Odin Plus Odin

Vår fond ODIN Sverige har avkastat över 10 300 procent sedan starten den 31 oktober 1994 – 31 augusti 2021. Det gör att det är den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent under samma tidsperiod. Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. Hade du istället placerat 100 000 kr i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit 2,3 miljoner.

Fördelar: Telekom-djup max 420 mm. Universiell Tower/Rack LCD Display. Tillbehör batteriboxar och larmkort/SNMPkort med enkel installation. Kraftfull laddare för snabb återladdning. Enkelt batteribyte från fronten under drift. Yttre By Pass som tillbehör.

Bolagsvärdet är en kvalificerad bedömning av ett företags teoretiska värde som inte nödvändigtvis reflekterar ett eventuellt försäljningspris av bolaget.Har du gjort en förlust får du kvitta den mot en vinst. Har du gjort en större förlust än vinst är 70 procent i överskjutande belopp avdragsgillt i inkomstslaget kapital. Får du ett underskott i inkomstslaget kapital har du rätt till skattereduktion med 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor, och med 21 procent till den del underskottet överstiger 100 000 kronor.

Schablonintäkten: Genom att multiplicera ditt kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 nov året före får du fram schablonintäkten. I vårt fall 1,25% * 52 250 kr = 653 kr
Eftersom vi erbjuder en andelsklass som bara finns tillgängligt i vårt ISK kan du inte heller flytta över andra ODIN-fonder till vårt ISK, utan måste först sälja dem.

ODIN har 9 olika aktivt förvaltade aktiefonder på den svenska marknaden. Fonderna investerar i de nordiska, europeiska och globala marknaderna där de flesta fonderna fritt får investera i olika branscher och företag. Några fonder är branschspecifika och har då ett smalare mandat, ex inriktning mot fastighetsbolag. Oavsett inriktning ligger vårt fokus alltid på långsiktigt värdeskapande.Om du har angett ditt bankkonto för överföringar när du blev kund kommer du att kunna se det i inloggat läge inom 2 dagar. Då kan du göra en överföring direkt när du är inloggad i ODINs ISK.

För byte till/från/mellan våra fonder med globala mandat skall bytet ha inkommit före kl. 15.00 (GMT+1) för att du ska få inlösens- och teckningskurs nästföljande dag.Köper du fonder i vårt ISK utgår det en årlig avgift från vår samarbetspartner Fondab på 199 kronor och en kvartalsvis avgift på 0,15% (dras med 1/4 varje kvartal) av innehavet per depå för ISK-kontot (detta är Fondabs avgifter). Alla våra fonder kostar 0,75% i D-klassen.

Förvaltningsavgift är den avgift du som fondandelsägare betalar för förvaltningen av fonden. Avgiften dras från fonden med 1/365-del om dagen, vilket gör att avgiften alltid är dragen när avkastning visas.Detta kan jämföras med skatten på ett fondkonto som är 30 procent av vinsten. Om du i exemplet ovan hade gjort 5 000 kr i vinst under året och i slutet av året sålt allt skulle du fått betala 1500 kr i skatt om du sålde hela innehavet (5000 (vinsten) * 0,30 (skatten) = 1500 kr). Hade du däremot inte sålt något alls skulle du inte betala någon skatt alls – på ett vanligt fondkonto beskattas du endast vid försäljning, inte årligen.

