском метро». Президент России: официальный сайт. /print, Medvedev-da.ru «Медведев: необходимо жестко контролировать ситуацию, не допуская нарушения прав граждан». Medvedev-da.ru Mills, Sara Discourse. Second Edition. London: Routledge. Moskovskij Komsomolec «Террористы передали привет Лубянке». Московский Комсомолец116 Martina Björklund Carin Davidssons bibliografi: 60 år av slavistik (Övers.) Fjodor Dostojevskij, Bonden Marej. Dikt och tanke. 2. Sthlm: LiberLäromedel, 1959, s Orig:s tit: Mužik Marej. Flera uppl Ein unbeachtetes karolinisches Reisetagbuch aus Sibirien. Studia Slavica Gunnaro Gunnarsson sexagenario dedicata. Red. Józef Trypućko. Göteborg: Almqvist & Wiksell, 1960, s (= Studia Slavica Upsaliensia 1) (Övers.) Mirjana Buljan, Lördag. Vi, 1961, Nr 4, s. 26, 36. Orig:s tit: Sobota. (Övers.) Slavko Kolar, Scen i mörker. Svenska dagbladet, Orig:s tit: Predstava u mraku (Övers.) Ranko Marinković, Från en död själ. Novell. Bonniers litterära magasin, 1962, Vol. 31, s Orig:s tit: Mrtve duše (Övers.) Modest Musorgskij, Barnkammaren. Sångcykel. Framförd i Sveriges Radio 1963, 8 s. Orig:s tit: Detskaja [Serbo-kroatisk grammatik.] I: Jans Serbokroatisk-svensk, svensk-serbokroatisk fickordbok, Sthlm: Wahlström & Widstrand, 1964, s Flera uppl. (Övers.) Ranko Marinković, Händer. Noveller. Sthlm: Bonnier, 1964, 243 s. (Panacheserien). Orig:s tit: Ruke, innehåller: Från en död själ [Mrtve duše], Kjolen [Suknja], Ängeln [Anđeo], Benstjärnorna [Koštane zvijezde], Krutet [Prah], Benito Floda von Reltih [Benito Floda von Reltih], Händerna [Ruke], Famntaget [Zagrljaj] Slova i fonemi u Miroslavljevu Jevanđelju. Beogradski univerzitet, Anali filološkog fakulteta, 1965, Vol. 5, s (Övers.) Ludvik Aškenasy, Det gick på er räkning. Radiospel. (Framfört i Sveriges Radio 1966.) 25 s. Orig:s tit: Bylo to na váš účet. 115

131 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 manuscripts and between scribes within the manuscripts, which shows that the hybrid register allowed a certain degree of variation. The translation was probably the joint work of several translators. Some minor changes were made in the text during the translation work, syntactic structures not found in the Polish original were occasionally used to emphasize the bookish character of the text, and measurements, names etc. were adapted to Russian norms. Nevertheless, influence from the Polish original can sometimes be noticed on the lexical and syntactic levels. All in all, this thesis is a comprehensive study of the language of the translated chronicle, which is a representative 17 th -century text. Keywords: Slavic philology, history of the Russian language, 17th century, Polish historiography, chronicles, Polish-Russian translation, Maciej Stryjkowski Christine Watson, [email protected] Department of Modern Languages, Box 636, Uppsala University, SE Uppsala, Sweden In December the dissertation entitled Fönstret mot öster. Rysk skönlitteratur i svensk översättning med en fallstudie av Nikolaj Gogols svenska mottagande (The Window to the East. Russian Literature in Swedish Translation , with a Case Study of the Swedish Reception of Nikolay Gogol) has been publicly defended by Nils Håkanson. Details about the event, including an abstract, are given bellow. The dissertation was publicly examined on December 1st, 2012, in Ihre Hall, Centre for the Humanities, Uppsala University. The defense was conducted in Swedish. Abstract Håkanson, N The Window to the East. Russian Literature in Swedish Translation , with a Case Study of the Swedish Reception of Nikolay Gogol. Ruin. 347 pp. Stockholm. ISBN This thesis examines the translation of Russian literature into Swedish , focusing on the relationship between translations and target culture images of the source culture. The main attention is on the situation in Sweden proper, but the analysis also includes Swedish translations and comments about Russian literature in Finland. Swedish and Western images of Russia are discussed in relation to perspectives from translation studies (Even-Zohar, Lévy, Lindqvist, Toury and others) regarding translation norms. Postcolonial theory (Delanty, Malia, Pickering and 130
115 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 med fakta om byggmästare, arkitekt och förening, prydd med en drake formgiven av Sara Johansson som också bott i huset. Tillsammans med Karin Pontoppidan-Sjövall var Carin Davidsson redaktör för de sju första volymerna av Slovo. Cirkeln sluts på sätt och vis genom publiceringen av Carins fullständiga bibliografi i denna tidskrift. Hedrad över uppdraget tog jag mig an sammanställningen av bibliografin. Arbetetet underlättades betydligt av att jag kunde utgå från den bibliografi som maken docent Åke Davidsson sammanställde för festskriften till Carin Davidssons 70-årsdag (Carina Amicorum, Åbo Akademis förlag 1990). Jag har också haft en del hjälp av Carins publikationsförteckning i ansökningshandlingarna för professuren i ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi och av de skrifter som nämns i inbjudan till professorsinstallationen. Originaltitlarna på de flesta litterära verk som Carin översatt till svenska och uppgifter om diktöversättningar som publicerats separat i tidskrifter och samlingsverk har jag funnit i Hans Åkerströms slaviska bibliografier som finns att tillgå på internet ( I övrigt har jag gjort mitt bästa för att få allt med Der alttschechische Wittenberger Psalter und sein Verhältnis zu den mittelalterlichen deutschen Psalterübersetzungen. Uppsala, 1952, 111 s. (= Publications de l Institut slave d Upsal 5). (Akad. avh.) 1954 Two Mss. of Kniga Bol šogo Čerteža in Sweden. Scando-Slavica, 1954, Vol. 1, s Nikolaus Bergius slaviska bok- och handskriftssamling i Uppsala universitets bibliotek. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1956, Årg. 43, s Slavica Arosiensia. Einige Bemerkungen. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1958, Årg. 45, s M. anl. av en katalog över slavica i Stifts- och
landsbiblioteket i Västerås Johannes Tritemius Polygraphia als tschechisches Lehrbuch. Cod. Slav. 60 der Universitätsbibliothek in Uppsala. Scando-Slavica, 1959, Vol. 5, s129 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Curious about the Balkans The Balkans were in focus during a series of public lectures held on Sunday 7 October at Uppsala University s Museum Gustavianum. The lectures were given by researchers and PhD students affiliated with Uppsala University s Department of Modern Languages. The afternoon was opened by Ing-Marie Munktell, director of Museum Gustavianum, and Christina von Arbin, chairperson of the Cultural Heritage without Borders Foundation. Von Arbin opened the lecture series by giving a short presentation of the activities of her organisation. The lectures covered several topics from different parts of Southeastern Europe: Daniela Assenova, PhD in Philosophy and currently a doctoral student in Slavonic languages, spoke about the Nobel committee s treatment of Bulgarian candidates for the Nobel Prize in literature during the first half of the 20th century; Pontus Lindgren, a doctoral student in Slavonic Languages, lectured on the Slavonic standard languages in the Balkans; Neven Milivojević, consultant, politician and teacher at the Department of Modern Languages, spoke on the theme Variety and unity ; Juhani Nuorluoto, Professor of Slavonic Languages, lectured on the alphabets used by the Slavs in the Balkans, and Thomas Rosén, Senior Lecturer of Serbian, Croatian, Bosnian and Albanian, spoke about the roots and development of the Albanian language. After each lecture, the audience was invited to ask questions and to discuss the lectures. Thomas Rosén [email protected] Alphapretation Bulgaria Bulgarian Studies celebrated its 120 th anniversary at Uppsala University this year with the exhibition Alphapretation Bulgaria and a formal ceremony held on December 5 th at Campus Engelska parken. The ceremony was broadcast live on the internet (online) in order to include students taking distance courses in Bulgarian. The Vice-Chancellor at Uppsala University, Eva Åkesson, formally opened the exhibition and initiated a series of inaugural speeches by the Bulgarian Ambassador to Sweden, Svetlan Stoev, Professor Juhani Nourluoto, Dr. 128

BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion Nyttan av att slå upp e-resursers licensinfo (och bestånd) David Hansson… med hjälp av Matilda Svensson (KIB) och Theodor Tolstoy (Stockholms universitet) Vad gör jag? Arbetar på KIB sedan 2009 Jobbar 37 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Något kom i sista ögonblicket. Någon kunde inte ställa sig upp. Någon väntade på domen, vad skall Gud ge för svar? Offerdiskursen Offren är de enkla moskvaborna. En av de mest spridda bilderna visar trängseln vid evakueringen av stationen Park kul tury. Fotografiet avbildar en enorm mängd människor som tycks försöka ta sig ut samtidigt som de är instängda och till synes utan någon som helst panik. Bilden får starka symboliska övertoner av ett hotande och lidande ryskt folk som försöker bana sig väg framåt i en klaustrofobisk omgivning. Det är en stark bild som kan inordnas i den ryska kulturens fråga om Rysslands framtid, alltså Puškins eller Gogol s fråga varthän riktad till den ryska historien och till de ryska läsarna av deras verk. Bild 2. Tunnelbanan under evakueringen. Förstasidan av Moskovskij komsomolec 30 mars Offren syns också liggande på golvet på perrongen. Ett annat återkommande motiv som är de döda och skadade liksom blodspåren på de annars alltid extremt välstädade golven nere i tunnelbanan. Hela detta magnifika sovjetiska bygge som lovade säkerhet 36

Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job18 Per Ambrosiani Slaviska språk i en hyllningsbok till Gustav III Bohorič 1584 Cyrilica (Rutenica, Moshovitica) Rocca 1591 Illyrice vel Sclavonice Oratio 1700 Slavonica, Charactere Cyrulico, s. Russica Oratio 1715 Sclavonice, stylo Cyrulico Bukvar 1753, s. 19 Specimen 1784 Bulg. Specimen 1784 Russ. Specimen 1784 Ruth. Specimen 1784 Serv. Oratio 1805 Sclavonico, Stylo Cyrulico Oratio 1806 Sclavonico Stylo Cyrulico *ě (věrno) ѣ ѣ ѣ ѣ *ě (nebesěch) и ѣ е е ѣ е ѣ *ę (svęt-) е ѣ ѧ ѧ *ę (sę, tę) е е ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ ѧ *ę (imę) е е ѧ ѧ ѧ і ѧ *ę (ględ-) е *ь (dьnьsь) е е е е е е е *ь (pěsьnь) Tabell 6. Språkliga drag i de kyrilliska texterna i Specimen 1784 samt i de kyrilliska kyrkoslaviska versionerna av Fader Vår 1584, 1591, 1700, 1715, 1753, 1806, Sveriges Historia Fran Aldsta Tid Till Vara Dagar: Delen. Sveriges Hadnatid, Samt Medeltid, Forra Skedet, Fran Ar 1060 Till Ar 1350. Af Oskar Montelius. 1877 (swedish Edition) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Heat exchangers -Terminology Värmeväxlare – Terminologi The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This76 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp Alfred Jensen Angel Nakoff ( ) Inledande anmärkningar Denna uppsats är inte avsedd som kritisk granskning av Alfred Jensens livsverk utan snarare som en inventering av materialet och som en förberedelse till en grundligare studie. Omöjligheten av att på en kort termin granska Jensens c:a 60 skrifter och översättningar och hans minst lika många tidskriftsartiklar, frånsett den dagsjournalistiska verksamheten, framstår klart. En viss oproportionerlighet i föreliggande uppsats, alltför flyktig behandling av Jensens senare år och kanske alltför stor grundlighet i behandlingen av hans tidigare produktion, har inte kunnat undvikas. En värdering av Jensens egen poetiska alstring har ansetts ligga utom ramen för denna uppsats. Muntliga och skriftliga upplysningar har lämnats av fru Anna Thorén, f. Jensen, banktjänsteman Ivo Jensen, professorskan Hedvig Lidforss Strömgren, civ.ing Alexander Jensen, fil. dr Arne Holmberg, författaren Per Hallström, fil. dr Anders Österling, professor Marcus Ehrenpreis, med flera. Litteratur om Alfred Jensen Publicistklubbens matrikel, 1901 Inbjudningsskrift till fil. doktorspromotion i Uppsala, vt 1907 Artikel i Svenska män och kvinnor (i korrektur) Artikel i Hvar 8 dag, Artikel i GHT, och Artikel i Obzor (i tyskt manuskript) Minnesartikel av prof. A. Kraus i Česka Akademia Almanach, 1922 Vem är det?, 1920 och statskalendern samma år. Alfred Anton Jensen, en av Sveriges lärdaste kännare av de slaviska folken och kulturerna, föddes i Hälsingtuna socken i Gävleborgs län den 30 september Hans fader var en inom sitt område ovanligt kunnig tekniker; han var civilingenjör och specialist inom sågverksbranschen. Hemmet var tämligen välbärgat, men något 75

