Ob Lön Handels

Om du arbetar den 5 juni kan du ha rätt till OB-ersättning hela dagen, eftersom den ligger mellan två röda dagar. Reglerna för OB-ersättning varierar mellan olika centrala kollektivavtal. Detta gäller i de vanligaste avtalen:Både fredag den 19 maj och måndag den 5 juni är klämdagar i år. Ska du arbeta eller är du ledig? Och får du ersättning för obekväm arbetstid, OB? Här reder vi ut vad som gäller för just dig.

Den 19 maj är en fredag och eftersom lördagen inte är röd, räknas inte detta som en riktig klämdag. Det utgår ingen OB-ersättning under dagen, men du som börjar arbeta väldigt tidigt kan ha rätt till det. Detta gäller i de vanligaste avtalen:
När inget kollektivavtal styr vad som gäller på arbetsplatsen finns det olika lagar för en arbetsgivare att ta hänsyn till. En sådan lag är Arbetstidslagen, vilken reglerar övertid. Enligt denna lag får en arbetsgivare begära en ökad arbetstid med högst 48 timmar under en period på fyra veckor, alternativt 50 timmar under en kalendermånad.

Det finns en gräns på högst 200 timmar under ett kalenderår. Dessa timmar går under den allmänna övertiden som en arbetsgivare kan beordra. Därutöver finns även extra övertid som är begränsad till 150 timmar per kalenderår. Lagen anger att övertid endast kan begäras av arbetstagare när det inte går att lösa situationen på något annat sätt.
När du arbetar obekväma tider kan du få betalt extra för detta, åtminstone om arbetsplatsen har ett kollektivavtal. Exakt vad du får beror på kollektivavtalet, olika branscher och verksamheter har olika avtal. Övertidsersättningen är oftast högre än ob-ersättning och det går oftast inte att få både övertid- och ob-ersättning samtidigt men i vissa fall är det möjligt, det beror helt på vad kollektivavtalet eller ditt egna anställningsavtal anger.

Hur mycket OB får man på helger?
Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs O-tillägg B. 06-24 OB-tillägg B, 59.50 kr/timme Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs O-tillägg B.
Polisförbundets obekväma tider börjar först klockan 22:00 och då får de 30 kr/timme. Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen.

Vilka tider är det OB?
Den obekväma arbetstiden på vardagar börjar från klockan 18.00. Den totala tiden som du då kan få ob-ersättning för är 4 timmar (18.00–22.00). Din rätt till ersättning kan också påverkas av vilken typ av anställning du har. Läs igenom kollektivavtalet noga för att veta vad som gäller på din arbetsplats.
Att få ersättning när du arbetar obekväma arbetstider är inget som en arbetsgivare måste ge dig enligt lag. Detta är något som fackförbunden har avtalat fram med arbetsgivarna, vilket innebär att ersättningen styrs av kollektivavtalen. Om inget kollektivavtal finns är det upp till dig själv att förhandla om detta.Som du märker styr kollektivavtalet en hel del, speciellt när det kommer till vilken ersättning du ska få när du arbetar obekväm arbetstid eller övertid. Du täcks automatiskt av kollektivavtalet om du är med i facket och om facket och arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal. Är du inte med i facket kan du inte hävda kollektivavtalet mot din arbetsgivare, vilket i princip innebär att det är gällande lagar alternativt det som står i ditt anställningsavtal som istället ska tillämpas.Det kan även finnas andra regler i kollektivavtalet som arbetsgivaren behöver förhålla sig till. Om en arbetsgivare missköter sig, eller inte betalar ut ersättning för obekväm arbetstid enligt avtalet, har de begått ett avtalsbrott och kan behöva betala skadestånd till fackförbundet och fackmedlemmen. Det gäller dock endast om du är med i fackförbundet. Medlemmar kan även kräva att få ersättningen betald retroaktivt.Det är inte alla företag som bedriver sin verksamhet under obekväm arbetstid. De företag som gör detta har vissa regler att ta hänsyn till. Reglerna sätts utifrån kollektivavtalet efter långa förhandlingar med facket. Det kan exempelvis handla om att en arbetstagare måste informeras minst 14 dagar i förväg om att de kommer att schemaläggas helt eller delvis under obekväm arbetstid. Arbetstagaren ska även få veta hur länge de förväntas arbeta.

Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid. Du kan behöva arbeta övertid så att du hamnar innanför gränserna för obekväm arbetstid men då räknas det som en förlängning av din ordinarie arbetstid. Det innebär att du får övertidsersättning istället för ob-ersättning.För att ge några exempel anger Byggnads fackförbund och deras största kollektivavtal, byggavtalet, att ob-ersättning för jobb utfört måndag efter 21:00 ligger på 40 % av lönen. Fastighets fackförbund och deras största kollektivavtal, städavtalet, har en ob-ersättning på 20,39 kr/timme. Skillnaden i ob-ersättning kan vara mycket stor mellan olika branscher. Det finns även skillnader för vilka dagar som du får jobba obekväma arbetstider. Ersättning för obekväm tid under måndagar efter klockan 21:00 brukar vara lägre jämfört med exempelvis helger och röda dagar. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag.OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar ”obekväm arbetstid”. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det även för förskjuten arbetstid.När det kommer till övertidsersättning är det värt att notera att AD (Arbetsdomstolen) brukar anse att övertidsarbete ska ha en förhöjd ersättning i enlighet med närmaste kollektivavtal, även om arbetsplatsen inte har något kollektivavtal. Detta gäller dock bara om inget har angivits på anställningsavtalet, i annat fall är det avtalet som gäller.Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Citera oss gärna men ange källan. Personuppgiftspolicy

Arbetsmiljö Nya arbetssätt på Zara i Göteborg skapar kaos och stress hos anställda och skyddsombuden hindras från att göra sitt jobb. Nu stämmer facket klädkedjan.
På kvällar och helger kan du som jobbar i handeln tjäna mer än vanligt – i alla fall om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Här är allt du behöver veta om ob-ersättningen.

