Kulturhuset Glada Hudik Evenemang

Agöarkipelagen ligger i sydost och gränsar till Njutånger socken i väster. Sockengränsen mellan Njutånger och Hudiksvall går i Kråksundet mellan Innerstön (i Njutånger) och Kråkön (i Hudiksvall). Emellerid ligger Lindmansudden på Innerstön samt Granskären i Hudiksvalls stad. Den största ön, Agön, samt Kråkön ingår i Agön-Kråköns naturreservat medan den däremellan liggande mindre Drakön ingår i Drakön-Tihällarnas naturreservat.

Fiske, sjöfart, handel och hantverk var huvudnäringar. Den nya staden omgavs av ett tullstaket på land och en tullbom mot sjösidan. Liksom många andra städer i Norrland och Finland under 1600- och 1700-talet påverkades även Hudiksvall av det bottniska handelstvånget.
Tre motionsspår finns på olika sidor av stan, på väster vid Fridhem, i norr strax ovanför gymnasiet, och i öster vid Björkberg, varav den östra har stått som värd för SM i längdskidor ett antal gånger, senast i januari 2005. I västra delen av staden finns också en skidbacke, Hede Vid norra infarten ligger Hagmyrens travbana. Hudiksvall hade en så kallad filialbank från 1850-talet. År 1872 öppnade Sundsvalls enskilda bank ett avdelningskontor. Några år senare etablerade även Helsinglands enskilda bank ett kontor i Hudiksvall. År 1876 upphörde filialbanken. Enligt SCB:s avgränsning av handelsområden för år 2015 fanns ett sammanhängande område i centrala Hudiksvall med koden H2184001 som omfattade 57 arbetsställen för detaljhandel med runt 350 anställda. Där ingick bland bland annat Salutorget, affärer längs med Västra Tullgatan, Storgatan och Drottninggatan samt galleriorna Guldsmeden, Fyren och Bryggeriet.Hudiksvall har härjats av bränder åtskilliga gånger, bland annat 1670, 1714, 1792 och 1879. Den mest omfattande branden anlades 1721 av ryssar. Endast kyrkan och en enda liten stuga, Rysstugan, kom att stå kvar efter den branden. Staden fick en ny stadsplan 1792 vid återuppbyggnaden efter ytterligare en storbrand. I östra delen av staden genomfördes då rätvinkligt rutnätsmönster, men de delar som inte brunnit fick behålla sitt tidigare utseende. De västra delarna reglerades med en stadsplan år 1823.

Hudiksvall ligger längs kusten, längst inne i Hudiksvallsfjärden, vid E4 cirka 80 km söder om Sundsvall och cirka 130 km norr om Gävle. Hudiksvall är Sveriges 79:e största tätort, den största tätorten i Hälsingland och den tredje största i Gävleborgs län. Vid SCB:s senaste tätortsindelning år 2015 var invånarantalet 16 081 personer.
Hudiksvalls stad omslöts av Idenors socken och Hälsingtuna socken där också delar av ortens bebyggelse kom att ligga. Före bildandet av staden 1582 låg Hudiksvall i Hälsingtuna socken. Vid kommunreformen 1862 blev staden en stadskommun och för socknarna inrättades landskommuner. Åviks municipalsamhälle inrättades 23 november 1906 i de två landskommunerna och denna utbröts ur landskommunerna 1911 och uppgick då i stadskommunen. I stadskommunen uppgick 1952 Idenors socken/landskommun och 1965 Hälsingtuna socken/landskommun med 1952 varefter Hudiksvalls bebyggelsen bara upptog en mindre del av stadskommunens yta. 1971 uppgick Hudiksvalls stad i Hudiksvalls kommun med Hudiksvall som centralort.Under början av 1600-talet flyttades staden, men det finns vitt skilda uppfattningar om vad detta berodde på och exakt när det skedde. Ett brev från 1615 anger att utflyttning skedde och att rådhuset hade rivits. En annan teori är att staden återuppbyggdes och flyttades som ett led i Gustav II Adolf stadsgrundningar från och med 1620-talet. 1622 finns ett kungligt beslut om att flytta staden och en kungsgård anlades. Stadsplanen med rutnätsmönster har troligen utförts av Olof Bure men den uppgiften är mycket osäker. Av den äldre stadsbilden finns Fiskarstan och östra stadskärnan; Rådhusparken var torgplats, lägena för Marknadsgatan, Fiskaregatan och Långgatan är desamma. Flera planer på att göra gatorna rakare strandade.

