Novalucol 100 St

Verksamma ämnen: Kalciumkarbonat motsvarar 180,4 mg kalcium och magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium. Övriga innehållsämnen: sötningsmedel (sorbitol 94 mg, mannitol 138 mg och xylitol 163 mg), makrogoler, magnesiumstearat, pepparmintessens.

När magsaft tränger upp från magsäcken upp i matstrupen som ligger kvar där för länge och irriterar matstrupen, uppkommer halsbränna och sura uppstötningar. Detta därför att slemhinnan i matstrupen är känsligare än slemhinnan i magsäcken och därmed inte tål den starka magsaften fullt lika bra. Gruppen läkemedel som neutraliserar magsaften kallas för antacida, till denna grupp hör Novalucol.Långtidsanvändning av höga doser Novalucol kan leda till följande symtom: illamående, kräkning, buksmärtor, förstoppning, ökad törst, muskelvärk och trötthet. I väldigt sällsynta fall kan det även leda till förvirring.

Är man överkänslig för något av det verksamma ämnena eller något av det övriga innehållsämnena ska man inte använda Novalucol. Har man dåliga njurar bör man tala med läkare innan man använder läkemedlet. Novalucol går bra att använda då man är gravid. Novalucol påverkar inte fostret och kan därför tryggt användas under graviditeten. Novalucol går även bra att använda när man ammar då den inte passerar över i modersmjölken. Barn bör inte använda tabletten om det inte är rekommenderat av läkare. Laktosintoleranter kan använda tabletten då den är laktosfri. Då Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som syrabindande ämnen medför kombinationen av kalcium och magnesium att effekten varar i cirka en halvtimme. Den syrabindande effekten av tuggtabletten kommer efter ett par minuter.Novalucol är en sockerfri tuggtablett som neutraliserar magsyra och därmed ger en effekt vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Istället för socker är den sötad med sorbitol och xylitol. I och med detta minskar risken för tandköttsproblem och hål i tänderna. En Novalucol tablett binder ca 12,5 mmol saltsyra och innehåller två verksamma ämnen: kalciumkarbonat och magnesiumhydroxid. Novalucol-tabletter går även bra att dela och att svälja.Den egentliga orsaken till magkatarr är oklar, men tros bero på en ökad aktivitet eller stress i övre mag- tarmkanalen i kombination med en ökad känslighet för nervsignaler därifrån. Det gör att magen reagerar starkare på att bli utspänd när den fylls med mat. Ofta rör sig också magsäcken långsammare, så att det tar längre tid för maginnehållet att tömmas ut i tolvfingertarmen.Andra namn för magkatarr är gastrit eller känslig mage. Många som har magkatarr har också en känslig tarm, så kallad IBS, och/eller halsbränna och sura uppstötningar.

Magkatarr heter egentligen dyspepsi och kallas också känslig mage. Symtom kan vara en brännande känsla i magen, smärta, obehag och illamående. Det blir oftast bättre om du försöker minska ner på sånt som kan ge symtom som till exempel stress, alkohol, kaffe och stark mat.Att införa regelbundna mat- och sovtider kan förebygga besvären. Vissa läkemedel mot smärta och värk kan ge magkatarr. Undvik att ta smärtläkemedel i onödan. Om det är läkemedel du behöver kan du ta upp frågan med en läkare för att diskutera bästa lösning för dig.

Vid problem med magkatarr finns mat som funkar bättre och mat som är förknippad med ökad risk för besvär. Undvik mat och dryck som ofta förvärrar symtomen, till exempel
Det är också möjligt att bakterien Helicobacter pylori kan orsaka magkatarr. Det finns inga bevis för att det är så, men behandling med läkemedel mot Helicobacter pylori ger ofta minskade besvär både på kort och lång sikt.Vi kan hjälpa dig med att bedöma dina symtom, ge dig rådgivning och vid behov ordinera behandling eller hänvisa dig till vidare vård. Ofta krävs en fysisk undersökning vid smärta och besvär i magen.

Symtomen kan ofta förbättras genom att minska stress, äta regelbundet i små portioner och undvika stark, sur och fet mat samt sura drycker, alkohol och kaffe. Det är också bra att undvika antiinflammatoriska läkemedel och rökning. För vissa hjälper det att ta magsyrahämmande läkemedel.

Ordet magkatarr används ofta istället för funktionell dyspepsi, som är ett samlingsnamn för symtom som kommer från övre delen av magen och alltså ingen specifik sjukdom.
Magkatarr används som ett enklare uttryck för dyspepsi. Dyspepsi är ett samlingsnamn för olika typer av symtom från övre magen. Symtomen kan till exempel vara smärta och obehag i magen, illamående och uppblåsthet. Ibland kan symtomen bero på något specifikt tillstånd, men i många fall finns ingen tydlig orsak till dyspepsin.Vi kan även erbjuda dietistkontakt för dina besvär. Våra dietister hjälper dig med rådgivning och kostbehandling. Klicka på knappen nedan för att komma in direkt till oss.

