Kaaba Live Camera

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). SO-rummets texter får däremot inte (utan tillstånd från oss) användas fritt som redaktionellt material på andra webbplatser utanför SO-rummet. Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

Efter de tre dagarna i Mina återvände vi till Mekka där vi på nytt gjorde en tawaf. Vår pilgrimsfärd var slut. ”O Allah låt inte detta vara sista gången vi bett inför Kaba.”
Det är omöjligt för en pilgrim att glömma den första anblicken av Kaba. Fem gånger om dagen var man än befunnit sig i världen har man vänt sig mot Mekka och längtat efter det ögonblick då man ska få se Kaba och röra vid den. Varje pilgrim reagerar på sitt sätt inför åsynen av den heliga byggnaden.Varje år reser ca två miljoner människor till Mekka (se karta) för att utföra de ceremonier som religionen ålägger dem. Resan till Mekka utgör en av de fem religiösa plikterna (pelarna), vallfärden.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.Det berättas att Hagar och Ismael höll på att duka under av törst ute i öknen. I sin förtvivlan sprang Hagar sju gånger mellan kullarna Safa och Marwa och ropade på hjälp. Då uppenbarade sig ängeln Gabriel för henne och vid hans fötter sprang en källa fram som räddade livet på dem. Denna källa är den heliga Zamzam-brunnen, som idag liksom kullarna ligger strax intill den jättelika moskén. Också för pilgrimen har vattnet betydelsen av räddning till livet – det eviga livet.Efter sa’y var det underbart att dricka vatten ur den heliga Zamzam-brunnen. Jag tänkte då på hur Gud en gång räddade Hagar och Ismael genom att låta dem dricka ur källan.

Kan man gå in i Kaba?
Tillträde till Kabas inre ges i regel inte, förutom vid särskilda tillfällen. Efter profetens död började man småningom omge Kaba med den heliga moskén, som dock inte är någon vanlig moskébyggnad, utan en vidsträckt, öppen tempelgård.
För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

Till sist var vi framme i Mekka, islams heliga stad. Vi följdes av en ung student som tilldelats oss av vår värd, det muslimska brödraskapet. Vi for genom gator, kantade av basarer, till den heliga moskén för att göra vår tawaf, dvs gå de sju varven runt Kaba.Efter tawaf vidtog nästa ceremoni, sa’y, som innebär att man sju gånger springer mellan de två kullarna Safa och Marwa, belägna cirka en kilometer från varandra.

Efter sa’y var det dags för oss att lämna Mekka för den 20 km långa färden till Arafatsläffen. Halvvägs gjorde vi uppehåll i Mina för att vila. Denna vila var välbehövlig, för dagen efter stod vi ute på den solstekta slätten och bad från kl 12 på dagen till solens nedgång. En och en halv miljon människor var samlade på denna karga och steniga slätt. Alla bad om sin egen och sina medmänniskors frälsning. Här förstärktes känslan av att alla är lika inför Allah. Det påminde oss också om den dag då vi ska uppstå från de döda och samlas till dom. En dom som antingen leder till evig lycka eller evigt fördärv.
Området runt Mekka är heligt och får inte beträdas av andra än muslimer. För att få komma in på det heliga området måste pilgrimen ta på sig en särskild pilgrimsdräkt, ihram, som består av två vita tygstycken. Dräkten symboliserar allas likhet inför Gud. För kvinnan finns ingen föreskriven klädsel, bara att hon inte får täcka ansiktet och händer.

I Mina genomfördes den sista ceremonin, djuroffret. Där offrades kameler, får och getter. Som tecken på att alla föreskrivna ceremonier genomförts, rakade de manliga pilgrimerna sina huvuden och kvinnorna klippte sitt hår.
Jag glömmer aldrig timmarna på Beiruts flygplats där vi väntade hela kvällen på att få flyga till Jidda i Saudiarabien. Min son och jag var klädda i två tygstycken av bomullstyg, på fötterna bar vi sandaler. Min fru och dofter var klädda så att endast ansiktet och händerna syntes. Tillsammans med oss väntade hundratals likadant klädda människor. Efter två timmars flygtur var vi framme i Jidda och på förmiddagen började vi den sju mil långa resan till Mekka. På vägen dit passerade vi en vit stenpelare som visade att vi var på heligt område.

Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden till Mekka och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst röra eller kyssa den svarta stenen.En islamisk ledare vid namn Sadiq har sagt: ”att titta på Kaban är ett sätt att be liksom att titta på Koranen är ett annat sätt att be”. Den känsla, menar han, som ögat vidarebefordrar ökar människans kunskaper om det okända.

Vi kom slutligen intill den svarta stenen, men trängseln var för stor för att vi skulle kunna vidröra den. När vi var i jämnhöjd med stenen lyfte vi vår högra hand och ropade: ”I Allahs namn – Allah är större.” Kaba höjde sig över oss, som om den var Allahs öra som lyssnade till massans böner.
Ovanför Arafatslätten höjer sig en bergkulle, Djabel al Rahna. De som hade möjlighet tog sig upp på kullen för att be. På denna kulle höll Muhammed sin avskedspredikan tre månader före sin död 632. Det var också på denna plats som Adam och Eva enligt traditionen möttes efter syndafallet.Enligt islam har Gud uppenbarat sin sanning för många profeter och sändebud. Adam, Noah, Abraham, Josef, Mose och Jesus är några av dem som återfinns i Koranen. Det sista och största sändebudet är Muhammed. Han har fått den slutgiltiga uppenbarelsen. Efter honom behövs inga fler uppenbarelser från Gud. Den stora moskén är hjärtat i Mekka. Inom dess område finns plats för mer än en halv miljon människor. Där ligger också den gamla, fyrkantiga helgedomen Kaba, som enligt islam är världens äldsta bönehus. Det är mot Kaba som muslimerna vänder sig när de förrättar bön. Följande morgon vände vi åter mot Mekka. På vägen gjorde vi uppehåll i Mina Muzdalifa där vi samlade ihop 49 små stenar som vi skulle använda i Mina de tre följande dagarna. I Mina står tre stenpelare som symboliserar det onda. Genom att kasta stenarna på dessa pelare påmindes vi om att vi under hela livet ska kämpa mot det onda.När man tagit på sig ihram, som betyder sinnestillstånd, gäller vissa förbud. Det är bland annat förbjudet att använda smink, klippa hår och naglar, ha sexuellt umgänge, att bära vapen osv. Dessa förbud syftar till att få pilgrimen att känna sig fri från vardagsbestyren och bara tänka på Gud, att bearbeta aggressiva attityder, att uttrycka ödmjukhet, att med sina sinnen känna att Gud är den store skaparen av allt.

