|

Liten Damm Med Vattenfall

Det är få förunnade att ha en naturlig t vattenflöde i trädgården, men jag har funderingar på att fuska mig till det. Jag har hört att det är mer underhållsfritt och barnsäkrare än med en damm. Jag har ett par små vattenspeglar här men det pålande ljudet är mysigt.Hittade lite inspiration till vattenfall, personligen föredrar jag de fallen som har en naturlig sväng, rörelse och inte är för raka eller tillrättalagda. Stenarna ska variera i storlek och inte läggas perfekt som en mur utan möjlighet för växter att etablera sig här och var.

Det värsta är när man ser dammplast och kanter på baljor sticka upp här och var,det är så fult och stör helheten. Det finns lösningar för detta och jag ska kämpa och ta fram sättlimmet för båtunderhåll och gömma allt som inte hör naturen till.

Hur gör man ett vattenfall i trädgården?
Utgångspunkten är en balja med galler som grävs ned. Pumpen placeras dold i baljan och slang leder vattnet upp till ett litet vattenfall där vattnet rinner tillbaka till baljan igen. Om man lägger stenmaterial ovanpå gallret kan man skapa effekten av att vatten rinner ner i ett stenröse och till synes försvinner. Cachad
Helst ska början på fallet gömmas in i trädgården med växter så det inte ser konstigt ut, det är viktigt var de kommer ifrån hur der det ut på håll tex en husvägg eller bara en hög mitt på gräsmattan är inte för mig att föredra men de får gärna dyka upp och försvinna bland växtligheten, drömmen vore ju naturlig liten backe eller slänt, men det är inte alla som har, inte jag.Vissa år hade vi synligt det som inte skall synas och andra år inte. Vi var hemma lite på somrarna eftersom vi hade sommarstuga och därför blev det si och så till slut.

Här har jag hittat inspiration nu är detta på flera ställen och en dröm som ska växa fram eftersom, jag kanske får nöja mig med en liten sten med vatten ur så det plaskar ett bra tag och det är fint det med, men en dag ska jag bygga ett större vattenfall.
Vill du bara ha ett litet springvatten behövs det ingen större pump, men vill du däremot ha både springvatten och ett vattenfall, välj då en så stor pump som möjligt, då klarar den att leverera vatten till båda delarna.Pumpen vi använder är en ”Manta fontänpump” på 220 volt/85 watt. Max tryckhöjd 3 meter och 3500 liter/timme. Det är en kraftig pump som förutom fontänen kan pumpa vatten till ett vattenfall eller filter.Gravitationsmatat filtersystem. I riktigt stora dammar eller väldigt fiskrika dammar t ex koidammar har ett gravitationsmatat system många fördelar. I ett gravitationsmattat system används ett bottenavlopp, vattnet rinner via ett rör till ett förfilter tex en sieve eller ett trumfilter och därefter placeras pumpen. Sist kommer biofilter och UV-C. pH är ett mått på vattnets surhet. pH 7 kallas neutralt, är värdet lägre än 7 är vattnet surt, värde över 7 kallas alkaliskt. Normalt skall dammens pH värde vara mellan 6.5-8.0. pH värden som håller sig inom ovan nämnda värden är normalt inga problem att hålla i dammen. Du bör dock veta att vid pH värden över 7.0 och stigande temperaturer finns det risk att halten av fri ammonium ökar i dammen. Det är mycket farligt för fisken i dammen. Du skall därför testa vattnets pH värde regelbundet. Har du mycket växter eller råkat ur för en algblomning kan du råka ut för stora svängningar i pH värdet. En konsekvens av fotosyntesen kan orsaka att växterna på dagen tar upp koldioxiden i vattnet, det gör att bikarbonat och andra karbonater med höga pH värden får pH att stiga under dagen. På natten när det bildas ny koldioxid sjunker pH värdet igen. För större fiskar utgör det här ofta inga problem men däremot små fiskar kan bli stressade och dö av bakterie och svampangrepp. Grönt vatten beror på svävalger och är normalt tidigt på våren men skall försvinna inom ca 14 dagar. Är gröngrumlingen tillfällig kan du tillsätta Aqua Clear som klumpar ihop algerna så de kan avlägsnas med en håv efter någon dag. Även Pond Zinger är effektivt mot grönt vatten. Våra algmedel innehåller inga farliga kemikalier och är inte farligt för fiskar och andra djur. Aqua Clear fungerar bäst om pH värdet ligger mellan 6,5-8,0. För garanterat resultat är UV-C enheter den bästa lösningen. Se nästa fråga.I ett pumpmatat filtersystem placeras pumpen i vattnet för att sedan pumpa vattnet vidare till filtret som står på torra land. Detta fungerar oftast alldeles utmärkt i de flesta dammar. Undantaget är baddammar eller dammar med stora eller många fiskar.

