Kopplingsschema Solcell Båt

När det gäller blybatterier, dvs fritidsbatterier, gel, AGM så kan man ladda ur batteriet till ca 50% för att ge en skonsam urladdning och lång livslängd. Ett 12V 90A batteri kan således ge ca 45A. Det vill säga 540 Wh=0,54kWh ström kan lagras i batteriet. Laddas batteriet ur mer än så förkortas batteriets livslängd avsevärt. Det är därför viktigt att man anpassar batteriets/batteribankens kapacitet till det strömuttag man har.

Många av dagens laddningsregulatorer är temperaturkompenserade. Detta innebär att laddningsregulatorn finjusterar laddspänningen beroende på batteriets temperatur för att laddningen skall bli så effektiv som möjligt. Ett kallt batteri behöver laddas med en något högre spänning än ett varmare batteri. Med temperatursensorn ansluten regleras därför spänningen upp något för att batteriet även skall laddas fullt när det är kallt. Väljer man att inte ansluta temperatursenorn så är laddspänningen reglerad utefter en temperatur av 25 grader. Det går därför bra att även installera en laddningsregulator utan sensorn. Däremot får du en mer effektiv laddning vid kalla temperaturer med sensorn ansluten. Sensorn ansluts enkelt till regulatorns uttag och sensorproben placeras intill batteriet.
De flesta solcellssystem använder 12 volts batterier. Solcellspaneler levererar dock betydligt mer spänning än vad som krävs för att ladda batterierna under vissa ljusförhållanden. Ca 17-18V (beroende på panel) kan spänningen ligga på vid stark sol mitt på dagen. Batteriet skall däremot vid ladding inte ha mer än drygt 14V. Därför uppstår en förlust då spänningen från panelen omvandlas till korrekt laddspänning för batteriet. MPPT regulatorn reglarar istället spänningsdiferansen till ökad laddström vidare till batteriet.

En 100W solcellspanel producerar i genomsnittsnitt ca 400Wh under en svensk sommardag. Ett 90A batteri skulle enligt exemplet ovan laddas fullt på drygt ett dygn.
Det finns idag en uppsjö av olika tillverkare av solcellspaneler med varierad effekt, pris och kvalité. I huvudsak delar man upp solcellspaneler i monokristallina, polykristallina samt tunnfilmspaneler beroende på hur dessa är tillverkade.

Den senaste och mer effektiva laddningstekniken kallas MPPT vilket står för Maximum Power Point Tracking. Styrenheten i en MPPT regulator är uppbyggd för att kunna omvandla överspänning (V) till ökad laddström (A) . Genom just detta har MPPT regulatorn en fördel i jämförelse med PWM regulatorn.
Solcellspanelen fångar upp solljuset och omvandlar detta till elektrisk ström som skickas vidare till laddningsregulatorn. Laddningsregulatorn omvandlar sedan spänningen till korrekt nivå för att ladda batteriet på bästa sätt där strömmen lagras för att kunna användas då strömbehov finns.Den fjärde typen av solcellspaneler är en relativt ny typ av panel som kallas semiflexibel tunnfilmspanel med monokristalina siliconceller. Sunlux semiflexibla paneler använder Sunpower-celler med verkningsgrad på otroliga 21,5%, detta gör att man får en modul med både liten yta och låg vikt. Mycket effektiva även i molnigt väder. Panelen kan dessutom böjas upp till ca 30% för att även passa för montering på välvda ytor. Panelen limmas i ytterkant med hjälp av Sikaflex 252 direkt mot underlaget.

På markanden finns även sk duo regulatorer. Regulatorn är i grund och botten en PWM eller en MPPT regulator med ett inbyggt relä som fördelar laddströmmen till två batterier. Dessa regulatorer används då man har två separata batterier som behöver laddas från en och samma regulator. Detta är en mycket bra lösning om man har två batterier av olika kapacitet och ålder. Det är även en bra lösning om man har ett startbatteri och ett bodelsbatteri där man vill ha olika prioritet på laddningen. Regulatorn kan exempelvis ställas in för att ge 30% av laddströmmen till batteri nr1 och 70% av laddströmmen till batteri nr 2. Det går även ställa in regulatorn att först ladda batteri 1 fullt och därefter börja ladda batteri nr2.Vissa regulatorer har även ett flertal ytterligare funktioner där du kan programmera bla tidsinställd ljusstyrning för exempelvis belysningsinstallationer. Till flertalet regulatorer kan du även ansluta displayer som visar aktuellt laddningsstatus, batteristatus samt historik över elproduktionen i ditt system. Många modeller har även temperaturkompenserad laddningsfunktion vilket innebär att laddspänningen finjusteras beroende på batteriets temperatur för att ytterligare optimera laddningen.

Vad som behövs för ett fungerande off-gridsystem beror på var systemet skall installeras samt vilka förutsättningar som redan finns för monteringen. Finns sedan tidigare ett elsystem med tillhörande batteri/batteribank så behövs följande:
När du ändå ser över förbrukarna i din husbil, båt eller stuga. Ställ dig frågan om det kan det vara läge att byta ut någon apparat eller lampa mot något strömsnålare?

I texten nedan kommer vi i huvudsak att beskriva funktionen av ett så kallat ”off-grid ” system. Det vill säga ett system för likström på vanligen 12 alternativt 24 volt. Dessa system passar utmärkt för installation i exempelvis husbilar, husvagnar, båtar och stugor där man inte har tillgång till det fasta elnätet.
Fjärrdisplayen är ett valbart extratillbehör som kan finns till de flesta laddningsregulatorerna i Sunlux sortiment. Med en fjärrdisplay ansluten till laddningsregulatorn finns möjlighet att utläsa detaljerad driftinformation i ditt system. Det ger dig svar på hur effektivt solcellspanelen laddar, vilken spänning du har i batteriet etc. Det går även att utläsa produktionshistorik, dvs hur mycket energi systemet har laddat under dagen, veckan eller senaste månaden. Fjärrdisplayen placeras vanligen på en väl synlig plats där den är enkel att läsa av. Det ger dig full kontroll över systemet och du ser direkt att allt fungerar som det ska.