72 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp En okänd uppsats om en välkänd slavist Angel Nakoffs uppsats om Alfred Jensen Daniela Assenova Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet Abstract: An Unknown Study about a Well-known Swedish Slavist Angel Nakoff s Study about Alfred Jensen Alfred Jensen ( ) is a well-known name among Swedish scholars in the field of Slavic languages and literatures. His merits as the first introducer of various Slavic literatures Bulgarian, Czech, Polish, Montenegrin, Russian, Slovene, Serbian, Croatian, Bosnian, Ukrainian and their cultures in Sweden are undisputable. He was also the first expert for all Slavic literatures, appointed by the Swedish Academy for writing appraisals for the Nobel Prize in literature. This article is an introduction to Alfred Jensen (a previously unpublished study) written by Angel Nakoff ( ). The introduction presents some facts about Nakoff s life and the study, which aims to give a holistic picture of Jensen s literary work and translations. The study contains valuable information from people who knew Jensen or are related to him, and a selected two-page bibliography summarizing Jensen s work in chronological order. Alfred Jensen är ett välkänt namn bland svenska slavister. Hans förtjänster som första förmedlare och introduktör av olika slaviska litteraturer och kulturer i Sverige är obestridda. Dock är forskningen om honom fortfarande ganska begränsad, med avseende på de enskilda slaviska språken och litteraturerna. Denna bild framgår även den hittills enda större vetenskapliga publikationen Gusli 7 (1998), som var resultatet av ett symposium tillägnat honom 1. Bidragen till symposiet behandlar hans verksamhet utifrån olika slaviska litteraturer, såsom den ukrainska, bulgariska, ryska, kroatiska, slovenska, tjeckiska, montenegrinska och polska 2. Ett exempel på en helhetsbild av Jensens verk upptäcktes nyligen i en papperskasse med gamla universitetsdokument från 1960-talet. Det handlar om en okänd uppsats av Angel Nakoff som skrevs när ämnet slaviska språk började förändras från ett homogent ämne utan specialisering varken i ett enskilt språk, eller 1 Gusli 7 (1998), Föredrag från symposiet Alfred Jensen-dagen, Göteborg De olika litteraturerna är ordnade enligt publiceringen i Gusli. 71
117 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, Letters and phonemes in the Serbian Miroslav Gospels. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok, 12, 1968, s Rodoslovnaja kniga. Två manuskript i svenska bibliotek. Corona amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1968, s (= Acta Bibliothecae Universitatis Upsaliensis Vol. 15.) (Övers.) Elisaveta Bagriana, Penelope från tjugonde århundradet. Vi, 1968, Nr 39, s. 49. Orig:s tit: Penelopa na XX vek (Övers.) Elisaveta Bagriana, Livet jag ville göra till dikt. Dikter i tolkning av Gun Bergman och Carin Davidsson. Sthlm: Bonnier, 1970, 91 s. (Röster. Lyriker i svensk tolkning.) Följande 17 dikter är översatta av Carin Davidsson (sammanlagt 40 s.): Snö [Snjag], April [April], Stormvindar [Stichii], Ättlingen [Potomka], Den trånga porten [Tjasnata vrata], Min sång [Mojata pesen], Drömmar i en vindskupa [Mansardni mečti] (anges i boken felaktigt som översatt av Gun Bergman), Livet jag ville göra till dikt I-VII [Života, kojto iskach da băde poema], Hjulet [Kolelo], Händerna [Răcete], Tillfället [Slučajat na Izidor Cankar], Årstider I-VI [Sezoni], Penelope i tjugonde århundradet I IV [Penelopa na XX vek], Hjärtats seismograf I-IV [Seizmograf na sărceto], Ingen kan ersätta dig [Ne te izmesti nikoj], Insikt [Poznanie], Murar [Kreposti] O dvuch švedskich spiskach rodoslovnoj knigi. Drevnerusskaja literatura i russkaja kul tura XVIII-XX vv. Leningrad: Nauka, 1971, s (Tills. m. Roger Gyllin) Ryskan diskriminerat världsspråk. Dagens Nyheter, (Övers.) Elisaveta Bagriana, Ur: Livet jag ville göra till dikt. Mor i dikt och bild. Malmö: Bernce, 1971, s. 32, 35. Orig:s tit: Života, kojto iskach da băde poema. (Övers.) Elisaveta Bagriana, Ur: Stormvindar. Vin i dikt och sång. Malmö: Bernce, 1971, s. 7. Orig:s tit: Stichii. (Övers.) Miroslav Krleža, Vindar över en landsortsstad. Begravning i Teresienburg och andra noveller. Urval Gun Bergman. Sthlm: Bonnier, s Orig:s tit: Vjetrovi nad provincijalnim gradom. (Övers.) Emilijan Stanev, Vargnätter. Bonniers litterära magasin, 1971, Vol. 40:1, s Orig:s tit: Vălči nošti. 116

Isolda Purchase – EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents… 2 1 Introduction… 3 1.1 What is EDI?… 4 1.2 Se
nding and receiving documents… 4 1.3 File format… 4 1.3.1 XML (language
Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. ”Högskoleförordningen”) 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

107 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 centuries belong to the Middle-Bulgarian period (среднобългарски период) (Mirčev 1978:59; Charalampiev 2001:44). Another characteristic of Tăpkova-Zaimova s and Miltenova s book is that it presents the titles of the historical and apocalyptic texts in English rather than in Old Church Slavonic and/or Latin, as many other scholars do (cf. Thomson 1999). Thus we find Vision of Daniel (p. 141ff) rather than Visio Danielis, and only later the reader learns what the text was actually called in medieval Slavonic manuscripts: Видѣниѥ Данила пророка (p.142). Similarly the reader finds Story about Sibyl (p. 469) rather than the original сл(в)о ѡ Сивилѣ (p. 483). It is reasonable, in the opinion of this reviewer, to expect that a book dealing with Byzantine texts should take great care to reproduce words and sentences in Greek as accurately as possible. Unfortunately, Tăpkova-Zaimova and Miltenova do not always live up to these expectations. Instead, the book contains copious examples of errors ranging from faulty breathings and accents to more serious mistakes as the selection in the following table shows. Page: Reads: Should read: 24 Ἀποτελεματικιὴ Ἀποτελεσματικὴ 32 ὄρασις ὅρασις 168, note 12 θηράωομος name of a beast (?) θηριώνυμος named after a wild beast (Liddell & Scott) 171, note 42 ἑστὶ ἐστὶ 219 ὅναγρος ὄναγρος 330, note 15 ἐξ ἑξ 450, note 1 χρησμολογ;ίου χρησμολογίου 478 υενεά γενεά Table 1. Examples of typographical errors in Greek. Moving beyond the four central languages of the book, Bulgarian, English, Greek and (Old) Church Slavonic (or Old and Middle Bulgarian, as the authors would have it), errors abound. The authors disregard the German practice of writing nouns with a capital letter: Archiv für slavische philologie (p. 10, should read Philologie). Montenegrin place-names look suspiciously Bulgarian: Bijalo Polje (e.g. on p. 12 and 186, should be Bijelo Polje ). There is still confusion as to the name of Ukraine s capital city: is it Kyiv (p. 9), or Kiiv (p. 12)? Serbian names are frequently misspelt. Thus, one finds Hrebeljanovic (p. 45) on the same page as Hrebeljanović (p. 45, note 92). The rendering of Romanian fares little better, offering one faulty variant in the text ( radi i politica izantin tar le rom ne n secolele XVIII, p. 106
Arbeta med Selected Works en lathund Att redigera din egen Selected Works-sida Ta fram din sida och logga in via My Account längts ner på sidan. Klicka på Edit My Site för att redigera sidan. Gå nu vidareSVENSK STANDARD SS-EN ISO 3175-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

