Klippa Häck Motala

Att ha en häck vid tomtgränsen är inte bara fint och grönskade, det är också ett bra insynsskydd för din trädgård eller uteplats. Om du önskar granna och gröna häckar ska du tänka på att klippa så att ljuset når ända ner. Utgå alltid från att ha en bredare bas än topp: för en 1,5 meter hög häck rekommenderas att den är ungefär 20 centimeter smalare upptill än nertill.

Spänn ett snöre längs med häckens långsida om du inte är så van – då vet du precis hur långt in du ska klippa. När det gäller höjden är det lättast att måtta efter dig själv och klippa i brösthöjd. Du kan också använda dig utav en kratta som måttstock för att få till rätt höjd.
Om du klipper under JAS är det fortfarande full fart på tillväxten och sår efter beskärningen läker snabbt. Barrhäckar som tuja, idegran och gran ska dock klippas senare på hösten när tillväxten tagit slut.En häcksax på bensin eller en elektrisk häcksax kan vara lämpligt om det är ett omfattande jobb som behöver göras. Om du ska trimma häcken är det däremot smidigare med en batteridriven. Inför finliret framåt slutet kan du med fördel använda dig utav en sekatör.

Var extra noga med att följa säkerhetsföreskrifterna om du använder dig utav en elektrisk häcksax. Använd skyddsutrustning såsom ett par skyddsglasögon och handskar. Stå stadigt på stegen.Utgå ifrån vilken typ utav häck du har när du väljer verktyg till klippningen. Du kan välja mellan enkla och batteridrivna eller eldrivna häcksaxar. För korta, låga häckar krävs bara en vanlig häcksax.

En tät häck kan skydda mot vind bättre än en mur. Detta eftersom vinden silas mellan grenverket och inga virvelvindar skapas som de kan göra vid en mur.
Det råder delade meningar om när och hur häckar ska klippas, men de flesta lövhäckar mår bra av att klippas både under vår och JAS – alltså perioden juli – september.

Häcksaxar ska rengöras mellan klippningarna om du har olika häckar, träd eller buskar som ska klippas. I värsta fall kan annars sjukdomar överföras mellan dem. Se även till att häcksaxen är välslipad för fina snitt.
Den här hemsidan använder Google Analytics samt Statcounter för att samla in anonym data om besökare i syfte att göra hemsidan bättre. Hemsidan använder även Facebook och Bing pixel för att hålla koll på marknadsföringsåtgärder. Att lämna dessa aktiverade hjälper vår hemsida fungera normalt.

Det kan även finnas lagkrav på din häck, är det risk att häcken skymmer sikten vid t.ex vägkorsning eller utfart bör man kontakta sin kommun och fråga om vilken höjd häcken max får ha. Är du osäker så hjälper vi dig!Våra lokalkontor runt om i hela Sverige är redo att hjälpa till med årets häckklippning. Söker du erfarna och kunniga arbetare för din häck bör du ta kontakt med oss redan idag. I listan nedan letar du upp ditt närmaste lokalkontor och skickar in ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer en ansvarig på din ort ta kontakt med dig!

Hur sent kan man klippa häcken?
När ska du klippa häcken? – Lövhäckar går bra att beskära både under våren och under JAS-perioden, alltså juli till september. Behöver du beskära lite kraftigare är vårvintern bästa tidpunkten. Ett undantag är ”blödarna” bok och avenbok som savar för mycket vid vårbeskärning och därför bara bör beskäras under JAS.
Utöver detta använder vi en tredje-parts analystjänst som heter Google Analytics för att följa hur många besök och hur du som användare använder vår webbplats. Syftet är att optimera vår webbplats så den är så enkel som möjligt för dig att använda. Denna tjänst sparar data i USA och vi informerar härmed att din IP-adress och webbläsaruppgifter skickas till Googles servrar i USA för att sammanställa statistik för vår webbplats. Vi har hos Google inaktiverat så mycket insamling vi kan för att inte samla in data i onödan. Vi använder även en enklare statistiktjänst som heter Statcounter och som också samlar in data i mindre detalj där vi kan se hur många besökare vi har haft de senaste månaderna. Här sparas IP-adress och vilka sidor som användaren besöker.

En klippt häck kräver naturligtvis mer arbete än en friväxande häck, men utöver möjligheten att kunna reglera storlek och form, så blir de klippta häckarna framförallt tätare än de friväxande.