Vid första anblicken kände jag mig både bländad och förvirrad. Min hustru klängde sig fast vid min arm, darrande och snyftande. Min dotter skälvde som om en elektrisk ström hade gått genom henne. Min son stod mållös. Han berättade senare att han uppfylldes av ett underbart lugn.
På vallfärdens nionde dag beger sig alla pilgrimer till Arafatslätten, två mil öster om Mekka. Man samlas på slätten framför ett berg, som kallas Barmhärtighetens berg, lyssnar på predikan och ber.När Muhammed första gången kom till Kaba var den full av gudabilder. Muhammed rensade templet och sedan dess är Kaba en symbol för att det bara finns en enda Gud. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena. Bakgrunden till djuroffret är berättelsen om hur Gud satte Abraham på prov genom att befalla honom att offra sin son Ismael. I Bibeln (1 Mos 22) talar samma berättelse om Isak. När Abraham står beredd att utföra offret, ingriper Gud och räddar Ismael genom att be Abraham att offra en vädur istället.

Presentation (10:40 min) där religionsläraren Björn Westerström berättar om islams fem pelare (islams grunder) som utgörs av: trosbekännelsen, bönen, fastan, almosan och vallfärden.Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och den heligaste platsen inom islam. Muslimer ber därför alltid vända mot Mekka oavsett var de befinner sig. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be.Genomgång (12:32 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring världsreligionen islam. Här förklaras kortfattat bl.a. följande: lära, urkund, tolkning, konvertera, rit, Koranen, Allah, moské, profet, Mekka, ramadan, sunnimuslimer, shiamuslimer, minaret, vallfärd, sharia, sura, sunna, Medina, shirk, hadither, imam, kalif, jihad, islam, kaba, m.m.

Mer än två miljoner muslimer vallfärdar till Mekka varje år. Vallfärdens syfte är att visa lydnad inför Allah och känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen.Genomgång (11:45 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om de viktigaste heliga platserna inom de abrahamitiska religionerna.På Härnöstudiers webbplats kan du läsa om islam. Här berättas om Muhammed och profeterna, Koranen, lära och religiöst liv, islamsk rätt och mycket mer. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Hur mycket kostar det att komma in i Mecka?
Förslag på billiga flygresor till Mecka. Priserna var tillgängliga under de sju senaste dagarna och börjar på 2 688 kr för enkelflyg och 5 539 kr för resor tur-och-retur, för den angivna perioden. Priser och tillgänglighet kan ändras. Ytterligare villkor gäller.
Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Nästa rit är språngmarschen mellan de två höjderna Safa och Marwa som ligger en kilometer från varandra. Denna väg är numera överbyggd som skydd mot solen. Även denna marsch bör göras sju gånger och påstås vara till minne av Hagar när hon vandrade över samma marker för att söka efter vatten till sonen Ismael.
En av orsakerna till att vallfärden går till Mekka är att Muhammed föddes där. Det var också på berget Hira utanför Mekka som han fick sin kallelse av Allah.Mekka är islams heligaste plats och vallfärden är en av islams fem pelare. Att vallfärda till Mekka är en plikt för alla troende muslimer, men bara om man har råd och möjlighet att göra resan.Innan pilgrimerna kommer till Mekka måste de ta av sina kläder och ta på sig en enkel vit dräkt som består av två skynken som draperas så att ena skuldran lämnas bar. Likformigheten syftar till att utplåna skillnaderna mellan människorna, bland annat mellan rika och fattiga. När muslimen dör använder man ofta dessa skynken som en svepning av den döda kroppen.En av riterna under vallfärden är att man kastar 49 småstenar på några stenpelare som representerar djävulen. Det sker till minne av de stunder i Abrahams liv då han stod emot satans frestelser.

Hur ser det ut inne i Kaba?
Väl inne i Kaba utgörs golvet och delar av väggarna av marmor. Koranverser är inskriberade på tavlor infällda i marmor och den övre delen av den inre väggen är klädd med grön duk dekorerad med verser broderade i guld. Lampor hänger ned från en tvärbalk och det finns också ett litet bord för rökelsebrännare.
Mer än två miljoner muslimer gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer.Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus. Det berättas att Kaba byggdes av Abraham och hans son Ismael efter att ha fått en befallning av Gud.Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den svarta stenen som är infattad i silver. Det påstås att stenen var vit den gången den föll från paradiset, men sedan svärtats ner av människornas synd. Man bör kyssa den svarta stenen, men om trängseln är för stor räcker det att vidröra den med handen. Och om det skulle vara svårt på grund av allt folk, så räcker det att sträcka upp handen och säga ”Gud är stor”.Kaba: Kaba i staden Mekka är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med al-Masjid an-Nabawi (profeten Muhammeds moské) i Medina i Saudiarabien samt al-Aqsamoskén och Klippmoskén på Tempelberget i Jerusalem. Kaba är täckt av svart tyg med guldbroderade skrifter från Koranen. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba när de ber.

Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.

Får man röra Kaba?
Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden till Mekka och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst röra eller kyssa den svarta stenen.
Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.Därefter ska pilgrimerna ta sig sju varv runt Kaba. De tre första turerna halvspringande, de fyra senare i normal takt. Vissa böner reciteras, och vid slutet av varje kretsgång kysser eller vidrör man stenen.Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Första riten är ett besök i Mekkamoskén där helgedomen Kaba finns. Innan man går in måste man tvätta sig med vatten från den heliga Zanzamkällan. Man kan också köpa Zanzamvatten utanför moskén för den nödvändiga tvättningen.Kabas historia är oklar och fylld av legender. Enligt dessa byggdes det ursprungliga Kaba av änglar vid världens skapelse och fördes ned till sin nuvarande, jordiska plats, men återvände till himlen vid syndafloden. Därefter återuppbyggdes den av Abraham och hans son Ismael.

