Namnsdag 31 10

Detta är en lista över Sveriges namnsdagar sorterad efter datum. Den nuvarande namnlängden har funnits sedan 2001, och innehåller sedan dess både ennamns- och tvånamnsdagar. Totalt listas 616 namn, varav 300 är kvinnonamn och 316 är mansnamn. Från och med år 2022 innehåller namnlängden 627 namn, 310 namn som oftast bärs av kvinnor och 317 namn som oftast bärs av män.Norrsken är en naturlig ljusshow orsakad av kollisionen mellan solvinden och jordens magnetfält, synlig i höga breddgrader och med färger varierande från grönt till lila beroende på gaspartiklar.Halloween är ett utmärkt exempel på att och hur högtider migrerar. När högtiden kom till USA med de irländska invandrarna – som allmänt hade låg social status – under 1800-talet betraktades den som vidskepelse. Dessutom förknippades symbolspråket med Satan själv, vilket väckte – och väcker – anstöt hos många kristna i USA. Den är även ett exempel på de många högtider som firas i Sverige sedan sent 1980-tal och har sina ursprung i den anglosaxiska världen.Halloween firas sedan ett par årtionden i Sverige den 31 oktober. Med ursprung i USA har framför allt barn tagit över seden att retas med vuxna, gärna utklädda till skräckmonster eller till och med Döden. Högtiden har växt sedan 1990-talet och blivit populär främst bland barn och ungdomar. Halloween handlar mycket om att barn retar och provocerar de vuxna, men på ett lekfullt sätt.Traditionellt markerar Halloween liksom Alla helgons dag övergången mellan sommar- och vinterhalvåret. Pumpan, som från början var en rova, är ett exempel på detta. Dessa grödor fick efterhand läskiga utformningar. På detta sätt finns koppling till de skördehögtider och marknader vi har haft i Sverige.Eftersom det i Sverige framför allt är en barnens och de ungas högtid, har den plockats upp av förskolor och skolor. I vårt land sammanfaller högtiden med alla helgons dag, en dag till åminnelse av de döda. Men eftersom Alla helgons dag infaller första lördagen i november och Halloween den 31 oktober så krockar dagarna sällan. Båda högtiderna kan dock kopplas samman genom att de tematiserar de döda och döden. Därmed har de släktskap med många högtider runtom i världen vid denna tid.Många högtider handlar ytterst om livet och döden. I en del, som Halloween, synliggörs gränsen mellan de levande och de döda tydligt. I vårt land har vi vant oss vid att barn i olika åldrar maskerar sig som dödsväsen eller till Döden själv. De allra första spåren av Halloween i Sverige finns i universitetssammanhang i början av 1950-talet, när amerikanska gäststudenter arrangerade Halloween-fest. Men som allmänt spridd högtid syns den först under sent 1980-tal, då särskilda Halloweenaftnar arrangerades på storstadskrogar.

Det engelska uttrycket ”trick or treat” har i Sverige blivit ”bus eller godis”. Halloween är även en affärshögtid och det säljs mängder av skräckmasker i varuhus och stormarknader. Mängder av maträtter med skräcktema finner man i tidningar och på internet: Bullar i form av maskar, potatis i form av dödskallar och mycket annat som vi både fascineras och äcklas av. Kanske bemästrar vi döden genom att äta den? Mycket av Halloween handlar om att gestalta skräck och död, gärna med blod och dödskallar. På så sätt görs döden symboliskt närvarande i våra hem och i offentligheten, oftast i barnens gestalt.
Därefter har Halloween-firande växt i omfång. Influenserna till Halloween i Sverige har kommit via amerikansk populärkultur liksom globalisering i allmänhet. Men till USA kom den med immigranter från Irland, där den kallas All Hallows’ Eve och infaller dagen före All Saints Day, den 1 november. Dess popularitet i USA växte och utvecklades efter hand till en barnens högtid, där barn kunde skämta med vuxna. I detta avseende kan vissa drag i Halloween kännas igen i det svenska påskfirandet liksom i flera andra busiga seder, men också i många internationella högtider med mer eller mindre uttalat karnevalstema.

