Kista Gård Park

We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page..

This website helps you find out when a business opens and closes. On this page you will see the opening and closing hours for Kista Gård Park. The search bar at the top lets you search for the open hours for any company in your country.
Du surfar med en föråldrad webbläsare och utsätter din dator för säkerhetshål och begränsad funktionalitet. Vi rekommenderar att du uppdaterar till senaste versionen av Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller annan modern webbläsare.Vill du aktivera platstjänster för Öppettider finns en enkel guide hos Google om hur du delar din plats. Om inte – så går det jättebra att söka med stadnamnet. Skulpturens poetiska kraft står dock intakt. Placerad nära parkens entré från Hanstavägen, är konstnärens förhoppning att den blir en använd plats för reflektion, samtal, musik och fest. Inte minst bröllop! Lindarna som stod här från början, var i så dåligt skick att de inte kunde bevaras. Som art blev linden i stället grundmaterial för konstverket, en skulptural, kupolvälvd spaljé i patinerad brons, formad och sammanfogad av avgjutningar från fällda träd. I spaljén växer nu nya lindar upp och förgrenar sig från unga rotskott; gårdens historia ges nytt liv.

Kvar i parken står 1700-talets vita huvudbyggnad. Gårdens kulturhistoriska miljö har också utgjort stomme för gestaltningen av den nya parken, som genom pulkbackar och lekytor blottar historiska spår. Fruktträdsallén har till exempel sitt ursprung i odlingar som tidigare funnits på gården. Och den forna lindbersån åkallas genom konsten, en bronsskulptur med integrerad växtlighet signerad Christine Ödlund (f. 1963).Att skulpturen så väl har kunnat integreras med parken beror inte minst på ett tidigt och nära samarbete mellan konstnären och Tema landskapsarkitekter, som under gestaltningsarbetet haft en levande diskussion om hela parkens utformning. I sorg får därför konstateras att konstnärens ursprungliga intention, att använda de gamla lindarna för skulpturen, omintetgjordes då träden efter fällning ”försvann” i bygget.

Kista lär ha fått sitt namn efter Kista gård. Ordet anses komma från ett lokalt ord, ”kvia” eller ”kya”, som ungefärligen betyder ”kreatursinhägnad”. Etymologin skvallrar om en annan tid än dagens, då Kista utvecklats till IT- och innovationsföretagstäta Kista Science City och då Kista gård just renoverats och rustats med en helt ny park till centrum i en tätare stadsbildning med cirka 900 nya lägenheter.
– Jag tror att det kan bero på att den är ganska stor, den är på 112 kvadratmeter och som fullt nyrenoverad blir det då en hyra som med fördel bärs av ett flerfamiljhushåll. I dag är det dessutom ett ostabilt och känsligt läge för privata hushåll med anledning av alla ökade kostnader i samhället.Byggnaderna är klassade som synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – utan att någon tagit ansvar över bevarandet. Gården har i stället varit ett tillhåll för hemlösa under perioder och fasaderna har under åren fyllts av klotter.

Amir hoppades in i det sista att kommunen skulle ändra sig. Trots rivningsbeslutet. Men fem månader senare kom de till slut, med motorsågar och fyrhjulingar. Det hem som Amir byggt på i åtta år – revs på en dag.
– Det är endast på grund av det pågående detaljplanearbetet på fastigheten intill som vi håller på att utveckla, och om det skulle innebära att denna fastigheten skulle påverkas av framtida byggnationer där.Men det blev aldrig något av de planerna och byggnaderna fortsatte att stå och förfalla. Men förra året kom nya ägare in i bilden, Sehlhall Fastigheter, som vill säkra att det kulturhistoriska värdet behålls. Vilken summa de köpte gården för vill de inte uppge.Till en början var det tal om att upprustningen beräknades kosta 37 miljoner kronor, men när det blev uppenbart i hur dåligt skick fastigheterna var landade den beräknade kostnaden på drygt 50 miljoner kronor vilket blev för dyrt. Staden sålde då gården 2017 till ett privat bolag för 18,6 miljoner enligt tidningen Mitt i, och som tog på sig att rusta upp stället som ett lyxhotell med en lyxigare restaurang.

– Hur mycket som vi lagt på renoveringen önskar vi hålla för oss själva, men vi är mycket nöjda med resultatet, säger Mathias Holmqvist, entreprenadansvarig.– För oss som långsiktig fastighetsägare känns det helt rätt att investera i denna vackra plats med så unik historia. Gården är Kistas stamfastighet så det vill till att vi förvaltar arvet med omsorg. Som exempel kan nämnas att vi låtit hantverkare tälja 60 000 träplugg som vi använt i väggarna för att få putset att fästa. Så gjorde man förr i tiden och i respekt för den traditionen tyckte vi det var kul att göra detsamma.