Bålsön ligger utanför Hornslandet, vilket tillhör Rogsta församling. Bålsösundet avskiljer ön från fastlandet. Bålsö fiskeläge ligger på ön, som i övrigt är en del av Bålsöns naturreservat.Av tätorten ligger stadsdelarna Djuped, Sandvalla, Sanna, Håstahöjden, Håsta samt Visvall i området för Hälsingtuna socken och Förorten Idenor inom Idenor sockenområde.

Tätorten genomkorsas av Ostkustbanan. Dellenbanan utgår från Hudiksvall mot Ljusdal. Området ligger kring den inre delen av Hudiksvallsfjärden. Europaväg 4 passerar utanför tätorten.

Vilken stad är rikaste i Sverige?
Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 1 till 25 (2023)PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet1Danderyd (Stockholms län)184 %2Lidingö (Stockholms län)158 %3Täby (Stockholms län)142 %4Nacka (Stockholms län)133 %
I centrum finns ett badhus med gym, solarium och inomhushall. 1939 byggdes Glysisvallen med fotbollsplan, läktare, löparbanor och hockeyrink. 1989 fick Hudiksvall där sin första ishockeyhall och 2007 anlades även en konstgräsplan på Glysisvallen. 1999 fick Hudiksvall också en stor och modern inomhushall i det f.d. såghuset på industriområdet Håstaholmen, det som på 1960-talet var norra Europas största sågverk.I kyrkligt hänseende hörde orten före 2002 till Hudiksvalls församling med mindre delar i Hälsingtuna församling och Idenors församling. Från 2002 tillhörde orten Hudiksvall-Idenors församling med delar från 2010 i Hälsingtuna-Rogsta församling. Och från 2014 till den sammanslagna Hudiksvallsbygdens församling.

Staden Hudiksvall grundades 1582 av Johan III genom hopslagning av byarna Hudik och Vallen vid Hornåns mynning i Lillfjärden. Namnet ”Hvdigsval” finns dock redan utmärkt på Carta Marina, den äldsta kartan över Norden, som trycktes i Venedig 1539. Då hade platsen länge varit en hamnplats med marknader och en knutpunkt i det nord-sydliga kommunikationsnätet. Spår av den första bebyggelsen är nästan helt förlorade.År 1560 stavades ortnamnet Hoffvidvickzvaldh, vilket i sig har bynamnet Hudik, som ursprungen bestod av ordet Huvudvik, vilket är ett namn på nuvarande Lillfjärden. Efterledet vall åstyftar vall = ”grässlänt”. Namnet betyder Hudiks del av vallen.

Flera idrottsföreningar finns, Strands IF, fotbollslaget Hudiksvalls Förenade Fotboll (HUFF), hockeylaget HHC och innebandylaget Hudik/Björkberg IBK. Framgångsrikast på senare år är Hudiksvalls IF:s skidsektion vars sprintåkare Björn Lind vann två OS-guld i Turin 2006. I vinter-OS 2010 i Vancouver vann Daniel Richardsson OS-guld i stafett och upprepade detta vid OS 2014 i Sotji. Där vann han också brons på 15 km. Vasaloppet 2010, 2011 och 2012 vanns av Jörgen Brink.
Hösten 2004 öppnade Lidl en butik i Hudiksvall och en Hemköpbutik lade ner varefter denna kedja bara hade kvar butiken i Bryggeriet. I november 2009 nyinvigdes tidigare Ica Kvantum i stadens norra del som en Ica Maxi.I Hudiksvall finns Svenska kyrkan med Hudiksvall-Idenors församling och Hudiksvalls kyrka, Katolska kyrkan med Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa, Pingstkyrkan med Höglidenkyrkan samt Missionskyrkan och Baptistkyrkan. Där finns även ett Rikets sal med Jehovas vittnen.