(Du som anställdes före 2017 har i vissa fall rätt till högre ob-ersättning. Det gäller anställda på lager som tidigare hade lokala avtal med högre ob-nivå. Övergångsreglerna gäller som längst till år 2030.)Det finns regler för arbete på obekväm arbetstid (i Unionens kollektivavtal kallas det ofta förskjuten arbetstid). I kollektivavtal finns också regler om extra ersättning när du jobbar på obekväm arbetstid, ofta kallat ob-tillägg.

Din arbetsgivare kan förskjuta din ordinarie arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider. Du bör få information om detta senast 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren bör också informera dig om hur länge arbetstiden kommer att vara förskjuten. Ibland kan skrivningar i kollektiv- eller anställningsavtal begränsa din arbetsgivares möjlighet att förskjuta din arbetstid.
Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en lördag klockan 10.00 -16.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:

Vad är lägsta lön inom Handels?
1 april 2024: 5,93 kronor/timme (motsvarar 985 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 70% och 30% fördelas lokalt. Lager och e-handel: 1 april 2023: 6,38 kronor/timme (1110 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 80% och 20% fördelas lokalt.
Ob-tillägg brukar användas som ett samlat begrepp för extra ersättning som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid), det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om extra ersättning för sådant arbete finns i Unionens kollektivavtal, oftast under rubriken ”Ersättning för förskjuten arbetstid”. Enligt kollektivavtal så ersätts övertid med högre ersättning än obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid). Du kan inte få ersättning för obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och övertidsersättning samtidigt. Jobbar du övertid så gäller reglerna om övertidsersättning. Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema tre arbetspass, måndag – onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, det vill säga sex timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir: I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 150 under storhelger som till exempel jul, nyår, påsk, midsommar med mera. Exakt vilka klockslag och dagar som gäller för ersättningen kan variera mellan olika kollektivavtal, så det är viktigt att du kollar upp det i det avtal som gäller på din arbetsplats. Obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) ska inte förväxlas med övertid, som din arbetsgivare kan beordra för akuta oplanerade händelser. Övertid kan också vara förlagd till obekväma arbetstider, men då arbetar du utöver din ordinarie arbetstid och då gäller de regler som finns för övertidsarbete. Om det inte finns kollektivavtal bör du se till att det istället skrivs in motsvarande regler om ersättning för arbete på obekväm arbetstid i ditt anställningsavtal. Observera att under perioden klockan 00.00 – 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en nyårsdag klockan 11.00 – 18.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir:
Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag – tisdag, som ligger mellan klockan 19.00 och 02.00. Det innebär att fem timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm arbetstid natt. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timmar blir: Begreppet ”obekväm arbetstid” används vanligtvis inte i Unionens kollektivavtal , utan där benämns det ofta ”förskjuten arbetstid”. Obekväm arbetstid innebär att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Handels John Haataja: – Saknar heltid och reglering av visstidsanställningar. Ob är en styrka, då vi använder parollen: Rör inte mitt ob! Det får medlemmarna att reagera.Förutom din vanliga tim- eller månadslön kan det finnas tillfällen då du även har rätt till mer betalt, om du har kollektivavtal på jobbet. När du jobbar mer än heltid ska du få övertidsersättning för extratimmarna. Och när du jobbar på kallad obekväm arbetstid, som kvällar och helger, ska du få ob-ersättning. Ob-ersättningen som finns i Handels avtal är bland de bästa på arbetsmarknaden. Om du jobbar övertid på obekväm arbetstid får du den ersättning som är högst av de två. Du kan kontakta oss om du är osäker på när du har rätt till ersättning och hur den räknas ut.

Om det finns en fackklubb på jobbet kan du fråga dem om lönenivåerna på arbetsplatsen. Annars kan du fråga dina arbetskamrater vad de har för lön, vill de berätta har du lite att gå på. Och du kan alltid kontakta oss inför ett samtal om lönen.
I Sverige finns ingen lag som bestämmer lägstalöner, eller minimilöner som det också kallas. Men om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal kan du vara trygg i att det finns en garanterad lägsta nivå för lönerna. Däremot finns det ingen gräns för hur hög lön du får ha, så du behöver inte tänka att det är kollektivavtalets lägstalön som gäller. Till exempel kan du argumentera för högre lön om du:Hej min dotter har ett intermittent anställningsavtal sedan 2017-06-01 hon har jobbat full tid varje vecka 40tim det visar sig att hon inte får ut någon helgdags ersättning nu undrar vi om detta är rätt ? Jag har ett kontrakt på 5h/veckan men under julen vill gärna chefen att jag täcker upp luckor som finns i schemat, trots att jag redan har mina timmar schemalagda för december. Jag är väl inte skyldig att ta dessa luckor? Och kan chefen säga upp mig för jag inte vill jobba utöver mitt kontrakt, att jag är ”inflexibel”? Hej, är det okej för lagerchefen att berätta för sina arbetare att om mindre än tre veckor så kommer eran lön minska för vi ändrar avtalet med handels och sänker ob från 70% till 40% från kl 20-23?

Idag pratade vi om tider och han har arbetat 30min över sin tid varje dag i flera år(då har jag redan dragit bort 30min rast, men det blir ändå 81/2h/dag. Detta är ingenting han har tänkt på innan, bara jobbat på. Han kan inte bara säga detta till chefen och facket gör ingenting och dessutom åker han på ännu mer jobb av chefen! Han är 55år,jobbar heltid.
Jag arbetar på ett företag utan kollektivavtal. Det är ett logistikföretag och nu under black friday kommer det bli väldigt mycket övertid för oss. Det är alltså ingen förfrågan om man vill jobba utan det är beordrad övertid – hela helgen. Halva manskapet ska arbeta lördag och resten på söndag, efter fredagen som vi jobbar allihopa 08-21.