Får icke muslimer vara i Mecka?
Endast muslimer har tillgång till staden Mecka. Saudiarabien har infört biometrikrav vid inresa och utlänningar behöver lämna fingeravtryck.
Inne i helgedomen fanns avgudabilder. Muhammed helgade Kaba åt ”den ende sanne Guden” och rensade bort alla spår av ”avgudadyrkan” från ”okunnighetens tid” (jahiliya). Den urgamla hedniska stendyrkan som omnämns redan av Herodotos upptogs av Muhammed beträffande den svarta stenen och ålades pilgrimerna som en plikt. För övrigt spelar det inre Kaba alls ingen roll vid vallfartsceremonierna. Tillträde till Kabas inre ges i regel inte, förutom vid särskilda tillfällen. Efter profetens död började man småningom omge Kaba med den heliga moskén, som dock inte är någon vanlig moskébyggnad, utan en vidsträckt, öppen tempelgård.Säkert är emellertid, att byggnaden alltifrån sin första grundläggning långt före Muhammeds tid, möjligen omkring början av första århundradet f. Kr., utgjort en gemensam helgedom för de hedniska araberna och särskilt för de stammar som bodde kring Mekka. Ständiga strider fördes mellan stammarna om Kabas herravälde, och stammen Qureish, vilken profeten Muhammed senare tillhörde, kom slutligen i besittning av den. Kaba är en stor rätblocksformad byggnad som står mitt på gården i moskén Masjid-ul-Haram (”den heliga moskén”) i Mekka. Den är täckt av svart tyg med guldbroderade skrifter från Koranen. Byggnaden är av mörkgrå sten, ungefär tolv meter lång, tio meter bred och femton meter hög (postamentet inräknat). Den enda dörren ligger med sin tröskel två meter över marken. På utsidan i dess ena hörn är den Svarta stenen inmurad. Den anses av religiösa muslimer vara en helig sten som skickats av Gud med änglar till Abraham för att lägga in i Kaba. Kaba (arabiska: الكعبة al-Kaʿbah, ”kuben”) är en byggnad som ligger i Mekka i Saudiarabien och är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med al-Masjid an-Nabawi (profeten Muhammeds moské) i Medina i Saudiarabien och al-Aqsamoskén i Jerusalem. Anledningen är att den tros vara den första byggnaden ägnad åt dyrkan och tillbedjan av Gud. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba när de ber. Denna böneriktning kallas qibla. Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden (hajj) till Mekka och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst röra eller kyssa den svarta stenen. Vallfärden är en av islams fem pelare.I landet finns även ismailiter och mindre minoriteter av sikher och hinduer, samt ett fåtal kristna. Det lokala religiösa ledarskapet, mullorna, leder bönen i de lokala moskéerna samt undervisar barnen i islam och fördelar allmosor till fattiga.

Det är en diskussion som ofta drivs av religiöst aktiva som också arbetar för mänskliga rättigheter i Afghanistan. Ta till exempel frågan om kvinnors rätt till utbildning. Enligt Koranen och haditherna (profetens handlingar och uttalanden) ska alla människor söka kunskap. Därför har även kvinnor rätt till utbildning. Likaså har de enligt den islamiska lagen sharia rätt att ärva. En relativt vanlig uppfattning är emellertid att flickor inte behöver utbilda sig eller bör gå i skolan
I Afghanistan dominerar alltså den sunnimuslimska inriktningen, men en inte obetydande del av befolkningen, cirka 10-15 procent, bekänner sig till shiaislam. Inom folkgruppen hazara dominerar shiaislam.De flesta shiiter är imamiter, vilket betyder att de räknar med tolv imamer under historiens lopp. Den tolfte imamen tänker man sig leva i det fördolda sedan mer än tusen år och väntas komma tillbaka en dag. Sunnismen har haft flera olika kalifdynastier. Den sista var den osmanska som försvann i och med den turkiska revolutionen under Kemal Atatürk på 1920-talet. Sunnismen saknar sedan dess en kalif. Islamiska staten (IS) har hävdat att kalifatet har återupprättats, men det är ytterst få sunniter som accepterar det anspråket. Eftersom shiiterna aldrig har erkänt kalifatet överhuvudtaget, så betraktas de av IS som själva huvudfienden.

Det betyder inte att pashtunwali efterlevs. Snarare används idealen som ett rättesnöre i diskussioner och debatter när folk argumenterar mot korruption, maktmissbruk och övergrepp.
Ordet pashtunwali kan översättas som ”pashtunernas sätt att leva” och kan beskrivas som oskrivna regler och värderingar, en slags uppförandekod eller hederskodex. Pashtunwali har sitt ursprung i pashtunsk stamkultur och går tillbaka till den förislamiska tiden. Idealet är att en pashtun ska eftersträva att leva ett liv med heder, respekt, uppriktighet, stolthet och värdighet. Det här idealet inkluderar en slags stam-/klan-anda eller etiska regler kring uppträdande, förnuftiga handlingar, krigsmod, samråd, men även en tro på islam.

Det är viktigt att betona att pashtunwali är just ett ideal och inte nödvändigtvis alltid speglar verkligheten. Det är tveksamt om det någonsin har gjort det. En avgörande anledning till att det pashtunska stamsamhället och därmed pashtunwali har försvagats väsentligt sedan slutet av 1800-talet är en framväxande centralstat samt en omfattande urbanisering och kommersialisering. Sedan 1970-talet har dessutom olika islamistiska rörelser, inklusive talibanerna (liksom profeten Muhammed) vänt sig mot stamsamhället och dess traditioner.
Traditioner och kulturella normer utgör en viktig del av talibanernas sätt att tyda islam och sharia, och flera bedömare framhäver hur talibanerna jämkar in lokala seder och bruk som är i linje med det klanstyrda, patriarkala samhället.Talibanerna vill styra landet enligt sharia, men också under den förra regeringen styrdes landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen och sharia skiljer sig åt både inom och mellan olika grupper och landsdelar.

Deras sätt att tolka islamisk rätt har sina rötter i deobandismen, som tillhör den sunnitiska grenen av islam och är en extrem tolkning av trosläran. Deobandism växte fram i Indien mot slutet av 1800-talet och var en reaktion mot det brittiska kolonialstyret.
Det finns en del teologiska skillnader mellan sunnism och shiism, men viktigt är också att tillhörigheten till den ena eller andra riktningen ofta fungerar som markör för social tillhörighet inom en familj, släkt, stam eller etnisk grupp.

Vem har byggt Kaba?
Änglarna rörde sig runt templet dag och natt. Allah bad Adam plöja och så marken. Allah sände växter från paradiset till Adam med Jibril, såsom palmer, vinrankor, olivträd och granatäppelträd. Adam byggde templet Kaba med änglarnas hjälp.
Före islams inträde, mot slutet av 600-talet, var buddhism den dominerande religionen i det område som idag kallas för Afghanistan. Läran spreds hit på 300-talet före vår tideräkning från Indien och nådde sin höjdpunkt under den indiska Kushan-dynastin som varade in på 200-talet. Buddhism fanns sedan kvar parallellt med islam ytterligare några hundra år. Under 1000-talet trängde den nya religionen i princip helt ut den gamla.

