Lång Text Till Bästa Vän

Tänk dig att du precis har blivit dumpad och är jätteledsen. Du skulle gärna prata med någon. Då ringer din killkompis och föreslår att ni ska gå ut. ”Om du blir riktigt full glömmer du allt!” säger kompisen.UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. De flesta personer känner sig blyga ibland. Men en del är så blyga att det känns som ett problem. Det finns saker du kan göra om du vill bli mindre blyg. Du kan också få hjälp om du mår dåligt av att vara blyg. För tre månader sedan träffade jag min nuvarande bästa vän. Det var under en av de sämre perioderna i mitt liv. Han gav mig hoppet tillbaka när jag trodde att jag hade förlorat allt.Du kan vara ett bra stöd för någon som har det svårt. Det viktigaste brukar vara att lyssna och bara finnas för personen. Men det är också viktigt att du tänker på dig själv. Du har rätt att må bra även om någon du bryr dig om mår dåligt.

Mår den du känner väldigt dåligt eller behöver mycket stöd under lång tid? Då behöver hen få hjälp från någon som är van att hjälpa personer som är i kris eller har sorg.Det kan vara svårt att se någon i sin närhet må dåligt, och det kan ta mycket kraft att försöka stötta en annan person. Därför är det viktigt att du tänker på dig själv också.

Du kan fråga om ni ska göra något tillsammans. Till exempel kolla på en serie ihop, ta en promenad, ta en fika, gå på en fest eller något annat personen tycker känns okej.

Är du orolig för att personen har självmordstankar? Du och andra personer kan stötta då också, men du kan inte ta ansvar för någon annans liv. Berätta för någon som kan ta det ansvaret. Det kan till exempel vara en förälder eller någon som jobbar i skolan eller vården. Ring 112 om det är bråttom. Här kan du läsa mer om att stötta någon som har självmordstankar.

Det är bara den som mår dåligt som vet om hen orkar umgås med andra personer, och vilka saker som känns okej att göra. Så hen kanske säger nej när du frågar. Men du kan fråga igen längre fram. För den som är i kris eller har sorg kan det betyda mycket att bara få frågan.
Livet fortsätter ofta snabbt som vanligt för personer omkring den som mår dåligt. Men för den som sörjer eller hamnar i kris kan livet bli annorlunda under en lång tid.Känner du att du aldrig får en paus från det jobbiga? Eller har du svårt att hinna med saker som du vill och behöver göra? Då behöver du få mer tid för dig själv. Du behöver få göra roliga saker också.

Hur skriver man till en vän?
15 saker du borde säga till din bästa vän ” Tack för att du finns””Du är grym!” ” Du är så knäpp ibland och jag älskar det” ” Du klarar allt” ” Tack för att du (…bara du) förstår min knasiga humor” … ” Tack för att du får mig att skratta när jag är ledsen” ” Jag finns alltid där för dig” ”
Alla reagerarar olika när de är i sorg eller hamnar i en kris. Därför kan olika saker funka olika bra för olika personer. Här är några saker du kan testa:

Personer i kris eller sorg blir lätt trötta, irriterade, ledsna eller arga. Det är inte ditt fel om det händer när du försöker stötta. Det är bara så det kan vara.
Det är bra att kontakta en ungdomsmottagning, elevhälsan eller en vårdcentral för att få hjälp och stöd. Personen kan till exempel få hjälp att få sömnen och vardagen att funka bättre. Hen kan också få hjälp med jobbiga känslor. Samtalsstöd med någon professionell brukar göra det lättare att känna hopp och glädje igen. Hen kan behöva mer stöd än vad du klarar av att ge. Då kan du säga det till hen på ett lugnt sätt. Det betyder inte att du slutar att bry dig, utan att hen behöver få stöd från andra personer också. Kanske kan ni vara fler som hjälps åt att stötta. Kanske behöver personen få hjälp av någon som jobbar med att hjälpa personer i kris och sorg. Det tar mycket tid och kraft att ta sig igenom sorger och kriser. Ibland kan det vara skönt för personen att få en paus från jobbiga tankar och känslor.Många är rädda för att säga eller göra fel saker när någon har sorg eller är i kris. Det kan vara svårt att veta om personen vill ha sällskap eller vara i fred. Testa att fråga vad hen vill att du ska göra, och vad hen inte vill att du ska göra.

Hur säger man Grattis till en vän?
Lyckönskningar – Allmänna gratulationerGratulationer på/till … Gratulationer på/till … … Jag önskar dig lycka till med … Jag önskar dig lycka till med … … Jag önskar dig all framgång i … … Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av … … Bra gjort med … … Grattis till avklarad uppkörning! … Bra jobbat. … Grattis!
Sorgen kan göra att du får svårt att koncentrera dig eller att förstå och minnas saker. Du kan få svårt att bestämma dig för att göra saker. Det kan ta längre tid att göra saker än vad du är van vid.

Kontakta en stödgrupp. En del tycker att det känns bra att få prata mer med någon eller några som har liknande erfarenheter. Du kan läsa mer om stödgrupper längre ner i den här texten.
Alla religiösa samfund ger stöd på något sätt åt personer som sörjer. Sjukhuskyrkan och Svenska Kyrkan ger stöd även om du har en annan tro än kristendomen eller inte är troende alls. Sjukhuskyrkan finns på de flesta sjukhus i Sverige.