Den tredje typen av solcellspaneler kallas amorfa tunnfilmspaneler vilka är böjbara och har fördelen att det kan monteras direkt mot underlaget där detta krävs. Nackdelen är dock att verkningsgraden ligger på blygsamma 6-8% varvid det krävs en betydligt större yta för att få ut samma effekt jämfört med en polykristallin eller monokristallin panel.
Skillnad i effektivitet varierar ungefär mellan 10-30% beroende på aktuellt solförhållande. Eftersom MPPT regulatorn kan omvandla en högre spänning till ökad ström så tillåter detta även att man med seriekopplade paneler kan ha en högre inkommande spänning till regulatorn vilket ger minskad effektförlust i kablarna. MPPT regulatorn är uppbyggd av flera och mer avancerade komponenter än PWM regulatorn vilket gör att den ligger något högre i pris men har istället fördelen av 10-30% extra laddeffekt jämfört med en PWM regulator.

Laddningsregulatorn är en nödvändig komponent i ditt system och ser till att batterierna laddas på ett kontrollerat och effektivt sätt. En Solcellsmodul för ett 12V system ger ungefär 17-18V vid fullt solljus och batteriet kräver under laddning 13.6-14.4V spänning. Att skillnaden i spänning är så pass stor beror på att panelen även i mulet väder och svagare ljusförhållanden skall komma upp i tillräckligt hög spänning för att batteriet skall ladda.
Såväl PWM och MPPT regulatorer går att få med samma typer av grundfunktioner för solcellsystemet. Det som skiljer de två teknikerna åt är dess verkningsgrad då de reglerar den ingående högre spänningen till korrekt laddspänning för batterietPWM (pulse width modulation) regulatorerna har unde många år varit den vanligaste typen av laddningsregulator i ett solcellsystem. Tekniken är enkel och tillförlitlig och de ingående komponenterna i dessa regulatorer är förhållandevis enkla och billiga att tillverka. PWM regulatorerna reglerar spänningen genom att sända ut snabba laddpulser till batteriet. Regulatorn mäter samtidigt laddningsnivån och reglerar pulserna efter detta. Ju mer laddningsnivån i batteriet ökar desto kortare blir laddpulserna. Denna typ av laddstyrning gör att batterierna laddas fullt på ett kontrollerat sätt utan risk för överladdning. Regulatorn kan även hålla batterierna i ett fulladdat tillstånd (“flytladda” ) på obestämd tid. PWM regulatorn är en mycket tillförlitlig regulator.

Skulle vi enligt räkneexemplet utesluta kylskåpet vilket är den stora förbrukaren i sammanhanget klarar vi oss gott och väl med att installera en panel på 100W.Dessa solcellspaneler känns igen på dess blåspräckliga färg och består av sammansatta kiselkristaller. Verkningsgraden på denna typ av paneler ligger omkring 13-15%

Detta ger således något små marginaler om du vill ha möjlighet att kunna lagra ström för de dagar med sämre väderförhållanden då panelen ger mindre laddning, samtidigt vill man inte att batteriet skall vara fulladdat redan mitt på dagen. Vid installation av en 100-120W solcellpanel så bör man därför ha en batteribank på ca 150-180Ah. 2 st paralellkopplade 75-90Ah batterier brukar vara lagom för de flesta. Vid parelellkoppling rekommenderas två st identiska batterier av samma typ, storlek och ålder.

Har man sedan tidigare en vanlig regulator av PWM eller MPPT typ kan man istället för att använda sig av en duo regulator även koppla in ett separat fördelningsrelä för att fördela laddströmmen till två olika batterier med separata förbrukare. För ett väl fungerande system utan onödigt stora strömförluster och spänningsfall är det viktigt att kabeln man tänkt att använda har tillräcklig kabelarea. Valet av kabelarea påverkas dels av kabelns längd och dels av hur många ampere panelen producerar. Dessa solcellspaneler är de mest effektiva på marknaden. De är till synes svarta i färgtonen och består av enkla kiselkristaller vilka är något dyrare att tillverka jämfört med polykristallina celler. Verkningsgraden är dock högre och brukar normalt ligga mellan 16-18%. Vissa fabrikat kan ge uppåt 19% verkningsgrad. Monokristallina celler presterar även något bättre än polykristallina celler i molnigt väder och vid svagare ljusförhållanden.

Hur många watt behöver man ha i båtens solpanel?
För de allra flesta räcker det med ett system på 100-200W system i en husbil, stuga eller båt. Man kan räkna med att en panel på 100W i genomsnitt producerar ca 400Wh en normal Svensk sommardag. effekten på de elförbrukare du har, samt den totala strömförbrukningen per dygn.
En installation av en solcellspanel gör att du slipper dyra el-platser på campingen, landström på bryggan eller att gräva ner en fast elinstallation till sommarstugan. Att solelen dessutom är miljövänlig och gratis att producera – det får du på köpet!Det första man skall göra innan man går vidare med installation av själva solpanelen, är att installera regulatorn. När regulatorn ansluts mot batteriet identifierar den systemspänningen (12/24/48V) och anpassar sig efter detta. Det är även kritiskt för många modeller av regulatorer att inte utsättas för spänning från solpanelen, innan den har anslutning mot batteriet. Man bör heller inte koppla in solpanelen i regulatorn medan solpanelen ger spänning! Anslut om möjligt en DC-brytare för att kunna koppla i/ur solpanel på ett säkert sätt. Finns inte en sådan tillgänglig går det bra att täcka över solpanelen under själva inkopplingen, om det är ljust ute. Denna text beskriver installation av solpaneler och vad man bör tänka på avseende parallell eller seriekoppling av solcellsmoduler, samt inkoppling av regulatorer. Solpanelens riktning bör vara mot syd och placeras så att den inte utsätts för skuggning av träd och annat som reducerar laddningen. Lutningsvinkeln är optimalt 30 grader sommartid, 45 grader sett över hela året och 70-90 grader vintertid. Om den justerbara konsolen för väggmontage används kan man med fördel justera detta över året för maximal prestanda.

