Köpa Solceller Från Tyskland

Solcellen är den komponenten i solcellsanläggningen som producerar elen ,det finns både monokristallina och polykristallina solceller den monokristallina solcellen går att få som helsvart modell , fördelen med dom polykristallina solcellerna är att dom är billigare att tillverka. Livslängden på dagens solceller upskattas till 40-50 ÅR och 80% effektgaranti efter 25ÅR.

Vi erbjuder också Tyska glas-glas moduler med hela 30års produktgaranti från solarwatt från 280w upp till 320w, vi rek glas glas paneler speciellt om du bor vid havet med hög salthalt. Glas/Glas paneler motstår mikrosprickor i cellen bättre.Om du väljer att beställa hem solceller från Tyskland istället för att installatören köper hem materialet sjunker lönsamheten för solcellsinstallatören. Av den anledningen är det både många som inte accepterar arbeten som endast inkluderar installation.

När du köper solceller från Tyskland ska du antingen betala svensk eller tysk moms. Köper du solcellerna på plats i Tyskland, eller om företaget omsätter mindre än 320 000 kronor betalar du tysk moms på 19 % (16 % pga. COVID-19 fram till 31 december 2020). Annars gäller svensk moms på 25 % enligt Konsument Europa Sverige.
De inhemska installatörerna ansvarar vanligtvis för samtliga steg i investeringsprocessen, inklusive installationen. I Sverige får man inte installera solceller helt och hållet själv , eftersom att elarbetet måste göras av en behörig elektriker. Detta betyder att du ändå behöver kontakta en installatör.För dem som tar uppdrag som endast inkluderar montering och driftsättning är ofta arbetskostnaden betydligt högre än vad den hade varit för ett komplett solcellspaket.

I den här artikeln pratar vi mer om allt som rör import av solceller från Tyskland: relevanta fördelar, nackdelar och vilka momsregler som blir aktuella vid en Tysklandsimport av solceller.Det går att köpa solceller från Tyskland till ett något lägre pris via exempelvis Ebay och E-butiker online. Besparingen av att köpa solceller från Tyskland inklusive moms och frakt blir liten, samtidigt som det blir krångligt med garantier, reklamation och installation.

Genom att besöka flertalet tyska e-handlare och grossister har vi noterat att kostnaden för en Trina 320W-panel från Tyskland är ca 1 300 – 1 600 kronor inkl. moms och frakt. Motsvarande kostnad i Sverige motsvarar ca 1 600 – 1 800 kr.
Det kan det vara svårt att nyttja sina reklamations- och produktgarantier om du väljer att köpa solceller utomlands. Utöver det är det mer bekvämt att handlägga ett eventuellt garantiärende på svenska, istället för tyska eller engelska.

Får man el från solceller på vintern?
Faktum är att solcellerna producerar el även under en molnig vinterdag och fungerar utmärkt i vårt nordliga klimat. Solceller ger visserligen mest el på sommarhalvåret, men de slutar inte att producera el bara för att det är molnigt eller för att det snöar. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust.
Ett 60-tal solcellstillverkare existerar på den tyska marknaden och ca 15 av dessa tillverkar renodlade prestanda-paneler. Många av de tyska solcellstillverkarna såsom Schott Solar, SI Modules och SOLARWATT har dock outsourcat produktionen till låglöneländer.När du anlitar en svensk solcellsinstallatör blir dem ansvariga för arbetet och kontakten med leverantören. Väljer du att köpa hem solpaneler på egen hand får du även hantera de eventuella problemen och förseningar som kan uppkomma.

Solcellsföretag i Sverige erbjuder ofta vad man kallar solcellspaket där allt från installation till material ingår i priset. Detta är väldigt fördelaktigt jämfört med import från Kina där du på egen hand måste projektleda hela installationen men också betala för både frakt och utkörning.Peter har sedan slutet av 2018 arbetat som innehållsansvarig på SolcellsOfferter. Han brinner för smarta energilösningar och genom åren har han erhållit en stor kunskap om förnybara energikällor i allmänhet och om solceller i synnerhet. I Kina är konsumenträtten långt mycket sämre än i Sverige. I vissa fall ingår varken garanti eller möjlighet till reklamation överhuvudtaget. Detta ska ses som en stor nackdel, speciellt eftersom kinesiska solceller har en tendens att vara mindre slitstarka jämfört med svenska. Tillsammans med Taiwan producerar Kina hela 60 % av världens solceller vilket i sin tur bidrar till att det kinesiska utbudet av solceller och tillverkare av solceller är väldigt stort. Det är många som går i tankarna att beställa och köpa solceller från Kina, men är det verkligen en bra idé och är det billigare? Just detta svarar vi på i denna artikel. Att ta till rättsliga åtgärder gentemot ett kinesiskt bolag är generellt lönlöst dels på grund av språkbarriärer men också eftersom Kina inte är en del av EU.