55Plus är sedan 2009 en av Sveriges största leverantörer av hushållsnära tjänster och företagstjänster genom seniorbemanning. Vi riktar oss till både hushåll och företag. Med fokus på kvalitet, trygghet och personlighet underlättar vi vardagen för tusentals hushåll och företag över hela Sverige. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan göra din vardag lite skönare.
Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärendeOm det inte finns några uttalade överenskommelser om vem som ska sköta häcken blir istället den ansvariga personen för häcken vars tomt den står på. Om grannen mot förmodan inte klipper häcken finns åtgärden reglerad i jordabalkens (JB) 3 kapitel. Där regleras nämligen rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Vad händer om man inte klipper häcken?
Du har ansvar för din trädgård Sker det en olycka på grund av att du till exempel inte har klippt din trädgårdshäck kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. I jordabalken står det också om ansvar och befogenheter gällande växtlighet på egen och omkringliggande fastigheter.
Om du anser att häcken som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ansa häcken, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket i praxis har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Fortsättningsvis vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle häcken dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen).Sammanfattningsvis, en häck som inte står på din tomt har du inga skyldigheter att klippa. Däremot om grenarna växer in på din tomt och dessa är till olägenhet för dig har du rätt att klippa grenarna, så länge ni ger ägaren av häcken möjlighet att först åtgärda problemet.Svaret på den här frågan beror på omständigheterna och vad som har uttalats mellan er och grannen. I praktiken är det vanligast att grannar kommer överens om hur och av vem som ska sköta en häck eller annat buskage som växer mellan tomtgränser. En tidigare överenskommelse mellan grannar om vem som ansvarar kan anses bindande även för framtiden, till exempel att man kommer överens om att den som vill att häcken ska planteras också ska stå för skötseln. En granne blir dock som huvudregel aldrig bunden av tidigare ägares överenskommelser. Vi har en häck alldeles utanför vår tomtgräns som är kommunens. Är det vår skyldighet att klippa den på ”vår” sida? Får inte kommunen gå in på vår tomt och klippa? En häck ska alltid ha bred bas för att inte toppen ska skugga undersidan för mycket. Lyckas du med det kommer din häck vara grön och jämnt fördelad. För att få till ett bra resultat är det en god idé att först planera hur hög du vill att din häck ska bli: om du har en häck med tydlig stam; till exempel barrhäck, bok eller avenbok, ska du inte klippa topparna förrän du är nöjd med höjden.Här råder det delade meningar: en del menar att det bör göras under våren, medan andra tycker det är bäst att göra det under hög- eller sensommaren, och en del säger att man bör vänta tills hösten. Vad beror de skilda budskapen på? Det beror förstås på att man syftar på olika typer av häckar. Vårblommande häckar är det synd att kapa på våren, och en del häckar mår bäst av att kli kapade när deras tillväxtperiod är över. Vi reder ut vilka som trivs med vad.Som nämnt ska du inte klippa topparna på dina häckar med genomgående stam, om du inte är nöjd med höjden än. Buskagehäckar utan genomgående stam kan du däremot också kapa på höjden, även om du vill ha dem högre.

Arbeta nerifrån och uppåt när du klipper, och var inte rädd för att klippa mycket. Busken kommer återhämta sig bra. Genom att kapa en del kommer grenarna i dina buskar att växa sig tätare, och det är ofta den effekten som man är ute efter.
Det finns olika typer av häcksaxar, både enkla, batteridrivna och sådana som går på el. Här är det bra om du kan anpassa ditt köp efter din häck. Har du en stor häck som behöver bearbetas mycket, kan det vara bra med ett motordrivet verktyg.Många menar att det är bäst att klippa häck när den har som starkast tillväxtperiod. Det brukar vara någonstans under JAS-perioden, det vill säga juli, augusti och september.

Behöver du bara trimma är det enklare med ett mindre, lättare verktyg. Då kan du också tillåta dig att göra lite fler finjusteringar. Använd alltid handskar när du ska klippa häck: skavsåren kommer som ett brev på posten nästan omedelbart annars.
Har du många sträckmeter häck att kapa är det smidigaste alternativet att använda en motorsåg. När du sedan ska klippa till finare grenar kan du använda en sekatör. Motorsågen klarar tuffare grenar och går snabbare, men se till att du inte hamnar snett.Det är lätt att bara “köra igenom häcken” och sedan upptäcka att det blivit snett, att den sluttar eller att det blev ojämnt på något annat sätt. Följ en rak linje och titta då och då att du är på rätt väg, skynda dig inte framåt.

Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Citera oss gärna men ange källan. PersonuppgiftspolicyKanske får du sträcka över räfsan och dra över klippet på din sida, smyga över när ingen ser dig eller helt enkelt låta det ligga kvar och se vad som händer. Vissa saker finns reglerat i lag såsom grenar som hänger över och stör. Grenar och annan växtlighet som hänger över måste man själv först få möjlighet att åtgärda innan grannen får gå lös.