Om en panel skuggas i serien slås laddningen helt eller till stor del ut, dvs seriekoppling ska EJ användas på platser där en eller flera av panelerna riskerar att skuggas helt eller delvis under hela eller delar av dagen.
En solpanel på 12V har en spänning på ca 19-21V och en 24V solpanel har en spänning på ca 35-42V. Detta måste beaktas när flera paneler kopplas i serie mot en MPPT! Volttalet som anges på din MPPT får ej överskridas! Då riskerar regulatorn att gå sönder. En marginal på minst 20% uppåt bör finnas, eftersom solpaneler ger en högre spänning i kallt väder och hög instrålning.Flera paneler kan kopplas tillsammans utan att nödvändigtvis vara likadana avseende storleken i watt. De bör dock vara lika avseende spänningen i volt. Man kan således komplettera ett äldre system som t ex har en 100W solcell med en ny panel på 200W, förutsatt att regulatorn klarar den sammanlagda effekten. Det blir inte heller känsligt avseende placering av paneler i olika väderstreck eller om en panel skuggas av omgivande träd osv. Den panel som fortfarande är belyst av solen kommer att fortsätta leverera energi, oberoende av den panel som ligger i skugga.

Grövre kabeldimension behövs, då spänningen i systemet är lägre än vid seriekoppling, vilket medför högre kostnader vid installationen. Mindre flexibilitet avseende placering av solceller då närheten till regulator/batteri blir mer kritisk. Lägre verkningsgrad från solcellen.Regulatorer av typen MPPT har på senare år blivit mycket populära. De utnyttjar solpanelens högre spänning på ett effektivare sätt än en konventionell regulator av PWM typ. Detta kan förbättra laddningen med upp till 25-30%. (MPPTs har dock en högre egenförbrukning än PWM.)

Exempel: Till en MPPT med en maxinspänning på 100V bör ej anslutas mer än 4st 12V solpaneler i serie, eller mer än 2st 24V solpaneler i serie. För modeller på 150V är maximum 5-6st 12V solpaneler eller 3st 24V solpaneler i serie. Maxgränser på MPPT avseende volt är vanligen 70/100/150/250V.

Hur många watt behöver man ha i båten solpanel?
Riktlinjer för hur mycket solceller du behöver till båten För att kunna laga mat med solcellsdrift krävs solceller på minst 200 watt och ett batteri på minst 95 Ah. För att kunna förse en stor båt med hushållsel krävs solceller på minst 400 watt och två till tre batterier på minst 95 Ah.
Notera att man även kan seriekoppla 2st 12V solpaneler till ett 24V system med 24V batteribank och i detta fall använda regulator av antingen PWM eller MPPT-typ.Vid standardinkoppling av ett system med en PWM regulator används parallellkoppling från solpanel till regulator. Finns mer än en solpanel i systemet så kopplas plus till plus och minus till minus. Detta kan antingen göras i en kopplingsdosa utomhus, eller direkt in i regulatorns terminaler. Var uppmärksam på att rätt kabeldimension används för den ström som ska gå i kabeln i förhållande till antalet meter kabel. (För korrekt dimensionering se nomogram!)

Hur kopplar man solceller i båt?
Så här gör du:Montera regulatorn så nära batteriet som möjligt.Dra en kabel kortast möjliga väg från solpanelen till regulatorn via en däckgenomföring.Anslut solpanelen med regulatorn. Plus till plus och minus till minus.Anslut regulatorn till batteriet via en säkring och eventuell amperemeter. Cachad
MPPT- regulatorer har inbyggd strömbegränsning, dvs om strömmen i ampere överskrids så begränsar MPPT-regulatorn detta till sin nominella ström. Dvs om du har kopplat in solpaneler på 22A på en modell med max 20A tålighet, kommer den att begränsa detta till 20A. Man kan således resonera som så att en viss överdimensionering är att föredra, då man får mer ut av sina paneler under de delar av året solen ger mindre energi. Man maximerar alltså utbytet av sin regulator, men minimerar förlusten (egenförbrukningen)Generellt är det fördelaktigt att seriekoppla, då den högre spänningen genererar bättre laddning och ger mindre förluster i ledningen från solpanelerna till regulatorn.

Vid användning av en effektiv MPPT regulator kan effekten bli upp till 25-30% högre än med en konventionell PWM regulator. Högre verkningsgrad. Möjlighet att använda tunnare kabelarea, vilket ger en billigare installation. Större möjlighet att placera panelerna på längre avstånd från regulator/batteri, vilket möjliggör en flexiblare och bättre placering av panelerna. Snabbare och enklare installation med mindre materialåtgång.
Om en panel skuggas i serien slås laddningen helt eller till stor del ut, dvs seriekoppling ska EJ användas på platser där en eller flera av panelerna riskerar att skuggas helt eller delvis under hela eller delar av dagen. Panelerna måste sitta lika exponerade för ljuset, dvs EJ i olika väderstreck eller i olika vinkel. Likadana paneler avseende storlek i watt och volt bör användas.

