Osd Timeout Iptv

16 4.4 OSD-inställning Menu timeout: Utan Nej valet kan man välja från 10 till 40 i enkelt steg. Använd knapparna för att välja. Denna inställning tillåter visningstiden av menyn, om valet är Nej, visas menyn på skärmen tills EXIT knappen är tryckt. Banner timeout: Här kan man välja från 1 till 9 i enkelt steg. Använd knapparna för att välja. Denna inställning tillåter informationsrutans visningstid. 4.5 Språkinställningar Tryck knapparna för att välja önskat menyspråk. Ljudkanal och textningsspråk kan väljas här. 4.6 Tidsinställningar GMT-tid: Tryck knapparna för att välja På eller Av. När Av används ställa man in datum och tid manuellt. Tidzon: Tryck knapparna för att välja önskat Tidzon. 4.7 Systemtimer Här kan man ställa in upp till 10 olika timer att ändra kanaler i mottagaren. 16Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

20 6.6 Information I vanligt läge (ej menyläge) tryck på knapparna för att välja en kanal eller tryck INFO knappen på fjärrkontrollen. En informationsruta som inkluderar pågående kanals information och en kort EPG visas längst ner på TV-skärmen. En större informationsruta kan tas fram, om så önskas, med en till tryckning på INFO knappen. Tryck INFO knappen igen och System Informationen Här kan man få reda på kanalinformation såsom PID osv. visas på skärmen. 6.7 Textning Den gröna SUB.T knappen på fjärrkontrollen öppnar och stänger textningsfunktionen. Detta kan endast användas på de program där operatören sänder denna service. Varje gång en meny tas fram, avbryts textningsfunktionen och måste ställas in på nytt igen. 6.8 Stillbild Bilden från ett pågående program Pausas omedelbart när FREEZE knappen är tryckt. Tryck FREEZE knappen igen för att återgå till normalt videoläge.. 20
3 I. Allmän information 1. Introduktion Denna mottagare använder den kraftfulla processorn STi5518, och är kompatibel med MPEG-2 och DVB-T standard. Den tar emot marksända digital-tv signaler i både UHF och VHF band. mellan 3.7 och 23.8Ms/S i 7MHz eller 8MHz kanals bandbredd. Programparametrar är sparade i minnet i standby läge. Funktionerna inkluderar EPG och automatisk sökning. 2. Huvudfunktioner DVB-T & MPEG-2 kompatibel Digital mottagning både i VHF & UHF band Bredbildsformat 16:9 och normal 4:3 Bandvidd 7MHz & 8MHz Textningsfunktion kompatibel med ETSI/EN Textningsknapp 1000 redigerbara kanaler 8 redigerbara favoritlistor Automatisk-, Manuellsökning Barnlås EPG Digitalt ljud ut S/P DIF Mjukvara uppgraderas via RS-232 serie port PAL/ NTSC omvandling Standby med låg energiförbrukning Timer 3

Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:
Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut
Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET… 3 2 SNABBINSTALLATION… 4 3 SPECIFIKATION… 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE… 7 5 HÅRDVARAN… 8 6 TITTA PÅ TV… 12 7 MENY NAVIGERING… 17 8 REDIGERA

DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 – Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa
Så funkar det. Inspelningsbar HD-Box I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du tittar på TV. Och självklartGuide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATAAllt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER… 3 PRODUKT… 5 KOM IGÅNG… 6 KANALSÖKNING… 8 ANVÄNDNING… 10 TV-GUIDE… 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan
I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

11 fjärrkontrollen. 1. Installation Använd knapparna och välj Installation i Huvudmenyn och tryck OK knappen. Installations menyn kommer då att visa sig på skärmen Automatisk sökning När Automatisk sökning visas på tv-skärmen, kan systemet börja söka efter nya kanaler. Under sökning visar mottagaren kanalinställningar och parametrar i displayrutan. Signalstyrka visas via ett dynamiskt block längst ner. Under pågående sökning används OK knappen för att hoppa över valda RF kanalen och EXIT knappen används för att avsluta processen. När sökningen är klar, läggs de nya tv och radiokanalerna automatiskt in i relevant programlista, sorterad efter kategori. 1.2 Manuell sökning Parametrar kan ställas in i manuell sökning om relevanta parametrar är tillgängliga. I detta läge kan bara en kanal åt gången sökas. Kanal-ID: Välj knapparna för att välja en kanal, eller tryck OK knappen och mata in kanal nummer direkt. Värdet i Freq(MHz) ställs in automatiskt efter valt Kanal-ID. 11
70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar denTRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