Hur många varv ska man gå runt Mecka?
Och om det skulle vara svårt på grund av allt folk, så räcker det att sträcka upp handen och säga ”Gud är stor”. Därefter ska pilgrimerna ta sig sju varv runt Kaba. De tre första turerna halvspringande, de fyra senare i normal takt.
Den mest slående egenskapen som många utlänningar vittnar om hos pashtuner i synnerhet och afghaner i allmänhet är generositeten och gästfriheten. Melmastya (gästfrihet) är en nyckelkomponent i pashtunwali och den ska erbjudas alla oavsett nationalitet, religion och ekonomisk status.

Men det finns frågor där talibanrörelsens ledare har helt skilda åsikter, bland annat när det gäller flickors utbildning. Det finns de som är emot och det finns de som är för att flickor ska gå i skolan.Uppdelningen mellan sunni och shia går tillbaka till dagarna efter profeten Muhammeds död och gäller synen på den rättmätiga arvtagaren till det religiösa ledarskapet. Talibanerna talar om att styra Afghanistan enligt sharia. Men också under den förra regeringen styrdes landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen och sharia skiljer sig åt. Talibanernas tolkning av islam hör till den mer fundamentalistiska och bokstavstrogna. Shiamuslimer menar att det var Muhammeds kusin och svärson Ali som Muhammed utsett till sin efterträdare. Ordet shia är en förkortning av ”shiat Ali”, som betyder Alis följare. Sunnimuslimer menar i stället att det var Muhammeds vän, rådgivare och svärfar Abu Bakr som var Muhammeds efterträdare. Abu Bakr valdes därmed till islams förste kalif och blev då både politisk och religiös ledare för religionen. Shiiter använder benämningen imam för sin högste ledare, medan sunniter använder ordet kalif. .Det var även före talibanernas maktövertagande en lång bit kvar, men de senaste decennierna har uppfattningarna i många fall förändrats till det bättre. Att kvinnor får ärva är dock fortfarande ovanligt. Därför har en del organisationer, bland dem SAK, arbetat med att, i dialog med mullor, sprida information om mänskliga rättigheter samt att dessa inte står i konflikt med islam. Mullorna har då i sina predikningar kunnat upplysa om vad religionen föreskriver. För människor i Afghanistan präglas livet av såväl islamiska levnadsregler och föreskrifter som kulturella normer och praxis. När det gäller det senare har den pashtunska kulturen och livet, i synnerhet på landsbygden i de södra och östra delarna av landet, präglats av normer och levnadsregler som kallas för pashtunwali.

Tolkningen av de religiösa inriktningarna kan variera mellan olika landsdelar, folkgrupper, familjer och individer – även inom huvudinriktingarna sunni och shia. Men här spelar också traditioner en viktig roll. Tradition och religion kan till synes ligga nära varandra och blandas inte sällan ihop.
Om Afghanistans tidiga buddhistiska historia vittnar flera arkeologiska fynd. De mest kända torde vara de enorma Buddhastatyerna i provinsen Bamiyan som sprängdes av talibanerna 2001. På Kabuls nationalmuseum finns ett stort antal buddhistiska skulpturer och föremål som museets personal höll gömda under talibanåren på 1990-talet. Det innebär också att gästen ska ges husrum och skydd mot sina fiender oavsett omständigheterna. Detta förtydligas ännu mer i principen nanawati, (fristad), som innebär att en person som flyr förföljelser eller liknande hot kan söka tillflykt i någons hus och att personen då ska ges skydd. Även om en person flyr lagen ska den ges skydd tills omständigheterna har klargjorts. Även om pashtunwali som företeelse är försvagad, lever idealen kvar framför allt bland pashtuner boende på landsbygden. Islam har två huvudsakliga inriktningar – sunni och shia. Globalt räknar sig 85-90 procent av dem som bekänner sig till islam som sunnimuslimer, övriga till shia. De flesta muslimska länder är huvudsakligen sunnimuslimska, medan shiainriktningen är statsreligion i Iran samt i majoritet även i Irak, Azerbajdzjan och Bahrain. Sunnismens starkaste fäste är Saudiarabien, med en särskild form av sunnism, kallad wahhabism. I Saudiarabien finns också de mest heliga vallfärdsorterna Mekka och Medina. Även i Saudiarabien finns en shiitisk minoritet.

Att sköta om den heliga Kaaba är en forntida och välkänd sak innan islam, eftersom ledarna över Mecka brukade tävla i vem som bäst kunde vårda den heliga Kaaba och dess omgivande gård. Denna tradition godkändes och bekräftades även under islams tid av Guds budbärare, Muhammed ﷺ efter erövringen av Mecka, där Kaaba vårdades dagligen, på så viss att Muawiyah bin Abi Sufyan hade gett order om parfymering av Kaaba vid varje bön, och under Abdullah bin Zubayrs regeringstid, var regeln att parfymera en gång om dagen med ökad insats under fredagar.
Under de senaste decennierna har heliga Kaaba, dit muslimer vänder sig i sina böner, fått god vård, underhåll och service, på så sätt att de ansvariga för den stora moskén och Profetens moské fortsätter att vårda, sköta om och parfymera den heliga Kaaba dagligen. Forskaren i den stora moskéns historia och litteratur, Abdullah Al-Hasani Al-Zahrani, säger i en intervju:Han menar vidare att vårdnaden skiljer sig idag från en del till en annan från olika delar av Kaaba i den heliga moskén. Till exempel finns det särskilda rutiner om skötseln för den svarta stenen för att bevara prydlighet och renlighet, och likaså med det jemenitiska hörnet. Andra delar som också hålls rent väldigt noga är delar runt dörren och beklädnaden runt Kaaba, det är viktigt med en god doft hela tiden året runt. Man tvättar också insidan på Kaaba enligt särskilda rutiner. Chefen för renhållningsavdelningen för den stora moskén, Jaber Weda’ani, förklarade att antalet arbetare, observatörer och övervakare för att tvätta, renhålla och polera svartastenen, Shazerwan, al-Multazem, Hateem, lyktor, helgedomen av Ibrahim och övriga delar av Kaaba utförs av 40 arbetare för allt rengöringsarbete, 6 observatörer och 3 övervakare samt 5 arbetare för poleringsarbete, 10 gånger om dagen uppdelad i tre skift dag och natt. Do you work within sales? Do you have great ideas on how to improve the experience for your customers? At EasyPark Group we encourage you to voice that idea. Come up with your suggestions. And bam! It could lead to us having a new feature or product. “There’s no limitation from whom an improvement can come. It is possible that everybody can contribute.” – Markus Boeser, B2b Sales Manager, #Germany. Thank you Kabba Jallow and Markus Boeser for sharing more about #LifeAtEasyPark in this weeks episode of #EasyParkTalks. #sales #b2b #customer #impact #ideas #digitalsolutions #leadershipPrepping for our global ONE event tomorrow. Over 1,100 colleagues from 14 locations around the world will join a virtual day of learning, sharing, and of course a lot fun. 🌎 💥 #oneteam #lifeateasyparkgroup #makingcitiesmorelivable