SVAR: Som tröst ska du veta att du inte är ensam. Vanligaste grannproblemen brukar annars vara skuggande träd eller grenar som hänger över på grannens tomt. Att inte få gå över på grannens tomt och plocka upp klippet från häcken är rent skrattretande, tycker jag. Det är inte en ren gränshäck utan den står ju helt på din tomt och skapar inramning både för er och grannen.
Uthyrning av liftar & ställningar. Uthyrning av markvibrator. Trädfällning & borttagning av häck & busk. Stubbfräsning. Mark och grävarbeten. Trädgårdsarbete åt privatpersoner & företag.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med allt från markarbeten och underhåll av yttermiljön till trädgårdsarbete och snöröjning. Vi har sju anställda men beroende på säsong är vi upp till 14 personer som ser till att arbetet alltid utförs med noggrannhet och med en enastående kvalité.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Får vår granne, utan vår tillåtelse, ta bort en häck som ligger i tomtgräns mellan våra fastigheter och ersätta den med en annan högväxande häck då vi önskar ha kvar den nuvarande häcken? Den befintliga häcken är säkert 40 år gammal men jättefin och medelhög. Den kommande häcken som grannen planerar plantera är thuja, och kommer att förstöra den befintliga utsikten vi har mot havet genom att både vara högre och tätare. Spelar det någon roll vem som ursprungligen planterade den befintliga häcken? Får grannen placera den nya häcken innanför den befintliga häcken och därigenom lösa att befintlig häck står kvar men förstöra befintlig utsikt för oss? Får grannen väsentligen förändra och påverka något som gör att vår utsikt tydligt förändras eller kommer att förändras med tiden thujorna växer och därigenom vårt upplevda värde och ekonomiska värde på fastigheten minskar?
Eftersom en fastighetsägare får plantera träd och andra växter på sin egen fastighet finns det inget egentligt hinder mot att din granne planterar thujor innanför den befintliga häcken. Som nämnts ovan finns ingen klar och tydlig reglering kring vilken höjd som är tillåten. Det vore därför lämpligast om ni samtalade och förklarade varför utsikten är viktig för er. Kanske kan ni då nå en överenskommelse som innebär att grannen måste se till att häcken inte blir alltför hög. Om du vill ha närmare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist som erbjuder fysiska möten, telefonmöten samt onlinemöten. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar. Träd och annan växtlighet utgör fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB. I regel får fastighetsägare, på sin egen fastighet, tillföra eller ta bort fastighetstillbehör som till exempel träd och buskar. En fastighetsägare kan således tillföra och ta bort en häck om den står på dennes fastighet. Därför kan det vara bra att kontrollera exakt var fastighetsgränsen går. Om den befintliga häcken planterats av er på er sida av tomtgränsen får grannen inte ta bort häcken. Skulle häcken vara bred och växa in på grannens tomt får grannen klippa ner de delar som växer in på tomten. Även om häcken befinner sig mitt på tomtgränsen och ägs gemensamt av er båda, får grannen inte ta bort häcken utan att ni är överens. Grannen skulle möjligtvis kunna ta bort den del av häcken som befinner sig på grannens sida, så länge det inte leder till att er del av häcken förstörs. Angående höjden på träd och häck kan sägas att det inte finns någon tydlig reglering kring vad som gäller och generellt får man låta en häck bli väldigt hög. Undantag som finns är att en häck inte får vara så hög att den stör sikten för trafik eller i oacceptabel grad skuggar grannens tomt eller försämrar dennes utsikt, se 8 kap. 15 § Plan- och bygglagen. I ett sådant fall kan man hos byggnadsnämnden ansöka om föreläggande för grannen att ta bort växtligheten. Olägenheten måste dock vara betydande och bestämmelsen har således tolkats restriktivt. Som exempel från praxis kan nämnas att domstolen inte ansåg att olägenheten var betydande i ett fall där en fastighetsägare hade 13–15 m höga björkar i gränsen mot en annan fastighet trots att dessa skymde havsutsikten och orsakade skugga på den andra fastigheten under en stor del av dagen (RÅ 1993 not 521).Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder – Välkommen.

I 3 kap. 1 § JB stadgas att ”var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen”. Denna hänsynsregel ger uttryck för att grannar ska sträva efter att behålla en god grannsämja bl.a. genom att kommunicera med varandra samt att en intresseavvägning ska göras när grannars intressen krockar. Bedömningen måste göras på objektiva grunder och det är i slutändan domstolen som i varje enskilt fall avgör om en viss åtgärd framstår som skälig. Vidare stadgas i 3 kap. 2 § JB att om rot eller gren tränger in på en fastighet från till exempel en intilliggande fastighet och detta medför olägenhet för fastighetens ägare, så får denne ta bort roten eller grenen. Även buskar omfattas av bestämmelsen. Om det finns risk att växtligheten tar skada ska fastighetsägaren som äger fastighetstillbehöret beredas tillfälle att själv ta bort roten eller grenen.
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i situationen. Eftersom din fråga rör fastighet och rättsförhållandet mellan grannar är Jordabalken (JB) tillämplig.

Hur hög får en häck vara i villaområde?
Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelväg får dina växter inte vara högre än 80 centimeter. Det gäller 10 meter åt varje håll från korsningen. Vid korsning ska häcken vara högst 80 centimeter.
Träd och buskar växer. Det är viktigt att du redan när du planterar tänker på hur stora de kommer att var några år framåt. Då kan du vara säker på att du planterar tillräckligt långt från vägen.

Vi utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Det gäller 2,5 meter in på din uppfart och 2,5 meter från utfarten längs gatan.
Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelväg får dina växter inte vara högre än 80 centimeter. Det gäller 10 meter åt varje håll från korsningen.Finns det något vackrare än rosor i en trädgård? Låt blommornas drottning ge din trädgård ett fint utseende och en magisk doft. Här tipsar vi om storblommiga klätterrosor som håller sig vackra hela sommaren.

När ska man inte klippa häcken?
Det råder delade meningar om när och hur häckar ska klippas, men de flesta lövhäckar mår bra av att klippas både under vår och JAS – alltså perioden juli – september. Om du klipper under JAS är det fortfarande full fart på tillväxten och sår efter beskärningen läker snabbt.
Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha bygghemmas nyhetsbrev och godkänner att bygghemma behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt bygghemmas integritetspolicy.