5 5. Frontpanel POWER: Lampan lyser grön när mottagaren är på (ON) SENSOR: Visar kontakt mellan fjärrkontroll och mottagare STAND BY: Lampan lyser grön när mottagaren fungerar normalt och lyser röd när mottagaren är i STAND BY läge. 5Bruksanvisning ELKO Bluetooth / DAB + / DAB / FM-radio i en apparatdosa och högtalare. Tack för att du köpt denna produkt, läs denna manual noga innan du använder enheten, och håller den för framtida referens.

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter…4 Kassering av batterier och mottagare…5 Översikt…6 Framsida Baksida…6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen…7
1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL… 3 PRODUKT… 4 KOM IGÅNG… 5 KANALSÖKNING… 6 ANVÄNDNING… 7 TV-GUIDE… 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du 14 Om man vill ta bort ett program från FAV listan, flytta markören till höger kolumn och markera det program som ska tas bort, tryck sedan OK för att radera. 2.2 Radiokanallista Ej i Sverige. 2.3 Sortera Efter man väljer sorteringssätt här, returneras meny till 2.1 TV-kanallista med kanalerna sorterad som val. 3. Barnlås Denna meny är anpassad för varje mjukvaruversion för mottagaren. Var god och följ de instruktioner nedan, beroende på vilken mjukvaruversion som är installerad i mottagaren. Fabrikskod är Kanallås är för att aktivera barnlås eller inte. Under barnlås välja man de kanaler som ska låsas. Byt kod om man vill ändra koden. 4. Systeminställningar Välj systeminställningar under huvudmenyn och tryck sedan OK för att öppna denna meny. 14 Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV…2 1.1 Introduktion…2 1.2 Egenskaper…3 1.3 Förpackningens innehåll…3 1.4 Anslutningar och reglage…4 2. KOM IGÅNG…518 6. Snabbtangents funktioner Grundfunktioner för TV och Radio beskrivs i följande paragrafer : 6.1 EPG I normalt läge tryck GUIDE knappen på fjärrkontrollen, för att få fram Programguide. Till vänster visas kanallista. Här används knapparna för att välja önskad kanal. Innehåll syns längst upp till höger i PIG-rutan (picture in graphic) och under till höger visas EPGs lista för vald kanal. Guide knappen på fjärrkontrollen används för att växla mellan programlista och EPG listan. Tryck HÖGER knappen på vald kanal för mer information och EPG listan. För mer information om en EPG, markera önskade program med HÖGER knappen och en informationsruta om programmet visas. För att boka ett EPG program, markera och tryck sedan på OK knappen. Då kommer man till timer meny. Tryck OK igen för att aktivera. Tryck EXIT för att återvända till föregående meny eller tryck MENU knappen för att stänga denna meny TV-kanallista För att få fram TV-kanallista tryck OK knappen på fjärrkontrollen (fungerar inte i menyläge). Använd knapparna för att 18