UV-C (ultraviolett) är ett ett ljus som avges från ett speciellt lysrör. Vatten passerar runt om lysröret som sitter inneslutet i ett kvarts rör och belyses av UV-C ljuset. När svävalger eller bakterier passerar, förstörs deras DNA, och algen eller bakterierna dör. De kan därefter fångas upp och brytas ned i ett Biofilter. UV-C är ofarligt för fiskar och andra djur i dammen eftersom det bara är alger och bakterier som finns fritt i vattnet och passerar lysröret som påverkas.Ammonium är ett ämne i den biologiska nedbrytningsprocessen som måste brytas ned snabbt eftersom fisk och andra djur dör när koncentrationen blir för stor. Ammonium produceras av fisken, genom gälarna och genom avföringen, men även döda växter, fiskmat och andra djur ger upphov till ammonium. I en damm som fungerar bryts ammonium ned genom syrekrävande nitrosomas bakterier i ett andra steg till nitrit. Ammonium finns i vatten i två former. Fri ammonium är mycket giftigt för fisk. Den bundna formen är inte lika farlig men måste avlägsnas. Ammonium i vattnet har flera skadliga effekter på fisk. Fisken har svårt att reglera vätskebalansen genom skinnet. Gälarna skadas så fisken inte kan få syre. Om vattnet får höga halter av ammonium hjälper bara stora frekventa delvattenbyten, tills filter och den naturliga nedbrytningen kommer igång vilket kan ta flera månader.Ett förfilter är ett mekaniskt filter som avlägsnar smuts och skräp. I dammar med hög belastning t ex koidammar och baddammar räcker oftast inte ett vanligt tryckfilter till. Ett extra förfilter gör då underverk för klarheten i vattnet då smuts och partiklar avlägsnas snabbt och effektivt i ett tidigt skede. Detta gör även att den biologiska reningen i biofiltret fungerar ännu bättre.KH (karbonathårdheten) är viktig på många sätt. Rätt KH värde brukar ge ett stabilt PH värde. KH och PH är viktigt för både växter och fiskar men många glömmer att dåliga vattenvärden påverkar även de goda nedbrytningsbakterier som bör finnas i en damm. Vill du kolla ditt KH värde kan du använda något av våra testset. Idealiskt KH värde i dammar är mellan 6°-12°. Vid allt för lågt KH värde tillsätt Bio Stabil eller KH höjare.

Fiskarna, växterna och även den biologiska reningen i en damm är direkt beroende av vattenkvalitén. Att lära sig lite om vattenkvalité är därför viktigt för de flesta dammägare. Dammens biologiska filtersystem är gjort för att ge de olika bakterierna som behövs i nedbrytningsprocessen optimala villkor. När en damm är ny finns inte de nödvändiga nedbrytningsbakterierna i tillräcklig mängd vilket gör att det kan byggas upp farliga nivåer av avfallsämnen som inte bryts ned. Fisken kan i extrema fall dö på mycket kort tid. Att regelbundet testa vattnet även i etablerade dammar är nödvändigt för att upptäcka om något håller på att gå fel. Du upptäcker då tidigt om något i nedbrytningen inte fungerar, om det finns risk för alger eller fisken lever farligt. Du bör testa vattnet vid misstanke om att något är fel. T ex fiskar som inte äter eller sjuka fiskar. Ett biofilters uppgift är att bryta ned skadliga ämnen för att ge bättre vattenkvalité. Samtliga våra filter är har effektiva filtermaterial och rejäl volym. De är lätta att sköta, flera modeller har en enkel backspolningsfunktion så de inte behöver öppnas för rengöring. Vill du kunna dölja ditt filter vid sidan om dammen är våra nya Bioclear ett bra val. Den smarta backspolningsfunktionen med rengöringshandtag gör att du slipper öppna filtret när det skall rengöras. Har du en större damm med mycket fisk skall du titta på våra nya trumfilterset eller något av våra beadfilterset. När ammonium bryts ned bildas som nästa nedbrytningsprocess nitrit. Om nitrithalten stiger i dammen blir läget allvarligt för fisken. Nitrit angriper fiskens slemskikt och fisken visar symtom på irriterat skinn genom att ex.vis skrubba sig mot stenar, hoppa högt och simma snabbt alldeles under ytan. Symtomen är lätt att förväxla med parasitangrepp. Nitrit har också allvarliga konsekvenser för fiskens blod. Blodet blir brunaktigt. Nitrit förstör de röda blodkropparna i fisken. Vid snabba åtgärder kan fisken tillfriskna. Om du vid testning upptäcker nitrithalter mer än ca 0.1 mg/liter vatten hjälper bara snabba stora vattenbyten och tillsats av nedbrytningsbakterier t.ex. Bio Stabil. Nitrit bryts i normala fall snabbt ned av syrekrävande nitrobacter bakterier till nitrat som växterna använder som näring.Viktigt är att det är utrustat med den senaste generationens UV-C lysrör som räcker ett helt år. Röret skall vara lätt att byta och inte minst också kvartsröret måste lätt kunna bytas ut. Våra nya UV-C enheter är lätta att plocka isär. De lev kompletta, och behöver bara kopplas över en jordfelsbrytare. Enklare kan det inte bli. Vi brukar dimensionera UV-C så här. I dammar utan fisk så räcker det med minst 1 watt per tusen liter vatten. I dammar med lite fisk rekommenderar vi minst två watt per 1000 liter vatten. I koidammar eller baddammar minst 4 watt per 1000 liter vatten. Tänk på att UV-C inte kan överdimensioneras så avrunda hellre uppåt.

Måste man ha Dammduk?
Duk eller lera? När du bestämt placeringen så måste du bestämma om du ska använda lera eller en dammduk. Duk är kanske det vanligaste alternativet, men om du har väldigt lerig jord kan det räcka att gräva tillräckligt djupt och sedan trampa ordentligt i leran innan du fyller dammen.
Nitrat är den sista produkten i dammens biologiska nedbrytningsprocess och är inte speciellt farligt för fisk. Växterna tar upp nitraten och använder den som näring. Finns det mycket nitrat i vattnet indikerar det att det finns risk för algexplosioner eftersom de växter och filter som finns i dammen inte klarar av att bryta ned nitraten i tillräcklig mängd. Alger som också är växter har då en stor näringsdepå att ta från. För att förhindra att nitrat bildas i stora mängder kan du lägga zeolit i filtret. Zeolit binder ammonium och nitrit vilket innebär att det inte bildas nitrat som är slutprodukten i det naturliga kretsloppet. Ett växtfilter eller ett rotzonsfilter fungerar också bra om man vill sänka nitrathalten.