Vill du ge trädgården ett lummigt intryck? Satsa på marktäckande växter som kan bre ut sig längs med gången upp till huset, i rabatten eller under träd och större buskar. Här tipsar vi om sju populära sorter.

Att bygga en pergola är ett snabbt och prisvärt sätt att skapa ett helt nytt rum i trädgården. Men vad ska du egentligen tänka på vid bygget, vilka växter ska du satsa på och hur inreder du på bästa sätt? Här bjuder vi på inredaren och trädgårdsälskaren Marie Söderbergs bästa tips!
Behöver växterna något att klättra på eller vill du skydda uteplatsen mot vind eller insyn? En spaljé går att variera på många sätt och är lätt att bygga på egen hand.

Är du ute efter en större prydnadsbuske som kan skydda mot både insyn och blåst? Här tipsar vi om åtta snabbväxande buskar som är perfekta för dig som inte har så mycket tålamod.

När är egentligen bästa tiden att klippa häcken? Och hur klipper man så att den håller sig tät och fin? Här får du råd kring vad du ska tänka på och tips på verktyg som underlättar arbetet.
Om häcken är av mindre storlek kommer du långt med en manuell häcksax och en sekatör. Om häcken sträcker sig många meter behöver du en motordriven häcksax. Kom ihåg att avlägsna grövre grenar med en grensax eller grensåg först! Om du har en väldigt hög häck är det bra att investera i en häcksax med teleskophandtag så når du lättare toppen. Tvätta alltid häcksaxen efter klippningen för att undvika att överföra eventuella sjukdomar mellan dina växter.

Om du vill ha en tät och fin häck som behåller formen behöver du klippa den regelbundet. De flesta häcksorter mår bra av att klippas lite och ofta. En del häckar, som t ex liguster, tål hård beskärning men långt ifrån alla. Du behöver kontrollera vad som gäller för just din häcksort.

När är det bäst att klippa häcken?
Vårblommande häckar får du vänta med att beskära till efter midsommar så undviker du att gå miste om blomningen. De flesta lövhäckar kan beskäras både tidigt på våren och på hösten. Många förordar att beskära under JAS-perioden (juli, augusti, september) då växten blöder (savar) mindre och läker fortare.
Ättika, såpa, tralltvätt eller målartvätt? Borste eller högtryckstvätt? Nedan ger vi tips på vad du behöver för att tvätta altanen och hur du går tillväga för att göra den fräsch inför sommaren.Häck och buskar bör växa inom din egen tomt. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Höjden gäller från gatunivån. Om du har en stödmur så får alltså muren tillsammans med häcken vara max 80 centimeter. Detta för att trafikanter ska kunna se ordentligt i korsningen.Den som ändå inte gör det efter påminnelser riskerar att ärendet lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden kan besluta om ett föreläggande, som innebär att kommunen kan låta utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad.Under Servicemeddelanden kan du se när vi har någon typ av störning i kommunens service. Det kan röra exempelvis avstängda gator, problem med vattenleverans eller stängda verksamheter.

För att få bra sikt är det viktigt att redan när man planterar föreställa sig trädens och buskarnas utveckling. Sätt dem tillräckligt långt från vägen för att de ska kunna breda ut sig. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, vilken sorts jord de växer i och hur de sköts. I plantskolor kan man få tips om passande arter.Hör av dig om du har tips på något område där vildvuxna häckar, buskage eller träd skapar problem i trafiken. När vi får in sådana tips åker vi ut och inspekterar och dokumenterar platsen. Fastighetsägare som inte tar sitt ansvar får en uppmaning i brevlådan om att klippa ned sina växter.

Har jag rätt att klippa grannens häck?
Skulle häcken vara bred och växa in på grannens tomt får grannen klippa ner de delar som växer in på tomten. Även om häcken befinner sig mitt på tomtgränsen och ägs gemensamt av er båda, får grannen inte ta bort häcken utan att ni är överens.
Webbläsaren Internet Explorer stöds inte längre av tillverkaren Microsoft och visar inte webbsidor på rätt sätt. Om du väljer att ändå använda Internet Explorer bör du vara medveten om att vissa sidor och funktioner inte visas som det är tänkt.

Får kommunen klippa min häck?
Om du upplever att häcken hänger över på din tomt på ett sätt som du upplever som en olägenhet för dig har du rätt att klippa den. Dock måste du bereda ägaren, dvs. kommunen i detta fall, tillfälle att själv åtgärda det om denna kan befaras medföra skada av betydelse för dem (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1).
You can translate this website with Google Translate. It is important to remember that the translation is being done by a machine and not by a person. This means that you can never expect the translation to be 100 percent correct.

Försäljning av golfbilar och arbetsfordon har vi utförd sedan starten och ligger oss varmt om hjärtat. Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda just digOm du har en trädgårdshjälp så kan du få hjälp med vårstädningen i trädgården, med skräp ris och pinnar som skall slängas. Trädgårdsmöbler skall bäras ut och oljas in, och på ett staket flagnar färgen. Vi har en enkel lösning för dig som letar efter trädgårdshjälp. I Motala bor ungdomar som arbetar i trädgård och som vill hjälpa dig. Ungdomarna får en vit anställning med lön, semesterersättning, pension och försäkring. Du hittar ungdomarna som bor i Motala i appen som du laddar ner. Att få gjort allt som behöver göras i trädgården, tar ganska mycket tid och en del sysslor är tunga. Har du heltidsjobb, stor familj och andra åtaganden kan det vara svårt att få tid att ägna sig åt trädgårdsarbetet. Du längtar efter utelivet med familj i trädgården. Du vill kanske grilla med vänner, ha ett kalas för barnen eller bara sitta och njuta av växter och blommor. Med en trädgårdshjälp, från Motala, så hinner du få allt klart i tid.