112 Thomas Rosén Review: Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium България, София: Университетско изд-во «Св. Климент Охридски» (= Monumenta Slavico-Byzantina et Medieaevalia Europensia, Vol. V). Tăpkova-Zaimova, V. & Miltenova, A Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Translation: Maria Paneva, Milena Lilova. So fia: East-West Publishers. Thomson, F. J The Slavonic Translation of Pseudo-Methodius of Olympu Apocalypsis. Търновска книжовна школа, 4, Културно развитие на българската държава. Краят на XII XIV век. Четвърти международен симпозиум, Велико Търново, октомври 1985 г. (ред. колл. Давидов, А., Тъпкова-Заимова, В., Дончева-Панайотова, Н., Драгова, Н. & Андреев, Й.). София: Издателство на Българската Академия на науките, The Reception of Byzantine Culture in Mediaeval Russia. Aldershot: Ashgate Variorum (= Variorum Collected Studies Series, CS590). Sources on the Internet Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc., Web Liddell, H. G. & Scott, R A Greek English Lexicon. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. With the assistance of Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press Worldcat
Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-04-01 Publicerad/Published: 2016-04-12 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100; 11.100.10 In vitro-diagnostik Utvärdering
12 Per Ambrosiani Slaviska språk i en hyllningsbok till Gustav III Bohorič 1584 Rocca 1591 Oratio 1700 Oratio 1715 Specimen 1784 Oratio 1805 Oratio 1806 Dalmatica Dalmatice Dalmatice Dalmatice Dalmatice Polonica Polonice Polonica Polonice Polonice Polonice Polonice Croatica Slavonica, Charactere Sclavonice, stylo Illyrice Charactere Illyrice Stylo (Glagolitica) Hieronymiano Hieronymiano Hieronymiano Hieronymiano Illyrice vel Slavonica, Sclavonice, stylo Sclavonico, Stylo Sclavonico Stylo Sclavonice Charactere Cyrulico, Cyrulico Cyrulico Cyrulico s. Russica Bulgarice Bulgarice Bulgarice Bulgarice Russice Cyrilica (Rutenica, Ruthenice Moshovitica) Moscovitice Moscovitice Moscovitice Servica Service Serviane Service Service Valachica* Walachice* Valachice* Walachice Walachice Carniolana Carnorum Carnice Carniolice Carniolice Croatica Croatice Croatice Croatice Boêmica Bohemico Bohemica Bohemice Bohemice Bohemice Lusatica (Vandalica) Vandalice Vandalice Vandalice Lusatica Lusatice Lusatice Lusatice Novazemblice Novazemblice Novazemblice Tabell 1. Benämningar på slaviska språk i Specimen 1784 samt i sex övriga verk. 11Per$Ambrosiani Webbnärvaro*och*sociala*medier*för* forskare*och*doktorander Umeå%universitet %Institutionen%för%språkstudier %Språkvetenskapliga%seminariet%3%november%2015 Kontaktinformation Befattning:

102 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp Review Vassilka Tăpkova-Zaimova, Anissava Miltenova: Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Translation: Maria Paneva, Milena Lilova. Sofia 2011: East-West Publishers. ISBN , 605 p. Thomas Rosén Department of Modern Languages, Uppsala University The literature on medieval Slavonic and Byzantine historical and apocalyptic writings has recently been enriched through the publication of a six-hundred-page tome entitled Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. The authors are two distinguished scholars: Vassilka Tăpkova-Zaimova and Anissava Miltenova. Both authors are well known to the scholarly community and have published widely both in their native Bulgaria and abroad. Parts of the material included in their recent book the topic of the present review have previously been published in Bulgarian under the title Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България (Tăpkova-Zaimova & Miltenova 1996). In their new book, besides offering critical editions of the principal manuscripts of no less than 16 medieval manuscript traditions followed by translations of the texts into modern Bulgarian and English, the authors address the following issues: 1) The reception of the Byzantine literary historical and apocalyptic works in medieval Bulgaria, their adaptation to the Bulgarian historical reality, to the ideological, political and cultural specifics of the Bulgarian state. 2) Specific features of Bulgarian original and compilative historical and apocalyptic works in terms of form and content; chronology and periodization of the extant works; miscellanies of prophecies in the Southern Slavonic tradition; methods of compilation and composition of the text; dominant means of expression (p. 22). 1 1 Unless stated otherwise, all further page references in this review article refer to Tăpkova-Zaimova & Miltenova (2011). 101Mis/trusting Open Access JUTTA HAIDER, @JUTTAHAIDER Open Access och jag – en kärleksrelation JUTTA HAIDER, @JUTTAHAIDER Open Access har blivit vuxen, vuxen nog att tåla konstruktiv kritik. Vetenskap såsom

124 Bibliography for 2011 Johan Muskala GRØNN, ATLE Byvalo and Used to as Verbal Quantifiers. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, GYLLIN, ROGER Езиковата концепция на Паисий. Balkanistic Forum / Балканистичен Форум 20:2, 2011, HANSEN, JULIE Andreï Makine: Le testament français. The Literary Encyclopedia Andreï Makine: La terre et le ciel de Jacques Dorme. The Literary Encyclopedia Andreï Makine: Requiem pour l Est. The Literary Encyclopedia Olga Grushin: The Line. The Literary Encyclopedia Olga Grushin. The Literary Encyclopedia HÅKANSSON, NILS (Transl.) Serhij Zjadan, Anarchy in the UKR. Stockholm 2011, 182 pp. (Transl.) Anatolij Krym, Den ryska frågan. Stockholm 2011, 149 pp. ILKE, LENNART (Transl.) Katarzyna Suchcicka, Dzikie kryształy. Myśli Tankar. Vilda Kristaller. Tyczyn 2011, 80 pp. KOROLZCYK, MAROUSIA LUDWIKA (Diss.) Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte. Exempel marialyriken. Skellefteå, 226 pp. 123SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinantSVENSK STANDARD SS 32269:2008 Fastställd/Approved: 2008-03-17 Publicerad/Published: 2008-04-07 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.30; 92.100.20 Byggritningar Ritsätt Fästelement Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold) SUBTITLE – Arial 16 / 19 pt FÖRFATTARE FÖRNAMN OCH EFTERNAMN – Arial 16 / 19 pt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELEKTROTEKNIK OCH DATAVETENSKAP Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiativeSVENSK STANDARD SS-EN ISO 11114-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Tryckkärlsstandardiseringen, TKS 1997-11-07 1 1 (1+46) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because
Att söka information Marie Gustafsson [email protected] Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Abstract Pettersson, Karin, 2005: Kön och auktoritet i expertintervjuer. TeFa nr 43. Uppsala universitet. Uppsala. Gender and authority in expert interviews. This study explores gender variation in radio Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School128 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp News from Uppsala My Svensson (ed.) Department of Modern Languages, Uppsala University News from the Uppsala Slavists 2012 includes three dissertations, the launch of the first volume in a series of publications in the field of Slavic Studies, public lectures on the Balkans, research grants and awards, and the 120 th anniversary of Bulgarian Studies at Uppsala University. More details about each event, including full dissertation abstracts, are given below. New Series of Publications Launched In 2012, the Department of Modern Languages began publishing manuals and textbooks in the field of Slavic studies in the series Slaviska handböcker och läromedel. The publications are intended for Scandinavian students and teachers of Slavic languages. The first volume is a brief textbook on the history of the Slavic standard languages by Juhani Nuorluoto, and the second volume on the phonological history of Slavic is planned for Authors interested in publishing in the series are advised to consult the editor, Juhani Nuorluoto ([email protected]). The publications can be obtained from (in Sweden) or [email protected] (from abroad). Juhani Nuorluoto [email protected] 127