I mindre dammar skall pumpen cirkulera vattnet i dammen minst en gång i timmen, i stora dammar kan flödet vara något mindre. Tänk på att vid vattenfall är höjden vattnet skall pressas till avgörande vid val av pumpstorlek. Är det ett vattenfall eller bäck du vill ha är våra filterpumpar det optimala valet. De är gjorda för att pumpa mycket vatten på ett energissnålt sätt, finns i många storlekar.En trevlig damm kan verkligen liva upp trädgården och skapa ett unikt utseende som garanterat kommer få din trädgård att bli snyggast i kvarteret! Hos HORNBACH kan du hitta allt för att börja skapa och underhålla din damm, från dammduk i gummi, till stenfolie och dammnät för att skydda din investering mot löv.

När du handlar hos HORNBACH handlar du alltid till låga priser, och om du kommer in till våra varuhus kan vår kunniga projektrådgivare hjälpa dig med allt du behöver för att lyckas med ditt dammprojekt och få en snygg damm. Hos oss kan du köpa dammduk i gummi, dammduk i pvc eller dammduk i epdm. Håll även din damm fri från alger och syresätt den med dammpumpar och dammfilter.
En planteringsmatta i kokosfiber eller nylon kan också användas för att dölja kanten och skyndar på tillväxten hos plantor. Du får då en fin kant med växter som ger ett naturligt intryck. Kokosmattan är det mer miljövänliga alternativet, då den förmultnar efter något år, vilket brukar vara nog med tid för att växterna ska ha etablerat sig vid kanten.Är du intresserad av att skaffa en damm i din trädgård? Vi har sammanställt tips, råd och saker som kan vara bra att tänka på innan du börjar anlägga din nya trädgårdsdamm. Med allt från hur du på bästa sätt planerar dam …mer

Får jag gräva en damm?
Om du vill anlägga en våtmark med en yta under fem hektar behöver du först göra en anmälan om vattenverksamhet. Du gör anmälan i vår e-tjänst. Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
En viss mängd vatten försvinner alltid ur dammen på grund av avdunstning. Men om du misstänker att din dammduk läcker och förlorar mer vatten än vad som är vanligt med avdunstning kan det vara så att du har ett hål i duken, där dammens vatten läcker ut i marken. För att försäkra dig att du har ett hål i dammduken kan du först ta och stänga av alla pumpar och filter, försäkra dig att det inte är något hål på en slang som orsakar problemet. Ta även upp slangar som ligger i dammen, då dessa kan orsaka självsug som får det att se ut som att vattnet försvinner snabbare än vad det ska. Om problemet inte ligger hos tekniken kan du hålla dom avstängda och vänta på att vattnet sjunker. Detta gör det lättare att hitta hålet, vänta bara tills vattnet slutar försvinna, då vet du att hålet ligger över vattenytan och borde vara lätt att hitta.

Vilken dammduk är bäst?
Dammduk – gummiduk EPDM Är det bästa och enklaste materialet att arbeta med. Den är följsam och påverkas varken av värme eller kyla. Du kan göra genomföringar i duken utan problem.
När du har grävt tills du är nöjd och lagt ner din dammduk eller dammfolie kan du börja tänka på hur du kan snygga till utseendet. Stenfolie kan användas för att dölja kanterna av dammduken och skapa ett mer naturligt utseende.

När du har bestämt dig för att en trädgårdsdamm kommer bli ditt nästa projekt, så är det dags att börja gräva och välja hur din damm ska se ut. Du kan läsa mer om var du bör placera din damm och vilka fiskar och växter som passar i vår guide: Att tänka på innan du anlägger en trädgårdsdamm. Du kan även följa med vår kollega Sacha som ger en detaljerad instruktion om hur du bygger en trädgårdsdamm i vårt projekt: Sascha anlägger en trädgårdsdamm.
När du har lokaliserat hålet kan du börja laga det. Städa först området omkring ordentligt och torka av. Avgör om du har en PVC-duk eller en gummiduk och skaffa en bit i rätt material som matchar din, materialen har olika lim som passar dessa bäst. Se till att du låter limmet torka ordentligt innan du fyller på dammen igen. Besök gärna ditt närmaste HORNBACH-varuhus för att få hjälp av våra projektrådgivare med vad som passar just din damm. Hos oss hittar du ett brett utbud av tillbehör och bygge för trädgårdsdamm, som lim, dammspiralslang och dammplanteringskorg.

Du bör även införskaffa ett dammfilter och en dammpump för att din damm, växter och eventuellt fiskar ska må bra. Du kan även investera i dammbelysning, för att gör sommarkvällarna runt dammen lite mysigare.