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust. Sorg kan göra ont och vara jobbigt. Men det kan vara olika för olika personer, och i olika perioder. De flesta upplever sorg åtminstone någon gång i livet.Trots det kan du efter lång tid plötsligt bli väldigt ledsen igen. Det betyder inte att sorgen börjar om från början. Sorgen finns kvar hela livet. Oftast mildras sorgen med tiden men den kan göra sig påmind olika starkt och vid olika tillfällen. Du lär dig att leva med sorgen.Ibland finns oseriösa aktörer som erbjuder stöd vid sorg. Fråga till exempel någon inom Sjukhuskyrkan om du får eller hittar erbjudanden om stöd som du är osäker på.Det finns sjukhusavdelningar som startar stödgrupper för personer som har förlorat någon. På vissa orter erbjuder Röda Korset stöd om du har sorg. Ibland leds grupperna av specialutbildad personal. Fråga på en vårdcentral eller sjukhuset om du vill veta var du kan få kontakt med en stödgrupp. Ibland kan en persons beteende efter en förlust verka märkligt för omgivningen men det kan ändå fungera för den som har sorg. En del kan verka som om de inte alls sörjer. De kanske tar en paus från sorgen eller också visar de inte sin sorg för andra. Om det finns barn kan du hjälpa till genom att upprätthålla trygga, välkända vardagsrutiner. Det kan vara att följa med barnet till någon aktivitet eller hjälpa till med läxor. Du kan läsa mer i texten om sorg hos barn och unga.

Hur tröstar man sin bästa vän?
Tips på vad du kan göra för personen Hör av dig då och då, du kan till exempel skriva eller ringa. Fråga hur ofta hen vill att du hör av dig och på vilket sätt om du är osäker. Du kan höra av dig igen lite längre fram om hen inte orkar just nu. Lyssna om personen behöver prata om det svåra.
Det är vanligt med skuldkänslor. En del känner skuld för att de lever, när någon de känner har dött. Andra kan känna skuld för att de till exempel har tänkt eller sagt något dumt till eller om den som har dött.Ta hjälp om du känner att ni inte kan stötta varandra. Det kan finnas andra i din omgivning som du kan dela sorgen med. Läs mer om vilka andra alternativ som finns i kapitlet När och var ska jag söka vård?

En person som själv har upplevt och bearbetat en sorg kan kontakta andra personer med sorg för att erbjuda sitt stöd. Att delta i en sådan självhjälpsgrupp kan vara ett enkelt sätt att få hjälp. Kontakta en vårdcentral eller sjukhuset om du vill komma i kontakt med en självhjälpsgrupp eller starta en egen grupp.
Det är mycket som kan förändras när någon dör. Förutom sorg är det vanligt att känna oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. Det finns flera praktiska saker som du som närstående kan behöva ta hand om.Alla sörjer olika. Det kan ha betydelse vem du är som person, hur gammal du är, hur din uppväxt har varit, vad du har varit med om tidigare i livet, hur din omgivning visar sorg och vilket stöd du har från omgivningen.

Om du önskar mer specifik information eller gemenskap med andra, kan du söka i listan över patientföreningar och närståendeföreningar. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.
Du kan bli arg på den som har dött och lämnat dig kvar, eller arg på en läkare som inte kunde rädda personen. Eller på någon som säger något som känns opassande eller dumt.Nästa stund kan du tänka, känna och göra saker utan direkt koppling till förlusten eller sorgen. Du kan ta tag i saker som du vill eller behöver ordna för att skapa en tillvaro som fungerar utan den som har dött.Det är mycket vanligt att den som har sorg är för överväldigad och trött för att orka ta några initiativ. Ta kontakt själv och gärna flera gånger, även om du tidigare har blivit avvisad. Ge konkreta förslag på när ni ska umgås.

Ibland kan du pendla mellan de båda lägena med några minuters mellanrum. Andra gånger kan du vara längre i ett läge, kanske timmar, dagar eller veckor. Så småningom kommer du att märka att du fokuserar alltmer på din nya tillvaro.
Tillvaron kan bli annorlunda än tidigare. Din trygghet och identitet kan påverkas. Andra livsomställningar senare i livet kan kännas svårare. De erfarenheter du får av det som har hänt kan förändra dig som person och vad du tycker är viktigt.Skriv ner dina tankar. Du kan pröva att skriva hur sorgen känns. Både när du är som mest ledsen och när du känner dig mindre ledsen. Du kan skriva till personen som har dött och förklara dina tankar och känslor. Du kan också pröva att till exempel lyssna på musik, läsa böcker eller se filmer som handlar om sorg. För en del hjälper det att se att andra känner ungefär som de själva gör. Sorgen finns kvar hela livet. Men den förändras med tiden. Det blir lättare att tänka på förlusten och att lära sig leva med det som har hänt. Dina erfarenheter gör att du kan hantera minnena på ett annat sätt. Du kan ändå känna dig lika ledsen vid vissa händelser eller dagar som du gjorde i början av sorgen, även efter många år. Du kan börja tänka mycket på frågor om varför vi finns: Vad är meningen med livet? Varför kunde detta inträffa? Varför är jag drabbad? Hur kan mitt liv bli meningsfullt igen?Det kan vara svårt att förstå att det som har hänt verkligen har hänt. Det kan kännas som om du är bedövad och avskärmad från omgivningen. Då kanske du inte känner något särskilt alls. De känslorna kan vara svåra att förstå. Man kan tycka att man borde känna sig ledsen.Sorg är ingen sjukdom men kan ändå påverka hur du mår. Du kan behöva vara hemma helt eller delvis en tid om du har ett arbete, söker jobb eller studerar. På efterlevandeguiden.se kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.Nu utgår forskningen från en modell där den som sörjer pendlar mellan två lägen. Det ena läget kännetecknas av förlusten. Det andra läget kännetecknas av den nya tillvaron utan den som har dött.