Det var i Hudiksvall, tillsammans med Kalmarsund, som man först började plantera ut Kanadagåsen i Sverige på 1930-talet. Under vår och sensommar kan man vid Lillfjärden observera ett stort antal av en av Sveriges mest sällsynta fåglar, fjällgåsen, som valt denna lilla sjö mitt i en tätort som rastplats.
År 1889 drog Sundsvallsbanken in sitt kontor. Kort därefter etablerades två lokala banker Hudiksvalls bank och Hudiksvalls folkbank. Den 1 december 1905 öppnade Sundsvallsbanken åter kontor i Hudiksvall. Hudiksvalls bank uppgick år 1917 i Sundsvallsbanken. Samma år etablerade Stockholms handelsbank (snart omdöpt till Svenska Handelsbanken) ett kontor i Hudiksvall och Mälareprovinsernas bank tog över Helsingebanken, varefter den hade ett kontor innan den senare uppgick i Svenska Handelsbanken. Folkbanken hade år 1910 ombildats till Hudiksvalls kreditbank och uppgick 1920 i Uplands enskilda bank. År 1932 överlät Uplandsbanken sitt kontor på Svenska Handelsbanken. Senare etableringar var Skandinaviska banken som öppnade den 14 september 1965 och PKbanken som öppnade 1982. Orten ingick till 1945 i domkretsen för Hudiksvalls rådhusrätt, därefter till 1948 i Hudiksvalls, Forsa och Bergsjö tingslag, för att därefter till 1971 ingå i Norra Hälsinglands domsagas tingslag. Sedan 1971 ingår Hudiksvall i Hudiksvalls domsaga. Från järnåldern har man funnit elva gravhögar. Dessa ligger delvis på ett litet gravfält. Vid sjön Lillfjärden har man funnit grunder efter den äldsta kyrkan. Man har också anträffat rester efter annan bebyggelse kring den äldsta kyrkan. Vidare har kulturlager under mark från den äldsta staden grävts ut. Ett flertal runstenar finns i området, Lista över Hälsinglands runinskrifter.Historiskt hette den lokala konsumentföreningen Hudiksvalls kooperativa handelsförening. Efter sammanslagningar 1962 blev den Norra Hälsinglands konsumtionsförening. Den uppgick 1966 i Gävlebaserade Konsum Alfa (numera Coop Mitt). Ett Domusvaruhus invigdes den 5 april 1962. Domus lades ner år 2001 och gjordes om till gallerian Fyren. I maj 2000 hade Konsum öppnat en ny Prixbutik (från 2007 Coop Extra, senare Stora Coop) vid Bergsjövägen i Furulund.

Barn föds inte med fördomar, de får dem av oss vuxna. Därför vill vi i Glada Hudik-teatern tillsammans med ICA-stiftelsen ge 100 000 grundskoleelever chansen att på ett naturligt sätt få möta människors olikheter och lära sig att uppskatta dem.Vår uppgift är att ge människor med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att bli en naturlig del av samhället och ge dem verktyg att leva ett så innehållsrikt liv som möjligt.Vid Bjuråkers Forngård kan man titta på 30-tals byggnader från olika byar i socknen. I några av byggnaderna kan man bland annat se vackra tak- och väggmålningar av Gustav Reuter och Erik Ersson.