En färdigformad damm, kombinerad med färdigformade vattenfall, är det lättaste alternativet när man vill anlägga en damm i sin trädgård. Fördelen med en formgjuten damm är att man får en ganska djup damm på en liten yta, ca två m². Vattenmängden i dammarna är från 150 liter till 1500 liter. Längst upp finns en planteringsrand för sumpzonsväxter, man kan även ha en näckros i botten och några fiskar (som bör förvaras på annat ställe under vintern). Formgjutna dammar behöver inte grävas med helt, man kan lägga en stödmur runt dammen. Man får ett större intryck av dammen och minskar risken för att jord ska rinna i dammen vid häftiga regnfall.
Fyra-sex timmar sol om dagen ger normalt en bra balans för växterna i dammen. Längre soltid kan ge för varmt vatten vilket kan ge övergödning, algblomning och syrebrist. Det bör också fläkta lite, det håller vattnet i lite rörelse. Du vill inte ha för många buskar eller träd som fäller löv och släpper grenar i vattnet.Det finns många olika alternativ om du vill anlägga en damm. En formgjuten plastdamm är väldigt populär och de finns i många olika modeller och storlekar. De är i princip bara att gräva ner och börja använda. Mer jobb, men också mer frihet att skapa en damm utifrån dina drömmar, är om du vill gräva själv. Bottna med damm-presenning eller gjut en botten i betong.Se till att din damm är säker för djur och människor. Tänk speciellt på små barn. Staket kring dammen och ett nät strax under ytan på dammen är bra säkerhetsåtgärder. Runt dammen bör du blanda olika miljöer. Gör till exempel en del med större stenar och grova grenar. En annan med kort gräs ned till vattenbrynet. Bark och öppen jord är också bra. Och självklart ska du plantera fukt-tåliga växter vid dammen. Skapa landgångar och bryggor av grova grenar och stenar. De är viktiga för insekter, fåglar och smådjur som vill komma till vattnet att dricka eller tvätta sig. Även grodor och ödlor behöver landgångar. Och tänk på alla larver som utvecklas i vatten för att sedan ta sig upp på land.

En lekfull dekoration ger extra glädje vid dammen. Några annorlunda förslag är häger-siluett, några vilande grodor, en liten vattensprutande figur, eller några flytande klot. Variera med smak och årstid!
Några av de vanligaste damm-växterna i handeln är mycket invasiva och kan både ta över din damm och spridas i naturen. Det finns massor av fina växter som är säkra att använda, titta på Naturvårdsverkets rekommendationer och avstå från populära arter som Sjögull, Mossbräken, Vattenpest, och Skunkkalla.

Hur gör man en liten damm?
Även i en liten damm är det en god idé att skapa olika nivåer av vattendjup. Lägg i stenar och sand eller grus i något hörn så att det blir en grund zon intill kanten av dammen, men ha även ett djupare område där du kan ha undervattens- eller flytbladsväxter. Cachad
Det går alldeles utmärkt att anlägga en liten damm men om du vill ha ett stabilt ekosystem som övervintrar och utvecklas över åren så behöver du ha en stor damm, 8-10m2. Den behöver också vara relativt djup för att inte bottenfrysa. Näckrosor behöver minst 1 meter djup. Fiskar minst 1.20m.Ytan och strax under ytan (de översta 10-15 centimetrarna) skapar livsrum för en mängd arter, snåla därför inte med de grunda ytorna i dammen. Men en grund damm kommer bottenfrysa om du har kalla vintrar, en trädgårdsdamm med varierande djup är idealt.

Några tips om vad man bör tänka vid val av pump. Pumpens storlek bör anpassa till dammens storlek, ett riktmärke som är fungerar bra är att dammens vatten ska ha passerat pumpen efter ca. två timmar, eller gärna tidigare. Detta är bra för att få en tillfredställande syresättning av dammen. Välj gärna ett större filter än vad din damm behöver, det kommer både du och din damm att tjäna på – jag lovar.
– Skapa en variationsrik miljö och tänk på att en damm är något man sköter om. Det är ett lika kul jobb som att sköta en rabatt. Det är så man får se en damm – som en rabatt. Sköter du den rätt kommer det skapas biologisk mångfald i och omkring din damm. Eller som vi skrev i Dammhandboken: ”den som gräver en damm åt andra får ofta vänner däri”.Isak Isaksson, expert på biologisk mångfald på Naturskyddsföreningen, har jobbat med dammar sedan 90-talet och bland annat skrivit boken ”Naturskyddsföreningens Dammhandbok”. Han berättar att de i boken rekommenderade att en damm skulle vara minst fyra kvadratmeter stor, men på den punkten har han ändrat sig och tycker nu att även mindre dammar kan rekommenderas.

Andra möjliga lösningar är att lägga över något som täcker dammen och skapar en lite högre temperatur. Det kan också fungera att låta något flyta i dammen – en tennisboll eller en delvis fylld pet-flaska som skapar rörelser och håller en del av dammen öppen. Om du bor i ett område där det kan bli väldigt kallt under lång tid kan du fundera på om du ska ta in minidammen under vintern eller använda dammduk istället för en balja.
Ha som utgångspunkt att du ska skapa en lämplig miljö för vattenväxter i trädgården. Insekter och groddjur kommer troligen automatiskt och fåglar kommer använda din damm för att dricka och bada. Grodor och mindre vattensalamander är väldigt bra på att hitta till småvatten och har du riktig tur kanske de även upptäcker din damm, men det är långt ifrån någon garanti.Om du får problem med mycket alger i dammen kan du lägga en bunt halm i vattnet som vid nedbrytningen förhindrar alger att bildas. Det brukar få effekt efter sex veckor och fungerar sedan i ungefär ett halvår. Även lavendel ska fungera på liknande sätt. Tänk också på vindriktningen. Det kan vara en idé att placera dammen i lä för att göra platsen ännu varmare, men ha också i åtanke att om det står ett träd i vindriktningen så kommer dammen få väldigt mycket löv på hösten och det kommer du behöva rensa bort. Annars bildas det för mycket sediment i dammen och den riskerar att bli grumlig. – Placeringen beror lite på vad man eftersträvar, berättar Isak Isaksson. Groddjur vill ha en behaglig temperatur så det brukar rekommenderas att platsen ska ha minst fem timmar sol per dag och att det är öppet åt söder för att få maximalt med sol. Den varmaste platsen i trädgården är inte så dumt att utgå ifrån. Välj också en trevlig plats för dig själv att vara på så att du kan studera din damm.Att skapa en damm i trädgården, liten som stor, är ett effektivt sätt att göra den lockande för betydligt fler arter. Dessutom kan det bli en fin del av din tomt och en chans att plantera växter som bara trivs i vatten.