Hej, jag jobbar på ett företag som inte har något kollektivavtal. Förr när jag jobbade helger så fick jag min ob-ersättning utbelad, nu efter att jag varit föräldrarledig då har min chef istället bestämt att ob ska utbetalas i form av tid. Är detta okej? Ingen info eller ändringar i avtalet har skett.Hej! Min arbetsgivare har sedan uppskattningsvis 3 år betalat ut för lite ersättning för min övertid enligt mitt gällande anställningsavtal. Detta har först uppdagats idag pga att jag har ställt frågan efter att ha fått ovanligt lite utbetalt för arbete på en helg. Jag har då satt mig in i och gått igenom mins lönespecifikationer bakåt i tiden till 2015. Normalt jobbar jag inte mycket övertid men på 3 år om inte längre så har det ju blivit några timmar. Vad har jag för rättigheter gällandes att få ut ersättning som gäller såpass långt bakåt o tiden?

Hur mycket ob får man på kvällen Handels?
Ob-ersättning Måndag-fredag klockan 18.15-20.00: 50 procent motsvarar ungefär 62 kronor i timmen. Måndag-fredag efter klockan 20.00: 70 procent motsvarar ungefär 88 kronor.
Jag jobbar på en bensinstation med timlön. Stationen stänger klockan 24 och det är också den tiden som står i mitt schema som slutet på min arbetstid om jag stänger. Dock lämnar arbetarna sällan stationen klockan 24 då det finns vissa saker som måste göras efter att vi har låst. Dessutom händer det ibland att vi har så mycket kunder under dagen att vi inte hinner utföra alla arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid (saker som att städa och förbereda inför nästa dag). Dessa saker måste då göras efter att stationen stängt. Ofta stannar man kvar kanske 20-60 minuter efter att stationen har stängt. Denna tid får vi aldrig betalt för och stationsägaren har specifikt sagt att vi aldrig kommer få betalt för arbetad tid efter klockan 24. Är detta lagligt? I längden blir det ganska många timmar som arbetas obetalda och måste inte arbetsgivaren betala för allt utfört arbete? De som fått passet på lördagen får endast 50% i ersättning medan de på söndagen har 100%. Eftersom vi inte fått välja själva känns det tråkigt för de som fått passet på lördag, det är ju trots allt beordrat och vi har inget val. Ett företag med kollektivavtal där personalen ska jobba övertid men arbetsgivaren kan inte betala ob.personalen går med på att jobba med vanligt lön. Är detta giltigt?SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet som gäller för kommun- och landstingsanställda utges ob-tillägg från klockan 19.00 på vardagar. Ob-tillägg får man också från klockan 16.00 vardag närmast före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag. Det är alltså endast vid dessa fem tillfällen per år som ob-tillägg börjar gälla klockan 16.00. Andra tider gäller vid exempelvis storhelger. Vill du veta mer om såväl tider som de olika beloppen som gäller kan du kontakta ditt lokala Kommunal.Jag är 17 år och sommarjobbar på en restaurang. Jag gör allt ifrån att servera till att diska mm. Fick min första lön och blev förvånad över att jag endast tjänar 71 kr/h (har på andra jobb, tidigare år, tjänat ca 10kr mer i timmen). Ser att enligt avtalen är detta långt under minimilön. Men undrar hur det ser ut om man har varit dum nog att inte skriva något avtal. Är det då okej att de betalar mig så lågt? Får jag helt enkelt skylla mig själv?Hej Mikaela, har de inte kollektivavtal så handlar det för dig att komma överrens om din lön. Försök sikta på att få en lön i närheten av vad kollektivavtalet säger för din ålder (dvs cirka 80 kronor/timmen). Är det mycket kvällar och helger (lördagar efter 16.00) så lite högre (ob ligger på 21 kronor timmen)

det är inte så lätt att hitta sommarjobb som 13-åring. Det beror bland annat på att Sverige har ganska stränga lagar för att förhindra barnarbete och för att unga inte ska utsättas för fara. Du får lov att göra enklare saker såsom reklamutdelning och jordgubbsplockning.

Liseberg har olika avtal beroende på vad du jobbar med (de har hotell, restauranger och själva nöjesparken), så avtalen du får titta på är Hotell & Restaurangfacket & Kommunals (Finns några undantag till detta). Så strax över 100 kronor om du jobbar i restaurang eller hotell. Kommunals lägsta löner i Lisebergsavtalet har jag inte hittat, men gissar att de ligger strax under 100 kronor.
det låter som om du borde försöka förhandla om din lön lite, då den låter lite låg. Börja att fråga om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen? I så fall borde du defintivt ha OB och mer i lön. Finns det inget kollektivavtal är det upp till dig att förhandla själv. En bra riktlinje för vad du bör kräva är då kollektivavtalets lägsta löner som är 78 kronor i timmen. Utöver det bör du ha ett OB-tillägg när du jobbar på söndagar och på eftermiddagar på lördagar.Hej! Jag är 16 år och ska på arbetsintervju nästa vecka. Jag vet inte riktigt hur det fungerar med avtal och sådant när man är under 16 år så det är mest det jag undrar. Hur fungerar det med avtal när man är under 18? Det är ett företag där jag ska sitta i telefon och boka in kunder på olika tider.

