örkelljunga Kommun Självservice

Genom projektet ”Vägar till hållbar utveckling” ska både Region Skånes medarbetare och andra utvecklingsaktörer i Skåne få kunskap, inspiration och verktyg för detta hållbarhetsarbete i vardagen. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Skåne.

Hösten 2022 genomförde Region Skåne, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Glokala Sverige, en regional lärträff om hållbar utveckling och Agenda 2030. Helsingborg, Höganäs, Kristianstad, Lund, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Lunds universitet och Malmö universitet presenterade exempel på pågående arbete. Ramboll presenterade målanalys av RUS och områdesstrategier. Glokala Sverige gav tips på verktyg i arbetet.
– Det är med stolthet och glädje vi ser hur smörgåsbordet nu växer och därmed också möjligheterna. Blickarna vänds mot vår region och tillsammans blir vi en del av något större.

Ystadmodellen är en konkret vägledning som i fem steg visar hur företagen kan arbeta för att skapa förutsättningar för affärsutveckling genom att dra nytta av de globala målen. Tillväxt syd och och Ystads kommun är navet i konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer där Ystadmodellen är en del. Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Smörgåsbordet växer och därmed möjligheterna.
– Ystadmodellen och konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids. Konceptet är enkelt men konkret, fokus ligger på att göra, att tiden man investerar ska ge något konkret direkt i anslutning till varje aktivitet man väljer att delta i säger Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare, initiativtagare och processledare för konceptetYstadmodellen består av en fem evenemang som visar hur arbete mot FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 kan bidra till att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller konkurrenskraft, vara steget före, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till FNs globala mål.Under 2022 arrangerade Hållbar Utveckling Skåne steg 1 i Ystadmodellen, där presentationer och diskussioner hölls om hur man kan arbeta mot Agenda 2030. Första tillfället anordnades tillsammans med Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun och Nyföretagarcenter Syd och andra tillfället anordnades tillsammans med Örkelljunga Kommun, Svalövs Kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun, Perstorps kommun och Bjuvs kommun.Konceptet initierades 2018. Sedan dess har över 200 olika företag och organisationer på något sätt varit delaktiga i konceptet samt delar eller hela Ystadmodellens fem steg.

– Att få dela med oss av vårt sätt att arbeta och att tillsammans med andra organisationer bli en pusselbit och en del av en helhet, bidrar till att vi är en katalysator i ett större sammanhang, dvs att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller social-, klimatmässig- och ekonomiskt hållbart företagande, att vara konkurrenskraftig nu och i framtiden.
Utvecklingsarbetet i Skåne ska, enligt den av Regionfullmäktige fastställda utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030, bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030 för att säkra en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

– Ystadmodellen togs fram för kommuner och organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för företag, men kan appliceras för att arbeta för en hållbar plats eller för att koppla målstyrning i en organisation till de 17 globala målen.Nu är det dags för Hållbar Utveckling Skåne att erbjuda Ystadmodellens resterande steg till hela Skåne. Alla företag och organisationer är välkomna oberoende av hur lite eller mycket man kan om FNs globala mål, hur stort eller litet företaget är eller vilken bransch man tillhör.