– Dyblad är en favorit, den är lite som en mininäckros, berättar Isak Isaksson. En annan favorit är undervattensväxten hästsvans. Jag gillar också pilört, fackelblomster och vattenmynta. Några nate-arter är också fint och kabbleka i det fuktiga området runt dammen.

Sist är det värt att tänka på att det krävs markägarens tillstånd för att ta skott och plantor från naturen, men det kan å andra sidan vara det enklaste sättet att hitta lämpliga växter. Så länge du inte tar några mängder bör inte markägare vara negativa, men fråga först.
Hej! Så spännande att läsa om dammar. På vår mark finns vid en sank stenig åker grävda diken där regnvatten rinner ner och vidare ut mot havet ca 3 km bort. På några ställen har dikena ”svämmar över” nu under våren, är det en bra idé att gräva en damm _i_ diket på det översvämmade området? Så att vatten kommer in i dammen men också rinner vidare bort? Kan dikena användas på något bättre sätt till damm-liv? Nu på våren uppskattar fåglarna vattnet, men dikena verkar torka ut tex varma somrar.En annan sak att tänka på är att du inte ska plantera vattenväxterna i vanlig jord. Då blir det lätt grumligt i dammen. Ha istället sand eller något annat som har lite större kornstorlek på botten. För att underlätta kan du använda kokosmattor som du lägger över kanten ned i dammen. Mattan skyddar gummiduken om du använder en sådan i en större damm (se nedan) och fungerar som substrat för växter. Häll sand över mattan och sätt fröna eller plantorna i sanden eller jorden. Kokosmattorna ska motverka erosion och hjälper till att etablera vattenväxterna. De finns att köpa i butiker som säljer dammprodukter. Mer avancerat än så behöver inte en damm vara – gräv ner en balja, stor kastrull eller liten tunna i marken (använd gärna vattenpass för att det ska bli rakt). Den får gärna vara 40-50 cm djup, men en grund liten damm är betydligt bättre än ingen alls. – Jag har goda erfarenheter av små dammar. I ett villaträdgårdsområde i Stockholm hos min syster grävde vi ned en ektunna som var ungefär en meter i diameter och 40 cm djup. Det flyttade in åkergrodor rätt snabbt och de stannade där hela somrarna.Apropå vattenkvaliteten – lägg inte heller dammen nära en kompost eller annan näringsrik plats som kan få dammen att övergödas. Håll också avståndet till hårt trafikerade vägar.

När det gäller växter i och runt dammen så finns det en del att välja mellan, men också några som bör undvikas för att de anses vara invasiva (se nedan) och kan slå ut inhemska växter. Om du gjort dammen med både en djup och en grund del och dessutom har plats runt om dammen så kan du skapa bra variation med växtligheten. Tänk dock på att det kan vara knepigt att hitta vattenväxter i butik, så gör en lista på tänkbara alternativ för dig och kolla sedan upp vad som finns att få tag på.
Ett dammfilter säkerställer rätt nivå av biologisk balans i dammen. Nått att tänka på är att inte rengöra filtret för ofta, då man kan ta bort viktiga bakterier och annan näring ur dammen. Men när dagen kommer då du ska göra rent dammfilter bör du använda vattnet i dammen för att behålla dessa viktiga näringsämnen och för att dammens unika bakteriekultur ska fortsätta må bra.Hos HORNBACH kan du köpa allt du behöver för din damm och trädgård. I vårt breda sortiment av dammpumpar finner du allt från en liten dammpump till dammpumpar på 12v. Kolla in allt annat du kan behöva till din framtida damm i vårt breda sortiment för trädgårdsdamm. Alltid till låga priser! Med vår lågprisgaranti kan du känna dig trygg att du handlar till det lägsta priset. För mer inspiration för din trädgård kan du kolla in våra varuhus eller låt dig inspireras på webben med vårt stora utbud utav trädgårds- & landskapsanläggning.

För att hålla din damm snygg, ren och hälsosam så är ett bra dammfilter och en dammpump en väldigt viktig investering. Du som äger en mindre damm kan också göra det enkelt för dig själv och köpa en dammpump med filter, och därmed slå två flugor i en smäll. HORNBACH har ett brett utbud av dammpumpar och dammfilter som passar alla olika typer av dammar. Om du vill ha en dammpump med solcell för att spara på energi eller en liten dammpump för din lite mindre damm. Eller varför inte en vattenfallspump som också skapar ett snyggt vattenfall som säkerligen kommer att sticka ut.
En pump till trädgårdsdammen ser till att ekosystemet i dammen är hälsosamt, genom att se till att vattnet sätts i rörelse. Dammpumpen cirkulerar vattnet från toppen av dammen till botten och på så sätt hålls hela dammen syresatt, vilket håller undan alger som annars kan vara ett stort problem. Syresättningen i en damm är väldigt viktig. När det finns för lite syre frodas alger, men både växter och fiskar mår dåligt eller kan till och med dö. Dessutom så avger växter under dagen syre, men på kvällen förbrukar de syre och avger koldioxid, samt så håller kallt vatten syre sämre än varmt. Alltså är det extra viktigt för fiskägaren att tillsätta extra syre under natten. Nått att tänka på med pumpen är att den bör vara igång varje dag, hela året runt, för att vattnet ska fortsätta vara syresatt och förebygga uppbyggnaden av alger.

E-bok mejlas ut som en länk från Elib på bokens utgivningsdatum. Bok i originalformat skickas ca 3 veckor före recensionsdatum och PDF-korrektur mejlas ut när det finns tillgängligt.Din webbläsare tillåter inte cookies från tredjepart. Troligtvis använder du Safari, som blockerar detta som standard. Enklast är att använda en annan webbläsare, exempelvis Google Chrome.