Motala är en stad som ligger mellan sjöarna Vättern och Boren i Norra Östergötland och har drygt 47 000 invånare. Staden har villaområden med trädgårdar. Motala ligger vid Göta kanal och Motala ström rinner genom staden.
Här kan man besöka Motormuseet, Vätternakvariet, Sveriges Rundradiomuseum och Borenshults slussar. Längs Motala ström finns kurorter att färdas till för avkoppling. Fina cykelvägar finns att hitta längs Vätterleden.

Man beskär häcken för att reglera häckens storlek och form och även för att få den tätare. När under året häcken skall klippas varierar från olika sorter. Vad har häcken för behov? En lätt putsning, formklippning eller en mer genomgripande klippning? Beroende på häckens ålder och typ väljer vi rätt metod för att skapa bästa möjliga resultat. Vi klipper häckar till fasta priser dvs vi kommer till er och tittar på häcken och lämnar därefter ett fast pris där allt ingår så ni som kunder kan känna er trygga med kostnaden.
Är du i behov av häckklippning i Motala? Perfekt! Vi utför häckklippning i både trädgårdar och parker i Motala. Genom att boka en häckklippning med en utbildad professionell häckklippare så får du garanterat jobbet avklarat med snyggt resultat + att du sparar massor av tid! Det enda du behöver göra är att njuta av det vackra resultatet efteråt!Denna hemsidan finansieras genom samarbeten via lead generation och affiliatelänkar. Det betyder att vi kan bli kompenserade om du fyller i ett formulär eller klickar på en länk till en samarbetspartner. Självklart kostar det aldrig något extra för dig!

Hur mycket kostar det att klippa en häck?
Vad kostar det att klippa häck? Ett snittpris för trädgårdstjänster, inkluderande häckklippning, ligger ofta på omkring 700 kronor per timme, eller halva det priset efter rut-avdrag. Hör gärna av dig till oss på Veterankraft om du behöver hjälp med att klippa din häck.
Våra trädgårdsmästare klipper inte bara häckar i Motala utan vi hjälper tomtägare över hela Sverige med alla möjliga slags trädgårdsarbeten. Kolla in alla tjänster vi erbjuder genom att gå till sidan tjänster helt enkelt.På trädgårdsarbeten.se kan du boka häckklippning i Motala med omnejd. Vi ser alltid till så att vi förhåller oss till den sortens häck vi klipper. Hänsyn till miljö och växtsort tas också i valet av vilka metoder och verktyg som används. Det kan skilja sig en hel del från häck till häck, därför görs en bedömning för varje enskild häckklippning. Vi tar även hand om bortforsling efter häcken har klippts.För att upprätthålla en trädgård eller park regelbundet bör en landskapsarkitekt kallas in. De kan utföra alla typer av landskaps- och trädgårdsarbete. Till skillnad från vad man kan tro kan en professionell trädgårdsmästare kallas in när som helst, oavsett om det är sommar eller vinter. Att ta hand om växter kan göras när som helst.En trädgård behöver underhållas för att den ska kunna bli en charmig egenskap för ett hus eller en stad. Och det finns inget bättre sätt att uppnå detta än med en professionell trädgårdsmästare. Många undrar vad en trädgårdstjänst är och hur den skiljer sig från en vanlig grästjänst. Svaret varierar från person till person och beror på trädgårdens storlek och växterna i den. Det finns flera typer av trädgårdstjänster. Vissa trädgårdsföretag fokuserar enbart på underhåll av gemensamma trädgårdar, medan andra erbjuder tjänster som främst fokuserar på individuella trädgårdar. En professionell trädgårdsmästare kan ta hand om olika typer av växter. I de flesta fall kommer en professionell trädgårdsmästare bara att ta hand om gemensamma områden som parker, uppfarter och trottoarer. De kan också utföra landskapsarbeten. Visa mer