En aktiefond är en fond som till största delen investerar i aktier. En aktie är en ägarandel i ett företag och fondens värdeförändring beror på hur det går för företagen som fonden placerar i. För att sprida riskerna måste en aktiefond investera i minst 16 olika aktier. Våra fonder har mellan 25-40 olika bolag. Man brukar dela in aktiefonder i olika kategorier efter vad de investerar i, exempelvis är ODIN Sverige en Sverigefond och ODIN Fastighet en branschfond.
Öppnar man ett ISK i barnets namn måste båda föräldrarna skriva under blanketten och får då fullmakt att handla på kontot. Barnet kommer att få en deklaration från skatteverket med innehavet. Bestämmanderätten över kontot och pengarna tillfaller då barnet på 18-årsdagen.Nej. Då vi på ODIN inte har rådgivningstillstånd kan vi inte ge någon individuell rådgivning eller specifika investeringsråd, men vi tillhandahåller gärna generell information om våra produkter och de marknader vi investerar i. Vi har möjligheten att erbjuda vår andelsklass D i en ISK i samarbete med Fondab. Vi har enligt stadgarna inte möjlighet att sälja vår D-klass i ISK själva, men ges nu möjlighet till det genom ett samarbete med Fondab. Anledningen till att D-klassen är så billig i jämförelse med de andra andelsklasserna är att vi inte behöver betala någon ersättning till distributörer för att sälja fonden. Dock tar Fondab ut en årlig avgift på 199 kronor och en kvartalsvis avgift på 0,15% per depå. Det blir ingen ränta på likvida medel som är innestående. Skattelagstiftningen på ett ISK att sådan att du får betala skatt även på pengar som inte är investerade, varför du inte ska ha likvida medel på ett ISK. De pengar som har placerats i fonderna i ISK kan både gå upp och ner och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För byte mellan våra nordiska och europeiska fonder skall bytet ha inkommit före kl. 12.00 (GMT+1) för att du ska få samma dags inlösen- och teckningskurs.
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via [email protected] eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

När du som kund gör en betalning från din bank till vårt bankgironummer är överföringstiden mellan 1 och 3 arbetsdagar. Överföringstiden varierar beroende på bank. Om du vill ha mer information om exakt överföringstid är det bästa att du kontaktar din bank.
Har du sålt dina andelar i ett ISK slipper du deklarera dina fondaffärer och betala vinstskatt då det är en så kallad schablonbeskattad sparform. Du betalar en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal. Byte mellan ODINs aktiefonder är kostnadsfritt, men tänk på att byte utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust om det är på ett vanligt fondkonto (dvs inte ISK). Denna webbsida använder sig av informationskapslar (cookies). Du accepterar användningen av dessa genom fortsatt användning av denna webbsida. Mer om informationskapslar här.Kapitalunderlaget schablonbeskattas 2018 med 0,447 procent. Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Du behöver inte själv göra beräkningen, det sköter vi om. Du kan däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust och du betalar skatt även om ditt sparande har minskat i värde.

Du öppnar ISK hos ODIN genom att registrera dig i översta sektionen ”Bi kund” på sidan för ISK, fylla i dina uppgifter och sedan signera med ditt BankID. Andra gången du loggar in går du till sektionen under för befintliga kunder.
Om du regelbundet köper fondandelar varje månad planar du ut svängningarna på aktiemarknaden och minskar risken för att gå in med ett större belopp i en fond vid fel tidpunkt.Index är ett medelvärde för ett antal aktier på en viss marknad eller bransch. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och visar den genomsnittliga utvecklingen på en marknad. Genom att jämföra fondens utveckling med ett index får man en uppfattning om hur fonden har gått i jämförelse med genomsnittet. Det finns flera olika index, varav några av de största är Dow Jones industriindex på New York-börsen, FTSE 100 som ägs av Londonbörsen tillsammans med Financial Times och japanska Nikkei 225. När man pratar om Stockholmsbörsen menar man oftast indexet OMXS GI som väger samman värdet av alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Index används för att ge en helhetsbild över börsens utveckling och visa hur ens egna aktieinnehav har stått sig i förhållande till det. Målet är att välja så bra aktier att portföljen går bättre än index. Bokstäverna PI och GI berättar om ett index är ett prisindex eller ett avkastningsindex. Förkortningarna kommer från engelskans Price Index och Gross Index. Både prisindex och avkastningsindex mäter hur aktiekurserna på börsen utvecklas. Ett avkastningsindex tar dessutom hänsyn till de aktieutdelningar som börsbolagen gör, vilket ger en bättre bild av den totala avkastningen. Exempelvis OMXS GI är ett avkastningsindex över Stockholmsbörsens utveckling som räknar med både aktiekursernas utveckling och utdelningarna.Summan av värdet och insättningar blir (149 000 + 60 000) 209 000 kronor, vilket man delar med samtliga kvartal = 209 000 / 4 = 52 250 kronor, vilket är ditt kapitalunderlag.