8 Knappförklaring : Växlar mellan operation och standby läge 0 ~ 9: Direktval av TV/Radio kanal och andra kommandon i menyn som kräver sifferkombinationer RECALL: Återgår till den kanal som senast valdes. MENU: Visar huvudmenyn : Rör markör upp / vänster / ner / höger,volym +/-, Kanaler upp / ner. P-/P+: Tryck för sida upp eller ner TV/RADIO: Växlar mellan TV och Radio läge. FAV: Visar favoritlistan. SUB.T: Textningsknapp. Notera att textning inte alltid fungerar, beroende på om operatören tillhandahåller denna service. TEXT: Text-tv Mute : Tryck för att tillfälligt ta bort ljudet. INFO: Information om kanalen EXIT: Återgår till föregående meny i menybilden eller avbryter valet OK: För att bekräfta val i menyn eller inmatade uppgifter. FREEZE: Pausa/Spela A/V GUIDE: Visar EPG (Electronic Program Guide) AUDIO: Välj det språk eller ljudspår som önskas. ASPECT: Använd denna knapp för att välja önskat bildformat för Tv-rutan. håll knappen intryckt för att bläddra mellan de olika alternativen. TV/AV: Tryck för att växla mellan TV och AV läge. 8
2 4.3 Regionella inställningar OSD-inställning Språkinställningar Tidsinställningar Systemtimer Övrigt STB Information Återställning fabriksinställningar Uppgradera mottagare till mottagare Snabbtangents funktioner EPG TV-kanallista Kanal upp / kanal ner Favoritlista-TV Volym Information Textning Stillbild Text TV…21 III. Technical Specification…21 IV. FelsökningProson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla. Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER… 3 PRODUKT… 5 KOM IGÅNG… 6 KANALSÖKNING… 7 ANVÄNDNING… 8 TV-GUIDE… 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan duSCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia – Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Varningar Varning Följ alltid dessa anvisningar för att undvika att apparaten skadas. Lösgör stöpseln ur väggen före rengöring av apparaten. Använd endast en mjukAllt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? 1 I. Allmän Information Introduktion Huvudfunktioner För Er Säkerhet Allmänt om mottagarens användning Frontpanel Baksida Fjärrkontroll Installation av mottagare… 9 II. Menyöversikt Installation Automatisk sökning Manuell sökning Sökinställning Organisera kanalerna TV-kanallista Radiokanallista Sortera Barnlås Systeminställningar Videoinställning Övriga inställningar Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock Digital Set Top Box Driftsmanual DMB-100HD DVB-T SPELARE Säkerhetsinstruktioner Läs alltid noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner Behåll denna instruktionsmanual för framtida referens Håll denna Användarmanual. Inspelningsbar HD-box 1 Innehåll. Installation…3 Navigering i portalen…4 Fjärrkontrollen…5 Startsida…6 TV-guide…7 Miniguiden…9 Påminnelser…10 Kanallistor…11 Kanallista Alla…11 BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner… sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front… sida 4 3. Installation… sida 5 4. Anslutning WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det
Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning12 Freq(MHz): De värden som har ställts in i Kanal-ID kan här modifieras. Välj denna undermeny, tryck sedan knappen för att aktivera. Använd knapparna för att välja önskad destination. Genom att trycka sifferknapparna eller knapparna på fjärrkontrollen, kan du ändra värdet på önskad placering. Efter modifieringen, tryck OK knappen för att bekräfta, eller EXIT knappen för att avbryta. Bandbredd: Alternativen är: 6M, 7M eller 8M Tryck knapparna för att välja rätt bandbredd.. Om ni är osäker på ett val, välj auto. När OK knappen är tryckt, visas det relevanta sökfönstret. Under pågående sökning visas nya program i kolumnerna TV eller Radio. Signalstyrka och kvalité visas också. 1.4 Sökinställning Välj Sökinställning i Installation menyn och tryck sedan OK knappen, för att öppna menyn för Sökinställning. Söktyp: Tryck knapparna för att välja mellan FTT, CAS och ALL. Om FTA är valt, så är det bara de fria kanaler som kan sökas in. UHF: Använd knapparna för att välja mellan 6M, 7M, 8M och AUTO. VHF: Använd knapparna för att välja mellan 6M, 7M, 8M och AUTO. LCN: Använd knapparna för att välja mellan På och Av. Med LCN på hamnar alla sökta kanaler på rätt kanalplats i kanallistan. 12 Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter – Läs dessa instruktioner – Behåll dessa instruktioner Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