Som ovan prisexempel avslöjar så är det något billigare att köpa solceller från Kina. Däremot tillkommer övriga kostnader såsom installation, moms och frakt vilket är viktigt att ta med i beräkningen. Solcellerna i sig är däremot billigare.En annan anledning till att få installatörer ställer upp på att installera solceller från Kina handlar om att solpanelerna i sig ofta är av sämre kvalitet. Av den anledningen vill installatörerna inte ta på sig den typen av uppdrag eftersom det kan försämra personens eller företaget i frågas rykte.

Denna mängd kan variera men i många fall är den väldigt hög och tillämpar sig sällan bra för privatpersoner som planerar att installera solceller på sitt hus.

Ingår reklamation eller garanti måste du också frakta de felande varorna tillbaka till Kina så de kan bytas ut. Även detta är en kostnad som du då måste ta i beaktning.
När du beställer solceller från Kina måste du i de allra flesta fall beställa väldigt stora kvantiteter, generellt långt mer än vad du behöver. Kina tillämpar nämligen ofta vad man brukar kalla MOQ (Minimum Order Quantity).

En stor nackdel som är viktig att ta i beaktning när det kommer till att importera solceller från Kina är att det kan vara svårt, om inte omöjligt, att hitta installatörer i Sverige som är villiga att installera solcellspanelerna.
Detta av flera anledningar där den främsta ligger i att svenska solcellsinstallatörer tjänar mer på att sälja klara solcellspaket där material och installation ingår i totalpriset. Det är helt enkelt inte lönsamt för solcellsföretag att erbjuda den typen av tjänster.Ikeas solcellssystem innehåller solceller från Kina för att nämna ett exempel. Fast de är stora inköpare som kan sätta höga krav på tillverkarna, vilket är svårt att göra som privatperson.

Hur mycket solceller får en privatperson ha?
Hur mycket solceller får man ha? Det finns ingen gräns för hur mycket solceller du får ha, utan det är fritt. För att räknas som mikroproducent får du dock ha en solcellsanläggning på max 43,5 kW. Överstiger du detta kan du behöva betala avgifter när du säljer överskottsel till elnätet.
Livslängden för solceller är generellt minst 30 år. Men det är inte säkert att du får den livslängden på dina solceller om du själv beställer dem från Kina.

Svenska solcellsföretag har erfarna inköpare som väljer ut vilka solceller de ska importera och kan ställa krav på tillverkaren om att solcellerna ska hålla en hög kvalitet.
Det finns en viss prisskillnad mellan att beställa ett solcellspaket där allt från material till installation ingår från en svensk leverantör mot att importera solceller från Kina. Priset för kinesiska solceller är ofta något lägre men skillnaden är oftast minimal sett till totalpriset.I regel är det inte någon bra idé att beställa solceller från Kina. Detta eftersom man från kinesiska leverantörer dels måste köpa stora volymer, i de flesta fall långt mycket mer än vad man behöver. Några garantier ingår sällan och dessutom är kvaliteten på kinesiska solpaneler generellt låg. Sedan 2018 behöver man inte längre betala tull vid import av solpaneler från Kina, varken som privatperson eller företag. Även detta drar ner kostnaden för solpanelerna vilket ska ses som en fördel. Viktigt att komma ihåg är också att du själv måste ansvara för att hitta en behörig installatör att utföra installationen av dina kinesiska solpaneler. Att hitta en installatör att ta sig an ett sådant uppdrag är också svårt. Uppstår det problem med dina nya solpaneler är det inte heller säkert att du har någon reklamationsrätt vilket bara det är en stor nackdel.Potentialen för solenergi i Sverige är bättre än vad många tror. I Sverige blir det sällan så varmt att solcellernas verkningsgrad försämras och våra långa sommardagar ger mycket solstrålning. Om landets alla villor hade solceller på taken hade energin som producerats räckt till att förse närmare en halv miljon elvärmda villor med energi under ett helt år. Bäst förutsättningar för solenergi har Västra Götaland som kan producera mer energi än vad 77 800 villor förbrukar på ett år.

– Att solcellerna kickar igång extra när snön reflekterar stämmer bra. I min hemstad Luleå kan vi en dag i mars producera riktigt bra med solenergi. Reflektionen från snön är en anledning, säger Lasse Ejeklint, energiexpert på Vattenfall.

Vem är störst på solceller i Sverige?
LONGi Solar är idag världens största tillverkare av solpaneler sett till produktionskapacitet. De har en total produktionskapacitet på 165 GW samt en produktionskapacitet för solpaneler som ligger på 50 GW. Under 2020 hade LONGi Solar en omsättning på cirka 72 miljarder kronor.
Tror du att solen måste skina från en klarblå himmel för att solceller ska producera el? Det stämmer inte. Faktum är att solcellerna producerar el även under en molnig vinterdag och fungerar utmärkt i vårt nordliga klimat.