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.
Under de första åren som dagen firades i Sverige blev det ofta förvirring vilket datum halloween skulle firas på. Anledningen var att det ofta sammanblandades med den mer kyrkliga traditionen kring alla helgons dag – att tända gravljus. Det gjordes försök både från handeln och från kyrkan att skilja de två dagarna åt.

Vilka har namnsdag i oktober?
Välj land (språk)1 söRagna, Ragnar7 löBirgitta, Britta8 söNils9 måInger, Ingrid10 tisHarriet, Harry
Kort svar: Halloween infaller alltid den 31 oktober, om man följer traditionen från USA. Det råkar vara på en måndag 2022. Det finns de som väljer att fira halloween antingen på fredagen före alla helgons dag (alltså den fredag 4 november) och de som firar helgen före 31 oktober (alltså 28 eller 29 oktober).De flesta som behandlat Halloween har förenklat påstått att det var irländarna som kom till USA /../ som hade med sig firandet. Det är förmodligen en förenkling av den komplexa bilden av sammanblandningen av alla kolonisatörers förhållningssätt till en fest för de döda.

Har namnsdag 30 10?
De som har namnsdag den 30 / 10 är Bella, Bellis, Elsa, Else, Elsie, Elsy, Ilse, Isa, Isabell, Isabella och Isabelle.
Till Sverige kom halloweenfirandet via köpmän i slutet av 1980-talet. Redan runt 1990 gjordes de första försöken från Hard Rock Cafe i Stockholm tillsammans med Buttericks att få svenskar att fira halloween. Men det var först i slutet av 90-talet som firandet (eller åtminstone affärernas annonsering kring firandet) exploderade. Irland kristnades på 400-talet, men festen Samhain fortsatte att firas. Irländska emigranter tog med sig sederna när de flyttade till USA på 1840-talet. Och i USA blandades de irländska halloweentraditonerna med redan existerande traditioner. Till exempel firade mexikanska invandrare De dödas dag (Dios de los muertos) samma dag och engelsmän firade Guy Fawkes day några dagar senare. Dessutom hade spanjorer, tyskar, holländare och alla andra sina respektive sätt att fira de döda. Köttet skulle vara nersaltat eller opphängt till torkning [till allhelgonadagen] och i taket hängde korvarna långa rader. Slaktmånaden med alla dess bestyr var nu över och man kunde emotse en lugn tid vid spinnrock och vävstol. Korvkvällen firades Allhelgonadagens kväll. Ett par dar före helgamäss klädde två av byns pojkar ut sig i och gick i alla går dar i byn och samlade ”smakkorv” av årets nyberedda korv som hängde på torkning i taket. På Allhelgonadagens kväll samlades så byns ungdom på ett överenskommet ställe för att avsmaka korven. Efteråt blev det förstås lekar och dans och annat ”tröt” hela kvällen. Denna sed lever kvar än i dag (1920 talet m.a.), t. ex. i Storsjö, men i stället för korv äts flötgröt. Byns flickor tar då med sig grädde (flötan).

Numera är halloween en etablerad tradition i Sverige och runt hälften av alla svenskar uppger att de på något sätt uppmärksammar halloween. Det som främst görs är att man pyntar med ex pumpor och äter mycket godis.
Halloween betyder översatt ungefär ”allt heligas afton” eller allhelgonaafton alltså blir det rimligt att fira (ex. genom att gå ”bus eller godis” eller karva pumpor) halloween just 31 oktober eftersom det är allhelgonaafton.

I Sverige har vi sedan kristendomen kom till landet haft alla helgon dag den 1 november och så är det – i viss mån – fortfarande. Men sedan 1953 infaller helgdagen alla helgons dag på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november och allhelgonadagen (som inte är en röd dag) infaller 1 november. Det är på alla helgons dag (alltså på lördagen) som det är vanligt att man tänder gravljus.
Således kan man argumentera att ”svensk halloween” bör firas (t.ex. genom att gå och fråga om ”bus eller godis”) fredagen före alla helgons dag, eftersom det är alla helgons dag och inte allhelgonadagen som är röd dag i Sverige.Sedan 1990-talet har den från USA importerade högtiden halloween börjat firas i Sverige. Halloween firas typiskt med att karva pumpor, äta mycket godis och pynta i skräcktema.