119 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, (Rec. tills. m. A. Kan) Red. Artur Attman, Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet. Dokument ur svenska arkiv. Sthlm: Kungl. Svenska vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Svenska riksarkivet, 1978, 299 s. Ékonomičeskie svjazi meždu Rossiej i Šveciej v XVII v. Dokumenty iz sovjetskich archivov. Moskva & Sthlm, 1978, 296 s. Voprosy istorii, 1979, nr 11, s (Övers.) Viktor Afanasiev, Den vetenskapliga kommunismens grunder. Göteborg: Fram, 1979, 350, (1) s. Orig:s tit: Osnovy naučnogo kommunizma (Övers. tills. m. Eila Wanhanen) Vladimir Tjernov, Moskva : resehandbok. Moskva: Progress, cop. 1980, 198, (2) s., (16) pl.-bl., (2) kartuppslag + (1) kartbl. Orig:s tit: Moskva : kratkij putevoditel, (2., omarb. och utök. uppl.) 1981 Den ryska tidskriften Sovremenniks (Den samtidiges) roll som kulturförmedlare under 1840-talets första år. Årsskrift utg. av Åbo Akademi, 64 ( ), Åbo, 1981, s (Övers. tills. m. Karina Vamling) Leonid Zadvornyj, I bil genom Sovjetunionen. Resehandbok. Moskva: Progress, 1981, 392 s. Orig:s tit: Na avtomobile po Sovetskomu Sojuzu Novgorodskie dokumenty. Iz russkich rukopisej XVII v., chranjaščichsja v universitetskoj biblioteke g. Upsaly (Švecija). Istorija russkogo jzyka. Issledovanija i teksty. Moskva: Nauka, 1982, s O technici prevoda pripovetke A.P. Čechova Dlinnyj jazyk na srpskochrvatski jezik. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 1982, Vol. 11:3, s (Tills. m. Martina Björklund) Vägen till konstverket. En studie av A.P. Čechovs berättelse Šutočka i två versioner. A.P. Čechovs Lyckan och Ett litet skämt. Form och innehåll. En första rapport från Čechov-projektet. Åbo Akademi, 1984, s (= Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, 98). (Red. tills. m. Kurt Johansson) X Nordiska Slavistmötet augusti Resuméer. Åbo Akademi, 1984, 129 s. 118
35 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Det gäller för Umarov att för ryssarna förvandla mediernas bild till verklighet, en verklighet som sedan naturligtvis i sin tur förmedlas genom massmedierna. Tre fotografier kan vara av betydelse i sammanhanget, tre som publicerades på en av självmordsbombarna, Džanet Abdurachmanova: först i icke-muslimska kläder tillsammans med sin make som håller i en pistol, sedan med slöja och en egen pistol och till sist ett fotografi av hennes sargade huvud som återfanns efter dådet i tunnelbanan. Tre fotografier, tagna vid olika tidpunkter, som visar tre stadier av radikalisering. Enligt pressuppgifterna var hon 18 år och hennes man hade dödats som terrorist av de ryska myndigheterna. En detalj som återkommer i beskrivningarna av henne är att hon i sin barndom var duktig på att deklamera dikter (Berseneva 2010). Det berättas om en alldeles vanlig flicka som blivit förledd av extremister, och själva diktläsningen förbinds med normalitet. I rysk kultur och särskilt i den sovjetiska var litteraturläsningens förädlande roll för en människas roll ett axiom. Bild 1. Ett av de fotografier av Džanet Abdurachmanova som spreds på nätet. Här tillsammans med sin man som senare dödades av rysk militär. Skulddiskursen En viktig fråga är vem som bär skulden för bombdåden. Förutom på terroristerna kastas skulden också på andra, framför allt på regeringen, som inte kunnat hindra denna terrorhandling, men också på ledningen för Moskvas tunnelbana, som sedan förra bombdådet sex år tidigare fått stora anslag för att förbättra säkerheten, utan att någonting förefaller ha hänt: 3417 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 BULGARICE ри ъ ꙍ е ри е ше и ѧ р ы и бр е ѧ ше ъ ѧ е е ѣ рише ш ир Нꙍ е р ѣ ь и ъ ѣр. (s. 5) RUSSICE Пре е ри ъ е ри би и ъ О ъ ѧ р ы ибр е бѣ и ъ Ны ь ѧ и и ъ е ь рише ш ир ѣ р ь и е е ьѧ и ъ ѣр. (s. 18) RUTHENICE Пре е ри ъ ꙍ е ри зрѧше И е ѧ р ы ибр е р бѧше е ь ѧ и и ъ е ь рише ш ир И р ѣ ь и ъ ѣр. (s. 18) SERVIANE ри ъ ꙍ е ри зрѧше И е ѧ р ы ибр е р бѧше е ь ѧ и и ъ е ь рише ш ир И р ѣ ь и ъ ѣ р. (s. 19) Som framgår av tabell 6 skiljer sig de fyra kyrilliska texterna vad beträffar reflexerna av *ě och *ę knappast alls från varandra: i samtliga texter förekommer bokstäverna ѣ och ѧ i ordformer som ѣр, ѧ, etc. När det gäller reflexen av *ь i stark position skiljer sig dock den bulgariska texten från de övriga, och även vissa andra karakteristika ger denna text en något mer centralsydslavisk (serbisk, kroatisk, bosnisk) prägel: е ше/ е (med е för *ę), ѧ (med metates),, и, etc., även om den i likhet med övriga kyrilliska texter tydligt skiljer mellan användningen av ъ och ь. Texterna rubricerade Ruthenice, Serviane och Russice har samtliga däremot en mer östslaviskt kyrkoslavisk karaktär, varvid dock särskilt de så när som på inledningsordet identiska Ruthenice och Serviane till skillnad från Russice – texten uppvisar ytterligare några specifikt kyrkoslaviska drag (relativpronomenet и е, imperfektformerna зрѧ ше, р бѧше, förekomsten av accenttecken), medan Russice – texten innehåller sådana förhållandevis ickekyrkoslaviska drag som preteritumformerna би и ъ och бѣ и ъ (utan hjälpverb). 16