Trots våra långa och mörka vintrar har vi faktiskt ungefär samma solinstrålning som Tyskland och Belgien, där solcellsanläggningarna är betydligt fler. Det är tack vare våra långa ljusa sommardagar. Det jämnar ut sig. I norra Sverige finns till och med möjlighet att få solel på natten tack vare midnattssolen.
De låga temperaturerna i norra Sverige passar också solcellerna bra, enligt en studie från forskningsinstitutet SINTEF. I studien kom forskarna fram till att solcellerna blir mindre effektiva om det är allt för varmt. Dessutom visade studien att snö på marken kan reflektera solens strålar och göra instrålningen ännu mer effektiv.

Solceller ger visserligen mest el på sommarhalvåret, men de slutar inte att producera el bara för att det är molnigt eller för att det snöar. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag producerar solcellerna som mest och mellan mars och oktober är produktionen som högst, över 90 procent av årsproduktionen.
Genom att separera cellerna i två lika delar (Half-Cut-teknik) uppnår modulen en högre effekt än en helcellsmodul. Strömflödet i cellen halveras och effektförlusten reduceras därmed. På grund av det ändrade cellarrangemanget erbjuder Mono S4 Half-Cut-modulen ytterligare fördelar. Å ena sidan det förbättrade beteendet i svagt ljus och å andra sidan beteendet vid skuggning. Om en helcellsmodul inte längre producerar någon effekt när den är skuggad, kan Solar Fabrik Mono S4 Half-Cut fortfarande uppnå upp till 50 % effekt. Multibusbar-tekniken möjliggör ännu högre uteffekter, större tillförlitlighet och högre (elektrisk) lastkapacitet hos modulerna.

Tack vare att installatören redan sedan tidigare har riktigt goda omdömen, många kunder och anses vara en pålitlig aktör när det kommer till solceller har många valt att installera just Ikea solstråle.
En annan viktig aspekt i detta är att då man ska välja solceller och solcellsinstallatör ofta går efter hur mycket el per installerad kilowatt solcellerna producerar. Detta då man med denna mätning kan få ett svar på hur mycket de genererar i förhållande till priset. Här har IKEAs solstråle solceller listats högst i flera undersökningar och tester som gjorts online.Det framförallt för att det är billigt, hyfsat kvalitativt och lättillgängligt, och att de erbjuder det mesta för hemmets inre inom alla olika kategorier. Att shoppa det man behöver till hemmet görs enkelt och smidigt på IKEA till ett bra pris, vilket har lett till att de har många nöjda och återkommande kunder. Det återspeglas tydligt när de nu erbjuder solceller.

Trots att Svea solar är den solcellsinstallatör som ligger till grund för IKEA solstråle solceller är recensionerna om Ikeas solceller betydligt mycket bättre än recensionerna som Svea solar fått. En stor anledning till detta är att många varit missnöjda med kundsupport och hantering hos Svea solar, vilket såklart påverkar både upplevelse och resultat.
Ju större företag desto större kundbas, och med många väl genomförda arbeten kommer en stor kundbas innebära många goda Svea solar omdömen. Det bidrar i sin tur till att företaget i fråga blir rekommenderat till ännu fler potentiella kunder som i sin tur väljer att installera deras solceller – företaget växer då än mer och att deras produkter blir än mer populära. Ett sådant exempel är IKEA, som har breddat sitt sortiment och gått från att främst erbjuda inredning och möbler till att idag även erbjuda solceller och solcellsinstallation – IKEA solstråle. Att denna breddning inom företaget blivit ett så pass lyckat koncept – och att många valt Ikeas solceller trots att de i grund och botten inte är en solcellsinstallatör – beror på att de sen länge varit ett av de absolut största, mest välkända och lönsamma företagen på den svenska marknaden. Det är av flera anledningar mångas förstaval när det kommer till köp av möbler och prylar till hemmet.

Man skulle kunna säga att denna produkt erbjuder det bästa av två världar; kvalitativa solceller med proffsig installation hos ett lättillgängligt, prisvärt och sen tidigare mycket välkänt och omtyckt svenskt företag.
Ett annat stort företag som blivit en mycket populär aktör bland de som vill installera solceller är IKEA. Sen IKEA valde att gå ihop med Svea Solar för att ta fram prisvärda, hållbara och tillgängliga solceller har företaget vuxit sig ännu större. Trots att det finns flera kvalitativa solcellsinstallatörer av mindre storlek anses de större aktörerna som absolut bäst! Detta är något som Svea Solar omdöme och IKEA solstråle omdöme talar för i stort.