With a population of 2.2 million in the City of Perth our team in Australia have reached a significant milestone this week adding the City of Perth as the latest city in Australia. Well done team! 🚀 #makingcitiesmorelivable #lifeateasyparkgroup
Sweden and Germany represented by two of the most talented sales people I know Kabba Jallow and Markus Boeser; as you hear from the video, we can do magic thanks through a great collaboration across all sales teams and functions. The secret recipe is to stay brave and enjoy what you’re doing, remaining one big team! EasyPark Group introduce 100% contactless parking in P1 Schiphol Airport in Amsterdam! As one of Europe’s biggest and most visited airports, everything needs to run like clockwork, including parking. Camera parking ensures that the barrier opens automatically upon arrival and departure. When the system recognises a vehicle’s registration number and connects to the app, the barrier automatically opens. The parking session stops automatically when leaving the car park, and the payment is handled through the app. 💥
– With more than three million users of our apps EasyPark, formerly Parkmobile and Park-line, we in the Netherlands want to make finding an available parking spot and paying for parking easier. The partnership with Schiphol will benefit all visitors driving to and from one of Europe’s largest airports, says Marius Koerselman, Country Director EasyPark Netherlands. 
Välj Acceptera för att godkänna eller Avvisa för att neka icke-nödvändiga cookies för den här användningen. Du kan ändra dina val när som helst i inställningarna.

One of our values & habits is ”We care”. We want everyone to feel safe to be their authentic selves at work, and we are dedicated to creating an environment that is inclusive and supportive of everyone, regardless of race, gender, or sexual orientation. 🌈 ⭐We’re reminiscing on the EasyPark Group global ONE Live event from June 1, and all of the wonderful memories our colleagues made around the world. The full day event exemplified our company value of Playing Together. Each of our international offices partook in team building activities to bring us closer to becoming ONE. ⭐ ParkMobile, LLC, RingGo Parking #oneteam #lifeateasyparkgroup #makingcitiesmorelivable

Hur mycket kostar det att gå in i Mecka?
Förslag på billiga flygresor till Mecka. Priserna var tillgängliga under de sju senaste dagarna och börjar på 2 688 kr för enkelflyg och 5 539 kr för resor tur-och-retur, för den angivna perioden. Priser och tillgänglighet kan ändras. Ytterligare villkor gäller.
LinkedIn och tredje parter använder nödvändiga och icke-nödvändiga cookies för att tillhandahålla, säkra, analysera och förbättra våra tjänster och för att visa dig relevanta annonser (inklusive yrkes- och jobbannonser) på och utanför LinkedIn. Läs mer i vår cookiepolicy.Få tillgång till det bästa från Getty Images med vår enkla abonnemangsplan. Miljontals högkvalitativa bilder och videor samt högkvalitativ musik väntar på dig.

Effektivisera ditt arbetsflöde med vårt förstklassiga digitala filhanteringssystem. Organisera, kontrollera, distribuera och mät allt ditt digitala innehåll.
Skapa innehåll som är exklusivt för ditt varumärke genom att ta del av Getty Images globala datadrivna insikter och nätverk med fler än 340 000 skapare.Var och en av de tusen­tals män­nisko­r­na på fly­g­plat­sen, på väg mot Jed­da, var klädd på det­ta sätt. Du skulle kun­na vara kung eller bonde utan att någon lade märke till det. Några kän­da per­son­er som diskret pekades ut för mig bar sam­ma kläder som jag gjorde. När vi klätt oss bör­jade vi ropa ‘Lab­bay­ka! (Allahum­ma) Lab­bay­ka!’ (Till Din tjänst, O Herre!) På plan­et fanns vita, svar­ta, bruna, röda och gula män­niskor, blåög­da och blon­da, och jag med mitt krul­li­ga röda hår — till­sam­mans var vi alla bröder!

Vid särskil­da platser utmed kar­a­van­vä­gar­na till Mec­ka, eller när pil­gri­men passer­ar den punkt som lig­ger närmst dessa platser, träder han eller hon in i ett till­stånd av ren­het som kallas ihrām. I det­ta till­stånd blir vis­sa “nor­mala” han­dlin­gar otil­låt­na; som att täc­ka huvudet, klip­pa naglar­na och för män bära van­li­ga kläder. Män­nen byter kläder och tar på plagg avsed­da för ihrām; två vita söm­lösa tygsty­ck­en som lin­das runt krop­pen. Det­ta ökar vörd­naden för och heligheten i pil­grims­fär­den, staden Mec­ka och månaden dhul-hij­jah.

Här fanns tio­tusen­tals pil­grimer i alla färg­er från hela världen; från blåög­da och ljushåri­ga till svar­ta afrikan­er. Men vi del­tog alla i sam­ma rit och visade en anda av enighet och broder­skap som mina erfaren­heter från Ameri­ka lät mig tro aldrig skulle inträf­fa mel­lan vita och icke-vita…
Ameri­ka måste förstå islam efter­som det är den reli­gion som utplå­nar rasism. Under mina resor i den mus­lim­s­ka världen har jag träf­fat, talat med och ätit till­sam­mans med per­son­er som i Ameri­ka hade betrak­tats som vita — men den vita atti­ty­den hade avlägsnats från deras sin­nen på grund av islam. Jag har aldrig tidi­gare sett ett så upprik­tigt och sant broder­skap mel­lan män­niskor av oli­ka hudfärg.

Abdullah Ash-Shehri har avlagt en doktorsexamen inom sociologi vid Leicester University, Storbritannien. Han har även studerat islamiska ämnen med en kandidatexamen inom islamisk lag från King Saud University, Riyadh.
Således före­nar pil­grims­fär­den mus­limer från hela världen i ett inter­na­tionellt broder­skap. Mer än två miljon­er pil­grimer vallfär­dar var­je år där riten funger­ar som en enande kraft mus­limer emel­lan när män­niskor med oli­ka bak­grund sam­las i tillbedjan.