22 Video resolution Max. 720 x 576 Teletext DVB-TXT ETSI / EN AUDIO DECODING Standard ISO/IEC Output mode Left channel, Right channel, Stereo Sample frequency 32, 44.1, 48KHz Volume level 16 Levels AV OUTPUT Video de-emphasis CCIR REC.405-1, 625LINES Video bandwidth 5.5MHz Video output impedance 75Ω Video output level Audio output Audio output frequency Audio output Impedance Audio output level POWER Input voltage Power consumption AMBIENT Operation temperature 1.0Vp-p Mono, Stereo 20Hz~ 20KHz Low 0dBm DC12V, 1A 15W max 0 ~ 40 22
10 II. Meny översikt Tryck på MENU knappen för att få fram Huvudmenyn. Denna meny visar fem alternativ. Installation Automatisk sökning Manuell sökning Sökinställning Organisera kanalerna TV-kanallista Radiokanallista Sortera Barnlås Systeminställningar Videoinställning Övriga inställningar Regionella inställningar OSD-inställning Språkinställningar Tidsinställningar Systemtimer Övrigt STB Information Återställning fabriksinställningar Uppgradera mottagare till mottagare Använd knapparna för att gå från ett val till ett annat. Tryck OK knappen och den valda undermenyn visas. För att gå ur menysystemet tryck EXIT eller MENU knappen på 10

BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för
4 3. För Er Säkerhet Täck ej över ventilationsluckan på mottagaren eller placera den på en enhet som utger värme. Använd en mjuk trasa lätt fuktad med mild tvättlösning för att rengöra mottagaren utvändigt. Koppla ej om kablarna när mottagaren är inkopplad i vägguttaget. Ta ej bort skyddshöljet på mottagaren. Se till att mottagaren inte utsätts för extrem hetta, kyla eller fukt. Tillåt aldrig vätska eller annat material att komma i kontakt med kretskortet inuti mottagaren. 4. Allmänt om mottagarens användning Det dagliga användandet av mottagaren görs via lättanvända menyer som visas på tv-skärmen. Dessa menyer hjälper Er att få ut det mesta från mottagare, från installationen till kanalinställningar med sina olika funktioner. Alla funktioner är tillgängliga via fjärrkontrollen och frontpanelens knappar. Observera att ny mjukvara kan ändra funktionaliteten av mottagaren. Skulle ni upptäcka svårigheter med användandet av mottagaren, läs i första hand manualen. Ta kontakt med din återförsäljare eller kundservice om problemet ej kan lösas på egen hand. 4

Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT
37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktionerDS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från
LCD-1561 DVB-T sida front Baksida 1 IR sensor för fjärrkontrollen 2 Power indikatorlampa 3 Hörlursutgång 4 CH+/upp knapp 5 CH-/ned knapp 6 VOL upp/höger knapp 7 VOL ned/vänster knapp 8 Meny knapp 9 TV/AV

Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din
13 2. Organisera kanalerna Undermenyer här är TV-kanallista, Radiokanallista och Sortera. 2.1 TV-kanallista Man kan flytta, modifiera och radera valfria kanaler med denna meny. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja önskade program, sedan använd färgknapparna för den önskade funktionen. Flytta Tryck röd knapp på fjärrkontrollen, därefter kommer valt program att markeras med två parallella pilar. Flytta programmet till önskad plats med de fyra pilknapparna, tryck sedan den röda knappen för att avsluta. Pilarna kommer då att försvinna. Ta bort Tar bort en eller flera oönskade program. Det valda programmet markeras med efter att den gula knappen tryckts på fjärrkontrollen. Tryck gul igen och symbolen försvinner. Notera: Det går inte att se de borttagna programmen, förrän det söks in igen. FAV För att lägga till flera TV-program till FAV listan, gör enligt följande: Första favoritlistan FAV 1 visas när man öppnar programinställnings menyn. Tryck FAV knappen på fjärrkontrollen och nästa favoritlista visar sig på tv-skärmen. I programlistan till vänster, välj program som skall läggas till i favoritlistan till höger. Tryck sedan OK. Valt program visas i höger favoritlista. Upprepa de föregående instruktionerna för att lägga till fler program till FAV listan. 13Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar…(2) 2.Generell del…(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner…(9) 4.Anslutning…(10) 1) Anslutning till strömkälla Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna förörslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar…(2) 2. Generell del…(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner…(5) 4. Anslutning…(7) 1) Anslutning till strömkälla BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare, 17 5. Övrigt 5.1 STB Information Här visas grund information om mottagarens mjukvara. 5.2 Återställning fabriksinställningar Markera återställning i Övrigt menyn och tryck sedan OK knappen. En varnings ruta visas. Välj Ja för att återställa fabriksinställningarna. Observera : Var försiktig med fabriksinställning eftersom att alla kanaler kommer att raderas och parametrarna ställs om till fabriksinställning med denna funktion. 5.3 Uppgradera mottagare till mottagare 1.Stäng av mottagaren/mottagarna 2. Koppla master mottagare till slave mottagare med en ’RS232 kabel’.(överföring sker från master till slave) 3. Starta båda mottagarna. 4. Tryck OK knappen i STB To STB Upppgradering menyn. Uppgradering börjar automatiskt. 17I. Allmän information… 3 1. Introduktion… 3 2. Huvudfunktioner… 3 3. För Er Säkerhet… 4 4. Allmänt om mottagarens användning… 4 5. Frontpanel… 5 6. Baksida… 6 7. Fjärrkontroll… 7 8. Installation