Det sista steget är att koppla in solpanelen. Tänk på att hålla isär vilken som är plus- respektive minuskabel. Är du osäker, använd multimetern för att kontrollera polariteten. Mät spänningen på kablarna; om multimetern visar t.ex 20V så är polariteten rätt. Visar den -20V är polariteten fel.
Vill du kunna använda 230V utrustning i stugan kan du komplettera med en omformare i lämplig storlek. Fundera över vilken utrustning som ska användas och köp en omformare som klarar den effekten.

Innan du tar med dig solpanelspaketet till stugan rekommenderar vi att du kollar igenom all utrustning så att inget saknas eller har skadats i transporten. Det blir frustrerande att sätta igång installationen men tvingas avbryta och skjuta upp projektet p.g.a. att något saknas.Har du ingen erfarenhet av 12V-system och solenergi sen tidigare kan det vara en god idé att läsa på lite innan du börjar montera. Här kommer vi steg för steg gå igenom de viktigaste delarna när du ska montera din solcellsanläggning. Fler tips och mer ingående detaljer hittar du i manualen som medföljer paketet.

Placera omformaren så nära batteriet som möjligt med kort kabel. Till de flesta omformare ingår bra kablage – använd dessa! Omformaren ska kopplas direkt på batteriet, inte via regulatorn. Detta för att undvika spänningsfall och för att skydda regulatorn mot större ström än vad den är konstruerad för.
Det är en god idé att då och då tvätta av panelen för att optimera solinstrålningen. Du kan dessutom justera vinkeln på konsolerna för att optimera laddningen utefter årstid. Läs mer om monteringen i den medföljande manualen.Kabeln från solpanelen ska på något sätt in till regulatorn, exakt hur måste du själv bestämma utefter hur det ser ut vid din stuga. Finns det redan en öppning att dra in kabeln genom? Kanske ett ventilationsrör eller liknande? Annars får du borra upp ett hål där kabeln kan föras in, helst genom ett 20 mm VP-rör.

Hur många solceller kan man seriekoppla?
För modeller på 150V är maximum 5-6st 12V solpaneler eller 3st 24V solpaneler i serie. Maxgränser på MPPT avseende volt är vanligen 70/100/150/250V. Generellt är det fördelaktigt att seriekoppla, då den högre spänningen genererar bättre laddning och ger mindre förluster i ledningen från solpanelerna till regulatorn.
Det krävs inte särskilt mycket verktyg eller dyr utrustning för att installera en solcellsanläggning. Det mesta är sådant som redan finns i de flesta stugägares verktygslådor:

Nu är huvudkomponenterna monterade och inkopplade och allt är klart att börja användas. Nästa uppgift är att dra kabel och montera vägguttag inne i stugan. Fler tips och råd om detta finns att läsa i den medföljande manualen. Har du köpt ett större system där säkringscentral ingår medföljer även en manual och kopplingsschema till denna.
Täck för panelen innan du kopplar in kablarna i regulatorn för att undvika gnistbildning. Använd kartongen som panelen levererades i eller t.ex en filt.Vissa solpaneler kommer med 5 meter kabel monterat, andra med 1 meter. När solpanelens kabel är kort kan du med fördel övergå till en annan kabel i en IP-klassad kopplingsdosa på ytterväggen och där dra vidare genom väggen.

Hur lång kabel mellan solcell och regulator?
2.5 mm2 Brukar räcka mellan solpanel och regulator, och mellan regulator och batteri. Lämplig kabel betecknas RKUB. Kom ihåg att största strömmarna i systemet, går mellan batteriet och förbrukarna.
Mer detaljerad och ingående information finns att läsa i vår manual för solcellspaket. Är du osäker på vilket paket du ska välja? Ta hjälp av vår artikel ”Dimensionering av solcellsanläggning”.Anledningen till att väggmontage är att föredra kan enkelt sammanfattas SNÖ och ÅTKOMST; När du monterar panelen på vägg faller snön av panelen och du kommer ha mycket bättre underhållsladdning under vinterhalvåret. Det är dessutom enklare att montera på vägg och du kommer lättare åt solpanelen. Känner du dig fortfarande osäker? Du är alltid välkommen att rådfråga oss eller våra återförsäljare! Vill du hellre ta hjälp av en elektriker att utföra installationen, tänk på att höra med dom om dom har erfarenhet av lågspänning och solenergi. 12V likspänning skiljer sig ganska mycket från 230V växelström som många elektriker är vana att arbeta med. Det första du bör göra är att fundera över placeringen av solpanelen respektive batteriet och regulatorn. Solpanelen ska placeras i sydlig riktning utan skuggande träd eller liknande. Batteriet bör placeras inomhus, så nära solpanelen som möjligt. Detta för att få så kort kabellängd från solpanelen som möjligt och då undvika onödigt spänningsfall. Regulatorn bör monteras nära batteriet med så kort kabelavstånd som möjligt.På plus-kabeln ska den medföljande säkringshållaren monteras tillsammans med en säkring så nära batteriet som möjligt. Använd en avbitartång för att anpassa längden och skala kabeln så den kan monteras i regulatorn. Om allting är korrekt kopplat ser du på solcellsregulatorns display att panelen är inkopplad och om solen skiner börjar solcellsregulatorn ladda batteriet. När du har valt och inhandlat ett solcellspaket är det dags för montering. Att montera ett 12V solcellssystem är något de flesta stugägare klarar av att göra själva, men det kan krävas att man är lite klurig och någorlunda händig.Placera regulatorn så nära batteriet som möjligt. Detta för att få så kort kabelavstånd mellan batteriet och regulatorn som möjligt och för att regulatorn ska kunna känna av och anpassa laddningen efter batteriets temperatur. I paketet ingår en temperatursensor som kopplas in i regulatorn och placeras på batteriet.I system med lågspänning är kabelarean alltid viktig. Använder du för tunn kabel blir spänningsfallet stort och utrustningen kommer inte fungera som den ska. För att välja rätt kabelarea, ta hjälp av artikeln ”Beräkning av kabelarea”.En mycket förenklad förklaring är att en MPPT regulator söker det mest optimala laddningsförhållandet mellan spänning och ström. Den provar sig fram och använder algoritmer för att beräkna det optimala förhållandet som varierar med bland annat belysning, temperatur och ålder. Störst vinst fås när cellerna i solpanelen är relativt svala vilket som bekant är vanligare i Sverige jämfört med sydligare länder. Det kan ge 30-35% mer laddning. I regulatorn finns en transformator vilket gör att det optimala spännings/ström förhållandet kan hållas på solpanelssidan samtidigt som batteriet får rätt laddningsspänning. Batteriladdningsspänningen sköts ofta genom PWM och avancerade regulatorer har också flerstegsladdning (bulk,float osv). Tack vare solens rörelse räknar man vid Husinstallationer att man får ut 89% av årsmedelproduktionen vid ett horisontellt montage (platt tak) jämfört med en ”optimal” montering med 45 lutning rakt mot söder. Samt att montering på södervägg ger 72% av årsmedelproduktionen. Se tips&trick för hus En tydlig indikation för de flesta av oss att det duger gott med att limma en panel på tillgänglig yta för att sedan njuta av den magiska elproduktionen som lagras i dina batterier. Placering: En regulator skall monteras i närheten av batteriet då den även har en temperatursensor som reglerar laddning beroende på hur varmt/kallt batteriet är. Avancerade regulatorer kan ha en extern temperatursensor och då kan regulatorn placeras på valfritt ställe.