Hej jag heter Lisa jag är 15 år och jag ska sommarjobba på en restaurang under sommaren så jag undrar hur mycket kan jag få per timme? eller på slutet av jobbet?
Jag är 16år (17 i augusti ) och har sommarjobb på ett café. Vi har aldrig tagit upp nå snack om lön men han sa att jag kommer få mindre lön än dom andra då jag är nybörjare. (Alla som jobbar där är 15-18år) jag undrar då hur mycket jag kommer få i lön då deras är runt 70-80 kr/h

Hur mycket är OB-tillägg inom Handels?
Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag. Cachad
Hej, jag är 16 år och ska sommarjobba på ett företag i tre veckor och jag kommer få 78kr i timmen. Jag har ingen koll på vad normallönen är så ja undrar om det är för lite betalt eller om det faktiskt är ganska bra betalt.

Hejsan! Jag har sedan 2013 sommarjobbat på ett isoleringsföretag som hantverkare. När jag har lov går jag också in och jobbar. Det är ett ganska tufft jobb i och med att det är bygg. Jag är 18 år och får 72 kr i timmen. Jag tycker detta känns väldigt lite med tanke på att jag fått ganska mycket erfarenhet och de som jag jobbar med tycker att jag är väldigt duktig. Jag vet att lärlingar får mycket mer i lön än mig och sedan jag började har min lön endast höjts med den årliga löneökningen som alla får, dvs 7kr sammanlagt. Är detta rimligt eller bör jag få en högre lön?
Hej! Jag är 20 år gammal och jag har fått jobb på ett kafe som kafebiträde. Jag har ingen erfarenhet så då undrar jag vad min lön borde ligga på i timmen. Är 85 kr tim vettigt?? MvhHej, jag är 17år och ska jobba på hunddagis/hundhotell nu i sommar och även lediga dagar under året. Men jag undrar vad som är normalt att få betalt i timmen på ett sånt jobb eller vad som är rimligt?

Hej, jag har jobbat i kassan på ICA nu sen jag var 14 år gammal under somrarna, är nu 18 (fyllde i maj) och undrar ifall jag ska få vanlig timlön eller den timlönen man får ifall man ”arbetat x antal år i branchen” (för jag antar att det är Handels-avtalet jag har?).

skattetabellen visar hur mycket skatt man ska betala och inte hur mycket man tjänar. Finns det ett kollektivavtal i kiosken & på hotellet så borde du tjäna lite mer än din syster. Men det är inte alltid säkert att det finns kollektivavtal och då kan kiosken och hotellet sätta vilka löner som helst.
Hej, jag sommarjobbade i år och för ungefär en vecka sen fick jag lön. Jag känade 75/timme och jobbade totalt 65 timmar. Jag tror att jag skrev fel på pappret där jag skulle skriva hur många timmar jag jobbade och fick bara 3000, finns det nått sätt att komplettera detta eller måste jag bara acceptera att jag gjorde ett misstag och får betalt 1800 kr mindre?kommuner har oftast sommarpraktik anpassad för 14-åringar. Vad du tjänar där beror på vilken kommun du bor i (allt i från 30 kronor till 80 kronor i timmen). Hej!! Jag jobbar på ett badhus två gånger i veckan, minst 3h per gång. Jag har simskolor och crawlkurser. Jag undrar bara hur mycket jag ska ha i timmen? Jag är 18 år gammal och bad min chef höja min lön nu när jag fyllde år, men hon höjde bara med 1 krona. Kändes lite lite… Tjänar alltså 91 kr/timme. Är det rätt? det låter som att du har Handelsavtal, vilket innebär att din lön är enligt avtalet. Då är det en Ok lön och du kan räkna med en lönehöjning till strax över 130 kronor när du fyller 18 år. Men innan du tar ut lönehöjningen i förskott, dubbelkolla med din arbetsgivare att du verkligen har lön enligt kollektivavtalet.din lön beror på om du har relevant utbildning eller ej och om restauranger är anslutet till ett kollektivavtal. Har du ingen relevant utbildning (tex kalvskänka, kock, servitris) och de kör HRF så är miniumlönen 116,90 kronor i timmen och 21 kronor extra i OB. Du hittar mer info på HRFs hemsida.

det finns ingen lag som säger att man måste betala en viss lön, däremot har vissa butiker kollektivavtal och då är det en minimilön på 78,13 kronor i timmen som gäller för dig. Förslagsvis kan du börja med att kolla med dina kollegor om de omfattas av något kollektivavtal och i så fall kräva att få lönen höjd. Om det inte finns något kollektivatval på din arbetsplats, så är minimilönen en bra riktmärke för vad du borde försöka sikta in dig på. Visa dina framfötter och var duktig och argumentera försiktigt för höjd lön! Lycka till!
Hej Robin, jag har tyvärr inte möjlighet att ge en riktning utifrån de knapphända uppgifter du lämnat. Lämpligast att du frågar arbetsgivaren om hur mycket du kommer tjäna.

Hej Ulrika, det låter mycket lågt! Troligtvis har de inget kollektivavtal på arbetsplatsen då minimumlönen då är på 90,90 kr/h. Jag hade nog sett mig om efter ett nytt jobb med bättre villkor.
Hej! Jag är 17 år och har en timlön på 95 kr/h. Jag jobbar inom media och kommunikation för ett företag som har kollektivavtal med unionen. Jag undrar hur mycket lönen ökar för mig när jag blir myndig? (Antingen om ni vet konkret eller om det finns någon generell procentuell förändring).Hej! Jag har lite funderingar krig vad som kan vara en rimlig timlön för mig som är 16 år och jobbar på en mack. Vad är det som gäller med OB-tillägg och annat? Har snart jobbat där i ett år ca 30 timmar i månaden, blandat mellan vardagar, helger samt helgdagar.