Kort svar: Allhelgonadagen firas 1 november och har så gjorts i den kristna världen sedan 800-talet. Alla själars dag är 2 november och har firats sedan 1000-talet. Allhelgonadagen avskaffades som helgdag i Sverige 1772 och istället blev blev Alla helgons dag istället en helgdag 1953. Den infaller lördagen mellan 31 oktober och 6 november. Halloween är en tradition som kom till Sverige från USA på 1990-talet. Ursprunget finns bl.a. i den keltiska festen Samhain.

I början av 1900-talet kom seden att tända ljus på gravarna under allhelgonahelgen till Sverige. Det fanns dessutom en snedfördelning av högtider under året, med för många helgdagar på våren och för få på hösten. Därför fanns det ett intresse att åter göra allhelgonadagen till helgdag.
Men istället för 1 november så blev det den lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november (lördagar var fortfarande arbetsdagar när beslutet togs 1953). Eftersom 1 november fortsatte kallas allhelgonadagen (men inte var helgdag) kallades den nya helgdagen för alla helgons dag.Under det fortsatta 1990-talet så skrivs det mer och mer i svenska tidningar om hur halloweenfirandet etablerat sig i Sverige och att det främst är bland unga som traditionen fått ett fäste.

Alla monster, cirka 200 elever, samlas i Kungsträdgården för att sedan ta sig till hörnet Sveavägen/Odengatan och Hard Rock Café. Väl inne i burgartemplet, smyckat med jättepumpor i traditionell Halloweenstil, koras den läbbigaste monsterklassen.Halloween betyder, översatt till svenska, alla helgons afton (alltså kvällen före alla helgons dag). Alla helgons dag har historiskt (och i de allra flesta länder är det så fortfarande) firats den 1 november. I Sverige är det sedan 1953 lördagen i allhelgonaveckan som är den röda dagen och kallas alla helgons dag, 1 november har namnet allhelgonadagen men är inte röd dag.

Vilka har namnsdag i juni?
Juni juni. Gun, Gunnel. juni. Rutger, Roger. juni. Ingemar, Gudmar. juni. Solbritt, Solveig. juni. Bo. juni. Gustav, Gösta. juni. Robert, Robin. juni. Eivor, Majvor.
Idag är halloween en av USA:s viktigaste högtider och de flesta svenskar hade garanterat hört talas om den redan innan den kom till Sverige i mitten av 90-talet. Redan runt år 1990 gjordes de första försöken från Hard Rock Cafe i Stockholm tillsammans med Buttericks att få svenskar att fira halloween. Men det var först i slutet av 1990-talet som firandet (eller åtminstone affärernas annonsering kring firandet) exploderade.Kort svar: Eftersom halloween är en i Sverige sent införd högtid så finns det ingen självklar dag att gå och fråga om ”bus eller godis”. Många menar att 31 oktober är rätt dag att gå, andra säger fredagen före alla helgons dag.

Vilka har namnsdag på Halloween?
I den svenska almanackanEdgar – Namnet infördes på dagens datum 1986 och har funnits där sedan dess.Edit – Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess.Edor – Namnet infördes på dagens datum 1986, men utgick 1993.
Festen Samhain var en av fyra kvartalsfester och firades då naturen dog och sommarhalvåret gick över till vinterhalvår. Precis som andra fester vid brytningstider (ex. valborg och midsommar) var natten mellan oktober och november fylld av demoner, spöken och andra övernaturliga krafter som fanns i den irländska traditionen.

Kort svar: Det var under slutet av 1980-talet som Halloween introducerades i någon större skala i Sverige. Sedan etablerade sig traditionen ordentligt under 1990-talet.
Sedan medeltiden har allhelgonadagen 1 november varit en helgdag i Sverige. Under lång tid betraktades 1 november som vinterns första dag i Sverige. Kvällen för kallades för helgmässafton i folkmun med lite olika stavning (ex. häljmäss). Firandet av av helgmäss och helgmässafton kunde gå nog så vilt till vilket följande citat från en man född i 1854 i Vilhelmina.Ett problem med halloween som importerad högtid är att datumet (31 oktober) vissa år (ex. 2020) sammanfaller med alla helgons dag. Även om det finns vissa likheter mellan högtiderna – ex. att båda på sätt och vis handlar om döden – så firas de på väldigt olika sätt.