Koppla aldrig din utrustning direkt till solpanelen. Solpaneler som är konstruerade för att ladda 12V batterier har en maxspänning på 16-19V i fullt solljus (tomgångsspänningen är på upptill 21-22 V). Detta är ett medvetet val, bland annat för att solpanelen ska ladda batteriet under molniga dagar. – Använd en laddningsregulator!
Tunnfilmspanel är en tredje typ av solpanel som i normalt tal sägs vara okänslig för skuggning. En sådan panel har ett linjärt samband mellan andel skuggning och minskning i laddning. En annan fördel är att det är extremt flexibla. Nackdelen är att de generellt är dubbelt så dyra per effekt och ger halva effekten per yta mot jämförbar mono och polykristallin solpanel (ännu mindre per yta jämfört med Sunbeam System /Sunzip) Viktigt: Tänk igenom din placering enligt all information ovan, beakta även avsnittet angående solvinklar MEN undvik att drabbas av skuggningsångesten – det är helt onödigt. Om en solpanel inte vinklas rakt mot solen späs energin ut och vi får en lägre laddning. Exempelvis; Vid 45 graders solvinkel mot en solpanel tappar man drygt 30% av solens energi. När solen står 30 grader över horisonten får man bara halva effekten eftersom solens energi sprids ut över en dubbelt så stor yta.

Inkoppling: För normalt användande kopplas batteri till batterisymbol och solpanel till solpanelssymbol. (kom ihåg att dränka kabeländan i lödtenn och kyl av innan du skruvar dit den – för att motverka oxidering)

Mono- polykristallina samt Sunbeam system/SunZip solpaneler kan ”överreagera” på skuggning. Varje solcell (dvs en av de mörkblåa ”löven” som syns i solpanelen kan jämföras med ett batteri. Dessa ”batterier” kopplas i serie för att ge önskad total utspänning. När en solcell skuggas blir den ett avbrott i serien av solceller och hela solpanelen slutar ladda.
Ovan bild visar ett fiktigt hus med fast installation i olika vinklar. Tänk på att på en båt kan man även tjäna på att solen reflekteras i vattnet vid ”vägg”montage. Förutsatt att båten ligger stilla och sydväggen inte blir en nordvägg – vilket är lätt hänt.Fler solpaneler: Kan du komplettera din befintliga solpanel och placera en till på ett annat ställe också? Då kanske den ena är i solen när den andra skuggas.(exempel: laddning i batterier 12,6V – spänningsfall i batterier 0,3V – spänningsfall i kabel 0,8V = 11,5V Slår din kyl av vid 11,5V gör den med andra ord det trots att dina batterier har mer än halv laddning)Molnigt: Samtliga paneler tappar effekt när det är molnigt (Sunbeam System/Sunzip tappar aningen mindre). Ofta får man dock ut förvånansvärt mycket när det bara är mulet (inte regn) fördelen är då också att ljuset reflekteras från många riktningar och samtliga typer av paneler inte alls påverkas nämnvärt av skuggning.

Tänk på att den låga effektiviteten på dessa paneler ofta gör att de inte kan ge mer laddning över dagen trots att mer effektiva paneler kanske drabbas lite hårdare temporärt av skuggningen. Då har du trots det köpt en dyrare panel som tar upp en mycket större yta.
Undvik skuggning : tänk igenom var du kan placera en solpanel – finns det ställen som inte skuggas så ofta? Om du trots allt inte har något ställe utan skuggning ska du inte undvika att köpa en solpanel för det. Det är många många många nöjda användare som har placerat sin solpanel på luckgarage och andra liknande ställen som skuggas ofta. Som sagt även om det skuggas en timme över dagen så är en svensk sommardag LÅNG.

Har du tillräckligt grov kabel till kylen? Tänk på att vid för stort spänningsfall kan lågspänningsskyddet i kylen slå till även om du har tillräcklig laddning i batterierna. Det resulterar i att kylen slår av precis när den startat på grund av spänningsfallet när batteriet belastas (trots att spänningen är tillräckligt stort borta vid batterierna). När sen spänningen stiger direkt slås kylen på igen osv. Resultatet är dålig kylning och högre förbrukning.