En trädgårdsfirma syftar till att erbjuda allmän trädgårdsskötsel för privata kunder. Att hålla en trädgård i skick kan vara tidskrävande och kräver tålamod. Av denna anledning erbjuder en landskapsarkitekt olika tjänster som inkluderar underhåll, design och bevattning. En landskapsarkitekt kan också tillhandahålla de förnödenheter som behövs för att installera och underhålla en simbassäng. Att underhålla en trädgård kräver också användning av ganska specifik utrustning som individer kanske inte har tillgång till. Trädgårdsmästaren kan också ge råd om valet av växter och typen av landskapsarkitektur.Även om det inte finns några minimikrav för att arbeta som trädgårdsmästare är det viktigt att hitta formell utbildning för att skilja sig från de välmenande amatörarbetarna. I Frankrike finns det många examina och utbildningskurser som kan användas för att kvalificera sig för trädgårdsyrket, inklusive CAP agricole métiers de l’agriculture, CAP agricole jardinier paysagiste, CAP agricole productions horticoles, Bac pro conduite de production horticoles, Bac pro aménagements paysagers och Bac technologique de l’agronomie et du vivant. Kunskap är bara en del av vad som gör en trädgårdsmästare exceptionell. Det är nödvändigt att ha en känsla för design, en passion för trädgårdsarbete och en praktisk approach som inkluderar affärs- och ledarskapsförmågor. För att underhålla en trädgård eller park regelbundet bör en landskapsarkitekt kontaktas. De är kapabla att utföra alla typer trädgårds- och landskapsarbete. Till skillnad från vad du kanske tror kan en professionell trädgårdsmästare kallas in när som helst, vare sig det är sommar eller vinter. Att ta hand om växter kan göras när som helst. Kostnaden för trädgårdstjänster varierar beroende på typ av tjänst, projektets storlek och nivån på erfarenhet hos en professionell. Generellt ligger den timslön för en trädgårdsmästare mellan €15 och €50. Många trädgårdsmästare tar betalt per timme, så den månatliga avgiften beror på deras timpris och antalet timmar de kommer att arbeta i trädgården. Hur sätter jag prislappen på häckklippning? Priset för häckklippning beror på längden på häcken, bredden och höjden på växterna. Kostnaden beräknas per löpmeter. Priset varierar också beroende på vilken typ av växter som ska beskäras. För en höjd under 1 meter är priset cirka €4,50 per löpmeter, medan priset för en höjd mellan 1,25 och 2,5 meter är mellan €5 och €8 per löpmeter. För en höjd mellan 3 och 4 meter är priset mellan €10 och €17 per löpmeter. Kostnaden för häckklippning varierar också beroende på vilken typ av växter som ska klippas. Vad kostar gräsklippning? Kostnaden för gräsklippning är €0,14 per kvadratmeter. Det genomsnittliga priset för klippning av flera kvadratmeter gräs är €14 per timme. Detta kan också variera beroende på svårighetsgraden i uppgiften och antalet timmar som krävs. Vilket trädgårdsarbete kan dras av från skatten? All småskaligt underhållsarbete i privata trädgårdar är berättigade till skatteavdrag. Detta kan gälla trädgårdsförsköning, frukt- och grönsaksplockning och häckklippning.- Tidigare erfarenhet hos utföraren bör bedömas. Trädgårdsmästare med mer erfarenhet tenderar att vara bättre. – Läs online recensioner och betyg på oberoende webbplatser. – Kontrollera vilka professionella organisationer trädgårdsmästaren tillhör. – Det är avgörande att be om en referens för att veta kvaliteten på deras tjänster. Den professionella trädgårdsmästaren är kapabel att rensa ogräs, klippa gräsmattor, trimma häckar och sätta upp trädgårdsstaket. Han är också beredd att göra röjning och beskärning av träd. Oavsett om det handlar om att odla organiskt ätbart, underhålla en trädgård eller park eller göra mer, kan han göra det. Dessutom kan trädgårdsmästaren ta bort grenar och trädgårdsavfall. En häck av lövträ kan annars generellt klippas ned mycket hårt. Den ges möjlighet till en total föryngring på detta sätt. För barrväxter gäller motsatsen. De bör aldrig beskäras hårt. Därför är det extra viktigt att hålla efter sådana häckar redan från början. När häcken vuxit sig hög kan det vara för sent att klippa den och ändå behålla grönskan. Klipp istället årsskotten varje år.Det finns inga generella regler för att man bör eller inte bör klippa en häck när det regnar. Det kan vara en fördel dock att inte klippa häcken när det är mycket varmt och solen gassar. Om man gör det så blir det nämligen jobbigare för häcken att återhämta sig efter klippningen. Men det behöver inte vara regnigt för det. Om du klipper med elektrisk häcksax så tänk också på att elektricitet och vatten inte går bra ihop.Klättra inte upp på en stege för att komma åt om du inte är säker på att den står stabilt på underlaget. Det är inte värt att ta den risken, särskilt inte om du är äldre eller känslig av annan anledning. Då är det bättre att du hör av dig till oss på Veterankraft så får du vår hjälp med att klippa häcken.Om du ändå väljer att klippa häcken när det regnar så kommer du att märka att det blir ganska svettigt att arbeta med regnkläder på. Regnkläder har i och för sig fördelen att de skyddar dina armar mot rivsår från grenarna. Kraftiga arbetskläder är alltså alltid att rekommendera, vilket är ännu en anledning till att du inte bör utföra arbetet en het dag. En mulen dag är alldeles utmärkt.