Att lära sig leva med sorgen tar olika lång tid för olika personer. Det beror också på vilken förlust som orsakat sorgen. En del behöver prata mycket och få stöd långt efter förlusten.
Barn kan ha egna sätt att uttrycka sorg. Deras behov av bemötande och stöd kan variera, bland annat beroende på hur gamla de är. Här kan du läsa mer om sorg hos barn och unga.Berätta för andra hur du känner, även om det ibland kan kännas som om ingen riktigt förstår. Andra kan ha svårt att veta hur de ska göra eller vad de ska säga. Då är det bra om du kan försöka berätta vilket sorts stöd du vill ha. Ibland kan det vara skönt att ha någon hos sig även om man inte vill prata.

En del mår bra av att bevara känslan av närvaro med den som är död. Du kan till exempel tända ett ljus eller utföra någon annan handling. Du kan besöka en särskild plats eller spara något föremål som betyder mycket. Den som är död kanske hade en blogg eller ett konto på sociala medier som du kan fortsätta att skriva på.
Det brukar vara bra att vara med i ceremonier för att ta farväl av den som har dött, till exempel en begravning. Ritualen och minnet av den kan hjälpa till att göra så att det som har hänt känns mer verkligt.En del personer kan reagera på en förlust genom att börja arbeta mycket eller genom att snabbt gå in i en ny relation. Det kan vara vad de behöver just då. För andra kan det vara bättre att vänta lite med stora beslut.

Det viktiga är att du som är närstående visar att du bryr dig och inte tänker att du måste ha en lösning på den situation som personen är i. Fråga hur det är och var inte rädd för att störa. Det är vanligt att den som har sorg vill prata om den som har dött och berätta hur det känns. Lyssna, och försök avstå från att ge goda råd.
Det är också vanligt att uppleva att den som är död har kommit tillbaka. Det kan vara korta stunder när du tycker att du hör, ser eller känner att personen är hos dig. Kanske pratar du med personen som har dött.Att pendla mellan de olika lägena innebär att du ena stunden kan tänka och känna väldigt starkt och ha svårt att hantera att personen som du sörjer är död.

Ni kan också prata om andra vardagliga saker eller bara vara tysta, om personen hellre verkar vilja det. Du kan föreslå att ni gör någonting tillsammans. Kanske kan du hjälpa till med någon vardagssyssla. Det kan vara att laga mat, städa eller gå och handla.
Det är också bra om du rör på dig regelbundet. Att promenera, träna eller göra någon annan fysisk aktivitet som är möjlig för dig kan hjälpa om du till exempel känner dig rastlös eller orolig, har ont i kroppen eller har svårt att sova.Försök att ha tålamod även om sorgen gör så ont att du helst vill slippa ifrån den. Var försiktig med alkohol och droger så att du inte utvecklar ett beroende. Undvik också att isolera dig.

En del känner sig mer sårbara. Det kan bero på vad som har orsakat sorgen. Sårbarheten kan göra att du säger saker som du inte menar, eller lägger skulden för det som har hänt på till exempel en närstående. Kanske undviker du andra personer.Sorg aktiverar samma system i kroppen som stress gör. Det kan påverka hur du fungerar och beter dig. Höga halter av stresshormoner i kroppen påverkar också immunförsvaret. Det kan göra att du blir extra känslig för infektioner.Försök att ta reda på sådant som kanske känns oklart och förvirrat i samband med att personen dog. Det kan hjälpa dig att komma vidare i sorgen. Du kan till exempel boka ett samtal med personalen som tog hand om personen. Ta till dig vad som står i dessa citat och fundera över relationen du har med dina vänner. Dessa citat om vänskap är faktiskt väldigt tänkvärda och bra att ha med sig i livet. – En bra kompis är någon man kan lita på, som man kan berätta allt för utan att hen dömer, men ska också kunna säga ifrån om hen tycker något är fel. En riktig vän ställer upp för dig i vått och torrt!– Jag tycker man är en bra kompis när man låter alla vara med. Man vågar fråga alla och man har ögonen öppna för vad som händer runt omkring en. Alla är vi olika och gillar olika saker men man har något gemensamt och det är att man aldrig vill vara ensam. Så ser man någon själv: Säg hej och fråga om den vill hänga på. – En bra kompis ska vara ärlig och pålitlig, för att jag ska kunna känna mig trygg. En bra kompis ska vara hjälpsam och snäll, lätt att kunna skoja med, vara öppen och prata. – För mig är det viktigt att en bra kompis är snäll, omtänksam och att man kan lita på personen. Som youtuber kan jag få elaka kommentarer, och jag vet hur ledsen man blir. Så jag tycker att man ska tänka på vad man skriver på nätet.– Man kan visa att man bryr sig, genom att till exempel ge en extra komplimang. Det är en enkel sak som kan göra någon annan väldigt glad. Ibland kan det verka som att alla andra har så mycket kompisar och gör mycket kul saker, och ibland har jag också känt att jag kan sakna ett gäng. Känns saker jobbiga kan du tänka på att det kommer bli bättre – det blir det alltid.