I princip samtliga regulatorer på marknaden kommer med en extra utgång. Symbolen är ofta en glödlampa. Denna utgång fungerar ofta lite olika beroende på fabrikat men grundtanken är att den bara ger ström ut när solpanelen laddar. Läs din manual för djupare info.
Samtliga solpaneler bör kopplas in till EN enda regulator. Solpanelerna parallellkopplas in i regulatorn. (om du har två regulatorer hur ska då den andra regulatorn känna om batteriet behöver laddas när den första regulatorn laddar!?) (Brasklapp: Om du planerar att INTE toppladda batterierna utan endast ladda under förbrukning med låg batterispänning ”bulk”-laddning kan det vara en fördel att använda flera MPPT-regulatorer för flera solpaneler)

Har du inte tillgång till mätdata och vill jämföra två MPPT regulatorer i samma prisklass kan vikten ge en vägledning. En effektiv MPPT-regulator är ofta tyngre än en enklare pga transformator och kylflänsar. Har du köpt en flexibel solpanel från Teknikhamstern rekommenderar vi att panelen limmas mot ett underlag som ger ett jämnt stöd. (Lämpligt lim är t.ex. sikaflex eller liknande). För att kunna gå på panelen är jämnt stöd ett krav. Underlaget kan ha en jämn krökning (t.ex. ett båtdäck) UTAN kanter. Lösningen: För att inte ge för hög utspänning på en stor solpanel kan man vid konstruktionen parallellkoppla två eller fler serier. Då laddar fortfarande kvarstående serier om en slås ut av en partiell skugga. Det är som att ha 2-3-4 stycken solpaneler i en panel. Detta går dock bara på en lite större solpanel och är rentav ett måste då den totala utspänningen annars blir för hög. Detta görs alltså av samtliga leverantörer på de större panelerna oavsett om den marknadsförs som mindre skuggkänslig eller inte. Många är onödigt rädda för skuggning på sin solpanel. Visserligen kan skuggning göra att du tappar laddning men tänk på att solen flyttar sig snabbt över dagen och summan av allt energi över dagen blir ganska mycket laddning även om den skuggats under kanske en timme. Tänk på risk för skuggning – Exempelvis skuggas platsen du väljer 20% av dagen, tappar du också lika mycket av elproduktionen den dagen. Mer om detta längre ner.I regulatorns 2-3 ingångar kopplar du in i följande ordning 1-batteriet, 2-solpanelen, (3-utrustning). (Denna ordning är för regulatorer med automatisk igenkänning av 12 eller 24V. För regulatorer med fix 12V spelar inte ordningen någon roll). De flesta använder inte utrustningsutgången utan den är för den mer avancerade användaren som vill kunna kontrollera när en specifik utrustning för ström eller inte. (se manual för regulatorn)

Hur seriekoppla solpaneler?
Seriekoppling är mycket enklare, ena solpanels pluskabel ansluts till det andra solpanelens minuskabel. Förlängningskabeln ansluts till ena solpanelens plus och den andra solpanelens minus.
Om du planerar att parallellkoppla flera solpaneler behöver du köpa till en stopdiod till varje panel och sedan koppla in denna mellan parallellkopplingen och varje solpanel.

En MPPT regulator har ofta lite sämre verkningsgrad nära maximal märkström (dock fortfarande bättre än en standard utan MPPT). Vill du verkligen optimera ditt system bör du köpa en överdrivet kraftfull MPPT-regulator
Låg spänning (dvs 12v el 24v) kräver tjocka och korta kablar för att inte drabbas av förluster.Även om kabeln som kommer ut från solpanelen och anslutningen i regulatorn har en relativt liten diameter kan du skarva en rejäl kabel mellan dessa.Lägg ner lite extra jobb på att hitta kortast möjliga väg för kabeln.Du kan också när du polerar båten om så behövs även vaxa din solpanel för en bra smutsavvisning. Använd inte Gelcoatrubbing då den är för kraftig! Om det verkligen behövs kan du använda polering för bil innan du vaxar den. I proffspaketet har vi valt att uppgradera solcellsregulatorn till en SNRE SR-MT2410 regulator. Denna regulator har två extra funktioner som höjer effektuttaget ur solpanelen: Ett litet smidigt paket för dig som har ett som vill komma igång med att producera din egen el bortom elnätet. Tänk på att det är möjligt att uppgradera detta paket vid ett senare tillfälle med proffsvarianten av regulator allt eftersom ditt system utvecklas. Förutom solpanel och installationsmaterial medföljer Hur stort batteri och hur många batterier du behöver beror lite på hur stort solcellssystem du ska bygga. Men det kan vara en bra utgångspunkt att sikta på åtminstone två batterier med ca 95 Ah batterikapacitet vardera för mellanstora och större system. I jämförelse med halogen, lågenergi och traditionella glödlampor förbrukar LED mycket mindre el. Se till att alla lampor som drivs av ditt solcellssystem är LED-lampor. Då går energiförbrukningen ner och du sparar energi.Om du behöver producera mer el går det att komplettera med fler solcellspaneler. Men det kan också vara batterikapaciten som är flaskhalsen, att elen som panelen producerar inte har någonstans att ta vägen om batteriet redan är fulladdat. Med andra ord kan du behöva skaffa ett större eller extra batteri för att få ut mer elektricitet.

Bygg ditt eget anpassade system med 12V solpaneler och tillbehör till husvagnen eller den strömlösa stugan! Vårt sortiment låter dig kombinera solpaneler, regulator, batteri, spänningsomvandlare och monteringstillbehör så att du kan möta dina behov på ett anpassat sätt.
Om du behöver ett större solcellssystem med fler paneler och batterier kan det vara värt att använda tjockare kabel med större kabelarea (4 mm²). Då minimeras strömförluster och spänningsfall så att du får ut max av dina solceller.