Hur mycket är OB tillägg söndag?
Lördagar och söndagar I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00.
Räkna med att du tjänar mellan 70-85 kronor i timmen bereonde på om du får en ferieanställning eller en tillsvidare anställning. Däremot tror jag att de flesta klädbutiker gärna ser att man är beredd att vara där mer än 4 veckor och hoppa in vid behov då och då eftersom det tar ett par dagar/veckor att lära upp en ny person. Lycka till!tack för din kommentar! Va kul att din son redan fått en fot in på arbetsmarknaden! Det finns en del lagar om vad en 14-åring får göra på jobbet. För en som jobbar på restaurang kan det kanske vara relevant att han 1) Inte får arbeta efter 20.00 2) Inte får sälja alkohol 3) dessutom måste arbetet anses vara lätt och ofarligt och inte vara fysiskt eller psykiskt tungt. Du kan läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsidaHej Mattias, hur gick det för dig? Håller med dig om att lönen är låg, försök avgöra hur mycket du vill ha jobbet och hur mycket du värderar din tid till. Jag tycker du kan försöka förhanlda upp lönen något. Glöm inte ta upp andra förmåner som betald semester och OB.Hej! Jag är sjutton år denna sommar och har ett års erfarenhet inom branschen. Jag ska jobba efter handelsavtalet privatägdbutik. Hur hög blir min lön då?

Jag har en dotter som blir 17 år i november som går vård och omsorg och ska sommarjobba på ett äldreboende i sommar i kommunens regi, vilken lön är rimlig?

Jag undrar om min lön där jag jobbar. Jag jobbar nere på Ica Nära där jag jobbat i 3 månader nu ungefär. Jag hittar ingenting om en 15-årings lön men jag ringde en kille på Handels.se där han sa att det bara skiljde ungefär 2 kr på en 16-årings lön jämfört med en 15-årings om man skulle ta ungefär. Så min tolkning är att det egentligen inte finns någon lön för 15-åringar..? Men då sa killen från handels att jag borde egentligen få en 16-årings lön och att jag nästan kan kräva att få en 16-årings lön 2016 även om jag fyller år i september därför att det inte verkar finnas någon vidare lön för 15-åringar? Snabb hjälp uppskattas!
det är aldrig enkelt att få ett sommarjobb, men ge inte upp – det är fortfarande långt kvar till sommaren! Pandemin och osäkerheten kan göra att arbetsgivare avvaktar lite längre. Ge inte upp!förr eller senare får nu napp, så det är bara att kämpa på. Det är inte alla butiker som kräver att man ska ha fyllt 16 år för att stå i kassan. Vad har du för intressen och vad är du duktig i? Ofta kan man dra nytta av de man kan från sin hobby och därigenom kunna bli en duktig medarbetare. Generellt tänker jag caféer, butiker, kiosker, men även mer fristående jobb som att sitta barnvakt, göra trädgårdsarbete, handla åt äldre är ju också något du kantjäna pengar om du har höga ambitioner och är driftig.Det låter som ett kul jobb du har fixat! Precis som du säger så låter lönen väldigt låg. För butiker som har avtal med Handels är lägsta lönen kring 90 kronor i timmen, med lite extra för helgarbete. Nu är det såklart inte säkert att butiken har ett kollektivavtal, men jag tycker att du ska ta upp lönen med din chef, säg att den borde vara i nivå med Handels avtal.

Min son som är 14 har fått erbjudande om sommarjobb på en restaurang där han praktiserat. Osäker på vad som gäller när man är så ung och vad man kan förvänta sig gällande lön. Tacksam för råd! 🙂 /Fredrik (pappa)grattis till ett bra val av utbildning. Som ingenjör har du ofta frihet att förhandla lönen själv och det finns inga minimumlöner etc. såsom många yrken, där det inte krävs utbildning har. Många industriföretag har feriejobbslön regerat i kollektivavtalet, men det kan variera mellan företag till företag. Sveriges Ingenjörer rekommenderar teknologlön för sommarjobbet – det innebär att du bör kräva en lön, som är procentuell av förväntad ingångslön baserad av hur stor del av din utbildning du genomfört.

Jag är 16 år och jobbar åt ett servicebolag. Jag ska jobba i 5 veckor och min timlön ligger på 68 kronor jag tycker det är väldigt lite, min store bror hade 87.5 när han var 16 år

i gamla sågverksavtalet som gällde tom 2016, var minimumlönen för 18-åringar som jobbar på sågverk strax under 120 kronor. Så räkna med att lönen ligger kring 120 kronor. Detta under förutsättning att de inte använder någon speciell anställningsform tex praktik, då kan lönen bli lägre.
ja det är en rimlig lön, men kanske lite låg. Du borde kolla om det finns något kollektivavtal på din arbetsplats, i så fall borde du ha några kronor till i timmen. Du kan ha Hotell & Restaurangs lägsta löner som riktlinje för vad du åtminstone bör försöka få i lön.det är svårt att besvara din fråga med den information du ger. Är det lärare i skolan så är det en låg lön. Är det däremot en idrottsförening så är det vanligaste att folk jobbar ideelt och då är det riktigt bra att överhuvudtaget få betalt.kioskbiträden kan gå på hotell & restaurangsavtal och man tjänar då strax över 80 kronor i timmen plus OB. Verkligheten är dock en annan då många säsongsbetonade kiosker/serveringar inte har kollektivavtal, då blir lönen oftast lägre, så kolla vad som gäller där du ska jobba.