Under sommaren kan man hoppa på båten M/S Hulda för att utforska skärgården. Det är en båttur som avgår från hamnen i Hudiksvall och som går ut till Agön tur och retur.
Om man besöker Hudiksvall under sommaren så kan det vara härligt att bege sig till en badplats för att svalka sig. Vid Hudiksvall finner man allt från klipphällor och insjöbad till havsbad.På plats finner man även skiduthyrning, hotell, spa, skidskola, restauranger, caféer och en alphydda där man kan stanna till för en fika mitt i skidbacken.

Utöver den fina utsikten så man kan även äta god mat till bra priser i denna resturang. De använder lokala råvaror av hög kvalitet där maten är tillagad med mycket kärlek.Om man känner för en dagsutflykt så kan jag rekommendera att åka till Delsbo för att åka Dressin på Dellenbanan. Detta är en rolig aktivitet för hela familjen där man kan njuta av vackra landskap med glittrande sjöar där man cyklar över både broar och genom tunnlar.Om du har otur med vädret så behöver du inte oroa dig då det finns gott om saker att göra i Hudiksvall när det regnar. Det finns allt från trevliga caféer och restauranger till shopping och museum som du kan besöka.

Det är en vacker stenkyrka som ligger i centrala Hudiksvall som är värd att besöka för att se både insidan och utsidan. Jakobs kyrka genomgick en totalrenovering efter 80 år och blev klar i oktober 2019.
En av Hälsinglands vackraste utsikter finner man vid Avholmsberget Restaurang. Från denna restaurang har man en fantastisk utsikt över Dellensjöarna och Dellenbygdens berg, vilket är något man inte vill missa när man befinner sig i Hudiksvall.Hälsinglands Museum är ett kulturhistoriskt museum där man kan lära sig mer om Hudiksvall och Hälsingland. Här kan man se historiska föremål, arkivalier, fotografier och mycket mer.

Vill du veta vad som finns att göra i Hudiksvall? Hudiksvall, även känd som ”Glada Hudik” är en vacker tätort och centralort i Sverige där man bland annat kan njuta av vacker natur, äta god mat, och se historiska sevärdheter.

Vad dog Bosse Östlin av?
Den 20 juli 2015 avled Bosse Östlin efter en hjärnblödning.
Känner man för att shoppa så kan jag rekommendera att besöka Himmel & Jord Keramik. Här kan man handla mycket fint – från tallrikar och muggar till ungsformar och burkar.Utöver det kan man besöka ett textilmuseum, skolmuseum, handelsbod, badstuga, kyrkstuga och mycket mer. Under sommaren kan man även slå sig ner på deras trevliga servering för att dricka gott kaffe och äta goda ostkakor, smörgåsar och våfflor m.m.

Längs Dellenbanan kan man stanna till på någon av de många rastplatserna för att ta en fika eller stanna till vid badplatserna för att svalka sig en varm sommardag.Om du besöker Hudiksvall under vintern så kan jag rekommendera att åka till Järvsöbacken för att åka skidor. Det är en skidanläggning i Järvsö som passar hela familjen med sina 20 olika backar som varierar sig från barnbackar till svarta backar.

Hur många lingon finns det i världen död?
Östlin, som föddes 1952, har varit med sedan Glada Hudik-teatern startade 1996. Han spelade bland annat Plåtmannen i teaterns uppsättning av ”Trollkarlen från OZ” i fjol. Han var även med i långfilmerna ”Hur många lingon finns det i världen?” från 2011 och ”Hur många kramar finns det i världen?” från 2013.
Hudiksvall är en utmärkt destination för dig som planerar att resa med familjen. I Hudiksvall och närområdet finns det allt från lärorika museum och badplatser till skidåkning och roliga aktiviteter.Det är ett fint museum där det finns mycket att se och lära. Hälsinglands Museum är en plats som passar hela familjen då man även kan delta i olika aktiviteter och ta sig en god fika.