Ett stenkast från jättekomplexet Kista galleria och andra moderna kontorsbyggnader ligger Kista gård, som har anor från 1700-talet. En gång i tiden en pampig herrgård men som blivit en bortglömd plats efter år av förfall.
– Så det här är ett speciellt projekt för oss. Vi vill inte att den här gården ska stå och förfalla, samtidigt som vi vill hitta någon typ av samhällsnyttig funktion som kan knytas till gården. Men vi har inte hittat det perfekta användningsområdet i dagsläget utan började med annexet, säger Mikaela Malmgren.Sveriges största borrningsprojekt för bergvärme pågår just nu i Gränby i Uppsala. Men flera hyresgäster visste inte ens att det skulle dra i gång. Nu larmar boende om döda fåglar, översvämmade gångvägar och tolv timmar av oavbrutet oljud varje vardag.

Sju tusen skarpa patroner, krut, en granat och dessutom flera läckande flaskor med giftet DDT. Det förvarades i ett olåst källarutrymme i hyreshuset. ”Det var riktigt otäckt när vi såg lådorna med varningstexten: Explosivt”, säger småbarnsmamman Julia Lundberg. Efter att Hem & Hyra tagit upp fallet har SBB nu informerat sina hyresgäster om att hyresgästerna i fortsättningen ska hållas informerade.
Den andra lägenheten har varit svårare att hyra ut. Det är sex rum och kök på 112 kvadratmeter. Den låg ute på Bostadsförmedlingen i Stockholm till en början som ett korttidskontrakt med en månadshyra på 18 642 kronor. Enligt bostadsförmedlingen var inkomstvillkoret lägst 675 000 kronor per år och av 22 intresseanmälningar kom 19 personer på visning, men alla tackade nej eller hoppade av.– Det är verkligen jättefina lägenheter med otroligt vackra kakelugnar och trägolv som ger en väldigt trevlig känsla. Även de gamla eldstäderna är bevarade. Så vi hoppas att någon snart ska flytta in och känna sig som hemma, säger Mikaela Malmgren.

Fram tills idag stod det en koja här, långt upp i skogen ovanför bostadsområdet Nacksta i Sundsvall. Kojan var Amirs bostad i åtta år. Han kom till Sverige från Iran och efter att ha sökt uppehållstillstånd flera gånger gav han upp. Han flydde samhället – in i skogen.
– Vi tycker det är kul att vårt projekt med Kista gård är så uppskattat i området. Men det är ett stort projekt, huskropparna är slitna och har tyvärr ett historiskt eftersatt underhåll. Det är mycket att ta hänsyn till när det ska restaureras då det finns ett historiskt värde i byggnaderna, säger Mikaela Malmgren, förvaltningsansvarig på Sehlhall Fastigheter.

Och sedan snart två år tillbaka är renoveringen igång. Det första som gjordes var att totalrenovera annexet, den norra flygeln från 1893, och göra om det till två bostäder som hyrs ut som hyresrätter.

Turerna kring renoveringen av Kista gård är en långdragen historia. 2016 var planen att Stockholms stad, som då ägde gården, skulle stå för upprustningen. Staden ville utveckla Kista gård till en mötesplats med bland annat restaurang, kafé och konferensverksamhet.
Kista Gård har anor från 1700-talet och den kulturhistoriska miljön utgör stommen i Temas gestaltning av den nya parken. I en fri tolkning av platsens historia skapas en modern stadspark med lekytor samt plats för samvaro och aktivitet. Här kommer det bland annat att finnas en pulkabacke och mitt i parken planeras ett gästgiveri. Konstnär Christin Ödlund återskapar den forna lindbersån i form av en bronsskulptur och den planerade fruktträdsallén har sitt ursprung i odlingar som tidigare funnits i Kista Gård.För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.

När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

Parken ska vara färdigbyggd till årsskiftet. Plantering av vedartat växtmaterial och perenner sker i vår. Placering av skulpturen samt plantering av lökväxterna sker hösten 2012.
I början av september togs det första spadtaget för Kista Gårds Park – den nya stadsparken i Kista. Kista Gårds Park anläggs i anslutning till de nya bostadskvarteren kring den gamla kulturbebyggelsen i Kista Gård. Här har sammanlagt cirka 900 lägenheter med tät och stadsmässig karaktär uppförts av Familjebostäder, Ikano Bostad och Veidekke. Exploateringskontorets förhoppning är att parken ska präglas av områdets kulturella mångfald på ett positivt sätt och fungera som en mötesplats för människor i alla åldrar. Temagruppen Sverige AB – i dagligt tal Tema – är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt. Längs med fruktträdsallén finns bronsskulpturen ”Lindarnas anatomi” utformad av Christine Ödlund. Skulpturen är inspirerad av den lindallé som fanns här tidigare.Kistagårdsparken ligger mellan Kista Alléväg och Hanstavägen. Parken är terrasserad där den högsta punkten är uppe vid Kista gård och den lägsta punkten nere vid Hanstavägen. I dagsläget finns ingen verksamhet i huvudbyggnaden på Kista gård som tidigare bland annat har varit en restaurang. Nedanför huvudbyggnaden finns planteringar med fina perenner i olika färger.