Får man OB om man är timanställd?
Kan jag få OB-ersättning som timanställd? Många som jobbar som timanställda har obekväma arbetstider (OB). Med det menas arbetstider på kvällar, nätter och helger. I vissa fall kan du få ersättning för att du jobbar då, men OB-ersättning är inte reglerat under arbetslagen.
är det en kommunal eller privat förskola? Om det är kommunal så kommer du troligtvis att få betalt så mycket som kommunen erbjuder sina kommunala sommarjobbare. Hur mycket det är skiljer sig åt från kommun till kommun – skillnaderna är mycket stora beroende på var du bor. I Stockholm hade du fått 105 kronor i timmen.lönen som kommuner betalar skiljer sig från kommun till kommun. Men 40 kronor låter verkligen lågt. Tänk dessutom på att du inte får göra något farligt när du bara är 16 år (tänkte på att du arbetar med maskiner). Har en arbetsgivare inget kollektivavtal så är de fria att sätta vilken lön de vill. Men 35 kronor i timmen är bland de lägsta löner jag hört talas om och jag tycker inte att det är en skälig lön. Du borde ha 70-80 kronor i timmen minst. Jag tycker du ska ta dig en allvarlig funderare om du verkligen vill jobba för denna arbetsgivare. Det låter inte seriöst. Hej! Jag fyller 18 snart och ska i sommar jobba på ett hunddagis. Hon som jag ska jobba hos bad mig ta reda på hur mycket jag får tjäna på ett år innan jag måste betala skatt men visste inte riktigt var jag skulle vända mig så jag frågar er. Hur mycket tror ni det skulle bli?

det beror på om macken du jobbat tecknat ett kollektivavtal för sina anställda. I så fall finns det regler kring lön, OB osv. Jag skulle gissa att de flesta av de kända bensinmackarna har kollektivavtal. Jag har tyvärr inte tillgång till kollektivavtalet för bensinmackar. Men skulle gissa att en rimlig grundlönen för dig ligger i intervallet 80-100 kronor.

Hej, jag sommarjobbar på Ica kvantum. Jag fyllde 18 igår och har jobbat där i två veckor nu. Hur blir lönen i timmen nu? Tjänar 97 kr per timme, fortsätter jag göra det eller höjs lönen? Och hur mycket isåfall?
Hej jag jobbar på en firma i sverige som heter Folkpool är 19år gammal och jobbar som service tekniker på folkpool men känner mig fundersam då jag har 87kr/h det har jag haft nu under 3 hela sommrar då jag får jobba när det e högsesong men tycker det e en för liten peng när man är 19 år gammal och har gått ut gymnasiet vad tycker ni?jag kan förstå din oro, men att krogen stängs ner innebär inte att företaget bakom stängs ner. Att bedriva affärsverksamhet är något som fortgår året runt. Har det antytt att de inte skulle betala ut lönen för juli eller vad är det som får dig att vara orolig? Vad står i anställningavtalet? Att ha sådant på plats innan man börjar jobba är viktigt, så att spelreglerna är klara och man vet vad man kan förvänta sig.

Hej, jag är 15 år och ska fylla 16 i höst. Just nu sommarjobbar jag på en resturang och var osäker på vad för summa min lön ligger på. Jag frågade ägaren och fick svar med att jag tjänade 59 kr i timmen, + 15 kr semesterersättning. Tycker detta inte verkar stämma då jag läst på de flesta sidor på internet, b.la. på hotell – och resturangfackets sida. Där står det att det är runt 80-85 kr i timmen. Vad är rätt?å ena sidan ska man vara glad att man överhuvudtaget får jobb, å andra sidan är det en ganska låg lön. 74 kronor är riktmärke för timlön när man jobbar inom hotell och restaurang (som kiosker ofta räknas till). Jag skulle säga att du ska ta upp lönen med din chef och fråga om det finns möjlighet till höjd lön eller något bonusbelopp när sommaren är slut. I slutändan så är det bara du som kan avgöra om det är värt för dig att jobba eller inte för den lönen. Lycka till!

Hej jag är en kille på 15 år och jag ska jobba på en grisdård och jag undrar liksom hur mycket de blir om jag tjänar 50 spen i timmen och ska även jobba ända fram te skolan börjar igen så jag ä nyfiken hur mycket jag få tjäna som max pengarJag sommarjobbar just nu på hemtjänsten. Min lön är 115 kronor i timmen och jag jobbar även kväll och helger. Jag undrar om de kommer dra av skatt den här månaden som jag kommer få min första lön? Eftersom jag inte tjänat pengar på hela året och det finns en gräns från när man betalar skatt? Och hur mycket extra kan det vara för helger och kvällar?

När får man OB på kvällen?
SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet som gäller för kommun- och landstingsanställda utges ob-tillägg från klockan 19.00 på vardagar. Ob-tillägg får man också från klockan 16.00 vardag närmast före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag.
Hej jag är 16 år och ska börja sommarjobba, jag kommer att sälja glass och jordgubbar på en badstrand i tre veckor och då säger arbetsgivaren att jag får ta rast när det inte är några kunder, och att jag kommer arbeta 11-18 och få 75kr/timme är det rimligt eller inte

fråga din arbetsgivare om din lönespecifikation. Där framgår för vad och när de har betalat ut lön. För mig låter det som om det dragits skatt på din lön.
lönen är rimlig, men lägre är vad du hade haft på en restaurang med kollektivavtal. Då hade du haft strax över 90 kronor i timmen plus cirka 22 kronor i OB per timme på lördagar efter 16 och hela söndagar.79:90 plus OB-ersättning om butiken har ett kollektivavtal. Har butiken inget kollektivavtal kan de i princip välja att betala ut hur lite/mycket lön som helst. Det är därför viktigt att alltid komma överrens om lön innan man börjar jobba och underteckna ett anställningsavtal. för företaget blir det en rejäl besparing att anställa dig direkt istället för via bemanningsföretaget. Det är inte mer än naturligt att du får ta del av denna besparing också. Jag tycker 150-160 kronor är rimligt, det är en bit under ingångslön för nyexad civilekonom, men tar hänsyn till två års studier och arbetslivserfarenhet på företaget. Med det sagt, har du gjort ett väldigt bra jobb och är betydelsefull för företaget så kan du nog landa en betydligt högre lön. Har fått arbete på en industri där jag hjälper till med allt möjligt, jag är 16 år och undrar vad som är en rimlig lön? Vad jag har hört så betalar dem ut lön enligt unionens avtal, vad är unionens avtal angående en 16 åring? Mitt jobb går ut på en del tunga lyft och lite enklare pappersarbete.