Firandet av halloween har sitt ursprung på Irland, även om det är tveksamt att dra direkt paralleller mellan våra tiders firandet och det förkristna på Irland. I vilket fall som helst vet vi att kelterna firade en fest kvällen den 31 oktober.
När kristna kyrkan, efter känt mönster från ex. julfirandet, på 700-talet ville komma åt det ”hedniska” firandet runt oktober/november flyttade de dagen då helgonen firas valde till 1 november eftersom det av tradition var en dag då folk firade de död. Dagen kallades Allhelgonadagen i Sverige (och har firats sedan 1100-talet).I alla tider och i alla kulturer har det funnits ett behov av att dela in och markera året på olika sätt. Olika märkesdagar finns i samband med årets ljusaste och mörkaste dagar, vid övergångar mellan olika årstider och i andra typer av brytpunkter.

Att barn eller ungdomar klär ut sig och går runt i grannskapet förekommer också vid andra tidpunkter i olika kulturer. Dock är traditionen kring halloween är intimt förknippat med USA, även första gången som uttrycket ”trick or treat” finns belagt i text är det i en kanadensisk text från 1927.

Hur firar man Halloween i Sverige?
De allra första spåren av Halloween i Sverige finns i universitetssammanhang i början av 1950-talet, när amerikanska gäststudenter arrangerade Halloween-fest. Men som allmänt spridd högtid syns den först under sent 1980-tal, då särskilda Halloweenaftnar arrangerades på storstadskrogar.
Från början firade den katolska kyrkan martyrer på våren den13 maj. Dagen instiftades på 600-talet av påve Bonifacius IV. Under påve Gregorius IV (800-talet) så flyttades dagen till hösten, 1 november. Anledningen därtill var att dagen i flera förkristna trosföreställningar var den dag då man firade de döda och enligt känt mönster (från bl.a. jul) valde den kristna kyrkan att omforma dagen för egna syften.

Alla själars dag återkom i almanackan 1983 men kallades då Söndagen efter alla helgons dag. I den evangeliebok som Svenska kyrkan började använda 2003 återkom namnet alla själars dag som underrubrik.
By the 1930s, the phrase in connection with Halloween and costumed children seemed to be working its way down through the northern USA, as states like Oregon reported that “young goblins and ghosts, employing modern shakedown methods, successfully worked the “trick or treat” system.”En tradition som är intimt förknippad med halloweenfirandet är att gå runt och knacka på dörrar och fråga efter ”bus eller godis”. Förfarandet är inte helt olikt det som förekommer i många svenska städer kring påsk (antingen på skärtorsdagen eller på påskafton) när barn klär sig som påskkärringar och går runt och tigger godis.

Kort svar: Helgamäss, vilket var en alternativ benämning på allhelgonadagen, firades förr bl.a. med ungdomsfylla, utklädning och utsmyckning av rovor .Det andra ordet, ”helgmässafton”, hänger samman med att alla helgons dag också kallats för helgmäss i vissa delar av landet. Sedan medeltiden har allhelgonadagen 1 november varit en helgdag i Sverige. Under lång tid betraktades 1 november som vinterns första dag i Sverige. Dagen kallades för helgamäss i folkmun med lite olika stavning (ex. häljamäss) och firandet kunde gå nog så vilt till. En annan tradition som fanns var att pojkarna klädde ut sig i kvinnokläder och gick runt bland gårdarna och tiggde korv. Kopplingen mellan korven och allhelgona var att årets slakt då skulle vara färdig. Från Härjedalen berättas det om firandet i slutet av 1800-talet: Kort svar: Halloween firas 31 oktober för att markera övergången från sommar- till vinterhalvåret. Halloween betyder ungefär ”Allhelgonaafton” och dagen efter (1 november) är Allhelgonadagen.I år (2014) är det dock inga problem. Alla helgons dag och allhelgonadagen infaller nämligen på samma datum i år (1 november), alltså bör halloween även i Sverige firas den 31 oktober 2014. Det äldsta belägget i tidningstext för ordet ”halloween” är då Barometern 1894 skriver att 31 oktober kallas ”helgmässafton” i Sverige och ”halloween” på engelska. Dock ska det dröja ytterligare några årtionden innan det ges exempel på halloweenfiranden i Sverige. Festen – Samhain – var en av fyra kvartalsfester och firades då naturen dog och sommarhalvåret gick över till vinterhalvår. Precis som andra fester vid brytningstider (ex. valborg och midsommar) var natten mellan oktober och november fylld av demoner, spöken och andra övernaturliga krafter som fanns i den irländska traditionen.