Vi är ett prisbelönt bemanningsföretag som erbjuder erfaren hjälp i hemmet samt RUT- och ROTtjänster med fokus på hushållssysslor och hantverksarbete. Du kan få hjälp med det mesta från diverse trädgårdsarbeten, renovera altan, snöskottning eller rejäl vårstädning. Välkommen att höra av dig!
Häckar av barrväxter går bra att klippa på hösten (eller vintern), när växtperioden är över. Om häcken är av lövträ så är det däremot bättre att klippa den på våren. Lövhäckar kan däremot gärna klippas på våren, om de inte är rika på sav under denna period. I så fall klipps de bäst i den så kallade JAS-perioden, alltså juli, augusti och september. Ett snittpris för trädgårdstjänster, inkluderande häckklippning, ligger ofta på omkring 700 kronor per timme, eller halva det priset efter rut-avdrag. Hör gärna av dig till oss på Veterankraft om du behöver hjälp med att klippa din häck. Vi har veteraner i de flesta regioner i Sverige som är kunniga och som gärna ställer upp. Att klippa en häck utan hjälpmedel som styr upp höjd och form är inte att rekommendera, särskilt inte om den är lång. Det är nästan omöjligt att få det bra på fri hand. Oavsett om du har en mall, lina eller ändå försöker dig på ett fritt arbete, så se till att med jämna mellanrum gå några tiotals meter därifrån för att inspektera arbetet. Hyr en pensionär från Veterankraft idag! Först och främst ska du tänka på din egen säkerhet. Om du använder en elektrisk häcksax så se till att det finns en jordfelsbrytare som löser ut om olyckan skulle vara framme. Använd också kraftiga arbetskläder, rejäla handskar och skyddsglasögon för att skydda dig.Häcken bör alltid klippas så att den är bredare vid basen än upptill. På så sätt kommer ljuset till bra hela vägen ned. Man kan bygga en enkel trämall att följa. Då sätts den ihop lite smalare upptill än nedtill. För att ovanlinjen ska bli rak är det annars ett tips att spänna en tråd utmed häckens längd, med fastsättning på samma höjd från marken i båda ändarna.

Vår intresseanmälan går snabbt att fyll
a i och är i tre steg. Börja med att fylla i det postnummer för det område där tjänsten ska utföras (gäller det dig eller någon annan?) för att komma till rätt lokalkontor. Berätta om dina önskemål och när du vill att vi ska komma.
Barrhäckar är bra att klippa på hösten eller vintern när de har slutat växa för säsongen. Häckar som blommar på våren vill man inte gärna klippa för tidigt, eftersom man vill kunna njuta av blomningen. När blomningen är över, vid midsommar, går de bra att klippa.

En ny häck bör klippas ofta och lite för att den ska bli tät och fin. Sorter som är starkväxande kan behöva klippas flera gånger på en växtsäsong. Undantag är dock bok och avenbok som bör toppas först när häcken nått önskad höjd.
6. I hörnet av tomten får häcken vara max 70 centimeter hög. Detta gäller minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen och 5 meter vid gång- eller cykelbana.Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. 2. Stadens stolpar ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Ljuset från belysningsstolparna ska inte skymmas. Alla stolpar ska enkelt kunna rengöras och repareras och trafikskyltar ska gå att byta eller kompletteras. 3. Buskar och träd ska klippas så att gång-, cykel- och körbana hålls fri för passage. Gående och cyklister ska kunna mötas och personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig tryggt.

Alla som bor i Stockholm ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark.
Tänk på att häckar generellt sett mår bra av att vara lite bredare nedtill än upptill. Då når solen ända ner till basen och du slipper att det blir kalt och tråkigt längst ned. Den koniska formen gör också att häcken står emot trycket från snön lättare under vintern utan att skadas.

Tillbehören till Husqvarnas batteriserie (batterier och laddare) passar för alla batteridrivna trädgårdsredskap, från häcksaxar till grästrimmers och gräsklippare m.m.

Husqvarna grundades 1689, har en stark passion för innovation och erbjuder professionella skogs-, park- och trädgårdsprodukter. Prestanda och användbarhet möter säkerhet och miljöomsorg i våra ledande innovationer, där batterilösningar och robotteknik leder vägen.
– Jag tycker att en vass manuell häcksax eller en batteridriven häcksax är lättast att arbeta med. Tänk på att hålla en rak vinkel på redskapet när du jobbar. Gå inte ut för hårt med en gång utan ta gärna lite åt gången och ta några steg tillbaka för att se om höjden blir lagom. Spänn upp ett snöre för att hålla en jämn linje om du tycker att det är svårt med bara ögonmått, säger Sandra Holmes.Ja, det är bara att ladda batteriet, trycka på knappen och köra. Här finns ingen motor med en massa rörliga delar som du behöver serva och underhålla. En laddning räcker till ungefär en timmes klippning, men det finns även större batterier.

Visst funkar det att stå uppflugen på en bänk eller stege och klippa om du har en hög och bred häck. Men det gäller att vara försiktig så att du inte skadar dig på vassa grenar eller häcksaxen eller kanske till och med trillar ner. Med en stånghäcksax där knivbalken är justerbar och sitter längst ut på ett teleskoprör kan du stadigt och säkert stå kvar på marken medan du klipper häcken på både på bredden och höjden.
Batteridrivna häcksaxar har en rad fördelar jämtemot både eldrivna och bensindrivna. Du slipper ha en jobbig sladd som ständigt hänger i vägen och riskerar att bli klippt. Och du slipper avgaserna, tyngden och underhållet som kommer med den bensindrivna.