Hej! Jag är en 13 årig tjej som jobbar som gymnastik tränare (12 när jag började) för en stor förening där jag bor, jag jobbar en timme i veckan och har en lön på 50 kr i timmen, många tränare är så kallade ungdomstränare och alla tjänar 50 kr i timmen, jag undrar om detta inte är lite lite i lön eller om detta är en rimlig lön?
tyvärr har jag inte tillgång till Svemeks kollektivavtal. Vänd dig till företaget du jobbar på, en facklig representant på företaget eller till fackförbundet direkt för att få reda på minimumlöner. Självklart kan företag betala mer än vad som står i kollektivavtalet. Kollektivavtalet visar endast den absolut lägsta lönen en medarbetare måste ha.

det låter inte helt OK. Välj först om du tycker det är värt besväret eller om du bara ska lägga det bakom dig. Om du vill gå vidare hade jag rekommenderat att du kontaktar HRF, som kan hjälpa dig.
det är svårt att säga och jag tycker att du ska fråga din chef på caféet. Finns det ett kollektivavtal borde lönen ligga kring strax över 80 kronor (och finns det inget kollektivavtal så är 80 kronor ett bra riktmärke för vad du ska MINST i lön)

När får man OB på Handels?
Svar Ja du har rätt till 50% extra ersättning då tiden mellan 05 och 06 måndag till lördag regleras som obekväm arbetstid i ditt kollektivavtal för butikspersonal.
det låter som ett stort ansvar och ett jobb som ger dig värdefull erfarenheter för framtiden. Angående din lön, så tycker jag absolut att du får för lite betalt. Nu kanske din arbetsplats inte har ett kollektivavtal, men enligt de ungdomslöner som gäller där borde minimumlönen vara mellan 88-92 kr. När du dessutom har så stort ansvar och i princip jobbar utan handledning skulle jag säga att en ännu högre lön vore motiverad (100-130 kr/timmen). ofta omfattas de anställa på en restaurang (och kiosken i detta fallet) av ett kollektivavtal som bestämmer hur mycket man tjänar, vilka försäkringar alla anställda har och hur många timmar du får jobba. Kioskbiträden brukar gå på hotell & restaurangs-avtal och en riktlön för dig är alltså 82,70 kronor i timmen plus 21 kronor extra om du jobbar på kvällar eller vissa tider på helger. tittar man på okvalificerat arbete där det inte krävs någon utbildning och som inte kräver att man fyllt 18 år, så skulle jag säga att man får väldigt bra betalt i butiker. Jobbar du i mataffärer eller klädbutiker och speciellt på helger så får du en lön som är riktigt hög.Du anger inte om det är frågan om ett permanent jobb eller ett sommarjobb. Om det är ett sommarjobb så brukar stora företag ha en fast löneersättning för alla sina sommarjobbare (beroende på hur mycket utbildning de har). Lönen brukar vara relativt låg. Är det en fast anställning så brukar lönen ligga på mellan 21000-26700 enligt Unionen.

lönen för sommarjobbare är normalt ganska låg, men du får tänka på att du även lär dig mycket och får ovärderlig erfarenhet av att jobba. Skulle gissa att lönen ligger kring 80 kronor i timmen.
finns det ett kollektivavtal bör din timlön ligga kring 87 kronor. Att du skulle få OB för att du jobbar under ”din semester” låter konstigt. Du är väl inte tvingad att arbeta? Finns nog många andra som gärna skulle ta jobbet. Däremot har du troligtvis rätt till OB-ersättning om du jobbar någon gång under tiden 16.00 på lördag till 06.00 på måndag.

Har arbetsplatsen kollektivavtal så finns det mer regler och villkor från det att man fyllt 16 år, så det är inget konstigt. Är du osäker så kan du be att få ta med dig anställningsavtalet hem och låta någon vuxen läsa igenom det innan du skriver på det.
På alla arbetsplatser finns det nog personer som har mer lön än andra, men som kanske förtjänar den mindre än andra. Se det istället så att hon genom att ha visat framfötterna under prao fick chansen till ett riktigt jobb redan som 14-åring (det är inte vanligt). Nu har hon erfarenhet från butiksarbete och kan landa andra butiksjobb i framtiden (med bättre lön). Givetvis har du en viktig roll i att stötta din dotter och få henne att bibehålla tron på att hårt arbete lönar sig.Hej! Det är så att jag för andra året i rad jobbat på en brädgård (inom kedjan Woody). Jag fyllde 18 innan sommaren, låt mig tillägga att förra sommaren hade jag 105 (108 efter nya avtalet). Eftersom det är mitt andra år och jag är 18, ska jag inte tjäna mer då? Min kompis gjorde första året och tjänade samma? Hur ska jag lönesätta en ungdom som fyller 19 år i år och som ska bara vara anställd per timme, några timmar i månaden för att göra enklare administrativa uppgifter och hjälpa till med städning på kontor? jag skulle rekommendera dig att ringa Fackets hjälptelefon på 020- 56 00 56. De hjälper dig även om du inte är medlem i facket! Då kan de titta på exakt vilket avtal som gäller på din arbetsplats och svara på specifika frågor kring både lön och rimlighet kring feriearbete vid över 18 år. Från mitt perspektiv är feriearbete en typ av tillfällig anställning som pågår när skolor har lov och till skolor. Men vem som helst kan söka ett feriejobb. Däremot är de till för de som pluggar (tex gymnasie eller universitet).