Recensionsdag: 2002-01-25 Genre: Livsstil, hobby och fritid Översättare: Viveka Tunek Originalutgåvans titel: Pond Basics Omslagsformgivare: Kerstin Nord Thema-kod: Trädgårdsskötsel Antal sidor: 128 Mått: 158 x 260 x 10 mm Vikt: 394 g Format (utgivningsdatum): Häftad, 9789100576998 (2002-01-25)

Detta är bara en guide, slangars längd och dimension och lyfthöjder påverkar också. Välj gärna en storlek större pump än du tänkt så har du marginal, det går att strypa flödet på vattnet och vissa pumpar kan varvtalsstyras.
Detta är förutsatt att varan returneras i originalskick och i oskadad originalförpackning. Detta innebär att du har rätt att undersöka varan men inte använda den.

Hur liten kan en damm vara?
Det går alldeles utmärkt att anlägga en liten damm men om du vill ha ett stabilt ekosystem som övervintrar och utvecklas över åren så behöver du ha en stor damm, 8-10m2. Den behöver också vara relativt djup för att inte bottenfrysa. Näckrosor behöver minst 1 meter djup.
Som med alla projekt är det viktigt att planera och fundera på hur du vill att det ska se ut, vad är möjligt och vad behöver jag för att få till det? Det är inte alla som har en naturlig sluttning eller höjd att utgå ifrån så tänk alltid på att göra ett bra underarbete så att marken inte sätter sig efter en tid.Det finns färdiga moduler du kan jobba med för att bygga upp ditt projekt också om du du inte vill använda duk. För start av ett vattenfall eller en bäck finns smidiga startmoduler som gör att du får en snygg och bra spridning på vattnet. Dessa finns i olika bredder och material. Vissa modeller är gjorda för att bygga in i en mur t.ex.

Det är viktigt att du får det tätt och att vattnet som kommer från vattenfallet verkligen hamnar i ditt vattensystem och inte utanför. Är du noga med det behöver du inte fylla på vatten så ofta. Tänk också på var vattnet hamnar när du stänger av pumpen. Stannar det i bäcken eller starten på vattenfallet eller hamnar allt i dammen som riskerar att svämma över? Gör gärna mindre stopp som vattnet kan hamna i längs vägen för att undvika detta.
Fundera även på hur mycket vatten som ska passera genom fallet eller bäcken. Ska det porla eller forsa? Vilken storlek på pump du ska välja avgörs av hur mycket vatten du vill ha ut och hur högt vattnet ska lyftas. Tänk på att slangens dimension och längd även påverkar trycket på vattnet.Förutsatt att dina varor finns i lager, gör vi allt vi kan för att din order ska lämnar vårt lager samma dag om du lägger ordern senast 12:00 på vardagar under april – september. Under övriga månader kan du lägga din order så sent som kl 14:00 och den kommer med största sannolikhet att skickas samma dag.

Var köpa billig dammduk?
När du handlar hos HORNBACH handlar du alltid till låga priser, och om du kommer in till våra varuhus kan vår kunniga projektrådgivare hjälpa dig med allt du behöver för att lyckas med ditt dammprojekt och få en snygg damm. Hos oss kan du köpa dammduk i gummi, dammduk i pvc eller dammduk i epdm.
Om du vill bygga utan att ha en öppen vattenspegel som samlar upp vattnet finns det bra material med. Beroende på hur mycket vatten du behöver i ditt bygge så finns det allt från 60 liters baljor till material för att bygga upp större vattenmagasin som sen går att täcka helt med sten. I ett sånt system är det bra att använda en pumpkammare till pumpen för att lätta komma åt den. Se sista bilden nedan.Lika viktigt som det är att dammen är tät är det att vattnet i ett vattenfall och/eller bäck hamnar på rätt ställe och att det håller tätt. Vi rekommenderar att bygga med dammduk i botten och sen bygga vidare på den med material för att få det att se naturligt ut.

Ska du välja tjocklek 0,8 eller 1,0 mm? Gäller det mindre dammar räcker det med 0,8 mm utan problem, med mindre dammar tänker vi dammar smalare än 5 meter. Men vill du har längst tänkbara hållbarhet väjer du 1 mm.
Är det bästa och enklaste materialet att arbeta med. Den är följsam och påverkas varken av värme eller kyla. Du kan göra genomföringar i duken utan problem. Vi har ett komplett sortiment av tillbehör som gör att du enkelt kan limma och t.o.m. limma mot berg, betong, glas eller något annat material.Att anlägga trädgårdsdamm och få en vattenspegel i trädgården är en dröm för många och väljer du att även lägga till ett vattenfall eller en liten fontän får du ett härligt porlande som skapar ro och harmoni i din trädgård. Här får du en enkel guide om hur du kan anlägga trädgårdsdamm alldeles själv.

På BAUHAUS har vi dammdukar i en mängd olika varianter och sorter! Med våra dammar kan t.ex. skapa ett vattenfall som hjälper till att skapa en fantastisk miljö i din trädgård och damm.
Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. För att kunna använda BAUHAUS webbplats måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.Fyll på vatten ibland eftersom det dunstar, speciellt under varma dagar Om vattnet börjar bli grönt, tyder det på algtillväxt och då behöver man bekämpa det. Kortsiktigt med algbekämpningsmedel men en felsökning bör göras. Städa ur botten på dammen från nedfallna löv, barr etc. Fiskar kräver mer jobb och andra åtgärder, ta reda på fakta genom dammfackhandlare.