Vi värnar om din säkerhet. Genom att skicka in formuläret, samtycker du till Leads.io och upp till 4 leverantörer kontaktar dig via e-post, webb push, telefon (inkl. automatiserade samtal) och/eller SMS med offerter eller detaljer gällande din förfrågan och liknande produkter och/eller bekräfta dina produktkrav. Du har vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter, inkl. rätten att göra invändningar mot direktmarknadsföring.Många ägare av mindre solcellsanläggningar till sina båtar eller husbilar brukar införskaffa sig två solpaneler. Med andra ord, om du vill ha en anläggning på 100w kan du köpa två solpaneler á 50w. På så vis garderar du dig om den ena solpanelen faller i skugga.

Hur koppla in extra solpanel båt?
Skall du endast koppla in en panel via regulator behövs ingen stoppdiod eftersom en regulator alltid har en stopdiod inbyggd. Om du planerar att parallellkoppla flera solpaneler behöver du köpa till en stopdiod till varje panel och sedan koppla in denna mellan parallellkopplingen och varje solpanel. Cachad
Det är speciellt bra med solceller på din båt då det oftast inte faller någon skugga mer än om du ligger nära en större båt i hamnen. Är du ute i naturhamnar eller på öppet hav bör du få betydligt mindre skugga. Oavsett är det enkelt och smidigt att investera i solenergi på detta sätt.Solceller till husbil och husvagn är bra om du står still ofta och behöver ström – exempelvis om du stannar någonstans i naturen. Då kan du njuta av att, med hjälp av ström från dina solceller, ha igång mikro, spis, lampor, titta på TV, ladda telefonen eller greja med datorn.

Hur många solpaneler kan man koppla ihop?
Exempel: Till en MPPT med en maxinspänning på 100V bör ej anslutas mer än 4st 12V solpaneler i serie, eller mer än 2st 24V solpaneler i serie. För modeller på 150V är maximum 5-6st 12V solpaneler eller 3st 24V solpaneler i serie. Maxgränser på MPPT avseende volt är vanligen 70/100/150/250V.
Du har avaktiverat cookies för anpassade annonser och vi kommer inte att använda oss av dessa cookies för att ge dig relevant och personligt marknadsföringsinnehåll.Om du tidigare har valt att acceptera denna typ av cookies, antingen på vår webbplats eller på någon annan webbplats, kommer du troligen att ha tredjepartscookies i din webbläsare som används för att spåra ditt webbläsarbeteende. Nedan följer en lista över de tredjeparter vi samarbetar med och en länk till respektive tredjeparts webbsida, där du kan inaktivera dig från deras anpassade marknadsföringsprogram som både vi och andra annonsörer använder.Mattias har jobbat som skribent för GreenMatch i 2 år. Under dessa år har fokus legat på allt som rör solenergi, värmeteknik, miljö och hållbarhet. Tack vare Mattias har GreenMatch bland annat blivit omnämnd av Klimatsmart.se och den ideella organisationen White Monday. Då installation av solceller kan vara riskfyllt bör du överlåta detta arbete till en certifierad solcellsinstallatör – om du själv inte är elektriker vill säga. Men innan du börjar med installationen är det viktigt att veta hur stor effekt du vill ha på dina solceller. Då installation av solceller kan vara riskfyllt bör du överlåta detta arbete till en certifierad solcellsinstallatör – om du själv inte är elektriker vill säga. Men innan du börjar med installationen är det viktigt att veta hur stor effekt du vill ha på dina solceller.Att kunna installera solceller till båten kan vara en mycket bra idé, vill du övernatta vid en naturhamn kan det vara väldigt sparsamt om ström, och då underlättar det om du kan producera egen el via dina solceller. För oavsett var du lagt till för natten kan det vara skönt att kunna använda kylskåp, belysning eller värmare utan att köra motorn i onödan.Ett exempel på solceller som passar till båt är multimarine solceller. De är böjliga, eller vikbara och även smutsavvisande. Du bör fästa dem på däcket på ett hårt underlag. Du kan även ha vanligare solceller som till exempel mono- eller kristallina kiselsolceller.Väljer du det mindre batteriet kan du istället behöva kompromissa med att exempelvis inte kunna titta på TV eller ladda din dator i samma utsträckning som om du hade det större batteriet – men det säger sig ju självt.Solceller till husbil och husvagn är bra om du står still ofta och behöver ström – exempelvis om du stannar någonstans i naturen. Då kan du njuta av att, med hjälp av ström från dina solceller, ha igång mikro, spis, lampor, titta på TV, ladda telefonen eller greja med datorn.

OBS: GreenMatch ämnar bistå användarna med information för att hjälpa dem bygga en mer hållbar livsstil. Vår hemsida och tjänst är kostnadsfri att använda för alla besökare. Vi kan dock tjäna en provision på försäljningen som sker via hemsida. Vår provision medför INGEN kostnad för dig som användare utan behandlas skilt mellan oss och de leverantörer vi samarbetar med. Den provision vi tar del av hjälper oss att driva hemsidan och hålla vår tjänst gratis för er. Du kan läsa mer om oss här
Vi och våra partners använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse, anpassa innehåll och annonser, erbjuda tillägg till sociala medier samt analysera vår trafik. Om du fortsätter att interagera med vår webbplats, antar vi att du godkänner användningen av alla cookies. Du kan oavsett alltid ändra dina cookieinställningar längst ned på den här sidan. Läs mer om vårt bruk av cookies.Du kan välja att montera ditt solcellspaket själv, men du kan även lämna in husbilen eller båten på service så hjälper de dig med det. Det finns många installatörer som är specialiserade på en viss typ av solceller. Vi rekommenderar att du får installationen gjord av en certifierad elektriker för att minska eventuella risker för felkopplingar.