Vad kostar det att köpa in solceller från Kina?
Prisexempel från Kina solpaneler med maxeffekt på 5 kW Material i form av Solpaneler & växelriktare kostar 45 000 kr . Moms kostar 11 250 kr (25 % av materialkostnaden). Installation kostar ca. 20 000 kr.
Experterna på SveaSolar ser till att du får bästa möjliga Solar-system, helt skräddarsytt efter dina personliga energibehov. De ger ett seriöst intryck redan från första stund, och arbetar sen så snabbt som möjligt tills arbetet är slutfört. Detta är något som många kunder talar för, att responsen var snabb och att installationen slutfördes som utlovat. Ikeas solstråle solceller verkar producera väldigt mycket energi i förhållande till andra välkända alternativ från både större och mindre aktörer. Detta trots att de både är mycket prisvärda och lättillgängliga. Att Sverigefavoriten IKEA valt att göra en satsning för miljön verkar vara mycket populärt bland deras kunder, som fortsatt väljer dem. Vad dock många inte tänker på, eller jämför i dessa undersökningar som gjorts, är att Svea Solar erbjuder betydligt billigare paket med solpaneler än vad IKEA gör. Det framförallt om man börjar se till det pris man faktiskt får betala för en viss mängd kWh, och inte bara vad själva solcellerna eller installationen i sig kostar.Med Svea Solar blir det enkelt att köpa solpaneler och att byta till grön energi. Med över 10 000 genomförda installationer kan du känna dig trygg med att SveaSolar och deras experter hjälper dig med allt du behöver från start till slut. Oavsett frågor och funderingar finns de vid din sida under alla steg på vägen.

I och med de varierande betyg som Svea solar fått överlag är det tydligt att IKEA gjort ett mycket bra jobb när det kommer till att förvalta produkterna och sköta samtliga steg i processen på ett önskvärt sätt. De har en mer öppen och ärlig kommunikation med sina kunder, de vet vad kunderna förväntar sig och de ser till att gemeneman blir nöjd.
En annan anledning till att just IKEAs solceller blivit så pass populära bland den svenska befolkningen är också för att IKEA överlag är välkända för deras prisvärdhet. Detta antar man då även gäller för deras solceller, som marknadsförs som mycket billigare än andra alternativ samtidigt som de ska vara mer effektiva. De tillgodoser behovet hos fler utan att priserna påverkas. Samtidigt är kravet på kvalité hög.Något som man också väldigt tydligt kan se är att en kund som sen tidigare varit väldigt nöjd med ett företag, dess tjänster och produkter i många fall håller sig till samma företag även för framtida köp och investeringar. Det även när det kommer till köp och investeringar som inte hör till företags ursprungliga segment eller nisch.

Du är alltså inte beroende av att få svar från kundsupporten, utan allt finns som vanligt väldigt lättillgängligt. Samtidigt vill de erbjuda alla sina kunder att leva hållbart på ett billigt sätt, som främjar både det egna hushållet och miljön. Detta har de verkligen lyckats med tack vare den öppna och ärliga kommunikation IKEA har med sina kunder.Trots att majoriteten av kunderna som valt Svea Solar vid installation av solceller givit positiva recensioner och mycket goda omdömen är det även en stor skara kunder som givit negativa omdömen om Svea solar, deras produkter och installation. Det framförallt när det kommer till företagets kundservice och bemötande.Att IKEA rankats högt i många undersökningar och är väldigt välkända bland svenskarna överlag är det som med stor sannolikhet varit de främst avgörande anledningarna till att så många valt just IKEA solceller före Svea Solar. Det trots att även Svea solar rankats högt i liknande undersökningar, och att det faktiskt är Svea solar som står för installation.

Många av dessa negativa recensioner talar för att supporten haft väldigt långa svarstider och att många försökt få kontakt med företaget utan framgång. Detta har bidragit till att majoriteten av dessa missnöjda kunder anser att företaget är mycket oseriöst och opålitligt, bland annat på grund av felanmälningar som inte besvarats, oavklarade projekt, osv.
Svea Solar och IKEA solstråle är utan tvekan två av de mest populära alternativen av solceller. Dessa två väldigt stora aktörer har med andra ord lyckats med sitt koncept och fortsätter idag att växa på marknaden, där de både breddar sina sortiment och sina kundbaser. Idag är det väldigt populärt att använda sig av solenergi för att tillgodose behovet av energiförbrukning. Det gäller såväl i privata hushåll som inom företag och större industrier. Det vanligaste valet av solenergi är solceller och solpaneler. Det solcellsföretag som främst förekommer bland miljömedvetna hushåll och företag i Sverige är Svea Solar – dessa är störst i hela landet och är även ett av de mest omtalade alternativen när det kommer till installation av solceller. En intressant aspekt i detta är att Svea Solar och IKEA har samma solcellsinstallatör, det vill säga Svea solar. Att Ikea idag kan erbjuda ett utbud av solceller, och att denna lansering givit så pass lyckosamma resultat, har de till mångt och mycket deras installatör Svea Solar och det gemensamma samarbetet att tacka för.Något som dock förvånade oss rätt rejält var att IKEA solstråle omdöme och Svea solar omdöme talar för två helt olika saker. Det vill säga, de omdömen som finns att hitta online om solcellerna från IKEA talar starkt för att många är mycket nöjda med både produkt och installation och att det av flera anledningar är ett av de bästa alternativen på marknaden.