Det är en destination i Sverige som erbjuder något för alla, oavsett budget och intresse. Det finns allt från matupplevelser och vandring till skidåkning och sol och bad i Hudiksvall.
Sjöbodarna är några av centralortens finaste byggnader som tillbaka i tiden användes av fiskarna som seglade till bodarna med sina fångster och hade försäljning.Webbläsaren du använder har inte stöd för alla våra funktioner. För att kunna använda Nortic behövs en nyare webbläsare. Vi rekommenderar Google Chrome.

Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy
Här visas de 25 personerna med högst lön i Hudiksvalls kommun. Listan fylls på 4 gånger per år i takt med att Skatteverket godkänner deklarationer i april, juni, september och december efterföljande år. Listan bygger på senast godkända deklarationer vilket innebär att det finns med personer från föregående år fram tills att alla deklarationer är godkända i december.

Varför kallas det för Glada Hudik?
Glada Hudik har använts länge – åtminstone från tidigt 1800-tal när hudikborna hade rykte om sig att vara ovanligt glada och gästfria. När vi frågar människor vad de förknippar Glada Hudik med återkommer två teman.
Ratsit Plus kostar endast 59 kr/månad och har ingen bindnings- eller uppsägningstid. Du får 10 anonyma Lönekollar per månad och spännande topplistor mm.Topplistorna avser personer från 16 år och som är folkbokförda i Hudiksvalls kommun vid utgåvan. Exempelvis deklarationsår 2021 innebär inkomstår 2020. I begreppet lön ingår ej inkomst av kapital. Källa till publicering är Ratsitkatalogen. Ratsit publicerar informationen om vilka som tjänar mest då det anses vara av allmänintresse, detta likt kvällstidningar gör.

Vem är rikast i Hudiksvall?
Privatpersoner i Hudiksvall på postnummer 824 34 (1 134 st)Högst lön i Hudiksvalls kommun, placeringHögst lön i Hudiksvalls kommun, placering1. Mikael Lundin (57), adress (1)20212. Lars Anders Nilsson (71), adress (2)20213. Jens Nylander (43), adress (3)20214. Håkan Briland (76), adress (4)2021
Vatten ligger de flesta människor varmt om hjärtat. I Hudiksvalls kommun har vi det väl förspänt med både söt- och saltvatten. Skärgården med över hundra öar inbjuder till bad, båtliv och fiske. Kommunen rymmer en storslagen och varierande natur med blånande berg och stora skogar. Kulturen har djupa rötter och gör sig påmind bland annat genom de stolta hälsingegårdarna. Här finns både en levande landsbygd och en aktiv småstad som erbjuder restauranger, kaféer, shopping och uteliv för de flesta smaker. Och det är nära till allt med naturen runt knuten och havet mitt i stan.

På hudiksvall.se använder vi nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Du hanterar dina kakor under inställningar.
Glada Hudik har använts länge – åtminstone från tidigt 1800-tal när hudikborna hade rykte om sig att vara ovanligt glada och gästfria. När vi frågar människor vad de förknippar Glada Hudik med återkommer två teman. Det ena är själva platsen Hudiksvall, det andra är den speciella anda som många menar finns här. Ljusnan har funnits sedan 1912 och är den ledande nyhetskanalen för Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi finns som sajt, app, i nyhetsbrev och på sociala medier där vi förmedlar lokala händelser och nyheter. Om fler biljetter blir tillgängliga kommer du, tillsammans med andra som registrerat sig på väntelistan, att meddelas om detta via mail. Köp av de tillgängliga biljetterna sker därefter enligt först-till-kvarn-principen. För mer information, läs här.

Med avbeställningsförsäkringen kan du vid vissa oförutsedda händelser som hindrar dig att delta i ett eventet, begära en återbetalning. För mer information, läs här.Det är arrangören som beslutar om återbetalning av biljetter på deras event. Du bör därför kontakta dem direkt för att höra vilka möjligheterna är just för dig. Du hittar deras mailadress i ditt orderbekräftelsemail eller genom att gå in på deras arrangörssida och klicka på ”Kontakta arrangören”. För mer information, läs här.