– När min make var dödssjuk och låg på Karolinska Sjukhuset följde vännerna mig dit och satt tillsammans med mig vid hans sjuksäng. Och de tröstade mig när han hade avlidit.
– En bra kompis är någon man har roligt tillsammans med. Också en som är pålitlig, som man kan gå till när man behöver. Men man ska ha kul tillsammans, det är viktigt.– En bra vän ger och tar, lyssnar och delar med sig. En bra kompis är lojal och ärlig. Om någon är ensam kan man gå fram och säga ”hej”. Det behöver inte vara svårare ändå. – De flesta bryr sig mest om att sällskapa med den som är populär och redan har sällskap. Vi skulle ha en bättre värld om vi istället tänkte på den som inte har någon att umgås med. Vi är egoister och bryr oss mest om själva. – En bra vän struntar i allt runt dig, struntar i hur du bor, vad du äger för saker, eller vad du har på dig. En bra vän bryr dig bara om dig som person, hur du mår och umgås med dig för den du är.– En bra kompis ser en för den man är. Den finns alltid där. Den ger en en kram när man bäst behöver det. När jag har det som tuffast på jobbet och träffar mina kompisar så vet jag att jag är samma Annie som när vi gick i skolan tillsammans. Det är riktiga kompisar.

– Det är någon som hjälper en när man har gjort illa sig, och går fram till en när man inte har -någon att leka med på rasten. Det viktigaste är att man bryr sig om sina kompisar och tänker på dem i stället för att bara tänka på sig själv.
– När man kommer till skolan och ser att någon är ledsen kan man fråga hur man mår. Man lyssnar, finns där och försöker att få personen att bli glad igen. Det bästa jag vet om jag kommer till jobbet och känner mig lite låg på grund av att man har en dålig dag eller att det har hänt något hemma. Att någon då frågar mig hur läget är. Man berättar och sen känns det ofta bättre och man kan smittas av andras glädje.

– Jag minns en gång i trean när mina trosor tappade resåren på väg hem från skolan och jag bara hade en kort kjol på mig. Det var så pinsamt och jag kunde bara inte gå hela vägen hem utan. Då stannade min kompis med mig på en parkbänk vid tågstationen i över 5 timmar för att vänta på att våra mammor skulle komma hem från jobbet. Bara för att jag skulle slippa vara ensam med det pinsamma.
– Le, hälsa, fråga hur människan mår. Det är små men så värdefulla saker. Om folk var lite mer välkomnande och öppna och bara ler lite mer så hade det löst så många saker.– Om man ser någon som är ensam kan man åtminstone säga hej! Och är man smart kan man också kolla om hen vill hitta på något eller bara ställa en nyfiken fråga. Ofta kan en ny vän finnas där man minst anar det. – En bra kompis är man genom att vara omtänksam och visa att man bryr sig och genom att vara generös. Man visar kompisen att hon eller han alltid kan lita på en. – En bra kompis ställer upp, hjälper till och är någon som man kan luta sig emot. En bra kompis vill att man ska lyckas och när man gör det kan vi glädjas tillsammans. En bra kompis ser mig oavsett vilka kläder jag bär, hör mig oavsett vilken dialekt jag pratar.– Jag har några vänner som jag vet alltid finns där. Och det vet jag för när jag mår som sämst så är de ändå där, endast av anledningen att vara där med mig och hjälpa mig.

– Om någon har gjort illa sig kan man trösta dem, man ska fråga om alla vill vara med, inte lämna någon utanför och inte reta dem. Det viktigaste är att man ser till att ens kompis mår bra och man har kul. Om någon inte har en kompis kan man gå fram och säga ”vill du leka?”, eller se om man kan träffas en annan dag hemma.
– Man låter alla vara med, och om man hittar en gigantisk pinne och någon annan också vill ha den delar man den i flera bitar. Till exempel i två, eller tre, eller sex. Om någon är ensam kan man säga: ”kom, vill du vara med och leka!”

– En bra vän ska inte kränka eller mobbas. Om man ser att någon är utanför ska man gå till den och säga ”vill du bli min vän?”. Första gången jag kom till skolan frågade en kille mig om jag ville bli hans vän, det kändes roligt. Vi är fortfarande vänner!– Hur vi blir behandlade formar oss som personer. Därför är det oerhört viktigt att vi är snälla mot våra medmänniskor. Om det är du som blir illa behandlad, försök fokusera på skolarbetet och kom ihåg att bättre tider väntar. På universitetet är det nördarna som är coolast.Jag tror man mycket väl kan ha fler än bara en vän, som är ens bästa vän. I mitt fall så är det så att alla dom som är min vänner, fyller alla varsin funktion i mitt liv.Och så kan det ju vara med vänner också, framförallt om man känt varandra i en herrans massa år. Man kanske har bråkat och varit för stolt för att säga förlåt, men ändå någonstans känner man sig naken. Då får man försöka svälja stoltheten, säga förlåt och se om vänskapen finns kvar.

Sen har vi alla bekanta som finns i periferin. Dom ska man absolut inte räkna ut, det kan finnas guldkorn där. Man kanske hamnar i en kris och det visar sig att ingen av dom som man trodde var ens vänner längre finns där för att hjälpa. Då kan det hända att det dyker upp någon ur periferin som tar över rodret en stund, styr båten iland och sätter sig ner enkom för att lyssna. Hittar rätt ord, som tröstar mig där och då. Ja, då har du helt plötsligt upptäckt en ny vän, som kom att fylla en funktion i ditt liv.Men är den bästa vännen även den du trivs bäst med på krogen? På landet? Att shoppa tillsammans med? Att sitta på en uteservering med en kopp kaffe och bara spana in folk som går förbi? Att gå och träna tillsammans med? Att bara sitta hemma en kväll och vara tyst tillsammans med??

Hur skriver man en fin text till sin bästa vän?
1. ”När något stort händer är du den första jag ringer”. 2. ”Du vet alltid vad du ska säga för att få mig att må lite bättre igen”. 3. ”Alla mina bästa minnen har jag upplevt med dig”. 4. ”Du kan få mig att skratta som ingen annan kan”. Cachad
Att det sen kan kännas svårt att lära känna nya människor ju äldre man blir, tror jag beror på att man har samlat på sig så mycket i sitt bagage genom sin resa i livet att man kan känna det jobbigt att kanske behöva öppna sig för en ny person. Men man behöver ju inte ta till det tunga artilleriet med en gång. Man kan ta lite i taget. Som för att testa om den personen står kvar.