Vad kostar solceller 2023?
Utan grönt avdrag kostar ett 10 kW solcellspaket cirka 195 000 kronor inklusive moms. Detta motsvarar i sin tur 19 500 kronor per kW och runt 3 250 kronor per kvadratmeter.
Som Sveriges största installatör av solceller finns det mycket som talar för att Svea Solar är en mycket erfaren, kunnig och pålitlig aktör att vända sig till då man själv vill installera solceller. Detta lever företaget också upp till, och det inte bara när det kommer till deras produktsortiment utan det även när det kommer till deras installationer och service.

När blir det billigare med solceller?
Nya prognoser visar att kombinationen solenergi och batterilagring kan bli den billigaste källan till el i många delar av världen redan år 2025. Men det kommer att krävas ytterligare subventioner för att solenergi ska ta sig in på energimarknaderna i Nord- och Centraleuropa.
Ser man istället till de omdömen som Svea Solar fått överlag finns är omdömena väldigt mycket mer varierande. Detta alltså trots att Svea Solar är den installatör som ligger bakom både tillverkning och installation av Ikea solstråle, som nästan enbart fått positiva recensioner.

Något som de också fått mycket beröm för är att deras solceller är enkla och smidiga att hantera oavsett tidigare kunskap och erfarenhet. Hur alla steg i projektet ska genomföras och gå till kan du få svar på från deras steg- för- steg videos och tydliga bilder, som gör att det inte är svårt för någon att bygga sin egen solsystemspanel. Här är både Svea solar och IKEA solstråle tydliga exempel på att en större aktör har mycket att vinna på att vara just stor och välkänd. Många vet redan vad företaget har att erbjuda och vad man kan förvänta sig, och är mycket nöjda med det, vilket gör att valet om att fortsätta vara en återkommande kund även inom nya segment är självklart. Till skillnad från de varierande omdömen som finns att läsa om Svea Solar har Ikea solstråle solceller fått övervägande goda betyg. Det inte minst när det kommer till solcellernas styrka och effektivitet, där de i många tester och undersökningar klassats som de bästa. De erbjuder allt fler att både tänka och leva mer hållbart, utan att det blir krångligt eller dyrt.Idag finns det många undersökningar online som tyder på att allt fler väljer de större aktörerna, så som Svea Solar, då man vill installera solceller. Den främsta anledningen till det är att det är just dessa större aktörer som både syns mest och tar mest plats på marknaden. Ju fler nöjda kunder desto större blir spridningen bland de som eftersöker produkten som erbjuds.Dessa undersökningar och tester är mer avgörande idag än vad många tror när det kommer till vilket företag och vilka produkter en konsument vänder sig till i slutändan. Det i kombination med tidigare vetskap om och erfarenhet av ett företag.Du får, eller rättare sagt måste agera projektledare om du inte köper ett nyckelfärdigt solcellssystem. Som projektledare ansvarar du bland annat för inköp av rätt solcellspaneler och rätt monteringsmaterial. Så även inbokning av certifierad personal som sköter de moment du inte får utföra själv. Om du väljer en bra solcellsinstallatör köper de in många solcellspaneler samtidigt vilket pressar ner priset. Detta samtidigt som de installerar solcellerna betydligt snabbare och säkrare än vad personer utanför branschen skulle ha gjort. Samtidigt är det en bra idé att jämföra priset på solcellssystemet då prisskillnaden, och så även kvalitetsskillnaden ofta är stor mellan olika solcellsinstallatörer.Ja, du får köpa solceller själv men det finns många regler du måste följa i samband med att solcellssystemet projekteras, installeras och driftsätts. Vilka regler det är går vi igenom lite längre ner i artikeln.Att installera strömförande delar måste en certifierad elektriker göra, så det får du inte göra själv. Du får inte heller driftsätta anläggningen eller koppla upp den mot elnätet, vilket även det innefattar arbete med elektricitet.Du kan köpa solceller själv via exempelvis bygghandeln eller genom att importera dem via till exempel Kina eller Tyskland. Du kan också köpa färdiga solcellssystem av en leverantör som sköter allt, det vill säga både inköp, installation och driftsättning.

Du får även montera bärskenorna på taket. De är oftast inte så tunga, men samtidigt otympliga så man måste i regel vara två personer för att kunna bära upp dem på taket.
Genom att utveckla nya tekniker och produkter som kan minska energiåtgång, förbättra energieffektivitet och hjälpa till att öka användningen av förnybara energikällor kan … Tänk också på att den elektrikerfirma du anlitar måste vara registrerad hos Elsäkerhetsverket för arbete med elproduktionsanläggningar för att installationen ska gå rätt till. Generellt är det bättra att skaffa ett nyckelfärdigt solcellssystem. Då får du ett korrekt installerat solcellssystem utan att behöva göra något själv.Du behöver i regel inte ansöka om bygglov om solcellssystemet följer takets lutning, men undantag finns. För att ansöka om bygglov för ditt solcellssystem behöver du normalt höra av dig till din kommuns byggnadsnämnd.Det är lite dyrare än att sköta allt arbete privat. Men du slipper då samtidigt ta hand om svåra och riskfulla moment såsom import av solceller, val av rätt material, eventuella garanti- och reklamationsärenden och moms- och tullregler vid import.