Hur många lingon Leif?
Han gjorde sitt stora genombrott när han spelade karaktären Leif i succéfilmen Hur många lingon finns det i världen. Tack David för att du är en del av vår resa och tack för att vi får jobba med dig! Elin Toresson och 600 andra gillar detta. Fantastisk bra film.
Det första du kan göra är att kontrollera din spam/skräppost och mailet hamnat där. Dina biljetter skickades som en bilaga och kan ses som spam eller skräppost av vissa e-posttjänster. Du kan alltid också hitta dina biljetter under fliken ”Mina biljetter” när du är inloggad på ditt Billettokonto, antingen på webbläsaren eller i vår app. För mer information, läs här.Vanligtvis tillhandahåller arrangören av eventet detaljerna i orderbekräftelsen som du mottar via mail efter köp eller så kan det hända att arrangören skickar ett uppföljande mail med en länk till deras online-event. Du kan även kika in på eventsidan där du finner arrangörens beskrivning av eventet. För mer information, läs här.I över 10 år har Evenemang.se hjälpt nöjes­sugna människor att hitta biljetter från officiella biljett­återförsäljare till fantastiska konserter, festivaler, shower, teater och andra upplevelser och evenemang.Välkommen att skriva till oss om du undrar över något, vill få med danskvällar för ditt favoritdansställe eller har synpunkter eller förslag på hur vi kan göra dansprogram.se bättre.Den 20 juli 2015 avled Bosse Östlin efter en hjärnblödning. Han var 61 år gammal och hade varit med i Glada Hudik-teatern ända från starten 1996. Glada Hudik-teatern och Hudiksvalls kommun ville att Bosses anda och kärleksbudskap skulle få leva vidare även efter hans bortgång, och som ett sätt att hedra honom restes en staty av Bosse på gågatan i Hudiksvall i november 2016.”Bosse, mannen med de största hjärtat av alla, som gjorde världen till en bättre plats att leva på”, skriver kollegerna i Glada Hudik-teatern på Facebook.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.
Östlin, som föddes 1952, har varit med sedan Glada Hudik-teatern startade 1996. Han spelade bland annat Plåtmannen i teaterns uppsättning av ”Trollkarlen från OZ” i fjol. Han var även med i långfilmerna ”Hur många lingon finns det i världen?” från 2011 och ”Hur många kramar finns det i världen?” från 2013.

Vem startade Glada Hudik?
Trots massivt motstånd startade Pär Johansson Glada Hudik-teatern, en teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar sida vid sida. Teatergruppen har nu gjort stor succé med utsålda turnéer i Sverige, långfilmer och framträdanden i New York.
Bo Östlin, skådespelare i Glada Hudik-teatern har avlidit, det skriver teatern på sin Facebook-sida. Bosse, som han kallades, avled i går måndag i sviterna efter en hjärnblödning.På Nöje.se kan du söka evenemang och tillställningar från stora och små arrangörer i hela Sverige. Välj en stad, skriv in ett namn eller bara tryck på sök.

Vad betyder Hudik?
Ortnamnet. År 1560 stavades ortnamnet Hoffvidvickzvaldh, vilket i sig har bynamnet Hudik, som ursprungen bestod av ordet Huvudvik, vilket är ett namn på nuvarande Lillfjärden. Efterledet vall åstyftar vall = ”grässlänt”. Namnet betyder Hudiks del av vallen.
Vi erbjuder flexibla lokaler till allt från konferenser och möten till större evenemang, från 10-1 000 personer. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!När han startade Glada Hudik-teatern 1996 stötte Pär Johansson på starkt motstånd, men bestämde sig för att köra ändå. Med facit i hand kan man säga att det var ett bra beslut. Det har varit en resa kantad av stora mentala omställningar hos grundaren, de medverkande och – inte minst – hos omgivningen.Vi använder cookies för att göra siden mer användbar och ge dig en bättre upplevelse samt statistik. Du kan välja att avmarkera cookies genom att klicka på knapparna nedan.