Hade jag varit du hade jag antingen sagt att 150 kronor låter rimligt eller föreslagit att du får en lön motsvarande om butiken hade haft kollektivavtal.
Hej! Jag har en fråga gällande vad min lön kommer bli efter sommarjobbet. Jag jobbar just nu inom handels och har hunnit fylla 19 år under sommaren och då står det enligt er information ovan att jag ska tjäna 118.91 kr eftersom att jag jobbar inom en privat butik inom svensk handels avtal. Det står dock att man tjänar 122.43 kr vid fyllda 18 år och jobbat inom branschen 1 år. Jag har gått en linje som heter (Handels – Lärling) och haft praktik 4 dagar i veckan under 2014 höstterminen och 5 dagar i veckan vårterminen 2015. Min fråga lyder då, räknas praktiken som att ha jobbat i branschen 1 år så att jag får 122.43 i timlön? Jag tänkte med tanke på att det blir som att man utför samma jobb som en anställd då det är så lång praktik, i slutändan blir enda skillnaden att jag som praktikant inte får lön.Jag är 16 och har sommarjobbat 4 veckor på ett café efter att ha sökt via kommunen, och har nu blivit erbjuden en timanställning tillsvidare. Jag ska nästa vecka till arbetsplatsen för att diskutera arbetstider och lön, men är osäker på om de har kollektivavtal eller inte, jag tror på inte. Vad jag vet omfattas heller inte ”timanställning” av kollektivavtal. Hur mycket kan jag begära i timlön? Tjänade på sommarjobbet 60kr/h som betalades av kommunen, så hur ska jag gå till väga nu? Kan jag fortfarande ordna någon form av OB-tillägg nät jag jobbar helg, även utan kollektivavtal?

Hej Hampus. Eftersom vi har skolplikt till och med nionde klass får man inte jobba så mycket innan man gått ut nian. Av den anledningen brukar inte facken sätta minimumlöner för yngre än 16-åringar. Men, har du gått ut nian alernativt ska fylla 16 år det året som du jobbar så är det riktigt att du bör ha minst minimumlönen för en 16-åring.Hej, jag jobbar på ett cafe/servitris.har inga erfarenheter sen tidigare, började i somras, jag får 95 kr i h plus dricks då det ligger mellan 50-150/dag. Sedan ob såklart på helgerna. Jag är 18 men är 96a vilket betyder att jag fyller år i år, den 22 augusti. Räknas lönen från dagen man fyller år eller året?

70-80 kronor i timmen tycker jag åtminstone kan anses skäligt. Tänk också på att ni har ett större ansvar för arbetsmiljön när ni har en ungdom anställd. läs mer
Jag har en dotter som jobbar under sommaren för ett litet företag. De jobbar på en gård och med försäljning vid en butik. Min dotter är snart 17 år och tjänar 75 kr/tim. Gissar att det är ganska vanligt. Dock ska hon jobba även kvällar och helger, men kommer inte få ersättning för obekväm tid sägs det, utan samma lön oavsett när hon jobbar. För mig låter det galet, så jag undrar vilka krav man kan ställa på arb.giv beträffande OB?först och främst – när du är vikarie/visstidsanställd, ska du inte ha sämre betalt än om du hade fast anställning. Snarare tvärtom eftersom det är en osäkrare anställningsform du har. Vad din lön bör ligga på vet jag inte, genom att kolla lönestatistik för din bransch skulle du kunna få en indikation på vad som skulle vara rimligt med din erfarenhet.

Att dina vänner har låga löner är inget skäl för dig att begära en lägre lön. Hade butiken haft kollektivavtal så ligger tex lägsta lönen för en 19-åring på 125,02 kronor i timmen och då tillkommer semesterersättning och OB-tillägg (som är ganska högt på kvällar och helger).
det kan bero på tex om du har en relevant utbildning för sommarjobbet och om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Mellan 70-100 kronor är en rimlig lön.Nu vill jag ha lite tips och råd, vad ska jag göra? Jag frågade på sms angående hur det blir, men inte fått svar ännu. Vet att kollektivavtal ger mig ob-tillägg. Men utan kollektivavtal, kan jag riskera att inte få? Såg på mitt schema att jag jobbar väldigt mycket helgdagar, vilket skulle innebära att jag helst vill ha ob-tillägg.

Hur räknar man OB tillägg?
Vad är ob-ersättning? Det står för ersättning för obekväm arbetstid, alltså tider på dygnet när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger. Ob-ersättning betalas ut som en procentsats av lönen. Har du 100 procent ob får du alltså dubbel så mycket i lön den timmen.
Hejsan! jag är 16 år, funderar på att sommarjobba i en glasskiosk i sommar! Får jag timlön enligt glassavtalet (137 kr/timmen), eller är det annat som gäller?Hej. Jag är 16år (fyller 17 i samband till att jobbet börjar). Jag har tänkt att sommar jobba på ett dykcenter i smögen i 4 veckor. Där min veckolön ligger på ungefär 2000kr. Arbetstiderna är ungefär 6-8 timmar och jag kommer även jobba helg. Jag räknade lite och det verkar som om min kr/h hamnar på ca 40kr/h. Detta är ganska lite eller hur? Vad ska jag göra?branschvana räknas från att man fyllt 18 år. Det vill säga, du är inte garanterad mer lön för att du tidigare har jobbat i butik. Lägsta lönen för 17-åring enligt 2017-års avtal ligger på 83,93 kronor.Hej! Jag är 18 år och ska i sommar jobba för andra året i rad på en restaurang i udevalla kommun, 8 mil hemifrån där jag bor. Eftersom att jag redan jobbat en sommar och flera helger under 2017 undrar jag vad jag skall ha för timlön i år? Med vänlig hälsning Stina!

Similar Posts