SVENSK STANDARD SS-EN 14809:2005/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-05 Publicerad/Published: 2007-12-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.10 Golvmaterial Sportbeläggningar
SVENSK STANDARD SS-EN 1999-1-2:2007/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-10-26 Publicerad/Published: 2009-11-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.30; 91.070.03; 91.070.70; 91.080.10

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4254-6:2009/
AC:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-04 Publicerad/Published: 2010-11-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 14.210; 65.060.40 Lantbruksmaskiner
100 4. Bosnisk kultur Gundulić und sein Osman. Eine südslavische Literaturstudie Bilješke o Gunduliću i njegovu vremenu Einige literarische Bemerkungen zum Ribanje von Petar Hektorović Zwei slawische Heldengedichte. Eine vergleichende Literaturstudie Från Balkan. Sydslaviska kulturskisser Angel Nakoff Alfred Jensen E. Slaviskt i svensk historia och kulturliv 1. Jedna skandinaviska kniga o slovenskin literaturama Puškin in der schwedischen Literatur Les emigrants ukraïniens en Suède Polonica w szwedzkiej literaturze Die Anfänge der schwedischen Slavistik Die literarische Slavistik in Skandinavien F. Svenskt i slavisk historia och kulturliv 1. Svenska bilder i polska vitterheten Svenska minnen från Böhmen och Mähren, kulturhistoriska skisser Svenskarna i Krakau II. Alfred Jensens översättningar Listan är uppställd i kronologisk ordning och gör inte anspråk på att vara fullständig. Intresserade kan få ytterligare information i Hans Åkerströms båda bibliografier över rysk resp. polsk skönlitteratur översatt till svenska N. Gogol, Ryska bilder. Två noveller. I. Turgenjeff, Senilia. Dikter på prosa A. Puschkin, Tårekällan i Bachtschisaraj. Poetisk berättelse A. Puschkin, Eugeni Onegin. Rysk sederoman på vers M. Saltykov-Tschedrin, Småstadslif Från Serbien och Montenegro. Valda bynoveller V. Mikulitsch, Minotschka M. J. Lermontov, Demonen. Klostergossen. Tvänne dikter Ur Böhmens moderna diktning. Från čechiskan. A. Tschechov, Kashtanka A. Mickiewicz, Świtez-Älfvan. S. Čech, Trälens sånger Ur slavernas diktvärld. Poetiska tolkningar (Mieckiewicz och Neruda) A. Mickiewicz, Dikter J. Słowacki, De pestsmittades fader S. Čech, Dikter. A. Mickiewicz, Herr Tadeusz eller Den sista utmätningen i Litwa. En adelshistoria från åren 1811 och 1812 i tolf sånger. På vers Polska skalder. Del A. Aškerc. Sloveniska ballader. Z. Krasiński, Morgongryningen I. Vojnovic, Xanta. Berättelse. 99Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion – vänligen uppgradera nu Engelska, La06 – Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English 123 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 BÄCKSTRÖM, ANNIKA Min väg till Marina Tsvetajeva. Lyrikvännen 1, 2011, (Transl. and selection) Marina Tsvetajeva, Dikter till Tjeckien. Lyrikvännen 1, 2011, (Review) Marina Tsvetajeva, I skuggan av ett krig. Möten och samtal Övers. Elena och Bengt Samuelsson. Lund En naturlig filosof. Upsala Nya Tidning, Tjeboksary III en resa i Gennadij Ajgis Tjuvasjien. Horisont 1, 2011, (Transl.) Gennadij Ajgi, Poesi. Horisont 1, 2011, DAHNBERG, MAGNUS Gyllene glosor. Hugin & Munin 1, 2011, Rum för närvaro. Hugin & Munin 4, 2011, DAVIDSSON, CARIN ( ) En symfoni i fyra satser? Ett försök till innehålls- och formanalys av A.P. Tjechovs berättelse Biskopen. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, DIMITROVA, MARGARET (Review) Cynthia Vakareliyska. The Curson Gospel. Vols Oxford The Edition of the Curzon Gospel: A New Step in the Study of Mediaeval Slavonic Written Culture. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, ENGLUND DIMITROVA, BIRGITTA En översättare korsar sitt spår: Personlig översättningsvetenskaplig betraktelse. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, ENGSTRÖM, MARIA Imperiedrömmar ger luft åt rysk konservatism. Svenska Dagbladet, 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