En annan dröm Pär Johansson hade var att bli skådespelare. Efter att ha konfronterats med sina fördomar mot personer med utvecklingsstörning fick han därför idén att starta en teatergrupp. Sagt och gjort och Glada Hudik-teatern föddes år 1996. Initiativet fick stort motstånd i början, framför allt av oroliga föräldrar som inte ville att deras barn – ännu en gång – skulle utsättas för omgivningens hån.
Oron skulle visa sig vara obefogad. Glada Hudik-teatern blev en succé. Utsålda Sverige-turnéer med “Trollkarlen från Oz” och “Elvis”, långfilmen “Hur många lingon finns det i världen?”, framträdanden i New York och den folkkäre ICA-Jerry.

En cookie kan i vissa fall innehålla personlig information. Om du vill veta mer om vårt tillhandahållande av personlig information så kan du läsa mer om detta i vår integritetspolicy.
Pär Johansson drömde om att bli fotbollsproffs, men hamnade i stället på ett vedhuggarjobb tillsammans med utvecklingsstörda. Innan första jobbdagen trodde han att han skulle bli påskriken, biten och pådreglad. I stället möttes han av ett leende, en kram och ett “vad roligt att du är här!”Cookies kan vara nödvändiga för att få hemsidan att fungera. Cookies hjälper oss också att få en överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan till dina behov och intressen. Cookies gör till exempel så att hemsidan kommer ihåg vad du har lagt i en möjlig kundvagn, eller om du tidigare har besökt hemsidan, om du har loggat in och vilket språk och vilken valuta som du vill ska visas på hemsidan. Vi använder också cookies för att rikta våra annonser på hemsidan till dig. Sammantaget använder vi cookies som en del av vår tjänst för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig. Athenas representerar och är i tät kontakt med några av världens ledande talare, inspiratörer, programledare, moderatorer och experter inom alla områden. Du kan fråga frågor gällande specifika föreläsningar, talare eller ämnen, men vi hjälper dig också gärna med råd för just ditt evenemang. Den här webbplats använder cookies för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats. Settings.

Vad finns det att göra i Hudiksvall?
10 Saker att Göra i HudiksvallUtforska skärgården.Besök kyrkan i Hudiksvall.Besök Bjuråkers Forngård.Ta en lunch på Avholmsberget Restaurang.Åk skidor i Järvsöbacken.Se sjöbodarna i Hudiksvall.Handla keramik hos Himmel & Jord Keramik.Cykla dressin på Dellenbanan.
Pär Johansson menar att det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio. Oavsett om din talang är att sjunga eller att stapla konservburkar. Att få visa vad du kan och få uppskattning när du gör det ger dig kraft att växa och utvecklas som person.Pär Johansson drivs av en stark passion för det han gör. Enligt honom är det mest spännande arbetet att hjälpa människor att utvecklas. Oavsett om det gäller människor med funktionshinder eller ledare och medarbetare på multinationella företag.

Trots massivt motstånd startade Pär Johansson Glada Hudik-teatern, en teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar sida vid sida. Teatergruppen har nu gjort stor succé med utsålda turnéer i Sverige, långfilmer och framträdanden i New York. Men framför allt har de fått oss att tänka på fördomar, vilka mänskliga egenskaper vi lägger vikt på och vad det egentligen betyder att vara en fungerande individ och medmänniska. Detta talar Pär Johansson mer om i sin berörande föreläsning.

Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.
Athenas förmedlar föreläsningar för alla tillfällen och i alla prisklasser. Vare sig du behöver en föreläsare, underhållare, moderator eller konferencier har vi någon som passar för just ditt evenemang. Stort som smått, offentligt som privat, för unga och gamla – vi förmedlar kontakten mellan dig och din talare.

Similar Posts