Det är särskilt viktigt att klippa unga häckar regelbundet för att de ska bli täta och fina, men ta bara lite åt gången. Med bok och avenbok ska du vänta med att beskära topparna tills häcken har nått önskad höjd.
– Lövhäckar går bra att beskära både under våren och under JAS-perioden, alltså juli till september. Behöver du beskära lite kraftigare är vårvintern bästa tidpunkten. Ett undantag är ”blödarna” bok och avenbok som savar för mycket vid vårbeskärning och därför bara bör beskäras under JAS. Häckar av barrväxter som tuja, gran och idegran är bäst att klippa under hösten när tillväxten har stannat av. Men här ska man vara varsam och bara klippa de unga skotten. Beskär man dem för hårt bildas stora bruna partier som aldrig blir gröna igen. Ett undantag är idegran som kan skjuta nya skott på gamla grenar, säger Sandra Holmes, trädgårdsmästare.

– Det är verkligen skönt att slippa ha avgaser strax under näsan medan man jobbar. Dessutom är de batteridrivna lättare och därför smidigare att klippa med vilket är skönt för både armar och rygg, säger Magnus Moberg, produktspecialist på Husqvarna.
Om du inte har en minimal tomt är det i längden värt att satsa på en el-, batteri- eller bensindriven häcksax. Alla har sina olika fördelar. Den manuella häcksaxen är fortfarande bra att ha till finputsning och småklipp. En del häcksaxar har justerbara handtag så att du kan jobba mer ergonomiskt när du klipper sidorna på häcken. Kolla att häcksaxen klarar grendiametern på din häck. Använd gärna skyddsglasögon när du klipper. För riktigt grova häckar eller när du ska skära ner en misskött häck rejält krävs motorsåg.Veteranpoolen har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade ”cookies” på vår hemsida. Genom dessa cookies kan vi komma att samla in uppgifter om hur du använder vår hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som vi använder för att förbättra upplevelsen av, och informationen på, vår hemsida.Veteranpoolen kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Veteranpoolen ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Veteranpoolen på: [email protected] Intresserad av att bli veteran? V\u00e4lkommen p\u00e5 \u00d6ppet hus andra fredagen i m\u00e5naden mellan 10:00-12:00! Adressen \u00e4r Gottorpsgatan 15, Link\u00f6ping. Du kan ocks\u00e5 fylla i v\u00e5rt kontaktformul\u00e4r eller l\u00e4s mer i v\u00e5r guide.All \u00f6vrig tid \u00e4r du v\u00e4lkommen att l\u00e4mna en intresseanm\u00e4lan i formul\u00e4ret h\u00e4r till h\u00f6ger eller skicka ett mail p\u00e5 [email protected] använder cookies på vår hemsida. En cookie, eller ”kaka”, är en liten textfil som skickas och läses av besökarens webbläsare. Informationen kan bland annat innehålla information om hur man har använt hemsidan och vilken typ av webbläsare som använts. Dessa cookies kan vi komma att använda för att exempelvis få fram statistik kring hur våra flöden ser ut, vilka sidor du som besökare är intresserad av och göra det enklare att navigera. Vi använder också cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida.

Vem klipper häcken?
Om det inte finns några uttalade överenskommelser om vem som ska sköta häcken blir istället den ansvariga personen för häcken vars tomt den står på. Om grannen mot förmodan inte klipper häcken finns åtgärden reglerad i jordabalkens (JB) 3 kapitel. Där regleras nämligen rättsförhållandet mellan grannar.
För oss är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Veteranpoolen används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Veteranpoolen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).Veteranpoolen kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistiskt underlag. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Veteranpoolens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Vi säkerställer att de bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning har en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder.

Kan man klippa häcken med motorsåg?
Klippa häck med motorsåg Har du många sträckmeter häck att kapa är det smidigaste alternativet att använda en motorsåg. När du sedan ska klippa till finare grenar kan du använda en sekatör. Motorsågen klarar tuffare grenar och går snabbare, men se till att du inte hamnar snett.
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för att kontakta oss (t.ex. LinkedIn eller Facebook).De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Veteranpoolen, eller våra respektive underbiträden, för följande ändamål. Har gräset hunnit växa sig för högt och det andra trädgårdsarbetet blivit eftersatt? Då kan Veteranpoolen i Motala hjälpa dig! När trädgården ska säsongsstädas eller när det är dags att trimma häckar och buskar kan våra yrkeskunniga veteraner ställa upp. De har alla många års egen erfarenhet av allehanda trädgårdsarbete. Många av tjänsterna får du även göra RUT-avdrag för. All \u00f6vrig tid \u00e4r du v\u00e4lkommen att l\u00e4mna en intresseanm\u00e4lan i formul\u00e4ret h\u00e4r till h\u00f6ger eller skicka ett mail p\u00e5 [email protected].

Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot kund eller medarbetare, eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Vi inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt får klicka i en ruta när du gör din intresseanmälan.Veteranpoolen kan använda sig av tredjepartcookies som Google Analytics för att analysera hemsidetrafik, vi använder även Facebooks pixel för att mäta och analysera trafik, samt presentera relevant information för dig som användare.

Fredagar \u00e4r kontoret st\u00e4ngt f\u00f6r bes\u00f6k, men vi n\u00e5s d\u00e5 p\u00e5 telefon mellan kl. 9.00-14.00. Lunchst\u00e4ngt alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Similar Posts