Bidragen med texter om vänskap börjar trilla in till oss. Vi är så tacksamma över att ni vill dela med er av era tankar och åsikter. Först ut att publiceras är ett bidrag från vår trogna bloggbesökare Annelie Lindgren. Många av er har träffat Annelie på våra bloggträffar och hon är även den som startat Facebook-grupper i samband med dessa. Tack Annelie för ditt engagemang och din text!En riktig vän ska kunna tåla att bli emotsagd, ska kunna ta att vi har olika åsikter om saker och ting. En riktig vän ska man kunna ”bråka” med, om det behövs, utan att vänskapen förstörs.

Visst, det kan finnas en enda vän som kanske uppfyller allt detta, men jag tror olika vänner uppfyller ens olika behov i livet. M kanske är den som det känns lättast att lätta hjärtat för, U kanske är den som jag känner är den jag har roligast på krogen med, J kanske är den som jag skulle ta med till landet medans T kanske är den som är bäst på att hjälpa mig reda ut min trassliga dator?Ja, jag tycker det. Det är ju ändå den man valt att leva med, så varför kan inte partnern vara en av ens bästa vänner? Framför allt om man har haft några år tillsammans. Någon liten hemlighet kan man visst få ha för sin partner, men i det stora hela så bör man nog göra sin partner till en av sina bästa vänner.Jag har en vän sedan 32 år tillbaka, som även om det varit tyst mellan oss i flera år i omgångar, så känns det aldrig krystat eller konstigt när man väl tar upp samtalen igen.

Tack Annelie för din fina text om vänskap. Du får två biljetter till föreställningen ”Puppetry of the Penis Live” i morgon på Göta Lejon. Grattis. Vi hoppas att du och din man får en kanonkväll!
Det är också ett kännetecken på en bästa vän. Men även min man får räknas in i den kategorin. Han har ju så att säga verkligen sett HELA mig. Och ändå finns han kvar. Ostadigt, väldigt ostadigt många gånger, men han är definitivt ingen Tiger Woods.. 😉 Och nu den 23:e juni, så har vi varit gifta i 15 år. Vi är på väg att hitta tillbaks till varandra.

Hur ska jag komma över min bästa vän?
Acceptera att det gör ont – och sörj! Sorg hanteras på olika sätt av olika personer, men att ignorera känslan är det sämsta du kan göra. Den kommer alltid att komma ikapp dig. Acceptera att det gör ont och tillåt dig själv att vara ledsen ett tag. Det blir bättre.
Det ska handla om ett givande och tagande. Ingen ska känna sig underlägsen den andre, för det kan aldrig bli en bra vänskap av det, tror jag. Man ska vara på lika villkor. Aldrig känna att man blir överkörd eller för den delen kör över själv.Jag tycker även att riktig vänskap sträcker sig längre än bara till en fysisk person. Att ni kanske tappat bort varandra, ni har slutat fylla er funktion, någon annan har fått ta över, men som ändå inte yppar ett endaste ord om dig. Det är också en vänskap.

Hur kan man beskriva en vän?
En bra vän är en vän som du känner att du kan lita på och som du känner att man kan vara sig själv med. Jag tycker även att man skall känna att man kan berätta om viktiga saker till sin vän.
Du förstår mig som ingen annan och jag är så glad över att få kalla dig min vän. Jag hoppas du får en hejdundrande födelsedag och att alla dina önskar går i uppfyllelse. Hipp hipp hurra!En god vän kan vara det mest värdefulla vi har i våra liv. Därför är det extra viktigt att vi visar dem massor av kärlek vid varje givet tillfälle. Börjar det närma sig din bästa väns stora dag? Se då till att gratulera dem hjärtligt på deras stora dag. Det gör du bäst med hjälp av våra födelsedagshälsningar!Ett stort grattis till den mest underbara person jag träffat. Må även detta år bjuda dig på lycka och kärlek – det är du värd! Grattis på födelsedagen – hipp hipp hurra!

Grattis på födelsedagen till den enda person som skrattar åt mina skämt och som accepterar mig för den jag är. Du är bäst och jag vet inte vad jag hade gjort utan dig!
Den vackraste gåvan i världen är vänskap, så här är jag! Tack för att du alltid lyssnar och ställer upp min vän. Grattis på födelsedagen och oroa dig inte, du kommer att få en present också!Vi är ett riktigt bra team, jag är snygg och charmig och du är grym på att vara min kompis. Grattis på födelsedagen bästa vän, du vet hur mycket du betyder för mig!

Du är mitt solsken, min stjärna och min klippa. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig i mitt liv och jag önskar jag aldrig behöver veta det heller. Grattis på födelsedagen till den bästa personen jag känner!
Ett nytt år och nya utmaningar. Fortsätt att sträva efter dina mål och jaga dina drömmar. Du är en stor inspiration och en hjärtlig vän. Grattis på födelsedagen bästis!

nog för att det är tråkigt att saker inte alltid är ömsesidigt, men man gör ju inte nånting för att en annan ska göra detsamma för en själv, man gör det för att man vill själv? alla gör inte likadant men visst kan det vara tråkigt..
Du är en fin vän som bjuder mycket på dig själv. Jag är säker på att din vän uppskattar det du gör fast visar det på sitt sätt. Av egen erfarenhet så försvinner många när man hamnar i en kris och jag själv fick stöd från någon som jag inte hade förväntat mig.