Kistagårdsparken är en välbesökt kvarterspark med aktiviteter för både vuxna och barn. Parken är inspirerad av Kista gårds kulturhistoriska miljö med anor från 1700-talet.
En fruktträdsallé leder upp mot Kista gårds huvudbyggnad. I mitten korsas fruktträdsallén av en gångväg med parkbänkar där du kan kan sitta och blicka ner över parken. Intill Kista gård, i den övre delen av parken, finns en lekplats.Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

– De nya ägarna var väl medvetna om planens utformning och vad som krävdes, att gården behövs rustas upp och att det fanns begränsningar i detaljplanen. Deras agerande sedan köpet är under all kritik och jag hoppas alla kan komma till en lösning snarast, säger han.
Enligt Stadsmuseet är huvudgårdsbyggnaderna och magasinet blåklassade. Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Magasinet brann dock ner under 2018.Beslutet var enhälligt i hela nämnden. Oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S) var ordförande under förra mandatperioden, när gården såldes. Han är besviken på hur allt blivit, och menar att det vid köpet var tydligt vad som gällde.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde i oktober behandlades ansökan i ett tjänsteutlåtande. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avslå den föreslagna bebyggelsen i ansökan men ser att det är möjligt att gå vidare och pröva bebyggelse i mindre skala på fastigheten.
Mitt bland nybyggda hus och gator ligger Kista gård med omgivande park som en oas. Under de senaste åren har gården stått och förfallit, och turerna kring den har varit många.

– Vår vision är att lyfta området genom att starta ett lyxhotell med 150-200 hotellrum och med en lyxigare restaurang, sa Daniel Özboyaci, en av de nya ägarna, till Mitt i då.Gällande detaljplan för Kista gård syftar till att gård och kringliggande park ska vara en resurs för hela stadsdelen, då Kista annars är ett område som snabbt förtätas. Därför tillåts bara småskalig bebyggelse, och verksamhet som kan anpassas till fastigheternas kulturvärde.– Vi måste kunna bygga bostäder på en viss del för att kunna finansiera upprustning av själva gården, som vi vill göra till en attraktiv mötesplats som främjar kultur och är tillgänglig för alla, sa Sami Rhawi, en av ägarna, när Mitt i pratade med honom för några månader sedan.Det vill de nya ägarna nu ändra på. Tidigare i år skickade de in en begäran om planändring. De ansökte bland annat om att få bygga 190 bostäder i 4-15 våningar på fastigheten som kallas Kista gård 2, och ligger en bit bort från huvudbyggnaden.

Än har dock inget hänt. I dag är rutorna sönderslagna och byggnaderna är fulla av skräp och vandaliserade både utanpå och inuti. Platsen beskrivs vara ett tillhåll för obehöriga.
– Något måste göras, snabbt. Man är rädd för att passera gården själv på kvällen, det rör sig ljusskygga människor i byggnaderna, mycket stök, som vill vara anonym.Tidigare ägdes fastigheterna av staden, men bedömdes till slut bli för dyra att renovera. 2017 såldes gården därför till det privata bolaget Kista Gård Holding AB. De nya ägarna tog i samband med köpet på sig att rusta upp platsen.– Vi är mycket angelägna om att Kista gård ska rustas upp, och vi har förståelse för att man behöver exploatera i området för få intäkter att investera i huvudbyggnaden, men man behöver komma fram till en lösning med en mer småskalig bebyggelse. I så fall kan ett nytt planarbete vara aktuellt, säger stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M).

16st HLS LED-puckar belyser trapporna upp till huvudbyggnaden. Kista gård har sedan 1700-talet använts för olika ändamål. Idag fungerar gården som värdshus. 2012 anlades en ny park kring gården och Fox Design fick äran att leverera den infällda belysningen i trappornas handledare.Most of the apartments face south and towards the city park that the city has built in connection with Kista Manor. Both exterior and interior design offer fresh, well-disposed surfaces and a modern floor plan with generous lighting inside of the apartments. Within ten minutes walking distance you will find the popular Kista Galleria which means we are close to shops, restaurants, cinemas and the metro station Kista. Commuter trains are available in Helenelund, which is a 15-minute walk from the house. The bus communication is outstanding as several lines cross via the stations Kista Alléväg / Kista Gård where buses to Enköping also run. In addition to these, there is a bus station ”Norgegatan” where bus 179 operates only 50-100 meters from the house.The buildings in the area were built during the 1970s and are Stockholm’s northernmost district. It is located between Stockholm’s C and Arlanda Airport. Kista began to be expanded about 30 years ago and is now Stockholm’s largest business area after City. There are a total of about 600 companies with over 25,000 employees. Kista Science Park, one of northern Europe’s most dynamic business parks.Kista Gård and its manor house date from the 18th century. In the manor park is a well-planned green park with flowers, shrubs and trees as well as lovely play areas for children and adults. In the playground, strawberries and strawberries are planted in the summer and in winter the grove is transformed into a toboggan run for the little ones. The park is well maintained all year round but does best in summer.

Similar Posts