Vi använder nödvändiga kakor för att vår webbplats ska fungera. Vi vill också spara kakor för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa kakor samlas in anonymt.
Vi sparar inte kakor för statistik om du inte samtycker till det här. Du kan alltid ändra dina inställningar genom att klicka på länken Kakor (cookies) längst ned på sidan. Om du har fotograferat eller filmat från luftfartyg som till exempel drönare, flygplan, helikopter eller luftballong och vill dela, publicera eller sälja dina bilder behöver du ett spridningstillstånd. Ansök eller ta del av vilka regler som gäller och vilka undantag som finns där tillstånd inte behövs. Grattis Södertälje till en stor insats inom digitaliseringen! Kommunen har nu laddat upp 970 digitaliserade detaljplaner i Lantmäteriets nationella geodataplattform, där de är tillgängliga för alla. Stockholm, den 12 oktober 2015 – It-företagen Abou och Pulsen ingår partnerskap för att kombinera Abous e-tjänsteplattform Automaten med Pulsens integrationslösningar Pulsen Connections, samt processförbättring med Pulsen Performance. Tillsammans vill vi höja tempot på digitaliseringen med överraskande bra upplevelser för invånare, samt en ny smartare eFörvaltning.Kommuninvånarnas förväntan på att kunna hantera sina kommunala ärenden digitalt är precis lika hög som inom alla andra sektorer i samhället, men försvåras av att många av Sveriges kommuner använder mängder av olika systemstöd för Stockholm, 3 juli 2014 – I resultatet av SKL:s undersökning ”E-tjänster och Appar – hur är läget i kommunerna?” som släpptes i juni framkom det att fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster till sina invånare. Av de 18 kommuner som blev högst rankade i undersökningen använder hela 10 kommuner Abous e-tjänsteplattform Automaten.SKL:s undersökning tittade även på kommunernas användning av mobilapplikationer. Jämfört med 2011, då endast 15 % av kommunerna erbjöd sina tjänster via mobilappar, har nu samma siffra 2014 stigit till 45 %. Inbakat i denna statistik finns användningen av Abous kommun-Stockholm, 6 juli 2016 – Abou är Sveriges marknadsledande leverantör av e-tjänsteplattformar. Uppvidinge kommun har tecknat avtal med Abou AB avseende sin kärnprodukt, e-tjänsteplattformen Automaten, för att erbjuda sina invånare, företagare och föreningar enkel och flexibel hantering av sina kommunala ärenden i digital form.Abou, som ingår i Addnode Groups affärsområde Process Management, är en svensk marknadsledande leverantör av e-tjänster via sin produkt, e-tjänsteplattformen Automaten.Genom Automaten ges Uppvidinge kommun ett effektivt verktyg för att bygga och publicera e-tjänster,

Stockholm, 7 juli 2016 – Fagersta kommun har valt Abous produkt, e-tjänsteplattformen Automaten, som verktyg för kommunens digitalisering av dialogen med medborgare, föreningar och företag.Automatens moderna verktyg för att skapa och arbeta med e-tjänster ger goda förutsättningar för ökad tillgänglighet och snabbare handläggning av kommunal service. Nu har ytterligare en av Sveriges kommuer anslutet sig till Abous e-tjänsteplattform. Leveransen omfattar förutom grundfunktionerna även stöd för att koppla e-tjänster mot betalningstjänster, bokningsfunktion och en koppling mot Fagersta
Stockholm, 8 september 2015 – Eslövs kommun med 32 000 invånare har som ny kund valt Abous kärnprodukt Automaten som sin e-tjänsteplattform.Eslövs kommun är en medelstor kommun i Skåne, med drygt 32 000 invånare. Kommunen var tidigt med och satsade på e-tjänster och när det i våras var dags för ny upphandling var det ett anbud innehållande Abous e-tjänsteplattform som vann. Eslövs kommun efterfrågade en användarvänlig tjänst som ska förbättra och förenkla kommunens hantering av e-tjänster samtidigt som den ska inbjuda till ökad närvaro och delaktighet hos kommunens medborgare. Eva-Stockholm, 25 november 2013 – Abous kund, Karlstads kommun, har utsetts till Sveriges IT-kommun 2013. Utmärkelsen fick de för sitt framgångsrika arbete med att utveckla och förbättra kommunens verksamheter med hjälp av IT.Bakgrunden till utmärkelsen är flera olika projekt. Ett av dessa projekt, där Abou, dotterbolag till Addnode Group, står som leverantör, är ”Ett gemensamt e-samhälle i Värmland”. Projektet resulterade i vidareutveckling och införandet av Abous e-tjänsteplattform Automaten i Värmland. Plattformen levererades till Värmlandskommunerna i februari 2013 och ger möjlighet för

Stockholm, 28 september 2015 – Nacka kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner, har valt Abous kärnprodukt Automaten som sin e-tjänsteplattform.Nacka kommun är en kommun i Stockholmsregionen med stark tillväxt, som närmar sig 100 000 invånare. Lotta Nordström – IT-strateg i Nacka kommun säger följande om sitt val av plattform och sina förväntningar på den ”- Nacka kommun har upphandlat Abous Kommunautomaten som ett stöd i digitaliseringen av kommunens tjänster för de som lever och verkar i Nacka kommun. Kommunen står inför en stor förändring och kraftig tillväxt under de kommande