Jag själv är en sådan som du som alltid räcker en hjälpande hand så fort jag märker att något inte står rätt till för personer i min närhet. Dock är jag personligen en sådan som stänger in mig själv väldigt mycket när jag är ledsen. Jag försöker bli bättre men oftast döljer jag så mycket som möjligt att jag mår dåligt och behöver space. Mitt råd är att visa att du finns för din vän, att när hen känner för att prata finns du där, men just nu kanske din vän bara behöver lite tid för sig själv
Låt din vän va tills läget är lite lättare skulle jag säga. Jag har själv alltid avkytt när folk frågat hur det är och försökt trösta mig. Ibland måste man få tycka livet suger och sen gå vidare 🙂

Är du en bra kompis?
Hur är man en bra kompis? – En bra kompis är någon man kan lita på, som man kan berätta allt för utan att hen dömer, men ska också kunna säga ifrån om hen tycker något är fel. En riktig vän ställer upp för dig i vått och torrt!
Men åh vilken fin människa du är Foki. Inte många vänner hade tänkt som du gör nu. Din sårade vän borde verkligen vara glad som har dig, jag tror vem som helst hade gjort allt för att ha någon som bryr sig så mycket. kram!

Vad kan man skriva om vänskap?
– Även ömsesidighet är viktigt. Vänskap ska falla sig naturligt och man ska bry sig om varandra lika mycket. De gånger som relationen inte rullar på som den brukar kan det ibland krävas att man behöver lufta den verbalt. – När man kommer till en djup vänskapsrelation tycker jag man kan prata om den med sin vän.
När man är den vännen som alltid ger mer än att få tillbaka så tycker jag inte det är fel. Visst är det jobbigt för en själv stundtals. Men vad det kännetecknar är att personen bryr sig och det är oftast framgångsrika ledargestalter eller helt enkelt bra vänner.

Är jag väldigt ledsen och mina vänner försöker muntra upp mig så kan jag vara alldeles för trött och ledsen för att orka skriva någonting tillbaka. Man orkar liksom inte tänka på att tillfredställa sina vänner genom att ge dem bekräftelse att det dem gör för en är snällt och uppskattat. Det kanske man kan tacka så mycket för senare där man mår bättre 🙂 Så hjälp bara din vän om du faktiskt vill det och inte för att du känner att du måste.
Det känns som att jag varit i just den sitsen med mitt ex. När man fortfarande är vänner och vill honom väl men man samtidigt vet att det är en själv som orsakat all den sorgen och smärtan han går igenom. Men ändå försöker man finnas där, ställa upp, höra av sig och prata, men jag vet faktiskt inte om det gör saken bättre såhär på efterhand. Nu vet jag inte hur din relation till din vän ser ut, men det kändes just som en sådan situation. Och om det nu är det så måste han få tid att börja släppa dig. Att hålla för tät kontakt tror inte jag är hälsosamt i början. Men men, om detta inte var relevant i ditt fall så kan du bara ignorera 🙂 Lycka till hur som helst.

Jag vaknade klockan 6 idag av att min halvsyster textade mig i morse då hon vill att jag ska skanna ett par dokument som sedan ska skickas till Thailand. Sen dess har jag bara legat i sängen, kollade på filmer, lyssnade på musik, chattade med mina vänner och filosoferade lite. Det tog ett tag för mig innan jag kommer ur sängen idag, men det var bara skönt! Kan bara konstatera att jag älskar såna här dagar. Dessutom är jag helt ensam i huset och tystheten har fått mig att känna ro. Jag har börjat uppskatta tysta stunder där det är bara jag i rummet, ensam med mina tankar.
Jag är precis likadan. Och det är nog många som känner igen sig. Jag vill alltid att mina vänner ska må bra, vem vill inte det? Men ibland vet man inte riktigt vad man ska göra, det jobbigaste är när man känner sig maktlös. Men tänk så här nu har du skickat iväg ett fint sms och din kompis svarade ändå, nu kan du vänta lite. Någon dag eller två, sen kanske du kan ringa henne eller något för att kolla hur din vän mår. Ibland vill man vara ifred, även om man just då skulle behöva någon. Det är jobbigt, man vill ju bara ta fram trollstaven och trolla så att allt är bra.

Jag tycker att du ska dra dig tillbaka lite från alla vänner som du ställer upp för, men som inte ger dig något tillbaka. Du behöver inte sluta umgås med dem helt, men du kanske inte ska betrakta dem som dina bästa vänner. Om de aldrig ger dig något tillbaka, förtjänar de inte din vänskap. Umgås i stället med personer som ställer upp lika mycket för dig som du ställer upp för dem. Detta kanske låter lite hårt, men man blir ju faktiskt sårad och besviken när man märker att själv ställer upp för sina vänner och inte får så mycket tillbaka.
Jag förstår precis vad du menar när du säger att du gör allt för att din vän ska må bättre men hon/han skulle inte kunna göra samma sak tillbaka till dig. :/

Vad är viktiga egenskaper hos en bra vän?
Vänner som känner oss bra visar oss omtanke och lyssnar när vi behöver, precis som vi lyssnar på dem när de vill anförtro sig åt oss. Att vårda en vänskap är båda parters ansvar. Nyckelord för en djup vänskap är lyhördhet, kompromiss, omtanke, värme och genuint intresse för varandra.
Tycker du gjort bra ifrån dig till din vän! Din vän uppskatta säkert att du skrev och när du bara fick ett svar med en smiley kan det ju va ett sätt att säga tack. Är inte så lätt o säga kanske när man mår dåligt (har egna erfarenheter av det) Du låter som en bra vän 🙂 Hoppas det kommer lösa sig till det bästa! ♥