99 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Bibliografi I. Alfred Jensens skrifter i slaviska ämnen Listan ej fullständig. Många tidskrifts- och tidningsartiklar ej upptagna här. Litteratur, kulturhistoria, politik och reseskildringar A. Allmänt slaviskt 1. Slavia I och II. Kulturbilder från Volga till Adria och Bosporen Habsburg. Några minnen och studier från Österrike-Ungern Slaver och germaner Panslavismen. Några historiska och litterära reflexioner Slaverna och världskriget Slavisk kultur och litteratur under nittonde århundradet På Romanovs och Habsburgs ruiner B. Östslaviskt 1. Om rysk folkpoesi Dekabristerna i ryska vitterheten Ryska skaldeporträtt Maxim Gorki Tsardömet vid skiljovägen Den religiösa utvecklingen i Ryssland Rysk kulturhistoria Mazepa Kotljarewskyj s travestierte Äneide Taras Schewtschenko. Ein ukrainisches Dichterleben Från barbari till revolution Ur Rysslands omdaning, band 1 av R. Essén och A. Giron. Det ryska folklynnet Den ryska kyrkan och sekterna. Den ryska litteraturen. C. Västslaviskt 1. Ur Böhmens moderna diktning Böhmens opera och dess främste kompositör (Smetana) Jaroslav Vrchlický. En litterär studie Nejnovӗjší sbírky básní Jaroslava Vrchlického Alfred Jensen do Henryka Sienkiewicza Smärre bidrag till tretioåriga krigets historia ( ) In memoriam (J. Vrchlický) Polens främste renässansskald (J. Kochanowski) Drottning Jadwiga. Ur Polonica D. Sydslaviskt 1. Kristo Botjov. En bulgarisk frihetsskald Sydslaviska seder och föreställningssätt enligt folkpoesien Ragusa. En sydslavisk litteraturstudie
SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-06 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ121 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, (Red.) Vera V. Efremova, Russko-švedskij i švedsko-russkij slovar (kratkij). Rysksvensk och svensk-rysk ordbok. Moskva: Russkij jazyk, 1993, 3:e uppl., omarbetad och utökad, 908 s Förteckning över boende i bostadsrättsföreningen Draken s En symfoni i fyra satser? Ett försök till innehålls- och formanalys av Tjechovs berättelse Biskopen. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures. Uppsala, 2011, No. 52, s (Övers.) Anton Tjechov, Biskopen. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures. Uppsala, 2011, No. 52, s Orig:s tit: Archierej Simfonija v četyrech častjach? Razbor soderžanija i formy rasskaza A.P. Čechova Archierej. Voprosy russkoj i zarubežnoj literatury: Sbornik statej v čest 80-letija B.A. Gilensona. Sost. i obšč. red. Ja. S. Linkova. Moskva: Èkon-Inform, (Under tryckning.) Manuskript och läromedel utan år Dokument rörande en Novgorodköpman vid mitten av 1600-talet. Slav 63 i Uppsala universitetsbibliotek. 113 s. Ordföljdsstudier i ryska. 41 s. Rysk facktext. Samhällsvetenskapliga texter med strukturerad kommentar. Kommentardelen 150 s. Rysk facktext. Olika ämnesområden. Bild och ljud. Utarb. tills. med T. Popova. Kyrkslaviska texter. Fornkyrkslaviska och ryskkyrkslaviska. Kompendium. 13 s. Fornkyrkslaviska texter. Sammanställda för forskarutbildningen. 38 s. Fornserbiska och fornkroatiska texter. Textkurs för 3 betyg. 11 s. 120

38 Per-Arne Bodin Terrorismens diskurser. Om bombdåden i Moskvas visade sig inte kunna skydda de vanliga människorna. Många bilder visar också den trots sin beständighet skadade marmorn, vilket ger samma associationer till skyddslöshet. Blodspåren på stengolvet och den skadade marmorn förefaller vara bilder av samma slag som bilderna av de människor som hoppade från Tvillingtornen som fick en emblematisk betydelse efter 11 september (Keniston & Quinn 2008:186). Motivet med blodspåren och den skadade stenen återkommer sedan vidare i dikter och minnen från terrordåden. Bild 3. Bild från övervakningskamera. Några minuter efter explosionerna på tunnelbanestationen Lubjanka. I detta sammanhang faller flera kommentatorer tillbaka till en sovjetisk retorik om de hederliga och arbetsamma sovjetmedborgarna, som till exempel i denna dikt: Еще вчера мужья, сыны и братья, Они собрaлись нет, не на войну: Спешили на работу лишь добраться, Чтобы трудом своим крепить страну. (Tigrickaja 2010) Ännu igår ämnade sig männen, sönerna och bröderna, nej inte till krig, utan till arbetet: De ville bara komma i tid till jobbet, för att med sitt arbete stärka landet. 37
4 CONTENTS EDITORIAL: SLOVO A CHRISTMAS TRADITON AT UPPSALA UNIVERSITY JUHANI NUORLUOTO 5 SLAVISKA SPRÅK I EN HYLLNINGSBOK TILL GUSTAV III PER AMBROSIANI 7 TERRORISMENS DISKURSER. OM BOMBDÅDEN I MOSKVAS TUNNELBANA I MARS 2010 PER-ARNE BODIN 29 CHRISTIAN APATEIA IN DOSTOEVSKY S DREAM OF A RIDICULOUS MAN DENIS CRNKOVIĆ 45 DROGA SPOTKANIE DOŚWIADCZENIE. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO OPISY KATEDR GOTYCKICH BARTOSZ SWOBODA 59 EN OKÄND UPPSATS OM EN VÄLKÄND SLAVIST ANGEL NAKOFFS UPPSATS OM ALFRED JENSEN DANIELA ASSENOVA 71 ALFRED JENSEN ANGEL NAKOFF ( ) 75 REVIEW: VASSILKA TĂPKOVA-ZAIMOVA, ANISSAVA MILTENOVA: HISTORICAL AND APOCALYPTIC LITERATURE IN BYZANTIUM AND MEDIEVAL BULGARIA THOMAS ROSÉN 101 CARIN DAVIDSSONS BIBLIOGRAFI: 60 ÅR AV SLAVISTIK MARTINA BJÖRKLUND 113 BIBLIOGRAPHY FOR 2011 JOHAN MUSKALA 121 NEWS FROM UPPSALA MY SVENSSON 127 TO OUR REVIEWERS 13571 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 Źródła Bałus, Wojciech Figury losu. Kraków: Universitas. Czermińska, Małgorzata Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. De Man, Paul Ideologia estetyczna. przeł. A. Przybysławski. wstęp A. Warmiński. Gdańska: słowo/obraz terytoria. Emery, Elizabeth & Morowitz, Laura Consuming the Past. The Medieval Revival in Fin-de-siècle France. Aldershot: Ashgate. Gadamer, Hans-Georg Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa Gesammelte Werke. Bd. I: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr Siebeck Verlag Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. przeł. i wstępem opatrzył B. Baran. Warszawa: PWN. Hani, Jean Symbolika świątyni chrześcijańskiej. przeł. A.Q. Lavique. Kraków: Znak. Heidegger, Martin W drodze do języka. przeł. J. Mizera. Warszawa: Aletheia. Lacoue-Labarthe, Philippe Poezja jako doświadczenie. przeł. J. Margański. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Mickiewicz, Adam Sonety krymskie. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Popiel, Magdalena Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty. Kraków: Universitas. Proust, Marcel W poszukiwaniu straconego czasu. W stronę Swanna. przeł. i wstępem opatrzył. T. Żeleński (Boy). Warszawa: Prószyński i S-ka. Webb, Ruth The Aesthetics of Sacred Space. Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphraseis of Church Buildings. Dumbarton Oaks Papers 53, Steiner, George Rzeczywiste obecności. przeł. O. Kubińska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Wydrycka, Anna Podróż i wyobraźnia. O listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. pod. red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz. Sztuka pisania. O liście polskim XIX wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Wyspiański, Stanisław Listy zebrane. t. I: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego. Cz. 1: Listy. Tekst listów oprac. M. Rydlowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie Listy zebrane. t. II: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. Cz. 1: Listy i Notatnik z podróży. Tekst listów oprac. L. Płoszewski i M. Rydlowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 70