Byte mellan fonder innebär en inlösen och en teckning i ODIN Online. Byte mellan ODINs aktiefonder är kostnadsfritt, men tänk på att byte utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust.

Ackumulerad avkastning är den totala avkastningen inklusive utdelning, ränta och kapitalvinst under en viss period. Om den ackumulerad avkastningen är 200 procent på 10 år betyder det att fonden har avkastat 200 procent totalt de senaste tio åren.
Aktiefonder lämpar sig bäst för den som har en långsiktig sparhorisont, minst 5 år, och vill ta lite mer risk. Exempelvis har aktiefonder en högre risk än räntefonder och blandfonder och en globalfond har lägre risk än en lands- eller braschfond.

Det smidigaste är att man som förälder öppnar ett ISK i sitt eget namn men att det är öronmärkt för barnet. Man kan öppna flera ISK, dvs både till sig själv och till sina barn. Vill man själv bestämma när barnet ska få pengarna är det bättre att spara dem i eget namn (till exempel till insats till lägenhet när barnet fyller 24 istället för på 18-årsdagen).
På ett ISK (investeringssparkonto) slipper du deklarera dina fondaffärer och betala vinstskatt då det är en så kallad schablonbeskattad sparform. Om du uppskattar att din avkastning under året kommer att bli högre än schablonintäkten (1,49 procent under 2018) så är ett ISK den bästa sparformen. Du betalar en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Det är således inte rekommenderat att ha kontanta medel som inte är investerade på ett ISK då du betalar skatt på den totala summan.

I vårt ISK erbjuder vi vår D-klass, dvs en annan andelsklass, och våra fonder är därför billigare än på vårt vanliga fondkonto eller ett ISK eller fondkonto hos en annan distributör som erbjuder C-klass. Vill du flytta dina ODIN-fonder från ett vanligt fondkonto till vårt ISK måste du först sälja fonderna på det kontot och sedan köpa dem igen i vårt ISK. Har du gjort vinst på ett vanligt fondkonto (dvs inte ett ISK) utlöser försäljningen en reavinstskatt som för närvarande är 30 procent på vinsten. Har du inte gjort någon vinst skattar du inget på ett fondkonto.
Nej, det kostar ingenting att sälja fondandelar hos ODIN, notera dock att en försäljning utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust. Se alla våra fonder här.

Annualiserad avkastning är när avkastningen visas årligen. Om annualiserad avkastning har varit 18,30 på 10 år betyder det att fonden har avkastat i genomsnitt 18,30 procent varje år (inte att den totalt har gått upp 18,30 procent de senaste tio åren). Vi visar annualiserad avkastning på fonderna på hemsidan och båda sätten i vår månadsrapport.
Nej, vi tar inte ut någon köpavgift för våra fonder. Du betalar en årlig förvaltningsavgift som varierar mellan 0,65 procent och 2 procent beroende på vilken fond och vilken klass du har köpt. Vi på Reunion har inga fria returer. Önskar du returnera en vara betalar du frakten i retur själv. Varan kan inte returneras utan att du haft kontakt med kundtjänst. Med Allabolag Plus får du tillgång till bolagshändelser, uppskattat bolagsvärde och bevakning av upp till 25 bolag. Varje månad får du även följande produkter:

Vi använder cookies för att ge dig en personlig shoppingupplevelse, personanpassad annonsering och för hålla våra webbplatser tillförlitliga och säkra. För detta ändamål samlar vi in information om användarna, deras mönster och deras enheter.
Klicka på ”Okej” om du tillåter alla cookies eller välj vilka cookies du tillåter och vilka du vill stänga av genom att klicka på ”Inställningar” nedan.Bokus har sålt böcker online sedan 1997. I utbudet på över 10 miljoner böcker hittar du både fysiska och digitala böcker till låga priser. Läs hur du vill – på papper, på skärm eller streama i Bokus Play – abonnemanget för ljudböcker och e-böcker. Vi klimatkompenserar alla kundfrakter genom Vi-skogen.