Det är bra att du försöker öppna dig mer. Att hålla det inom sig och trycka undan saker gör inget något gott — varken dig själv eller din omgivning. En tröst (förhoppningsvis), av egen erfarenhet, är att allt du gör för din vän NU kommer hen minnas väldigt länge SENARE och hen kommer känna tröst och tacksamhet för allt du gjorde. Det är som när du slår dig och mamma tröstar med att blåsa på det onda… Att blåsa på ett blåmärke/sår tar inte bort skadan, men det är en tröst att någon bryr sig så mycket att den gärna gör ansträngningen 🙂 Det kan förstås också lätta smärtan 🙂
Det som susar i mina tankar just nu är faktiskt om en person som jag tycker väldigt mycket om, en vän till mig. Min vän som är sårad just nu och jag har ingen makt att göra något åt saken. Jag har gjort så gott jag kunde för att alltid finnas till där hela tiden. Ibland vet jag inte om det jag gör räcker till. Skickade ett långt meddelande till min vän i morse som jag tror skulle få min vän att komma i bättre tankar. Men det enda jag fick som svar tillbaka var en smiley. Jag tänker så att det knakar, ska jag låta min vän vara eller vad ska jag göra? Ibland behöver man något form av bekräftelse att det man bidrar med är uppskattad eller inte så att man gör rätt till nästa gång. Jag älskar mina vänner, kommer alltid att finnas till när dom behöver mig. Kan erkänna att jag oftast ger lite för mycket trots att jag vet att personer som jag ger till kommer inte att finnas till och gör samma sak för mig (och jag förväntar ingenting tillbaka). Jag är trött på mig själv att jag konstant måste springa efter tills jag vet att personen som jag är orolig för är i en neutral läge inte inte. När man springer så mycket kan man faktisk bli trött och det kommer att komma en dag när man sluta springa… Vi bearbetar sorg och negativa känslor på olika sätt. Vissa behöver hjälp från andra människor och andra är lite mer självständiga. Din vän tillhör förmodligen den andra kategorin och då finns inte så mycket att göra. Låt henne/honom bearbeta det själv i sin egna takt. Det viktigaste är att du har visat att du finns där för din vän, mer än så kan du inte göra eftersom det är upp till din vän att bestämma sig för ifall han/hon ska ta emot din utsträckta hand eller inte. Ja, det där är en jobbig sits. Själv var jag tvungen att släppa en person jag varit ”bästa” vän med i över 20 år pga att jag hela tiden fick känna att jag aldrig kunde vara eller göra rätt och när det slog mig att hon inte varit speciellt snäll och att hon i alla år sagt ganska taskiga saker bakom min rygg kände jag att jag vill inte detta i 20 år TILL. (Sedan har jag ju riktiga bästa vänner som funnits där längre, lika länge eller nyare bekanskaper där det funkar superbra åt båda hållen) Riktig vänskap är att ta och ge lika mycket. Hoppas det löser sig för det bästa för dig. KramMen jag tycker fortfarande om min vän, till månen och tillbaka. Alla tänker olika och reagera olika med sina känslor. Jag ville bara skriva av mig. Det är en bra träning för mig också att släppa fram känslorna då jag personligen håller alltid in dom lite för mycket. Det släpper nog snart ska du se. Och din vän vet ju att du finns där för henne och släpper nog in dig sen när hon/han känner sig redo. Du kan ju inte göra mer än vad du redan gör. Du är en fantastisk person Foki! Att ha en vän som är nedstämd kan smitta av sig, men jag hoppas att du fortsätter må bra. För du är verkligen inspirerande och otroligt snäll och fantastisk!jag känner igen mig i det här.. finns till för en vän som mår extremt dåligt just nu, frågar ibland hur hon mår osv men får aldrig nåt tillbaka.. är väldigt orolig för henne och vill veta hur hon mår, samtidigt som jag inte vill veta alls om hon mår dåligt för då tar jag på mig ansvaret för att hon ska må bättre.. om hon inte mår bättre så är jag otillräcklig och det är ”mitt fel” att hon inte mår bättre..Alla är ju olika, men oftast om det är allvarligt är det faktiskt bättre att du ringer. Sms/mail osv är sött och gulligt, men hon behöver antagligen prata ut och lätta på SINA känslor. Vilket hon inte kan göra när hon får ett sms riktigt, det blir för långt, krångligt osv att svara. Hon kan behöva få prata ut på telefon/Skype. Jag vet det själv för när jag är ledsen och personen som försöker trösta mig bara skriver sms osv, blir jag lite arg. Jag vill att personen ska ringa mig. Om personen inte ringer mig när jag skrivit hur jag mår, så tänker jag ”okek, hen vill inte”. Jag blir så trött på människor som inte svarar när man skriver eller bara svarar med ett kort ord! Man blir ju jätteosäker! Kommunikation är viktigt. Många missförstånd beror på dålig kommunikation. Till exempel kanske man inte har varit ärlig eller tillräckligt tydlig. Jag tycker att du har gjort vad du har kunnat för att visa ditt stöd, du ska inte behöva skriva tio långa sms till utan att få svar. Hur ska du kunna veta vad vad hon eller han vill att du ska göra, om hon eller han inte skriver tillbaka? Det man kan göra för sin vän är att visa att man finns där om den behöver en. Jag har också en vän jag försöker finnas för då livet är svårt och det ibland kan vara tungt att klara ensam. Jag skulle göra allt för den här personen fast jag kanske drar ner mig själv istället men det är bara sån jag är. Jag bryr mig så mycket! Jag får ibland också riktigt korta svar tillbaka och tänker samma tankar som du Foki. Räcker jag till? Osv. Men jag gör så gott jag kan och de dagarna personen mår lite lite bättre märker jag att jag ändå gjort skillnad. Det gör du också! Bara att ha en sådan bra vän som bryr sig är guld värt! Jag tror din vän är glad att ha en sån vän som du men kanske orken inte finns just nu att skriva mer tillbaka. Jag hoppas att det kommer ordna sig allting!