web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning
Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång…4 Börja använda boxen…5 Logga in…6 Inställningar (bild och ljud)…7 Tjänster och egenskaper… 8 9 Guide för fjärrkontroll tv-box Arris 853 Här guidar vi dig hur du maxar användningen av din nya fjärrkontroll. Klipp ut och spara! SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)
Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTADVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar
1 T ack för att du valt Serverado som leverantör av din Bredbands-TV! Vi levererar den modernaste TV-tjänsten åt dig över din stadsnätsanslutning. Bredbands-TV är mera än att bara kunna se vad som sänds

Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför
9 8. Installation av mottagare Denna bild förklarar installationen av mottagaren. Läs manualen som medföljer utrustningen för de övriga komponenterna och utrustning tex antennen. Läs alltid manualen före nya apparater kopplas till denna mottagare.. 9

120314 50107 Skapa en egen DVBT-kanal COFDM-modulator Innehåll 1. Om. 3 2. Säkerhetsinstruktioner.. 4 3. Inställning och programmering 5-10 4. Anslutningar… 11 5. Montering 11-12 6. Installationsexempel..13

Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar
Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

15 4.1 Videoinställning I Systeminställningar menyn, markera och tryck OK för att välja Videoinställning och undermenyn. Bildförhållande: Tryck knapparna för att välja mellan AUTO, 16:9, 4:3 Full och 4:3 Letter. Scart utgång: Välj mellan CVBS och RGB. 4.2 Övrigainställningar Extra ström för antenn: Denna val för 5v till antenn. Aktivantenner behöver 5v. Vanliga antenner välja man av här. 4.3 Regionella inställningar Land: Förinställa mottagaren efter Land. Menyspråk: Ändra språk som används i mottagarens menyer. 15
Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referensANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja användaDENVER DTB-136H HDDVB-T2-MOTTAGARE BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar… 1 Förpackningens innehåll… 1 Systemanslutning… 2 Fjärrkontroll… 3 Förstagångsinstallation… 4 Grundläggande120917 50143 Skapa en egen DVB-T kanal COFDM-modulator Innehåll 1. Om. 3 2. Säkerhetsinstruktioner.. 4 3. Inställning och programmering 5-10 4. Anslutningar… 11 5. Montering 11-12 6. Installationsexempel..1319 stegvis gå igenom de tillgängliga kanalerna. Tryck OK knappen för att välja program. För att ta bort TV-kanallista från TV-skärmen, tryck på EXIT eller MENU knappen. TV/RADIO knappen på fjärrkontrollen används för att växlar mellan TV och Radio program. RECALL knappen, återvänder till föregående kanalval. Gör det lätt att växla mellan 2 kanaler. 6.3 Kanal upp / Kanal ner Dessa knappar på fjärrkontrollen används för att lätt byta kanal. En informationsruta visar information om pågående kanal, program och EPG. Denna ruta är synlig i några sekunder. Inställningar för detta hittar man under Visningstid menyn. Sifferknapparna på fjärrkontrollen kan också användas för att byta kanal Favoritlista Tryck FAV knappen på fjärrkontrollen (fungerar ej i menyläge) för att få fram Favorit Lista-TV. Tryck FAV knappen igen för att få fram nästa favoritlista. 8 grupper finns tillgängliga. Instruktioner om hur favoritlistor redigeras finns förklarade i 2. Organisera Kanalerna. 6.5 Volym Ljudvolymen kan justeras, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller med de knappar som sitter på mottagarens framsida. MUTE funktion finns också tillgänglig via fjärrkontrollen 19

Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger
Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar… 4 Kom väl igång

så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du
6 6. Baksida DC-12V/0.6A: Nätaggregat ANT IN: För anslutning av terrestantenn LOOP OUT: för anslutning till en annan mottagare (IF loop through output from digital tuner) TV: För anslutning till TV-apparat med Video-Scart kabel VCR: För anslutning till Video med Video-Scart kabel S/P DIF: För anslutning till Hi-Fi system RS232: För anslutning till PC för uppdatering av mjukvara. 6 23 IV. Felsökning Notera: Kan inte problemen lösas med hjälp av denna felsökningsguide, var god och kontakta din återförsäljare. Problem Möjlig orsak Lösning av problemet Ingen belysning på displayen. Elkabeln är urkopplad. Kontrollera om kabeln är rätt inkopplad. Inget ljud och ingen Mottagaren är i standby Tryck knappen på bild, men displayen läge. fjärrkontrollen. visar en röd pil. Inget ljud eller bild. Dålig signalkvalité eller dålig Kontrollera antennsystemet antenninkoppling. och kabelkopplingen. Dålig bild. Signalen är för stark. Pröva att koppla in ett signalfilter med antennkabeln. Ingen bild i TV-rutan. Mottagaren är kopplad via Kontrollera att rätt kanal eller SCART, TV:n är inte i AV-ingång är vald i TV:n AV/EXT läge. Det uppstår Mottagaren är kopplad via Ändra mottagarens signalbrus på en RF-kablar och RF-kanalen kanalnummer. eller flera kanaler. störs av andra kanaler eller videoapparater. Fjärrkontrollen fungerar ej. Batterierna är eller börjar att ta slut. Byt batterier. 23 Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gällerArgon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL… 3 PRODUKT… 4 KOM IGÅNG… 5 KANALSÖKNING… 6 ANVÄNDNING… 7 TV-GUIDE… 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du21 6.9 Text TV Tryck den gula TEXT knappen på fjärrkontrollen för att öppna Text-TV funktionen. Text TV:s huvudsida startar på sida 100. Önskad sida kan väljas med fjärrkontrollens sifferknappar. Tryck TEXT knappen igen för att gå ur Text TV. III. Technical Specification TUNER Input frequency Bandwidth Input level Input impedance 174 ~ 860MHz UHF & VHF 7MHz or 8 MHz -72 ~ -20 dbm 75Ω DEMODULATION Demodulation QPSK, 16QAM, 64QAM FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Mode 2K, 8K Guard 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DEMULTIPLEXER Standard ISO/IEC Input max. bit stream rate 60Mbps(Serial) / 7.5MBps(Parallel) VIDEO DECODING Standard ISO/IEC MPEG-2 MP@ML Aspect ratio 4:3, 16:9 21

Har du en fråga om Dilog DCH-700 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Dilog DCH-700. Se till att du beskriver ditt problem med Dilog DCH-700 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.Visa en manual för Dilog DCH-700 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen ’Välj ett språk’ går det att välja språk på manualen som du vill visa.