Stockholm den 1 september – Trelleborgs kommun har valt att införa Automaten, Abous plattform, för digital dialog med kommunens invånare, föreningar och företag.Genom Automaten kommer Trelleborgs kommun kunna erbjuda en hög grad av självservice för kommunala ärenden som ansökningar, anmälningar och sedan kontinuerlig digital dialog genom plattformens funktioner för återkoppling. Automaten levereras med kopplingar mot nationella register som Skattverkets Navet och koppling mot e-legitimation. Detta innebär att Trelleborgs e-tjänster blir säkra och lätta att använda för invånaren, då

STOCKHOLM, 26 APRIL 2016 – Ragunda kommun har som ny kund valt Abous kärnprodukt Automaten som sin nya e-tjänsteplattform.Ragunda kommun ingår i regionlösningen för Jämtland med kommunerna Östersund, Åre och Berg. Genom det nya avtalet erhåller de ett verktyg som möjliggör samverkan mellan kommunerna när det gäller byggandet och införandet av e-tjänster.
Stockholm, 9 juni 2016 – Abou är Sveriges marknadsledande leverantör av e-tjänsteplattformar och har levererat sin produkt, Automaten, till Haninge Kommun. Haninge kommun har nu implementerat e-tjänsten ”Mina Meddelanden”, som möjliggör digital kommunikation mellan kommun och invånare.Abou, som ingår i Addnode Groups affärsområde Process Management, är en svensk marknadsledande leverantör av e-tjänster via sin produkt Automaten. Med e-tjänsten ”Mina Meddelanden” kan kommuner kommunicera digitalt med sina invånare. Mottagaren får posten säkert och samlat i en egenvald digital brevlåda ochStockholm, den 16 december 2015 Nyköpings och Oxelösunds kommun har valt att samverka och kommer att använda Automaten som deras gemensamma e-tjänsteplattform. En gemensam plattform innebär att medborgarna får tillgång till flera e-tjänster och kommunerna får en lägre kostnad. Kommunerna har också en större möjlighet att hjälpa varandra kring arbetet att ta fram nya e-tjänster. – Förväntningarna på Automaten med tillhörande verktyget E-tjänstebyggaren är att snabbt och effektivt kunna bygga samt publicera funktionella e-tjänster för kommunernas medborgare och företag.

Abou, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat ett avtal med Örkelljunga kommun. Örkelljunga kommun har valt Abous kärnprodukt, Automaten, som ny e-tjänsteplattform.Örkelljunga kommun väljer att förstärka sitt arbete med e-tjänster med Abous plattform, Automaten. Genom denna plattform kan kommunen själva enkelt sätta upp och anpassa e-tjänster för sina invånare, föreningar och företag. Örkelljunga kommun såg fördelarna med en plattform som är anpassad för att hantera den breda flora av ärendetyper som varje kommun har att hantera. Genom ett användarvänligt gränssnitt går det
Familjen Helsingborgs webbplats ger besökaren information och inspiration om vårt utbud av skola och utbildning, karriärmöjligheter, pendling samt fritidsaktiviteter. Ingången Living visar till exempel hur det är att bo och leva i Familjen Helsingborg med stor variation av bostadsmiljöer och boendekvaliteter.Vi använder cookies på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare, för att vi ska kunna förbättra och skräddarsy innehåll, samt rapportera om användning av webbplatsen. All din information anonymiseras och vi har inte tillgång till några av dina uppgifter, endast statistik.

Familjen Helsingborg är ett platsvarumärke som stärker både den enskilda kommunens och regionens attraktionskraft samt stimulerar turism, näringslivsetablering och inflyttning i regionen.