Utöver den sto­ra vallfär­den, hajj, finns även en min­dre vallfärd, umrah, som utförs under resten av året. Att “göra umrah” upp­fyller dock inte kravet för den sto­ra vallfär­den. Den lik­nar dock den oblig­a­toriska vallfär­den och pil­grimer kan väl­ja mel­lan att göra umrah sep­a­rat eller till­sam­mans med hajj. Lik­som vid den sto­ra vallfär­den påbör­jar pil­gri­men umrah genom att trä­da in i ihrām för att där­på van­dra runt Ka’­ba i Mec­ka sju gånger. Har man möj­lighet kan man därefter röra den svar­ta ste­nen, be bakom Maqām Ibrāhīm och dric­ka zamzam-käl­lans heli­ga vat­tnet. När man har van­drat sju gånger mel­lan aṣ-Ṣafā och al-Mar­wah samt rakat eller klippt håret är umrah över.
Det var vid det­ta tillfälle jag först bör­jade omvärdera den ‘vite man­nen’. Jag såg nu att ‘vit man’, som uttryck­et använ­des, i huvud­sak inte avsåg hud­färg utan atti­tyd och han­dling. I Ameri­ka avsåg ‘vit man’ ett visst förhåll­ningssätt mot svar­ta och andra män­niskor som inte var helt vita. Men i den mus­lim­s­ka världen såg jag att män­niskor med vit hy var mer gen­uint broderli­ga än någon annanstans. Den mor­gonen blev bör­jan på en radikal förän­dring i mitt sätt att se på vita.Kaba är en byg­gnad som lig­ger i Mec­ka i Saudi­ara­bi­en och är mus­limer­nas vik­ti­gaste helge­dom och islams heli­gaste plats till­sam­mans med al-Masjid an-Nabawi (pro­feten Muhammeds moské) i Med­i­na i Saudi­ara­bi­en och al-Aqsamoskén i Jerusalem.

Mec­ka är det cen­trum mot vilket pil­grimer­na fär­das var­je år för att träf­fas och förnya tron på att alla mus­limer är jäm­li­ka och förtjä­nar ömse­sidig kär­lek och sym­pa­ti, oavsett ras och etniskt ursprung. Den­na har­moni män­nisko­grup­per emel­lan kanske bäst har skil­drats av Mal­colm X under hans his­toriska pilgrimsfärd:

På vilka sätt lever shiamuslimer och sunnimuslimer olika?
Shiamuslimer menar att det var Muhammeds kusin och svärson Ali som Muhammed utsett till sin efterträdare. Ordet shia är en förkortning av ”shiat Ali”, som betyder Alis följare. Sunnimuslimer menar i stället att det var Muhammeds vän, rådgivare och svärfar Abu Bakr som var Muhammeds efterträdare.
Den enkla dräk­ten sym­bol­is­er­ar alla män­nisko­rs lika värde inför Gud och ett avsteg från det värld­sli­ga. Efter att ha trätt in i ihrām fort­sät­ter pil­gri­men mot Mec­ka och invän­tar där att vallfär­den skall bör­ja. Den sjunde dagen i dhul-hij­jah erin­ras pil­gri­men om rit­ualer­na som pågår mel­lan den åttonde och tolfte dagen då han eller hon besök­er de heli­ga plat­ser­na utan­för Mec­ka — Arafah, Muz­dal­i­fah och Minā — och offrar ett djur till minne av Abra­hams offer. Pil­gri­men klip­per eller rakar därefter sitt huvud, och efter att ha kas­tat sju ste­nar på särskil­da pelare vid Minā under tre eller fyra på varan­dra föl­jande dagar, beger sig pil­gri­men till moskén där han eller hon går sju gånger runt den heli­ga helge­domen, Ka’­ba, för att där­på van­dra och springa sju gånger mel­lan de två små kullar­na aṣ-Ṣafā och al-Mar­wah.Det här är den version av vår webbplats som är riktad till personer som talar Svenska i Sverige. Om du är bosatt i ett annat land eller en annan region väljer du den lämpliga versionen av Tripadvisor för ditt land eller din region i rullgardinsmenyn.Kaba är tillverkad av gran­it som tas från bergen nära Mec­ka och är unge­fär tolv meter lång, tio meter bred och fem­ton meter hög (post­a­mentet inberäk­nat). Idag täcks Kaba av ett svart siden­tyg kallat kiswah som deko­r­erats med guld­broder­ad kalligrafi.Aisha konverterade till islam 2002 och tillbringade de kommande fem åren i Doha, Qatar för att studera islam och arbeta vid Fanar Cultural Center. År 2006 återvände Aisha till universitetet för andra gången för att slutföra en kandidatexamen. Aisha har också varit redaktör för den australiska tidningen Crescent Times.

Utifrån pro­feten Muhammeds sed­vanor lär vi oss att hans fru ‘Ā’ishah frå­gade om väggen och dör­ren. Hon sade: “Jag frå­gade Guds sän­de­bud om muren och om den var en del av huset [Kaba].” Han sa: “Ja.” Jag frå­gade: “Var­för inför­li­vas den då inte i huset?” Han sa: “Ditt folks pen­gar tog slut.” Jag frå­gade: “Hur är det med dör­ren? Var­för är den så högt upp?” Han sa: “Ditt folk gjorde så för att kun­na släp­pa in vem de ville och hål­la ute vem de ville. Om det inte vore för att ditt folk fort­farande är nya [i Islam] och nära deras tid av okun­nighet, skulle jag inför­li­va väggen i huset sän­ka dör­ren till marknivå.” Sahih Mus­lim Och när Abra­ham och Ismael lade grun­den till Helge­domen [bad de:] “Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt. Kora­nen 2:127 Så vad är kaba eller en “helig kub i mec­ka” som som­li­ga kallar den? Kaba är den heli­gaste av islams helge­do­mar och den rik­t­ning som mus­limer ber mot (qibla). Nam­net “kaba” kom­mer från dess form, kub är på ara­biska ka’b. Pro­feten Muhammed — må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om — sade att det­ta namn har använts på grund av att Gud sky­d­dat Kaba från att fal­la under tyran­ners kon­troll. at-Tir­mid­hi