Trodde du att du visste allt om hur solenergi för hemmabruk fungerar? Tänk om. På bara några år har det mesta förändrats, och det finns pengar att tjäna.
Nu anser även regeringen att Sverige behöver mer energi från solen, och därför finns det olika stöd till dig som vill satsa. Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Energimyndigheten har ansvaret att fördela pengarna till länsstyrelserna i landet, där stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.Att installera solceller på ett hus är en framtidsinvestering som i de flesta fall ökar värdet på din fastighet och dessutom sänker dina driftskostnader. Värdeskillnaden med eller utan solceller varierar beroende på var i landet du borPå Guld Sol Byggen AB räknar vår algoritm automatiskt ut hur mycket el just ditt tak kommer att kunna producera under 30 år. Utifrån detta kan vi beräkna återbetalningstiden på din investering i solpaneler. Kungliga Tekniska Högskolan producerat en film angående hur man kan tänka kring ekonomin av solceller. En undersökning från bostadssajten Zillow i USA kom fram till att husvärdet ökade mellan 2,7% och 5,4% efter att man installerat solceller. Motsvarande data för Tyskland talar om en ökning på 7% av fastighetens värde. Allt detta har varit känt bland fastighetsmäklare ganska läge, men det är först nu man bevisat det vetenskapligt. Dagens effektiva solpaneler producerar el även under molniga dagar, ja faktiskt även när de är täckta av frost eller ett lätt snötäcke. Visserligen med reducerad effekt men med rätt paneler och rätt placering kan solenergi definitivt göra underverk för din elräkning oavsett var i landet du bor.

Solcellerna ger lägre boendekostnader genom att minska elräkningen i 25 år eller längre, så det är egentligen ganska logiskt att det ökar värdet på huset.
Mycket tyder på att elpriserna kommer att stiga framöver. Med en egen anläggning från Guld Sol Byggen AB sänker du ditt årsbehov av köpt el drastiskt, vilket gör dig mindre känslig för prishöjningar. Nedan ser du en exempelberäkning för en investering i solceller. Siffrorna varierar något – bland annat beroende av hur investeringsstödet ser ut, möjligheten till bidrag, var i landet du bor och vilka paneler du väljer – men en satsning på solceller lönar sig alltid på lång sikt. Med Guld Sol Byggen AB kan du helt kostnadsfritt testa om ditt tak lämpar sig för solceller, se vad det skulle kosta och hur snabbt investeringen skulle återbetala sig (värdeökningen är ej medräknad i den kalkylen). Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är maximalt 30 procent till företag och privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna.De allra flesta som installerar solceller får ett överskott av el under den de
l av året då solelproduktionen är hög och den egna förbrukningen låg. Överskottet säljer du enkelt tillbaka till ditt elbolag och pengarna du tjänar kan du sedan använda för att köpa el under årets mörkaste månader.

Du kan även få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Reduktionen du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året. Mer information om vilka regler och avtal som gäller hittar du på Skatteverkets och Energimyndighetens webbplatser.
Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller. Pay-off tiden är vanligen nio till 10 år, efter bidrag. Den förväntade livslängden på systemet är uppskattningsvis 30-35 år.Företag har möjlighet att söka ett statligt bidrag (investeringsstöd) på 20 % exklusive moms. För en BRF är bidraget 20 % inklusive moms. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Regeringen har aviserat fortsatta satsningar på solceller.

Det betyder att vårt elnät fungerar som ditt batteri. Värdet av den el som matas in på elnätet blir ungefär samma som kostnad som för köpt el, således spelar det ingen större roll om du använder din solel eller säljer tillbaka det till nätet.Med solel i hemmet blir du alltså din egen och kvarterets elproducent. Elektriciteten du producerar är både bättre för miljön jämfört många andra alternativ som brunkol och kärn- kraftverken med dess farliga avfall. Men det är också en bra investering. Cirka 50- 70% behålls i huset som ”mindre köpt el” och den resterande delen säljs ut på nätet. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen du får, men oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. Solel är självklart beroende av vädret, men ger oftast ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har. Och du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

Alltså; för varje hundralapp man investerar i solceller på sitt hustak ökar värdet på huset med 114 kronor. Att investera i solceller framstår mer och mer som en no-brainer.
En skattefri avkastning på mellan 10-17 %, beroende på anläggningens förutsättningar och storlek, får garanterat tummen upp av banken. Att låna pengar är sällan några problem då bankerna ser värden i miljöaspekten, avkastningen och fastighetens ökande marknadsvärde