När ska man inte ta Novalucol?
Gruppen läkemedel som neutraliserar magsaften kallas för antacida, till denna grupp hör Novalucol. Är man överkänslig för något av det verksamma ämnena eller något av det övriga innehållsämnena ska man inte använda Novalucol. Har man dåliga njurar bör man tala med läkare innan man använder läkemedlet.
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.

Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen blir den irriterad och halsbränna uppstår. Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran och minskar därigenom surheten.
Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Du kan ta 1-2 tuggtabletter vid behov och besvären lindras redan inom några minuter. Tuggtabletterna smakar mint.Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novalucol. Läs bipacksedeln och tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novalucol. En del kan behöva tas med ett mellanrum på 2-6 timmar beroende på läkemedel. Läs bipacksedeln och tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.
Netoteket är riktat till dig som har viss kännedom om receptfria läkemedel och egenvård. Det finns mycket du kan göra själv. Alla kan egenvårda sig. Egenvård innebär att du själv kan känna igen och behandla lindrigare sjukdomsbesvär. Det innbär också att du känner till egenvårdens begränsningar och vet vart du ska vända dig när du behöver söka hjälp hos sjukvården.Övriga innehållsämnen är sötningsmedel (sorbitol 94 mg, mannitol 138 mg och xylitol 163 mg), makrogoler, magnesiumstearat och pepparmintessens (smakämne).

Är halsbränna och magkatarr samma sak?
Magkatarr (gastrit) ger ofta symptom som halsbränna, hungersug, illamående och ont i magen. Livsstilsfaktorer som stress, mycket kaffe, alkohol samt fet och starkt kryddad mat brukar förvärra besvären vid magkatarr.
Långtidsanvändning av höga doser Novalucol kan i mycket sällsynta fall leda till följande symtom: illamående, kräkning, buksmärtor, förstoppning, ökad törst, muskelvärk, trötthet, förvirring. Kontakta din läkare om du upplever en eller flera av nämnda symtom och samtidigt använder Novalucol under längre tid.Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

antibiotika av fluorokinolontyp (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller trovafloxacin bör tas med minst 4 timmars mellanrum. Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller moxifloxacin bör tas med ungefär 6 timmars mellanrum. Novalucol och övriga antibiotika av fluorokinolontyp bör tas med minst 2 timmars mellanrum.Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen blir den irriterad och halsbränna uppstår. Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intaget av Novalucol kommer den syrabindande effekten. Novalucol innehåller inte socker.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.
Behandlingen vid magkatarr är ofta livsstilsinriktad. Du behöver se över, undvika eller förändra de faktorer som ger dig besvären. Det kan till exempel röra sig om att minska ner på:Se över din livsstil och minska eventuellt ner på sådant som förvärrar problemet. Var uppmärksam på vad som utlöser dina besvär. Det kan vara både situationer och livsmedel. Bra mat i lagom mängd i kombination med att äta regelbundet hjälper många.

Hur lång tid tar det för Novalucol att verka?
Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intaget av Novalucol kommer den syrabindande effekten.
Dyspepsi är ett samlingsnamn för olika magbesvär som smärtor i magen eller känslig mage. Vid funktionell dyspepsi är magkatarr och sura uppstötningar vanliga symptom. Funktionell dyspepsi orsakas oftast av alkohol, tobak eller antiinflammatoriska läkemedel. Förutom funktionell dyspepsi finns det även organisk dyspepsi som orsakas av olika intoleranser, till exempel laktosintolerans eller celiaki, även kallat glutenintolerans. I vissa fall kan man behöva se över konsumtionen av receptfria, smärtstillande preparat. Även preparat som används vid högt blodtryck, kärlkramp, astma och depression kan påverka mag-tarmkanalen och ge magkatarr. Vanliga symptom vid magkatarr är smärta, värk och en brännande känsla i övre delen av magen. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magkatarr. Symptomen kan variera i intensitet under perioder, men även skilja sig från person till person. Det är vanligt att symptomen förvärras när du äter eller dricker.

Magkatarr, eller gastrit som det också heter, används ibland felaktigt som en synonym för dyspepsi, vilket är en benämning på funktionella magbesvär och känslig mage. Ordet magkatarr antyder att besvären orsakas av en infektion eller inflammation i magsäcken, men så är inte alltid fallet.I de allra flesta fall är magkatarr ofarligt och går över av sig själv. Om magkatarren däremot inte ger med sig, kan den leda till följdbesvär såsom akut eller kronisk gastrit, reflux, d.v.s. när maginnehåll passerar tillbaka upp i matstrupen och orsakar halsbränna, samt esofagit (inflammation i matstrupen).