Samsung HG75EJ690UB. Skärm diagonal: 190,5 cm (75″), HD-typ: 4K Ultra HD, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Produktens färg: Svart. Typ av tuner: Analog och digital, HDR-teknik (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Digitalt signalformatsystem: ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Lösning för innehållshantering: Samsung LYNK REACH. Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+Jag har verkligen försökt få boxen att inte starta om där man senast tittade men inte lyckats alls så det är lite svårt att fixa. Men jag hoppas att det fixas i framtiden då man tittat över formatet för inspelningar på hårddisken.

Är det samma fel som fortfarande finns kvar? Om man stoppar en och samma inspelning mer än två gånger och dessutom har hoppat över reklam (dvs inte snabb spolat utan hoppat framåt).
Samsung HT690U. Skärm diagonal: 109,2 cm (43″), HD-typ: 4K Ultra HD, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Produktens färg: Svart, Gränsssnitt för panelmontering: 200 x 200 mm. Typ av tuner: Analog och digital, HDR-teknik (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Digitalt signalformatsystem: ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+. Uteffekt (RMS): 20 W, Inbyggd ljuddekoder: Dolby Digital Plus

Samsung HG75EJ690YB. Skärm diagonal: 190,5 cm (75″), HD-typ: 4K Ultra HD, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Produktens färg: Svart. Typ av tuner: Analog och digital, Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+. Uteffekt (RMS): 20 W, Ljudavkodningsteknik: Dolby Digital PlusCX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER2 Innehåll Säkerhetsföreskrifter… 1 Miljöinformation… 3 Inkluderade tillbehör… 3 TV-funktioner… 3 Titta på TV… 4 TV:ns kontrollknappar och drift… 4 Fjärrkontrollen TV… 5 Använda en modul för villkorlig åtkomst… 7 Standbymeddelanden… 7 Sätta in batterier i fjärrkontrollen… 7 Anslut ström & antenn/kabel… 8 Sätta på/stänga av… 8 Förstagångsinstallation… 8 Uppspelning via USB-ingång… 9 Ändra bildstorlek: Bildformat Använda kanallistan Snabbmeny Menyegenskaper och funktioner…11 Menyegenskaper och funktioner Menyegenskaper och funktioner Menyegenskaper och funktioner Elektronisk programguide (EPG) Spela in ett program Time shift-inspelning Direktinspelning Titta på inspelade program Inspelningskonfiguration Text-TV Uppgradering av mjukvara Felsökning och tips PC-typiska visningslägen Specifications Licensinformation Filformat för USB Mediabläddrare som stöds DVI-upplösningar som stöds Säkerhetsföreskrifter PARTS INSIDE. REF RIS QUALIFIED SERVIC CAUTION: TO SH (O PA QU Blixtsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att det förekommer oisolerad farlig spänning innanför produktens hölje som kan vara i sådan omfattning att den kan orsaka en risk för elstöt för personer. Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att göra användaren uppmärksam på att det finns viktig användar- och underhållsinformation i den medföljande broschyren. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Förberedelse Ställ TV: n på en stabil yta. God ventilation kräver att du lämnar minst en 10 cm:s luftspalt runt TV:n. För att förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål på apparaten. Använd denna enhet i milda klimat. Driftstemperatur och driftsfuktighet: 0ºC upp till 40ºC, 85 % rel. fuktighet max. (blockera inte ventilationsöppningarna). Avsedd användning Denna enhet är avsedd att ta emot och visa TV-program. Samt för att spela CD och DVD (se Enhetens kompatibla skivtyper ).De olika anslutningsalternativen ger ett extra tillägg till de möjliga mottagnings- och visningskällorna (olika externa enheter). Denna enhet är endast lämpad för användning i torra inomhusmiljöer. Apparaten får endast användas i privata hushåll och inte i industriellt eller kommersiellt syfte. Vi frånsäger oss i princip ansvar om apparaten inte använts på avsett sätt eller om ej auktoriserade modifieringar har utförts. Om LED-TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Svenska – 1 -5 Titta på