Hur mycket tjänar man på att sälja el från solceller?
Priset du får för att sälja solel är idag vanligtvis spotpris, som under 2021 i medeltal låg på 41 – 72 öre/kWh. En del elbolag erbjuder även ett påslag på 5 – 15 öre per såld kWh solel. Vissa elbolag erbjuder ett högre påslag under en begränsad tid om du köper solceller via dem.
I Sverige har vi alltså ungefär lika mycket soltimmar som man har i Tyskland, men Tyskland har ungefär 50 gånger fler installerade solpaneler per capita. Vi bor med andra ord i ett tillräckligt soligt land för solceller, även om det inte alltid känns så.En färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall har undersökt hur solceller påverkar värdet på ett hus. Studienundersökte 8000 hem med solceller och 50000 bostäder utan solceller som alla såldes mellan 2012 och 2018, och tog även hänsyn till tomstorlek, boyta, antal rum, byggnadsår och flera andra miljö- och socioekonomiska faktorer. Syftet var att jämföra priser på hus med och utan solceller. Slutsatsen är att solceller ökar värdet på huset med 14% mer än vad kostnaden för solcellerna.

Tyskland och Danmark är de europeiska länder som varit först ute med system för solel, tack vare dyra elpriser på inhemska marknader. Här är det vanligt att villorna producerar egen el med hjälp av solpaneler på taket och säljer överskottet till elnätsägare. I takt med att Danmark och Tyskland har drivit på utvecklingen har produktionen av solelsystem också rationaliserats. Kostnaden för att installera ett system är i dag en helt annan än bara för några år sedan.
Under de senaste åren har antalet installerade solcellsanläggningar ökat med över 50% per år. Men många funderar fortfarande på om det är ekonomiskt försvarbart med solceller i Sverige. Nedan har vi svarat på några av de vanligaste funderingarna.

Vi på GuldSol Byggen AB kan snabbt konstatera att intresset för solceller har ökat lavinartat under de senaste åren. Samtidigt finns det fortfarande många som ställer sig frågan om vi har tillräckligt med sol i Sverige för att solenergi ska vara lönsamt. På grund av våra långa och ljusa sommardagar, våra effektiva solpaneler och möjligheten att sälja producerat elöverskott så är svaret på den frågan ett rungande: JA! Att installera solceller i Sverige lönar sig verkligen!
När de första solpanelerna kom ut på marknaden handlade principen om att värma vatten till en stor ackumulatortank. Varmvattnet i tanken försåg sedan det egna huset med värme i elementen och varmvatten i kranarna. Detta system kallas för solvärme eller termisk solenergi. Problemet med systemet var att tusentals villor runt om i landet samlade på sig massor av värme under sommaren – en årstid då vi inte behöver värma upp våra hus. Värmen gick sedan till spillo eftersom den inte gick att spara till den betydligt kallare vintersäsongen. Solvärmesystemen blev därför ganska kortlivade på den svenska marknaden.

Vilka solceller är billigast?
Den billigaste typen av solpanel är vanligtvis polykristallina solpaneler, medan monokristallina solpaneler är något dyrare. Mono-paneler har dock högre effekt vilket vanligtvis gör dem mer prisvärda.
I dag har systemen vidareutvecklats och nu är det istället solel som gäller. Samtidigt har det också blivit dags att avliva myten om det kalla och mörka Sverige. Vi har faktiskt lika många soltimmar som villaägarna nere i Centraleuropa. Och med solel öppnar sig helt nya möjligheter upp för villaägaren. Utåt sett ser det mesta ut som tidigare. Solel kräver fortfarande solpaneler på taket, men istället för att värma vatten producerar de elektricitet som kan användas direkt i den egna villan. Överskottet som inte används i hemmet kan skickas vidare ut på elnätet där elektriciteten köps upp av elnätsägare, för att användas av grannar eller andra elkonsumenter. Systemet kräver inte heller någon platskrävande ackumulatortank med pumpstyrning.Sveriges långa mörka vintrar kompenseras av att vi har långa ljusa dagar under vår, sommar och höst. Faktum är att södra Sverige under ett år har ungefär samma solstrålning som norra Tyskland, det land i världen som har flest installerade solceller per invånare.

Du använder Internet Explorer 11 som webbläsare och därför kan vissa funktioner inte fungera på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du uppdaterar din webbläsare för att få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. En uppdatering gör också att du får en säkrare och snabbare webbläsare.
Den snabba prisreduceringen har nog redan skett i kombination med snabb teknikutveckling. Kurvan har planat ut, både vad gäller förbättringar i verkningsgrad och pris – även om du för varje år får mer el för pengarna.Är du intresserad av att veta mer om uppvärmning av hus och hur du kan minska energikostnaderna? Vi har studerat tre olika slags hus i Sverige, utifrån husets uppvärmningssystem och var i landet husen ligger.

Ja, vi har hög solinstrålning – som till exempel i Tyskland. Solcellerna producerar som bäst när det är hög solinstrålning och låg temperatur ute. De får lägre verkningsgrad när det är för varmt.
I stort sett ja. Viktigt är att taket inte behöver åtgärdas den närmaste tiden, det behöver i sådant fall ske innan installationen. Leverantören måste också göra nödvändiga lastberäkningar.Det vanligaste är att placera solcellspanelerna på taket, men det går även att installera dem på fasad, staket eller på en yta på tomten. Ju soligare desto bättre såklart.