Magkatarr kan bero både på en ökad känslighet i mag-tarmkanalen och på livsstilsfaktorer som stress, alkohol, kaffe, tobak samt stark och fet mat. Det är vanligt att fysiologiska och livsstilsinriktade faktorer samverkar. En ökad känslighet i mag-tarmkanalen kan till exempel förvärras av stress och oregelbundna måltider.
Magkatarr (gastrit) ger ofta symptom som halsbränna, hungersug, illamående och ont i magen. Livsstilsfaktorer som stress, mycket kaffe, alkohol samt fet och starkt kryddad mat brukar förvärra besvären vid magkatarr.Om du misstänker att du har magkatarr och upplever besvär som försvårar din vardag, kan du vända dig till Min Doktor. Vi hjälper dig med diagnos och behandling.

Hur vet man att man har magkatarr?
Magkatarr heter egentligen dyspepsi och kallas också känslig mage. Symtom kan vara en brännande känsla i magen, smärta, obehag och illamående. Det blir oftast bättre om du försöker minska ner på sånt som kan ge symtom som till exempel stress, alkohol, kaffe och stark mat.
1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra och Novalucol ger en syrabindande effekt redan inom några minuter. Novalucol innehåller inte socker.

Vilken medicin är bäst mot magkatarr?
Rekommenderade produkterLäkemedel. Omeprazol Teva enterokapsel 20 mg 28 st. … Silicea Mag-Tarm Gel 500 ml. Webbpris. … Läkemedel. Omeprazol Actavis kapsel 20 mg 28 st. … Läkemedel. Novalucol tuggtablett 30 st. … Läkemedel. Losec enterotablett 20 mg 14 st. … Läkemedel. Omeprazol Sandoz enterokapsel 20 mg 28 st. … Läkemedel. … Läkemedel.
Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som behandlar sura uppstötningar och halsbränna genom att binda saltsyran i magen och därmed minska surheten.MEDS.se är ett fullskaligt online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. Till dig, din familj och ditt husdjur. Vi har även ett stort sortiment inom hälsa, skönhet och mer därtill. MEDS har inga fysiska butiker utan strävar istället efter att så snabbt som möjligt leverera direkt till dig. Smidigt, säkert och fraktfritt – ibland tar det inte längre än en timme. Du slipper helt enkelt att gå till apoteket själv!

Hur många tabletter Novalucol kan man ta per dag?
Beskrivning. Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Du kan ta 1-2 tuggtabletter vid behov och besvären lindras redan inom några minuter.
Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som behandlar sura uppstötningar och halsbränna genom att binda saltsyran i magen och därmed minska surheten.På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna. Du bestämmer själv vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer om användningen av kakor på informationssidan. På Fass visar vi upp Läkemedelsverkets information om restanmälda läkemedel. Du ser även datum (”prognos för slutdatum”) som anger när läkemedelsföretaget uppskattat att läkemedlet åter ska finnas tillgängligt för apoteken att beställa. I de flesta fallen kan apoteket hjälpa till att hitta ett likvärdigt läkemedel, t.ex. en annan förpackningsstorlek eller läkemedel med samma verksamma substans från en annan tillverkare. I andra fall behöver förskrivaren kontaktas för att utfärda ett recept på ett annat läkemedel.När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på apoteken och ersatts med nya. På Fass publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om ett läkemedel.

Vad kan man ta istället för Novalucol?
Om du märker att du behöver ta Novalucol väldigt ofta under en längre period är det bättre att ta protonpumpshämmare (Omeprazol, Esomeprazol, Losec) eller histamin-2-blockerare (Stomacid, Pepcid, Rani-Q) istället som är långtidsverkande läkemedel mot halsbränna genom att minska syraproduktionen.
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

Kan man ta Novalucol varje dag?
Om du får besvär under nedtrappningen kan du ta Novaluzid eller Novalucol som finns att köpa receptfritt. De neutraliserar magsyran och kan tas flera gånger per dag.
Dina personuppgifter kommer användas för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.Novalucol innehåller kalcium/magnesium och används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Effekt inom några minuter. Tuggtabletter. Mintsmak. Läs bipacksedeln eller på fass.se före användning.Novalucol ger en syrabindande effekt redan inom några minuter efter intag. Novalucol är sockerfri. Läs alltid bipacksedeln före användning av Novalucol.Novalucol går bra att använda då man är gravid och påverkar inte fostret på något sätt. Novalucol går även bra att använda när man ammar då den inte passerar över i modersmjölken.

Similar Posts