Måste man ha pump i en damm?
Cirkulationen ökar syrenivån i vattnet så nedbrytningen blir bättre. En stor orsak till alger är stillastående vatten där alger frodas. Det är viktigt att det inte bildas ”döda” zoner utan en pump eller luftpump är en bra metod att sätta fart på vattnet.
Placering. Hur och varifrån vill du till exempel uppleva vattnet? Eftersom vattenarrangemang framför allt upplevs på sommaren så är en bra placering nära platser som ofta används, till exempel en uteplats. Det är trevligt att se dem inifrån huset också. Vill du ha en bäck är det mest praktiskt att anlägga den vid en naturlig sluttning, annars krävs en uppbyggnad av nivåer, vilket ofta är både dyrt och krångligt. Det bör finnas sol en del av dagen, dock inte hela eftersom det lätt bildas alger då. Höga träd i närheten skräpar ner!Dekoration. När väl dammkonstruktion och el är på plats är det dags för dekoration, vilket är roligt men ganska knepigt att få snyggt. Man kan använda trä, sand, skiffer och större och mindre stenar av olika slag. Större stenar är bra att ha på botten för att hålla duken på plats och fästa växter i. Sedan gäller det att täcka duken utan att det ser för överbelamrat ut. Det är naturligtvis en fråga om tycke och smak hur du vill ha det, naturligt eller mer arrangerat. Komponera och flytta på stenarna till du blir nöjd. Tänk också på att växterna kommer att göra att det ser annorlunda ut. När du är nöjd med arrangemanget fyller du på vatten.

Utformning av grund för damm. Vill du anlägga en damm ska du göra en ritning av dammens form och storlek, efter det att placeringen bestämts. En trädgårdsslang är ett bra hjälpmedel när du ska skapa formen. Själva dammkonstruktionen kan bestå av betong (något dyrare och inte så lätt att gjuta själv), färdiggjutna plastdammar (små och har en bestämd passform) eller av dammduk som finns i ett par olika utföranden. Den billigaste varianten är en lite tjockare plastduk, men det finns också gummiduk som är betydligt dyrare men också mer hållbar och slitstark. Damm-dukens kanter är inte så snygga så dessa kan döljas med stenar och/eller speciell kantduk. Det samma gäller i regel för de färdiggjutna plastdammarna. Storleken och djupet på dammen är två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Ett stabilt ekosystem kräver minst sex kvadratmeter, och vill du ha fisk som ska övervintra krävs 120 cm djup. De flesta vattenväxter vill ha 10-50 cm djup utom näckrosor som planteras på 80-100 cm djup.
Funderar du på att anlägga en damm eller ett vattendrag i din trädgård och vill ha hjälp är det en bra idé att kontakta en trädgårdsanläggare. För dig som vill göra jobbet själv ges här lite råd vad du ska tänka på.

Damm, fontän, bäck, fågelbad. Idag känns en trädgård utan någon form av vatten nästan ofullständig. Och det behöver inte vara varken dyrt eller tidskrävande att tillföra något som porlar och skänker ro. Så här gör du!Med dagens moderna material och metoder för vatteninstallation i trädgårdar är möjligheterna att skapa vackra vattenblänk i din trädgård näst intill oändliga.

När det gäller att skapa vackra vattenspeglar är det bara fantasin som sätter begränsningar. En gammal, romantisk trätunna eller en formgjuten stilren betongbassäng kan fungera bra, allt enligt tycke och smak. Pump och filter krävs dock för såväl en fontän, en bäck som en damm. Med rätt belysning har du sedan ett riktigt smycke i din trädgård, dag som kväll.
Precis runt en damm där det ofta är lite fuktigt kan du plantera olika hostor, daggkåpa, gräs och dagliljor. I det mest ytliga skiktet, den s. k. sumpzonen med 0-20 cm vatten, trivs kabbeleka (Caltha), iris, sumpkalla (Calla), sumpfärgätmigej (Myosotis palustris), kalmus (Calamus) och kaveldun (Typha). I grundvattenzonen (20-40 cm vattendjup) kan man ha dvärgnäckros, kabbeleka, kaveldun, blomvass och olika undervattenväxande växter. I djupvattenzonen planteras näckrosor och bottenväxter som vattenpest (Egeria) och crassula. Flera växter klarar mer eller mindre djupt, andra inte. Kabbeleka och kaveldun klarar till exempel från 40 cm djup och uppåt.

Pump, filter och el. Behövs för såväl fontän, vattendrag och damm. För fontäner räcker det i regel med en mindre pump och det finns vanligtvis angivet vilken typ av pump du behöver. Vill du ha en porlande bäck, ett vattenfall eller en damm i trädgården behöver du en kraftigare pump med filter. Här finns det mycket att välja på och det gäller att välja rätt. Ta hjälp av leverantören för att räkna ut hur stor pump du bör ha, och ta gärna en storlek större än vad du tror. I en konstgjord damm utan naturlig syrsättning är det viktigt att omsätta och syresätta vattnet, vilket görs med hjälp av en pump. Filter till pumpen behövs så att dammens vatten hålls rent och fint. Till en liten damm kan man ha lågvoltspump, men en större kräver 230 volt, vilket gör att man behöver hjälp av elektriker. Denne kommer in när det är utgrävt för dammen så att el kan dras och sladdar kan grävas ner (i så kallade elrör). Om du har belysning, pump, filter och fontän krävs rätt många uttag och de behöver ligga skyddade från vattnet. Det finns speciella ihåliga »stenar« som du kan ha dem i, men du kan också bygga något eget. Belysningen kan tändas manuellt eller med hjälp av timer eller skymningsrelä.Minidammen är också utmärkt för att använda till en liten damm med växter. Du kan plantera en näckros och några sumpväxter och du har en egen vattenoas med växter.Vi säljer till Gardencenters och fackhandlare över hela Norden med huvudinriktning på Sverige och Danmark men även i Norge har vi flera återförsäljare.Denna Minidamm i en diskret grå nyans, är perfekt för en liten vatteninstallation. Dess kvadratiska form lockar blickar till sig. Den är tillverkad med en speciell blandning av stenmjöl och plast, som sedan polerats för en lite slätare yta.