7 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures No. 53, 2012 And finally, on behalf of the Uppsala Slavists, we wish to send all contributors and readers of Slovo s 53 th issue our warmest season greetings! Juhani Nuorluoto Uppsala, December Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015 Fastställd/Approved: 2015-07-23 Publicerad/Published: 2016-05-24 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.70 Geografisk information Modell Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten 126 Bibliography for 2011 Johan Muskala Im mniej tym więcej O poezji Katarzyny Suchickiej. In Marcin Telicki & Monika Wójciak (eds.), Więcej życia niż słów. Poznań 2011, STOYKOVA, ANA Електронно издание на славянския Физиолог. (Към въпроса за приложението на компютърните технологии в хуманитаристиката). Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, WATSON, CHRISTINE (Review) Paulina Lewin. Ukrainian Drama and Theater in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Toronto Slavic and East European Journal 55, 2011,

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade
Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv Riksbankens jubileumsfond 2010-2012 Projektdeltagare Alexander Pereswetoff-Morath,Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

122 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp Bibliography for 2011 Johan Muskala Department of Modern Languages, Uppsala University The following publication list includes: a) works published in the department s own series, i.e. Studia Slavica Upsaliensia, Uppsala Slavic Papers, Slovo and Slaviska specialordlistor b) works published by the faculty members, and c) works published by slavists living in Uppsala, who are not associated with any other department within Uppsala University. Only publications in the domain of Slavic studies are included. ASAID, ALAN Mandelstam En sovjetisk översättningsskandal. Kulturdelen ASSENOVA, DANIELA Fingerprinting Dialogue: Syntactic Choices in Dialogue and Non-Dialogue. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Международна конференция. Сегед, Унгария, май Сегед 2011, (Ed. with Irina Lysén) Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011, 115 pp. Editorial: Slovo From Local to Global. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 52, 2011,
SVENSK STANDARD SS-EN 179 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+36) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKASkriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion tillKursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales πdiskussion Sven Ove Hansson svarar Robert Callergård Jag vill börja med att tacka Robert Callergård för en tänkvärd och konstruktiv
1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369 NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document36 Per-Arne Bodin Terrorismens diskurser. Om bombdåden i Moskvas «20 миллиардов рублей на безопасность метро исчезли без следа.» (Newsland.ru 2010) 20 miljarder rubel för att förstärka säkerheten i tunnelbanan har försvunnit spårlöst. Även i nästa exempel framträder i pressen en mycket skarp kritik av makten av samma typ som möter vid katastrofer och brott av detta slag i de flesta andra länder: Terroristerna hälsade till Lubjanka (Moskovskij komsomolec 2010), vilket syftar på att den första av explosionerna ägde rum på denna station över vilken den ryska säkerhetstjänstens enorma byggnad är belägen, eller Terroristaktionen tog myndigheterna på sängen (Rečkalov 2010). Många filmklipp från tunnelbanan strax efter angreppet finns på nätet. Kritiken av Rysslands ledare delas av både liberala grupper och högerpolitiker. Dino Ms 47, en av Rysslands mest kända rappartister, sjunger: Genom sina lögner fostrar denna viljelösa och svaga makt inget annat än skinnhuvuden (Dino Ms ). Både Medvedev och Putin anklagades mer eller mindre öppet för vad som hänt. Kritik framfördes också mot att nyhetsförmedlingen sinkades av att man på ryskt sätt väntade på order uppifrån med direktiv om hur nyheterna skulle presenteras. Styrkan och häftigheten i denna kritik var påfallande, och det förefaller inte ha varit något locket på under dessa dagar. Den kände författaren Vladimir Sorokin väljer en helt annan ståndpunkt och försöker undvika att leta efter syndabockar. Han anklagar inte myndigheterna och inte heller någon annan, han ser vad som hänt snarast som en naturkatastrof, en katastrof som ingen kunnat hindra och som var given av ödet. Det finns bara en möjlig
het i den situationen om man är troende: att be till Gud (Izvestia.ru 2010). På detta sätt undviker författaren både att göra inrikespolitik av händelsen och att späda på hatet mot kaukasierna eller andra främlingar. Skulden blir ödets och inte de förmenta skadegörarnas. Också i en av dikterna om terrordådet publicerad på nätet blir ödet det bestämmande och skrämmande och inte terroristerna i sig: Кто-то не успел Выйти на перрон, Кто-то первым сел В страшный тот вагон. Кто-то подбежал, Кто-то встать не мог, Кто-то ждал суда, Чем ответит бог? (Buntarskaja 2010) Någon hann inte stiga av på perrongen, någon var först att sätta sig i denna förfärliga vagn. 35 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 1478 Fastställd 1999-08-13 Utgåva 2 Fästelement Gängpressande skruvar ST-gängor och skruvändar (ISO 1478:1999) Tapping screw thread (ISO 1478:1999) SVENSK STANDARD SS-EN 441-12 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+11) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKATidskrifter på biblioteket i Jönköping Svensk Missions Tidskrift SMT Swedish Missiological Themes ISSN 0346-217X 1997 Vol 85 No 1, 2, 3-4 1998 Vol 86 No 1, 2, 3, 4 (2 ex) 1999 Vol 87 No 1, 2, 3, 4 2000

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of KalmarEXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 [email protected]. FAX:

6 Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures ISSN: X No. 53, 2012, pp. 5 6 Editorial: Slovo A Christmas Tradition at Uppsala University The less there is to justify a traditional custom, the harder it is to get rid of it. MARK TWAIN It has become a tradition to publish a new issue of Slovo before Christmas. This is the third year that Slovo will be with you during the holidays. The new volume contains six scholarly articles by Per Ambrosiani, Per-Arne Bodin, Denis Crnković, Bartosz Swoboda, and Angel Nakoff (preceded by an introduction of Daniela Assenova). Included are also a review by Thomas Rosén, Carin Davidsson s complete bibliography compiled by Martina Björklund, the bibliography with publications of Uppsala Slavicists for 2011 compiled by Johan Muskala, and the annual News from Uppsala by My Svensson. Next year s issue will have a special focus, as the 19 th Meeting of the Nordic Slavists will be held in Bergen, Norway in August Since no published proceedings are planned, we would like to invite all participants to submit their contributions to Slovo. Despite the special focus of the next issue, articles from all scholars in the broader field of Slavic Studies are also welcome, as always. The only limitation applies to the languages used. The usual language policy of Slovo includes any Slavic language, English, German, French and Swedish. In addition to these, all Scandinavian languages will be accepted for the next issue. The articles should contain an abstract in English, and contributions in any of the above languages by non-native speakers must be proofread by a native speaker before submission. All articles submitted to Slovo are subject to peer-review. The two editors, Irina Lysén and Juhani Nuorluoto, regret to announce that Daniela Assenova is leaving the editorial board. Her contribution has been twofold: on the one hand, she has been the main initiator (together with My Svensson) of the revitalized Slovo, and on the other hand, her careful editor s eye and utmost editorial thoroughness has allowed hardly any errors in the three previous electronic issues of the journal. At the same time, we would like to welcome the new Slovo editor, Jelena Spasenić. 5
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Similar Posts