Under 1900-talet förändrades det amerikanska halloweenfirandet. Från början hade firandet skett främst i de övre klasserna men en 1920-talet blir det en fest för alla och för barn och ungdomar i synnerhet. I och med spridningen blev det också stökigare kring firandet, vilket bekymrade många föräldrar och kyrkor. Under firandet i Queens i New York krossades över tusen fönsterrutor 1939. Under 50-talet återupptogs ”trick or treat” (”bus eller godis” på svenska), vilket legat nere under en längre tid.
Ett helgon är inom kristendomen en person som under sin livstid levt särskilt nära Gud och efter sin död blivit helgonförklarad av kyrkan. Många helgon har särskilda dagar under året då de firas.

Allhelgonadagen (1 november) är en av de äldre kristna helgdagarna som vi känner till i Sverige. Redan från 1100-talet, då kristendomen var ny i Sverige, finns noteringar i Vallentunakalendariet (1198) att allhelgonadagen är helgdag. Allhelgonadagen räknas då till andra klassens helger (efter jul, påsk och pingst) och firades bl.a. med allhelgonagillen.
Dock menar många att den ”riktiga” halloween (då barn kan gå ”bus eller godis”) alltid är 31 oktober, men många skolor och föreningar väljer att anordna halloweenfester och halloweendiscon på fredagen i allhelgonaveckan – alltså den svenska alla helgons afton.Problemet när vi ska bestämma vilken dag ”trick or treating” eller ”bus eller godis” ska ske är detsamma som när vi ska enas om vilken dag halloween ska firas. Halloween betyder alla helgons afton (alltså kvällen före 1 november). Problemet när halloween skall överföras i en svensk kontext är att vi i Sverige inte längre firar allhelgonadagen den 1 november, utan alla helgons dag den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Kvällen före alla helgons dag kan alltså vara vilket datum som helst mellan 30 oktober och 5 november.

År 2000 skriver man i SvD att halloweenfirandet fick ”sitt stora genombrott för ungefär fem år sedan”, alltså i mitten av 90-talet. Det som sedan blir den stora stridsfrågan under 00-talet är vilket datum halloween ska uppmärksammas i Sverige. Svensk Handel och Ica-handlarna bestämde gemensamt 2001 försöka särskilja halloween och alla helgons dag.

Eftersom allhelgonadagen i många förkristna traditioner firats till minne av döda släktingar valde abboten vid klostret i S:t Odilo att 988 instifta alla själars dag dagen efter allhelgonadagen, alltså 2 november. Alla själars dag försvann ur den svenska almanackan någon gång under 1500-talet,
Irland kristnades redan på 400-talet, men festen Samhain fortsatte att firas. När sedan irländska migranter tog sig till USA under 1800-talets mitt så följde traditionerna kring Samhain med. I USA blandades de irländska halloweentraditonerna med redan existerande traditioner, t.ex. det mexikanska Dios de los muertos och engelsmännens Guy Fawkes day. Dessutom hade spanjorer, tyskar holländare och alla andra sina respektive sätt att fira de döda.