Hur gör man en damm i trädgården?
Gräv dammen Gräv dammen till önskat djup, önskad form och tänk även på att göra olika planteringszoner. Det är lämpligt att börja i mitten och sedan gräva utåt sidorna. Gräv ca 5 cm djupare än du tänkt dig, du bör ha plats för sanden. Ta bort vassa stenar och andra saker, ex rötter, som skulle kunna skada gummimattan.
En nedgrävd balja fylld med regnvatten och vattenväxter är betydligt bättre än ingen damm alls. Det kan lockas en hel del djur även till en sådan liten vattensamling. Foto: Erik Hansson

En liten baljdamm med stenar och barkbitar runt om för att dölja delar av kanten. I vattnet växer vattenklöver (stora runda blad i mitten av bilden), hästsvans (liknar granar, nere till höger), svärdslilja (höga blad i övre delen av bild) och andmat (små blad nere till vänster). Den sistnämnda har dykt upp av sig själv på bara några veckor och kan behöva hållas efter så att inte vattenytan döljs helt. Foto: Erik Hansson
En uppvärmd damm kan på vårkanten locka grodor, paddor (bilden) och vattensalamandrar. Har du tur kanske de leker i dammen och lägger sin rom där. Det är värt att fira. Foto: Erik Hansson– Det som fungerat bäst och gjort störst skillnad är dammarna. Det märktes på en gång när vi grävt dem att det samlades mycket djur i närheten. De har varit som magneter.Så sa Emma Wahlberg, vars trädgård utsågs till Årets rikare trädgård tidigare i år. En damm behöver inte heller vara speciellt avancerat eller jobbigt att anlägga.

En liten bäck eller ett dike kan användas för att förse dammen med regnvatten. Låt vattnet från till exempel ett tak rinna ner i ett stuprör och ut i det grävda diket. Foto: Erik HanssonObservera att du egentligen behöver anmäla att du anlägger en våtmark till din länsstyrelse och våtmarker på över fem hektar kräver tillstånd. Men om det är ”uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan”. Observera även att dammen behöver ha antingen flacka stränder eller ett 0,9 meter högt staket för att anses barnsäker. Flacka stränder uppskattas även av groddjur och många vattenväxter.

– Skapa en variationsrik miljö och tänk på att en damm är något man sköter om. Det är ett lika kul jobb som att sköta en rabatt. Det är så man får se en damm – som en rabatt. Sköter du den rätt kommer det skapas biologisk mångfald i och omkring din damm. Eller som vi skrev i Dammhandboken: “den som gräver en damm åt andra får ofta vänner däri”.
Att gräva en större damm kan vara tungt arbete. Gör gärna dammen i flera djup som här. Grundare i kanterna och djupare på minst en plats. Om du gräver upp stenar under arbetets gång – lägg dem gärna som en stenhög i närheten så har du dessutom skapat en övervintringsplats åt groddjur. Bild: Erik HanssonOm du samtycker, använder vi även cookies för att komplettera din shoppingupplevelse i Amazon stores enligt beskrivningen i vårt cookiemeddelande. Detta omfattar användning av första- och tredjepartscookies som lagrar eller får tillgång till standardinformation om enheten, till exempel en unik identifierare. Tredje parter använder cookies för att visa och mäta anpassad annonsering, generera målgruppsinsikter samt utveckla och förbättra produkter. Klicka på ”Anpassa cookies” om du vill neka dessa cookies, göra mer detaljerade val eller få mer information. Du kan ändra dina val när som helst genom att gå till cookieinställningarna, enligt beskrivningen i cookiemeddelandet. Om du vill veta mer om hur och för vilka ändamål Amazon använder personuppgifter (t.ex. orderhistorik i Amazon Store) kan du gå till vår sekretesspolicy.

Hur stor damm får man gräva utan tillstånd?
Om du vill anlägga en våtmark med en yta under fem hektar behöver du först göra en anmälan om vattenverksamhet. Du gör anmälan i vår e-tjänst. Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
Vi räknar med att det behövs ett flöde på minst 1000 l/tim per decimeter brett vattenfall för att kunna få vattnet att falla fritt från en nivå till en annan. Men mycket beror naturligtvis på vilka material som används och mer vatten kan behövas. För att få vattnet i mycket breda vattenfall att sprida ut sig på hela bredden kan det också behövas större flöden eftersom det inte är säkert att vattenfallet kommer att ligga helt i våg om marken sätter sig.Dammens storlek måste stå i proportion till bäcken. När systemet startas går det åt en hel del vatten för att fylla upp bäcken innan det till slut rinner tillbaka till baljan igen. Om dammen är för liten kommer vattennivån att sjunka så mycket att det ser tokigt ut. Om man t.ex. pumpar upp 6000 lit/tim i en bäck och det tar en minut för vattnet att rinna tillbaka så skulle vattennivån sjunka hela 10 cm om dammytan endast var en kvadratmeter. När vi pratar om en bäck tänker vi i första hand på vattnen som lugnt och still flyter fram en lite längre sträcka för att till slut komma tillbaka till dammen igen. Med vattenfall menar vi att vattnet faller fritt från en nivå till en annan. En bäck kan alltså innehålla moment av vattenfall. Grundprincipen är en trädgårdsdamm där man pumpar upp vatten som sedan får rinna tillbaka till dammen igen. Det är alltså fråga om ett slutet system som inte behöver anslutas till vattenkranen.

Similar Posts