Tur att ni är bara vänner! Jag känner igen det där fast det var mellan mig och mitt ex. Det fungerade inte bara tillslut. Hoppas att din tjejkompis (eller killkompis) mår bra snart! Du är en toppen vän Foki!
Jag känner igen mig när du säger att du bryr dig väldigt mycket och vill göra något för dina vänner om de är nere men kanske inte får så mycket tillbaks. Jag kan känna likadant ibland, men samtidigt som du säger så kräver jag inte heller något tillbaks utan jag känner mig ändå uppskattad och glad om jag på något sätt ha bidragit med någonting för de personer jag bryr mig väldigt mycket om. 🙂

– Marcus e död! Han finns inte längre! hela min hals snördes åt och tårarna bara sprutade åt alla håll. Folken runt omkring bara tittade på mig som frågetecken.Gubben jag känner sitter på sin säng enbart i blöja som vanligt. Han börjar prata med mig och mellan orden tar han en klunk av ölen, jag får anstränga mig rejält för att höra vad han säger. Mamma sitter på soffan intill min fåtölj, tittar trött på mig under de hängande ögonlocken när hon försöker få fram nåt om att hon inte kan sitta på skinnsoffan för gubben har pissat där. Hon böjer sig fram och häver upp en vinflaska från golvet och dricker direkt ur den, jag lägger märke till att det står 10,5 % på den. Jag mår så illa av allting att jag bara har lust att spy. Jag vill egentligen inte se allt det här, jag kan inte förstå att vissa har det så här och mamma utav alla människor! Varför?! I samma ögonblick som hon skrek detta skrik, hände det mycket på samma gång. Marken skakade, det blixtrade och dundrade, haglade, snöade, regnade, blåste och var en hemsk oreda. Ramins hår blev till eld, hennes ögon till is och hennes kropp till elektriska blixtar. Och modern blev till sten, svart, svart marmorsten, utom hennes tår av is, som blev till blå ädelsten. – Du vet lika väl som jag, Akar, att det finns inget som varken du, jag eller någon annan kan göra. Bara hon själv, och hon måste komma underfund med det själv. Du minns väl, att hennes mor var likadan?Vi gick långsamt mot Göteborgs centralstation, varför skulle vi stressa när tåget ändå inte gick förrän om tre kvart. Jag hade talat om för Linn att jag inte skulle komma tillbaka till Brättegården, att jag verkligen inte orkade det men på samma gång kändes det så dumt att lämna henne, den personen jag kommit närmast i hela mitt liv. I en tid som kändes som evighet satt vi där och väntade och till slut rullade tåget in på perrongen, en stor kram och en puss på kinden gav vi varandra innan hon snabbt hoppade på tåget som skulle tillbaka till Vänersborg. Jag kände mig så ensam på samma gång som frihetskänslan for genom mig, nu skulle jag få göra precis som jag ville utan någon son hela tiden hade koll och tjatade hål i huvudet på mig med en massa regler och annat.

Hur gör man en vän glad?
Det viktigaste brukar vara att lyssna och bara finnas för personen. Men det är också viktigt att du tänker på dig själv. Du har rätt att må bra även om någon du bryr dig om mår dåligt. Visa att du bryr dig om personen som har det jobbigt.
Plötsligt vaknar en av gubbarna och tittar på mig helt nyvaken. Han säger att vi har fått en ängel i huset och pekar på mig, antagligen för mitt blonda hår.

Linn visste inte riktigt vad hon skulle säga, men det behövdes inte bara att hon fanns på andra sidan luren och lyssnade hjälpte. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till, jag kände mig så chockad och ledsen att det inte fanns ord för att beskriva, hela världen bara rasade över mig. Jag kände bara att jag ville ha någon att krama men det kunde jag ju inte när Linn åkt iväg. Jag grät så jag skrek, aldrig har jag gråtit så mycket framför andra människor!

Flamsan klättrade längs väggen ända ner till marken, där hon väntade. Plötsligt blev det lilaaktiga kraftfältet till eld, och då kunde Flamsan ta sig igenom. Det var nämligen så, att Ramin hade lärt sig att styra sina krafter väl nog att kunna ändra vilken kraftkälla som helst till andra krafter eller fenomen såsom eld, under en kortare tid. Som tur var, så var Flamsans fjädrar inte antändbara – annars hade hon väl tänt eld på sig själv – så då kunde den lilla draken ta sig igenom.Alkoholismen den finns i mina gener, jag kommer ihåg när man var tvungen att dra täcket över mamma, medans dom andra barnen leker. Sen flyttade jag längre in i Halmstads ”slummen” Andersberg och börjar i trean, ibland kom jag ihåg att jag tittade upp mot Gud och ville se han. Det värsta var när jag och min bror fick hämta morsan från den lokala krogen och sedan fick vi bära henne hem genom den där jävla mörka skogen. Vi gav henne medicin och drog till köket, satte oss ner och grät och förstod att det var ödet. Det var jobbigt när hon fråga om jag kunde hämta en flaska budorden hade bränts upp i aska. Försökte gå i skolan men kom hem till ett tomt hus, min morsa hade då dragit ut för att hämta sitt rus.

Similar Posts