Islams lärde har haft oli­ka åsik­ter i frå­ga om vem som byg­gde Kaba. Vis­sa säger att Kaba byg­gdes av änglar­na. Andra säger att Adam byg­gde Kaba och att byg­gnaden därefter under mån­ga århun­draden för­föll men återupp­byg­gdes av pro­feten Abra­ham och hans son Ismael. Alla är dock överens om att Kaba anti­n­gen byg­gdes eller återupp­byg­gdes av pro­feten Abra­ham. I Kora­nen kan vi läsa:
Folk hade stulit skat­ter från Kaba så Quraish beslöt att Kaba skulle byg­gas om och att ett tak skulle läg­gas. Var­je stam sam­lade byg­g­ma­te­r­i­al och arbe­tade koop­er­a­tivt tills det var dags att byta ut den svar­ta ste­nen. På grund av upp­dragets pres­tige­fyll­da natur utbröt en dispyt om vem som skulle byta ste­nen. Abu Umaiyah ibn al Mughi­rah som var en av stam­mens äld­ste sa: “Quraish! Kom överens om det som ni argu­menter­ar kring. Låt den förste man som van­drar in genom porten avgöra ären­det åt er”. Den förs­ta man­nen var Muhammed som då kallades al-Amīn (den pål­itlige). Han föres­log att de skulle bära den svar­ta ste­nen till dess plats i en kap­pa där var­je stam skulle få hål­la en kant för att äran skulle förde­las lika. Den svar­ta ste­nen nådde Kaba på det­ta sätt och Muhammed plac­er­ade sedan ste­nen på dess plats. Gud har låtit uppföra helge­domen Kaba som ett stöd för män­nisko­r­na [i full­göran­det av deras religiösa och värld­sli­ga plik­ter]; och [gett er] den hel­gade månaden och de bekransade offer­d­juren, [sym­bol­er som lär er] att Gud kän­ner allt det som him­lar­na rym­mer och det som jor­den bär och att Gud har kun­skap om allt. Kora­nen 5:97 Den svar­ta ste­nen (ara­biska: الحجر الأسود al-Hajar-ul-Aswad) finns inbäd­dad i det östra hör­net av Kaba, en och en halv meter ovan mark. Pro­feten Muhammed sade: “Den svar­ta ste­nen kom från Par­adis­et och var vitare än mjölk, men med Adams sön­ers syn­der blev den svart.” Ibid.Via den nordös­tra sidan kan man kom­ma in i Kaba genom en dörr belä­gen dry­ga två meter ovan mark. Väl inne i Kaba utgörs gol­vet och delar av väg­gar­na av mar­mor. Koran­vers­er är inskrib­er­ade på tavlor infäll­da i mar­mor och den övre delen av den inre väggen är klädd med grön duk deko­r­erad med vers­er broder­ade i guld. Lam­por hänger ned från en tvär­balk och det finns ock­så ett litet bord för rökelse­brännare. Vak­t­mästare parfymer­ar mar­morn­bek­läd­naden med väld­of­tande olja, sam­ma olja som används för att smör­ja den svar­ta ste­nen utanför.

Vad gör muslimer i Mecka?
Mer än två miljoner muslimer vallfärdar till Mekka varje år. Vallfärdens syfte är att visa lydnad inför Allah och känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen…
Därefter har Kaba byg­gts om flera gånger. Av amalekiter­na Amalekiter­na var ett forn­ti­da ara­biskt folk som höll till i Sinaiök­nen och sedan i trak­ter­na öster om Jor­dan., stam­men Jurham En av Meckas stam­mar., Qusayy ibn Kilāb Qusai ibn Kilab var en äldre släk­t­ing till Abdul-Mutal­lib. och stam­men Quraish Den stam som pro­feten Muhammed till­hörde.. Kort före pro­feten Muhammeds tid återupp­byg­gdes Kaba med ste­nar, utan mur­bruk, och var inte myck­et högre än en manshöjd. Sedan 1999 har Europosters varit en av Tjeckiens och hela Europas största återförsäljare av posters, konsttryck och officiell merch. Vi har ett enormt utbud av film-, spel-, och sportposters i alla möjliga storlekar samt ett stort sortiment av unika presentartiklar för riktiga fans av Star Wars, Harry Potter, serietidningar och allt från Warner Bros. Vi vet att muggar, samlarfigurer, pussel och kläder är den perfekta presenten för alla, oavsett ålder och intressen. Om du är intresserad av inredning har du också kommit helt rätt! Vi trycker på daglig basis fototapeter, illustrationer, konstreproduktioner och fotografier och skickar till våra nöjda kunder som finns i mer än 25 länder. Om du samtycker, använder vi även cookies för att komplettera din shoppingupplevelse i Amazon stores enligt beskrivningen i vårt cookiemeddelande. Detta omfattar användning av första- och tredjepartscookies som lagrar eller får tillgång till standardinformation om enheten, till exempel en unik identifierare. Tredje parter använder cookies för att visa och mäta anpassad annonsering, generera målgruppsinsikter samt utveckla och förbättra produkter. Klicka på ”Anpassa cookies” om du vill neka dessa cookies, göra mer detaljerade val eller få mer information. Du kan ändra dina val när som helst genom att gå till cookieinställningarna, enligt beskrivningen i cookiemeddelandet. Om du vill veta mer om hur och för vilka ändamål Amazon använder personuppgifter (t.ex. orderhistorik i Amazon Store) kan du gå till vår sekretesspolicy.Vi använder inte ett enkelt medelvärde för att beräkna den totala stjärnrecensionen och den procentuella fördelningen per stjärna. Istället tar vårt system hänsyn till saker som till exempel hur nyligen en recension har gjorts och om recensenten köpte artikeln på Amazon. Det analyserar också recensioner för att verifiera deras trovärdighet.

Hägersten har liksom vi 3 spelade matcher och de har vunnit 2 och spelat 1 oavgjord, med en målskillnad på 9-6 och 7 poäng. Detta är ett lag som vi har den största respekt för och vi tror att Hägersten kommer att tillhöra topplagen i vår serie.
Filippos har Målvaktsutbildning B och har tidigare arbetat med Saba i andra uppdrag. Filippos har en god förmåga att lära ut och har bra kunskapsnivå samt ambition som passar in hos oss.4-0 kommer på en frispark som Emil L. ordnar när han blir nerdragen efter att ha passerat 3 spelare. Kansa och Kassim står bakom bollen och denna gång skruvar Kansa in bollen direkt in i mål.