TV TV:ns kontrollknappar och drift, Omkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n. 1. Riktning upp 2. Riktning ner 3. Program/volym/AV/valknapp för Vila på Med fjärrkontrollen kan du styra volym/program/källa och tv:ns funktioner för väntläge. För att ändra volymen: Öka volymen genom att trycka upp på knappen. Minska volymen genom att trycka ner på knappen. Byta kanal: Tryck på mitten av knappen, för att komma till verktygsfältet som visar kanalinformationen på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt För att ändra källa: Tryck på mitten av knappen två gånger, källistan kommer att visas på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt. För att stänga av TV:n: Tryck på mitten av knappen och håll den intryckt i några sekunder, TV: n försätts i väntläge. OBS: OBS:Du kan röra denna knapp uppåt eller neråt för att ändra volymen. Om du vill byta kanal trycker du på mitten av knappen en gång (läge 3) och sedan uppåt eller neråt. Om du trycker i mitten av knappen en gång till kommer OSD att visas. Flytta knappen uppåt eller neråt och släpp för att välja önskad källa. Om du trycker i mitten av knappen och håller kvar i några sekunder kommer TV:n växla till Vänt-läge. Huvudmenyn OSD kan inte visas via knappar på TV:n. Svenska – 4 -7 Överblick av anslutningarna Kontakt Typ Kablar Enhet Scartanslutning (baksida) VGAanslutning (baksida) SIDE AV (sida) Cable de Conexión de Audio/Vídeo Lateral (incluido) Cable PC Audio (No incluido) SIDO-AV PC/YPbPr ljudanslutning HDMIanslutning (baksida) SPDIFanslutning (baksida) Sido-AVanslutning (sida) Cable de Conexión AV (incluido) HÖRLURAR Hörlurar anslutning (sida) (baksida) PC – YPbPr Kabel (Medföljer ej) (sida) YPbPr Videoanslutning USBanslutning CIanslutning (sida) OBS: Då enheten ansluts via sido_av-ingång måste du använda de tillhandahållna anslutningskalblarna för anslutningen. Se bild ovan. YPbPr kan bara användas när du ansluter en enhet som har en YPbPr-utgång över PC-ingången med en YPbPr-till-PC-kabel (YPbPr-till-PC-kabel medföljer ej). När anslutningen är klar växlar du till YPbPr-källan. För att aktivera PC-ljud, måste du använda PC/YPBPR ANSLUTNINGAR FÖR LJUD, VITA OCH RÖDA ingångar. Om en extern enhet ansluts via SCART-uttaget kommer TV:n automatiskt att växla till AV-läge. Vid mottagning av DTV-kanaler (Mpeg4 H.264), eller I mediabläddrarläge, kommer inte utdata att vara tillgängliga via scratuttaget. När du använder väggmonteringssatsen (valfritt), rekommenderar vi att du ansluter alla kablar på TV:ns baksida före montering på väggen. Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. Se instruktionsmanualen för modulen för närmare information om inställningarna. Sätt i modulen för programåtkomst och sedan programkortet i uttaget vid uttagspanelen på TV:ns baksida. Module bör sitta i ordentligt, den går inte att sätta i ordentligt om den är vänd åt fel håll. Modulen för programåtkomst eller TV-terminalen kan skadas om modulen tvingas på plats. Varhe USD-ingång på din TV stöder enheter upp til 500 ma. Anslutning av enheter som har strömvärden över 500mA, kan skada din TV. Svenska – 6 –

NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något
FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.43 14 800×600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND ANTALL FORINNSTILTE KANALER 1000 KANAL INDIKATOR På-Skjerm display RF ANTENNE INNGANG 75 Ohm (ubalansert) DRIFTSPENNING V AC, 50 Hz. LYD Tysk + Nicam Stereo LYDUTGANGSKRAFT (W RMS. ) (% 10 THD) 2 x 8 STRØMFORBRUK (W) 95 W (maks) PANEL 16:9 Lisens Påminnelser Produsert under lisens fra Dolby Laboratorier. VAREMERKE ERKJENNELSE og dobbel-d-symbolet er varemerker for Dolby Laboratorier. ”HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.” x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Spesifikasjoner TV UTSENDING PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITAL MOTTAK DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Motor (Storbritannia bare) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD MOTTAR KANALER Norsk

Similar Posts