Familjen Helsingborg består av 11 kommuner som arbetar tillsammans: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Distansinloggning på dator kan göras via VPN (virtuellt privat nätverk). Information om hur du gör finns på vårt intranät Länk till annan webbplats.. Du kan nå vårt intranät genom inloggning med SmartID eller BankID.Lantbruk räknas i miljöbalkens mening som miljöfarlig verksamhet. Det är en näringsform som bland annat innefattar skogsbruk, odling samt djurskötsel. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över miljöskydd samt hälsoskydd för lantbruk.Verksamhetsutövaren ska veta vilken påverkan verksamheten har på människors hälsa samt miljön. Den som bedriver lantbruk är i miljöbalkens mening ”verksamhetsutövare”. Enligt miljöbalken ska den som har en verksamhet som kan medföra olägenhet för hälsa eller miljö fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka samt förebygga olägenheter.Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få användas eller säljas och uppgifter om godkända preparat finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Det är främst fastighetsägarens ansvar att problem inte uppstår samt att vidta åtgärder för att ta bort problemet. Det gäller dock även för var och en, exempelvis hyresgäster, att se till att problem inte uppstår.
Det finns många olika källor till buller, till exempel vägtrafik eller ljud från ventilation. Både vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet kan påverkas av buller. Om du störs av buller och problemet kvarstår efter att du varit i kontakt med den som orsakar det, kan du kontakta Söderåsens miljöförbund för att starta ett klagomålsärende.Du kontaktar Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du behöver hjälp med frågor som rör miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt taxor och avgifter som gäller när det rör sig om tillstånd och tillsyn inom miljöområdet. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning ska mätning ske under eldningssäsongen (vintern) och under minst två månader. Ju längre tid mätningen sker desto noggrannare blir mätningen. Alla kommunjägare som är under arbete bär en kommunjägarväst och har en skylt på bilen som säger Kommunjägare. De arbetar ofta tidigt på morgonen så att så lite folk som möjligt ska vara ute.Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Alla som har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har medfört skada på eller olägenhet för miljön ansvarar för att denna avhjälps (2 kap 8 § miljöbalken). Ansvaret regleras i miljöbalkens tionde kapitel.
Kemiska bekämpningsmedel är produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer. De kan även orsaka oönskad skada på människors hälsa eller miljön.

För många av de kemikalier som används i vårt samhälle saknas ännu kunskap kring risker vid användning och långsiktiga effekter. Det är viktigt att var och en håller sig uppdaterad om nya rön gällande kemikaliers egenskaper, för att hantera dem på ett säkert sätt. Det är även viktigt att fasa ut de kemikalier som bedöms som särskilt farliga.

Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnader anses vara förorenat när halterna av ett ämne överstiger de naturliga bakgrundshalterna i området. Att ett område är förorenat behöver därmed inte innebära att det automatiskt är farligt och alla föroreningar kräver inte någon åtgärd.Har du däremot en egen djupborrad brunn bör du kontrollera ditt vatten. Ligger brunnen i ett område där berggrundens halt av uran är högre än vanligt bör du vara extra uppmärksam. Det är inte bra att dricka radonhaltigt vatten, och om det finns radon i hushållsvattnet avgår det dessutom till inomhusluften.Ett tillsynsbesök kan vara antingen anmält eller oanmält. Vid besöket utförs en rundvandring och dokumentationen ses över. Det som kontrolleras vid besöket är bland annat verksamhetens egenkontroll, växtodlingsplan, hantering och spridning av bekämpningsmedel, lagring och spridning av gödsel, hantering av farligt avfall, olja och diesel. Tillsynsbesöken görs med stöd av miljöbalken och checklistor används som är utarbetade tillsammans med kommunerna i Skåne.

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga gäller även förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Det som omfattas av egenkontrollen är bland annat ansvarsfördelning och kompetens inom verksamheten, drift, underhåll och skötsel, kemikaliehantering samt rutiner för fortlöpande kontroll av utsläpp till mark, luft eller vatten som kan påverka människors hälsa eller miljön.
Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten, eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Det vanligaste sättet att mäta är med hjälp av spårfilm som placeras ut i minst två rum.Buller är ett utbrett hälsoproblem och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att olika personer kan uppleva att olika ljud utgör buller.

En översiktlig inventering av radon gjordes för Svalövs kommun 1990. I inventeringen riskklassas olika områden utifrån förekomsten av berg och jordarter.
Luftkvaliteten påverkas av flera olika aktiviteter i samhället, till exempel vägtrafik och industriella processer. Både människors hälsa och vår miljö kan påverkas av luftföroreningar, som till stor del är ett gränsöverskridande problem. Hälsoeffekter på grund av luftföroreningar är beroende på vilken typ av förorening det rör sig om, dess koncentration, längd på exponering och individuell känslighet.På Nationella viltolycksrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få mer information om hur du gör när du krockar med vilt. Där kan du också se var i landet som viltolyckorna ofta inträffar.

Similar Posts