En viktig faktor är att placeringen blir så skuggfri som möjligt. Söderriktat ger mest produktion. Men även öst och väst kan vara bra alternativ då produktionen sker morgon och kväll då du kanske använder mer el.

Takets tyngd påverkas av en installation och ses som en starkströmsanläggning. Kolla upp bärighet, snörasskydd, snöskottning och om åtkomst för räddningstjänst kan behövas.
I vilket väderstreck ligger mitt hus? Hur lyser solen på mitt tak och har jag rätt läge för en solcellsanläggning? Här kan du se hur solen når de olika delarna på just ditt tak: Svensk solenergiGå igenom vår checklista inför köpet. Ta också hänsyn till andra nödvändiga åtgärder som huset kräver. Behöver taket bytas? Är isoleringen i dåligt skick? Om du följer vår guide och har vår villaförsäkring är du i trygga händer om det skulle hända något. Läs mer om vad som gäller under rubriken: Hur gäller försäkringen? Du kanske har önskemål om utseende, eller du kanske bor i ett område där det är viktigt att kunna ge huset el även vid strömavbrott (s.k. ödrift). Eller har du tankar kring energilagring? Tag i så fall med dina krav och önskemål till din installatör.

Den styr och övervakar solpanelens produktion. Panelerna kan placeras friare och blir mindre känsliga för skugga. Du får också ökad säkerhet då elproduktionen bryts till exempel vid spänningsfall. Vidare kan du övervaka olika panelers produktion och enklare se var det finns problem i anläggningen.Det är viktigt att företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket. Företaget ska vara registrerat under verksamhetstypen ”elproduktionsanläggningar”. Kontrollera hos elsäkerhetsverket.

Mellan 30 och 45 grader. Högre lutning är bättre norrut i landet. Med lägre taklutning får du några procent lägre elproduktion. Tio graders avvikelse från detta motsvarar ungefär ett bortfall på två procent av den årliga produktionen.
Det är värt att se över om det behövs göras ytterligare underhåll på till exempel isolering och värmeanläggning. Framför allt ska taket ha en lång livslängd kvar eftersom en solcellsanläggning beräknas leva i minst 30 år.Ett vanligt ungefärligt mått är att en kilowatt ger ungefär 1000 kilowattimmar på ett år. Siffran påverkas av faktorer som skuggning, kvalitet på paneler och växelriktare. En stor del av energin produceras under sommarhalvåret.Nej. För att få sådan funktion krävs batterier och en frånskiljare som bryter strömmen från elnätet, så att inte din anläggning skickar ut el på elnätet. Funktionen är relativt kostsam.

Hur bra är Ikeas solceller?
De erbjuder allt fler att både tänka och leva mer hållbart, utan att det blir krångligt eller dyrt. Ikeas solstråle solceller verkar producera väldigt mycket energi i förhållande till andra välkända alternativ från både större och mindre aktörer. Detta trots att de både är mycket prisvärda och lättillgängliga.
Solcellen består av två skikt, vanligen av kisel. Solstrålningen får elektroner att röra sig mellan dessa två skikt och i rörelsen uppstår elektrisk ström. En solpanel består av flera sammankopplade solceller.Om anläggningen inte följer taklutningen eller om du ska ha en takintegrerad solcellslösning kan bygglov krävas. Det kan också finnas begränsningar gällande kulturskydd och försvarsmaktsintresse. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun.

Du har antagligen läst och hört om den kapacitetsbrist som finns i det svenska elnätet på många håll. Med ett batteri kan du faktiskt göra en positiv skillnad genom att schemalägga laddning av batteriet när belastningen på elnätet är som minst och använda den sparade elen när belastningen är som störst. Om du har elavtal med timpris innebär det samtidigt att du slipper köpa el de dyraste timmarna på dygnet.
Med batterilagringen med i planeringen från början kan installationsteamet också göra den bästa möjliga placeringen av batteri, växelriktare och andra komponenter i förhållande till varandra, i stället för att försöka hitta en lämplig plats för lagring när allt redan är på plats.

Får man Bidrag för solceller 2023?
Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget, eller avdraget för grön teknik, höjts för dig som installerar solceller till 20 procent. Här kan du läsa om vad skattereduktionen för grön teknik innebär för dig som vill installera solceller.
Du har antagligen satsat på solceller för att du vill kunna producera och använda din egen el. Med batterilagring är det just det du kan göra – i mycket större utsträckning.Det finns i dag inget som säger att upplägget där du kan sälja ditt överskott kommer att ändras. Men du bör ändå vara medveten om att lagar och regler kan komma och gå när du gör din kalkyl över 20-30 år.

En av fördelarna med solceller är att du kan sälja överskottet av din egenproducerade el tillbaka till elnätet. För många innebär det ett rejält tillskott under de ljusa månaderna och en ”krigskassa” inför höga priser på vintern.

Similar Posts