Denna massagepistol rekommenderas för alla som behöver lätt massage av ömma muskler och leder, och kan även användas av sjukgymnaster när de masserar klienter.
En massagepistol har blivit ett otroligt populärt ”träningsverktyg” eftersom det är ett enkelt sätt att få en bra massage. Massagepistolen kan till exempel användas i soffan medan du tittar på ditt favoritprogram, sport eller nyheterna – den kan också tas med på resande fot och användas på semestern.Odin Plus Massage Gun kan hjälpa till att minska muskel- och ledvärk och främja återhämtning efter träning. Så oavsett vilken typ av idrottsman du är, eller om du har allmänt obehag efter att ha utfört arbete, är en massagekanon det självklara valet.Odin Plus Massage Gun är en enkel och lättanvänd massagepistol som verkligen kan arbeta med ömma muskler och leder utan att du behöver anstränga dig. Massagepistolen är förpackad i en snygg och elegant design som gör den exklusiv i sitt utseende.ODIN picknickbord från HORTUS är ett set tillverkat i tryckimpregnerad furu med underhållsfri och gedigen galvaniserad stålram som ger en modern, informell och mysig look.GearFreak.se säljer fantastisk utrustning för utomhusaktiviteter, spaning, skyttesporter, träning, militär, jakt och brottsbekämpning. Här hittar du den bästa utrustningen för alla dina behov. Vårt mål är att erbjuda den bästa kundservicen, snabba leveranser av lagervaror och bra priser. Vi står med båda fötterna på jorden och älskar att ge våra kunder råd, så tveka inte att kontakta oss!

Vi på GearFreak.se tycker att det är viktigt att skapa ett bra förhållande med våra kunder. Det är den inställningen som utgör värdegrunden för vårt stora utbud av högkvalitativ utrustning till låga priser. För oss betyder bra service en öppen dialog när vi sammanställer det bästa sortimentet, den bästa kundtjänsten och den bäst strukturerade webbutiken. Med över 9000 positiva omdömen på Trustpilot, över 52 000 följare på Facebook samt över 15 000 följare på Instagram är det tydligt att våra kunder håller med om detta.
Statistikcookies anv\u00e4nds f\u00f6r att optimera en webbplats design, anv\u00e4ndbarhet och effektivitet. Den insamlade informationen kan t.ex. inkludera en analys av vilken information som \u00e4r mest popul\u00e4r p\u00e5 sidan. P\u00e5 s\u00e5 vis blir vi medvetna om vad som ska vara l\u00e4tt att hitta p\u00e5 sidan.Marknadsf\u00f6ringskakor samlar in information genom att f\u00f6lja dig p\u00e5 varje webbplats du bes\u00f6ker och spela in de digitala fotavtryck du l\u00e4mnar efter dig. Marknadsf\u00f6ringskakor kallas d\u00e4rf\u00f6r f\u00f6r \”sp\u00e5rningskakor\”. Informationen som samlas in anv\u00e4nds f\u00f6r att ge en \u00f6versikt av dina intressen, vanor och aktiviteter och f\u00f6r att visa relevanta annonser f\u00f6r saker som du tidigare har visat intresse f\u00f6r. P\u00e5 det h\u00e4r s\u00e4ttet f\u00e5r du mer riktat inneh\u00e5ll, till exempel i form av f\u00f6reslagen information, artiklar och annonser.

Similar Posts