Halloween som vi känner traditionen idag etablerade sig i USA vid förrförra sekelskiftet. Det finns exempel på hur halloween firades i Sverige under mitten av 1900-talet, men det var då i mindre sällskap som t.ex. halloweenfester på högskolan i Stockholm.
Förutom detta helgamässfirande finns det många belägg för att ungdomar på hösten gröpte ur foderbetor eller andra rotfrukter för att på så vis tillverka lyktor. Ungdomarna gick sedan runt i byarna för att skrämma folk med sin spökliknande lyktor. Dessa upptåg verkar dock inte vara knutet till någon särskild dag, såsom ljusfyllda pumpor och rovor kring Halloween.Firandet av halloween har sitt ursprung på Irland, även om det är tveksamt att dra direkt paralleller mellan våra tiders firandet och det förkristna på Irland. Så här skriver Encyclopedia Britannica om det irländska förkristna firandet:

Vad firas 31 oktober?
Halloween den 31 oktober Halloween inträffar den 31 oktober och har sitt ursprung i irländska och anglosaxiska All hallow’s eve, aftonen före Allhelgonadagen. Det var en keltisk höstfest som markerade skördetiden då eldar tändes för att vägleda de döda och skrämma bort häxor.
Även om helgon var något som reformationen gick hårt åt överlevde allhelgonadagen både 1500- och 1600-talets helgdagsreduktioner. Det var först vid ”den stora helgdöden” år 1772 som allhelgonadagen avskaffades som helgdag. Men den fortsatte naturligtvis att firas ändå, dels med ungdomsfester på helgamäss och dels kyrkligt men då på den första söndagen i november.Halloween är en tradition som har sina rötter på Irland och som via nordamerikansk påverkan fick sitt nuvarande innehåll. Till Sverige kom halloween från USA på 1990-talet. I USA firas halloween alltid den 31 oktober och det finns många som menar att vi i Sverige bör följa det mönstret och alltid fira halloween 31 oktober. Därför uppstår det inte sällan diskussioner om vilket datum ”svensk halloween” egentligen infaller.

När har Ernst namnsdag?
Ernst är ett tyskt namn, ursprungligen ett binamn, bildat till fornhögtyskans ernust ’allvar’. I den rikssvenska almanackan 2/3 och i den finlandssvenska 13/3.
Vid månadsskiftet oktober/november har det under lång tid och i många olika kulturer firats olika former av fester. Sista oktober har på många platser räknats som sommarhalvårets sista dag och med november månad började vinterhalvåret.Ordet ”halloween” är en sammandragning av all hallows eve som betyder alla helgons afton. Traditionen kom från USA till Sverige i slutet av förra seklet och har sedan successivt etablerat sig som en svensk hösttradition.

Numera räknar handeln med att runt hälften av alla svenskar på något sätt uppmärksammar halloween. I affärer kan du under hela oktober månad se reklam för halloween-inspirerade varor (ex. pumpor) och själva firandet är i Sverige inte längre knutet till ett specifikt datum även om den ”riktiga halloween” är 31 oktober.

Kort svar: Halloween kommer ursprungligen från den keltiska festen Samhain. Irländare tog med sig seden till USA på 1800-talet. Där blandades den med andra traditioner och blev halloween såsom vi känner den. Halloween kom till Sverige i större skala i mitten av 1990-talet.Dagen före allhelgonadagen (alltså 31 oktober) kallas allhelgonaafton eller på engelska All Hallows eve, vilket sammandraget blir Halloween. Halloween kom till Sverige från USA på bred front i mitten av 90-talet. Vilket datum som dagen (eller aftonen) firas (t.ex. genom att gå och fråga om ”bus eller godis”) är något oklart. Egentligen är det ju 31 oktober som gäller. Men då allhelgonadagen inte firas i Sverige, utan istället alla helgons dag kan Halloween i Sverige också firas fredagen före alla helgons dag.

Mer publika halloweenfester börjar synas i främst Stockholm under mitten av 1980-talet. Hard Rock Café är tidigt ute med halloweenfirande. Under slutet 1980-talet började just Hard Rock Café anordna halloweenparader i Stockholm. SvD rapporterade 1988 att:

Vad betyder namnet Ernest?
Ernst är ett mansnamn av tyskt ursprung och har betydelsen allvar. Det har använts i Sverige sedan 1300-talet och stavades i början mestadels Ernest, vilket fortfarande är normen i engelskan. Ernst har namnsdag tillsammans med Erna den 2 mars sedan 1831.
Precis som man i östra Sverige eldade under valborgsnatten så skulle man på Irland tända hushållseldar, men då var det med eld som druider hade tänt. Man ansåg att elden renade luften. Senare kom traditionen att tända Jack O’lanterns – alltså rovor som man gröpt ur och sedan satt ljus i. Jack, som gett namnet åt rovorna, var en smed som lurade djävulen vid tre tillfällen och sedan dess irrar omkring på jorden med en rova som enda ljus.De högtider som uppmärksammas mest är helgdagen alla helgons dag (lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november), och halloween (31 oktober). Men utöver dem firas inom kyrkan även den ursprungliga allhelgonadagen (1 november) och alla själars dag (söndagen efter Alla helgons dag enligt Svenska kyrkan, eller den 2 november enligt romersk-katolsk tradition.) I Svenska kyrkan firas sedan ett kyrkligt beslut år 1983 Alla själars dag dagen efter Alla helgons dag. Den infaller därför på söndagen efter Alla helgons dag. Först år 2003 återkom namnet Alla själars dag i den evangeliebok Svenska kyrkan använde. Inom den romersk-katolska traditionen firas dagen den 2 november, dagen efter allhelgonadagen. Dagen ägnas åt de dödas minne och har funnits med i det romersk-katolska kyrkoåret sedan år 998, efter ett beslut av abboten Odilo i Bourgogne. På senare år har många tagit upp amerikanska festseden att fira halloween, den 31 oktober och som idag står med i många kalendrar. Denna helg firades ursprungligen på allhelgonaafton, såsom det amerikanska namnet halloween anger. Det står för all hallows eve, ’alla helgons afton’.Ursprungligen är alla helgons dag och allhelgonadagen samma högtid och firades den 1 november. Vid en almanacksreform 1772 togs dagen bort som helgdag, men togs tillbaka år 1953. När alla helgons dag återinfördes som helgdag bestämdes att den alltid skulle infalla på en lördag. Man ville emellertid inte inkräkta på kyrkans rätt att fira denna högtid på den traditionella dagen, den 1 november, som kallas för allhelgonadagen. Därför finns båda dessa dagar i almanackan. Du kan läsa mer om alla helgons dag här Öppnas i nytt fönster..

Är 31 oktober?
Kort svar: Halloween infaller alltid den 31 oktober, om man följer traditionen från USA. Det råkar vara på en måndag 2022. Det finns de som väljer att fira halloween antingen på fredagen före alla helgons dag (alltså den fredag 4 november) och de som firar helgen före 31 oktober (alltså 28 eller 29 oktober).
Det är lite rörigt att hålla isär de olika dagarna som har med alla helgon och alla själar att göra – de ligger nära varandra i almanackan i månadsskiftet oktober/november.Ursprungligen är Alla helgons dag och allhelgonadagen samma högtid och firades den 1 november. Vid en kalenderreform 1772 togs dagen bort som helgdag, men togs tillbaka år 1953. När Alla helgons dag återinfördes som helgdag bestämdes att den alltid skulle infalla på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Man ville emellertid inte inkräkta på kyrkans rätt att fira denna högtid på den traditionella dagen, den 1 november, som kallas för allhelgonadagen och som vanligen infaller på en vardag. Därför finns båda dessa dagar i almanackan.Ernst är ett mansnamn av tyskt ursprung och har betydelsen allvar. Det har använts i Sverige sedan 1300-talet och stavades i början mestadels Ernest, vilket fortfarande är normen i engelskan. Ernst har namnsdag tillsammans med Erna den 2 mars sedan 1831.

Namnet Ernst hörde till de allra vanligaste kring förra sekelskiftet (20:e plats) och några decennier in på 1900-talet. 31 december 2005 fanns det totalt 14505 personer i Sverige med namnet, varav 5579 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 86 pojkar namnet, varav 5 fick det som tilltalsnamn. Ernst kan även vara ett efternamn.Vilka namn har egentligen namnsdag i månaden oktober? Här listar vi allihop, så att du enkelt kan hitta dem och klicka dig vidare till de namn du vill läsa på mer om.

Se gärna vilket namn som har namnsdag under årets andra månader: Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November och December.
Namnsdagar i oktober är samma år efter år och det enda som ändras är veckodagen då namnsdagen infaller. De namnsdagar du hittar i oktober månad fastställdes redan 2001. Några av de personer som har namnsdag i oktober är Isabella, Ingrid, Hedvig, Edgar och Harry.We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page..

Similar Posts