Jobbar som egen företagare och driver ett par bolag inom försäljning. Är målinriktad och bestämd för det jag ger mig in på oavsett om det är mitt arbete eller fotbollen envisheten tar mig långt.
”Alla spelare försökte spela efter matchplanen och energin saknades inte. Vi ser fram emot en ny träningsvecka där spelarna börjar lära sig hur vi ska agera på planen. Vi har bara börjat och jag vill inget annat än fortsätta ge grabbarna bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och lära sig vinna nästa duell!”- Både ja och nej. Jag visste att vi från U16 skulle bli U17 och spela Pojkallsvenskan säsongen 2017, vilket jag kände var viktigt för min utveckling. Däremot visste jag inte hur tränarstaben eller hur stark vår trupp skulle bli, men jag gjorde rätt val att fortsätta i klubben.

”Grabbarna ser ut att ha roligt på planen och följer matchplanen med bravur. I startelvan fanns sex spelare av årgång 2004, två 2003, en 2002 samt en 2001. En ung lovande trupp. Flest säsonger bakom sig har vår senior Hampus Wullf, som verkligen bidrar med att guida de yngre killarna.

Efter 2 mediokra insatser i de senaste förlustmatcherna kändes matchen mot Tungelsta extra viktig. Man kunde knappast visat det på ett bättre sätt – 2-0 efter 4 min talar sitt tydliga språk. Marcus Lundberg (åter efter skada) och Alex Lomas var målskyttar.
Vi vill tacka alla som stöttat oss under denna säsong. Vi kommer senare med en längre sammanfattning över säsongen, men vi kan väl kort sammanfatta att vi är ej nöjda med vårt resultat och då framförallt under maj månad. Nu tar vi ett par dagar ledig för att sedan träna på och avsluta med bra resultat i Stockholm Cup.”Det är så bra att få med Pontus i ledargruppen. Vi börjar nu sätta gemensamma mål och har en energi som kommer att spegla av sig på spelarna både i kvalité och engagemang”

Redan i omklädningsrummet kände vi hur revansch sugna killarna är. Det var bra stämning och glädjje redan från början. Killarna pratade att det är endast seger som gäller idag och vi ska kämpa in i det sista för att ta med oss 3 poäng i denna match.
Nacka som är ett skickligt topplag i divison 3 hade det inte lätt mot Älvsjös kollektiva laginsats. När matchplanen följs är det svårt för motståndarna att spela sig igenom våra lagdelar. Denna match fungerade försvalspelet utmärkt och framåt sätter vi det avgörande målet.Herrlaget jobbar vidare och ägnade lördagskvällen åt en tuff träningsmatch mot FOC Farsta. Reslutatet i matchen blev 1-3, vinst FOC Farsta denna gång men stundtals riktigt fint spel av Älvsjö. Calle Bodin, spelare som redan har några års erfarenhet av seniorfotboll. En ledarflörmåga. Räkna med att Calle tar ytterligare kliv i sin spelarutveckling i år. I andra halvlek kommer vi ut med enorm bra energi och tar tag i taktpinnen direkt. 1–1 kommer efter ett par minuter spel då Alle sätter en boll in i straffområdet och vår debutant från U17 Oscar Faulds gör sitt första mål i herrlaget. Oscar var inte nöjd med att debutera och göra ett mål i sin debut han gör även 2–1 målet som ger oss ledningen och bra medvind. Oscar fullbordar sin debut genom att göra 3–1 och hattrick i sin första match. Vi gör ett par byten 15 minuter in i andra halvlek, 2 nya debutanter från (U17) gör entré Gustav Hävner och Malte Öberg. 4–1 och 5–1 görs av Tom Gumus innan Malte får göra sitt första mål i sin debut och fastställer 6–1 som blir slutresultatet i dagens match. Otroligt stark insats i andra halvlek som vi vinner med 6–0.

Vi ska bygga laget på det som finns idag samt ta in nya spelare som spetsar till det i vår verksamhet. Målsättningen för säsongen är tydligt satt och det är uppflyttning till div 3.
0-2 kommer på hörna där Kassim med sin fina fot hittar Kabba som hänger fint i luften och sätter dit bollen med huvudet. Efter målet börjar vi slappna av och bjuder in Solna in i matchen som gör ett par fina anfall och skapar några farliga chanser. Till slut kommer 1-2 målet av Solna ett fint anfall. Vi försöker hitta tillbaka in i matchen men är slarviga stundtals i vårt uppspel men skapar ändå ett par chanser.Träningsmatchen mot Solna FC slutar med vinst 4-1 till oss. Även om vi vinner matchen så gör vi ingen bra match. Vi saknar en del i vårt spel både framåt och bakåt. Vi jobbar vidare med dessa detaljer för att förbereda oss bättre inför säsongspremiären. Dauda gör en bra match idag och så riktigt stark ut på sin kant. 0-1 målet görs vi genom en bollkonst på offensiv planhalva och målet görs av Benji som framspelas fint av Modou. Resultatet står till halvtidsvilan.

Jag spelar helst ytterback, där jag är en väldigt aggressiv spelare. Jag kliver alltid in 110% i dueller och det ska bli kul att få spela både med och mot lite större spelare!
Många skulle nog börja hänga med huvudet i dessa situationer och sluta spela fotboll men killarna vägrar förlora och vi skapar en hörna i slutminuterna. Kansa skruvar in bollen mot första stolpen där Elliot når högst och sätter fram huvudet och får nätkänning 3–3.Minuten senare får vi ett fel dömt straff mot oss, Ousman i målet räddar en bra slagen straff. Vi får energi av detta och ökar tempot och gör 0-2 genom Ibbe i 20:e minuten. Man brukar säga att släkten är värst, 0-3 kommer 2 minuter senare av Modou och vi ett par riktigt bra innan halvleken för att öka ledningen men vi slarvar en aningen i sista tredje delen.Vi bjuder in motståndarna in i matchen med en enkla misstag, ett tillbakaspel som inte når fram Ivar och han river ner Arlanda spelaren som 2:a straffen för Arlanda var ett faktum nu, Ivar var revanch sugen efter förra straffen och nu går Ivar vinnare ur kampen genom att rädda straffen.”Elliot har en enorm vinnarskalle och ger alltid allt på träning och match oavsett nivå. Han bryr sig inte om spelare runt omkring honom är bättre eller sämre utan gör alltid sitt bästa. Jag ser fram emot att se Elliot i vårt Herrlag!” säger Mehran Shadidipoor som varit huvudtränare för P19 under säsongen och nu är Sportchef för Senior- och representationslagen.

Similar Posts