Väljer du det mindre batteriet kan du istället behöva kompromissa med att exempelvis inte kunna titta på TV eller ladda din dator i samma utsträckning som om du hade det större batteriet – men det säger sig ju självt.
Det är viktigt att du har ett bra batteri, oftast räcker det med ett bra bodelsbatteri. För en anläggning på 100w kan ett 200Ah-batteri vara bra. Om du dock känner för att inte dra runt på onödig vikt kan det räcka med ett 100Ah-batteri.Ta emot erbjudanden, marknadsföring och kampanjer via e-post eller telefon från Leads.io om GreenMatch eller våra varumärken och dotterbolag för att hjälpa dig att spara pengar.

När du är ute på vägar eller hav kan det ibland vara ett problem med att hitta strömförsörjning. Därför kan solceller till din husbil, husvagn eller båt vara lösningen!
Genom att producera egen el slipper du problemet med att leta efter elektricitet om du inte lägger dig i en hamn eller ställer dig på en campingplats. Med solceller blir du mindre beroende av anslutning till en strömkälla, och du slipper ha igång motorn onödigt mycket när du står still.Solceller har aldrig varit billigare än nu, priserna har sjunkit med över 90 % de senaste 10 åren, och att montera solceller till husbil, husvagn eller båt är en relativt enkel installation. Samtidigt blir du modern, miljövänlig och du underlättar för dig själv i sökandet efter ström.

Vanligtvis brukar solcellerna uppgå till en effekt på 100 – 200w på dessa fordon, och kostnaderna brukar ligga mellan 2 000 – 10 000 kronor.
Du kan i regel installera solceller på din båt på egen hand. Så fort du kopplat samman solcellerna med den solcellsregulator som inkluderas alla solcellspaket, kommer anläggningen börja producera elektricitet. Var noga med att läsa instruktionerna innan du börjar, så du inte kopplar fel. Allt fler väljer att skaffa solceller på villataket, men hur är det med båten egentligen? Borde inte solceller passa idealt på ett båttak, då man på så sätt kan ladda mobiler och förse kaffebryggare med ström så länge det är ljust ute? Utöver detta borde man väl avlasta båtens motor och generator med ett solcellspaket för båt? Sunwind 200W Litium, som kostar cirka 11 000 kr är det solcellspaket för båt som ger dig mest kraft för pengarna. I priset inkluderas allt kablage och ett batteri på 100Ah. Notera att detta är ett solcellspaket för båt av hög kvalitet, som inte kan jämföras med billigare Jula- och Rusta-paket.

Köp 12V-solceller som du kompletterar med en eller två batterier. Batterier och 12V-solpanelen säljs ofta som kompletta solcellspaket, och kostar i regel mellan 2 500 och 15 000 kr.
När du ska köpa solceller till båt är det viktigt att solcellerna är flexibla, det vill säga böjbara. Att välja flexibla solceller underlättar vid installationen, då långt ifrån alla båttak är helt plana.

Smuts och pollen tvättas bort av regnet per automatik, så det behöver du inte tänka på. Men det är en bra idé att regelbundet kontrollera så att alla kablar sitter som de ska, och att monteringsanordningen för solcellerna känns solid.
Om du redan har allt nödvändigt kablage och en solcellsregulator är LTC Flexible 120 W ett bra köp. Som namnet antyder kan solpanelen böjas, vilket innebär att du enkelt kan installera den på ett ojämnt båttak. En LTC Flexible 120 W-panel kostar i regel cirka 3 000 kronor i handeln.

Hur kopplar man en Solcellsregulator?
Så här kopplas solpanel, regulator och batteriKoppla först in batteriet till regulatorn (skruv 1 och 2). … Koppla därefter in solpanelen till regulatorn (skruv 3 och 4).Koppla sist av allt in förbrukarna till regulatorn (skru
v 5 och 6).
Det korta svaret är att solceller passar utmärkt för att man ska kunna förse sin båt med ström. I den här artikeln ger vi dig djupgående och begriplig information om vad som gäller för solceller för båtar.Börja med att ansluta den röda startkabeln till pluspolen på det batteri som är urladdat (utan ström). Anslut därefter den andra änden på den röda kabeln till pluspolen på batteriet i hjälpbilen. Anslut sedan den ena änden på den svarta startkabeln till minuspolen på hjälpbilen. Är du osäker på hur du startar med hjälp av startkablar? Kontakta oss! Våra bärgare är snabbt på plats och hjälper dig att starta bilen säkert och skonsamt med hjälp av professionella startbatterier.

Låt gärna batteriet stå på laddning under natten. När du kopplar från batteriet från laddningen utför du stegen ovan i omvänd ordning. Är du osäker på hur du gör detta? Ring oss gärna på tel. 020-100-100.Det kan gärna stå på laddning över natten, och när det är fulladdat utför du stegen ovan i omvänd ordning jämfört med när du satte batteriet på laddning.

Vilken pol kopplar man först?
Börja med att ansluta den röda startkabeln till pluspolen på det batteri som är urladdat (utan ström). Anslut därefter den andra änden på den röda kabeln till pluspolen på batteriet i hjälpbilen. Anslut sedan den ena änden på den svarta startkabeln till minuspolen på hjälpbilen.
För oss på Victron är det grundläggande att ge våra kunder snabb och kompetent service och support. Det är därför som vårt globala nätverk av Victron-proffs erbjuder tekniskt kunnande av högsta klass och åtar sig att leverera reservdelar så fort som möjligt.Direktövervakning av batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontroll av tanknivåer och mätning av temperatur. Du kan enkelt styra strömbegränsningen av landströmsingången, (auto-) starta/stoppa generatorer eller till och med ställa in tysta perioder för att undvika att generatorn startar mitt i natten. Ändra inställningar för att optimera systemet, följ upp larm, genomför diagnoser och lös utmaningar på distans med den kostnadsfria portalen Victron Remote Management (VRM).

Similar Posts