| |

Lediga Jobb Nu Sjukvården

Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.En jobbprenumeration innebär att du får e-post när det finns ett ledigt jobb inom det eller de områden du valt. Du blir inte automatiskt sökande till en tjänst utan måste aktivt söka den eller de tjänster du är intresserad av.NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi erbjuder också vård på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och ett stort antal specialistmottagningar i närområdet.Frågor gällande ambulansverksamheten, exempelvis kring fakturor eller patientklagomål, hanteras via 010-435 10 35 eller [email protected].

Vad betyder nu i sjukvården?
NU-sjukvården är ett hälsofrämjande sjukhus vilket innebär att vi arbetar aktivt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. På en övergripande nivå betyder det att vi jobbar med att utveckla, samordna och följa upp hälsoarbetet i hela NU-sjukvården.
Om du har behov av sjuktransport, det vill säga liggande transport utan krav på samtidig vård, kontaktas sjuktransportbeställningen. Beställ sjuktransport: 031-703 13 08 .

Hur många ambulanser finns i Uddevalla?
På dagtid är 23 akutambulanser, fyra single responder och sju sjuktransportfordon i drift. Nattetid är något färre enheter, 18 stycken akutambulanser, i drift. Enheterna är utplacerade på 16 strategiskt valda platser inom området.
På dagtid är 23 akutambulanser, fyra single responder och sju sjuktransportfordon i drift. Nattetid är något färre enheter, 18 stycken akutambulanser, i drift. Enheterna är utplacerade på 16 strategiskt valda platser inom området.Ambulansverksamhetens uppdrag är att vid varje tillfälle bedöma och hänvisa patienten till rätt vårdnivå. När behov finns ska man också vårda och transportera patienten till rätt vårdnivå. Dessa bedömningar utförs av ambulansbesättningen som består av minst en sjuksköterska med möjlighet att kontakta läkare för bakre medicinskt stöd vid behov.

Vilket sjukhus är NÄL?
Avdelningar och mottagningar på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan.
Verksamheten utför cirka 55.000 uppdrag per år fördelat på de olika prioriteringsgraderna 1 till 4, där 1 är livshotande tillstånd och 4 är behov av liggande transport utan eller minimalt vårdbehov.Västra Götalandsregionen är en region vars högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige väljs i allmänna politiska val. Regionstyrelsen väljs av regionfullmäktige, och har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige.

Vem äger NÄL?
Så här styrs NU-sjukvården Västra Götalandsregionen, där NU-sjukvården ingår, är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet.
Den norra delen av Hallands län och Västra Götaland bildar tillsammans Västra sjukvårdsregionen, en av sex sjukvårdsregioner i Sverige. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ägs och drivs av Västra Götalandsregionen, men det har sin status som ett av totalt sju regionsjukhus i landet från Västra sjukvårdsregionen.Regionfullmäktiges sammanträden hålls i Vänersborg och direktsänds via VGN, Västra Götalands Närradiodistrikt, över de flesta närradiostationerna inom regionen.Valkretsarna vid regionvalet sammanfaller i Västra Götaland med riksdagsvalens valkretsar. De är Göteborg, Västra Götalands läns norra, Västra Götalands läns södra, Västra Götalands läns västra och Västra Götalands läns östra.Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet för länet. Det operativa ansvaret för kollektivtrafik ligger hos dotterbolaget Västtrafik. Tidigare ägdes bolaget gemensamt av regionen och de 49 kommunerna, men från 1 januari 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ägare till bolaget. Ersättare i regionstyrelsen är Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S), Louise Åsenfors (S), Per Tenngren (S), Anna-Karin Skatt (S), Gustaf Josefsson (M), Angela Fast Torstensson (M), Mats Abrahamsson (M), Maria Lindgren (SD), Zandra Pettersson (SD), Jan Alexandersson (V), Pernilla Wendesten (KD), Aida Karimli (C), Pär Johnson (L), Tina Ehn (MP). Övriga ledamöter tillika regionråd är Bijan Zainali (S), Alex Bergström (S), My Alnebratt (S), Linn Brandström (M), Peter Hermansson (M), Håkan Lösnitz (SD), Jonas Eriksson (SD), Carina Örgård (V), Maria Adrell (V), Stefan Svensson (KD), Cecilia Andersson (C), Pär Lundqvist (L), Madeleine Jonsson (MP).

Vilka avdelningar finns på Uddevalla sjukhus?
Uddevalla sjukhusAvdelning 3 – Urologi, allmän kirurgi. Kontaktperson: Marianne Edh, Sofia Lundberg.Avdelning 4 – Ortopedi. … Avdelning Neurorehab (f.d. avd. … Avdelning 14 – Palliativ vård. … MÄVA 1 – medicinsk äldresjukvård. … MÄVA 2 – medicinsk äldresjukvård. … Avdelning 23 – Barn och ungdomsvård. … Avdelning 27 – Infektionssjukvård.
Regionen hade planerat att byta namn till Region Västra Götaland den 1 januari 2021, men sköt upp namnbytet till den 1 januari 2023 på grund av coronapandemin. Den 11 februari 2021 meddelades att namnbytet helt slopas och regionen behåller sitt befintliga namn, vilket beslutades av regionfullmäktige den 13 april 2021.

