Justitia Et Pax

Crossnet Ab Stockholm är platsen för Resin/4 server. zeta.crossnet.net, och gamma.crossnet.net är dess DNS-namnservrar. Dess IP-nummer är 213.132.113.73.

Inte minst de nya globala hållbarhetsmålen/agenda 2030, visar på vikten av bred internationell samverkan för att säkra en gemensam framtid för alla människor. Inom Sveriges kristna råd och dess nätverk för fredsarbete, där bland annat Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift, Justitia et Pax ingår, har diskussioner förts om hur vi kan främja en dialog om säkerhetspolitik. Ett samtal kommer att föras mellan politiska och religiösa aktörer.Hur kan vi främja en dialog om säkerhetspolitik, som även går bortom de militära resonemangen, och utgår från ett bredare etiskt och ett bredare global-politiskt resonemang?

Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift söker dig som tillhör en katolsk församling och vill engagera sig för att utveckla och sprida katolsk sociallära inom social rättvisa, miljö och klimat, fred och försoning, religionsfrihet och integration.
Justitia et Pax-kommissionen har till uppgift att sprida katolska kyrkans sociallära inom områdena miljö och klimat, fred och försoning, social rättvisa, religionsfrihet, migration och integration.

Ludwig Gelot har en bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier på universitets- och högskolenivå, och har arbetat för FN med att utbilda de fredsbefrämjande trupperna på plats i flera konfliktdrabbade länder, något han tror kommer att vara till hjälp i Justitia et Pax.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.
Ludwig Gelot är ny generalsekreterare för Justitia et Pax, Rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift. Ludwig Gelot har bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier på en rad universitet och högskolor. Han har arbetat inom FN med att utbilda FN:s fredsbefrämjande trupper på plats i flera konfliktdrabbade länder. Han arbetar även med fredsförstärkningsinsatser inom Försvarsmakten.Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 128 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor. För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer. Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

– Vi är mycket glada över att ha kunnat rekrytera Ludwig Gelot till denna uppgift. Med sin akademiska förankring och konkreta yrkeserfarenhet inom områden som är centrala för Justitia et Pax kommer han att kunna ge betydelsefull inspiration till och kompetent ledning av kommissionens arbete, säger pater Thomas Idergard SJ, sedan i höstas ordförande i Justitia et Pax i stiftet.Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk.– Katolska kyrkans sociallära kallas ibland för kyrkans bäst bevarade hemlighet, samtidigt som den på ett ganska detaljerat sätt förklarar hur vi bör leva som kristna för att följa Jesu bud om att älska sin nästa, säger Ludwig Gelot.– Syftet med kommissionens arbete är att öka kunskapen och engagemanget bland de troende i stiftet om vad kyrkan lär om katolikers ansvar för den värld vi lever i.

Ludwig Gelot har bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier på en rad universitet och högskolor. Han har arbetat inom FN med att utbilda FN:s fredsbefrämjande trupper på plats i flera konfliktdrabbade länder. Parallellt med uppdraget som generalsekreterare för Justitia et Pax-kommissionen arbetar han med fredsförstärkningsinsatser inom Försvarsmakten.
Kardinal Anders Arborelius har utsett Ludwig Gelot till ny generalsekreterare för Justitia et Pax, Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift.

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som är verksamma inom arbetsområdena ”Samhälle och liv”, ”Dialog och enhet” samt ”Trosförmedling och liturgi”. Stiftet har också ett eget bokförlag: Veritas Förlag.
När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

Den kyrkliga kommissionen välkomnar det uttryckliga omnämnandet av de kristna konvertiternas behov i regeringsavtalet. Samtidigt betonas i uttalandet att det inte bara handlar om dem som konverterar under tiden de väntar på asylbesked, utan även kristna som ”flyr från främst islamistiskt förtryck i sina hemländer, där de förhindras att utöva den grundläggande mänskliga rättighet som utgörs av religionsfriheten”.
I de prioriteringar som nu ska göras vad gäller ändrat mottagande i Sverige ”måste villkoren för dessa kristna, i den del av världen där den kristna tron först slog rot, särskilt uppmärksammas”, skriver kommissionen vars ordförande, prästen Thomas Idergard, är tidigare moderat politiker.

Ökade möjligheter till abort i hemmet är ett oroväckande löfte från den nya regeringen. Det menar rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift, Justitia et Pax, i ett uttalande där man också varnar för att ett ”omvändelseförbud” kan inskränka religionsfriheten.
”Hur man avser att tillfråga katolikerna i Stockholms Katolska Stift eller inom den Nordiska Biskopskonferensen har ingen meddelat än. Justitia et Pax kan genom sina kanaler också göra sin röst hörd inför synoden och vi tar tacksamt emot synpunkter utifrån lineamenta och den engelska enkäten.”Medan det grunnas på BÄ och alla biskopar inom Nordiska Biskopskonferensen lägger sina pannor i djupa veck visar Justitia et Pax – genom sin generalsekreterare syster Madeleine Fredell OP – handlingskraft på sin hemsida.Jfr biskop Anders iver och energi när det gällde kampanjen ”Bevara Äktenskapet” som biskop Anders ansåg vara hotat om Sverige införde lagstiftning som godkände samkönade äktenskap. Det passar bra att påminna om John Henry Newmans klassiska essä som förespråkar sensus fidelium: ”On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine” (1859). Den blev visst länge nedtystad. Initiativet tycker jag är sensationellt men Vatikanen är ju sååååå ovan överhuvudtaget att tala så folk förstår – själva frågeformulärets konstruktion är ju maximalt otympligt och svårförståeligt och maximalt svårt att utvärdera ………”Det unika med den här synoden är inte att den handlar om familjen. Läroämbetet har redan sagt det mest som går att säga om den saken. Det unika är själva förberedelseprocessen. Man vill att alla katoliker har möjlighet att framföra sina åsikter i några av de mest kontroversiella moraliska frågor som ställs idag.”

Men det är viktigt att diskussion på församlingsnivå om samtidens kontroversiella frågor först och främst görs normalt och legalt. Och det skulle detta frågefomulär kunna bidra med…… Viktigt att lekmän OCH kyrkliga företrädare på lokal nivå ska kunna uttrycka sin mening utan att riskera repressalier. På så vis tror jag Vatikanens initiativ skulle kunna bli banbrytande. Förutsättningen är dock att det kommer till gemene katolsk man och katolsk kvinnas kännedom.Det snåriga Vatikandokumentet vänder sig i stället till biskoparna och prästerna och frågar dem hur de hanterar frånskilda och omgifta, lätt förenklat. De ses som ett problem snarare än församlingsmedlemmar, om ni förstår vad jag menar.Thomas bemödade sig om att presentera meningsmotståndarnas uppfattning sakligt och göra deras position så stark som möjligt. Eklund tenderar däremot att avfärda oliktänkande med en diskvalificerande vokabulär såsom ”ideologier”, ”egna favoritidéer”, ”indoktrinering”, ”falska religioner” och så vidare. Dessutom ansåg Thomas i likhet med Platon, att auktoritetsargument är de svagaste av alla. Beroendet av auktoritetsargument i Eklunds text märks dock både i de övergripande resonemangen och i detaljerna. Epitetet S:t placeras före Thomas av Aquino, men saknas före andra helgonförklarade personer i texten, exempelvis Cyprianus, Ambrosius, Augustinus och Gregorius VII. Vidare behandlade Thomas av Aquino systematisk en delfråga i taget. Eklund å andra sidan tar upp sinsemellan rätt disparata saker som ”äktenskapsbrott, porrindustrin, aborter och sodomi” i ett och samma andetag.

Similar Posts