Sedan Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län från den 1 januari 1998 slagits samman till Västra Götalands län var det 1999 dags även för landstingen att gå samman. Från Göteborgs kommun, som ditintills stått utanför landstinget, överfördes sjukvård och annan landstingsverksamhet. Västra Götalandsregionen hade, liksom Region Skåne, utökat ansvar i vissa frågor jämfört med andra landsting. Efter en försöksperiod har denna ordning permanentats från den 1 januari 2011. Numera har alla regioner detta utökade ansvar.
För valresultat äldre än 1998 se respektive landsting som numer ingår i Västra Götalands län; Göteborgs och Bohus läns landsting, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting eller Göteborgs kommun, som var eget landsting.

Västarvet är en enhet för gemensam förvaltning av natur- och kulturarvsfrågor. Tidigare bedrevs även verksamheten vid Västergötlands museum och Bohusläns museum av Västarvet på uppdrag av Stiftelsen Västergötlands museum respektive Stiftelsen Bohusläns museum, men med anledning av ett föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län har båda museerna återgått till stiftelsedrift 2014 respektive årsskiftet 2015/2016.

Regionfullmäktigevalet 2010 överklagades, och Valprövningsnämnden beslutade i februari 2011 om att omval skulle ske i samtliga valkretsar i regionen Omvalet hölls den 15 maj 2011 och innebar att Socialdemokraterna ökade med 5 mandat, Sverigedemokraterna ökade med 2 mandat, Centerpartiet och Miljöpartiet ökade med 1 mandat vardera, Moderaterna och Folkpartiet minskade med 1 mandat vardera och att Sjukvårdspartiet – Västra Götaland minskade med 7 mandat jämfört med det ogiltigförklarade valet. Valdeltagandet minskade från 80,57% till 44,05%.
Fyrbodal består av Fyrstad, Norra Bohuslän och Dalsland. Södra Älvsborg och Södra Bohuslän har skapats av de gamla länsdelarna och delar som från den norra delen av gamla Älvsborgs län.Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Ledamöterna i regionstyrelsen är regionråd och tjänstgör på heltid och ersättarna tjänstgör på 40%. Mandatperioden 2022-2026 utgörs presidiet av:

Västra Götalandsregionen (VGR) är en region för de boende i Västra Götalands län med 1 761 544 invånare (2023). Västra Götalandsregionen ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Västra Götalandsregionen står också för kollektivtrafiken i länet genom Västtrafik. Dessutom har Västra Götalandsregionen även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet och bedriver kulturell verksamhet. Västra Götalandsregionen äger flera kulturella institutioner som Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst och Göteborgs botaniska trädgård.Vi vill att du som jobbar hos oss ska känna dig uppskattad och må bra, både på jobbet och på fritiden. Utöver din lön har du som medarbetare tillgång till en rad förmåner och erbjudanden.

OBS! E-post bör inte användas för kommunikation som handlar om patientärenden. E-post som skickas till NU-sjukvården diarieförs och blir allmän handling, och kan komma att begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen.
NU-sjukvården är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi är också en del av Sveriges största arbetsgivare, Västra Götalandsregionen. Här finns alla möjligheter! Vill du ha ett spännande och varierande arbete i utvecklingens framkant där du tillsammans med dina arbetskamrater gör skillnad för andra människors liv, varje dag? Då är det dig vi söker.Här finns även ett stort utbud av kultur, idrott, evenemang och föreningsliv att delta i. Vill du ha mer att välja på tar du dig snabbt (med tåg från Trollhättan/Vänersborg på mindre än 40 minuter) till Göteborg och storstaden. Den korta restiden och bra vägar även med bil innebär också att det går utmärkt att jobbpendla hit.

Vilka ingår i NU-sjukvården?
NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen. Våra sjukhus är Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi finns också på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och har ett 20-tal mottagningar i närområdet.
Som medarbetare i NU-sjukvården har du ett meningsfullt arbete, många olika valmöjligheter och goda utvecklingsmöjligheter. Men det är inte allt. För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs, både på jobbet och utanför arbetet. Därför erbjuder vi olika förmåner.Området som NU-sjukvården ligger i är på många sätt ett Sverige i minatyr. Vi finns på västkusten i ett område med ovanligt varierad natur som innehåller både hav, berg, skog och sjö.

NU-sjukvården är ett hälsofrämjande sjukhus vilket innebär att vi arbetar aktivt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. På en övergripande nivå betyder det att vi jobbar med att utveckla, samordna och följa upp hälsoarbetet i hela NU-sjukvården. På verksamhetsnivå och avdelnings-/enhetsnivå är hälsocoacher och hälsoinspiratörer drivkrafter och inspiratörer i det hälsofrämjande arbetet.Våra cirka 5 000 medarbetare erbjuder specialiserad vård inom många områden till invånarna i hela Västra Götalandsregionen. Våra patienter kommer i huvudsak från Fyrbodals fjorton kommuner samt Lilla Edet.

NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen. Våra sjukhus är Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi finns också på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och har ett 20-tal mottagningar i närområdet.

Framtidens sjuksköterska – vi söker dig! Arbeta som sjuksköterskeassistent hos oss i sommar! Studerar du termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och är intresserad av att arbeta som sjuksköterskeassistent

Vem styr Sveriges sjukvård?
Ett flertal nationella myndigheter ansvarar för olika delar inom hälso- och sjukvården, till exempel Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 57 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småfö

Similar Posts